Wybór dostawcy

Komentarze

Transkrypt

Wybór dostawcy
Wybór dostawcy - drukarki
Data dodania: 12.02.2015 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Zapytania ofertowe
Po przeanalizowaniu ofert dot. zakupu i dostawy dwóch urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet
Pro 400 425dw(CF288A) w ramach Inicjatywy JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego (JEREMIE II)
Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości przez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach
inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim” Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013, III Oś Priorytetowa „Gospodarka, innowacyjność,
przedsiębiorczość”, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”na Wykonawcę wybrano firmę:
CENRTUM SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH SOFT, ul. Łazienna 7, 26-200 Końskie

Podobne dokumenty