Wniosek o zakup

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o zakup
Wniosek o zakup
Warszawa, dnia ………………..2012
Oferta na zakup samochodu używanego w ramach przetargu nr …./2012
Oferent - nazwa
Adres i nr telefonu oferenta
Przedmiot przetargu
Oferowana cena nabycia
Słownie złotych
Oświadczam, że zobowiązuję się zakupić pojazd za określoną we wniosku kwotę.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu i stanem technicznym
pojazdu
Czytelny podpis
……………………………………………………………………………………………………………
Decyzja komisji:
W drodze przeprowadzonego przetargu na sprzedaż środka transportu, komisja stwierdza,
że Wnioskującemu został sprzedany – niesprzedany pojazd samochodowy Citroen
Berlingo 1.6HDI Multispace o nr rej.: …………….… numer VIN …………………………..……
Komisja w składzie:
- Michał Polak
- Jadwiga Bolek
- Jarosław Ptak

Podobne dokumenty