#10latwOławie Instytut Edukacji Społecznej Oława 2015

Komentarze

Transkrypt

#10latwOławie Instytut Edukacji Społecznej Oława 2015
#10latwOławie
Instytut Edukacji Społecznej
Oława 2015
1. WSTĘP
Szanowni Państwo,
kiedy w 2004 roku organizowaliśmy spotkania, żeby opowiedzieć o tym, co chcemy
zrobić w ramach pierwszej edycji projektu Młodzi o sobie u siebie – słyszeliśmy: to się w Oławie
nie uda, świetny pomysł, ale nie tutaj. Po 10 latach śmiało mogę odpowiedzieć: przede
wszystkim w Oławie!
Skoro istnieje coś takiego jak klimat inwestycyjny, to dotyczy on również sfery innowacji
społecznych. Składa się na niego wola rządzących do działania, gotowość instytucji do
współpracy, otwartość w głowach ludzi. Dzięki temu wszystkiemu przez ostatnie 10 lat
zrealizowaliśmy w Oławie nowatorski program społeczny.
W jego centrum zawsze stali młodzi mieszkańcy Oławy. A różnorodność form, wielość
metod i narzędzi animacji społecznej pozwalała nam nieustająco uruchamiać ich potencjał i
rozwijać zasoby z wielkim pożytkiem dla nich samych i dla całej oławskiej społeczności lokalnej.
To było 10 lat pasjonującej przygody.
Na koniec składam głębokie ukłony całemu zespołowi, który w różnych okresach
tworzył i rozwijał działania Instytutu w Oławie. Wszystkie zawarte dzięki tej pracy przyjaźnie
są moją osobistą wielką premią.
Paweł Dębek
Prezes Instytutu Edukacji Społecznej
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
2
Szanowni Państwo,
Minęło właśnie ponad 10 lat współpracy z Instytutem Edukacji Społecznej przy realizacji
różnych projektów społecznych na terenie naszego miasta, a skierowanych głównie do
młodzieży. Możecie Państwo zapoznać się z katalogiem najważniejszych programów,
projektów oraz ciekawymi opiniami uczestników.
Rozpoczynając współpracę, prowadząc pierwsze rozmowy z Panem Pawłem i Panią
Małgorzatą nie przypuszczałem, że współpraca będzie trwała tak długo i będzie tak efektywna
(choć mam wrażenie, że dobrze się rozumieliśmy znajdując szybko wspólne obszary
zainteresowań i tak jest nadal).
Oczywiście nie mogłoby się to wszystko wydarzyć, gdyby nie nasi młodzi mieszkańcy,
którzy wbrew funkcjonującej jednak nadal opinii ( tu powtórzę zwrot ze wstępu): ” U nas, w
Oławie to się nie uda”, angażowali się i angażują „robiąc swoje”, co widać w powyższej
publikacji.
Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Pawłowi Dębkowi, prezesowi IES-u i
wszystkim współpracownikom za wykonaną i nadal wykonywaną pracę, realizację twórczych
projektów, koncepcje, dyskusje, za zrozumienie i profesjonalizm.
A nasza rola, rola samorządowców w tym wszystkim… to m.in. tworzenie przestrzeni
dla aktywności i rozwoju naszych mieszkańców, tak aby nie musieli szukać daleko tego, co
może być blisko...
Władysław Mondzelewski
Naczelnik Wydziału Profilaktyki Uzależnień
Urzędu Miejskiego w Oławie
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
3
For the past 10 years, youth organisations in Herefordshire including HVOSS and Close House
have cooperated closely with IES in delivering collaborative youth work with an international
curriculum between Poland and England. This has included youth exchanges, participating in
local conferences, study visits and youth worker training courses. Working with IES has taught
us a lot about the power of community and the importance of developing space for young
people
to
take
ownership
of
initiatives
within
their
communities.
Commenting on the partnership, Richard Betterton said:
For all of us involved, the experiences of sharing and learning from each other has greatly
impacted on our lives as we try and make sense of times of great change for our nations and
for Europe. We have developed an understanding and appreciation of our countries recent
histories and respect the contribution each has and is giving to the other. We have developed
individual and group relationships that have built friendships and enhanced sense of identity
