plik PDF - Przedstawicielstwo RP przy UE

Komentarze

Transkrypt

plik PDF - Przedstawicielstwo RP przy UE
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
1. OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
2,00 Kotły kondensacyjne gazowe YGNIS Modulo Control 270 kotłownia +5
kW + instalacja gazowa
2,00 Kominy kotłów gazowych
12,00 Pompy i cyrkulatory WILO
kontrola wzrokowa instalacji ogrzewniczych i
gazowej (nieszczelność, alarmy, ciśnienie,
niepokojące odgłosy, niepokojące zapachy itp.)
kotłownia +5
czyszczenie komina, kontrola szczelności,
odprowadzania kondensatu, kontrola zamocowań
kotłownia +5, centrale
wentylacyjne
kontrola permutacji co tygodniowo i
przeszlifowanie (ON/OFF) okresowo
> kontrola via BMS
2,00 Zbiornik ciepłej wody użytkowej poj. 1000l
CORDIVARI
kotłownia +5
kontrola cyklu anty-legionelli -> kontrola przez
BMS, opróżnić niskie punkty
2,00 Zmiękczacz wody EURODYNAMICS
kotłownia +5
pom. uzdatniania wody -1
kpl Grzejniki (ok.50 szt.)
1,00 Naczynie wzbiorcze FLAMCO ( V=1000 l)
kpl Filtry wody (cały system ciepłej wody)
2,00 Pompy cyrkulacyjne (cwu1, cwu2) WILO
Analiza bakteriologiczna wody użytkowej
kontrola wewnętrzna, kontrola czujników
serwis według norm i zaleceń producenta
temperatury wody, czyszczenie filtrów, próby
bezpieczeństwa, pomiary Ph skroplin, ewentualne
uzupełnienie produktów bazowych
kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzenie kontrola wzrokowa i hałasu, sprawdzanie
szczelności, permutacji automatycznej
szczelności, permaturacja cyrkulatorów
cyrkulatorów rezerwowych
rezerwowych, ponowne zamocowanie zacisków,
kontrola osłony termicznej, pomiar natężenia,
usuwanie pyłu
-
Kontrola przepływu pompy cyrkulacyjnej na
obiegu zamkniętym
sól uzupełniająca zgodnie z potrzebami
serwis według norm i zaleceń producenta
całość budynku
ewentualne odblokowanie zaworu
termostatycznego przed zimą (zmuszenie zaworu
do otwarcia i zamknięcia, regulacja/izolowanie)
piętro +5
pietro +5
kontrola temperatury, szczelności, izolacji.
Usuwanie kamienia o ile to konieczne.
Konserwacja zaworów/klap powrotnych
woda uzupełniająca jeśli to konieczne, kontrola
ciśnień
Sprawdzenie przepływu wody w rurze głównej
zasilającej po kwartalnym okresie użytkowania
kontrola szczelności naczynia i membrany,
uzupełnenie wody jesli to konieczne, usuwanie
powietrza, sprawdzanie ciśnienia zbiornika na
pusto.
demontaż, czyszczenie, montaż
kanały techniczne
kontrola wzrokowa i hałasu, sprawdzanie
szczelności, permaturacja cyrkulatorów
rezerwowych, ponowne zamocowanie zacisków,
kontrola osłony termicznej, pomiar natężenia,
usuwanie pyłu
całość budynku
badanie ilosci bakterii / raport i środki
zapobiegawcze
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
3,00 Chiller / agregat wody lodowej AERMEC
(2x303kW + 1x130 kW)
dach +6
kontrola wzrokowa instalacji klimatyzacyjnej
(nieszczelności, alarmy, ciśnienie, niepokojące
hałasy itp.) + cotygodniowy odczyt temperatury /
ciśnienia / natężenia prądu, etc.
kontrola punktu zamarzania cieczy przed zimą lub kontrola ciśnienia freonu, kontrola wskaźników
serwis według norm i zaleceń producenta
kontrola systemu podgrzewającego rury na
freonu, pomiar natężenia sprężarek, kontrola
zewnątrz
szczelności freonu, kontrola stanu czystości
kondensatorów. Kontrola bezpieczeństwa
substancji zapobiegających zamarzaniu. Kontrola
pomp.
