Samozatrudnienie – sposób na sukces

Komentarze

Transkrypt

Samozatrudnienie – sposób na sukces
Informacja nt. realizacji projektu „Samozatrudnienie – sposób na sukces”
realizowanego w ramach PO KL Działanie 6.2 w okresie 01.01.2009 – 28.02.2010r.
Realizacja projektu „Samozatrudnienie – sposób na sukces” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wielkimi
krokami zbliża się do końca.
Rekrutacja do projektu zakończona została w październiku 2009r., kiedy to spośród
200 zainteresowanych uczestnictwem w projekcie wyłoniono ostatnie osoby spełniające
warunki rekrutacyjne. Tym samym 50 osób rozpoczęło udział w projekcie i każda z nich
ukończyła szkolenie „ABC przedsiębiorczości”.
Z końcem listopada 2009r. Komisji Oceny Wniosków dot. przyznania wsparcia
finansowego na rozpoczęcie działalności rozdysponowała ostatnie spośród 45 dotacji.
Z uczestnikami projektu, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę, podpisane zostały
umowy o udzielenie wsparcia finansowego i przelane zostały im środki przeznaczone na
pokrycie niezbędnych zakupów do podjęcia działalności gospodarczej. Tym samym
w Powiecie Rawskim przybyło 45 miejsc pracy.
Każdy z uczestników projektu, który otworzył działalność gospodarczą dzięki
środkom jakie otrzymał w ramach projektu, ma również zapewnione przez pierwsze
6 miesięcy prowadzenia działalności wsparcie pomostowe. Do końca stycznia 2010r.
podpisane zostały z wszystkimi 45 beneficjentami pomocy umowy o przyznanie wsparcia
pomostowego w wysokości do 1 100,00zł.
Uczestnicy projektu, którzy uzyskali wsparcie na rozwój działalności, mieli różne
pomysły na swoją firmę. Poniżej przedstawione zostało zestawienie wszystkich branż wg
PKD, które powstały w ramach projektu.
- Działalność agencji reklamowych
- Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
- Działalność poprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
- Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
„SAMOZATRUDNIENIE – SPOSÓB NA SUKCES”
Realizator projektu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Instytucja Pośrednicząca
II stopnia
- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego
i ogrodniczego
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- Posadzkarstwo, tapicerowanie i oblicowywanie ścian
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- Pozyskiwanie drewna
- Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- Produkcja mebli biurowych i sklepowych
- Produkcja mebli kuchennych
- Produkcja lodów
- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
- Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana
- Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- Produkcja wyrobów tartacznych
- Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych
- Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć
ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet
- Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych
- Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- Tynkowanie
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- Zakładanie stolarki budowlanej
Projekt zostanie zakończony z końcem 2010r., kiedy to ostatnim beneficjentom
upłynie 12 miesięcy prowadzenia działalności liczone od dnia jej rozpoczęcia.
2

Podobne dokumenty