W praktyce 23/2011

Komentarze

Transkrypt

W praktyce 23/2011
W praktyce
Nr 23/2011
Spis treści
Photo: Getty Images
12
SFS intec wprowadza innowa­
cyjny system mocowań paneli
fotowoltaicznych.
14
Dostawca części samochodowych, firma Scherdel, produkuje nowo­
czesne regulatory wałka rozrządu w samochodach wysokiej klasy.
Są one wyposażone w głębokotłoczony komponent firmy SFS intec.
04Krótki przegląd nowości
Informacje dotyczące SFS intec w skrócie
08
Kultura zrównoważonego budowania
Rozmowa ze słynnym architektem Danielem Libeskindem
10Techniki mocowań przyszłościowych systemów pozyskania energii
Nowe systemy mocowań do instalacji fotowoltaicznych
12
Montaż okien w konstrukcjach ścian z izolacją cieplną
Skuteczny, sprawdzony system montażu okien od podłogi do sufitu
14
Części głębokotłoczone o najwyższej jakości
Części SFS intec w silnikach typu V6 i V8 dla samochodów klasy premium
16
Kompetencje produkcyjne dla bezpiecznej jazdy
Najwyższa wydajność na małej przestrzeni w nowych systemach ABS
firmy TRW
18Połączenie maksymalnej wydajności i najwyższej jakości w nowej
automatycznej nitownicy GAV HF firmy GESIPA
Technika mocowania przy pomocy jednostronnie zrywalnych nitów
w lekkich konstrukcjach samochodowych
20
Seminarium techniczne: pokazać jak oszczędzać
Wincor Nixdorf optymalizuje procesy produkcyjne
22 Dynamic 3D – uniwersalny zawias
System zawiasów Dynamic 3D pozwala poprawić elastyczność
montażu okien
Od Wydawcy
Sukces przedsiębiorstwa dzięki zrównoważonemu rozwojowi
20
Mniej pojedynczych części oznacza niższe koszty:
w bankomatach produkcji Wincor Nixdorf firma
SFS intec zredukowała liczbę części elementów
mocujących.
Zrównoważony rozwój, czy też ekorozwój oznacza, że
wycinamy tylko tyle drzew, ile może odrosnąć. Żyjemy
z tego, co zarobimy, nie z oszczędności. Z punktu
widzenia społeczeństwa oznacza to, iż każde z poko­
leń musi samo rozwiązywać stojące przed nim zada­
nia, nie obarczając nimi następców.
O zrównoważonym rozwoju decyduje ten, kto inwe­
stuje, produkuje i konsumuje. Wyobraźnia, kreatyw­
ność i techniczne know-how są cenne, bo dzięki nim
można rozwijać przyjazne dla środowiska schematy
produkcji i konsumpcji, które umożliwiają ochronę
zasobów naturalnych.
W niniejszej prezentacji dotyczącej praktycznych
rozwiązań przedstawiamy Państwu kilka bardzo cieka­
wych wyników naszych działań. Zadania, którym
stawialiśmy czoła wraz z naszymi klientami i partnera­
mi, które doprowadziły do innowacyjnych zastosowań.
Rozwiązania, które pomagają zredukować zużycie
benzyny, poprawić izolacyjność budynku, przymoco­
wać panele fotowoltaiczne, zaoszczędzić surowce
i nie tylko.
Liczymy, iż lektura niniejszego opracowania będzie dla
Państwa inspiracją w realizacji zadań w przyszłości.
Sprawi to nam prawdziwą satysfakcję.
Informacje wydawnicze
Zespół redakcyjny
Pracownicy SFS intec
Częstotliwość publikacji
Rocznik
Opracowanie redakcyjne i graficzne
Marketing Services SFS intec
Arthur Blank
General Manager Europe
Druk
RDV, Rheintaler Druckerei und Verlag AG, Berneck
Wydawca
SFS intec
Zdjęcie na okładce
Stoisko SFS intec na targach BAU, Monachium 2011
3
Skupiona siła mocująca
w maszynach rolniczych
Maszyny rolnicze wykonują wymagające zadania.
Dlatego wydajne elementy mocujące mają dla ich produ­
centów wyjątkowe znaczenie. Szczególnie w okresie
siewu, a później żniw maszyny są bardzo intensywnie
użytkowane – często w trudnych warunkach. Do wiodą­
cych producentów mocowań wykorzystywanych w maszynach rolniczych należy duńskie przedsiębiorstwo
UNIBOLT, o ponad stuletniej historii. Od roku 2009 należy
ono do grupy SFS intec.
Dzięki szerokiej palecie wydajnych elementów łączących,
takich jak wkręty do pługów, noży, kół, a także sworznie
i zawleczki do otworów, UNIBOLT jest w stanie sprostać
przeróżnym wymaganiom stawianym takim mocowa­
niom. Równie istotny jak wysoka jakość uniwersalnych
elementów mocujących jest czas, w jakim można otrzy­
mać potrzebne części. UNIBOLT gwarantuje szybką
dostępność swoich produktów dzięki wydajnym syste­
mom zarządzania magazynem, aby rolnicy mogli na czas
zebrać swe żniwo.
n Maszyny rolnicze poddawane są wysokim obciążeniom
mechanicznym. Wysokowydajne elementy mocujące gwarantują,
iż zużycie części będzie minimalne, a sprawność urządzeń wysoka.
Proste mocowanie izolacji
Prefabrykowane systemy ocieplenia umożliwiają zrównowa­
żone budowanie obiektów, które zużywają mniej energii.
Umieszczane na zewnątrz cienkie warstwy wykończeniowe
zużywają się ze względu na zmienne obciążenia warunkami
pogodowymi. Badania SP Technical Research Institute ze
Szwecji opublikowane w 2007 r. dowodzą, iż cienkie ele­
menty często ulegają zawilgoceniu, stając się tym samym
idealnym podłożem dla alg i grzybów.
Niedawno szwedzki specjalista od produkcji gotowych tyn­
ków, FINJA, zaprezentował rozwiązanie o podwyższonej
odporności: system ISO-PLUS. Firma SFS intec skon­
struowała optymalne, dopasowane do niego rozwiązanie
mocowania, umożliwiające bezpieczny montaż
nowych, grubych paneli izolacyjnych. Tu niezbędna
była wiedza fachowa z zakresu technik mocowania
z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Wynikiem
połączonych kompetencji był bardzo wytrzymały
kołek rozprężny, który potrafi stawić czoła nawet
ekstremalnym warunkom pogodowym i przede
wszystkim oddziaływaniu wiatru. Wydajny montaż
gwarantuje bardzo długi kołek z tworzywa sztu­
cznego, który licuje się z powierzchnią, a jego insta­
lacja przebiega łatwo i komfortowo. W ten sposób
znacznie poprawiono bezpieczeństwo połączenia
oraz wydajność ekipy montażowej.
n Elementy mocujące systemu ISO-PLUS mogą być stosowane dla
dociepleń tego typu do mocowania wszelkiego rodzaju materiałów
izolacyjnych o każdej grubości. Czy to podczas budowy nowych obiek­
tów, czy też renowacji starych – do odpowiednich zastosowań potrzebny
jest wyłącznie długi kołek z tworzywa sztucznego.
System łączników dwugwintowych WT:
dobre perspektywy dla systemów łączenia elementów drewnianych
Jak będziemy mieszkać w roku 2015?
W ramach próby odpowiedzi na to
pytanie amerykańskie Ministerstwo
Energii od 2002 r. organizuje konkurs
dla uczelni wyższych pod nazwą „Solar
Decathlon“. Za każdym razem dwadzie­
ścia drużyn z USA, Kanady, Portoryko
oraz Hiszpanii i Niemiec rywalizuje
ze sobą, projektując dom najbardziej
atrakcyjny i najbardziej wydajny energe­
tycznie.
Zespół Politechniki w Darmstadt ze
swoim projektem „surPLUShome“
już po raz drugi znalazł się w gronie
zwycięzców. Przygotowanie projektu
i budowa trwały półtora roku. Dom
zbudowany według ostatniego projektu
jest wyposażony w instalację fotowol­
taiczną o łącznej mocy znamionowej
19 kW. Tym sposobem wytwarza on
w praktyce dwa razy więcej energii niż
sam zużywa.
Konstrukcja nośna „surPLUShome“
składa się z elementów z litego drew­
na. Wykazują one nie tylko bardzo
dobry bilans ekologiczny. Ich atutem
jest także niewielka waga. Był to istot­
ny czynnik w obliczu faktu, iż budynek
musiał zostać przetransportowany do
USA, a następnie z powrotem do Nie­
miec. Ta cecha sprawiła, iż niezwykle
ważny stał się wybór odpowiedniego
systemu mocowania.
Osoby odpowiedzialne zdecydowały
się na system łączników dwugwinto­
wych WT firmy SFS intec. To połą­
czenie przejmuje siły rozciągające
i ściskające występujące w czasie budo­wy i transportu. System WT w pełni
przekonał też swoimi możliwościami
montażowymi. Wszystkie belki główne
i drugorzędne mogły zostać ze sobą
połączone bez wstępnego nawiercenia.
Łatwo, szybko i sprawnie.
n surPLUShome autorstwa zespołu Politechniki w Darmstadt to przykład, jak w przyszłości
mogłoby wyglądać wydajne energetycznie i zrównoważone budownictwo. Drewniana konstruk­
cja nośna jest łączona za pomocą skrzyżowanych par łączników dwugwintowych WT. Samo­
gwintujący wkręt z podwójnym gwintem obok maksymalnej nośności daje też możliwość
umieszczania go w optymalnych odległościach od krawędzi belek głównych i drugorzędnych
przy optymalnym rozstawie. Niemiecka kanclerz Angela Merkel, która zwiedzała budynek, była
zachwycona nowoczesną koncepcją obiektu.
Zwycięski budynek zachwycił niemiec­
ką kanclerz Angelę Merkel. Po wizycie
w nim chwaliła innowacyjną koncepcję
energetyczną, podkreślając, jak ważne
dla akceptacji nowych technologii są
działania interdyscyplinarne.
Photo: Getty Images
5
Redukcja emisji CO2
Biopaliwa dają szansę na zmniejszenie
uzależnienia od paliw kopalnych. Rów­
nocześnie przyczyniają się do zmniej­
szenia emisji dwutlenku węgla. Jednak
wykorzystanie alternatywnych paliw
wymaga sprawnych rozwiązań tech­
nicznych. Takie rozwiązania oferuje
producent części samochodowych –
firma Continental – która dostarcza
pompy paliwowe, przeznaczone rów­
nież dla bioetanolu.
Wykorzystywane w nich pozornie
nieistotne złącza trzpieniowe pochodzą
z firmy SFS intec. Gdy się im jednak
dokładnie przyjrzeć, okazuje się, iż
jest to bardzo funkcjonalny element.
W odróżnieniu od stosowanych wcześniej
złączy te filigranowe, zaokrąglone
elementy gwarantują całkowite uszczel­
nienie systemu. W ten sposób można
zagwarantować, iż z układu nie wyciek­
nie paliwo.
Świat w twoich uszach
Od ponad 50 lat marka PHONAK jest synonimem zaawanso­
wanych technologicznie aparatów słuchowych i systemów
radiowych. Te bardzo nowoczesne cudeńka produkowane
przez szwajcarskie przedsiębiorstwo są tak małe, iż –
w zależności od modelu – znikają w uchu lub są ledwo wido­
czne, gdy umieszcza się je za uchem. Odpowiednio wysokie
są w związku z tym wymagania funkcjonalne w stosunku do
wykorzystywanych łączników.
Tu firma PHONAK jasno definiuje swoje priorytety: łączniki
muszą być nierdzewne, muszą gwarantować doskonałe
parametry mocowania, optymalnie wkręcać się i mieć
korzystną cenę. Aby spełnić te oczekiwania, potrzebna
była światowa nowość: pierwszy wkręt samogwintujący
REMFORM ® o średnicy 0,7 mm.
Bez dodatkowych modyfikacji wprowadzono ten
produkt na linie montażowe firmy PHONAK.
Zasada bezpośredniego wkręcania umożliwia
bardzo wydajny przebieg montażu.
Wkręty REMFORM ® same nacinają sobie
gwint w otworze znajdującym się
w obudowie z tworzywa sztucznego.
To gwarantuje wyższą wydajność oraz większe
bezpieczeństwo procesu. W ten sposób
SFS intec wniósł swój wkład w ekonomiczną
produkcję nowoczesnych aparatów
słuchowych o minimalnych rozmiarach.
System mocowania dla największej w Europie
instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim
Włoski koncern energetyczny ENEL niedawno uruchomił największą w Europie instalację fotowoltaiczną
umieszczoną na dachu. Cały układ zainstalowano na dachach różnych budynków Centrum Sprzedaży Interporto
w Noli koło Neapolu. Wytwarza on niemal 33 miliony kWh energii rocznie. Specjalista od pokryć dachowych,
General Membrane SpA, ułożył w tym celu pokrycie membranowe na łącznej powierzchni 700.000 m2. W rozmowie z nami prezes zarządu przedsiębiorstwa, Pierantonio Saccardo, wyjaśnia, dlaczego postawił przy tym na
techniki mocowań firmy SFS intec.
Panie Saccardo, co w przypadku
tego dużego projektu przemawiało
za współpracą z SFS intec?
Ponadto z technicznego wsparcia ze
strony SFS intec korzystaliśmy także
bezpośrednio na placu budowy.
Informacje dotyczące prawidłowego
stosowania systemu mocowań SPIKE®
twister miały ogromne znaczenie
z punktu widzenia szybkiego postępu
prac budowlanych.
W pierwszej kolejności były to
dobre doświadczenia, jakie udało
nam się zebrać przez lata korzysta­
nia z produktów i usług SFS intec.
Gdybyśmy w Noli korzystali z trady­
cyjnych mocowań mechanicznych,
nie zaszlibyśmy zbyt daleko. Potrze­
bowaliśmy wydajnego rozwiązania
systemowego. A takie dostarczyła
nam firma SFS intec, oferując kołki
samokotwiące SPIKE® twister oraz
narzędzie mocujące IC 120.
Czy produkty SFS intec miały
bezpośredni wpływ na efektywność
pracy zespołu montażowego?
Z pewnością. W szczególności wy­
korzystanie narzędzia mocującego
IC 120 umożliwiło racjonalną i bezpieczną
pracę na budowie. Bardzo pomocne
było zastosowanie w nim dwóch
wymiennych wiertarek udarowych. Przy
pomocy jednej z nich wierci się otwór
przez warstwę izolacji i betonu, druga
wprowadza w ten otwór w betonowym
podłożu zmagazynowane kołki. Użyt­
kownicy doskonale radzą sobie z całym
procesem mocowania.
Jakie specjalne wymogi musiały
spełniać łączniki?
Za najistotniejsze wyzwanie uznaję
długą żywotność instalacji dacho­
wej. Chodziło o to, aby powstała
konstrukcja umieszczona na dachu,
pozostała sprawna przez co najmniej
20 lat. Kolejnym punktem były
normy bezpieczeństwa. Tutaj, nad
Zatoką Neapolitańską, wielkopo­
wierzchniowe pokrycia dachowe
muszą być odporne na bardzo wy­
sokie obciążenia wiatrowe. Wiedza
fachowa SFS intec w tym zakresie
była bardzo wartościowa, dzięki
czemu wszystkie wymagania zosta­
ły spełnione.
Oznacza to, iż wszystkie terminy
zostały dotrzymane?
Dokładnie tak. Wymagania naszego
klienta – firmy ENEL – spełniliśmy
w tym zakresie bardzo precyzyjnie. I nie
bez znaczenia była tu otwarta i bardzo
regularna komunikacja z SFS intec.
Podczas prac montażowych nieprzerwanie trzeba było modyfikować
wymiary powierzchni dachowych.
Wspólnie z technikami z SFS intec
zdołaliśmy wykonać te czynności
bez opóźnień.
W jakim zakresie firma SFS intec
wspierała Państwa dodatkowo na
etapie planowania i wykonawstwa?
Jak wspomniałem, priorytetową
kwestią było bezpieczeństwo.
W ramach prac projektowych
mieliśmy możliwość przeprowadzenia
w firmie SFS intec testów eksploata­
cyjnych w warunkach zbliżonych
do rzeczywistych. Wyniki przeanali­
zowane przez statyków posłużyły
później jako podstawa dla osta­
tecznego projektu inżynierskiego
systemu mocowań.
n Instalacja o mocy 25 MW zlokalizowana
w Noli stanowi obecnie największy układ
amorficznych paneli słonecznych w Europie.
