Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy

Komentarze

Transkrypt

Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy
Nidzica, dn. ............................................
...................................................
/imię i nazwisko/
....................................................
/adres zameldowania/
....................................................
Pani Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Nidzicy
W związku z podjęciem pracy u pracodawcy zagranicznego
w....................................................................................................................................
informuję, że od miesiąca ................................ będę dokonywał/a wpłat na Fundusz Pracy z
tytułu zatrudnienia.
Jednocześnie proszę o podanie informacji o sposobie opłacania składki i
numerze rachunku bankowego, na który składki powinny być opłacone.
..................................................
/podpis czytelny/

Podobne dokumenty