6,00 Pompy WILO
piętro +5
kontrola permutacji co tygodniowo i
przeszlifowanie (ON/OFF) okresowo -> kontrola
via BMS
1,00 Naczynie wzbiorcze + separator powietrza FLAMCO
(V=500l)
poziom +5 (N1/W1)
kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzanie
szczelności, permutacja cyrkulatorów
rezerwowych, ponowne zamocowanie zacisków,
kontrola osłony termicznej, pomiar natężenia,
usuwanie pyłu (weryfikacja ciśnienia na pusto)
1,00 Odpowietrzacz FLAMCO
poziom +5
kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzanie
szczelności, permutacja cyrkulatorów
rezerwowych, ponowne zamocowanie zacisków,
kontrola osłony termicznej, pomiar natężenia,
usuwanie pyłu
2. PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA WODY LODOWEJ
175,00 Klima-konwektory AERMEC
(przyścienne i sufitowe)
kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzenie kontrola wzrokowa i kontrola hałasu, sprawdzanie
szczelności, permutacja cyrkulatorów
szczelności, permutacja cyrkulatorów
rezerwowych
rezerwowych, weryfikacja cyklu automatycznego
przełączania w trybie kaskadowym lub
bezpieczeństwa, ponowne zamocowanie
zacisków, kontrola osłony termicznej, pomiar
natężenia, usuwanie pyłu
poziomy od parteru do +5
Kontrola stanu filtrów
PPD +4 do 0
Kontrola stanu filtrów, kontrola stanu cylindrów
parowych (ew. czyszczenie)
kontrola wentylatora i kontrola ustawień,
wskaźników alarmów, wymiana filtra o ile to
konieczne
serwis według norm i zaleceń producenta
3,00 Szafy klimatyzacyjne AERMEC (>10.000 m³/h)
serwerownia -1
Kontrola stanu filtrów, kontrola stanu cylindrów
parowych (ew. czyszczenie)
kontrola wentylatora i kontrola ustawień,
wskaźników alarmów, wymiana filtra o ile to
konieczne
serwis według norm i zaleceń producenta
3,00 Splity AIRWELL
pom. UPS i A-V
Kontrola stanu filtrów + kontrola elementów
zewnętrznych
14,00 Szafy klimatyzacyjne AERMEC (<10.000 m³/h)
kpl Filtry wody (cały system zimnej wody)
piętro +5
Przeszlifowanie zaworów (ON/OFF)
Wymiana filtra, kontrola otwierania/zamykania
zaworu wody ciepłej i zimnej, kontrola właściwego
działania wentylatora/wentylatorów, test pompy
kondensatu, kontrola 3 prędkości, czyszczenie
filtrów hydraulicznych (zmuszenie zaworu do
otwarcia i zamknięcia, regulacja/izolowanie)
czyszczenie filtra, czyszczenie kondensatora,
sprawdzenie ciśnienia gazu, kontrola podłączeń
(przecieki), kontrola pompy i odpływu kondensatu,
sprawdzenie ustawień pracy kaskadowej
Sprawdzenie przepływu wody w rurze głownej
zasilającej po kwartalnym okresie użytkowania
demontaż, czyszczenie, montaż
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
3. WENTYLACJA
1,00 Wentylator W12 19.650/9/830 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W11.2 1.440 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W10.3 1.390 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W10.2 1.280 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W10.1 1.220 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W14 950 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W3.3 720 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W13 400 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W11.1 310 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
1,00 Wentylator W11.3 180 m³/h
dach
otwieranie pokrywy silnika, kontrola natężeń
silnika, kontrola hałasu, ewentualnych mas
niewyważonych, szczelności powietrza i wody
(deszcz), kontrola stanu czystości.
