Przetwornik pomiaru pr du stałego lub zmiennego typu M7 .

Komentarze

Transkrypt

Przetwornik pomiaru pr du stałego lub zmiennego typu M7 .
1. Opis ogólny przetwornika.
!"
#$% &'$( %) * + ('#( + , !
$- mA interfejs od strony pomiarowej jest
!)
. ./012.3 # 4.56107&+'(/8494*(($$':*
2. Sposób kodowania typu przetwornika.
M7
'
'
-
-
-
C
V
';<'%
'+mA ( 3 cyfry )
'
'
C
V
- jednokierunkowy
- dwukierunkowy
S
D
Np. z oznaczenia
M7C-005-420C-S
)
*%
&'$(mA.
3. Dane techniczne MC.
•
•
Zakresy pomiarowe
•
Pasmo przenoszenia dla -0.5 .. 1 dB
±2; ±3; ±5; ±6; ±7.5; ±8; ±12; ±15; ±25 A
±18 A dla zakresów ±2; ±3; ±6 A,
±45 A dla zakresów ±5; ±7.5; ±15 A
±80 A dla zakresów ±8; ±12; ±25 A
0-200 KHz
•
•
•
•
=
=
0-20; 4-20 mA,
0-5; 0-10 V
500 Ω)
2 kΩ
3.3. Czas odpowiedzi.
•
•
/wej. o 10% Zp
/wej. o 90% Zp
< 50 ns,
< 400 ns,
•
•
2
/
">[email protected]$*°C )
< 0.1%,
< 1 %,
3.5. Zasilanie
•
•
4
!
24-30 V,
30 mA
!"#$%
•
•
/*(<A(B#
Dla impulsu 1.2 uS
3 kV RMS,
8 kV
&'()
•
•
obudowy
zacisków
IP43,
IP20.
4. Znamionowe warunki pracy.
•
•
•
•
Temperatura otoczenia
"
4
C"
• -10..85 °C,
30 .. 85 %,
24 V,
50 Hz,
200 Ω

Podobne dokumenty