and well -being. The projects we have shared and cooperated on have enriched and rewarded
both the development of our work and our own personal lives. We are so grateful for all the
opportunities
you,
your
organisation
and
people
have
given
us.
In addition, James Langford added:
At the start of this partnership I was a young 15 year old participant, excited by the prospects
of learning more about youth engagement. The growth and development in this the
relationship between our organisations has mirrored my own coming of age process. As a
slightly older volunteer, continuing to engage with youth work, IES and Olawa while I worked
in London, I can say contributing to this partnership has been a memorable moment. I have
met fantastic people, with a passion for growing citizen led projects in their local communities.
The people of Olawa should be very proud of the role IES has played in fostering this innovative
spirit amongst young people.
The people of Herefordshire look forward to future cooperation and engagement with the
town of Olawa and IES.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
4
2. NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY
I.
MOSUS – Młodzi o sobie
u siebie
MOSUS to młodzi obywatele Oławy
zaangażowani w jej rozwój – aktywni
w wolontariacie,
w grupach
nieformalnych
i organizacjach pozarządowych.
MOSUS to wspieranie tej aktywności
narzędziami edukacji pozaformalnej (grupy, warsztaty, treningi, doradztwo) i animacji
społecznej (konferencje, międzynarodowe spotkania młodzieży, koordynacja komunikacji).
10 EDYCJI W LATACH 2006-2014
MoSuS to projekt, który realizowany był
podczas dziesięciu edycji. Każda z nich była
inna. Zmieniały się grupy, pokolenia,
zmieniały się potrzeby młodych ludzi,
zmieniały się pomysły na inicjatywny. Kilka
rzeczy pozostawało niezmienne:
Grupa: każda edycja to grupa młodych ludzi
pełnych pasji i zaangażowania,
Umiejętności:
podczas
warsztatów
i obozów
trenowali
najważniejsze
umiejętności liderskie,
Inicjatywy: MoSuS to nie tylko warsztaty,
ale autorskie i projekty społeczne
realizowane przez młodych.
GP Wiadomości Oławskie 2006, I edycja MoSuS
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
5
WARSZTATY
Warsztaty MoSuS to okazja do zdobycia ważnych
umiejętności społecznych, komunikacji, pracy w
zespole, zarządzania zespołem, rozwiązywania
konfliktów, zarządzania projektem, marketingu
społecznego,
komunikacji
społecznej,
pozyskiwania i współpracy z partnerami
i sponsorami, negocjacji i mediacji, fundraisingu…
X edycja MoSuS, 2014
PROJEKTY MŁODYCH LIDERÓW
MoSuS to nie tylko warsztaty. To przede wszystkim przestrzeń do wspólnego działania na rzecz
lokalnej społeczności. Podczas dziesięciu edycji projektu w Oławie miało miejsce kilkadziesiąt
wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, których autorami
i realizatorami byli uczestnicy i absolwenci MoSuSu. Odbiorcami tych działań przez lata były
setki młodych mieszkańców Oławy.
Liderski punkt konsultacyjny to miejsce, w którym młodzi
Oławianie mogli skorzystać ze wsparcia w realizacji własnych
przedsięwzięć. Wizja Liderskiego Punktu Konsultacyjnego
zakładała
istnienie
miejsca przyjaznego
młodym, aktywnym
ludziom. Punkt był
zapleczem pomocnym
w nawiązywaniu
kontaktów, włączaniu
się w realizowane już
działania i sprzyjającą
przestrzenią do pracy
nad
nowymi
pomysłami.
GP Wiadomości Oławskie 2009
GP Wiadomości Oławskie 2005
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
6
Altrnativ czyli Przegląd Filmów Niezależnych to
projekt, który doczekał się aż pięciu edycji w latach
2004-2008. Jego inicjatorami byli uczestnicy pierwszej
edycji MoSuSu, a główną organizatorką Alicja Igielska,
która reaktywowała Przegląd z okazji 10-lecia
działalności Instytutu w Oławie.
GP Wiadomości Oławskie 2008
Alternativ 2014
Dni Informatyki to przedsięwzięcie ściśle
związane z popularyzacją informatyki
wśród oławskiej młodzieży. Projekt
realizowany był w latach 2010 – 2013
