Trinity Fundusze Europejskie SA Trinity Fundusze

Komentarze

Transkrypt

Trinity Fundusze Europejskie SA Trinity Fundusze
Trinity Fundusze Europejskie SA
Trinity Fundusze Europejskie SA to firma konsultingowa specjalizująca się w kompleksowym
doradztwie gospodarczym oraz wsparciu merytorycznym przy składaniu wniosków o dofinansowanie
ze środków unijnych. W szczególności działania TFE SA obejmują: analizę źródeł finansowania
inwestycji w ramach funduszy unijnych, przygotowanie pełnej dokumentacji do projektów unijnych,
opracowywania Studium Wykonalności, rozliczania projektów unijnych oraz pozyskiwania kapitału
zewnętrznego.
Zespół Trinity Fundusze Europejskie SA tworzą specjaliści o szerokiej wiedzy z zakresu funduszy
europejskich, doskonale orientujący się w obowiązujących przepisach prawa krajowego
i europejskiego. Doświadczenie zdobywali współpracując zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi
firmami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
Łączna kwota pozyskanych dotacji od czerwca 2009 r. wynosi ponad 45 mln PLN