Polish (PDF file) - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

Polish (PDF file) - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
▼ Acta Archeologica Carpathica
Sygn. 26053
Kraków 1958T. 1 - 1958-1959, fasc. 1-2; T. 2 - 1960, fasc. 1-2; T. 3 - 1961, fasc. 1-2; T. 9 1967, fasc. 1-2; T. 10 - 1968, fasc. 1-2; T. 12 - 1971, fasc. 1-2; T. 13 - 19721973; T. 14 - 1974; T. 15 - 1975; T. 16 - 1976; T. 18 - 1978; T. 19 - 1979; T.
20 - 1980; T. 21 - 1981; T. 22 - 1982-1983; T. 23 - 1984; T. 24 - 1985; T. 25 1986; T. 26 - 1987; T. 27 - 1988; T. 28 - 1989; T. 29 - 1990; T. 30 - 1991; T.
31 - 1992; T. 32 - 1993-1994; T. 33 - 1995-1996; T. 34 – 1997-1998; T. 35 –
1999-2000; T. 36 – 2001; T. 37 – 2002; T. 38 – 2003; T. 39 – 2004; T. 40 –
2005; T. 41 – 2006; T. 42 – 43 – 2007/2008; T. 44 – 2010; T. 45 - 2010 T. 462011; T. 47-2012; T. 48-2013, T. 49-2014
▼ Acta Baltico-Slavica
Sygn. 25685A
Białystok 1964T. 1 : Pamiętnik Pierwszej Konferencji Nauk Historycznych poświęcony
badaniom północno-wschodniej Polski w Białymstoku - 1964; T. 2 - 1965; T. 3
- 1966; T. 4 - 1966; T. 5 - 1967; T. 6 - 1969; T. 7 - 1970 + Suplement : Rozwój
nauki na Białostocczyźnie w 25-leciu PRL : materiały z sesji; T. 8 - 1973; T. 9 1976; T. 10 - 1976; T. 12 - 1979; T. 13 - 1980; T. 14 - 1982; T. 15 - 1983; T.
16 - 1984; T. 17 - 1986; T. 18 - 1987; T. 19 - 1990; T. 20 - 1991; T. 21 - 1992;
T. 22 - 1994; T. 23 – 1996; T. 24 – 1999; T. 25 – 2000; T. 26 – 2001/2002; T.
27 – 2003; T. 28 -2004; T. 29 – 2005; T. 30 – 2006; T. 31 – 2007; T. 32 –
2008; T. 33 – 2009; T. 34 – 2010 T. 35-2011; T. 36-201 T. 37-2013
Acta Judaica Lodziensia
Sygn. 26707
T. 1-2012
Acta Mediaevalia
Sygn. 25881A
Lublin 1973[R.] 1 - 1973; [R.] 2 – 1974
▼Acta Militaria Mediaewalia
Sygn. 26 598
Kraków, Sanok 2005T. 1 – 2005; T. 2 – 2006; T. 3 – 2007; T. 4 – 2008; T. 5 – 2009; T. 6 - 2010 T.
7-2011; T. 8-2012 ; T. 9-2013; T. 10-2014
▼ Acta Poloniae Historica
Sygn. 25552
Warszawa 1958T. 2 - 1959; T. 3 - 1960; T. 4 - 1962; T. 5 - 1962; T. 6 - 1962; T. 7 - 1962; T. 8 1963; T. 9 - 1963; T. 10 - 1964; T. 11 - 1965; T. 12 - 1965; T. 13 - 1966; T. 14 1966; T. 15 - 1967; T. 16 - 1967; T. 17 - 1968; T. 18 - 1968; T. 19 - 1968; T. 20
- 1969; T. 21 - 1970; T. 23 - 1971; T. 24 - 1971; T. 25 - 1972; T. 26 - 1972; T.
27 - 1973; T. 28 - 1973; T. 30 - 1974; T. 31 - 1975; T. 32 - 1975; T. 33 - 1976;
T. 34 - 1976; T. 35 - 1977; T. 36 - 1977; T. 37 - 1978; T. 38 - 1978; T. 39 1979; T. 40 - 1979; T. 41 - 1980; T. 42 - 1980; T. 43 - 1981; T. 45 - 1982; T. 46
- 1982; T. 47 - 1983; T. 48 - 1983; T. 49 - 1984; T. 50 - 1984; T. 51 - 1985; T.
52 - 1986; T. 53 - 1986; T. 54 - 1986; T. 55 - 1987; T. 56 - 1987; T. 57 - 1988;
T. 58 - 1988; T. 59 - 1989; T. 60 - 1989; T. 61 - 1990; T. 62 - 1990; T. 63-64 -
1991; T. 65 - 1992; T. 67 - 1993; T. 68 - 1993; T. 69 - 1994; T. 70 - 1994; T. 71
: 18 th International Congress of Historical Sciences, Montreal 1995. - 1995; T.
72 - 1995; T. 73 - 1996; T. 74 - 1996; T. 75 - 1997; T. 76 : Jewish Studies. 1997; T. 77 : Early Modern Times Studies. - 1998; T. 78 - 1998; T. 79 - 1999;
T. 80 - 1999; T. 81 : 19th International Congress of Historical Sciences Oslo
2000. - 2000; T. 82 – 2000; T. 83 – 2001; T. 84 – 2001; T. 85 – 2002; T. 86 –
2002; T. 87 – 2003; T. 88 – 2003; T. 89 – 2004; T. 90 – 2004; T. 91 – 2005; T.
92 – 2005; T. 93 – 2006; T. 94 – 2006; T. 95 – 2007; T. 96 – 2007; T. 97 –
2008; T. 98 – 2008; T. 99 – 2009; T. 100 – 2009 + CD; T. 101 – 2010; T. 102 –
2010; T. 103 – 2011; T. 104-2011; T. 105-2012; T. 106-2012, T. 107-2013, T.
108-2013; T. 109-2014; T. 110-2014; T. 111-2015
Administracja i Samorząd na Ziemiach Odzyskanych
Sygn. 26027A
Poznań 1947R. 2-1947, nr 1-12
Akademik : Dwutygodnik Młodzieży
Sygn. 26276A
Poznań 1922R. 6-1927, Nr 3, 5-7
Almanach Polonii
Sygn. 2600A
Warszawa 1972[R.] 1972-1971; [R.] 1973-1972; [R.] 1975-1974; [R.] 1976-1975; [R.] 19771976; [R.] 1978-1977; [R.] 1979-1978; [R.] 1980-1979; [R.] 1981-1980; [R.]
1982-1981; [R.] 1983-1982; [R.] 1985-1984; [R.] 1986-1985; [R.] 1993
American Studies
Sygn. 26387A
Warszawa 1985R. 1985, vol. 5; R. 1987, vol. 4,6
Analecta Cracoviensia : Studia Philosophico - Theologica
Sygn. 26089A
Kraków 1969[T.] 1 1-1969; [T.] 2-1970; [T.] 3-1971; [T.] 4-1972; [T.] 5-6-1973-1974; [T.] 71975; [T.] 8-1976; [T]. 38 – 39 – 2006/2007; [T] 40 – 2008; [T] 41 – 2009; [T]
42 - 2010; [T] 43-2011; [T] 44-2012; [T] -45 - 2013
▼Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki
Sygn. 26463
Warszawa 1992R. 1-1992, z. 2; R. 2 - 1993, z. 1(3), 2(4); R. 3 - 1994, z. 1(5), 2(6);
R. 10 – 2002, z. 2; R. 11 – 2002, z. 1-2; R. 12 – 2003, z. 1-2; R. 13 – 2004, z.12; R. 14 – 2005, z. 1-2; R. 15 – 2006, z. 1-2; R. 16 – 2007, z. 1-2; R. 17 – 2008,
z. 1-2; R. 18 – 2009, z. 1-2; R. 19 – 2010, z. 1-2; R. 20-2011, z. 1-2; R. 212012, z. 1-2, bibliografia zawartości za lata 1992-2011; R. 22-2013, z. 1-2; ; R.
