Pobierz plik - Gmina Tyczyn

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik - Gmina Tyczyn
G£OS TYCZYNA
20/2010
1
2
G£OS TYCZYNA
20/2010
Rada uchwaliła
27 września br. odbyła się sesja
Rady Miejskiej. Rani wysłuchali informacji z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za I półrocze 2010 r. oraz podjęli
uchwały w sprawach:
> trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Podjęta uchwała związana jest ze zmianą ustawy o finansach
publicznych, która zmienia wymogi jakie powinien spełniać projekt uchwały budżetowej. Zmiany dotyczą głównie m.in.: terminu uchwalenia uchwały budżetowej; szczegółowości uchwalanych dochodów i wydatków budżetowych; informacji o stanie mienia komunalnego, gdyż informacja ta jest przedkładana Radzie Miejskiej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a nie
jak do tej pory wraz z projektem budżetu; prognozy kwoty długu przedstawianej wraz z projektem budżetu;
> zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W związku z przebudową drogi Kielnarowa - Tyczyn - Matysówka Łany, łączny koszt wynosi po przetargu 2.263.969,93 zł (w tym kwota
102.996,93 zł odcinek na terenie miasta Rzeszowa). W budżecie zabezpieczono środki własne w wysokości
1.063.200,00 zł.
Ciąg dalszy na stronie 11
Aktualności
Wyróżnienie dla „Głosu Tyczyna”
23 września br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyły
się uroczystości: 10 - lecia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz 20 - lecia odrodzenia
samorządu terytorialnego w Polsce.
Podczas spotkania zostały wręczone statuetki Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, nagrody PSST dla
najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia
oraz wyróżnienia VII Podkarpackiego
Forum Lokalnej Prasy Samorządowej.
Gminę Tyczyn reprezentowała delegacja składająca się z członków Rady Miejskiej, Burmistrza Tyczyna oraz przedstawiciela redakcji „Głosu
Tyczyna”.
Nasze pismo samorządowe
okazało się być najstarszą prasą samorządową na Podkarpaciu, stąd też otrzymaliśmy wyróżnienie, które z rąk wojewody i wicewojewody odebrał Burmistrz Tyczyna - Kazimierz Szczepański. (ag)
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Tyczyna z dnia 28 września 2010 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie.
Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), uchwały Nr XXXVII/278/02 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27
czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Tyczyn na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002 r. Nr
42, poz. 856) i Uchwały Nr XLVII/336/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Tyczyn na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 40, poz. 928)
Podaję do publicznej wiadomości informację
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o
wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Nr okręgu wyborczego
1
2
3
4
5
Granice okręgu wyborczego
Miasto Tyczyn
Sołectwo Matysówka Sołectwo Kielnarowa Sołectwo Borek Stary
Sołectwo Hermanowa Liczba radnych wybieranych w okręgu
5
2
2
2
4
Na siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie wyznaczam pok. nr 31A, II piętro budynku
Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18.
G£OS TYCZYNA
20/2010
3
„Śladami Fryderyka Chopina”
Czytelnicy biblioteki oraz emerytowani nauczyciele
to grupa osób, która wspólnie wybrała się na wycieczkę do
Warszawy w dniach 10-11 września. Zbliżało się południe,
gdy powitała nas stolica dosyć ładną pogodą. Pierwszym miejscem, w które udaliśmy się było Muzeum Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Znajduje się ono na terenie parafii pod wezwaniem
św. Stanisława Kostki w podziemiach kościoła. To tu zgromadzono pamiątki związane z życiem, posługą i śmiercią księdza: kołyskę z czasów dzieciństwa, przedmioty codziennego
użytku, wiele pamiątkowych fotografii czy sutannę, w której
kapłan został zamordowany. Jedna z sal upamiętnia wydarzenie, które wstrząsnęło Warszawą i całą Polską - pogrzeb ks. Jerzego z 3 listopada 1984 roku. Uwieczniono go poprzez relacje uczestników, zdjęcia, dokumenty i pamiątki. O reakcjach
Polaków świadczy liczba uczestników uroczystości (około miliona) oraz tysiące wieńców i wiązanek. Wszystkie szarfy
i transparenty zostały przechowane, część z nich jest eksponowana.
w Łazienkach
wystawowe, w których prezentowane są materiały multimedialne i przedmioty związane z Fryderykiem Chopinem. Dodatkowo istnieje możliwość wysłuchania utworów kompozytora.
Tak zakończyła się nasza wycieczka do Warszawy.
Wsiadając do autobusu i tłocząc się w korkach stolicy, ponownie przyglądaliśmy się znanym nam już budynkom. Z pewnością w każdym z nas tkwi pewien niedosyt – nie da się zwiedzić tak ogromnego miasta w dwa dni, więc szkoda nam było
odjeżdżać, ale to, co dobre szybko się kończy .
Po drodze nie można było ominąć Żelazowej Woli,
a w niej dworku Chopina, miejsca, z którym związane jest serce każdego Polaka.
Przed grobem bł. ks. Popiełuszki
Kolejnym etapem w naszej wędrówce było Muzeum
Powstania Warszawskiego. Ten wybudowany w 2004 roku
na pamiątkę 60. rocznicy wybuchu powstania budynek zachwycił nas bogactwem eksponatów, w znacznej mierze interaktywnych, dzięki którym te już dość odległe wydarzenia
mogły stać się nam bliższymi. Sądzę, że bieganie na wzór powstańców po ciemnych kanałach, ogromny samolot zrekonstruowany w muzeum i mur z bijącym sercem powstania to
elementy najmocniej zapadające w pamięć.
Ponieważ dzień zbliżał się ku końcowi udaliśmy się
jeszcze na krótki spacer do Łazienek. Tu w towarzystwie Fryderyka Chopina mogliśmy podziwiać resztki lata i zieleń napełniającą cały ogród.
Drugi dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy Mszą
Św. w Kościele Świętego Krzyża. „Bóg i Ojczyzna” - hasło
rozbrzmiewające w jego murach od wieków - zdaje się witać
każdego wchodzącego. Kościół brał udział w niejednej burzy
dziejowej i był świadkiem wielkich wydarzeń historycznych
w życiu stolicy i kraju.
Po Mszy Św. udaliśmy się na spacer Krakowskim
Przedmieściem, podążając w kierunku Muzeum Fryderyka Chopina, którego siedzibą jest Zamek Ostrogskich. Odremontowana siedziba muzeum została uroczyście otwarta
w 200. rocznicę urodzin kompozytora. W pomieszczeniach
zamku zostały przygotowane dla zwiedzających specjalne sale
4
G£OS TYCZYNA
20/2010
Przed Muzeum Chopina
W czasie trwania wycieczki naszymi pilotkami były:
p. Zofia Domino oraz jej siostra Maria, na co dzień mieszkająca w Warszawie. To dzięki ich informacjom wiedza wycieczkowiczów o stolicy jest dziś pełniejsza i bogatsza.
Alicja Kustra
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tyczynie
Wrzesień w bibliotece
20 września w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek odbyło się w naszej bibliotece pierwsze szkolenie z cyklu „Podaj dalej”. Wzięły w nim udział koleżanki z bibliotek partnerskich: z Chmielnika, Lubeni i Boguchwały.
Wspólnie zastanawiałyśmy się nad mocnymi i słabymi stronami naszych bibliotek oraz nad zagrożeniami i szansami, jakie stoją przed naszymi placówkami.
21 września Muzeum Regionalne w Tyczynie odwiedzili uczniowie z kl. V SP w Tyczynie (z opiekunem p. Andrzejem Hałoniem).
22 września gościliśmy dziennikarzy z Telewizji
Rzeszów, którzy zbierali materiał dotyczący Programu Rozwoju Bibliotek. Krótką wzmiankę o naszej bibliotece można
było obejrzeć w Telewizji Rzeszów w niedzielę, 26 września,
o godz. 19:00.
W tym też dniu odwiedziły nas dzieci z kl. I i II SP w
Tyczynie (opiekunowie: p. Monika Bocek, p. E. Rabiejewska),
które swój wolny czas po lekcjach spędzają w szkolnej świetlicy.
Nasi mali czytelnicy uczestniczyli w lekcji bibliotecznej poświęconej historii książki. Cały czas dzieciom towarzyszyła kamera telewizyjna. Uczniowie byli bardzo odważni,
aktywnie brali udział w zajęciach i w ogóle nie krępowała ich
obecność kamerzysty. (aj)
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie
serdecznie zaprasza
na spotkanie poświęcone zdobieniu przedmiotów
techniką decoupage
7 października (czwartek), godz. 17:00, MiGBP w Tyczynie
Prosimy o przyniesienie ze sobą dowolnego przedmiotu
(ze szkła, drewna, ceramiki), który w trakcie zajęć będzie można
ozdobić.
G£OS TYCZYNA
20/2010
5
Sprzątanie świata –Polska 2010
w Szkole Podstawowej
w Borku Starym
W akcji „Sprzątanie Świata”
wzięli udział wszyscy uczniowie klas
I – VI. Uczniowie sprzątali teren wokół szkoły, rowy wzdłuż drogi do szkoły
oraz dzikie wysypiska w lesie Buczyna,
co widać na fotografiach.
w Szkole Podstawowej w Hermanowej
W tym roku również wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Nawet przelotne opady deszczu nie odstraszyły nas i kolejny raz posprzątaliśmy tereny wokół Studzianki. Pamiętajmy, że najprostszym sposobem ochrony Ziemi są nasze codzienne decyzje.
Segregując odpady, oszczędzając wodę
i energię, zastępując samochód komunikacją publiczną lub rowerem chronimy
zarówno przyrodę, jak i nas samych!
w Szkole Podstawowej w Kielnarowej
Tradycyjnie, także i w tym
roku, uczniowie i nauczyciele ze SP
w Kielnarowej aktywnie uczestniczyli
w Akcji „Sprzątanie Świata – Polska
2010. Akcję zapoczątkowano apelem,
który odbył się 17 września i był skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Członkowie kółka przyrodniczego w ciekawy sposób
przedstawili historię powstawania ogólnoświatowej kampanii „Clean Up the
World”, jej początki w Australii, a następnie w Polsce.
Zgodnie z tegorocznym hasłem, zachęcali do segregacji odpadów.
Zebranym podobała się recytacja wier-
6
szy o tematyce ekologicznej. W klasach,
na lekcjach przyrody i godzinach wychowawczych odbyły się pogadanki na
temat konieczności i sposobów segregowania odpadów, oszczędzania wody
i energii, dbałości o środowisko.
Ze względu na złą pogodę
uprzątnięcie wyznaczonego terenu przełożono na poniedziałek. Wtedy to, przy
G£OS TYCZYNA
20/2010
pięknej słonecznej pogodzie, zaopatrzeni w worki i rękawice wyruszyliśmy
zbierać śmieci. Najmłodsi sprzątali najbliższą okolicę szkoły, uczniowie klas
starszych wraz z wychowawcami udali się lokalnymi drogami naszej miejscowości, aby uprzątnąć pobocza dróg,
okolice cmentarza i Domu Ludowego.
Bożena Drzał
Nowy rok szkolny 2010/2011
w SP w Tyczynie poprzedziły w naszej
szkole prace remontowe: odmalowano pomieszczenie szatni, zaplecza kuchennego, przyrządy na placu zabaw
dla przedszkolaków, ławki przed szkołą, ogrodzenie szkoły i dokonano bieżących przeglądów BHP.
1 września br. odbyła się uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym z okazji rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Po niej uczniowie przeszli
do szkoły w której odbyło się spotkanie uczniów z dyrekcją szkoły i przewodniczącym Rady Rodziców. Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami klas, gdzie zostali zapoznali z planem lekcji oraz zasadami bezpiecznego
poruszania się po drogach. W roku szkolnym 2010/2011
do szkoły uczęszcza 408 uczniów, którzy uczą się w 17 oddziałach.
20 września br. uczniowie
Szkoły Podstawowej im Stanisława Staszica w Tyczynie wzięli udział w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata”.
Uczniowie klas IV-VI na czwartej godzinie lekcyjnej pod opieką wychowawców udali się w wyznaczone rejony.
Wcześniej zostali zapoznani z zasadami
bezpiecznego sprzątania i segregacji odpadów.
Przed wyjściem w teren społeczność szkolna uczestniczyła w krótkim apelu zorganizowanym przez
uczniów z kl. VI B (J. Legęć) i kl. VI C
(A. Hałoń) przybliżającym historię i założenia przedsięwzięcia oraz zachęcającym do aktywnego uczestnictwa.
Tegoroczna akcja „Sprzątanie
w Szkole Podstawowej w Tyczynie
Świata –Polska” odbywała się w dniach
17-19 IX pod hasłem „Chrońmy bioróżnorodność, segregujmy odpady”. Celem
jej było zwrócenie uwagi na problemy
ekologiczne, na konieczność ograniczania odpadów, ich właściwego składowania i przetwarzania. Hasło kampanii
skierowane jest do konsumentów – czyli ludzi korzystających z dobrodziejstw
dzisiejszej cywilizacji.
Pamiętajmy, że „Sprzątanie
Świata” to nie jednodniowy zryw, ale
akcja, która ma pomóc w wyrobieniu
postaw i zachowań, które w przyszłości
powinny stać się stylem naszego życia.
Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji przez posprzątanie terenu
szkoły oraz obszarów przyszkolnych.
Ogółem zebrano 18 worków
odpadów, dokonano ich segregacji na
plastik, makulaturę i inne. Zostały one
złożone w kontenerach przy szkole.
W akcji uczestniczyło 187 uczniów.
Andrzej Hałoń
Publiczne Gimnazjum w Tyczynie
1 września br. również gimnazjaliści rozpoczęli rok szkolny. Obecnie do Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Tyczynie uczęszcza 397
uczniów, uczących się w 16 oddziałach:
klasy I – 129 – 5 oddziałów; klasy II –
138 – 5 oddziałów; klasy III – 130 – 6
oddziałów.
Sprzątanie świata 2010
Jak co roku, uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie
Świata”. W ramach godzin wychowawczych klasy pod opieką wychowawców
porządkowały tereny najczęściej odwiedzane przez naszych uczniów: okolice szkoły, park, przystanki autobusowe,
planty.
Zebrane śmieci (obecnie jest
ich niewiele) pozostawiono przy szkolnych kontenerach. Mamy nadzieję, że
uczniowie gimnazjum zbierając śmieci
nauczą się nie pozostawiać ich po sobie.
G£OS TYCZYNA
20/2010
7
Statystyka Policyjna - sierpień
W sierpniu br. na terenie działania Komisariatu Policji w Tyczynie odnotowanych zostało 29 zgłoszeń
o zdarzeniach przestępczych z czego:18
odnotowano na terenie gminy Tyczyn,
7 w gminie Chmielnik i 4 w gminie
Hyżne.
Na postawie powyższych zawiadomień wszczętych zostało 26 postępowań przygotowawczych, natomiast w 3 przypadkach przeprowadzono postępowania sprawdzające.
Z łącznej liczby 83 wykroczeń
odnotowanych w tym czasie, 59 zakończonych zostało postępowaniem mandatowym, za które wystawiono mandaty karne na łączną kwotę 10.250 zł, a w
24 przypadkach zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające w tym: 17 z
terenu gminy Tyczyn, 4 gminy Chmielnik i 3 z gminy Hyżne.
W sierpniu br. policjanci KP
w Tyczynie 19 razy wyjeżdżali do ko-
lizji drogowych. Zatrzymanych zostało
4 nietrzeźwych kierujących, w 12 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów.
Policjanci interweniowali 28
razy u rodzin, gdzie dochodziło do
awantur pomiędzy domownikami, 17
awanturników spędziło noc w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie, w 4 przypadkach przeprowadzono czynności w ramach procedury „Niebieska Karta”.
Komendant Komisariatu Policji
w Tyczynie
podkom. mgr Ireneusz Dyjak
Kalendarz wyborczy - wybory samorządowe 21 listopada 2010 r.
do 2 października 2010 r.
> podanie do publicznej wiadomości,
w formie obwieszczenia, informacji
o okręgach wyborczych, ich granicach,
numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast;
> zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych;
do 4 października 2010 r.
> zgłaszanie komisarzom wyborczym
kandydatów na członków terytorialnych
komisji wyborczych;
do 7 października 2010 r.
> powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych;
do 22 października 2010 r. do godz.
24:00
> zgłaszanie terytorialnym komisjom
wyborczym list kandydatów na radnych,
odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw;
do 27 października 2010 r. do godz.
24:00
> przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla
list tych komitetów wyborczych, które
zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do
wszystkich sejmików województw;
> zgłaszanie gminnym komisjom wy-
8
borczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
do 29 października 2010 r.
> przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów
dla list tych komitetów wyborczych,
które zarejestrowały co najmniej jedną
listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję
Wyborczą;
do 31 października 2010 r.
> przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów
w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim;
> podanie do publicznej wiadomości, w
formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
do 6 listopada 2010 r.
> rozplakatowanie obwieszczeń:
a. właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń
lustracyjnych stwierdzających fakt pracy
lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z nimi,
G£OS TYCZYNA
20/2010
b. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat oraz treść
oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi;
od 6 listopada 2010 r.
> nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji
publicznej i publicznego radia;
do 7 listopada 2010 r.
> powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
> sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy;
do 11 listopada 2010 r.
> składanie wniosków o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania;
do 16 listopada 2010 r.
> składanie wniosków przez wyborców
niepełnosprawnych o dopisanie ich do
spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy;
19 listopada 2010 r. o godz. 24:00
> zakończenie kampanii wyborczej;
20 listopada 2010 r.
> przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów
wyborców
21 listopada 2010 r. godz. 8:00 - 22:00
Głosowanie
Gmina Tyczyn, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie
tel. (17) 22-19-310, www.tyczyn.pl, e-mail: [email protected],
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na zbycie następującej nieruchomości położonej w Gminie Tyczyn w miejscowości Tyczyn
> dz. nr 1778/2 o pow. 0.2933, KW 3490, niezabudowana, brak planu zagospodarowania przestrzennego strefa centralna miejska „C”, cena wywoławcza 60.000,00 zł, wadium 10.000,00 zł, minimalne postąpienie 2.000,00 zł Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu podpisania umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2010 r. o godz. 9.15 w Urzędzie Miejskim w Tyczynie, ul. Rynek 18,
sala posiedzeń. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego Tyczynie w Banku Spółdzielczym w Tyczynie nr konta: BS Tyczyn 8091640008-2001-0000-0286-0018 lub w kasie Urzędu do dnia 4 listopada
2010 r. Termin zostaje zachowany, jeżeli kwota wadium wpłynie na rachunek Urzędu Miejskiego do dnia 4 listopada 2010 r.
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia Komisji przetargowej oryginału
potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska
wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki i obręb. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w kasie Urzędu Miejskiego w Tyczynie w terminie do 3 dni licząc od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywcy, który nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie przysługuje roszczenie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości (opłaty sądowe i notarialne). Burmistrz
Tyczyna zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Tyczynie pok. 11 (parter) tel. (0-17) 22 19 310 w. 21
Karna stawka podatku dla zapominalskich
Osobie, która nie poinformuje fiskusa o pożyczce, grozi surowa sankcja.
– Chcę pożyczyć 50 tys zł od siostry na
wykończenie mieszkania. Czy muszę
płacić od tego jakiś podatek? – pyta czytelniczka.
Tak. Kwota pożyczki będzie co
do zasady opodatkowana 2- proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 2
proc. od 50 tys. to 1000 zł daniny. Dobra wiadomość jest jednak taka, że najbliższej rodzinie przysługuje zwolnienie. Należą do niej: małżonek, zstępni
(czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni
(czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) oraz rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha.
Zwolnienie dla rodziny
Osoby z tej grupy są automatycznie zwolnione z podatku, jeśli kwota pożyczki od jednej osoby w ciągu pięciu lat nie przekracza 9637 zł. Nie trzeba
wówczas dopełniać żadnych formalności.
Jeśli jednak ktoś chce pożyczyć wyższą kwotę, to ze zwolnienia
skorzysta po spełnieniu odpowiednich
warunków.
Czytelniczka nie zapłaci PCC,
jeśli – po pierwsze – w ciągu 14 dni
od otrzymania pieniędzy złoży w urzę-
dzie skarbowym deklarację podatkową
na PCC-3 „Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych”.
Po drugie, siostra powinna wpłacić pieniądze na jej rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przesłać je przekazem
pocztowym. Wpłata musi być udokumentowana. Nie można przekazać gotówki z rąk do rąk.
Ten, kto w odpowiednim terminie nie zgłosi pożyczki, może ponieść
konsekwencje w postaci karnej stawki
podatku, która wynosi 20 proc. Stosuje
się ją m.in. wówczas, gdy ktoś powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki
przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.
Potwierdza to wyrok WSA w
Warszawie (sygn. VIII SA/Wa 72/10) z
27 maja 2010 r.
Dotyczył on mężczyzny, który
w maju i lipcu 2008 r. pożyczał znaczne
kwoty najpierw od brata, a następnie od
matki i siostry. Pieniądze wpłynęły na
jego rachunek bankowy związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Nie złożył jednak w ciągu 14
dni deklaracji PCC-3 ani nie wpłacił na-
leżnego zobowiązania z tytułu PCC.
Kiedy dowie się fiskus
Sprawa wyszła na jaw, gdy
w grudniu 2008 r. urząd skarbowy przeprowadził w jego firmie kontrolę dotyczącą VAT, a mężczyzna powołał się
na zawartą wcześniej umowę pożyczki.
Dopiero wówczas złożył deklaracje podatkowe i odprowadził podatek według
stawki 2 proc. z odsetkami za zwłokę.
To jednak nie wystarczyło, gdyż urząd
wszczął postępowanie w sprawie PCC.
Następnie wydał decyzje wymiarowe, nakazujące zapłatę podatku według
stawki 20 proc.
WSA przyznał w tej sprawie
rację fiskusowi. Uznał, że organy podatkowe trafnie przyjęły, iż skarżący powołał się na pożyczkę w trakcie kontroli podatkowej, a dopiero później zapłacił
związany z tą czynnością podatek wynoszący 2 proc. Nie ma przy tym znaczenia, że kontrola dotyczyła VAT, a nie
PCC.
Artykuł Moniki Pogroszewskiej
pochodzi z Rzeczpospolitej z dnia
28-29 sierpnia 2010 r.
G£OS TYCZYNA
20/2010
9
Realizacja inwestycji liniowych
Wodociąg Kielnarowa Zawodzie II.
W czerwcu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Budowę wodociągu
Kielnarowa Zawodzie II”, Spośród pięciu ofert wybrano najbardziej korzystną,
złożoną przez P.B. „Awers” Sp. z o. o.
w Zgłobniu, za kwotę 88.450,74 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie wodociągu z rur PE o średnicy 90 mm, dł.
677mb; o śr. 63 mm i dł. 70 mb; o śr. 50
mm dł. 158 mb; o śr. 40 mm i dł. 210 mb.
Umowny termin zakończenia
budowy to styczeń 2011 r. Duże tempo prac pozwoliło na wykonanie do 26
września br. całego zakresu robót budowlano - montażowych. Pozostały do
wykonania pomiary geodezyjne. Po odbiorze końcowym będzie można podać
wodę pitną do 12 odbiorców zamieszkałych po drugiej stronie rzeki Strug.
Budowa wodociągu Kielnarowa Zawodzie II
Wodociąg Hermanowa - Czerwonki II.
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Urząd Miejski w Tyczynie wydał ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nowy
wodociąg, którego realizacja planowana jest na 2011 r. przewiduje ułożenie
4036 mb wodociągu w rejonie ubogim
w wodę pitną na obszarze styku Hermanowej, Tyczyna i Kielnarowej.
Wodociąg Kielnarowa - Wólka. W lipcu br. podpisano umowę na kompleksowe opracowanie projektu budowlanego obejmującego zakresem: podkłady
geodezyjne, przepompownie wody oraz
wodociąg z przyłączami do ok 20 budynków; za kwotę 24.800,00 zł. Zespół
projektowy pod kierunkiem p. J. Ciury
prowadzi prace w terenie, uzgadniając
z mieszkańcami trasę wodociągu. Zakres projektu obejmuje rozbudowę wodociągu od drogi powiatowej w kierunku Kielnarowej Wólki i Debrzy.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody
przy Szkole Podstawowej w Borku
Starym. Z uwagi na zwiększające się
zapotrzebowanie na wodę z gminnego
wodociągu, zaistniała konieczność rozbudowy SUW przy Szkole Podstawowej
w Borku Starym. W tym celu na zlecenie Gminy Tyczyn zamontowano dodatkowo zbiornik na wodę czystą o poj. 20
m3, za kwotę 3.5136 zł, który połączono
z instalacją SUW.
