Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A , B i D oraz praw

Komentarze

Transkrypt

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A , B i D oraz praw
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A , B i D oraz praw do akcji
serii D
Raport bieżący 21/2003
Zarząd Impel S.A. informuje, iż Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. w dniu 8 października 2003 roku na podstawie Uchwały Nr 38/1004/2003
postanowiła dopuścić do obrotu giełdowego:
- 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- do 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
Ponadto Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 8
października 2003 roku postanowiła dopuścić do obrotu giełdowego do 6.000.000
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Akcje i prawa do akcji nie zostały jeszcze zarejestrowane w KDPW.
Podstawa prawna: RRM GPW par.43 ust.3
Zarząd IMPEL S.A.

Podobne dokumenty