23-2014, z. 1-2; R. 24-2015, z. 1-2
Aneks : Kwartalnik Polityczny
Sygn. 25649PW
Londyn
Od nr 43 wydaw.: "Krąg", Warszawa, od nr 48 zm. wydaw.: Oficyna
Wydawnicza "Pokolenie"
Nr 21-22-1979; Nr 23-1980; Nr 43-1986 [wyd.] 1987; Nr 44-1986 [wyd.] 1987;
Nr 45-1987; Nr 46/47-1987 [wyd.] 1988; Nr 48-1987; Nr 51-52-1988;
▼ Annales Silesiae
Sygn. 25553
T. 1-1960, nr 1-4; T. 2-1961, nr 1-2; T. 3-1966-1967, [wyd.] 1967. - treść tomu
w jęz. ang.; T. 4-1972; T. 5-1975; T. 6-1976; T. 7-1977; T. 8-1978; T. 9-1980;
T. 10-1981; T. 11-1981; T. 12-1982; T. 13-1984; T. 14-1985; T. 15-1986; T.
16-1986; T. 17-1988; T. 18-1988; T. 19-1988, T. 20-1990; T. 21-1992; T. 221992; T. 23-1993; T. 24-1994; T. 25-1995; T. 26-1996; T. 27-1997; T. 28-1998;
T. 29-1999; T. 30-2000; T. 31-2001; T. 32-2003; T. 33 – 2004; T. 34 – 2005; T.
35-2007; T. 36-2009
▼Annales Universitatis Mariae Curie- Sklodowska
Sygn. 25352A
Lublin
Sectio F - Historia
Vol. 4-1949, wyd. 1952/1953; Vol. 5-1950, wyd. 1954/1955; Vol. 6-1951, wyd.
1957; Vol. 7-1952, wyd. 1956; Vol. 8-1953, wyd. 1957; Vol. 9-1954, wyd.
1957; Vol. 10-1955, wyd. 1958; Vol. 11-1956, wyd. 1960; Vol. 12-1957, wyd.
1960; Vol. 13-1958, wyd. 1961 + bibliografia 1946-1958; Vol. 14-1959, wyd.
1962; Vol. 15-1960, wyd. 1963; Vol. 16-1961, wyd. 1964; Vol. 17-1962, wyd.
1965; Vol. 18-1963, wyd. 1966; Vol. 19-1964, wyd. 1967; Vol. 20-1965, wyd.
1968; Vol. 21-1966, wyd. 1970; Vol. 22-1967, wyd. 1970; Vol. 25-1970; Vol.
27-1972; Vol. 29-1974; Vol. 30-1975; Vol. 41/42-1986/1987; Vol. 43/441988/1989; Vol. 46/47-1991/1992; Vol. 49-1994; Vol. 52/53-1997/1998; Vol.
54/55-1999/2000; Vol. 56-2001; Vol. 57-2002; Vol. 58-2003; Vol. 59 – 2004;
Vol. 60 – 2005; Vol. 61 – 2006; Vol. 62 brak – nakład wyczerpany; Vol. 63 –
2008; Vol. 64 – 2009; Vol. 65 – 2010 : 1, 2; Vol. 66 – 2011 : 1,2; Vol. 67-2012
: 1, 2
▼Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
Sygn. 26 577
Rzeszów
2004 – z. 1(1); 2005 – z. 1(2); 2006 – 1(3), z. 2(4); 2007 – z.1(5); 2008 – z.
1(6); 2009 – z. 1(7); 2011 – z. 1(8-9) ; 2012 – z. 1(10); 2013 – z. 1(11)
Archaeologia Polona
Sygn. 26019A
Wrocław
[T.] 4-1962; [T.] 10-1968
▼ Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym
Sygn. 25141 Czytelnia
Warszawa
Od t. 20 zm. podtytułu: Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
[T.] 17-1948; [T.] 18-1948; [T.] 19-1951; [T.] 20-1951; [T.] 21-1952; [T.] 221954; [T.] 23-1954; [T.] 24-1955; [T.] 25-1956; [T.] 26-1956; [T.] 27-1957; [T.]
28-1958; [T.] 29-1958; [T.] 30-1959; [T.] 31-1959; [T.] 32-1960; [T.] 33-1960;
[T.] 34-1961; [T.] 35-1961; [T.] 36-1962; [T.] 37-1962; [T.] 38-1962; [T.] 391963; [T.] 40-1964; [T.] 41-1964; [T.] 42-1965; [T.] 43-1966; [T.] 44-1966; [T.]
45-1966; [T.] 46-1967; [T.] 47-1967; [T.] 48-1968; [T.] 49-1968; [T.] T. 501968; [T.] 51-1969; [T.] 52-1969; [T.] 53-1970; [T.] 54-1970; [T.] 55-1971; [T.]
56-1971; [T.] 57-1972; [T.] 58-1973; [T.] 59-1973; [T.] 60-1974; [T.] 61-1974;
[T.] 62-1974; [T.] 63-1975; [T.] 64-1976; [T.] 65-1977; [T.] 66-1978; [T.] 671979; [T.] 68-1979; [T.] 69-1979; [T.] 70-1980; [T.] 71-1981; [T.] 72-1981; [T.]
73-1982; [T.] 74-1982; [T.] 75-1983; [T.] 76-1983; [T.] 77-1984; [T.] 78-1984;
[T.] 79-1985; [T.] 80-1986; [T.] 81-1986; [T.] 82-1987; [T.] 83-1987; [T.] 841988; [T.] 85-1988; [T.] 86-1989; [T.] 87-1990; [T.] 88-1990; [T.] 89-1991; [T.]
90-1992; [T.] 91-1993; [T.] 92-1993; [T.] 93-1994; [T.] 94-1995; [T.] 95-1995;
[T.] 96-1996; [T.] 97-1997; [T.] 98-1997; [T.] 99-1998; [T.] 100-1999 +
Bibliografia zawartości t. 1-100; [T.] 101-2000; [T.] 102-2000; [T.] 103-2001;
[T.] 104-2002; [T.] 105-2003; [T.] 106-2003; [T.] 107-2004; [T.]108-2005;
[T.]109 – 2006; T. 110-2007-2008; T. 111-2009-2010; T. 112-2011, T. 1132012, T. 114-2013; T. 115-2014
▼ Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym
Sygn. 25663
Warszawa
Od t. 20 zm. podtytułu: Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
[T.] 3-1928; [T.] 6-7-1930; [T.] 17-1948; [T.] 19/20-1951; [T.] 21-1952; [T.]
22-1954; [T.] 23-1954; [T.] 24-1955; [T.] 25-1956; [T.] 26-1956; [T.] 27-1957;
[T.] 28-1958; [T.] 29-1958; [T.] 30-1959; [T.] 31-1959; [T.] 32-1960; [T.] 331960; [T.] 34-1961; [T.] 35-1961; [T.] 36-1962; [T.] 37-1962; [T.] 38-1962; [T.]
39-1963; [T.] 40-1964; [T.] 41-1964; [T.] 42-1965; [T.] 43-1966; [T.] 44-1966;
[T.] 45-1966; [T.] 46-1967; [T.] 47-1967; [T.] 48-1968; [T.] 49-1968; [T.] T.
50-1968; [T.] 51-1969; [T.] 52-1969; [T.] 53-1970; [T.] 54-1970; [T.] 55-1971;
[T.] 56-1971; [T.] 57-1972; [T.] 58-1973; [T.] 59-1973; [T.] 60-1974; [T.] 611974; [T.] 62-1974; [T.] 63-1975; [T.] 64-1976; [T.] 65-1977; [T.] 66-1978; [T.]
67-1979; [T.] 68-1979; [T.] 69-1979; [T.] 70-1980; [T.] 71-1981; [T.] 72-1981;
[T.] 73-1982; [T.] 74-1982; [T.] 75-1983; [T.] 76-1983; [T.] 77-1984; [T.] 781984; [T.] 79-1985; [T.] 80-1986; [T.] 81-1986; [T.] 82-1987; [T.] 83-1987; [T.]
84-1988; [T.] 85-1988; [T.] 86-1989; [T.] 87-1990; [T.] 88-1990; [T.] 89-1991;
[T.] 90-1992; [T.] 91-1993; [T.] 92-1993; [T.] 93-1994; [T.] 94-1995; [T.] 951995; [T.] 96-1996; [T.] 97-1997; [T.] 98-1997; [T.] 99-1998; [T.] 100-1999 +
Bibliografia zawartości t. 1-100; [T.] 101-2000; [T.] 102-2000; [T.] 103-2001;
[T.] 104-2002; [T.] 105-2003; [T.] 106-2003; [T.] 107-2004; [T.]108-2005;
[T.]109 – 2006 ;T. 110-2007-2008; T. 111-2009-2010; T. 112-2011
▼ Archeologia : Rocznik Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu
poświęcony historii sztuki i kultury materialnej
Sygn. 26160 ZHS
Wrocław 1947Od t. 2 zm. podtytułu: Rocznik Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. - Od
t. 3: Rocznik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i
Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. - Od t. 4: Rocznik Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego. - Od t. 6: Rocznik Instytutu Historii Kultury
Materialnej
[T.] 1-1947; [T.] 2-1948; [T.] 3-1949; [T.] 4-1950; [T.] 5-1951; [T.] 6-1952;
[T.] 7-1955, wyd. 1957; [T.] 8-1956, [wyd.] 1958; [T.] 9-1957, [wyd.] 1959;
[T.] 10-1958, [wyd.] 1960; [T.] 11-1959-1960, [wyd.] 1961; [T.] 12-1961,
[wyd.] 1962; [T.] 13-1962, [wyd.] 1963; [T.] 14-1963, [wyd.] 1964; [T.] 151964, [wyd.] 1965; [T.] 16-1965, [wyd.] 1966; [T.] 17-1966, [wyd.] 1967; [T.]