poziomy - 1/-2
kontrola intensywności pracy silnika i stanu
czystości
5,00 Wentylatory wyciagowe podziemne W18, 580 m³/h
poziomy -1/-2
kontrola intensywności pracy silnika i stanu
czystości
3,00 Grupa wentylatorów genratora W19… 11.500 m³/h
poziom -1
kontrola intensywności pracy silnika i stanu
czystości, kontrola sekwencji pracy przy rozruchu
generatora
21,00 Wentylatory wyciagowe podziemne W17. …
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
4,00 Wentylatory spiralne N12 - 1.300/2.600 - 1.700/3.390
m³/h
poziom -1
kontrola intensywnosci pracy silnika i stanu
czystości, kontrola sekwencji pracy przy wykryciu
CO
1,00 Grupa wentylacyjna LEMMENS
hall główny
Wymiana filtra, kontrola otwierania/zamykania
zaworu wody ciepłej i zimnej, kontrola właściwego
działania wentylatora/wentylatorów, test pompy
kondensatu, kontrola 3 prędkości, czyszczenie
filtrów hydraulicznych (zmuszenie zaworu do
otwarcia i zamknięcia, regulacja/izolowanie)
165,00 Klapy ogniowe TROX
3,00 Nawilżacze powietrza VAPAC 90 KG/h
wszystkie poziomy
N1-N2-N5
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
test otwarcia/zamknięcia, sprawdzenie
poprawności czytania tabicy synoptycznej
wyłaczenie i opróżnienie nawilżaczy (od maja do odkamienianie lub wymiana zbiorników wody i
października), kontrola stanu cylindrów parowych elektrod
(ew. czyszczenie)
dokręcenie złączek, kontrola lampek kontrolnych i serwis według norm i zaleceń producenta
stanu czystości
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
kontrola wypełnienia
kontrola alarmów
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
4. INSTALACJE SANITARNE
1,00 Separator tłuszczu i pompy ACO
poziom -2
1,00 Separator substancji ropopochodnych
poziom -2
2,00 Pompy wyciągowe
poziom -2
sprawdzenie permutacji pomp (w zależności od
ilości załączeń) i alarmów
kontrola wzrokowa i hałasu, sprawdzenie
szczelności, dociśnięcie zacisków, kontrola
zabezpieczeń termicznych, pomiar natężenia,
sprzątanie
2,00 Pompy wyciągowe separatora tłuszczu
poziom -2
sprawdzenie permutacji pomp (w zależności od
ilości załączeń) i alarmów
kontrola wzrokowa i hałasu, sprawdzenie
szczelności, dociśnięcie zacisków, kontrola
zabezpieczeń termicznych, pomiar natężenia,
sprzątanie
1,00 Filtry na głównym zasilaniu wody
poziom -1
czyszczenie
1,00 Zbiornik wody zanieczyszczonej
poziom -2
Sprawdzenie ogólnego stanu (uszczelki,
połączenia, szczelność, czystość)
1,00 System detekcji wycieków wody w kotłowni
kotłownia +5
sprawdzenie działania
1,00 Kable grzejne rynien i kanalizacji zewnętrznej
dach
sprawdzenie działania (w okresie zimy, przy
pełnym obciążeniu i sprawdzenie natężenia
prądu)
kotłownia +5, kuchnia,
pomieszczenie przyłącza gazu
sprawdzenie wyświetlania i lamp, próby ręczne
sprawdzenie alarmów, usuwanie nieczystości w
miarę potrzeb sprawdzenie głównych elementów
(pływak/filtr)
czyszczenie coroczne (kontrola wizualna całości)
5.INSTALACJA DETEKCJI GAZU
3,00 Instalacja detekcji gazu DALEMANS
kpl instalacja detekcji gazu tlenku węgla (24 czujki)
garaże -1 / -2
odkurzenie czujników, detektorów, szaf
kontrolnych, próby testowe każdej sondy przy
użyciu gazu testowego, sprawdzenie wyświetlania
i lamp, kontrola przekaźników i zaworów gazu
odkurzenie czujników, detektorów, szaf
kontrolnych, próby testowe każdej sondy przy
użyciu gazu testowego (alarmy I i II stopnia),
sprawdzenie działania tablic informacyjnych oraz
sygnalizacji ostrzegawczej
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1,00 Kabina wysokiego napięcia + główna tablica rozdzielcza
(transformator 1.250 KVA)
lokalizacja
poziom -1
kpl Instalacja elektryczna
cały budynek
kpl Rozdzielnie NN
cały budynek
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
wizyta kontrolna
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
serwis według norm i zaleceń producenta
serwis według norm i zaleceń producenta
•sprawdzić stan ochrony przeciwprzepięciowej,
kontrola ochronników i odgromników
•sprawdzić stan ochrony przeciwporażeniowej,
kontrola ciągłości przewodów ochronnych
•jeżeli możliwe, wykonać próbę, wyłączników
różnicowoprądowych przyciskiem TEST
•przeprowadzić kontrolę połączeń śrubowych w
rozdzielni, aparatów w rozdzielnicach, głowic trafo
•sprawdzić zgodność stanu faktycznego ze
schematem rozdzielni
•sprawdzić wskazania przyrządów kontrolnopomiarowych
•dokonać sprawdzenia funkcjonalnego - kontroli
poprawnej pracy
•sprawdzić działanie odłączników, styczników i
wyłączników
•sprawdzić działanie blokad mechanicznych
•sprawdzić stan styków roboczych wyłączników
•sprawdzić stan uzwojeń elektromagnesów
styczników i wyłączników
•dokonać pomiarów prądów w szynoprzewodach
•w miarę możliwości dokręcić połączenia śrubowe
w torach prądowych oraz przy zaciskach
aparatów
•dokonać kontroli poprawności ułożenia
okablowania do urządzeń IT w serwerowni
•sprawdzić wkładki bezpieczników
•sprawdzić selektywność zabezpieczeń
•sprawdzić działanie wskaźników, kontrolek,
wentylatorów, oświetlenia itp.
