Przyroda wokół mnie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w

Komentarze

Transkrypt

Przyroda wokół mnie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Przyroda wokół mnie
2015-09-10
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku po raz siódmy organizuje konkurs plastyczno-fotograficzny Przyroda wokół mnie. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa
podlaskiego.
Tematyka konkursu nawiązuje do potrzeby ochrony przyrody na terenie województwa podlaskiego. Dzieci i młodzież poprzez prace plastyczne i fotograficzne będą prezentować sposób w jaki odbierają przyrodę województwa
podlaskiego i potrzebę jej ochrony w miejscach swojego zamieszkania oraz najbliższej okolicy.
Celem konkursu jest:
zachęcenie uczniów do artystycznego wyrażenia swoich emocji związanych z przyrodą województwa podlaskiego,
pokazanie różnorodności i sposobów ochrony przyrody,
zachęcenie uczniów do kontaktów z przyrodą.
Projekt Przyroda wokół mnie VII został dofinansowany przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w
Białymstoku.
Jak co roku na uczestników czekają atrakcyjne nagrody: rowery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze multimedialne.
Prace plastyczne i fotograficzne (wraz z formularzem i oświadczeniami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu) należy przesyłać w terminie od 1 do 30 września 2015 r. na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w serwisie projektu Przyroda wokół mnie.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
‹›×

Podobne dokumenty