Zadanie to Gmina Tyczyn realizuje wspólnie z Przedsiębiorstwem Go-
10
Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy Szkole Podstawowej w Borku Starym
spodarki Komunalnej „Eko - Strug” Tyczyn. Pełny zakres obejmuje montaż dodatkowo: odżelaziacza i filtra wody oraz nowych pomp sieciowych wody pitnej. Działanie to pozwoli na większą i bardziej stabilną dostawę wody pitnej do odbiorców.
Wodociąg Matysówka. W czerwcu br.
rozpoczęto budowę wodociągu w Matysówce poprzez przygotowanie terenu
pod budowę zbiorników wody czystej
i przepompownię Nr 1. Rozpoczęcie robót przedłuża na kolejne dwa lata ważności pozwolenia na budowę wydanego
przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mickiewicza. 29 kwietnia br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji Tyczyn, ul. Mickiewicza. W przetargu wzięły udział firmy, spośród których najbardziej korzystną ofertę złożyła firma „PREiS” Sp.
z o.o. w Rzeszowie za kwotę 144.034,47
zł. Zakres robót obejmował ułożenie
G£OS TYCZYNA
20/2010
rurociągów PVC o średnicy 200 mm, długości 1211 mb i PVC o średnicy 160 mm
i dł. 162 mb, umożliwiając podłączenie 8
budynków. Prace budowlano-montażowe
przebiegały bez większych zakłóceń i zostały zakończone w umownym terminie tj.
we wrześniu br.
Rozbudowanie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Mickiewicza umożliwi
odbiór ścieków z nowopowstającego osiedla mieszkaniowego oraz w przyszłości
z budynków przy ul. Lasek.
Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary. Rozpoczęto długo oczekiwaną budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Kielnarowa i Borek Stary współfinansowaną w 50% ze
środków „Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich”.
W przetargu nieograniczonym
wzięło udział 8 firm. Najbardziej korzystną ofertę złożyła korporacja „SANITEX” Sp. z o.o. w Tryńczy i Wielobranżowy Zakład „POLBUD II” S.C. w
Rada uchwaliła
Ciąg dalszy ze strony 3
Na brakującą kwotę zaciągnięty zostanie kredyt długoterminowy w wysokości 1.097.773,00 zł.
> zmiany budżetu Gminy Tyczyn na
2010 r. Dochody budżetowe ulegają
zwiększeniu o kwotę 370.400,00 zł z tytułu oszczędności z wydatków niewygasających po rozliczeniu zadania pn.
„Budowa budynku przy stadionie w Tyczynie” w kwocie 26.000,00 zł, dochodów ze sprzedaży działek gminnych w
kwocie 336.000,00 zł oraz pieniężne darowizny na budowę wodociągu Tyczyn,
ul. Potoki 8.400,00 zł. Natomiast wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę
259.533,00 zł z przeznaczeniem na: nabycie działki położonej w Tyczynie zajętej pod pomnik „Czynu Patriotycznego” w Tyczynie o pow. 102 m2; podatek VAT od sprzedanych działek; aktualizację książek obiektów budowlanych
budynków komunalnych gminy; dofinansowanie do zakupu samochodu OSP
Hermanowa; wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy; zapłatę za licencję oprogramowania z ZETO, do
miesiąca sierpnia 2010 r. gmina korzystała z bezpłatnej licencji oprogramowania w ramach umowy wdrożeniowej, od
września miesięczny koszt opieki autorskiej wynosi 1.491,00 zł oraz zapłata za
odstęp do Infor Leksu – Administracja
Białobrzegach za cenę 3.940.600,00 zł.
Realizacja zadania potrwa do grudnia
2011 roku. Zakres obejmuje wykonanie rurociągów PVC o średnicy 160 mm
i 200 mm, dł. 27050 mb i PE o śr. 90 mm
i 110 mm, dł. 2323 mb oraz czterech kpl
przepompowni ścieków. Do grudnia br.
planowany jest do wykonania zakres robót za kwotę 1.600 zł. Nadzór z ramienia Gminy Tyczyn na budowie prowadzi
p. Eugeniusz Laska.
Kanalizacja umożliwi odbiór
ścieków od mieszkańców Kielnarowej,
zamieszkałych po północnej stronie drogi od drogi wojewódzkiej oraz z terenu
Obszarów, z Borku Starego - centrum
i rejonu przy Szkole Podstawowej.
Budowa kanalizacji jest trudna,
dlatego prosimy mieszkańców terenów
objętych inwestycją o wyrozumiałość
i pomoc w realizacji inwestycji, by można było ją ukończyć w umownym terminie.
Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mickiewicza, ul. Lasek. Trwa opracowanie
5.000,00 zł; wydatki na administrację
(opłaty za gaz, opłaty pocztowe); opłaty za gaz w budynku Sądu Grodzkiego;
remonty bieżące dróg oraz budowę wodociągu Tyczyn, ul. Potoki. W budżecie gminy dokonano również przeniesień wydatków, i tak: zwiększa się wydatki na wodociąg Kielnarowa Zawodzie II o kwotę 41.557,64 zł na wykonanie przebudowy istniejącego wodociągu z rur PE Ø63 mm na PE Ø110 mm
na długości 215 mb oraz zmniejszeniu
ulegają wydatki na kanalizację sanitarną Tyczyn, ul. Mickiewicza (190.000,00
zł) o kwotę 41.557,64 zł, oszczędność
na zadaniu powstała po rozstrzygnięciu
przetargu, po którym zawarto umowę
z wykonawcą PREiS Rzeszów na kwotę
144.034,47 zł;
> nabycia mienia. W celu uregulowania
własności terenu zajętego pod pomnik
„Czynu Patriotycznego” zostanie zakupiona nieruchomość będąca własnością:
p. Stanisławy Chrzanowskiej, oznaczona jako działka nr 1739/1 o pow. 0.0102
ha objęta KW - 3611 położona w Tyczynie. Cena została ustalona w oparciu
o operaty szacunkowe sporządzone dla
nieruchomości;
> zabezpieczenia środków na zadanie
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy wraz z budową chodnika w km 0+456 - 2+329 w Hermanowej”. Podjęcie uchwały było niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie „Przebudowy, budowy, remon-
tu dróg lokalnych”, w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych
w latach 2008-2011;
> zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Budowa zaplecza sanitarnoadministracyjnego klubu sportowego
w Hermanowej - stan surowy otwarty”. W związku z rozpoczęciem w 2010
r. zadania pn. „Budowa zaplecza sanitarno-administracyjnego klubu sportowego
w Hermanowej - stan surowy otwarty”
i zaistniałej konieczności zmiany terminu zakończenia zadania wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną w budżecie Gminy Tyczyn na 2010 r. na realizację w/w zadania w 2011 r;
> wskazania jednostek budżetowych,
które utworzą wydzielony rachunek
dochodów, ustalenia źródeł dochodów i określenia ich przeznaczenia.
W związku z wejściem w życie zmian
do ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. zostają wprowadzone zmiany w organizacji sektora
finansów publicznych takie jak: likwidacja zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.;
> zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej Borek
Stary Dół w km 0+000-0+376”.
Dorota Michalak
Budowa kanalizacji w Kielnarowej i Borku Starym
dokumentacji projektowej kanalizacji
sanitarnej Tyczyn, ul. Mickiewicza, ul.
Lasek, zgodnie z zawartą w kwietniu
umową z p. Eugeniuszem Laską. Dokumentacja obejmuje 22 budynki zlokalizowane w rejonie Tyczyn - Królka.
Urząd Miejski w Tyczynie prowadzi postępowanie zmierzające do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Dyżur Przewodniczącego
Rady Miejskiej
Adama Skowrońskiego
odbywa się w każdą pierwszą
środę miesiąca w godz. 9.00-11.00
w pok. 27, I piętro.
Aleksander Dawidziak
G£OS TYCZYNA
Najbliższy dyżur
6 października 2010 r.
20/2010
11
Z cyklu: „Niech pozostaną w naszej pamięci”
Wiktor Drążek
żołnierz Armii Krajowej z Kielnarowej ps. „Skowron”
Wiktor Drążek urodził się 5 listopada 1921 r. w Kielnarowej, jako syn
Andrzeja i Domiceli z d. Mackiewicz. Po
ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej, do chwili wybuchu wojny pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Tak było też podczas okupacji i tuż po zakończeniu wojny. Musiał
pracować na roli aby utrzymać siebie
i młodszych braci: Adolfa i Henryka.
Ojciec wyjechał w poszukiwaniu pracy
na kontynent amerykański.
Starsza siostra Wiktora, Janina
(po mężu Śliziewicz) w 1943 r. została
zabrana z domu na przymusowe roboty
do Niemiec. Ojciec poszukując pracy w
1926 r. wyjechał na zarobek do Kanady.
Gdy tam nie mógł się zaaklimatyzować,
nielegalnie przekroczył granicę i znalazł
się na terenie Stanów Zjednoczonych.
To było główną przyczyna, że miał spore trudności ze znalezieniem godziwej
pracy. Jednakże nie poddawał się i ciężko harował aby pomóc rodzinie pozostałej w Kielnarowej. Obywatelstwo amerykańskie uzyskał dopiero podczas wojny. To spowodowało, że związał się ze
Stanami Zjednoczonymi na stałe. Tam
też zmarł i spoczął na zawsze, na amerykańskiej ziemi.
Na Wiktorze spoczywały więc
poważne obowiązki, aby bez ojca, pomóc matce w utrzymaniu całej rodziny. W kwietniu 1943 r. jako młody chłopak został zaprzysiężony przez por.
rez. Władysława Czetwertyńskiego ps.
„Kmita”, który zamieszkiwał na terenie klasztoru Ojców Dominikanów w
Borku Starym. Przyjął konspiracyjny
pseudonim „Skowron”. Wkrótce został
włączony do drużyny bojowej na terenie Kielnarowej. Jej dowódcą był Antoni Kawalec ps. „Olcha”. Przeszedł gruntowne przeszkolenie z zakresu operacji
konspiracyjnych, prowadzenia obserwacji i zasad posługiwania się bronią.
Szkolenia,–jak wspominał po latach,
odbywały się w domach poszczególnych AK-owców, a przede wszystkim
w przyległym lesie na terenie Borku
Starego tzw. „Działu”. W czasie szkoleń
bardzo często pełnił wraz z innymi służbę ubezpieczającą.
Z polecenia dowódcy drużyny
przechowywał broń będącą w ich dys-
12
pozycji. Przenosił rozkazy wydawane
przez swojego dowódcę, jak również
prasę konspiracyjną, na teren Kielnarowej i sąsiednich miejscowości. Podczas
walk o Tyczyn w okresie od 26 do 29
lipca 1944 r. w ramach tzw. akcji „Burza” wziął udział w walce. Brał także udział w rozebraniu mostu na rzece
Chmielniczanka w Kielnarowej.
Z chwilą wyzwolenia naszego
terenu przez „wyzwolicieli” ze wschodu zaprzestał działalności w Armii Krajowej. Dalej pracował w gospodarstwie rolnym. 1 grudnia 1948 r. ożenił się z Janiną Oczoś c. Jana i Marii
z Kielnarowej i wspólnie założyli rodzinę. Wychowali trzech synów: Stefana,
Tadeusza i Kazimierza. Wszyscy odbyli zasadniczą służbę wojskową, zdobyli
zawody, założyli swoje rodziny.
W 1949 r. podjął pracę zawodową w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tyczynie, na stanowisku referenta. Przechodził kilka stanowisk służbowych. W latach 1954-1975
był głównym księgowym. Od 1975 do
1995 r. był głównym księgowym w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Błażowej. Od młodzieńczych lat związał
się z działalnością w kole Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Kielnarowej. Od 1948 r. należał do Stronnictwa
Ludowego, przemianowanego później
na Zjednoczone Stronnictwo Ludowe,
oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Posiadał wykształcenie średnie ekonomiczne.
Bardzo chętnie angażował się
w działalność społeczną w miejscu zamieszkania oraz pobliskim Tyczynie.
M.in. był członkiem komitetów: elektryfikacyjnego, budowy szkoły i budowy domu ludowego. Pełnił w nich funkcję skarbnika lub sekretarza. Był przewodniczącym Rady Spółdzielni Usług
Rolniczych w Kielnarowej, przewodniczącym komisji rewizyjnej w Gminnej Spółdzielni w Tyczynie. Zaangażował się także w działalności koła gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Tyczynie. Przez ostatnie
lata przed śmiercią wypełniał społecznie rolę prezesa tego koła. Odznaczony
m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzy-
G£OS TYCZYNA
20/2010
Wiktor Drążek (1921-2008)
(Fot. z archiwum koła ZKRP i BWP
w Tyczynie )
żem Partyzanckim, odznaką „Zasłużony dla Województwa rzeszowskiego”,
odznaką „Weterana Walk o Niepodległość”, odznaką „Akcji Burza” oraz odznaką „Zasłużonego Działacza Ruchu
Spółdzielczego”.
Zmarł 18 marca 2008 r. i spoczął w rodzinnej ziemi, na cmentarzu
parafialnym w Kielnarowej.
Zdzisław Domino
zdzisł[email protected]
Dyżur sołtysa
wsi Hermanowa
odbywa się w każdy poniedziałek
w godz. 9.00-10.00
w biurze w Domu Ludowym
tel. 17 22-99-466
wsi Kielnarowa
odbywa się w każdy czwartek
w godz. 19.00-20.00 w biurze
w Domu Ludowym
Książki o gminie
można nabyć w Urzędzie Miejskim, I piętro, p. 25
> Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego. Dzieje i znaczenie fundacji artystycznych
(2009) autorstwa dr Zbigniewa Michalczyka, dr Anny Oleńskiej i Piotra Jacka Jamskiego
ze wstępem napisanym przez Kazimierza Szczepańskiego. Wydawnictwo Libra w Rzeszowie.
Cena 30 zł.
> Ziemia tyczyńska z bliska i z daleka (2008)
to album wydany z okazji 640-lecia Tyczyna,
według koncepcji Kazimierza Szczepańskiego,
przez Wydawnictwo Libra na zlecenie Gminy
Tyczyn w 2008 roku. Cena 35 zł.
> Ziemia tyczyńska w starej fotografii - album
wydany z okazji 640-lecia Tyczyna, pod redakcją Alicji Kustry i Kazimierza Szczepańskiego, przez Wydawnictwo Ruthenus na zlecenie
Gminy Tyczyn w 2008 roku. Album prezentuje
250 zdjęć, które zostały podzielone na rozdziały tematyczne, takie jak np.: Wodziccy z Tyczyna, Z Bogiem,
Przed nami siódme niebo, Portrety mieszkańców, Tak mieszkaliśmy, W kręgu rodziny i przyjaciół. Cena 25 zł.
> Kartki z dziejów Tyczyna i okolic - praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Szczepańskiego, wydana z okazji 640-lecia Tyczyna przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, na zlecenie Gminy Tyczyn w 2008 roku.
Książka składa się z pięciu rozdziałów poświęconych: Tyczynowi w okresie autonomii galicyjskiej, zbiorom
bibliotecznym klasztoru Ojców Dominikanów w Borku Starym z II połowy XVIII wieku, dziejom budziwojskiej Kolonii, historii i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyczynie oraz pismu samorządowemu Głos Tyczyna w latach 1989- 2007. Cena 15 zł.
> Wokół tyczyńskiego wzgórza - zbiór legend
opracowanych przez Zbigniewa Trześniowskiego, wydany przez Podkarpacki Instytut Książki
i Marketingu na zlecenie Gminy Tyczyn w 2007
r. Legendy zostały napisane przez dzieci i młodzież na konkurs „Legendy z naszej gminy”, ogłoszony przez
burmistrza z okazji 640-lecia założenia Tyczyna. Publikacja
wzbogacona jest niepowtarzalnymi grafikami wykonanymi
przez artystę Stanisława Ożoga. Cena 20 zł.
> Tyczyn edukacja regionalna - książka autorstwa Anny Kowalczyk, wydana w 2006 r. przez
Gminę Tyczyn zawiera szczegółowy program
wycieczek wraz z barwnymi fotografiami po
wyznaczonych trasach po Tyczynie i okolicy dla
klas IV-VI. Do każdej trasy dołączone są karty
pracy ucznia. Program wycieczek skierowany jest do uczniów,
nauczycieli regionalistów, a także do tych, którzy chcą pogłębić wiedzę o mieście i okolicy. Cena 15 zł.
> Zamki, Pałace, Dwory w Polsce (2010) album autorstwa Marka Gaworskiego, wydany
przez Wydawnictwo Matiang w 2010 r. Znajdziemy w nim m.in. Pałac Wodzickich w Tyczynie. Cena promocyjna 45 zł (cena ta stanowi 50% rzeczywistej ceny albumu oferowanej
w księgarniach).