•sprawdzić działanie przekładników
•sprawdzić stan baterii kondensatorów
•sprawdzić działanie regulatora mocy biernej
•sprawdzić poprawność działania aparatury
kontrolno-pomiarowej
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
kpl UPS (3 x Chloride 80KVA) / system Centralnej Baterii
CEAG
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
poziom -1
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
Zasilacze UPS:
•kontrola temperatury wnętrza zasilacza
•kontrola wizualna wnętrza zasilacza:
•kontrola temperatury kondensatorów
elektrolitycznych i kondensatorów filtrów.
•ogólna ocena stanu zasilacza oraz warunków w
pomieszczeniu pracy UPS.
•kontrola elementów mocy oraz kondensatorów
szyny DC,
•kontrola poprawności połączeń energetycznych
jak również logicznych i sygnałowych.
•kontrola wraz z ewentualna korekta poprawności
dokręcenia śrub
•kontrola stanu wentylatorów chłodzących
•kontrola kalibracji i nastaw parametrów
wewnętrznych zasilaczy UPS (napięcie i prąd
ładowania
akumulatorów, napięcie wyjściowe).
•czyszczenie i odkurzenie radiatorów, krat
wentylacyjnych oraz wnętrza zasilacza.
Akumulatory:
•pomiar napięcia buforowego na każdym szeregu
bateryjnym
•pomiar temperatur napięć i rezystancji wew.
ogniw pilotowych
•kontrola i konserwacja baterii: stan końcówek,
stan zaworów, ślady przegrzania, odkształcenia
obudowy, wybrzuszenia, zabrudzenia, wycieki,
zanieczyszczenie akumulatorów (groźba zwarcia),
kontrola gotowości użycia ogniw rezerwowych
•kontrola poprawności uziemienia baterii
•pomiar prądu ładowania w każdym szeregu
bateryjnym
•pomiar wartości składowej zmiennej w prądzie
ładowania
•pomiar napięć buforowych na każdym ogniwie
•pomiar rozkładu temperatur na baterii
akumulatorów
•sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających
•sprawdzenie momentu dokręcenia śrub
mocujących mostki
•test pracy bateryjnej zasilaczy UPS.
Akumulatory:
•test rozładowania akumulatorów do ¾ ich
pojemności. Test będzie polegał na
kontrolowanym rozładowaniu akumulatorów przez
UPS.
•pomiar rezystancji wszystkich ogniw
akumulatorów
Centralna Bateria:
kontrola mechaniczna, kontrola izolacji, test pracy
z sieci i baterii, kontrola czasu pracy
podtrzymania, kontrola pracy opraw oświetlenia
awaryjnego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
7/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
1,00 Agregat prądotwórczy SDMO 550kV + zbiorniki na paliwo poziom -1
6000l
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
test rozruchowy
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
•sprawdzić poziom oleju silnikowego,
•oczyścić filtry paliwa - zgodnie z instrukcją
producenta (podczas dużego przeglądu)
•oczyścić filtry powietrza,
•oczyścić radiatory ("żeberka") chłodnicy
•skontrolować układ sterowania agregatu
•sprawdzić i ewentualnie dokręcić połączenia
śrubowe.
•wykonać dodatkowe czynności zgodnie z
zaleceniami producenta.
•wymienić olej w silniku zgodnie z instrukcja
•wymienić filtry oleju
•dokonać oczyszczenia elementów układu
smarowania zgodnie z instrukcja producenta,
•dokonać smarowania tych elementów zespołu,
które nie są objęte systemem samosmarowania,
zgodnie z zaleceniami producenta
•należy dokręcić elementy mające wpływ na
szczelność układu smarowania.
