PRZETWÓRSTWO, PRZECHOWALNICTWO I OPAKOWALNICTWO

Komentarze

Transkrypt

PRZETWÓRSTWO, PRZECHOWALNICTWO I OPAKOWALNICTWO
PRZETWÓRSTWO, PRZECHOWALNICTWO I OPAKOWALNICTWO ŻYWNOŚCI
Kierunek: ANALITYKA ŻYWNOŚCI
ZAGADNIENIA – EGZAMIN INŻYNIERSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kiszenie jako metoda utrwalania żywności – zastosowanie, charakterystyka produktów,
warunki przechowywania
Charakterystyka bakterii probiotycznych i produktów z ich udziałem
Czynniki decydujące o szybkości zmian poubojowych w mięśniach
Przemiany poubojowe w mięsie a jego jakość
Zalety żywieniowe mięsa – piramida zdrowego odżywiania
Charakterystyka struktury produkcji owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce
(dominujące grupy i gatunki surowców oraz przetworów)
Podział owoców ze względu na cechy morfologiczne wraz z przykładami
Porównanie składu chemicznego owoców i warzyw
Fizyczne metody utrwalania owoców i warzyw
Kierunki przetwarzania owoców i warzyw (podział produktów)
Półprodukty owocowo-warzywne – rodzaje, metody utrwalania i zastosowanie
Podział i technologia konserw apertyzowanych z owoców i warzyw
Sposób wyznaczania czasu trwałości produktów żywnościowych
Technologia produkcji papieru
Scharakteryzuj znane Ci rodzaje szkła stosowanego jako materiał opakowaniowy
Przedstaw ogólne kryteria, na podstawie których charakteryzuje się jakość
technologiczną ziarna pszenicy
Przedstaw etapy procesu produkcyjnego wytwarzania mąki z ziarna zbóż
Etapy procesu technologicznego produkcji pieczywa pszennego
Kryteria oceny wartości wypiekowej mąki
Znaczenie glutenu jako czynnika kształtującego strukturę miękiszu pieczywa
Porównanie przebiegu procesu technologicznego w winiarni i gorzelni (rodzaj surowca
podstawowego – źródło węgla, etapy, produkt finalny)
Cechy technologiczne drożdży winiarskich i gorzelniczych
Cele słodowania jęczmienia przy produkcji piwa
Gotowanie brzeczki – parametry i cele
Ochronne funkcje opakowań do żywności
Marketingowe funkcje opakowań do żywności
Charakterystyka właściwości fizykochemicznych PE i PP jako materiałów do pakowania
żywności
Pakowanie żywności w atmosferze modyfikowanej
Zalety tworzyw sztucznych jako materiałów opakowaniowych
Podstawowe etapy w procesie produkcji kiełbas parzonych
Możliwość wykorzystania mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) w technologii mięsa
Wykorzystanie opakowań metalowych w przemyśle spożywczym

Podobne dokumenty