Zakres pakietu Rozszerzonego

Komentarze

Transkrypt

Zakres pakietu Rozszerzonego
Pakiet „Pakiet Rozszerzony” to:
1. Nielimitowane konsultacje lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry, we wszystkich
Placówkach medycznych udostępnionych przez Wykonawcę na terenie całego kraju.
2. Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów:
chirurg ogólny
ortopeda
ginekolog
laryngolog
okulista
dermatolog
gastroenterolog
kardiolog
neurolog
urolog
 diabetolog
 alergolog, w tym seria iniekcji odczulających
 chirurg naczyniowy
 chirurg onkolog
 endokrynolog
 onkolog
 pulmonolog
 reumatolog
 hematolog
 nefrolog
 neurochirurg
 proktolog
W Pakiecie Rodzinnym i Partnerskim dostępni będą również lekarze specjalności
dziecięcych ww. specjalizacji o ile takie specjalizacje występują, jako oddzielne.
3. Dostęp do wszystkich badań diagnostycznych dostępnych na terenie RP
Wykonywanych ze wskazań medycznych na podstawie skierowań wystawionych przez Konsultanta
Wykonawcy, z wyłączeniem badań genetycznych i eksperymentalnych oraz badań, których cena
jednostkowa według cenników stosowanych standardowo w Placówkach udostępnionych przez
Wykonawcę przekracza 1 500,00 zł.
4. Prowadzenie ciąży fizjologicznej
obejmujące czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu bez limitu
badań zleconych przez lekarza prowadzącego będącego Konsultantem Wykonawcy, w tym:




konsultacja ginekologa – prowadzenie ciąży;
glukoza / Glucose na czczo;
glukoza / Glucose test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie;
glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach;





























grupa krwi AB0, Rh, p / ciała przeglądowe;
estriol wolny;
HBs Ab / przeciwciała;
HBs Ag / antygen;
HCG–beta / free ( wolna frakcja);
HCV Ab / przeciwciała;
HIV I / HIV II;
mocz – badanie ogólne;
morfologia + płytki + rozmaz automatyczny;
AFP – alfa – feto proteina;
p / ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje p / ciała anty Rh /– / );
różyczka IgG / Rubella IgG;
różyczka IgM / Rubella IgM;
serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP);
standardowa cytologia szyjki macicy;
białko PAPP-A;
toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG;
toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM;
total Beta – hCG;
wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku GC;
wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS);
wymaz z pochwy w kierunku GBS;
wymaz z pochwy w kierunku GC;
posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy;
posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy;
USG ciąży;
USG ciąży transvaginalne;
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne;
USG ginekologiczne transvaginalne;
z wyłączeniem badań wykonywanych technikami biologii molekularnej, badań USG innych niż
prezentacją 2D.
5. Raz do roku szczepienia przeciwko grypie
(wraz z badaniem, iniekcją i preparatem).
6. Profilaktyka bez skierowania, dla osób powyżej 18 roku życia, jeden raz w roku
kalendarzowym w zakresie:
mocz – badanie ogólne
morfologia, płytki krwi, rozmaz automatyczny
lipid ogram
glukoza / glucose na czczo
standardowa cytologia ginekologiczna
7. Badania laboratoryjne
na podstawie skierowania od Konsultanta Wykonawcy –w zakresie opisanym poniżej:
hematologiczne i koagulologiczne
biochemiczne (surowicy krwi)
testowe moczu
kału
posiewy.
8. Zabiegi i badania ambulatoryjne
Zabiegi wykonywane w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza lub pielęgniarkę podczas lub po
konsultacji lekarskiej, w tym bezpłatne materiały, leki i znieczulenie miejscowe niezbędne do
wykonania zabiegu lub badania, a w szczególności:
założenie i zmiana opatrunku
opatrunki związane z oparzeniami
nacięcie i drenaż ropnia w przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy
założenie i usunięcie szwów
usunięcie kleszcza
założenie i zdjęcie gipsu (w tym gipsu lekkiego)
unieruchomienie, założenie temblaka, założenie opaski
punkcja, w tym m. in. zatoki szczękowej
założenie przedniej tamponady nosa
badanie ostrości widzenia wraz z doborem szkieł korekcyjnych, pomiar ciśnienia
śródgałkowego, badanie dna oka
usunięcie ciała obcego z oka, nosa, ucha, gardła
płukanie uszu
przedmuchiwanie i kateteryzacja trąbki słuchowej
iniekcje: domięśniowa, dożylna, podskórna, dostawowa, wlew dożylny (kroplówka)
wykonanie szczepienia
pobranie materiału do badań
standardowa cytologia ginekologiczna
9. Fizjoterapia i fizjoterapia pourazowa
(z limitem minimum 30 zabiegów na każde 12 miesięcy obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej
dla jednego Uprawnionego) – rehabilitacja i fizykoterapia (na podstawie skierowania od Konsultanta
Wykonawcy). Minimalny zakres świadczeń powinien obejmować następujące zabiegi
rehabilitacyjne:










elektrostymulację;
jonoforezę;
galwanizację;
kinezyterapię;
prądy diadynamiczne;
prądy interferencyjne;
terapię laserową;
ultradźwięki;
krioterapię miejscową;
pole magnetyczne.
10. Dostępne 24 godziny na dobę lekarskie wizyty domowe
( z limitem dwóch wizyt na każde 12 miesięcy obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej dla
każdego Uprawnionego).
11. Chirurgii jednego dnia – operacji chirurgicznych – bez limitów kwotowych w zakresie co najmniej:


















































usunięcie torbieli bocznej szyi
usunięcie torbieli przedniej szyi
wycięcie torbieli krtani
wycięcie torbieli języka
usunięcie kamienia z przewodu ślinianki
wycięcie ślinianki przyusznej
wycięcie ślinianki podżuchwowej
plastyka kosteczek słuchowych
plastyka błony bębenkowej
operacja rekonstrukcyjna błony bębenkowej
operacja rekonstrukcyjna błony bębenkowej z plastyką kosteczek słuchowych
usunięcie wyrostka sutkowatego
nacięcie błony bębenkowej i założenie drenu przez błonę bębenkową w znieczuleniu
miejscowym lub ogólnym
oczyszczanie ucha środkowego metodą odsysania
nacięcie błony bębenkowej w znieczuleniu
wycięcie guza łagodnego / perlaka ucha środkowego
wycięcie polipów w uchu środkowym
nacięcie błony bębenkowej i biopsja zmiany chorobowej w uchu środkowym
operacja paznokcia / łożyska / wału paznokciowego – oczyszczenie, usunięcie
wrastającego paznokcia
nacięcie tkanki podskórnej, ropnia z drenażem w znieczuleniu miejscowym
radykalne wycięcie zmian skóry lub tkanki podskórnej o wielkości do 1,5 cm
operacja przepukliny rozworu przełykowego przepony
operacja żylaków odbytu metodą klasyczną
operacja żylaków odbytu metodą longo
operacja prącia grzbietowo-boczne nacięcie napletka (operacja stulejki)
w znieczuleniu ogólnym
operacja prącia obrzezanie w znieczuleniu miejscowym / w znieczuleniu ogólnym
operacja prącia wydłużenie wędzidełka prącia
otwarte wycięcie zmiany polipowatej odbytnicy lub odbytu
wycięcie tylnej krypty
przezodbytnicze usunięcie zmiany polipowatej odbytnicy
operacja szczeliny odbytu
operacja przetoki odbytu
kolonoskopowe usunięcie polipów jelita grubego
wycięcie tarczycy częściowe
wycięcie tarczycy całkowite
wycięcie modzela skórnego z palca młotowatego
operacja palca młotowatego
operacja palca zatrzaskującego / strzelającego
szycie i plastyka ścięgna Achillesa
szycie świeże ścięgien ręki
szycie świeże ścięgna mięśnia czworogłowego uda
rekonstrukcja / szycie ścięgna rzepkowego
wyłyżeczkowanie jamy macicy
usunięcie nadżerki lub polipa szyjki macicy metodą kriokoagulacji lub elektrosekcji
konizacja szyjki macicy
gruczołu bartholine’a nacięcie
wyłyżeczkowanie lub marsupializacja torbieli



plastyka sromu
usuniecie gradówki lub kępek żółtych
usuniecie skrzydlika