Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i J

Komentarze

Transkrypt

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i J
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i J
Raport bieżący nr 26/2010 z dnia 11 marca 2010 roku
Podstawa prawna (wybiera w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 214/2010 z dnia 10 marca 2010
roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:
- 1.694.497 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł każda,
- 34.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 2 zł każda.
Jednocześnie na podstawie w/w Uchwały Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. postanawia wprowadzić z dniem 15 marca 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego w/w akcje spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. pod warunkiem dokonania
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 marca 2010 roku rejestracji
tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLEFH0000022”.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 34 ust. 1 pkt. 2 i 3

Podobne dokumenty