przez absolwentów MoSuSu. Składał się
z Oławskich Mistrzostw w Informatyce
oraz wystaw, prelekcji i sesji technicznych. W 2011 roku Marian Sobczyk i Mirosław Urbański
(główni organizatorzy Oławskich Dni Informatyki) zdobyli nagrodę "Dolnośląski Wolontariusz
Powiatowy" za organizację tego projektu.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
7
Koncert dla Kasi to projekt zrealizowany w 2006 roku przez
uczestników drugiej edycji MoSuS. Zwyciężył on w Ogólnopolskim
Przeglądzie Przedsięwzięć Poza Formatem organizowanym przez
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Bieg koguta to impreza sportowa na najwyższym poziomie
odbywająca się regularnie w Oławie. Jej początków również można
się doszukiwać w MoSuSie.
W 2007 roku dzięki uczestnikom MoSuSu Oławą zawładnęli
mimowie. Najazd mimów na Oławę to nie tylko uliczne
przedstawienia, ale i warsztaty pantomimy, które odbyły się w
Ośrodku Kultury.
GP Wiadomości Oławskie 2006
GP Wiadomości Oławskie 2007
Największy spontan w mieście to
koncert
rockowo
–
hiphopowy
zorganizowany w 2012 roku. Zgromadził
ponad 500 uczestników, czym zaskoczeni
byli sami organizatorzy.
Podczas dziesięciu edycji MoSuSu młodzi liderzy przeprowadzili kilkadziesiąt samodzielnych
inicjatyw w sferze społeczno-kulturalnej. Odbiorcami tych działań przez lata były setki młodych
mieszkańców Oławy.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
8
II.
Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych
Pierwsza Konferencja odbyła się w 2006 roku. Od początku jej celem było stworzenie
europejskiej platformy spotkań młodych liderów. Zadaniem Konferencji była wymiana wiedzy,
dobrych praktyk i doświadczeń oraz kształtowanie wysokiej jakości regionalnej polityki
młodzieżowej.
Na przestrzeni dziewięciu lat Konferencjom towarzyszyły różnorodne formy: wykłady, panele
dyskusyjne i warsztaty dla młodych liderów, targi, debaty open space …
Open space podczas VI Konferencji (2011r)
Debata Jak być młodym na rynku pracy i iść do przodu?
w ramach IX Konferencji (2014r)
Lekcje obywatelskie w Gimnazjum nr 1 prowadzone przez
zagranicznych gości VIII Konferencji (2013r)
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
Panel dyskusyjny podczas V Konferencji (2010r)
9
Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych to przestrzeń dla młodych, to okazja do
doświadczenia czegoś nowego, do spotkania ciekawych osób, do inspiracji i wymiany
doświadczeń. Konferencja to również
przestrzeń do merytorycznej dyskusji
o aktywności społecznej i obywatelskiej
młodych ludzi, o skutecznych narzędziach
do jej wspierania. To przestrzeń, w której
staraliśmy się zadawać trudne pytania
i wspólnie
z
zapraszanymi
gośćmi
poszukiwać na nie odpowiedzi, pokazywać
najlepsze praktyki pracy z młodzieżą z kraju
i z zagranicy
oraz
motywować
do
poszukiwania jeszcze lepszych rozwiązań.
GP Wiadomości Oławskie 2009
Wśród zaproszonych gości na przestrzeni 9 lat znaleźli się między innymi:
 profesor Barbara Fatyga, kierownik Ośrodka Badań Młodzieży Instytutu Stosowanych Nauk
społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kulturoznawca, antropolog, socjolog młodzieży,
 Zbigniew Pełczyński, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, doradca Komisji
Konstytucyjnej, współtwórca Fundacji im. Stefana Batorego, założyciel Szkoły Liderów
Społecznych i Politycznych,
 dr Aldona Wiktorska–Święcka z Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca Prezydenta
Wrocławia ds. Pożytku Publicznego,
 Karolina Suchecka z Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu,
 Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
 Richard Betterton z Herefordshire Council for Voluntary Youth Services, szef brytyjskiej
organizacji III sektora
 Verena Denk z międzynarodowej organizacji
People To People International,
 Jeremie Michel z ReSo (Francja),
 Rita Cappelli z Kara Bobowski (Włochy),
 Didier Deroy z Agence pour un Développement Durable (Belgia),
