Zgłoszenie pracy dziecka do konkursu „Krakowski szlak Bajkoteki

Komentarze

Transkrypt

Zgłoszenie pracy dziecka do konkursu „Krakowski szlak Bajkoteki
Zgłoszenie pracy dziecka do konkursu
„Krakowski szlak Bajkoteki – zostań ilustratorem”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Wiek i klasa
Tytuł wiersza, do którego praca nawiązuje
Nazwa placówki, gdzie praca została wykonana
(szkoła lub biblioteka)
Adres placówki
Telefon placówki
E-mail placówki
Imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna
Telefon kontaktowy nauczyciela /opiekuna
*PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
…….………………………………………………………………………………
Data i pieczęć instytucji

Podobne dokumenty