Mocowania firmy SFS intec zagwarantowały
racjonalny montaż pokryć dachowych firmy
General Membrane. Prezes zarządu przed­
siębiorstwa, Pierantonio Saccardo, z dumą
wspomina perfekcyjnie zrealizowany projekt.
To tutaj elastyczność systemu oraz
łatwość montażu pokazały, że jest to
idealne rozwiązanie. SFS intec jest
dla nas partnerem, któremu możemy
ufać. Partnerem, który ma zawsze
dobre odpowiedzi na pytania związane
z mocowaniami.
7
Kultura zrównoważonego budowania –
rozmowa ze słynnym architektem Danielem Libeskindem
Cudowne określenie „green architecture“ (architektura ekologiczna)
cieszy się na całym świecie dużym
powodzeniem. Daniel Libeskind
w rozmowie z naszą redakcją mówi
o wzajemnych oddziaływaniach
pomiędzy nieprzemijającymi dziełami kultury a dążeniem do tego, by
budować ekologicznie.
Panie Libeskind, Pańskie nazwisko
kojarzone jest z niekonwencjonalnymi
koncepcjami architektonicznymi. Kiedy
i w jaki sposób odkrył Pan u siebie
namiętność do architektury?
Cóż, w przypadku większości architek­
tów droga na szczyt prowadzi przez
tradycyjną edukacją w biurze architek­
tonicznym. Projektuje się swoje pierw­
sze małe obiekty, nawiązując do nich
potem w przyszłości. W moim przy­
padku było trochę inaczej. Do świata
architektury trafiłem poprzez muzykę,
moją pierwotną pasję. Jako młody czło­
wiek byłem wirtuozem akordeonu
i intensywnie zajmowałem się muzyką
klasyczną. Otrzymałem wówczas
stypendium America Israel Cultural
Foundation. Mimo to nie potrafiłem
zrezygnować z innych zainteresowań.
Jako dziecko zawsze chętnie rysowa­
łem. Ponadto fascynowała mnie mate­
matyka. Świat architektury stał się
dla mnie ostatecznie takim idealnym
tyglem, w którym spotykały się moje
różne zainteresowania. Dlatego zdecy­
dowałem się na takie studia.
Z którego z Pańskich licznych dzieł jest
Pan szczególnie dumny i dlaczego?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na
to pytanie. To tak, jakbym został zapy­
tany o mój ulubiony utwór muzyczny.
Każda z budowli, każde miejsce pełni
swoistą misję, ma niepowtarzalną
jakość i historię, które są dla mnie
źródłem inspiracji. Z każdą z budowli
nawiązuję specyficzną relację. Relacje
te bardzo różnią się od siebie, gdyż
zależą od wielu czynników.
Załóżmy, iż od mecenasa sztuki otrzymałby Pan po prostu nieograniczony
budżet na realizację swoich architektonicznych marzeń. Jaki obiekt by Pan
zbudował i co byłoby charakterystyczną
cechą jego powłoki zewnętrznej?
Przeciwieństwo tego, czego oczekiwa­
łaby większość ludzi. Nie sądzę wcale,
iż wysoki budżet jest równoznaczny
z lepszymi obiektami. Obecnie dzieje
się tak, iż krótkie terminy i ograniczony
budżet wyzwalają nadspodziewane
pokłady kreatywności. Ograniczenia
mogą działać naprawdę inspirująco.
Jak wspomniałem, każda budowla
kryje w sobie własną historię i elewa­
cja tejże budowli służy do zdefiniowa­
nia tej historii. Czy to w postaci malo­
wanego betonu, czy przy pomocy
drewna, stali, czy też kamienia – misja
danego obiektu jest czynnikiem decy­
dującym. Zawsze próbuję nadać każde­
mu z moich projektów jego własną
specyfikę, niezależnie od kosztorysu.
Ostatnimi czasy wzmacnia się tendencja do budowania „ekologicznych
obiektów użytkowych“. Konkretnym
przejawem tej tendencji jest to, iż
w powłokę budynku wbudowuje się lub
przytwierdza się do niej coraz więcej
elementów: np. panele słoneczne na
dachach, elementy zacieniające na
elewacji itp. Czy ten trend się utrzyma?
Bez wątpienia innowacje będą poja­
wiać się coraz częściej. I to mniej jako
pewien trend, a raczej jako integralny
element zrównoważonego budowania.
Od architekta oczekuje się, iż poprzez
swą kreatywność i otwartość umysłu
znajdzie pionierskie rozwiązania pomię­
dzy stanem surowym a ekologicznym
wyposażeniem budynku. Jestem
przekonany, iż obecne technologie
n Daniel Libeskind jest znany z nowego
krytycznego dyskursu w architekturze oraz
z podejścia multidyscyplinarnego. Jego twórczość sięga od dużych obiektów kulturalnych,
takich jak muzea i hale koncertowe, poprzez
projekty związane z krajobrazem i projekty
urbanistyczne aż po scenografie, instalacje
i wystawy.
znajdą w przyszłości wyraz w rozwią­
zaniach, których dziś nie jesteśmy
sobie w stanie wyobrazić.
Jaki wpływ na Pańską pracę mają
ekologiczne certyfikaty budowlane,
jak na przykład LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design)?
Certyfikaty ekologiczne to doskonałe
narzędzie dla architektów. Dzięki zdefi­
niowanym standardom w sposób
bardzo konkretny można przedyskuto­
wać z inwestorem kwestie dotyczące
wpływu obiektu na środowisko natural­
ne. Za szczególnie wartościową w procesie nadawania certyfikatów LEED
uważam kategorię innowacji w projek­
cie architektonicznym. Premiuje się je
punktami. W ten sposób certyfikacja
sprawdza się nie tylko jako wyznacznik
efektywności energetycznej, ale także
jako element inspiracji dla postępu
w budownictwie. Z kolei zarzut, iż budo-­
­wanie zrównoważone negatywnie
wpływa na estetykę obiektów, jest
w mojej ocenie mitem. Jest wprost przeciwnie, nowe technologie otwierają
przed nami ogromne możliwości.
„Budownictwo zrównoważone“ to
obecnie megatrend w branży. Co Pana
zdaniem mogłoby być kolejnym takim
trendem?
lecz także o refleksję nad trwałością
obiektów. Budowanie zrównoważone
oznacza budowanie wysokiej jakości.
Bardzo dobrze wykonany budynek jest
i zwykle pozostaje ważnym i przede
wszystkim trwałym elementem prze­
strzeni życiowej danej społeczności.
n Do najbardziej znanych obiektów zaprojek­
towanych przez Daniela Libeskinda należą
kompleks teatralno-komercyjny Grand Canal
Square w Dublinie (u góry) oraz Muzeum
Sztuki w Denver (na dole).
Nie traktuję „zielonej architektury“
jako designerski trend, lecz jako nową
oczywistość. Chodzi przy tym nie tylko
o korzystanie z nowych technologii,
9
Peter Sencar, FasteningSystems, [email protected]
Techniki mocowań przyszłościowych systemów
pozyskania energii
Na tegorocznych targach BAU w Monachium firma SFS intec zaprezentowała zwiedzającym dwie światowe
nowości: systemy mocowań SOL-F i SOL-R do bezpośredniej instalacji systemów fotowoltaicznych na dachach
obiektów przemysłowych. Tym, co je wyróżnia, jest fakt, iż innowacyjna koncepcja łączenia elementów wcale nie
wymaga nawiercania otworów, co bardzo ułatwia montaż. Oba produkty, jak i konferencja poświęcona energii
słonecznej z udziałem słynnego podróżnika Bertranda Piccarda spotkały się z uznaniem licznych odwiedzających.
n Bezsprzeczni
ulubieńcy publiczno­
ści na stoisku
SFS intec: systemy
mocowań SOL-F
i SOL-R to nowa
jakość w montażu
systemów fotowol­
taicznych.
Energia odnawialna to przyszłość,
jeżeli chodzi o pozyskanie energii.
Do efektywnej ochrony środowiska
i klimatu aktywnie przyczynia się
przede wszystkim fotowoltaika, czyli
pozyskiwanie energii elektrycznej
ze światła słonecznego. Liczne przed­
siębiorstwa już dziś stawiają na ekolo­
giczny prąd, który same produkują.
Wielkopowierzchniowe dachy obiek­
tów przemysłowych idealnie spełniają
warunki do instalacji systemów solar­
nych.
Jednak wymogi wobec systemów
mocowań są tu bardzo wysokie.
Chodzi o to, aby zapanować zarówno
nad łącznym kosztem instalacji,
jak i nad ekstremalnymi obciążeniami
przez śnieg i wiatr. Dzięki nowym
systemom mocowań SOL-F i SOL-R
firmie SFS intec udało się spełnić rygorystyczne wymogi firm zajmujących
się instalacją. Oba rozwiązania cechu­
je wysoka efektywność i sprawność.
Bertrand Piccard
z gościnnym referatem
Premiera na targach BAU
Na konferencji dotyczącej energii sło­
necznej zorganizowanej przez SFS intec
w ramach targów Bau pokazano, co
może zdziałać konsekwentna wiara
w nowe idee. Bertrand Piccard – słynny
podróżnik – rzucił przy tym nowe świa­
tło na kwestię zrównoważonego wyko­
rzystania źródeł energii w świecie.
Szybko stało się jasne, iż niewyczerpal­
na siła słońca oferuje bardzo perspekty­
wiczne możliwości zagwarantowania
zrównoważonego zaopatrywania
w energię. Do tej pory potencjał ten nie
jest jeszcze wykorzystywany w wystar­
czającym stopniu. Dla zbadania nowych
obszarów w dziedzinie energii, nowych
technologii i ochrony środowiska po­
trzeba ciekawości i pionierskiego du­
cha. To właśnie Bertrand Piccard chce
wspierać poprzez swój aktualny projekt.
Na tegorocznych targach BAU
w Monachium te nowatorskie rozwią­
zania po raz pierwszy przedstawiono
międzynarodowej profesjonalnej
publiczności. Wszyscy, bez wyjątku,
byli zachwyceni – w szczególności
szybkością i łatwością montażu,
bezprzykładną elastycznością, wyso­
kim bezpieczeństwem montażu,
a także tym, jak przyszłościowe idee
dzięki wyrafinowanej technice stają
się namacalną rzeczywistością.
Podróżnik Bertrand Piccard poprzez swój projekt „Solar Impulse“
określa nowe kryteria wykorzystania energii słonecznej.
Bertrand Piccard urodził się w 1958 r.
w szwajcarskiej Lozannie. Potomek
znanej dynastii odkrywców i naukow­
ców od samego początku był predesty­
nowany do kontynuowania dziedzictwa
swoich przodków. Jako psychiatra,
podróżnik, prezes fundacji dobroczyn­
nej „Winds of Hope“ oraz ambasador
dobrej woli ONZ kieruje się bardzo istot­
nym celem: chce łączyć naukowe
dziedzictwo swojej rodziny z miłością
do badania jedynej w swoim rodzaju
przygody, jaką jest życie.
W ramach swego najnowszego projek­
tu „Solar Impulse“ Bertrand Piccard
chce ponownie oblecieć świat. Tym
razem jednak nie będzie to lot balonem,
lecz samolotem napędzanym wyłącz­
nie energią słoneczną. Lot ten ma
pokazać, jak istotną rolę w zrównowa­
żonym wykorzystaniu źródeł energii
pełnią nowoczesne technologie.
Innowacyjne mocowania systemów solarnych na powierzchni dachów
SOL -F – do klasycznych dachów płaskich
SOL -F to niepowtarzalny pakiet firmy SFS intec obejmujący
system mocowania, narzędzie montażowe wraz z oprogra­
mowaniem umożliwiający szybkie i bezpieczne przytwier­
dzenie konstrukcji montażowej i profili nośnych systemów
solarnych na dachach płaskich.
Możliwość elastycznego wyboru długości profilu dystansowego sprawia, iż system SOL -F jest idealnym rozwiązaniem
do układów o różnej grubości izolacji a także spadkowych
wykonanych z materiałów izolacyjnych.
SOL-R – do dachów z profilowanych blach lub
dachowych płyt warstwowych
Dzięki swoim geometrycznym kształtom i licznym
możliwościom mocowań system oferuje wysoką
elastyczność.
Niezależnie od geometrii powłoki zewnętrznej i od
podłoża SOL -R gwarantuje w 100% płaską powierzchnię
zewnętrzną. Nieważne, czy prace wykonuje się na nowym,
czy na modernizowanym obiekcie. Dzięki możliwości regu­
lacji wysokości system z łatwością wyrównuje położenie
mocowanej podkonstrukcji na dachu.
11
Heinz Hutter, FasteningSystems, [email protected]
Montaż okien w konstrukcjach ścian z izolacją cieplną
Rozwój techniczny w wielu obszarach sprawił, iż konstrukcje okienne
w ciągu ostatnich lat osiągnęły
zupełnie nowy poziom jakościowy
i całkiem nowe parametry. Duże
wymiary skrzydeł z potrójnymi
szybami, co wiąże się z odpowiednio dużą masą, sprawiają, iż montaż okien stał się dużo trudniejszy.
Firma SFS intec dopasowała swój
system montażowy JB-D ® do nowych wymagań. Zaplanowanie
montażu okien zgodnie z wytycznymi RAL i skuteczne przejęcie obciążeń dynamicznych jest teraz możliwe z regulacją w trzech płaszczyznach. Dzięki temu bardzo łatwo
skompensować wszelkie tolerancje
wynikające z robót budowlanych.
Oszczędność energii to jeden z najważ­
niejszych trendów naszych czasów.
Pojawia się w związku z tym coraz
więcej regulacji prawnych, których
celem jest zmniejszenie zużycia energii
a w konsekwencji redukcja emisji
dwutlenku węgla. Wydajność energe­
tyczna budynków zyskuje przy tym
coraz bardziej na znaczeniu. Przykła­
dem nowoczesnego budowania jest
projekt obejmujący 58 nowych miesz­
kań zlokalizowany na peryferiach
Hamburga. Tutaj projektanci wykazali
wysoką świadomość ekologiczną.
ganej energii do podgrzania wody
wytwarzają zainstalowane na dachu
systemy solarno-termiczne. Wysoki
komfort mieszkania wzrasta dodatko­
wo dzięki kontrolowanej wymianie
ciepła za pomocą rekuperatora. Dobrze
zaizolowana elewacja z potrójnie
przeszklonymi oknami to przykład
zrównoważonego i energooszczędne­
go budownictwa, a co za tym idzie –
niskich kosztów eksploatacyjnych.
Duże szklane tafle w parze z dobrze
izolowaną elewacją
W ramach realizacji tego przedsięwzię­
cia budowlanego w północnej części
Niemiec specjalista od budowy okien,
firma H.O. Schlüter GmbH, wyproduko­
wał łącznie 530 okien z tworzywa
sztucznego. Duża ich część to okna
o wysokości od podłogi do sufitu
z profili o grubości 88 mm, gdzie część
W budynkach na nowym osiedlu
nowoczesne i wydajne systemy ogrze­
wania gazowego gwarantują niskie
zużycie energii oraz redukcję emisji
dwutlenku węgla. Niemal 40% wyma­
Produkcja i montaż okien na
najwyższym poziomie
System JB-D ® do montażu okien
Dzięki systemowi JB-D ® montaż okien
w ścienach z izolacją cieplną staje się
dużo prostszy. Dzięki możliwości regu­
lacji w trzech płaszczyznach potrzeba
tylko kilku ruchów, aby perfekcyjnie
wypoziomować ramę okna.
System firmy SFS intec spełnia ponad­
to wymogi niemieckiego instytutu ift
zajmującego się badaniami i certyfika­
cją. Producenci i monterzy mają dzięki
temu pewność, iż mocowania oprócz
wymogów energooszczędności speł­
niają też kryteria w zakresie odporności
na obciążenie wiatrem i obciążenia
użytkowe.
Nr. 10541805
z nich wyposażono w rolety skrzyn­
kowe. Ze względu na duże wymagania
w zakresie ochrony przed hałasem,
ochrony cieplnej i przeciwsłonecznej
wybór padł na okna trzyszybowe.
Montaż wysokiej jakości okien odbywał
się w strefie izolacji cieplnej.
Jedno okno potrafi mieć łączną masę
nawet 560 kg. Stanowi to duże wyzwa­
nie dla monterów. Tradycyjne środki
pomocnicze do montażu oraz elementy
mocujące nie wchodzą w grę. Podatne
i proste elementy montażowe nie
gwarantują odpowiedniego przejęcia
obciążeń. W przypadku montażu
w obszarze izolacji termicznej nie sprawdzają się także kliny z drewna lub PCW,
które często stosuje się przy montażu
okien.
Ekipy montażowe we współpracy
z SFS intec stawiły czoła temu wyzwa­
niu. Postawiono na sprawdzony system
montażowy JB-D ®, dzięki któremu
można bez wysiłku niwelować nawet
znaczne odchylenia montażowe. Firma
SFS intec zagwarantowała wymaganą
nośność, aby montaż został przeprowa­
dzony w pełni fachowo.
Liczne korzyści dla klienta dzięki
systemowi JB-D ®
„Dzięki systemowi JB-D ® z regulacją
w trzech płaszczyznach jesteśmy
w stanie prawidłowo przenieść wszelkie
obciążenia własne i dynamiczne na
konstrukcję nośną. Można przy tym
dowolnie wybrać płaszczyznę monta­
żu, stosownie do przebiegu izoterm,
co sprawia, iż montaż okien jest prosty,
a równocześnie bezpieczny. Aby zapo­
biec pęknięciu szyby lub deformacji
materiału, z którego wykonano ramy,
elementy systemu do odprowadzania
obciążeń zamontowano zgodnie z wytycznymi producenta oraz instrukcją
RAL. Szczególnie istotne było dokład­
ne zachowanie odległości od krawę­
dzi“, wyjaśnia kierownik budowy
Jörg Peters. Ten projekt budowlany
został już zakończony. Najbardziej
charakterystyczną cechą budynku
jest różnorodność mieszkań, które
wysposażono w okna sięgające do
samej podłogi, dzięki czemu pragnienie
użytkowników, aby posiadać niepowta­
rzalne, jasne mieszkanie z widokiem na
park, zostało spełnione.
13
Michael Düring, AutomotiveProducts, [email protected]
Części głębokotłoczone o najwyższej jakości
Niemieccy producenci luksusowych
samochodów przez stosowanie
innowacyjnych silników typu V6
i V8 wyznaczają nowe standardy
efektywności. Swój wkład w zwiększanie mocy przy równoczesnej
redukcji zużycia paliwa wnosi także
firma Scherdel – dostawca regulatora wałka rozrządu, który zawiera
osłony firmy SFS intec.
Przedsiębiorstwa myślące perspekty­
wicznie, koncentrujące się w coraz
większym stopniu na kwestii ochrony
środowiska, wyznaczają drogę do świa­
ta pojazdów przyszłości. Inżynierowie
i technicy trafnie rozpoznali znaki czasu
i rozpoczęli bezprecedensową ofensywę
innowacji. Jednak poprzeczka dla przy­
szłościowych rozwiązań, które można
wprowadzić na rynek, jest zawieszona
bardzo wysoko. Z drugiej strony bywa,
iż niektóre wymagania kłócą się ze
sobą. Dążenie do zwiększania mocy
napędowej przy równoczesnej redukcji
emisji to wielkie wyzwanie dla przemy­
słu samochodowego.
Niemiecka firma Scherdel, dostawca
części samochodowych, także obrała
kurs na innowacje. Najnowszym tego
przykładem jest konstrukcja regulatora
wałka rozrządu dla nowej generacji
silników V6 i V8 przeznaczonych dla
niemieckiego producenta samocho­
dów z segmentu „premium“. W ten
sposób technikom Scherdela udało
się wykonać technologiczny skok.
Co właściwie zrobiono? Zredukowano
masę układu, zmniejszono jego gaba­
ryty, zoptymalizowano działanie,
zwiększono wytrzymałość, a wszystko
to przy redukcji kosztów.
Obudowa na wysokie obciążenia
Szczególnym wyzwaniem okazało się
wykonanie osłony regulatora wałka
rozrządu. Chodziło o znalezienie roz­
wiązania o bezkompromisowo najwyż­
szej jakości. Codzienna eksploatacja
z rozruchem na ciepło lub na zimno,
jazdą w korkach po mieście i długo­
trwałe obciążenia wymagają, aby
części były bardzo odporne na zużycie.
W poszukiwaniu przekonującego
rozwiązania konstruktorzy z firmy
Scherdel testowali produkty różnych
dostawców. Okazało się, iż elementy
głębokotłoczone doskonale radzą sobie
z obciążeniami dynamicznymi. W konsekwencji firma SFS intec została
zaangażowana do tego projektu jako
kompetentny partner z doświadcze­
niem w zakresie głębokiego tłoczenia
i obróbki cieplnej.
Zadanie zrealizowane pod
presją czasu
Pierwsze intensywne rozmowy prowa­
dzone pomiędzy firmą Scherdel, systemodawcami typu OEM a SFS intec
służyły wspólnemu określeniu wymo­
gów eksploatacyjnych. Konsekwencją
spotkań była technicznie nowa koncep­
cja geometrii osłony. Równocześnie
szukano odpowiedniego materiału,
który byłby w stanie przejść przez
tortury na stanowisku badawczym.
Testy takie miały miejsce już osiem
tygodni po podpisaniu kontaktu.
Ku zadowoleniu wszystkich stron
wykonane próbnie przez SFS intec
części głębokotłoczone spełniły
wysokie oczekiwania. Decydująca była
tu optymalizacja działania elementów
uzyskana dzięki obróbce cieplnej.
Partnerska współpraca
Cały projekt charakteryzowała ścisła
i otwarta współpraca pomiędzy po­
szczególnymi zespołami. Zmiany tech­
niczne, które zostały niezwłocznie
sprawdzone przez firmę Scherdel
i zatwierdzone w porozumieniu z przed­
stawicielem OEM, sprawnie wdrażano.
Efektywna komunikacja pomogła
w osiągnięciu najwyższej jakości oraz
w dotrzymaniu terminów.
n Jak w szwajcarskim zegarku. Wydajne silniki
typu V6 i V8 powstają dzięki nowoczesnej
technice. Zastosowane w nich systemy i części muszą spełniać najwyższe standardy
jakościowe.
Ulrich Dagostin, Global Key
Account Manager w firmie
Scherdel, aktywnie uczestniczył
w konstruowaniu nowego regulatora wałka rozrządu. Oto jego
opinia na temat współpracy
z firmą SFS intec.
„Od wielu lat systemodawcy typu
OEM z branży motoryzacyjnej zdają
się na nasze know-how. Pragniemy,
aby dalej darzyli nas takim zaufa­
niem. Możemy to osiągnąć między
innymi dzięki naszym, solidnym
dostawcom.
Firma SFS intec okazała się partne­
rem godnym zaufania. Partnerem,
który szybko reaguje i niezwłocznie
wspiera nas w rozwiązywaniu pro­
blemów. Decydujące były przede
wszystkim kompetencje w zakresie
doradztwa i zastosowania, a także
kompletna produkcja w jednym ręku.
Photo: Getty Images
n Regulator wałka rozrządu umożliwia zopty­
malizowane ustawienie zaworów. To skutkuje
wyraźną redukcją zużycia paliwa i emisji spalin,
a także zwiększeniem mocy i momentu obroto­
wego.
Te warunki w połączeniu z efektyw­
ną wymianą informacji przyczyniły
się do dotrzymania bardzo krótkich
terminów.“
n Firma SFS intec produkuje osłonę układu
w technologii głębokiego tłoczenia. Dzięki
specjalnym procesom zagięcia osłony zacho­
wują swoją podatność nawet po obróbce
cieplnej.
