ŚWIADECTWO POCHODZENIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO

Komentarze

Transkrypt

ŚWIADECTWO POCHODZENIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO
Importuj swoje dane domylne do tego formularza
Czyść formularz
Wyślij plik FDF ze swoimi danymi domyślnymi dla tego formularza
[email protected]
ŚWIADECTWO
POCHODZENIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO
Nr świadectwa:
Data:
Zatwierdził:
Data:
Sporządził:
Gatunek:
Oznaczenie partii:
Rodzaj materiału:
Baza rozmnożeniowa:
Pochodzenie:
Adres leśny:
----
-----
Mikroregion:
Numer ewid. bazy nas.:
Siedl. typ lasu:
Wysokość npm.:
----Długość geogr.:
Szerokość geogr.:
Ekspozycja:
----Numer ewid. matecznika:
Data zbioru:
Lokalizacja:
-----
Masa partii:
WARTOŚĆ UŻYTKOWA
Masa 1000 szt. nasion:
Wartość siewna:
Klasa żywotności:
---Poziom czystości:
Czystość [%]:
---Liczba sadzonek:
Klasa jakości sadzonek:
wz2.5.26
2006.01.18
----
Wilgotność [%]:
Żywotność [%]: