RAPORT BIEŻĄCY nr 01/2016 Data: 22-01

Komentarze

Transkrypt

RAPORT BIEŻĄCY nr 01/2016 Data: 22-01
RAPORT BIEŻĄCY nr 01/2016
Data: 22-01-2016
Temat: Zakup akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą.
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi.
Treść raportu: Zarząd LUBAWA S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 22 stycznia 2016
r. wpłynęła do Emitenta informacja o nabyciu akcji Emitenta przez osobę
pełniącą funkcję kierowniczą w Spółce.
Informację złożył Arkadiusz Janicki – Dyrektor Handlowy Emitenta, w
informacji sporządzonej dnia 21 stycznia 2016 r. wskazano, że dnia 21 stycznia
2016 r. za pośrednictwem biura maklerskiego CDM Pekao S.A., na GPW w
trybie sesyjnym zwykłym, nabył on 10.000 akcji emitenta, cena jednostkowa
akcji 0,72 złotego.

Podobne dokumenty