Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach

Komentarze

Transkrypt

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach
Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 pt. „Kompleksowa realizacja działań
na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają
zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową"
Lp.
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Wartość projektu
(w PLN)
1
Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
Lubuscy Romowie na rynku pracy
719 900,00 zł
2
Best Complex Beata Staniszewska
Romska Akademia Pracy
997 675,00 zł
3
Szkolny Związek Sportowy
AKTYWNI ROMOWIE
996 930,00 zł
4
Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt" (Pomocna Dłoń)
"Romowie na rynku pracy-aktywizacja
zawodowa mazowieckich Romów"
5
Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze
Aktywni Romowie na śląskim rynku pracy
838 680,00 zł
6
Emil Baranowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BEKOM"
Aktywizacja zawodowa Romów z woj.
warmińsko-mazurskiego
587 985,00 zł
7
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku
Kujawsko-pomorskie romskie koło życia.
8
Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o.
Wsparcie Romów na świętokrzyskim rynku
pracy
9
Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska
Romscy profesjonaliści w Radomiu
1 094 016,00 zł
10
Centralna Rada Romów, Centrum Doradztwa i Informacji
dla Romów w Polsce
Radomscy Romowie na rynku pracy
1 085 973,60 zł
11
Emic Lab, A.M. Chodynicka, J. Więckowska, spółka cywilna
Lubelscy Romowie na rynku pracy
1 280 952,00 zł
3 884 826,00 zł
558 982,50 zł
964 175,00 zł
12
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie Równe Szanse
Włączenie społeczności romskiej
zamieszkującej teren woj. kujawskopomorskiego w proces aktywizacji
społecznej i zawodowej
538 337,50 zł
13
Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.
Romowie aktywni na opolskim rynku pracy
661 401,50 zł
14
BD Center Spółka z o. o.
Nowe perspektywy. Kompleksowe wsparcie
na rzecz aktywizacji zawodowej społeczność
romskiej w województwie podkarpackim
662 000,00 zł
15
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR
Romano drom- wsparcie dla dolnośląskich
Romów
837 947,00 zł
16
Stowarzyszenie Romów w Krakowie
Rozwijamy kompetencje i wracamy na rynek
pracy!
623 700,00 zł
17
Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis
Małopolski rynek pracy otwarty dla Romów
839 686,50 zł
18
Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.
Romska Droga do sukcesu poprzez
aktywność zawodową i edukację - projekt
dla społeczności romskiej Dolnego Śląska
839 956,25 zł
19
Arkadiusz Wiecha Agencja Doradczo-Usługowa ARWI Partner
Kompetencje zawodowe dla Romów
646 947,50 zł
20
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów, Centrum Kultury Romów
w Polsce
Wsparcie Romów na podkarpackim rynku
pracy
999 636,65 zł
21
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
Aktywizacja małopolskich Romów
999 636,65 zł
22
Narodowe Forum Doradztwa Kariery
Od szkolenia do zatrudnienia - kompleksowy
program aktywizacji społeczno- zawodowej
Romów w województwie śląskim
860 615,25 zł
23
Fundacja Krok Naprzód
Małopolscy Romowie w drodze do
zatrudnienia
779 712,00 zł
24
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród
nowosądeckich Romów
515 665,95 zł
25
Dolnośląskie Centrum Inicjatyw Europejskich
Aktywizacja zawodowa dolnośląskich
Romów
593 820,00 zł