 Anna Chmielecka z Association for the Development of Citizen and European Initiatives
(Francja),
 Pierre Klein z ATD (Francja),
 Dora Covacs z Youth Compass (Węgry)
oraz przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
10
List do uczestników III Konferencji skierowała Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej,
a V, VI, VII, VIII i IX Konferencję objął patronatem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej, Senator Jarosław Duda.
Publikacje i materiały podsumowujące poszczególne edycje Konferencji znajdują się na
stronie www.ies.org.pl w zakładce Raporty i publikacje.
III.
Młodzieżowa Rada Miasta
W kwietniu 2006 roku Instytut podjął
współpracę z Urzędem Miasta Oława w zakresie
reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta, aktywnie
uczestnicząc
w
procesie
legislacyjnym
i w procedurze wyborczej. W efekcie tego w maju
odbyła się inauguracja Młodzieżowej Rady Miasta
Oława, a jej przewodniczącym wybrany został
uczestnik II edycji projektu MoSuS, Maciej
Szymczyna.
Z inicjatywy Instytutu Młodzieżowa Rada
wzięła udział w akcji Fundacji im. Stefana Batorego
i Stowarzyszenia Szkoła Liderów “Masz głos – masz
wybór”. Celem tego projektu była aktywizacja
obywateli do udziału w wyborach samorządowych.
Młodzi radni po przeprowadzeniu badań
w oławskich szkołach opracowali raport na temat
potrzeb lokalnych młodzieży w Oławie a następnie
zorganizowali w otwartą debatę z udziałem
kandydatów na stanowisko burmistrza Miasta
Oława. Finalnym wydarzeniem projektu był udział
przewodniczącego
MRM
w
konferencji
w Warszawie, która podsumowywała ogólnopolski
przebieg akcji. Instytut udzielił osobowości
prawnej dla tej inicjatywy oraz wspierał
organizacyjnie i konsultacyjnie młodych radnych.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
GP Wiadomości Oławskie 2006
11
IV.
Międzynarodowe spotkania młodzieży
Współpraca międzynarodowa to bardzo ważny rozdział w historii działalności Instytutu
w Oławie. Zarówno Konferencja jak i organizowane cyklicznie od 2006 roku Międzynarodowe
spotkania młodzieży były okazją do wymiany wielu cennych doświadczeń dla młodych liderów
działających aktywnie w oławskiej przestrzeni lokalnej. Spotkania organizowane na zmianę
w Anglii i w Polsce zawsze pozwalały na zdobycie nowych inspiracji, poznanie nowych metod
pracy, nawiązanie trwałych przyjaźni i uwrażliwienie na aspekty międzykulturowe w pracy
z ludźmi.
Pierwsza wymiana w Anglii, 2006
2010 – warsztaty podczas wymiany. Jej uczestnicy wcielali się w rolę
filmowców i dziennikarzy przeprowadzając wywiady z przedstawicielami
lokalnej społeczności Hereford.
GP Wiadomości Oławskie 2006
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
12
Tu zostaję! (2013r) – wymiana podczas której gościliśmy w Oławie grupę młodzieży z Hereford
(Wielka Brytania) i wspólnie zastanawialiśmy się nad tym jak wygląda życie młodego
Europejczyka w małym mieście. Podczas tego spotkania powstał film, który odnaleźć można
z łatwością na naszym kanale na YouTube (iesorgpl).
V.
Laboratorium społeczne
Dla ciekawych świata młodych ludzi, którzy pragną
zrozumieć otaczającą ich rzeczywistość…
Dla młodych, ambitnych, którzy chcą być aktorami w
teatrze życia społecznego, chcą znać rządzące nim procesy
i mechanizmy oraz umieć je identyfikować…
Tak w 2005 roku brzmiało zaproszenie do Laboratorium
Społecznego. To projekt, który składał się z cyklu
warsztatów o tematyce psychologicznej, społecznej
i kulturalnej
oraz
dwóch
debat
otwartych
przygotowywanych przez jego uczestników z udziałem
zaproszonych ekspertów.
GP Wiadomości Oławskie 2005
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
13
VI.
SMS – seminarium młodych samorządnych
Letnie obozy dla młodych liderów od początku były
częścią MoSuSu. Z czasem z tej formy wyewoluował
projekt SMS – Seminarium Młodych Samorządnych.
Projekt został zrealizowany w latach 2012 i 2013 przy
wsparciu finansowym środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”.