18-1967, [wyd.] 1968; [T.] 19-1968, [wyd.] 1969; [T.] 20-1969, [wyd.] 1970;
[T.] 21-1970, [wyd.] 1971; T. 22-1971, [wyd.] 1972; T. 23-1972; T. 24-1973; T.
24-1973; T. 25-1974, [wyd.] 1975; T. 26-1975, [wyd.] 1976; T. 27-1976, [wyd.]
1977; T. 28-1977, [wyd.] 1978; 29-1978, [wyd.] 1979; T. 30-1979, [wyd.] 1981;
T. 31-1980, [wyd.] 1982; T. 32-1981, [wyd.] 1984; T. 34-1983, [wyd.] 1985; T.
35-1984, [wyd.] 1986; 37-1986, [wyd.] 1987; T. 38-1987, [wyd.] 1989; T. 391988, [wyd.] 1990; T. 40-1989, [wyd.] 1991; T. 42-1991, [wyd.] 1992; T. 431992, [wyd.] 1992; T. 44-1993, [wyd.] 1994; T. 45-1994, [wyd.] 1995; T. 461995, [wyd.] 1996; T. 47-1996, [wyd.] 1997; T. 48-1997, [wyd.] 1998; T. 491998, [wyd.] 1999; T. 50-1999 [w tomie: Zawartość rocznika „Arecheologia”, t.
26-50 (1975-1999)]; T. 51-2000; T. 52-2001; T. 53-2002; T. 54-2003; T. 552004; T. 56-2005; T. 57-2006; T. 58-2007
Archeologia : Rocznik Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu
poświęcony historii sztuki i kultury materialnej.
Sygn. 25 388 A
Wrocław 1947
Od t. 2 zm. podtytułu: Rocznik Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. - Od
t. 3: Rocznik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i
Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. - Od t. 4: Rocznik Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego. - Od t. 6: Rocznik Instytutu Historii Kultury
Materialnej
[T.]1 – 1947; [T.]2 – 1948: w numerze Bibliografia archeologii polskiej za 1947
r.; [T.]3 – 1949; [T.]4 – 1950/1951; [T.]5 – 1952/1953; [T.]10 – 1958; [T.]11 –
1959/1960; [T.]30 – 1979
Archeologia Polona : Polska Akademia Nauk
Sygn. 26 231 ZHS
Warszawa
T.1- 1958; T. 2 – 1959; T. 3 – 1960; T. 4 – 1962; T. 5 – 1962; T
▼ Archeologia Polski
Sygn. 25514
Wrocław
T. 2-1958, z. 1; T. 3-1959, z. 2; T. 6-1961, z. 1; T. 7-1962, z. 1-2; T. 8-1963, z.
2; T. 9-1964, z. 1; T. 10-1966, z. 1; T. 11-1966, z. 1-2; T. 12-1967, z. 1-2; T.
13-1968, z. 2; T. 14-1969, z. 1-2; T. 15-1970, z. 1-2; T. 16-1971, z. 1-2; T. 171972, z. 1; T. 18-1973, z. 1-2; T. 19-1974, z. 1-2; T. 20-1975, z. 1-2; T. 211976, z. 1-2; T. 22-1977, z. 1-2; T. 23-1978, z. 1-2; T. 24-1980, z. 1-2; T. 251980, z. 1-2; T. 26-1981, z. 1-2; T. 27-1982, z. 1-2; T. 28-1983, z. 1-2; T. 291984, z. 1-2; T. 30-1985, z. 1-2; T. 31-1986, z. 1-2; T. 32-1987, z. 1-2; T. 331988, z. 1-2; T. 34-1989, z. 1-2; T. 35-1990, z. 1-2; T. 36-1991, z. 1-2; T. 371992, z. 1-2; T. 38-1993, z. 1-2; T. 39-1994, z. 1-2; T. 40-1995, z. 1-2; T. 411996, z 1-2; T. 42-1997, z. 1-2; T. 47-2002, z. 1-2
▼ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : Organ Ośrodka Archiwów,
Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Sygn. 25490 czytelnia
Lublin 1959T. 1-1959-1960, z. 1-2; T. 2-1961, z. 1-2; T. 3-1961, z. 1-2; T. 4-1962; T. 51962; T. 6-1963; T. 7-1963; T. 8-1964; T. 9-1964; T. 10-1965; T. 11-1965; T.
12-1966; T. 13-1966; T. 14-1967; T. 15-1967; T. 16-1968; T. 17-1968; T. 181969; T. 19-1969; T. 20-1970; T. 21-1970; T. 22-1971; T./ 23-1971; T. 241972; T. 25-1972; T. 25-1972; T. 26-1973; T. 27-1973; T. 28-1974; T. 29-1974;
T. 30-1975; T. 31-1975, T. 32-1976; T. 33-1976; T. 34-1977; T. 35-1977; T.
36-1978; T. 37-1978; T. 38-1979; T. 39-1979; T. 40-1980; T. 41-1980; T. 421981; T. 43-1981; T. 44-1982; T. 45-1982; T. 46-1983; T. 47-1983; T. 48-1984;
T. 49-1984; T. 50-1985; T. 51-1985; T. 52-1986; T. 53-1986; T. 54-1987; T.
55-1987; T. 56-1988; T. 57-1988; T. 58-1989; T. 59-1990; T. 60-1991; T. 61-
1992; T. 62-1993; T. 63-1994; T. 64-1995; T. 65-1996; T. 66-1996; T. 67-1997;
T. 68-1997; T. 69-1998; T. 70-1998; T. 71-1999; T. 72-1999; T. 73-2000; T.
74-2000; T. 75-2001, T. 76-2001; T. 77-2002; T. 78-2002; T. 79-2003; T. 802003; T.81-2004; T. 82-2004; T. 83-2005; T. 84-2006; T. 85-2006; T. 86-2007;
T. 87-2007; T. 88 – 2008; T. 89 -2008; T. 90 – 2009; T. 91 – 2009; T. 92 –
2009; T. 93 – 2010; T. 94 – 2010; T. 95 - 2011; T. 96-2012; T. 97-2012; T. 982012; T. 99-2013; T. 100-2013; T. 101-2014; T.102-2014, T. 103-2015
▼ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : Organ Ośrodka Archiwów,
Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Sygn. 26142 Czytelnia
Lublin 1959T. 1-1959-1960, z. 1-2; T. 2-1961, z. 1-2; T. 4-1962; T. 5-1962; T. 6-1963; T. 71963; T. 8-1964; T. 9-1964; T. 10-1965; T. 11-1965; T. 12-1966; T. 13-1966;
T. 14-1967; T. 15-1967; T. 16-1968; T. 17-1968; T. 18-1969; T. 19-1969; T.
20-1970; T. 21-1970; T. 22-1971; T. 23-1971; T. 24-1972; T. 25-1972; T. 251972; T. 26-1973; T. 27-1973; T. 28-1974; T. 29-1974; T. 30-1975; T. 31-1975,
T. 32-1976; T. 33-1976; T. 34-1977; T. 35-1977; T. 36-1978; T. 37-1978; T.
38-1979; T. 39-1979; T. 40-1980; T. 41-1980; T. 42-1981; T. 43-1981; T. 441982; T. 45-1982; T. 46-1983; T. 47-1983; T. 48-1984; T. 49-1984; T. 50-1985;
T. 51-1985; T. 52-1986; T. 53-1986; T. 54-1987; T. 55-1987; T. 56-1988; T.
57-1988; T. 58-1989; T. 59-1990; T. 60-1991; T. 61-1992; T. 62-1993; T. 631994; T. 64-1995; T. 65-1996
▼ Archiwa, Kancelarie, Zbiory
Sygn. 26687
Toruń 2005T. 1 – 2005; T. 2 – 2008, T. 3 – 2010; T. 4-2011; T. 5-2012; T. 6-2013; T. 72014
Archiwa Stanu Wojennego : Tygodnik
Sygn. 26517
Siechnice 1999Po nr 4 czasopismo przestano wydawać
R. 1999, nr 1-4 : w nr 1 dodatek specjalny: Krótki kurs PRL
Archiwalny Biuletyn Informacyjny
Sygn. 25580A
Warszawa 1955W z. 12 wyd. również: Centralne Archiwum Wojskowe
1955, [z. 1] : Styczeń. Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu i
jego Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, [z. 2] : Kwiecień. Wojewódzkie
Archiwum Państwowe w Stalinogrodzie oraz jego oddziały terenowe i Archiwa
Państwowe, [z. 3] : Październik. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w
Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu oraz jego Archiwa Powiatowe; 1956, [z. 4] :
Styczeń. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi oraz jego Archiwa
Powiatowe, [z. 5] : Kwiecień. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu
oraz jego Archiwa Powiatowe, [z. 6] : Lipiec. Wojewódzkie Archiwum
Państwowe w Zielonej Górze oraz jego Archiwa Powiatowe, [z. 7] :
Październik. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie oraz jego
Archiwa Powiatowe; 1957, [z. 8] : Kwiecień. Archiwum Państwowe m. st.