> Powiat rzeszowski - przewodnik, autorstwa
Władysława Jenninga i Elżbiety Kurowskiej.,
Wydany przez Podkarpacki Instytut Książki
i Marketingu. Znajdziemy w nim m.in. 600
barwnych fotografii, ciekawostki, sławne postacie i szlaki turystyczne takich gmin i miejscowości, jak Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Młp, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Młp, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.
Cena 25 zł.
> Szkoła w Budziwoju w latach 1847-1973
- książka autorstwa Teresy Borowiec i Reginy
Kawy, wydana w roku 2005 przez Gminę Tyczyn. Zawiera szczegółowy opis dziejów budziwojskiej placówki oświatowej na przestrzeni
130 lat od chwili założenia i uposażenia szkoły
przez kolejne etapy historii. Cena 15 zł.
> Kościół w Budziwoju - książka autorstwa Teresy Borowiec i Reginy Kawy, wydana w roku 2006 przez Gminę Tyczyn w 100-lecie budowy pierwszego murowanego kościoła
w Budziwoju. Publikacja zawiera charakterystykę wsi i jej mieszkańców, świadczenia i akcje budziwojan na rzecz parafii tyczyńskiej oraz
dzieje budziwojskiej parafii. Cena 15 zł.
> Historia budziwojskich chłopów - monografia autorstwa Wioletty Pruchnik, wydana w 2005
r. przez Gminę Tyczyn w 110. rocznicę utworzenia Stronnictwa Ludowego. Kolejna publikacja poświęcona bogatej historii podrzeszowskiej wsi Budziwój od chwili powstania , tj. od
XV w. do czasów współczesnych. Ukazuje obraz codziennego
życia wsi i jej mieszkańców we wszystkich aspektach - politycznym, społecznym i kulturalnym. Z zainteresowaniem czyta się szczególnie fragmenty charakteryzujące zalety i przywary mieszkańców. Cena 15 zł.
> Władysław Samek. Chłop - inteligent z Borku Starego - książka w opracowaniu redakcyjnym Wandy Daszykowskiej-Ruszel, wydana
w roku 2004 przez Gminę Tyczyn z inicjatywy burmistrza gminy Kazimierza Szczepańskiego. Publikacja zawiera „Pamiętnik Władysława
Samka” z roku 1936 z opisem m.in.: panujących
wzajemnych stosunków mieszkańców wsi do państwa; wyjazdu i przyjazdu ojca z Ameryki; roku 1914; wybuchu I wojny
światowej; przygotowaniem schronów przed nadejściem Moskali; sławy Legionów; zwycięstwa Niemców; upadku rodzinnego gospodarstwa; obchodów stulecia śmierci Kościuszki
i koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Borkowskiej;
pracy w gospodarstwie. Cena 15 zł.
G£OS TYCZYNA
20/2010
13
Kursy Języka Angielskiego
SPEAKER
rozpoczynając swój 7-my rok działalności w Tyczynie
ogłasza nabór na rok szkolny 2010/11 na kursy języka
angielskiego:
• dla dzieci w wieku 6-12 oraz NOWOŚĆ – oferta SPEAKERek
dla przedszkoli;
• młodzieży gimnazjalnej i licealnej;
• przygotowania do nowego egzaminu gimnazjalnego i matury
• dla dorosłych, w tym Business English i „angielski w podróży i pracy”, również kursy dla firm;
• podręczniki i inne materiały w cenie kursu;
• zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele - angliści oraz goście anglojęzyczni;
• zajęcia z nastawieniem na konwersację, prowadzone
w przyjaznej atmosferze sprzyjającej przełamaniu bariery
językowej;
• małe grupy (6-9 osobowe); niskie ceny, płatność w miesięcznych ratach.
Zgłoszenia: telefonicznie pod nr. (17) 22-93-610,
693-542-900 lub osobiście od 9 września w godz. 15.00
– 17.00 w punkcie informacyjnym w hallu głównym
tyczyńskiego gimnazjum.
Burmistrz Tyczyna
Poradnictwo prawne
mając na uwadze zainteresowanie mieszkańców
Gminy Tyczyn kolektorami słonecznymi
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców
Gminy Tyczyn do udziału
w bezpłatnych konsultacjach.
zaprasza
Od 17 sierpnia 2010 r. co tydzień (wtorek)
w godz. 11.00-13.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tyczynie są udzielane porady prawne.
W celu umówienia się na konsultację prosimy
o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie
pod nr. tel. (17) 23-02-126 w godz. 7.30 - 15.30, bądź
osobiste przybycie do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza 10 w Tyczynie.
14
G£OS TYCZYNA
20/2010
na spotkanie informacyjne, dotyczące pozyskiwania dopłaty do 45% z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup oraz montaż kolektorów społecznych.
Spotkanie odbędzie się 8 października 2010 r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Tyczynie o godzinie 18.00
Organizatorem Spotkania i wyłącznym realizatorem projektu jest Europejskie Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych.
Jak prowadzona jest egzekucja
z ułamkowej części nieruchomości
Wobec współwłaściciela nieruchomości, który nie wywiązuje się ze
swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, może zostać przeprowadzona
egzekucja z ułamkowej części tej nieruchomości. Dotyczy to jednakże tylko takich sytuacji, gdy dłużnik posiada udział w nieruchomości określony
ułamkiem uzyskany np. w wyniku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej
(po ustaniu wspólności dorobkowy majątek staje się współwłasnością w częściach ułamkowych), czy też wskutek nabycia tytułu do spadku (w postanowieniu o nabyciu spadku sąd zawsze
określa ułamkiem udział każdego spadkobiercy w masie spadkowej).
Egzekucji podlega wyłącznie
udział przypadający dłużnikowi. Egzekucję przeprowadza komornik działający przy sądzie rejonowym, w którego okręgu położona jest nieruchomość.
Egzekucja jest co do zasady prowadzona na wniosek wierzyciela. We wniosku
należy wskazać świadczenie, którego
spełnienia żądamy, a także sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy (np. prawomocne orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności).Komornik wzywa dłużnika,
aby ten zapłacił dług w terminie dwóch
tygodni od dnia doręczenia mu wezwania pod rygorem przystąpienia do opisu
i oszacowania nieruchomości.
Co do zasady do zajęcia ułamkowej części nieruchomości dochodzi
z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania. Komornik jednocześnie z wezwaniem przesyła do sądu właściwego do
prowadzenia księgi wieczystej wniosek
o dokonanie w niej wpisu o wszczęciu
egzekucji. O zajęciu ułamkowej części
nieruchomości komornik powiadamia
wszystkich współwłaścicieli, wierzyciela oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone
na nieruchomości.
Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty długu komornik, na wniosek wierzyciela, dokonuje opisu i oszacowanie całej nieruchomości. Sumę
oszacowania ułamkowej części nieruchomości stanowi odpowiednia część
sumy oszacowania całej nieruchomości. Oszacowania dokonuje powołany
przez komornika biegły. Zajęta ułamkowa część nieruchomości ulega sprze-
daży w drodze licytacji publicznej. Cena
wywołania, za którą można nabyć udział
w nieruchomość na pierwszej licytacji
wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. Jeśli udziału
nie uda się zbyć na wniosek wierzyciela
może zostać przeprowadzona druga licytacja. Przejęcie udziału w nieruchomości
na własność może wówczas nastąpić w
cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania udziału. W licytacji tej mogą już wziąć udział wierzyciel, na wniosek którego egzekucja jest
prowadzona, wierzyciel hipoteczny oraz
współwłaściciele. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie
egzekucyjne umarza się, a nowa egzekucja z udziału w nieruchomości może być
wszczęta dopiero po upływie roku.
Opracowała: Natalia Soja
doradca w Podkarpackim Ośrodku
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie
Artykuł opracowany w ramach projektu „Sprawiedliwość idzie za prawem – bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna”, finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009
Jeśli szukasz pracy...
Nazwa stanowiska
nr oferty
- monter systemów zabezpieczeń 5349
- obsługa stoiska poligraficznego 5348
- kierowca kat. C+E
5347
- spawacz
5346
- mechanik samochodowy
5344
- nauczyciel matematyki w gimnazjum 5342
- instalator
5341
- operator koparko - ładowarki
5340
- kierowca - handlowiec
5339
- operator koparki
5338
- brukarz/pomocnik brukarza
5337
- handlowiec
5336
- operator maszyn CNC
5335
- dostawca pizzy
5333
- stylistka paznokci
5331
- kierownik - menadżer
5328
- elektromechanik
5309
- stolarz
5308
- piekarz/pomocnik piekarza
5291
- operator wycinarki laserowej
5290
- rehabilitant rehabilitacji podstawowej 5285
- kierowca, robotnik drogowy
5282
- pracownik ochrony
5281
- blacharz-dekarz
5274
Te i inne oferty pracy znajdziesz w Gminnym Centrum Pracy (Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym
od poniedziałku do piątku w godz.