16 uczestników, 5 dni warsztatów, treningów
umiejętności, gier i symulacji oraz debata z udziałem
zaproszonych gości na tematy zaproponowane przez uczestników.
SMS to rozwój indywidualnych kompetencji społecznych, uwrażliwienie na problemy
społeczności lokalnych oraz stworzenie przestrzeni do dialogu z decydentami i osobami
odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki młodzieżowej
VII.
Grupa wolontariacka
Bycie wolontariuszem nie jest łatwe. Wiąże się
z wieloma trudnościami, z którymi trzeba sobie
poradzić, wymaga motywacji i wielu umiejętności.
Wiedzieli o tym doskonale uczestnicy tego projektu.
Kilkunastoosobowa grupa młodych Oławian w 2011
roku wzięła udział w cyku spotkań warsztatowych
i psychoedukacyjnych, podczas których wspólnie
uczyli się jak rozmawiać z ludźmi, jak pracować
w zespole, jak motywować siebie i innych, jak
pomagać i jak dbać o siebie.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
14
VIII.
Studium Animacji Społecznej
 jak widzieć i rozumieć to, co dzieje się
w przestrzeni społecznej w Twojej okolicy?
 jak zbudować i wdrożyć strategię dla
Twojej społeczności lokalnej?
 jak angażować wolontariuszy, budować
zespół wokół pomysłów?
 jak i skąd pozyskiwać fundusze na działania
społeczne?
 jak zarządzać relacjami w otoczeniu
społecznym?
 jak zarządzać projektami?
 jak kierować zespołem i komunikacją?
Na te i inne pytania starali się znaleźć
odpowiedź uczestnicy Studium Animacji
Społecznej. Projekt po raz pierwszy został
GP Wiadomości Oławskie 2009
zorganizowany w 2009 roku. Doczekał się
swojej drugiej edycji cztery lata później. Również w 2009 roku w Oławie prowadziliśmy
spotkania w ramach grupy superwizyjnej dla nauczycieli.
IX.
Aktywność społeczna młodzieży w Oławie - raport
W styczniu 2012 roku w Oławie
zaprezentowaliśmy Raport na temat
aktywności społecznej młodzieży.
Raport
był
wynikiem
badań
prowadzonych
wśród
oławskiej
młodzieży we wrześniu 2011r i został
opracowany przez dr Piotra Mikiewicza
z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W
badaniu wzięło udział 717 uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Raport dostępny jest na stronie www.ies.org.pl w zakładce Raporty i publikacje
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
15
X.
Się dzieje w Oławie
Się dzieje w Oławie czyli lokalny system komunikacji
młodzieżowej. Brzmi tajemniczo? To nic innego jak
platforma służąca informowaniu i animowaniu tego, co
dzieje się w Oławie w sferze kulturalnej, społecznej,
sportowej czy edukacyjnej.
Jego powstawaniu towarzyszył szereg spotkań i debat z
udziałem młodych ludzi, przedstawicieli organizacji
i instytucji działających lokalnie.
Głównym zadaniem Się dzieje w Oławie jest
zwiększenie
przepływu
informacji
o dostępnych ofertach i wydarzeniach oraz
pobudzenie
aktywności
poprzez
umożliwienie
wymiany
pomysłów
i zapraszania do współpracy.
Ostatecznie platforma powstała na
facebooku,
ma
już
prawie
1700
użytkowników, a administruje ją kilkanaście
osób.
www.facebook.com/siedziejewolawie
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
16
3. OKIEM UCZESTNIKÓW
Na mojej ścieżce rozwoju zawodowego i społecznego Instytut Edukacji Społecznej odegrał
kluczową rolę. Jako młoda oławianka po raz pierwszy zetknęłam się z jego działaniami w 2005
roku biorąc udział w projekcie Laboratorium Społeczne i współorganizując debaty w Klubie
Skrzydlatych. Udział w tym projekcie był dla mnie ważny bo pokazał mi szerszą perspektywę,
otworzył oczy na to, co dzieje się wokół mnie, pokazał, że mam wpływ na społeczność, w której
żyję. Cztery lata później okazało się, że dostałam od Instytutu kolejną szansę na rozwój –
zostałam kotrenerem w projekcie Forum Młodych Liderów. Od tego rozpoczęła się moja
przygoda zawodowa gdyż z Instytutem jestem związana do dziś pełniąc obecnie funkcję
wiceprezesa. I choć ostatnie sześć lat pracy w IESie nauczyło mnie bardzo dużo i mocno
przyczyniło się do tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, to wciąż z sentymentem
wspominam to oławskie laboratorium, tą grupę, te dyskusje i te emocje…
KINGA EKERT – WICEPREZES INSTYTUTU EDUKACJI SPOŁECZNEJ, KOORDYNATOR BIURA
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY D S. MŁODZIEŻY