Warszawy i wpjewództwa oraz jego Oddział Terenowy w Płocku i Archiwa
Powiatowe, [z. 9] : Lipiec. Wojewódzkie Archiwum w Olsztynie oraz jego
Archiwa Powiatowe /wyd. 2 rozszerz./, [z. 10] : Październik. Wojewódzkie
Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz jego Oddziały Terenowe i Archiwa
Powiatowe /wyd. 2 rozszerz./; 1958, [z. 11] : Archiwum Akt Nowych w
Warszawie; 1959, [z. 12] : Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
▼ Archiwista Polski : kwartalnik
Sygn. 26497
Warszawa 1996R. 1996, nr 1-4; R. 1997, nr 1-3; R. 1998, nr 1-4; R. 1999, nr 1-4; R. 2000, nr 14; R. 2001, nr 1-4; R. 2002, nr. 3, 4; R. 2003, nr. 2, 3, 4; R. 2004, nr 1-4; R.
2005, nr 1-4; R. 2006, nr 1-4; R. 2007, nr 1-4, R. 2008, nr 1-4; R. 2009, nr 1-4 ;
R. 2010, nr 1-4; R. 2011, nr 1-4; R. 2012, nr 1-4; R. 2013, nr 1-4; R. 2014, nr 14; R. 2015, nr 1-3
Archiwum Literackie
Sygn. 26358A
Wrocław
T. 26-1988 : Biblioteka Stanisława Augusta na Zamku Warszawskim :
dokumenty / oprac. Jadwiga Rudnicka
Arsenał : Kwartalnik Koła Miłośników Dawnej Broni i Barwy przy
Muzeum Narodowym w Krakowie
sygn. 25394A
Kraków 1957R. 1-1957, nr 1; 1958, nr 2
Ateneum : pismo naukowe i literackie
sygn. 25902A
Warszawa 1876[R. 1]-1876, T. 1, 2, 3, 4; [R. 3]-1878, T. 1, 3, 4; R. 14-1889, T. 1-4 (53-56); R.
15-1890, T. 1-4 (57-60); R. 16-1891, T. 1-4 (61-64); R. 17-1892, T. 1-4 (6568); R. 18-1893, T. 1-4 (69-72); R. 19-1894, T. 2-4 (74-76); R. 20-1895, T. 2-4
(78-80); R. 21-1896, T. 4 (84); R. 22-1897, T. 1-4 (85-88); R. 24-1899, T. 2
(94); R. 26-1901, T. 2 (102)
Ateneum Kapłańskie
sygn. 26391A
Włocławek 1990R. 82-1990, T. 114, z. 2 (486), 3 (487)
Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości Ziem Wielkiego X. Litewskiego
sygn. 25020A
Wilno 1923R. 1-1927, z. 12; R. 4-1927, z. 12; R. 5-1928, z. 14, 15; R. 6-1930, z. 1-2, 3-4;
R. 8 za r. 1931-1932, wyd. 1933; R. 9 za r. 1933-1934, wyd. 1934; R. 10-1935;
R. 11-1936; R. 12-1937; T. 13-1938, z. 1-2
Baltic and Scandinavian Countries : a survey of the Peoples and States on
the Baltic with Special Regard to their History Geography and Econnomics
sygn. 26394A
Gdynia 1939Vol. 5-1939, No 1(11)
Balticoslavica:
Biuletyn
Instytutu
Naukowo-Badawczego
Europy
Wschodniej w Wilnie
Sygn. 26 639
Wilno 1933
S. 1 – 1933; T. 2 - 1936
▼ Barok : Historia - Literatura - Sztuka : półrocznik
sygn. 26516
Warszawa 1994Nr 1(1) - 1994; Nr 1(19)-2(20) – 2003; Nr 1(21)-2(22) – 2004; Nr 1(23)-tom
poświęcony pamięci prof. Janusza Pelca, 2(24) – 2005; Nr 1(25)-2(26) – 2006;
Nr 1(27)-2(28) – 2007; Nr 1(29) – 2(30) - 2008; Nr 1(31) – Nr 2(32) – 2009; Nr
1(33)-2(34) - 2010; Nr 1(35)-2(36)-2011; Nr 1(37)-2(38)-2012; Nr 1(39)-2(40)2013; Nr 1(41)-2014
Bellona : miesięcznik wojskowy wydawany przez Sztab Naczelnego Wodza
sygn. 25676
Londyn
Od R. 27 zmiana podtyt.: Miesięcznik wojskowy wydawany przez Sztab
Główny
R. 22-1940, z. 1; R. 23-1941, z. 1-9, 11-12; R. 24-1942, z. 1-2, 4-12; R. 251943, z. 1-12; R. 26-1944, z. 1-6, 8-12; R. 27-1945, z. 1-12; [R. 31]-1949, z.
1,2,4; [R. 32]-1950, z.1-2; [R. 33]-1951, z. 1-3; [R. 34]-1952, z.3; [R. 35]-1953,
z. 1; [R. 37]-1955, z. 1; [R. 38]-1956, z. 1-4; [R. 39]-1957, z. 1-4; [R. 40]- 1958,
z. 1-4; [R. 41]-1959, z. 1-2,4; R. 42-1960, z.1-3; R. 43-1961, z. 3-4; R. 44-1962,
z. 3-4; R. 45-1963, z. 1-4;
Bellona : Miesięcznik Wojskowy wydawany przez oddział VII-Naukowy
Sztabu Generalnego
sygn. 25356
Warszawa 1918Od R. 3 podtyt.: Miesięcznik Wojskowy wydawany przez Sekcję Czwartą
Departamentu Naukowo-Szkolnego MSW. - Nr 1-5 R. 4 podtyt.: Miesięcznik
Wojskowy wydawany przez Wojskowy Instytut Naukowo Wydawniczy. - Od z.
2 R. 4 dołączane do każdego numeru Komunikaty bibliograficzne. - W t. 11 R.
6: dod.: Wydaw. Centralnej Biblioteki Wojskowej. - 0d R. 11 zm.
częstotliwości: dwumiesięcznik. - Od R. 27 podtyt.: Miesięcznik Wojskowy,
zm. miejsca wyd.: Lublin. - Od z. 9 R. 27 zm. miejsca wyd.: Łódź. - Od R. 30
zm. podtyt. i miejsca wyd.: Miesięcznik Wojskowy wydawany przez Sztab
Generalny WP, Warszawa. - Od R. 31 zmiana wyd.: Ministerstwo Obrony
Narodowej
R. 2-1919, z. 1-12 + 12 map i szkiców; R. 3-1920, z. 1-12 + 3 mapy; R. 4-1921,
z. 1-6 + 4 mapy, z. 7-12 + 15 map i szkiców; R. 5-1922, z. 1-3 + 3 mapy, t. 6, z.
1-3 + 1 tabl., t. 7, z. 1-3, t. 8, z. 1-3 + 2 mapy; R. 6-1923, t. 9, z. 1-3, t. 11, z. 13, t. 10, z. 1-3, t. 12, z. 1-3; R. 7-1924, t. 13, z. 1-3, t. 14, z. 2 + spis treści t. 14,
t. 15, z. 1-3 + 12 map luz., t. 16, z. 1-3 + 5 map i wykres luz.; R. 8-1925, t. 17, z.
1-3 + 9 map i wykres luz., t. 18, z. 1-3 + 5 map i tabl. luz., t. 19, z. 1-3 + 13 map
i tab. luz., t. 20, z. 1-3 + 9 map i tab. luz.; R. 9, t. 21, z. 1-3 + 6 map i tab. luz., t.
22, z. 1-3 + 8 map i tab. luz., t. 23, z. 1-3 + 12 map i tab. luz., t. 24, z. 1-3 + 7
map i tab. luz.; R. 10-1927, t. 25, z. 1-3 + 3 mapy i tab. luz., t. 26, z. 1-3 + 2 tab.
luz., t. 27, z. 1-3, t. 28, z. 1-3 + 3 mapy luz.; R. 10[!]-1928, t. 29, z. 1-3 + 4
mapy luz, t. 30, z. 1-3, t. 31, z. 1-3, t. 32, z. 1-3 : w numerze: Przegląd
wojskowych czasopism naukowych + 24 mapy i szkice; 1928-zeszyt dodatkowy
: Bibliografia dziesięciolecia 1917-1927 / zestawił Stanisław Łoz; R. 11-1929, t.