•wymienić filtry paliwa,
•dokonać dokręcenia części i elementów
mających wpływ na szczelność układu
paliwowego.
•dokręcić śruby mocujące korektory: ssący i
wydechowy powietrza, a także śruby mocujące
przewody wydechu spalin.
•skontrolować funkcjonowanie układu chłodzenia
•skontrolować stężenie płynu przeciw zamarzaniu
•skontrolować stan przewodów i ewentualnie
dokręcić je
•skontrolować czystość chłodnicy
•należy wykonać testy określające pojemność
baterii (testy wykonuje się refraktrometrem)
•dokonać kontroli i zabiegów konserwacyjnych
elementów układu rozruchowego: silnika
rozruchowego i alternatora (zgodnie z instrukcja
producenta).
•sprawdzić stan mocowania zespołu, w razie
potrzeby dokręcić śruby mocujące.
•zweryfikować stan połączeń kabli i przewodów
•wykonać czyszczenie i odkurzanie aparatury
•wykonać smarowanie łożysk prądnicy (według
zaleceń producenta co 2-3 lata),
•sprawdzić działanie regulatora i dopasowanie
napięcia
•dokonać testowego uruchomienia zespołu pod
obciążeniem. W trakcie próby po półgodzinnej
pracy zespołu pod obciążeniem, należy
skontrolować na wskaźnikach i zanotować (pod
obciążeniem rzeczywistym obiektu): ciśnienie
oleju, temperaturę, cieczy chłodzącej, napięcie
ładowania akumulatora. W trakcie próby należy
pomierzyć napięcia fazowe i międzyprzewodowe,
częstotliwość napięcia wyjściowego zespołu i
prądy fazowe.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
8/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
kpl Instalacja RTV (Hirschmann)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
•sprawdzenie poprawności działania systemu
RTV
•oględziny pod względem uszkodzeń
mechanicznych,
•sprawdzenie zadziałania wszystkich elementów
systemu,
•pomiary tłumienia gniazd
kpl System Audio-Video (BOSE, IdeoIncell)
poziom 0
kpl System sygnalizacji i detekcji pożaru ESSER by HLS
(czujki, sygnalizatory, przyciski alarmowe - ok. 850
elementów)
cały budynek
Zakres przeglądów ma dotyczyć pełnego,
profesjonalnego sprawdzenia poprawności
działania:
•Urządzeń systemu VC
•Sprawdzenie poprawności działania i stanu
technicznego kamer – regulacja obrazu i
czyszczenie obiektywu ustawienia ogniskowych
•Przeprowadzenie testów dotyczących
prawidłowego funkcjonowania
•Oględziny pod katem uszkodzeń i zabrudzeń
•Ewentualne korekty mające na celu prawidłowe
funkcjonowanie
1. Sprawdzenie poprawności pracy elementów
systemu
•pobudzenie testowe przycisków ROP
•pobudzenie testowe czujek
•sprawdzenie elementów we/wy na liniach
dozorowych
2. Wykonanie prób funkcjonalnych w każdej
strefie pożarowej
•wywołanie alarmu II stopnia
•sprawdzenie poprawności działania zdalnej
transmisji alarmów pożarowych
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń i systemów
współpracujących z systemem sygnalizacji alarmu
pożarowego.
3. Sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali.
4. Sprawdzenie architektury pomieszczeń –
weryfikacja zmian mogących mieć wpływ na
poprawność rozmieszczenia elementów systemu
p.poż.
5. Sprawdzenie architektury pomieszczeń –
weryfikacja zmian mogących mieć wpływ na
poprawność rozmieszczenia znaków
bezpieczeństwa (ochrona przeciwpożarowa,
ewakuacja), w przypadku stwierdzenia braków w
oznakowaniu - uzupełnić.
1. Wykonać czynności z pkt. przegląd
półrocznego
2. Sprawdzenie danych systemowych
3. Sprawdzenie zasilania.
4. Sprawdzenie centrali systemu.
5. Sprawdzenie konsol i drukarki.
6. Sprawdzenie poprawności pracy elementów
systemu
•sprawdzenie daty i czasu
•pobudzenie testowe przycisków ROP
•pobudzenie testowe czujek
•sprawdzenie elementów we/wy na liniach
dozorowych
•sprawdzenie reakcji linii na zwarcie i rozwarcie
7. Wykonanie prób funkcjonalnych w każdej
strefie pożarowej
•wywołanie alarmu I stopnia
•wywołanie alarmu II stopnia
•uruchomienie przycisków ROP
•sprawdzenie organizacji alarmowania
•sprawdzenie poprawności działania zdalnej
transmisji alarmów pożarowych
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń i systemów
współpracujących z systemem sygnalizacji alarmu
pożarowego.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
9/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
poziom 0, poziom -1
1. Sprawdzenie danych systemowych.
2. Sprawdzenie poprawności pracy elementów
systemu.
