Solidarny dialog

Komentarze

Transkrypt

Solidarny dialog
Solidarny dialog
Kiedyś na wrocławskim Zawidawiu ludzie byli raczej zadowoleni. Pracę dawały
im okoliczne fabryki, a rozrywki dostarczały trzy osiedlowe domy kultury. Złote
czasy dawno już jednak minęły, z wielkich fabryk pozostał tylko Polar, a domy kultury obróciły się w ruinę. Z wyjątkiem jednego, w którym urządziły się dwie
firmy: lombard – dla tych, którzy pilnie potrzebują pieniędzy, i zakład pogrzebowy – dla tych, którzy nie mają już kłopotów finansowych…
Takich dużych poprzemysłowych osiedli jak to
na wrocławskim Psim Polu jest w Polsce wiele.
Mieszkańcy Zawidawia mają jednak szczęście, bo
ktoś się nimi zainteresował. Z myślą o nich
Fundacja Dolnośląski Projekt Społeczny realizuje
projekt „Program Zakrzów. Peryferie lokomotywą dla Wrocławia”, którego głównym celem
jest zapobieganie nierównościom i dyskryminacji
na rynku pracy w poprzemysłowym osiedlu aglomeracji wrocławskiej. Nasz program powstał z myślą
o Wrocławiu, mieście z ogromnym potencjałem, w którym jednocześnie występują takie zjawiska jak zwiększająca się liczba osób długotrwale bezrobotnych,
a wśród nich takich, które pozostają bez pracy już 3
lata. We Wrocławiu jest obecnie 20 tys. takich osób,
połowa spośród nich jest wykluczona z rynku pracy
od 4, 5, a nawet 6 lat – mówi Jolanta Ostrowska
z Fundacji Dolnośląski Projekt Społeczny. Przez
półtora roku szukaliśmy sprzymierzeńców i sposobów
sfinansowania naszego pomysłu. Mieliśmy jednak
szczęście, bo program na tyle spodobał się w mieście, że w lutym 2004 r. został włączony do Programu
Wrocławskiego Rynku Pracy.
Partnerstwo bez barier
Fundacja, będąca liderem i pomysłodawcą
projektu, zaprosiła do współpracy w Partnerstwie
cztery instytucje. Pierwsza z nich to Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, która przygotowała
diagnozę społeczną Osiedla Zawidawie na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
w ponad 800 domach. Kolejny partner, to NSZZ
„Solidarność” Region Dolny Śląsk, który m.in.
przygotuje program szkoleń z zakresu przepisów
prawa pracy i standardów pracy przeznaczony dla
beneficjentów ostatecznych. Trzeci partner –
Gmina Wrocław – włączy się w promocję programu Partnerstwa poprzez dofinansowanie produkcji oraz emisji programów telewizyjnych i radiowych. Skład Partnerstwa uzupełnia firma „Point”,
która będzie koordynatorem szkoleniowej części
projektu.
Wrocławianie współpracują także z dwoma
partnerstwami zagranicznymi. Nawiązaliśmy sporo
kontaktów ponadnarodowych, zdecydowaliśmy się
jednak na partnerów z Walii i Francji – mówi
Jolanta Ostrowska. Realizują oni programy miejskie
osadzone w realiach poprzemysłowych i dotyczące
bardzo dramatycznych problemów społecznych. Oba
Partnerstwa są doświadczone, realizowały już kilka
programów społecznych. Walijczyków gościliśmy już
u siebie, natomiast Francuzów odwiedziliśmy w Paryżu. Były to spotkania, w trakcie których już po godzinie znikały wszelkie bariery, językowe i mentalne.
Dobra rekomendacja
Program Zakrzów, to w zamyśle jego autorów pilotażowa próba doprowadzenia do opartego na idei solidarności dialogu między instytucjami, organizacjami, biznesem i mieszkańcami. Ma
on doprowadzić m.in. do zmniejszenia skutków
bezrobocia na peryferiach dużego miasta, aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców zaniedbanych osiedli, a także wyrównania szans oraz pomocy mieszkającej tam młodzieży. Rezultatem
projektu mają być również trwałe instytucje,
które także po jego zakończeniu będą nadal
pomagać osobom znajdującym się w potrzebie.
Fundacja Dolnośląski Projekt Społeczny, dla
której EQUAL jest przedsięwzięciem debiutanckim.
nie zamierza na nim poprzestać. W latach 2007–2013,
będzie się odbywała społeczna rewitalizacja miast
europejskich, a zwłaszcza ich obszarów peryferyjnych.
Bardzo się cieszymy, że intuicja nas nie zawiodła i będziemy szukać kolejnych projektów, w których wykorzystamy nasze doświadczenie. Mam nadzieję, że
EQUAL będzie dla nas świetną rekomendacją –
mówi Jolanta Ostrowska.
Wrocław, 7 września 2005