33, z. 1-3 + 22 mapy i szkice + Komunikat bibliograficzny T. 9 1929 nr 1-6, t.
34, z. 1-3 + 10 map i szkic. + Komunikat bibliograficzny T. 9 1929 nr 9-10, T.
10 1929 nr 11-12; R. 12-1930, t. 35, z. 1-3 + 4 mapy i szkice + Komunikat
bibliograficzny T. 10 1930 nr 5-6, t. 36, z. 1-3 + 15 map i szkic. + Komunikat
bibliograficzny T. 10 1930 nr 7-10; T. 13-1931, t. 37, z. 1-3 + 26 map, szkic.,
tab. + Komunikat bibliograficzny T. 11 1931 nr 5-6, t. 38, z. 1-3 + 28 map,
szkic., tab + Komunikat bibliograficzny T. 11 1931 nr 7-10; R. 14-1932, t. 39,
z. 1-3 + 16 map, szkic., tab., w numerze: Przegląd wojskowych czasopism
naukowych, t. 40, z. 1-3 + 9 map, szkic., tab. + Komunikat bibliograficzny T. 12
1932 nr 7-8, 11-12; R. 15-1933, t. 41, z. -13 + 38 map, szkic., tab. + Załącznik:
wykaz władz... s. 10, t. 42, z. 1-3 + 22 mapy, szkice, tab.; R. 16-1934, t. 43, z. 13 + 28 map, szkic., tab. luz., t. 44, z. 1-3 + 1 portret; R. 17-1935, t. 45, z. 1-3 +
11 map + 22 mapy i szkice luz., t. 46, z. 1-3 + 17 map,szkic., i tab. luz.; R. 181936, z. 1-3 + 22 mapy, szkice i tabl. luz., w z. 3: Bibliografia artykułów z
czasop. zagran. za 3 kwart. 1935, z. 4-6 + 4 mapy i szkice luz., Bibliografia
artykułów z czasop. zagran. za 4 kw. 1935 i 1 kw. 1936; R. 19-1937, z. 1,2 + 2
mapy, Bibliografia artykułów z czasop. zagran. za 2 kwart. 1936, z. 4-6 + 21
map, szkic. i tab. luz., Bibliografia artykułów z czasop. zagran. do czerwca
1937; R. 20-1938, z. 2-4 + 12 map, szkic. luz., Bibliografia artykułów z czasop.
zagran. za 4 kwart. 1937 i 1 kwart. 1938, z. 5-6 + mapy i szkice luz.,
Bibliografia artykułów z czasop. zagran. za 1 i 2 kwart. 1938; R. 21-1939, z. 1-5
+ 6 map i szkic. luz., Bibliografia artykułów z czasop. zagran. za 3 i 4 kwart.
1938 i 1 kwart. 1939; [R. 27]-1945, z. 1-8 + 6 map i tabl., z. 9-12 + 10 map,
arkusz poprawek; R. 28-1946, z. 1-12, mapy, tabl.; R. 29-1947, z. 1-12, mapy,
tabl.; R. 30-1948, z. 1-5, 6, 9, 10-12; R. 31-1949, z. 1-2, 3, 4-8, 10-11; R. 321950, z. 1-6, mapy, tabl.
▼ Białoruskie Zeszyty Historyczne
sygn. 26500
Białystok 1994R. 1994, z. 2(2); R. 1995, z. 1(3)-2(4); R. 1996, z. 1(5)-2(6); R. 1997, z. 7-8, R.
1998, z. 9-10; R. 1999, z. 11-12; R. 2000, z. 13-14; R. 2001, z. 15-16; R. 2002,
z. 17-18; R. 2003, z. 19-20; R. 2004, z. 21-22; R. 2005, z. 23-24; R. 2006, z. 2526; R. 2007, z. 27-28; R. 2008, z. 29-30; R. 2009, z. 31-32; R. 2010, z. 33-34;
R. 2011, z. 35-36; R. 2012, z. 37-38; R. 2013, z. 39-40; R. 2014, z. 41-42; R.
2015, z. 43
▼ Bibliografia Zawartości Czasopism
sygn. 25778 Czytelnia
Warszawa 1947[R.] 1-1947, t. 1-2, [wyd.] 1948; R. 2-1948, t. 1, cz. 1-2, [wyd.] 1949; R. 151961, z. 1-5, 7-12, Indeks; R. 16-1962, z. 1-12; R. 17-1963, z. 1-12, Indeks; R.
18-1964, z. 1-12, Indeks; R. 19-1965, z. 1-12, Indeks; R. 20-1966, z. 1-12,
Indeks; R. 21-1967, z. 1-12, Indeks; R. 22-1968, z. 1-12, Indeks; R. 23-1969, z.
1-12, Indeks; R. 24-1970, z. 1-12, Indeks; R. 25-1971, z. 1-12, Indeks; R. 261972, z. 1-12, Indeks; R. 27-1973, z. 1-12, Indeks; R. 28-1974, z. 1-12, Indeks;
R. 29-1975, z. 1-12, Indeks; R. 30-1976, z. 1-12, Indeksy; R. 31-1977, z. 1-12,
Indeksy; R. 32-1978, z. 1-12, Indeksy; R. 33-1979, z. 1-9, 11-12; R. 34-1980, z.
1-12; R. 35-1981, z. 1-12, Indeks alf.; R. 36-1982, z. 1-12; R. 37-1983, z. 1-12,
Indeksy; R. 38-1984, z. 1-12, Indeksy; R. 39-1985, z. 1-12, Indeksy; R. 401986, z. 1-12, Indeksy; R. 41-1987, z. 1-12, Indeksy; R. 42-1988, z. 1-12,
Indeksy; R. 43-1989, z. 1-12, Indeksy; R. 44-1990, z. 1-12, Indeksy; R. 451991, z. 1-12; R. 46-1992, z. 1-12; R. 47-1993, z. 1-12, Indeksy; R. 48-1994, z.
1-12, Indeksy; R. 49-1995, z. 1-12, Indeks alf.; R. 50-1996, z. 1-12, Indeksy; R.
51-1997, z. 1-12, Indeksy; R. 52-1998, z. 1-12, Indeksy; R. 53-1999, z. 1-12,
Indeksy; R. 54-2000, z. 1-12; R. 55-2001, z. 1-12; R. 56-2002, z. 1-12; R. 572003, z. 1-12; R. 2004, z. 1-12
▼ Biblioteka Epoki Nowożytnej
sygn. 26737
Warszawa 20141-2014: Hołd carów Szujskich ; 2-2015 nr 1 : Sobieski wokół spisków i
konfederacji.
Biblioteka ordynacyi [!] Krasińskich
sygn. 26325A
Warszawa
R. 1869 : Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego 1569-1573 / wydał Wł.
Krasiński. - Cz. 1
Biblioteka Ossolińskich : Pismo historyi[!], literaturze i umiejętnościom i
rzeczom narodowym poświecone : Poczet Nowy
sygn. 26055A
Lwów
T. 6-1865; T. 12-1869
Biblioteka Społeczno-Polityczna
sygn. 25621A
Lublin 1967Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie
T. 1-1967
Biblioteka Warszawska : pismo poświecone naukom, sztukom i przemysłowi
sygn. 26061A
Warszawa 1841Od R. 1858 Nowa Serya [!]
R. 1841, T. 1, z. 1-3; R. 1844, T. 1, z. 1-3; R. 1845, T. 1, z. 1-3; R. 1850, T. 3, z.
1, 3-4; R. 1851, T. 1, z. 2; R. 1858, z. 1-3 (og. zb. 208-210), Nowa Serya [1] z.
16-18; R. 1860, T. 1,3; R. 1862, T. 1, Poczet nowy T. 1; R. 1865, T. 2, Poczet
nowy T. 2; R. 1866, T. 1, 4; R. 1869, T. 2-4; R. 1877, T. 2; R. 1878, T. 4; R.
1880, T. 2; R. 1881, T. 2; R. 1882, T. 1; R. 1892, T. 3; R. 1892, T. 3; R. 1894,
Z. 1, z. 3, T. 2, z. 1; R. 1896, T. 1-4 (og. zb. 221-224); R. 1898, T. 2 (og. zb.
230); R. 1899, T. 1-2 (og. zb. 232, 233); R. 1900, T. 2, z. 1 (og. zb. 237, z. 708,
Serya [!] 8); R. 1901, T. 2, z. 2-3 (og. zb. T. 242, z. 725-726, Ser. 9); R. 1904,
T. 1-4; R. 1905, T. 1, 3, z. 1-3 + dodatek: Praca nr 3-5; R. 1906, T. 4; R. 1907,
T. 1-4, z. 1,3 + dodatek: Praca nr 7-9; R. 1908, T. 1,2; R. 1912, T. 3,4 (og. zb.
287, 288)
Bibliotekarz : czasopismo poświęcone sprawom bibliotek i czytelnictwa
sygn. 25844A
Warszawa
Od R. 44 zmiana częstotliwości: dwumiesięcznik. - Od R. 51 zmiana
częstotliwości: miesięcznik
R. 36-1969, Nr 1-11/12; R. 37-1970, Nr 1-10; R. 38-1971, Nr 1-12; R. 39-1972,
Nr 1-10; R. 40-1973, Nr 1-12; R. 41-1974, Nr 1-12; R. 42-1975, Nr 1-12; R. 431976, Nr 1-12; R. 44-1977, Nr 1-6; R. 45-1978, Nr 1-6; R. 46-1979, Nr 1-6; R.