•pobudzenie testowe czujek
•sprawdzenie elementów we/wy na liniach
dozorowych
3. Wykonanie prób funkcjonalnych
•uruchomienie urządzenia gaśniczego w trybie
automatycznym (automatyczne ostrzegacze
pożarowe)
•uruchomienie urządzenia gaśniczego w trybie
ręcznym (przyciski START gaszenia)
•sprawdzenie działania przycisków STOP
gaszenia
•sprawdzenie algorytmów działania systemu
gaśniczego
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń gaśniczych
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń i systemów
współpracujących
z systemem gaśniczym
1. Sprawdzenie zasilania.
2. Sprawdzenie centrali systemu.
3. Wykonanie prób funkcjonalnych
•uruchomienie urządzenia gaśniczego w trybie
automatycznym (automatyczne ostrzegacze
pożarowe)
•uruchomienie urządzenia gaśniczego w trybie
ręcznym (przyciski START gaszenia)
•sprawdzenie działania przycisków STOP
gaszenia
•sprawdzenie algorytmów działania systemu
gaśniczego
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń gaśniczych
•sprawdzenie poprawności działania obwodów
sterowania urządzeń i systemów
współpracujących z systemem gaśniczym.
4. Sprawdzenie ilości środka gaśniczego.
5. Sprawdzenie rurociągów
6. Sprawdzenie drożności rurociągów
7. Sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych
przewodów rurowych i dysz.
8. Sprawdzenie mocowania rurociągów.
kpl System zarządzania budynkiem BMS (DELTA
CONTROLS)
cały budynek
•sprawdzenie poprawności działania serwera
podstawowego
•sprawdzenie poprawności pracy bazy
•sprawdzenie stanu systemu operacyjnego (logi
systemowe)
•sprawdzenie poziomu wykorzystania zasobów
•sprawdzenie serwerów pod względem
uszkodzenia mechanicznych (uszkodzenia dysku,
wentylatora, zasilaczy)
•sprawdzenie poprawności wykonywania kopii
zapasowej systemu
•sprawdzenie stanu konsol systemowych – stacji
operatorskich
•poprawność pracy aplikacji sprawdzenie
poprawności działania systemu operacyjnego (logi
systemowe)
•sprawdzenie stacji roboczych pod względem
uszkodzeń mechanicznych lub termicznych
•sprawdzenie stanu urządzeń automatyki w tym
kontrolerów sieciowych i modułów
•wizualne oględziny pod względem uszkodzeń
mechanicznych lub termicznych
•niezbędne regulacje
•czystość w szafach sterowniczych
•działanie zasilania awaryjnego,
•sprawdzenie stanu czujników
•badanie poprawności wskazania czujników
systemu BMS,
•Sprawdzenie wyświetlania danych w centrum
nadzoru
1. Sprawdzenie poprawności działania i
ewentualna kalibracja wszystkich czujników
systemowych
2. Sprawdzenie wszystkich punktów aktywnych w
systemie oraz poprawności ustawienia progów
alarmowych.