7.30-15.30. tel. 017 22-91-885, oraz na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
www.pup.rzeszow.pl.
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w Rzeszowie
zaprasza na
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
udzielane w ramach projektu
„Sprawiedliwość idzie za prawem - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna”
finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Biuro w Tyczynie - Gminne Centrum Informacji, ul. Rynek 25.
Czynne w godzinach 9.00 - 14.00 w następujących dniach:
> 7 października, > 21 października,
> 4 listopada, > 18 listopada,
> 2 grudnia, > 16 grudnia.
Udzielamy bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w zakresie prawa: pracy, rodzinnego, konsumenckiego, własności, administracyjnego, mieszkaniowego, spadkowego, procesowego, przemocy domowej, pomocy publicznej.
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie
tel/fax: (0-17) 86 20 122, e-mail: [email protected]
G£OS TYCZYNA
20/2010
15
Łucznictwo
Wrzesień dla naszych łuczników rozpoczął się bardzo pracowicie, ale i obiecująco. Zawodnicy klubu
LKS Jar Kielnarowa rozpoczęli nie tylko nowy rok szkolny, ale i rywalizację o
punkty, które decydują o udziale w kadrze Polski czy województwa.
4 - 5 września w Żywcu odbył
się Ogólnopolski Turniej Młodzików,
na którym przedstawicielka naszego
klubu Sylwia Jopek zajęła XV miejsce.
Dwa Tygodnie później w Krakowie,
miał miejsce Jesienny Młodzieżowy
Turniej Lajkonika. W kategorii młodziczki najlepszą w drużynie okazała
się ponownie Sylwia Jopek, która zdobywając 533 punkty znalazła się na XI
miejscu. Paulina Mackiewicz była XX,
zaś Patrycja Kopiec XXI.
W kategorii młodzik 96-97
Marcin Majka, również zawodnik naszego klubu, zajął IX miejsce. W kategorii młodzik 98 i młodsi, najlepszy
okazał się Patryk Warchoł, który wywalczył III miejsce na podium, a jego
kolega Tomasz Sowa był VIII.
W tym samym czasie w Kołobrzegu odbył się Turniej Nadziei Olimpijskich, na którym nie mogło zabraknąć reprezentacji naszego klubu. W kategorii juniorek młodszych Marzena
Stupkiewicz z liczbą 595 punktów w
eliminacjach nie miała sobie równych.
Zajęła I miejsce. Na XVI pozycji znalazła się Paula Kisyk, Ewelina Czenczek była XXII, Dorota Rząsa XXIV,
Drużyna młodziczek Jaru z brązowymi medalami międzywojewódzkich mistrzostw.
Od lewej: Sylwia Jopek, Paulina Mackiewicz, Patrycja Kopiec
a Maria Przystaś XXX. Gorzej poszło
naszym dziewczynom podczas drugiego
dnia turnieju rozgrywanego systemem
pucharowym.
Dzięki zdobytym punktom zawodniczki sprawiły, iż drużyna LKS Jar
Kielnarowa, w klasyfikacji zespołów znalazła się na III miejscu po eliminacjach.
Jednak na drugi dzień również w strzelaniu drużynowym nie miały dnia i ostatecznie uplasowały się na VII miejscu.
Być może brak trenera Szeligi,
który w tym czasie opiekował się młodszą grupą łuczników w Krakowie spowodował, że wyniki osiągnięte nie były
Joanna Rząsa na Akademickich
Mistrzostwach Świata w Chinach
Wychowanka naszego klubu Joanna Rząsa po zdobyciu 3 złotych
medali na Akademickich Mistrzostwach
Polski została zakwalifikowana na Akademickie Mistrzostwa Świata w chińskim Shenzhen.
Po pierwszym dniu zawodów
które były eliminacjami do pojedynków
pucharowych Asia była najlepszą z Polek zajmując 11 miejsce co dało jej możliwość startu w parze mikstowej wspólnie z kolegą klubowym z Łucznika Żywiec Piotrem Piątkiem.
Po pokonaniu drużyny Indii w
pierwszej rundzie w walce o strefę medalową przyszło im walczyć z późniejszymi złotymi medalistami tej konkurencji parą z Włoch. Niestety przegrali
16
ten pojedynek 1 punktem i musieli się
zadowolić VII miejscem, a Asia przyznała że za bardzo chciała dobrze wypaść i zbyt długo mierzyła przez co dwa
ostatnie strzały jej nie wyszły i czuje się
winna tej przegranej. Również złoci medaliści stanęli na drodze drużynie Polskiej w rywalizacji drużynowej kobiet.
Po zwycięstwie tym razem nad
Włoszkami w walce o finał uległy reprezentacji Koreii, a później przegrały też rywalizację o medal brązowy by
ostatecznie zająć IV miejsce. W turnieju indywidualnym po rozegraniu rundek ostatecznie uplasowała się na XVII
miejscu.
Na rozegranych dwa tygodnie
wcześniej Mistrzostwach Polski Senio-
G£OS TYCZYNA
20/2010
na miarę możliwości tych zawodniczek.
Mamy nadzieję że dziewczyny tym sposobem szybciej nabiorą doświadczenia,
i będą liczyć na własne siły i lepiej przygotowywać się do zawodów.
Nasi zawodnicy potrafią pogodzić naukę z pasją, a także innymi swoimi obowiązkami i starają się to robić
w myśl powiedzenia „skoro już coś robisz rób to najlepiej jak potrafisz”. Trzymajmy kciuki za dalsze sukcesy naszych
łuczników.
Iwona Paluch
rek Asia zdobyła 2 srebrna medale; jeden w mikście zaś drugi drużynowo,
a indywidualnie bardzo dobro 5 miejsce.
Iwona Paluch
Drodzy Czytelnicy!
Następny numer „Głosu Tyczyna”
ukaże się z datą
17 października 2010 r.
Termin składania tekstów upływa
11 października 2010 r.
Zdjęcia jak zawsze mile widziane!
Teksty można przesyłać e-mailem
na adres redakcji: [email protected]
pl lub składać osobiście w siedzibie
redakcji: Urząd Miejski w Tyczynie,
I piętro, p. 24.
Tenis stołowy
W niedzielę, 26 września br. w
Domu Ludowym w Kielnarowej odbyły się dwa pierwsze mecze III ligi mężczyzn w tenisie stołowym. Drużyna
LKS Jar Kielnarowa tym razem zmierzyła się z zawodnikami KSTS Kontap
MOSiR III Krosno - wynik meczu 1:10 i
UKS Iskra I Iskrzynia - 3:10.
Spotkanie przebiegało na bar-
dzo wysokim poziomie, a zawodnicy
zacięcie walczyli o każdy punkt. Niestety… ten dzień nie był najlepszy dla naszych tenisistów. Mimo iż walczyli do
końca, oba mecze przegrali. Skład drużyny niedzielnego spotkania:
> Jar I – MOSiR Krosno: Bartosz Pawlik
- 1 pkt.; Jakub Paśko - 0; Karol Wania - 0.
> Jar II – Iskra I Iskrzynia: Gracjan
Nowak – 2 pkt.; Michał Lekan – 0,5; Bartosz Ruszel – 0,5; Dariusz Bronhard – 0;
Ponadto drużyny uzupełniali
Michał Paluch, Dominik Grzebyk i Patryk Warchoł, którzy debiutowali.
Tym razem nie udało się pokonać przeciwników, jednak trzymamy
kciuki i wierzymy, że następnym razem,
nasza drużyna, w pięknym stylu, zrewanżuje się i pokarze na co ich stać. Razem mogą zdziałać wiele, bo w drużynie
tkwi prawdziwa siła!
Iwona Paluch
Runda na półmetku, Strug goni czołówkę
Rozgrywki w V lidze weszły w
decydującą fazę. Piłkarze rzeszowskiej
okręgówki rozegrali już IX kolejek. Na
bieżąco staramy się przestawiać sytuację czytelnikom „Głosu Tyczyna”.
Po zwycięstwie nad Górnovią nadszedł czas na Koronę Rzeszów.
Drużyna z Załęża w poprzednim sezonie
była wiceliderem tabeli, jednak w tym
sezonie wyraźnie jej nie idzie. W meczu
VII kolejki Strug pokonał Koronę 4-0.
Od początku to gospodarze narzucili
swój styl gry jednak strzelać zaczęli dopiero w II połowie. Najlepszą sytuację
w I połowie zmarnował kapitan naszej
drużyny – Remigiusz Szymański – który
nie wykorzystał rzutu karnego. W drugiej połowie jednak Remik się zrehabilitował i pewnym strzałem głową po dośrodkowaniu Brockiego pokonał bramkarza gości. Chwilę później po atomowym uderzeniu zza pola karnego Brocki zdobył bramkę na 2-0. Tuż przed końcem, ten sam zawodnik zdecydował się
na uderzenie z blisko 30 m. i podwyższył prowadzenie gospodarzy. Już w doliczonym czasie gry, wynik ustalił Hadała, który wykończył drużynową akcję
Strugu.
Okazałe zwycięstwo z Koroną
pozwalało optymistycznie myśleć o me-
czu z liderem tabeli – Resovią II Rzeszów. Strug dzielnie walczył o zwycięstwo na Wyspiańskiego 22. Drużyna beniaminka, wzmocniona kilkoma zawodnikami z I zespołu długo próbowała zdobyć bramkę jednak Paweł Socha dwoił
się i troił by zatrzymać zawodników Resovii. Tak było do 84 minuty, gdy piłkę niefortunnie wybijał Bryk, a Pietrucha pokonał Sochę. Mecz zakończył się
wynikiem 1-0 dla lidera, lecz niewiele zabrakło by nasza drużyna wywiozła
z Rzeszowa cenny punkt.
Po porażce z Resovią zawodnicy Strugu mieli nadzieję poprawić sobie
nastroje w zaległym meczu z Dynovią.
Niestety na nadziei się skończyło. Nasza
drużyna praktycznie nie istniała na boisku w Dynowie. To goście od pierwszej
do ostatniej minuty prowadzili grę i wynik 1-0 to najniższy wymiar kary dla naszej drużyny. Choć Dynovia przystąpiła
do meczu osłabiona, bez kilku podstawowych zawodników, stworzyła więcej
podbramkowych sytuacji i odniosła zasłużone zwycięstwo.
W ostatnią niedzielę (26.09)
do Tyczyna przyjechały rezerwy Izolatora. To spotkanie było szczególnie
ważne dla Sebastiana Brockiego, który spędził sezon w pierwszym zespo-
Niewiele brakowało by nasi zawodnicy zremisowali z rezerwami
Resovii. W walce o piłkę Konrad Domoń z Resovi oraz
Wojciech Łyszczarz ze Strugu.
le z Boguchwały i chciał udowodnić,
że nie stracił dawnej formy jaką wówczas prezentował. To właśnie on w 19.
minucie dał prowadzenie naszej drużynie. Radość miejscowych jednak nie
trwała zbyt długo. W 26 minucie do wyrównania doprowadził Domin, zaś jeszcze przed przerwą z rzutu karnego prowadzenie gościom dał Sierżęga. Strug w
drugiej połowie grał w osłabieniu, gdyż
za dwie żółte kartki, a w konsekwencji
czerwoną z boiska wyleciał Łyszczarz.
Strug bardzo chciał wygrać, a z przodu
dwoił się i troił Brocki to jednak wynik
nie uległ zmianie. Swoje okazje mieli
też gracze Izolatora, jednak zabrakło im
skuteczności.
W II rundzie Pucharu Polski
zagramy z Crasnovią Krasne. Crasnovia to beniaminek IV ligi. W poprzednim sezonie, kiedy nasza drużyna przegrała 0-2 na własnym boisku i zanotowała remis 1-1 w Krasnem. Czas więc
na zwycięstwo. Dodatkowym smaczkiem jest to, że zespół Crasnovii prowadzi były trener i zawodnik Strugu –
Przemysław Matuła. To spotkanie odbędzie się w środę, 6 października o godzinie 15.30
Sławomir Ferenc
W meczu z Izolatorem nie brakowało zaciętej walki o piłkę. Na zdjęciu Konrad Cupryś z Izolatora oraz Bartosz Zawadzki ze Strugu.
G£OS TYCZYNA
20/2010
17
SPRZEDAM/KUPIĘ DZIAŁKĘ - DOM
OGŁOSZENIA
Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy o pow.
63 arów w Kielnarowej. Cena do uzgodnienia.
(427/3)
Tel. 883-435-316 (po godz. 17.00)
Sprzedam działkę rekreacyjną o pow. 68 arów (w tym 16
arów lasu) w Hermanowej. Dojazd do działki drogą gminną. Cena do uzgodnienia.
(428/3)
Tel. 792-045-059
Sprzedam działkę o pow. 39 arów w Tyczynie. Media na
sąsiedniej działce. Cena do uzgodnienia.
(429/3)
Tel. 792-045-059
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 26 arów w Borku
Starym. Media na sąsiedniej działce. Dojazd drogą gminną.
(430/3)
Tel. 792-063-854
Sprzedam działkę o pow. 37 arów w Tyczynie (ul. Polna).
Dojazd drogą gminną.
(431/3)
Tel. 606-328-200
Sprzedam działkę rolną o pow. 3,37 ha z zabudowaniami
(budynki drewniane) w Hermanowej - Gradkowcu.
(432/2)
Tel. (17) 22-19-762
Sprzedam działkę o pow. 30 arów w Hermanowej przy drodze asfaltowej gminnej. Media na działce. Cena do uzgodnienia.
(433/2)
Tel. 608-450-880
Sprzedam działkę o pow. 2 ha wraz z budynkami położoną Hermanowa Kamieniec.
(434/1)
Tel. 505-200-006
Sprzedam działkę rolną o pow. 32 ary położoną w Hermanowej Czerwonkach przy drodze gminnej.
(435/1)
Tel. (17) 22-91-033
SZUKAM PRACY/DAM PRACĘ
Poszukuję opiekunki do rocznego chłopca. Borek Stary.
(145/3)
Tel. 694-859-596
Poszukuję opiekunki do 16 - miesięcznego dziecka w Kielnarowej. Praca od grudnia.
(146/2)
Tel. 665-317-701 (dzwonić po godz. 15.00)
Podejmę pracę jako opiekunka do dziecka lub osoby
starszej.
(147/1)
Tel. (17) 22-99-920
Bar u Wiktora
organizuje przyjęcia:
> weselne > komunijne > bankiety
> spotkania biznesowe > towarzyskie
> okolicznościowe - do 120 osób
Zapewniamy miłą i uprzejmą obsługę!
Tel. 017 22-91-360
e-mail: [email protected]
Galeria zdjęć dostępna na stronie www.uwiktora.entro.pl
Język angielski
Tel. 605-990-416
Język angielksi - matury
Tel. 697-996-602
Agielski z dojazdem. Wszystkie poziomy.
Tel. 511-266-701
USŁUGI DLA BUDOWNICTWA
* świadectwa energetyczne * przeglądy * nadzory
* projektowanie * doradztwo
Tel. 608-013-594; 17 22-91-845
Firma UNIT
Antoni Płodzień Hermanowa 77A
Oferuje naprawy pojazdów
w zakresie:
* naprawa rozruszników i alternatorów
* elektromechanika
Tel. (17) 22-99-536; 693-873-976
- dwutygodnik. Redaguje Kolegium w składzie: Jerzy J. Fąfara - redaktor naczelny,
Alicja Kustra, Marta Leniart, Zofia Matys, Barbara Samolewicz, Kazimierz Szczepański, Halina Złamaniec.
Wydawca: Urząd Miejski w Tyczynie przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Tyczyńskiej.
Adres Wydawcy: Urząd Miejski, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, tel. 017 22-19-310, e-mail: [email protected] ; www.tyczyn.pl
Skład i łamanie: Pracownia Komputerowa Urzędu Miejskiego w Tyczynie.
Druk: Drukarnia „Kolor”, Tyczyn, ul. Kościuszki 4a,
tel. 017 22-99-345 Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.
ISSN 1231-4609
G£OS TYCZYNA
18
G£OS TYCZYNA
20/2010
G£OS TYCZYNA
20/2010
19
20
G£OS TYCZYNA
20/2010

Podobne dokumenty

Pobierz plik - Gmina Tyczyn

Pobierz plik - Gmina Tyczyn Celem spotkania Rady Samorządowej było zaangażowanie najlepszych polskich samorządów w działania, których celem jest kształcenie młodych obywateli poprzez włączanie ich w sprawy społeczności lokaln...

Bardziej szczegółowo