47-1980, Nr 1-6; R. 48-1981, Nr 1-6; R. 50-1983, nr 1-6; R. 51-1984, nr 1-12;
R. 52-1985, nr 1-12; R. 53-1986, nr 1-3, 6-12; R. 54-1987, nr 1-12; R. 55-1988,
nr 1-12; R. 56-1989, nr 1-11; R. 57-1990, nr 1-6, 10-12; R. 58-1991, nr 1-12
Biuletyn. [Wyd. CKN]
sygn. 25706A
Warszawa 1916Od R. 1-1917 zmiana tyt.: Chwila
[R.] 1916- [nr] 28,29, 32-34, 38-42, 47-48; [R.] 1917, [nr] 49, 52, 54, 56, 57,
63-66, 75, 77, 80, 81; R. 1-1917, nr 1-2
▼ Biuletyn. [Wyd.] Koło Lwowian
sygn. 26360
Londyn 1961Od R. 27/1988 zm. tyt.: Lwów i Kresy : Biuletyn : kwartalnik
R. 1-1961, No 1; R. 4-1964, No 1(6); R. 4-1964, No 2(7); R. 5-1965, No 1(8);
R. 5-1966, No 1(10); R. 5-1966, No 2(11); R. 6-1967, No 2(13); R. 9-1970, No
1(18); R. 10-1971, No 19-20; R. 11-1972, No 23; R. 12-1973, No 24; R. 121973, No 25; R. 13-1974, No 26; R. 13-1974, No 27; R. 14-1975, No 28; R. 151976, No 30; R. 15-1976, No 31; R. 16-1977, No 32; R. 16-1977, No 33; R. 171978, No 34; R. 17-1978, No 35; R. 18-1979, No 36; R. 18-1979, No 37; R. 191980, No 38, R. 20-1981, No 39-40; R. 21-1981, No 41; R. 21-1981, No 42; R.
22-1982, No 43; R. 22-1982, No 44; R. 23-1983, No 45; R. 23-1983, No 46; R.
24-1984, No 47; R. 25-1985, No 48; R. 25-1985, No 49, R. 25-1985, No 50; R.
26-1987, No 52; R. 26-1987, No 53; R. 27-1988, No 54; R. 27-1988, No 55
[kwartalnik nr 2]; R. 27-1988, No 57 [kwartalnik nr 4]; R. 28-1989, No 58
[kwartalnik nr 5]; R. 28-1989, No 59 [kwartalnik nr 6]; R. 28-1989, No 60
[kwartalnik nr 7]; R. 28-1989, Nr 61 [kwartalnik nr 8]; R. 29-1990, Nr 62
[kwartalnik nr 9]; R. 29-1990, Nr 63 [kwartalnik nr 10]; R. 29-1990, No 64
[kwartalnik nr 11]; R. 29-1990, No 65 [kwartalnik nr 12]; R. 29-1991, No 66
[kwartalnik nr 13]; R. 29-1991, No 67 [kwartalnik nr 14]; R. 29-1991, No 68
[kwartalnik nr 15]; R. 29-1991, No 69; R. 30-1992, No 70; R. 30-1992, No 71;
R. 30-1992, No 72; R. 31-1993, No 74; R. 32-1994, No 75-76; R. 33-1995, No
77R. 35-1997, No 81-82; R. 36-1998, No 83-84; R. 37-1999, No 85-86; R. 382000, No 87-88; R. 40-2001, No 89-90; R. 41-2002, No 91-92; R. 43-2003, No
93-94; R. 44-2004, No 95-; R. 45-2005, No 97-98; R. 46-2006, No 99-100; R.
47-2007, No 101-102; R. 48-2008, No 103-104; R. 49-2009,No 105-106; R. 502010, No 107; R. 51-2011, No 108-109; R. 52-2012, No 110
Biuletyn – wyd. Koło Lwowian
sygn. 26431
Londyn 1961Od R. 27/1988 zm. tyt.: Lwów i Kresy : Biuletyn : kwartalnik
R. 1-1961, No 1; R. 2-1962, No 1(2)-2(3); R. 3-1963, No 1(4)-2(5); R. 4-1964,
No 1(6)-2(7); R. 5-1965, No 1(8)-2(9); R. 5-1966, No 1(10); R. 5-1966, No
2(11); R. 6-1967, No 1(12)-2(13); R. 7-1968, No 1(14); R. 8-1969, No 1(1516)-2(17); R. 9-1970, No 10-1971, No 19-20; R. 10-1971, No 21; R. 11-1972,
No 22-23; R. 12-1973, No 24-25; R. 13-1974, No 26-27; R. 14-1975, No 28-29;
R. 15-1976, No 30; R. 15-1976, No 31; R. 16-1977, No 32-33; R. 17-1978, No
34-35; R. 18-1979, No 36-37; R. 19-1980, No 38; R. 20-1980, No 39-40; R. 211981, No 41-42; R. 22-1982, No 43-44; R. 23-1983, No 45-46; R. 24-1984, No
47; R. 25-1984, No 48; R. 25-1985, No 49-50; R. 25-1985, No 50”a”; R. 11961, No 1; R. 26-1986, No 51; R. 26-1987, No 52-53; R. 27-1988, No 54-57
[kw. nr 1-4]; R. 28-1989, No 58-60 [kw. nr 5-7]; R. 28-1989, No 58; R. 281989, No 59; R. 28-1989, No 60; R. 28-1989, Nr 61; R. 29-1990, Nr 62 ; R. 291990, Nr 63; R. 29-1990, No 64; R. 29-1990, No 65; R. 29-1991, No 66; R. 291991, No 67; R. 29-1991, No 68; R. 29-1991, No 69; R. 30-1992, No 70
Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
sygn. 25786A
Warszawa
Nr 9-1966; Nr 11-1968; Nr 13-1970; Nr 28-1985
Biuletyn Biura Historycznego C[entralnej] R[ady] Z[wiązków] Z[awodowych]
sygn. 25645A
Warszawa 1962Od 1968 r. zm. tyt.: Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego : Czasopismo
Biura Historycznego CRZZ
1962 nr 1-2, 1968 nr 1-4; 1970 nr 1-4; 1971 nr 1-4; 1972 nr 1-4; 1973 nr 1-4; R.
13-1974, nr 1(49)-4(52); R. 14-1975, Nr 1(53)-4(56); R. 15-1976, Nr 1(57)4(60); R. 16-1977, Nr 1(61)-4(64); R. 17-1978, Nr 1(65)-4(68); R. 18-1979, Nr
1(69)-4(72); R. 19-1980, Nr 1(73)-4(76); R. 20-1981, Nr 1(77)-4(80); R. 211982, Nr 1(81)-4(84); R. 22-1983, Nr 1(85)-4(88); R. 23-1984, Nr 1(89)-4(92);
R. 24-1985, Nr 1(93)-4(96); R. 25-1986, Nr 1(97)-2(100); R. 26-1987, Nr
1(101)-4(104); R. 27-1988, Nr 1(105)-4(108); R. 28-1989, Nr 1(109)-4(112)
Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodnii Niemieckich w Polsce
sygn. 25564
Od T. 6-1951 zm tyt.: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce, wyd.: Ministerstwo Sprawiedliwości. - Od T. 8-1956
zm. wyd.: Wydawnictwo Prawnicze
T. 1 [wyd.] 1946; T. 2 [wyd.] 1947; T. 4 [wyd.] 1948; T. 6 [wyd.] 1951; T. 7
[wyd.] 1951; T. 8 [wyd.] 1956; T. 9 [wyd.] 1957; T. 10 [wyd.] 1958; T. 111960; T. 12 [wyd.] 1960; T. 13 [wyd.] 1960; T. 14 [wyd.] 1963; T. 15 [wyd.]
1965; T. 16 [wyd.] 1967; T. 17 [wyd.] 1967; T. 18 [wyd.] 1968; T. 19 [wyd.]
1968; T. 20 [wyd.] 1970; T. 21 [wyd.] 1970; T. 22 [wyd.] 1971; T. 23 [wyd.]
1971; T. 24 [wyd.] 1972; T. 25 [wyd.] 1973; T. 26 [wyd.] 1975; T. 27 [wyd.]