15
Tobias Loher, AutomotiveProducts, [email protected]
Kompetencje produkcyjne dla bezpiecznej jazdy
Z zewnątrz małe, wewnątrz duże i wyposażone zgodnie z duchem czasu - kompaktowe auta miejskie
posiadają obecnie najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. W najnowszym modelu
Volkswagena Lupo system przeciwdziałający blokowaniu kół, skonstruowany od podstaw przez
specjalistów od spraw bezpieczeństwa - firmę TRW Automotive, gwarantuje optymalne prowadzenie
pojazdu oraz wsparcie przy nagłym hamowaniu. Także firma SFS intec przyczyniła się do zakończonego sukcesem wdrożenia systemu: dzięki technologicznemu know-how i działalności międzynarodowej
udało się zrealizować cele techniczne i ekonomiczne.
n Systemy wspoma­
gające układ hamul­
cowy są wytwarzane
na bardzo nowoczesnych liniach produk­
cyjnych.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
należy obecnie do tych wyzwań, któ­
rym czoła stawia się poprzez połącze­
nie technologii i nowoczesnych syste­
mów. Amerykański dostawca części
samochodowych – firma TRW – od
długiego czasu pracuje nad kwestią
kompleksowych koncepcji bezpieczeń­
stwa. Pod hasłem „świadome bezpie­
czeństwo“ przedsiębiorstwo to dosko­
nali swoje kompetencje z zakresu
systemów zabezpieczenia pasażera,
układu sterowania, hamulcowego
i jezdnego. W ten sposób ochrona pasażerów ulega dalszej poprawie poprzez
efektywną współpracę elektronicznych
systemów wspomagania jazdy.
Poprawa możliwości procesu
Poprzez wprowadzenie na rynek nowe­
go systemu ABS, który po raz pierwszy
znalazł zastosowanie w nowym mode­
lu VW Lupo, firma TRW postawiła
kamień milowy na drodze do aktywne­
go bezpieczeństwa jazdy. I to nie tylko
w odniesieniu do stabilizacji procesu
hamowania, lecz również w zakresie
ogólnej wydajności rozwojowej i pro­
dukcyjnej.
I tak w procesie wdrażania zmian sys­
temowych równocześnie kilka produ­
kowanych w drodze obróbki skrawa­
niem części zastąpiono odpowiednimi
częściami uzyskanymi w procesie
obróbki plastycznej na zimno. Dla TRW
zmiany te przyniosły wyraźnie wyższe
bezpieczeństwo procesu przy produkcji
seryjnej. Wynika to z faktu, iż części
poddawane obróbce plastycznej na
zimno zachowują wysoką i powtarzal­
ną jakość. Firma TRW ceni sobie także
możliwość stosowania części wytwa­
rzanych w różnych technologiach od
jednego dostawcy. SFS intec dostarcza
nie tylko elementy uzyskane w obrób­
ce plastycznej na zimno; produkuje
także skomplikowane komponenty
z tworzyw sztucznych.
Międzynarodowa współpraca
Za nową generacją układów ABS firmy
TRW kryje się globalna sieć kompe­
tencyjna z wydajnymi procedurami:
przygotowanie bazy dla systemu
w siedzibie głównej TRW w USA, techniczna koncepcja ogólna i zakupy za
pośrednictwem oddziału w Niemczech,
produkcja seryjna w Europie i Ameryce
Północnej, a także w przyszłości w Azji
oraz Ameryce Południowej. W ten
sposób firma SFS intec została skon­
frontowana z wymaganiami organizacji
o rozbudowanej międzynarodowej
sieci.
Proces wiodący od koncepcji do
produkcji seryjnej nie zawsze przebie­
gał gładko. Szczególnych trudności
przysparzała skomplikowana geometria
części. Wypracowywano różne warian­
ty rozwiązań, które później testowano.
Przy tym już we wczesnych fazach
projektu wymagana była ścisła współ­
praca pomiędzy zespołami ds. rozwoju.
Sukcesywnie wykonywano różne
serie próbne. Zebrane w ten sposób
doświadczenia bezpośrednio wykorzy­
stywano w kolejnych próbach. Szcze­
gólnie pomocna okazała się możliwość
dalszej obróbki części w firmie
SFS intec. W ten sposób ostatecznie
zostały spełnione wymogi określone
w specyfikacji.
Realizacja celów związanych ze
wzrostem
Dla TRW współpraca z SFS intec to
przykład udanej kooperacji międzynaro­
dowej. Dzięki szerokiemu spektrum
usług – od konstrukcji, poprzez proces
produkcyjny po elastyczną logistykę –
firma SFS intec przyczynia się do
wzrostu sprzedaży w TRW. Chodzi tu
także o obecność na najważniejszych
rynkach w branży motoryzacyjnej.
To decydujący warunek, aby sprostać
wymogom przyszłości.
n Wszystko z jednej ręki: Firma TRW
w swoich systemach ABS nowej generacji
wykorzystuje różne komponenty dostarczane
przez SFS intec. To nie tylko usprawnia
proces zakupów, ale również przyczynia się
do racjonalizacji produkcji.
Sigrid Leber, Senior Product Line
Manager w TRW, podsumowuje
współpracę z firmą SFS intec.
„Aby stawić czoła globalnym
wymogom branży motoryzacyjnej,
należy wprowadzać znaczące inno­
wacje. Jako producent pewnego
systemu także i my przyczyniamy
się do tego, aby pojazdy w przyszło­
ści spełniały nie tylko wymogi
prawne, ale również ekonomiczne.
Stawiamy przy tym na dostawców
i partnerów, którzy posiadają rozle­
głe know-how i dysponują odpo­
wiednimi kompetencjami. Do tego
grona należy także firma SFS intec.
Potencjał związany z możliwością
produkcji komponentów do naszych
systemów ABS nowej generacji
w jednym miejscu był jednym
z czynników decydujących o nawią­
zaniu współpracy. Koncentracja sił
oraz ścisła współpraca wszystkich
zainteresowanych sprawiły, iż
projekt zakończył się sukcesem.“
Photo: Getty Images
Krok po kroku do celu
n Przyszłościowa koncepcja pojazdu:
W najnowszym modelu VW Lupo montuje
się nowe systemy ABS firmy TRW. Zużycie
paliwa w nowym samochodzie Volkswagena
wynosi 2,44 l oleju napędowego na 100 km.
Odpowiada to emisji dwutlenku węgla na
poziomie 65 g. To sprawia, iż pojazd ten jest
najbardziej oszczędnym samochodem cztero­
miejscowym na świecie. Na zdjęciu po lewej
stronie przedstawiono zaprezentowany
w 2007 r. na targach IAA we Frankfurcie
model nowego pojazdu.
17
Kay Brenning, GESIPA, [email protected]
Połączenie maksymalnej wydajności i najwyższej jakości
w nowej automatycznej nitownicy GAV HF firmy GESIPA
W przypadku lekkich konstrukcji
samochodowych systemy osadzania nitów jednostronnie zrywalnych
są bardzo uniwersalnym rozwiązaniem w zakresie techniki mocowania. Wysoce zautomatyzowane
procesy produkcyjne wymagają
jednak wysokiego bezpieczeństwa
procesu. Z myślą o tej technologii
firma GESIPA – specjalista od jednostronnie zrywalnych nitów –
odpowiednio rozszerzyła swoją
paletę o w pełni automatyczne
narzędzie montażowe.
Tendencja w kierunku
lekkich konstrukcji
w przemyśle samochodowym i związane
z tym wykorzystanie inno­
wacyjnych modułów z tworzywa
sztucznego stanowią nowe wyzwanie
dla technik mocowania. Coraz ważniej­
szą rolę odgrywa przy tym metoda
nitowania z dostępem z jednej strony.
Tradycyjne metody łączenia napotykają
czasem na ograniczenia techniczne lub
ekonomiczne, zwłaszcza w przypadku
części wydrążonych, obudów lub
dostępnych tylko z jednej strony ele­
mentów wbudowywanych.
Lekkie konstrukcje przyszłości
Coraz więcej komponentów metalo­
wych ustępuje dziś miejsca lżejszym
częściom z wytrzymałych tworzyw.
Moduły z mocnego tworzywa sztucz­
nego sprawdziły się także w syste­
mach drzwi. Jest to zmiana, która
wpływa również na techniki mocowa­
nia. Muszą być one odpowiednio do­
stosowane do ukształtowanych połą­
czeń tworzyw i metali.
Z tej przyczyny koniecznym jest tu
bardzo rozległe know-how, które
umożliwi spełnienie po części przeciw­
stawnych wymogów, jakie stawia
się jednostronnie zrywalnym nitom.
