57MP-s kom start 120125

Komentarze

Transkrypt

57MP-s kom start 120125
Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach
Warszawa, 25.12.2010
Komunikat startowy
Półfinałów 57 Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych
Witamy uczestników półfinałów 57 Mistrzostw Polski. Życzymy miłej i interesującej gry w sportowej
atmosferze!
1.Celem zawodów jest ustalenie zawodników awansujących do finału 56MP.
2.Organizatorem jest Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach (KSzGK).
3.Termin zawodów
Rozpoczęcie gry: 15.02.2012 r.
Zakończenie gry: 15.10.2013 r.
Niezakończone w terminie partie zostaną ocenione przez sędziego.
4.Uczestnictwo
Uczestnikami półfinałów 57 MP są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego rankingu):
Lp
Nazwisko Imię
Ranking
2012/1
1 IM
Szczepankiewicz, Witosław
2366
2 IM
Złotkowski, Arkadiusz
2343
3
Łucki, Stanisław
2330
4
Wernikiewicz, Zbigniew
2318
5
Turczyński, Marian
2309
6 IM
Nowak, Ireneusz
2294
7 SIM Król, Władysław
2275
8
Sanner, Zdzisław
2255
9
Brzoza, Mirosław
2246
10
Zawadka, Zbigniew
2233
11
Włodarczyk, Robert
2219
12
Grochowski, Mariusz
2213
13
Wójcik, Wiesław
2213
14
Wydornik, Robert
2182
15
Bałdyga, Józef
2179
16
Mroczek, Jacek
2173
17
Kolanek, Roman
2123
18
Paluch, Andrzej
2101
Zawodnicy otrzymają również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi.
Większość zawodników uczestniczyła już w finale MP, niektórzy nawet wielokrotnie - kolega Marian
Turczyński już 5-krotnie, a 4-krotnie koledzy SIM Władysław Król, IM Ireneusz Nowak, Zbigniew
Wernikiewicz, Mariusz Grochowski. Brązowy medal kolega IM Witosław Szczepankiewicz zdobył
w finale 46 MP. Czterech zawodników posiada tytuły międzynarodowe.
5.System rozgrywek
Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym, na serwerze ICCF,
w dwóch grupach po 8 zawodników każda.
Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.
Trwające partie będą możliwe do podglądu z opóźnieniem 5 posunięć po zakończeniu 10 partii
w turnieju.
Możliwe jest proponowanie wariantów (liniowe).
6.Tempo i przepisy gry
Tempo gry - 40 dni na 10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.
Obowiązują aktualne przepisy gry ICCF, dostępne na stronie KSzGK pod adresem:
http://kszgk.com/?page_id=199 .
7.Punktacja i ocena wyników
O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:
- suma zdobytych punktów,
- ilość zwycięstw,
- punktacja pomocnicza Sonnenborna-Bergera,
- wyniki bezpośrednich spotkań.
8.Nagrody
Awans do finału 57 MP uzyskają zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej z grup. Będą oni mogli
zagrać w finale MP pod warunkiem posiadania aktualnego rankingu co najmniej 2200 (w dniu startu
finału); w przeciwnym razie uprawnienie pozostaje ważne do chwili uzyskania odpowiedniego
rankingu, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju.
Ponadto ustalono pulę nagród w sumarycznej wysokości 1000zł.
Podział nagród w każdej z grup półfinałowych: za 1m-250zł, 2m-150zł, 3m-100zł (o miejscu decyduje
punktacja pomocnicza w razie równej ilości punktów).
9.Postanowienia końcowe
Sędzia turnieju: Mariusz Wojnar ([email protected])
Sędzia drugiej instancji: sędzia międzynarodowy (IA) Józef Lubas
Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu
za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego turnieju, a regulaminu do przewodniczącego
KSzGK.
Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.
Sędzia turnieju
(-) Mariusz Wojnar
Przewodniczący KSzGK
(-) Tomasz Stefaniak
Komunikat z serwera (stanowiący załącznik do komunikatu startowego)
=========================
25 stycznia 2012 23:02
57. Polish Championship sf1
Please find below the start list for the new event 57. Polish Championship sf1. The short name of the
event is POL/C57/sf1.
The TD is Wojnar, Mariusz ([email protected]).
The following rules apply for this event:
This is a server event.
The start date is 15 February 2012.
The end date is 15 October 2013.
ICCF standard time control 10 moves in 40 days with duplication after 20 days is used.
30 days of leave per year are available to each player.
Linear conditionals can be entered.
Other participants can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission
is delayed by 5 moves.
The public can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is
delayed by 5 moves.
This event is organized by Wojnar, Mariusz.
Rated
Additional notes about the event:
Appeals Arbiter: IA Józef Lubas
Top 3 placed players are guaranteed promotion to final stage (required rating at least 2200).
1. 420672 POL Kolanek, Roman (2123)
2. 421173 POL IM Szczepankiewicz, Witosław (2366)
3. 421220 POL Wernikiewicz, Zbigniew (2318)
4. 421384 POL Grochowski, Mariusz (2213)
5. 421151 POL Mroczek, Jacek (2173)
6. 421200 POL Sanner, Zdzisław (2255)
7. 429131 POL Turczyński, Marian (2309)
8. 420463 POL Brzoza, Mirosław (2246)
9. 421382 POL Wójcik, Wiesław (2213)
1 is white against 2, 4, 6, 8
2 is white against 3, 5, 7, 9
3 is white against 1, 4, 6, 8
4 is white against 2, 5, 7, 9
5 is white against 1, 3, 6, 8
6 is white against 2, 4, 7, 9
7 is white against 1, 3, 5, 8
8 is white against 2, 4, 6, 9
9 is white against 1, 3, 5, 7
=============================
25 stycznia 2012 23:03
57. Polish Championship sf2
Please find below the start list for the new event 57. Polish Championship sf2. The short name of the
event is POL/C57/sf2.
The TD is Wojnar, Mariusz ([email protected]).
The following rules apply for this event:
This is a server event.
The start date is 15 February 2012.
The end date is 15 October 2013.
ICCF standard time control 10 moves in 40 days with duplication after 20 days is used.
30 days of leave per year are available to each player.
Linear conditionals can be entered.
Other participants can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission
is delayed by 5 moves.
The public can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is
delayed by 5 moves.
This event is organized by Wojnar, Mariusz.
Rated
Additional notes about the event:
Appeals Arbiter: IA Józef Lubas
Top 3 placed players are guaranteed promotion to final stage (required rating at least 2200).
1. 421469 POL Bałdyga, Józef (2179)
2. 420687 POL Zawadka, Zbigniew (2233)
3. 421202 POL IM Złotkowski, Arkadiusz (2343)
4. 420931 POL Włodarczyk, Robert (2219)
5. 421271 POL Wydornik, Robert (2182)
6. 421093 POL IM Nowak, Ireneusz (2294)
7. 421211 POL SIM Król, Władysław (2275)
8. 421350 POL Łucki, Stanisław (2330)
9. 421446 POL Paluch, Andrzej (2101)
1 is white against 2, 4, 6, 8
2 is white against 3, 5, 7, 9
3 is white against 1, 4, 6, 8
4 is white against 2, 5, 7, 9
5 is white against 1, 3, 6, 8
6 is white against 2, 4, 7, 9
7 is white against 1, 3, 5, 8
8 is white against 2, 4, 6, 9
9 is white against 1, 3, 5, 7
=============================================
ICCF - The International Correspondence Chess Federation
www.iccf.com www.iccf-webchess.com

Podobne dokumenty