1977; T. 28 [wyd.] 1978
▼ Biuletyn Historii Pogranicza : pismo Oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Białymstoku
sygn. 26527
Białystok 2000Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku
Nr 1-2000; Nr 2-2201; Nr 3-2002; Nr 4-2003; Nr 5-2004; Nr 6-2005; Nr 72006; Nr 8-2007; Nr 9 – 2008; Nr 10 – 2009; Nr 11 – 2011, Nr 12-2012
Biuletyn Informacyjny. [Wyd.] Służba Zwycięstwu Polski, [nast.] ZWZ,
[nast.] KG AK
sygn. 110 mf
Warszawa [nast.: Kraków]
[R. 2]-1940, [nr 1(12)-45(56)]; [R. 3]-1941, [nr 1(57)-48(104)]; R. 4-1942, nr
1(105)-51(155); R. 5-1943, nr 1(156)-52(207); R. 6-1944, nr 1(208)-33(240),
103(311)-106(314); R. 7-1945, nr 1(315)-3(317)
Biuletyn Informacyjny Poselstwa Izraela
sygn. 26082A
Warszawa 1960Od 1965 r. zm. tyt.: Biuletyn Informacyjny, wyd.: Ambasada Izraela
[R.] 1960, nr 1,3,4; 1961, nr,6,8,12,15-21; 1962, nr 2-14, 17-24; 1963, nr 1-15;
1964, nr 1-22; 1965, nr 1-10,21-24; 1966, nr 1-24; 1967, nr 1-7
Biuletyn Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
sygn. 25813A
Warszawa 1971
R. 1-1971, z. 1; R. 2-1972, z. 2; R.1973, z. 3/4, 5 [wyd.]1974; R 1974, z. 6
[wyd.] 1975
▼Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
sygn. 26534
Warszawa 2001R. 2001, nr 2-11; R. 2002, nr 1-10, 12; R. 2003, nr 1-12; R, 2004, nr 1-12 (brak
3, 6, 7); R. 2005, nr 1-6, 7 + CD, 8-12; R. 2006, nr 1-9 (brak 5), 10 + CD, 1112; R. 2007, nr 1-10, 11 + CD, 12 + CD; R. 2008, nr 1-2 + CD; R. 2009, nr 1-12
+ CD; R. 2010, nr specjalny 112-113 + CD; R. 2011, nr 8-9+CD, nr 10+CD, nr
11-12; zmiana tytułu : Pamięć. pl Biuletyn IPN
Biuletyn Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
sygn. 26095A
Warszawa 1918R. 1, nr 1-1918, Nr 2-1919, Nr 3-1919
Biuletyn Naukowy Wydziału Historyczno-Socjologicznego
sygn. 25627A
Warszawa
Nr 4-1961 : Seminarium poświęcone problematyce walk masowych w okresie
dwudziestolecia; Nr 5-1961; Nr 9-1962 : Wybór prac Zespołu Socjologii Klas i
Uwarstwienia Społecznego / kier. zespołu St. Widerszpil; Nr 12-1965 :
Materiały z konferencji teoretycznej poświęconej wybranym problemom
socjologii robotniczej 9-11 maja 1963 r.
Biuletyn Niemcoznawczy
sygn. 25755A
Opole
Od
1968
r.
wyd.:
Instytut
Śląski
w
Opolu.
Zakład
Stosunków
Międzynarodowych. Dwumiesięcznik. - Od 1972 r. zm. tyt.: Biuletyn Naukowy
Zakładu Stosunków Międzynarodowych
1967 nr 1(11)-2(12); 1968 nr 1(13)-6(18); R. 1970 nr 1(25)-3(27), 6(30), nr 45(28-29) : Zachodnia granica Polski na Konferencji Poczdamskiej / oprac.
Gwidon Rysiak; R. 1971 nr 1(31)-6(36); R. 1972 nr 1(37)-6(42); R. 1973 nr
1(43)-6(48); R. 1974 nr 1(49)-6(54); R. 1976 nr 1(61)-6(66); R. 1977 nr 1(67)6(72); R. 1978 nr 1(73)-6(78); R. 1979 nr 1(79)-3(81), 5(83)-6(84); R. 1980 nr
1(85)-6(90); R. 1981 nr 1(91)-6(96); R. 1982 nr 1(97)-6(100); R. 1983 nr
1(101)-6(106); R. 1984 nr 1(107)-6(112)
Biuletyn Numizmatyczny Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego
sygn. 25153A
Warszawa
Od 1954 r. zm. częstotliwości: kwartalnik
1953 nr 7-10(19-22); 1954 nr 1-4(23-26); 1955 nr 1-4(27-30); 1986 nr 912(221-224)
Biuletyn Organizacyjny TRZZ [Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich]
Sygn. 26 657 A
Warszawa
R. VI – 1962, nr 75, 79; R. VIII – 1964, nr 95/1, 112
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego
sygn. 26111A
Warszawa
Nr 18-1960; Nr 19-1961; Nr 21-1963; Nr 22-1963; Nr 23-1964; Nr 24-1965; Nr
25-1966; Nr 26-1967; Nr 27-1968; Nr 28-1969; Nr 29-1970; Nr 31-1972; Nr
32-1973; Nr 33-1974; [R.] 1977 Nr 36, 37; [R.] 1978 Nr 38-40; [R.] 1980 Nr 44
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
sygn. 25633 A
Warszawa
R. 1961 z. 5/7; R. 1961 z. 6/8; R. 1962 z. 3; R. 1962 z. 4
Biuletyn Statystyczny
sygn. 25586A
Warszawa 1961R. 1961 nr 1-5
Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej
sygn. 26718
Wrocław
2013, nr 12-13
▼ Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej
sygn. 25857A
Warszawa 1969R. 1969 Nr 1; R. 1970 Nr 2; R. 1971 Nr 3; R. 1972 Nr 4; R. 1973 Nr 5; R. 1975
Nr 7; R. 1981 Nr 11; R. 1983 Nr 12; R. 1994 Nr 17; R. 1996 Nr 19; R. 1997 Nr
20; R. 2001 Nr 24; R. 2002, Nr 25; R. 2005 Nr 27; R. 2006 Nr 28; R. 2007 Nr
29; ; R. 2008 nr 1/30 zmiana nazwy : Rocznik Archiwalno-Historyczny CAW
Biuletyn Wschodni Ministerstwa Spraw Zagranicznych
sygn. 26300A
Warszawa 1927[R.] 1927, Nr 1-5; [R.] 1928, Nr 6-7; [R.] 1929, Nr 9-12; [R.] 1930, Nr 13-15;
[R.] 1931, Nr 16-18; [R.] 1932, Nr 19-22
▼ Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego
sygn. 25349
Warszawa 1951Od R. 1953 zm. częstotliwości: kwartalnik. - Od R. 2001 zm. tyt.: Kwartalnik
Historii Żydów
R. 1951, nr 1; R. 1952, nr 1-2; R. 1953, nr 2-4; R. 1954, nr 11-12; R. 1956, nr
17/18, 19/20; R. 1957, nr 23,24; R. 1958, nr 25; R. 1960, nr 33-36; R. 1961, nr
37-40; R. 1962, nr 41-44; R. 1963, nr 45-48; R. 1964, nr 49-52; R. 1965, nr 5356; R. 1966, nr 57-60; R. 1967, nr 61-64; R. 1968, nr 65-68; R. 1969, nr 69-72;
R. 1970, nr 73-76; R. 1971, nr 1(77)-4(80); R. 1972, nr 1(81)-4(84); R. 1973, nr
1(85)-4(88); R. 1974, nr 1(89)-4(92); R. 1975, nr 1(93)-4(96); R. 1976, nr
1(97)-4(100); R. 1977, nr 1(101)-4(104); R. 1978, nr 1(105)-4(108); R. 1979, nr
1(109)-4(112); R. 1980, nr 1(113)-4(116); R. 1981, nr 1(117), 3(119), 4(120);
R. 1982, nr 1(121)-4(124); R. 1983, nr 1(125)-4(128); R. 1984, nr 1(129)-
4(132); R. 1985, nr 1(133)-4(136); R. 1986, nr 1(137)-4(140); R. 1987, nr
1(141)-4(144); R. 1988, nr 1(145)-4(148); R. 1989, nr 1(149)-4(152); R. 1990,
nr 1(153)-4(156); R. 1991, nr 2(158)-4(160); R. 1992, nr 1(161)-4(164); R.
1993, nr 1(165)-4(168); R. 1994, nr 1(169)-4(172); R. 1995, nr 1(173)-3(175);
R. 1996, nr 2(178)-3(179), nr 4(180) : Anatomia pogromu : Rzeszów 1919,
Kielce 1946; R. 1997, nr 1(181)-4(184); R. 1998, nr 1/2(185/186) : Zagłada i
powojenne życie Żydów w Polsce, nr 4(188); R. 1999, nr 1(189)-4(192); R.