To była jedna z moich najbardziej istotnych rozmów w życiu. Stres, nerwy, dziwna rozmowa
z Pawłem, a potem kilka miesięcy pełnych warsztatów, inspiracji i kolejne edycje lokalnego
przeglądu filmów niezależnych Alternativ w Oławie. Od tego czasu minęło już 10 lat. Dziś mogę
śmiało powiedzieć, że to eksperci z Instytutu Edukacji Społecznej dostrzegli we mnie potencjał,
wspierali moje pomysły i pozwalali działać. Nie było lekko… ale zdecydowanie się opłaciło.
Dziś IES to grono doświadczonych specjalistów, którzy jako jedni z niewielu w tym kraju wiedzą,
jak pracować z młodymi liderami i czego tak naprawdę potrzebują młodzi ludzie. Dlaczego to
takie ważne? Bo świat biznesu wciąż szuka ludzi z pasją, zapałem i potencjałem, którzy
rozumieją, że chcieć to móc. Tutaj nie kształci się liderów. Robi jeszcze więcej: pomaga się im
kształtować, rozwijać i odszukać swoją drogę. To dobrze, że są takie organizacje.
ADAM PIWEK – HEAD OF PUBLIC RELATIONS W AGENCJI MARKETINGOWEJ MIND PROGRESS GROUP,
WYKŁADOWCA, TRENER I KONSULTANT Z ZAKRESU NOWOCZESNEJ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ.
ABSOLWENT I EDYCJI PROJEKTU MŁODZI O SOBIE U SIEBIE W OŁAWIE.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
17
Z Instytutem jestem związana od wielu lat. Jestem absolwentką kilku projektów IESu:
Laboratorium Społeczne, Młodzi O Sobie U Siebie oraz Studium Animacji Społecznej. Byłam
wolontariuszką Instytutu a późnej przez 3 kolejne kadencje Członkiem Zarządu. Jeśli ktoś mnie
pyta co dał mi IES to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nauczył mnie wielu rzeczy.
Stałam się pewniejsza siebie, nauczyłam się pracować w grupie a także zarządzać grupą,
potrafię zaplanować projekt i go zrealizować. IES nauczył mnie jak pracować na wielu
płaszczyznach, rozwiązywać konflikty czy jak poprawnie się komunikować. Patrząc
z perspektywy czasu to dzięki projektom Instytutu w Oławie zaczęło się o wiele więcej dziać.
Młodzi liderzy zdobyli umiejętności dzięki którym z powodzeniem realizują własne projekty.
Sprawili, że Oława stała się bardziej przyjazna młodym.
ALEKSANDRA PRYCHITKO – CZŁONEK ZESPOŁU INST YTUT EDUKACJI SPOŁEC ZNEJ, PREZES
FUNDACJI DLA EDUKACJI SPOŁECZNEJ
Jestem organizatorem wielu imprez sportowych w mieście Oława i aktywnie udzielam się
społecznie. Pracuję jako Regionalny Przedstawiciel Handlowy w firmie Themar. Szkolenia
organizowanie przez IES dały mi bardzo dużo. Zdecydowanie jestem pewniejszy siebie, potrafię
wykorzystać techniki skutecznego komunikowania się i już samodzielnie rozwijać dalej
zdolności interpersonalne. Uważam, że warsztaty są idealną drogą do rozwoju samego siebie.
Jeżeli ktoś chce nauczyć się naprawdę pożytecznych rzeczy to polecam Instytut Edukacji
Społecznej.
MATEUSZ MARKOWSKI
Jestem absolwentem VI edycji MoSuSu. Wybrałem ten projekt całkowicie przypadkowo – moi
znajomi zgłosili się tam, więc biorąc pod uwagę to, że praktycznie nic nie tracę a mogę wiele
zyskać, zdecydowałem się pójść w ich ślady. Okazało się, że było warto. Metoda warsztatowa
prowadzenia zajęć umożliwiła mi przeżywanie i doświadczanie konkretnych sytuacji z życia,
relacji interpersonalnych czy procesów grupowych. W czasie szkolenia została mi przekazana
praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami, dzięki czemu mój pomysł Dni Informatyki
w Oławie ujrzał światło dzienne i, przy pomocy moich znajomych zaangażowanych w jego
realizację, odbywał się w Oławie przez trzy lata.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
18
Do Instytutu Edukacji Społecznej często wracam przy okazji kolejnych edycji Dni Informatyki
organizowanych przeze mnie, czy udziału w projektach samego instytutu: Młodzieżowych
Konferencji „Młodzi Liderzy w Społecznościach Lokalnych” czy „Studium Animacji Społecznej”.
Dziś, pomimo iż słowo „grupa” kojarzy mi się bardziej ze strukturami algebraicznymi niż
zbiorem ludzi, często wykorzystuję poznane w projektach IES-u umiejętności we własnym życiu.
MARIAN SOBCZYK - STUDENT INFORMATYKI NA WYDZIALE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, ABSOLWENT VI EDYCJI PROJEKTU „MŁODZI O SOBIE U SIEBIE”,
„STUDIUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ”, ORGANIZATOR OŁAWSKICH DNI INFORMATYKI I DNI
INFORMATYKI 2013.
4. PARTNERZY

