Narkotykom mówię nie – bo kocham życie

Komentarze

Transkrypt

Narkotykom mówię nie – bo kocham życie
Narkotykom mówię nie – bo kocham życie
Celem szkolenia było przekazanie uczniom wiedzy na temat jednego z najpoważniejszych zagrożeń
społecznych jakim jest narkomania, która rozwija się wśród młodego pokolenia, stając się
zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie wykładu przez
Pana Marka Grondasa, Specjalistę Terapii Uzależnień, kierownika Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi.
Ewelina Dobiech

Podobne dokumenty