W centrum zainteresowania są przy
tym przede wszystkim redukcja doci­
sku powierzchniowego, zachowanie
się elementu przy zaciśnięciu oraz
gęstość.
n Ostatni szlif: W przemyśle samochodowym
coraz bardziej dąży się do zwiększenia produk­
tywności na liniach produkcyjnych. Aby
nadążyć za tą tendencją, firma GESIPA
wdrożyła wydajny system montażowy GAV
HF. Dzięki niemu można założyć 45 jedno­
stronnie zrywalnych nitów w ciągu minuty.
Różni producenci samochodów zwróci­
li się w tej sprawie do firmy GESIPA –
specjalisty od jednostronnie zrywal­
nych nitów. Chodziło o stworzenie
w pełni zautomatyzowanego systemu
montażu ze zintegrowanym systemem
nadzoru nad osadzaniem nitów. Linia
produkcyjna została przygotowana dla
specjalnie skonstruowanego jedno­
stronnie zrywalnego nitu o średnicy łba
wynoszącej 16 mm. Docisk powierzch­
niowy na moduł drzwi zredukowano do
tego stopnia, iż wyeliminowano ugięcie
tworzywa sztucznego pod łbem nitu.
Bezpieczeństwo procesu
Szczególną uwagę zespół firmy
GESIPA poświęcił ograniczeniu
nakładów konserwacyjnych. Przede
wszystkim w odniesieniu do bezpie­
czeństwa procesu w wielozmianowym
trybie produkcji. Odchylenia od
wartości referencyjnych są natychmiast
wyświetlane na wbudowanej jednostce
kontrolnej, co powoduje automatyczne
zatrzymanie systemu. W ten sposób
gwarantuje się bezpieczną dla całego
procesu produkcję. Firma GESIPA na
nowo opracowała także system inteli­
gentnego nadzorowania i sterowania
transportem nitów.
Od niedawna istnieje zatem możliwość
transportowania elementów na odle­
głość 20 metrów. Dzięki temu nie ma
ograniczeń w zakresie stacjonarnej
eksploatacji linii przy niewielkiej ilości
miejsca.
Wszystkie technologie mocowania,
które potrzebujesz
Sam przebieg montażu jest prosty
i wydajny: nity jednostronnie zrywalne
są doprowadzane wężem z zasobnika
do pistoletu nitownicy. Zasobnik jest
wyposażony w system kontroli napeł­
nienia, może on być także w ramach
opcji połączony z rozbudowanym sys­
temem zasobników i układem automa­
tycznego dozowania.
Nity zakłada się przy pomocy pistoletu.
Także tu nic nie dzieje się przypadko­
wo. Czujniki nadzorują pozycję nitu,
położenie systemu tłoków oraz ciśnie­
nie wewnątrz pistoletu.
Całym układem zarządza wydajny
system sterowania przemysłowego
z ośmiocalowym wyświetlaczem i programem do obsługi autorstwa firmy
GESIPA. Szczególna zaleta: nity, sys­
tem montażu i oprogramowanie steru­
jące pochodzą od jednego dostawcy.
Jest to także warunek podstawowy
pełnej elastyczności przy realizacji
indywidualnych wymagań klienta.
Wniosek: Możliwości wykorzystania
techniki mocowania za pomocą jedno­
stronnie zrywalnych nitów rozwijają się
nadal w szybkim tempie. Nowoczesne
systemy łączenia przy pomocy jedno­
stronnie zrywalnych nitów są w stanie
osadzać elementy mocujące o różnej
geometrii, wykonane z przeróżnych
materiałów. Do spełnienia komplekso­
wych i różnorodnych wymogów ko­
nieczne są innowacyjne rozwiązania,
takie jak automat GAV HF firmy
GESIPA do osadzania jednostronnie
zrywalnych nitów.
n Urządzenie GAV HF w połączeniu z jedno­
stronnie zrywanymi nitami tworzy bardzo
sprawny system montażowy. Nity doprowa­
dzane z zasobnika osadza się sprawnie,
przez cały czas zachowując wysoką jakość
połączenia. Dostępny w opcji wariant
w pełni automatyczny umożliwia współpracę
z robotem przemysłowym oraz integrację
z kompleksową linią produkcyjną.
19
Lukas Schüpbach, Electrical Components Industry, [email protected]
Seminarium techniczne: pokazać jak oszczędzać
n Wincor Nixdorf
należy do świato­
wych liderów w zakresie rozwiązań
informatycznych dla
banków i przedsię­
biorstw handlowych.
Do niemieckich
firm Wincor Nixdorf
dostarcza sprzęt
komputerowy naj­
wyższej klasy. Ponad­
to przedsiębiorstwo
ma w swojej ofercie
innowacyjne usługi
programistyczne
i serwisowe.
Wspólnie z firmą Wincor Nixdorf
SFS intec wdrożył z powodzeniem
rozwiązanie mocowania, które
umożliwiło redukcję kosztów produkcji bankomatów.
Gdy doradcy techniczni firmy SFS intec
prowadzą seminaria dla klientów,
przekazują nie tylko wiedzę specjalisty­
czną. Zawsze próbują także zwrócić
uwagę na istniejący potencjał optymali­
zacyjny aplikacji stosowanych przez
danego klienta. Szczególnie w przypad­
ku techniki mocowania często warto
dokładnie przyjrzeć się realizowanym
procesom. Bo na przykład poprzez
wykorzystanie optymalnie dopasowa­
nych do układu elementów złącznych
można często znacznie zwiększyć
produktywność.
Impuls z seminarium
I tak konstrukcja nowego łącznika
z kołnierzem dla Wincora Nixdorfa ma
swe źródła w pewnym seminarium
technicznym. Dyskusja pomiędzy jego
uczestnikami a prelegentami stała
się impulsem dla realizacji nowego
projektu rozwojowego. Jego celem
było uproszczenie przebiegu bardzo
skomplikowanej procedury montażo­
wej. Chodziło przy tym nie tylko
o zysk na czasie w procesie produkcji.
Skoncentrowano się przede wszystkim
na ograniczeniu ilości wykorzystywa­
nych elementów mocujących. W końcu
im mniej pojedynczych części, tym
prostsza i bezpieczniejsza logistyka
i montaż.
Innowacyjna koncepcja mocowań
Co jest potrzebne do wydajnego połą­
czenia sejfu bankomatu z modułem
wypłacającym? W przypadku sprzętu
Wincora Nixdorfa to co najmniej cztery
elementy składowe na jeden punkt
mocujący. Dla zespołu SFS intec od
samego początku było jasne, iż należy
opracować nową koncepcję łącznika,
aby funkcję czterech pojedynczych
części zintegrować w jednym produk­
cie. Szczególnym wyzwaniem okazała
się przy tym relatywnie niska wyso­
kość konstrukcyjna, którą Wincor
Nixdorf zawarł w specyfikacji.
Ostatecznie sprawdziło się rozwiązanie
z łbem o kształcie zewnętrznym
typu TORX PLUS ® 12EP. Nawet przy
minimalnej wysokości łba przenosi on
bardzo wysokie momenty obrotowe.
Dzięki wykorzystaniu nastawnej nasad­
ki z gniazdem TORX® można zrezygno­
wać z dodatkowej podkładki blokującej.
Zbędne stają się także tuleja dystanso­
wa i tradycyjna podkładka, gdyż nowy
łącznik posiada stosowny kołnierz
dociskowy. Konstruktorzy uwzględnili
także dodatkowy montaż przewodu
uziemiającego.
Łeb o kształcie TORX PLUS ® daje
możliwość gwintowania łba wkrętu
poprzez dodatkową obróbkę skrawa­
niem. W tym gwincie bez problemu
można skręcić przewody. Dla łatwego
optycznego rozróżnienia obu wersji
produktu w centrum obróbki po­
wierzchniowej firmy SFS intec uzysku­
ją one odpowiednie wykończenie:
czarne lub srebrne.
Szerokie spektrum korzyści dla
klienta
Dzięki nowemu łącznikowi z kołnierzem
w firmie Wincor Nixdorf pojawił się
poważny potencjał optymalizacyjny.
