1. Jaka jest definicja amplitudy? Podaj jej jednostkę. 2. Jak brzmi

Komentarze

Transkrypt

1. Jaka jest definicja amplitudy? Podaj jej jednostkę. 2. Jak brzmi
DRGANIA I ROZCHODZENIE SIĘ FAL MECHANICZNYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jaka jest definicja amplitudy? Podaj jej jednostkę.
Jak brzmi definicja okresu drgań? Podaj jednostkę okresu drgań.
Co to są drgania gasnące i niegasnące ?
Jakim zjawiskom ulegają fale mechaniczne ?
Jaka jest definicja częstotliwości? Podaj jednostkę i wzór,
Jak powstaje fala i jakie znasz rodzaje fal?
Co jest źródłem dźwięku?
Na czym polega rezonans mechaniczny i akustyczny?
Jak walczyć z hałasem?
ZADANIA
1. Wahadło wprawione w drgania wykonało 20 drgań w ciągu 2/3 minuty. Oblicz okres i
częstotliwość drgań.
2. Oblicz okres drgań wahadła, jeżeli jego częstotliwość wynosi 2 Hz.
3. Okres drgań wahadła wynosi 2 sekundy. Oblicz częstotliwość drgań tego wahadła.
4. Odległość między grzbietami fal na morzu wynosi 30m. Łódź opada z grzbietu fali i unosi
się, osiągając najwyższe położenie w ciągu 3 sekund. Oblicz okres i długość fali oraz jej
prędkość.
5. Fala na wodzie rozchodzi się z prędkością 3 m/s. Okres fali wynosi 3 sekundy. Oblicz
długość fali.
6. Fala dźwiękowa rozchodzi się z prędkością 340 m/s. Jak daleko od obserwatora jest burza,
jeżeli od momentu ukazania się błyskawicy do grzmotu upłynęło 12 sekund ?

Podobne dokumenty