plik PDF

Komentarze

Transkrypt

plik PDF
Program spotkania
informacyjnego skierowanego do potencjalnych projektodawców zainteresowanych
konkursem na projekty szkoleń otwartych w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL
18 maja 2010 r., wtorek
Hotel Kyriad Prestige,
ul. Towarowa 2, Warszawa
sala Symfonia
 10.30 – 11.00
Rejestracja uczestników seminarium. Poranna kawa.
 11.00
Powitanie uczestników, omówienie tematyki i planu spotkania
 11.15 – 13.00
Zasady aplikowania o środki w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL
(założenia konkursu na realizację projektów szkoleń otwartych, proces
oceny wniosków i zawierania umów o dofinansowanie) oraz omówienie
zasad realizacji projektów (obowiązki wynikające z zapisów umowy
oraz „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania
2.1.1 PO KL”)
 13.00 – 13.25
Przerwa kawowa
 13.25 – 15.00
Sesja pytań i odpowiedzi na temat aplikowania o środki i wdrażania
projektów.
Uwaga: Program może nieznacznie podlegać modyfikacji w trakcie spotkania
Seminarium poprowadzą eksperci PARP (Zespół Instrumentów Szkoleniowych)
1

Podobne dokumenty