Produkt gwarantuje bardzo wysoki
moment obrotowy, co pozwala na
znaczną oszczędność czasu podczas
montażu. Ponadto redukcja do jednego
komponentu wpływa na poziom
jakości. Obecnie nie ma praktycznie
możliwości, aby poszczególne części
podczas prac montażowych lub serwi­
sowych zostały pomylone lub zapo­
mniane. Ale to nie wszystko. Mniej
części oznacza także mniej nakładów
logistycznych i administracyjnych. Te
pozytywne wyniki i uznanie klientów
stanowią dla SFS intec bodziec do
dalszego poszukiwania nowych rozwią­
zań z maksymalnymi korzyściami dla
klienta.
Martin Asshauer, konstruktor
w firmie Wincor Nixdorf, podsumowuje współpracę z SFS intec.
„Od dobrego dostawcy oczekuję,
że poprzez zaproponowane rozwią­
zania pomoże nam poprawić wydaj­
ność i produktywność. Dokładnie
to perfekcyjnie udało się firmie
SFS intec poprzez zaprojektowanie
nowego łącznika z kołnierzem.
Zaimponowało mi to, z jakim zaan­
gażowaniem firma SFS intec podjęła
postawione przed nią zadanie
i w jak krótkim czasie przedstawiła
odpowiednie rozwiązanie. Redukcja
ilości części z czterech do jednej
oraz znaczne skrócenie czasu
montażu to dla mnie właściwie
techniczny przełom.“
Mniej części oznacza wzrost produktywności
Tam, gdzie do tej pory potrzebne były cztery pojedyncze elementy, obecnie wykorzystuje się tylko jeden łącznik.
Jest on wyposażony w bezgwintowe gniazdo, zintegrowany kołnierz, łeb o kształcie TORX PLUS ® oraz w zazębienie
blokujące pod łbem. Obok zwiększonej wydajności montażu firma Wincor Nixdorf zyskała także na redukcji nakładów
związanych z zakupami i logistyką.
21
Sonia Malavasi, Hinge Technology, [email protected]
Dynamic 3D – uniwersalny zawias
Dla włoskiego producenta okien
i drzwi, firmy SOTECO, SFS intec
zaprojektował uniwersalny system
zawiasów typu Dynamic 3D.
W połowie lat osiemdziesiątych firma
SOTECO jako jeden z pierwszych
włoskich producentów przedstawiła
nowe okno z profili PCW. Okazało
się ono idealnym rozwiązaniem zarów­
no w całkowicie nowych, jak i w mo­
dernizowanych obiektach, ponieważ
miało liczne zalety. Oprócz aspektów
optycznych zalicza się do nich przede
wszystkim izolacyjność termiczną
i akustyczną, jak i łatwość montażu.
W ostatnich latach firma SOTECO
nieprzerwanie doskonaliła możliwości
związane z oknami i drzwiami z PCW.
Dziś okna i drzwi z tworzywa sztuczne­
go można całkowicie dostosować do
życzeń klienta. Z jednej strony poprzez
zastosowanie specjalnych tworzyw,
z drugiej poprzez rozwiązania szczegółów lub kolorystykę. W SOTECO
kreatywni klienci mają nawet możli­
wość samodzielnego projektowania
swoich okien i drzwi.
Produkcja okien i drzwi na miarę
Oferta producenta przede wszystkim
obejmuje szeroki asortyment akcesoriów: od klamek przez zamknięcia
zabezpieczające po odpowiednie
zawiasy. Z drugiej strony równocześnie
musi być spełnionych kilka istotnych
warunków: odpowiednia estetyka,
uniwersalne możliwości wykorzystania,
racjonalny montaż i prosta regulacja.
Poprzez wprowadzenie nowego syste­
mu zawiasów Dynamic 3D firmie
SFS intec udało się zrealizować wyso­
kie wymagania SOTECO. Tym, czym
przekonuje do siebie nowy zawias,
obok funkcjonalności jest przede
wszystkim jego szeroki zakres zastoso­
wań: tworzywo sztuczne, drewno
lub aluminium – w oknach, drzwiach
wejściowych lub balkonowych. Dla
producentów i inwestorów Dynamic 3D
to doskonałe i uniwersalne rozwiązanie.
n Wszechstronny
system zawiasów
Dynamic 3D nie tylko
dobrze wygląda, ale
urzeka także swoją
wysoką funkcjonalno­
ścią. Montaż i regula­
cja są bardzo proste.
Regulacji wysokości,
w poziomie i docisku
uszczelki dokonuje
się przy pomocy tego
samego klucza.
W SOTECO klienci mogą projektować swoje okna
i drzwi zgodnie z osobistymi preferencjami.
Do tego potrzebna jest duża elastyczność produkcji
i logistyki. Ponadto potrzebni są zaufani dostawcy.
W naszym wywiadzie Moreno Franzò, kierownik
projektu w SOTECO, wyjaśnia, dlaczego w kwestii
zawiasów stawia całkowicie na SFS intec.
Panie Franzò, cofnijmy się na chwilę w czasie. Kiedy
rozpoczęła się Państwa współpraca z SFS intec?
Czy system Dynamic 3D wpłynął także bezpośrednio na
produkcję drzwi i okien?
Kontakt z firmą SFS intec mamy już od ponad dziesięciu
lat. Wówczas szukaliśmy ulepszonych systemów zawia­
sów i zapoznaliśmy się z asortymentem SFS intec.
Z czasem powstało partnerstwo, które dzięki wysokiej
jakości zawiasów daje nam liczne korzyści.
Jak najbardziej. Dla osiągnięcia bardzo dokładnego rozstawu
otworów i wkrętów przy produkcji firma SFS intec udostęp­
niła nam odpowiednie szablony do wiercenia. Dzięki temu
mamy gwarancję sprawnego montażu poszczególnych
elementów. Obecnie jesteśmy w trakcie procesu integracji
produkcji naszych systemów aluminiowych z systemami
drewniano-aluminiowymi. Po zakończeniu projektu system
zawiasów Dynamic 3D będzie wykorzystywany na nowo­
czesnej w pełni zautomatyzowanej linii montażowej dla obu
typów profili. To pozwoli zaoszczędzić czas i obniżyć koszty.
Dotyczy to zapewne także nowego systemu Dynamic 3D.
Co skłoniło Państwa do zastosowania go w Państwa
produktach?
Te zawiasy odkryliśmy podczas ostatnich targów MADE
expo w Mediolanie. Od razu byłem pod wrażeniem.
Idealne połączenie estetyki i wysokiej funkcjonalności
jest niepowtarzalne. Do tego dochodzi niewiarygodna
wszechstronność – system Dynamic 3D może być
zastosowany do drzwi i okien drewnianych, aluminiowych,
z tworzywa sztucznego czy drewniano-aluminiowych.
Do tej pory musieliśmy adaptować specjalne rozwiązania
dla naszych produktów. To za każdym razem wiązało się
z licznymi nakładami.
Czy pojawił się dodatkowy potencjał optymalizacyjny do
wykorzystania?
Tak, dzięki elegancji designu oraz różnorodnej kolorystyce
systemu Dynamic 3D jesteśmy w stanie spełniać wyma­
gania naszych coraz bardziej wymagających klientów.
Tendencja jest taka, że powstaje coraz więcej „spersonali­
zowanych okien i drzwi“. To wymaga dużej elastyczności.
Ponadto ścisły kontakt z SFS intec sprawił, iż różne szcze­
góły możemy dostosowywać i doskonalić w ramach procesu
produkcyjnego. To dla nas wartość dodana, której właściwie
oczekuje się od profesjonalnego dostawcy.
Jakie udoskonalenia planują Państwo w najbliższej
przyszłości?
Cóż, duże znaczenie mają dla nas informacje zwrotne od
klientów. Dla nas ważne jest, w jaki sposób wykorzystują
oni nasze produkty, jak u nich przebiegają procesy. Dlatego
analizujemy spływające uwagi i ewentualnie omawiamy
z SFS intec. Chociaż nie sądzę, że w Dynamic 3D da się coś
jeszcze ulepszyć!
23
© SFS intec 2011
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
GMi 904180 PL / 09/11 / Druk w Szwajcarii
One company – one spirit

Podobne dokumenty

W praktyce - SFS intec

W praktyce - SFS intec które zdobywają świat, SFS intec odegrał znaczącą rolę w doprowadzeniu tych projektów do pełnego ich rozkwitu. Oczywiste jest, że jeśli ktoś chce mieć wpływ na przyszłość, musi zaakceptować nowe. I...

Bardziej szczegółowo