Wszystkich projektów i działań na przestrzeni tych dziesięciu lat w Oławie nie udałoby
się zrealizować bez życzliwości i wsparcia Burmistrza Miasta Oława i Urzędu
Miejskiego w Oławie, szczególnie Wydziału Profilaktyki Uzależnień. To nie tylko
wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ciągła gotowość do dialogu i słuchania
potrzeb młodych ludzi sprawiła, że Oława przez 10 lat stała się miejscem przyjaznym
młodzieży.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
19

Ogromną rolę w kształtowaniu lokalnego środowiska sprzyjającego działalności
młodych liderów odegrały również lokalne media: Gazeta Powiatowa Wiadomości
Oławskie, Oławska Telewizja Kablowa, Oławski Serwis Informacyjny, później także
Oława24, Radio HIT.

Przestrzenią, która zawsze była otwarta na pomysły młodych Oławian i pomimo
zmieniających się zarządców niezmiennie wspierała ich działania był Ośrodek Kultury
w Oławie.

Część projektów udało się zrealizować również dzięki wsparciu finansowemu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
20
5. INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ
THINK-TANK PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Od 2001 roku w ponad 100 projektach zespół trenerów Instytutu przeprowadził 10 tysięcy
godzin szkoleń i coachingu, nasi eksperci uczestniczyli w tworzeniu ważnych raportów
i strategii dotyczących młodzieży, budowaliśmy regionalne i ogólnopolskie rozwiązania
systemowe na rzecz ludzi młodych.
DZIAŁANIA Z MŁODZIEŻĄ
Przez ponad 10 lat prowadziliśmy wieloletnie programy wspierana aktywności młodych ludzi
w społecznościach lokalnych Wrocławia i Oławy. Wdrożyliśmy we Wrocławiu pierwszy
w Polsce młodzieżowy budżet obywatelski. Przeprowadziliśmy kilkanaście regionalnych
programów szkolenia animatorów i liderów. Przeprowadziliśmy kilkaset warsztatów
i treningów dla tysięcy młodych ludzi z zakresu umiejętności społecznych. Zorganizowaliśmy
w Oławie 9 międzynarodowych konferencji Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych. Wśród
gości znaleźli się wybitni naukowcy, politycy, pracownicy młodzieżowi i młodzi ludzie z wielu
krajów europejskich. Organizowaliśmy międzynarodowe spotkania młodzieży. Naszymi
stałymi partnerami są liderzy angielskiego sektora pozarządowego z Herefordshire.
ZARZĄDZANIE KOMUNIKA CJĄ MŁODZIEŻOWĄ
Inicjujemy procesy komunikacji w środowiskach lokalnych i regionalnych poprzez wdrażanie
narzędzi zarządzania komunikacją i moderowanie przepływu informacji. Dzięki animacji
lokalnego środowiska młodzieżowych liderów powstało Się dzieje w Oławie, system
komunikacji młodzieżowej skupiający i angażujący młodych ludzi. Nasz zespół stworzył
i prowadził portal fajnie.org dla młodzieży i organizacji z Dolnego Śląska.
SZKOLENIE OSÓB PRACU JĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
Wiele lat pracy z grupami pozwoliło nam na wypracowanie autorskiej metodyki szkoleniowej.
W oparciu o te doświadczenia prowadzimy innowacyjne i uznane programy szkolenia