kpl Instalacja odgromowa
cały budynek
3,00 System gaszenia gazem FM200 (ESSER by HLS,
FireStop)
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
serwis według norm i zaleceń producenta
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
10/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
3,00 System przyzywowy dla osób niepełnosprawnych
ACKERMANN CLINO by HLS
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
WC dla osób niepełnosprawnych
serwis według norm i zaleceń producenta
kpl System świateł i organizacji wjazdu
wjazd do garaży
serwis według norm i zaleceń producenta
kpl System oświetlenia DALI
cały budynek
serwis według norm i zaleceń producenta
7. URZĄDZENIA OCHRONY P-POŻAROWEJ
2,00 Klapy oddymiajace
25,00 Węże hydrantowe p-poż GRAS
poziom +6,
kl. schodowe
test działania (ON/OFF)
serwis według norm i zaleceń producenta
cały budynek
serwis według norm i zaleceń producenta
śmietnik oraz pom. tryskaczy
serwis według norm i zaleceń producenta
cały budynek
serwis według norm i zaleceń producenta
2,00 Drzwi okragłe rozsuwane DORMA
wejście
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Drzwi przesuwne DORMA
hall wejściowy
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Zewnętrzna brama garażowa CRAWFORD
wjazd do parkingów
serwis według norm i zaleceń producenta
4,00 Wewnętrzne bramy garażowe CRAWFORD
parkingi
serwis według norm i zaleceń producenta
4,00 Bariery podnoszone ELKA
parkingi
serwis według norm i zaleceń producenta
3,00 Bramki uchylne wejściowe BOON EDAM
hall wejściowy
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Instalacja tryskaczowa VIKING
58,00 Gaśnice SOMATI
8. KONTROLA WEJŚCIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
9. URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWE
1,00 Winda osobowa KONE (poziom -2 do 0)
130 x 175cm, 1,6m/s, 1000kg
serwis według zaleceń producenta
serwis według norm i zaleceń producenta
2,00 Windy osobowe KONE (poziom 0 do +5)
130 x 175cm, 1,6m/s, 1000kg
serwis według zaleceń producenta
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Winda osobowo-towarowa KONE (poz. -2 do +5)
130 x 175cm, 1,6m/s, 1000kg
serwis według zaleceń producenta
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Gondola do mycia elewacji ze wspornikami SKYMAN
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Podnośnik ruchomy GENIE
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Platforma dla osób niepełnosprawnych przy wejściu
głównym THYSSEN
10. RÓŻNE
kpl Kontrola stanu instalacji kanalizacyjnych
1,00 Elektryczna markiza zewnętrzna
wejście do budynku
serwis według norm i zaleceń producenta
cały budynek
lokalne naprawy
zadaszenie atrium
test działania
serwis według norm i zaleceń producenta
kpl Składane ścianki przesuwne DORMA
sale konferencyjne na parterze
sprawdzenie działania, zamykanie, prowadnice,
smarowanie elementów mechanicznych
kpl Liny zabezpieczające PROTIMEX
dach
kontrola i serwis według norm i zaleceń
producenta
kpl system regałów przesuwnych BRUYNZEL
archiwum - parter
serwis według norm i zaleceń producenta
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
12/13
Załącznik nr 1a do SIWZ
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY UE
Rue Stévin 139, B-1000 Bruksela
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1a do SIWZ)
WYKAZ URZĄDZEŃ I CZYNNOŚCI do wykonanania - określający minimalny zakres usług serwisu technicznego koniecznego to utrzymania praw gwarancji i rękojmi oraz niezbędnego do zapewnienia prawidłowej pracy instalacji i systemów
ilość
urządzenie
11. WYPOSAŻENIE SPECJALNE
1,00 Bramkowy skaner metalu RAPISCAN
lokalizacja
miesięcznie (x 21 w trakcie umowy)
kwartalnie (x 7 w trakcie umowy)
poziom 0
półrocznie (x 4 w trakcie umowy)
rocznie (x 2 w trakcie umowy)
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Skaner metalu przenośny SUNS
serwis według norm i zaleceń producenta
3,00 Skaner kontroli bagażu RAPISCAN
poziom 0, poziom -1
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Wykrywacz substancji wybuchowych
SCINTREX TRACE
poziom -1
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Skrzynia bezpieczeństwa AIGIS BP
poziom -1
serwis według norm i zaleceń producenta
1,00 Skaner próbek biologicznych BIOCAPTURE
poziom -1
serwis według norm i zaleceń producenta
12. ZADANIA ADMINISTRACYJNE
Odczyt zużycia mediów
odczyt comiesięczny
raport wskazujący na zmiany i trendy oraz
praktyczne zalecenia w zakresie oszczędzania
energii
Opracowanie harmonogramu działań
Spotkania organizacyjne i robocze z klientem
roczny harmonogram wykonania usług
technicznych
comiesięczne spotkanie w sprawie prowadzenia
usług
Zarządzanie zapasami części zamiennych (małe części i
zapasy strategiczne)
Raportowanie
roczne spotkanie podsumowujące
zalecenia zakupów bieżących
miesięczny raport z działalności
zalecenia zakupów strategicznych
raport roczny
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
13/13
Załącznik nr 1a do SIWZ

Podobne dokumenty