Raport bieżący nr 12-2005

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr 12-2005
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Raport bieżący nr
12 / 2005
Data sporządzenia: 2005-09-23
Skrócona nazwa emitenta: PC GUARD S.A.
Temat:
Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna:
§38 p-kt. 2 RO – wniosek o dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym
Treść raportu:
Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż z dniem 22.09.2005 roku zostały
złożone następujące wnioski na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie:
1. Wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW w Warszawie na rynku równoległym
– 500 000 akcji serii A i B
2. Wniosek o dopuszczenie praw do nowych akcji do obrotu na GPW w Warszawie na
rynku równoległym – 500 000 PDA akcji serii C
3. Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW w Warszawie na rynku
równoległym – 500 000 akcji serii A i B
4. Wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym praw do
nowych akcji – 500 000 PDA akcji serii C
5. Wniosek o włączenie akcji do obrotu w segmencie PRIM
PC Guard Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PC Guard S.A.
(skrócona nazwa emitenta)
60-542
POZNAŃ
JANICKIEGO
20
(0-61) 843 42 66
(0-61) 847 12 46
(kod)
(ulica)
(telefon)
(miejscowość)
(numer)
(fax)
[email protected] www.pcguard.pl
(e-mail)
(www)
779-21-28-540
639792992
(NIP)
(REGON)