trenerów i coachów. W latach 2007 – 2011 przeprowadziliśmy 5 edycji Szkoły Młodych
Trenerów dla osób, które stawiają pierwsze kroki w karierze trenerskiej. Wprowadzamy do
Polski standardy zawodu pracownika młodzieżowego. Od 2010 roku realizujemy Polsko –
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
21
angielską Szkołę Trenerów Młodzieżowych, nowatorski w skali europejskiej międzynarodowy
program szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej. Wiosną
2015 roku rozpocznie się szósta, ostatnia edycja Szkoły. Na początku 2016 roku
zaprezentujemy program Szkoły pracy z młodzieżą, skoncentrowanej na treningu kluczowych
kompetencji. Prowadzimy superwizję grupową i indywidualną dla osób pracujących z
młodzieżą.
POLITYKA MŁODZIEŻOWA
Jesteśmy inicjatorami i współautorami nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży na szczeblu
lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Współuczestniczyliśmy w powołaniu i doradzaliśmy
Komisji ds. Młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Byliśmy współarchitektami
regionalnego systemu finansowania działań z młodzieżą. Jesteśmy w gronie członków
założycieli Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – pierwszej w Polsce federacji organizacji
pozarządowych działających na rzecz młodzieży. Nasz zespół kieruje działaniami Rady
nieprzerwanie od 2010 roku. Szef Instytutu, Paweł Dębek jest członkiem Rady Działalności
Pożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac Rady kieruje
zespołem ds. polityki na rzecz młodzieży.
RAPORTY, BADANIA I ANALIZY
Nasi eksperci byli zaangażowani w tworzenie wielu dokumentów strategicznych, analiz,
raportów i badań dotyczących młodzieży, m.in.: raportów Młodzi 2011 i Młodzi Dolnego Śląska
2013, Propozycji do uzupełnienia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020
roku o problematykę młodzieżową, rządowego Programu Aktywna Młodzież. Prowadzimy
blog o pracy z młodzieżą, ważne informacje z tego obszaru publikujemy w mediach
społecznościowych, a przegląd najważniejszych informacji dla osób pracujących z młodzieżą
przesyłamy co dwa tygodnie w newsletterze.
PARTNERZY
Realizowaliśmy projekty na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Urzędów
Miejskich Wrocławia i Oławy oraz Urzędu Gminy Kłodzko.
Instytut Edukacji Społecznej
www.ies.org.pl
22

Podobne dokumenty

serwis społeczno–samorządowy oława

serwis społeczno–samorządowy oława Korzystając z łagodnej jak dotąd zimy, wykonawcy nie przerywają prac na oławskich inwestycjach – na str. 6 zdjęcia z budowy obiektu socjalnego i z Przedszkola nr 4, gdzie trwa termomodernizacja. W ...

Bardziej szczegółowo

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy

oława SerwiS Społeczno–Samorządowy Niedługo również przystąpi do realizacji projektu Zainwestuj w doświadczenie: promocja efektywnego zarządzania wiekiem dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W swoich plana...

Bardziej szczegółowo