Lager- und Produktionshallen an der Wojska-Polskiego

Komentarze

Transkrypt

Lager- und Produktionshallen an der Wojska-Polskiego
Lager- und Produktionshallen an der Wojska-Polskiego-Str. 65
Położenie:
Die Hallen befinden sich im südöstlichen Teil von Bydgoszcz
(Stadtviertel Kapuściska) an der Wojska-Polskiego-Str. 65.
Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego:
Gemäß dem Bebauungsplan Łęgnowo - Industriepark ist das Gelände
für gewerbliche Nutzung (Produktions- und Dienstleistungsgewerbe)
bestimmt.
Powierzchnia:
ok. 2.172 ha
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Własność:
Skarb Państwa, użytkownik wieczysty: osoba prawna
Połączenia transportowe:
Odległość od dróg krajowych:
●
●
●
●
●
●
●
Nr 80 - ok. 2.5 km
Nr 25 - ok. 3 km
Nr 10 - ok. 8 km
Nr 5 - ok. 2 km
Odległość od najbliższej stacji kolejowej - 400 m
Odległość od portu lotniczego - 3 km
Odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej - 600
m
Istniejąca infrastruktura:
Nieruchomość posiada następnujące uzbrojenie techniczne:
●
●
●
●
sieć elektroenergetyczna
sieć wodociągowa
kanalizacja ściekowa
telekomunikacja
Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz; http://www.bydgoszcz.pl; [email protected]
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o., ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz; tel.: +48 52 58 58 823; [email protected]

Podobne dokumenty