2000, nr 1(193)-4(196); R. 2001, nr 1(197)-4(200); R. 2002, nr 1(201)-4(204);
R. 2003, nr 1(205)-4(208); R. 2004, nr 1(209)-4(212); R. 2005, nr 1(213)4(216); R. 2006, nr 1(217)-4(220); R. 2007, nr 1(221)-4(224); R. 2008, nr
1(225)-4(228); R. 2009, nr 1(229)-4(232); R. 2010, nr 1(233)-3(236); R. 2011,
nr 1(237)-4(240); R. 2012, nr 1(241)-4(244); R. 2013, nr 1(245)-4(248); R.
2014-, nr 1(249)-4(252) ); R. 2015, nr 1(253)-3(255)
Borussia : Kultura, Literatura, Historia
sygn. 26420
Olsztyn
R. 1991, nr 1; R. 1992, nr 1,3-4; R. 1994, nr 8; R. 1997, nr 15;
T. 20/21-2000; T. 23-2001; T. 24/25-2001; T. 26-2002; T. 27-2002
Brzask – wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej
sygn. 26374
[Trzebnica] 1983[Nr] 1-1983
Bydgostiana
sygn. 25753A
Bydgoszcz 1963Od r. 1965 wyd.: Bydgoskie Towarzystwo Miłosników Miasta Bydgoszczy
Nr 1-1959-1961 [wyd.] 1963; Nr 2-1962-1963 [wyd.] 1965; Nr 3-1964-1966
[wyd.] 1968; Nr 4-1967-1968 [wyd.] 1970; Nr 5-1959-1968 [wyd.] 1970 :
Wydawnictwo Okolicznościowe z okazji 10-lecia Bydgoskiego Towarzystwa
Naukowego 1959-1969; Nr 6-1969-1973 [wyd.] 1974; Nr 7-1973-1974; Nr 81975-1976 [wyd.] 1978; Nr 9-1959-1979; Nr 10-1980-1985 [wyd.] 1988
Chrześcijanin a Współczesność
Sygn. 26 666 A
Wrocław 1983-1989
1987, nr 1-6
Chrześcijańsko-Narodowy Kalendarz Robotniczy Ilustrowny
sygn. 25993A
Warszawa 1925R. 1-1925
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
sygn. 26702
Ciechanowiec
T.V – 2009, z. 1-2
Cistercium Mater Nostra: tradycja, historia, kultura
Sygn. 26 675
Kraków 2007R. II, z. 2 – 2008; R. III – 2009; IV-2010; V-2011; VI-2012-2013
Collectanea Theologica. [Wyd.] Societas Theologorum Polonorum
sygn. 25363A
Lwów
[R.] 1938, F. 1
Colloquium Salutis
sygn. 25794A
Wrocław 1969
[R.] 1-1969; [R.] 2-1970; [R.] 3-1971; [R.] 4-1972; [R.] 5-1973; [R.] 6-1974;
[R.] 7-1975; [R.] 8-1976; [R.] 9-1977; [R.] 10-1978; [R.] 11-1979; [R.] 121980; [R.] 13-1981 [wyd.] 1982; [R.] 15-1983; [R.] 16-1984 [wyd.] 1985
Comptes rendus de la Societe des Sciences et des Letters de Wrocław
sygn. 25397A
Wrocław 1952T. 1-1946 [wyd.] 1952; T. 2-1947 [wyd.] 1953; T. 3-1949 [wyd.] 1954; T. 41949 [wyd.] 1955; T. 5-1950 [wyd.] 1956; T. 6-1951 [wyd.] 1956; T. 7-1952
[wyd.] 1957; T. 8-1958
Cracovia - Leopolis
sygn. 26479
Kraków 1995R. 1995 nr 1-
Cyrulik Warszawski
sygn. 25991A
Warszawa 1926R. 1-1926, No 1-30
Czas
Sygn. 26 549 A
Kraków 1914R. 67 – 1914, nr 297; R. 85 -1933, nr 127
Czas. Dodatek miesięczny
Sygn. 26 083 A
Kraków 1856R. 1 – 1856, T. 1,2: z. 4,5, 3: z. 7,9,4 : z. 12; R. 2 – 1857,T. 5, 6, 7, 8; R. 3 –
1858, T. 9, 10; R. 4 – 1859, T. 12, 13, 14, 15, 16; R. 5 – 1860, T. 17, 18, 19
Czasopismo Geograficzne : Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Geograficznego
sygn. 25372A
Wrocław
T. 17-1939-1946, z. 3-4 (og. zb. nr 64); T. 18-1947, z. 1-4 (og. zb. nr 65)
▼ Czasopismo Prawno - Historyczne
sygn. 25011
Pozanń 1948Od T. 5 zm. wyd.: Komitet Nauk Prawnych. - Od T. 6 zm. częstotliwości:
półrocznik
T. 1-1948; T. 2-1949; T. 3-1951; T. 4-1952; T. 5-1953; T. 6-1954, cz. 1-2; T. 71955, cz. 1-2; T. 8-1956, cz. 1-2; T. 9-1957, cz. 1-2; T. 10-1958, cz. 1-2; T. 111959, cz. 1-2; T. 12-1960, cz. 1-2; T. 13-1961, cz. 1-2; T. 14-1962, z. 1-2; T.
15-1963, z. 1-2; T. 16-1964, z. 1-2; T. 17-1965, z. 1-2; T. 18-1966, z. 1-2; T.
19-1967, z. 1-2; T. 20-1968, z. 1; T. 21-1969, z. 1-2; T. 22-1970; T. 23-1971, z.
1-2; T. 24-1972, z. 1; T. 25-1973, z. 2; T. 26-1974, z. 1-2; T. 27-1975, z. 2; T.
28-1976, z. 2; T. 29-1977, z. 1-2; T. 30-1978, z. 1-2; T. 31-1979, z. 1-2; T. 321980, z. 1-2; T. 33-1981, z. 1-2; T. 34-1982, z. 1-2; T. 35-1983, z. 1-2; T. 361984, z. 1-2; T. 37-1985, z. 1-2; T. 38-1986, z. 1-2; T. 39-1987, z. 1-2; T. 401988, z. 2; T. 41-1989, z. 1-2; T. 42-1990, z. 1-2; T. 43-1991, z. 1-2; T. 441992, z. 1-2; T. 45-1993, z. 1-2; T. 46-1994, z. 1-2; T. 47-1995, z. 1-2; T. 481996, z. 1-2; T. 49-1997, z. 1-2; T. 50-1998, z. 1-2; T. 51-1999, z. 1-2; T. 522000, z. 1-2; T. 53-2001, z. 1-2; T. 54-2002, z. 1-2; T. 55-2003, z. 1-2; T. 562004, z. 1- 2; T. 57-2005, z. 1-2; T. 58-2006, z. 1-2; T. 59-2007, z. 1-2; T. 60 –
2008, z. 1-2; T. 61 – 2009, z. 1-2; T. 62 – 2010, z. 1-2; T. 63-2011, z. 1-2; T.
64-2012, z. 1-2; T. 65-2013, z. 1 -2 + Bibliografia zawartości za lata 19482013; T. 66-2014, z. 1-2
▼ Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
sygn. 26514
Toruń
T. 2-1997; T. 3-1997; T. 4-1998; T. 5-1998; T. 6-1999; T. 7-1999; T. 8-2000; T.
9-2000; T. 10-2001; T. 11-2001; T. 12-2002; T. 13-2002; T. 14-2003; T. 152003; T. 16-2004; T. 17-2004; T. 18-19 – 2005; T. 20 – 2007; T. 22 – 2009; T.
23 – 2010; T. 24 – 2011; T. 25-2012; T. 26-2013; T. 27-2014; T. 28-2015
▼CzasyPismo
sygn. 26725
Katowice
2012, z. 1-2; 2013, z. 1-2(3-4); 2014, z. 1(5)-2(6)
Dawna Broń i Barwa: zeszyty Stowarzyszenia Milośników Dawnej Broni i
Barwy
Sygn. 26 620 A
Katowice
8, 9 – 1993; 10 – 1994; 11, 12 – 1995; 13, 14 – 1996; 15, 16 – 1997; 17, 18 –
1998; 19-20 – 1999; 21, 22, 23 – 2000; 24 - 2002
Diariusz Sejmowy : II Kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
sygn. 26483A
Warszawa 1993Kancelaria Sejmu
[R. 1993] 1. posiedzenie, 2. posiedzenie, 3. posiedzenie, 4. posiedzenie, 5.
posiedzenie, 6. posiedzenie, 7. posiedzenie, 8. posiedzenie; [R. 1994] 9.
posiedzenie, 10. posiedzenie, 11. posiedzenie, 12. posiedzenie, 13. posiedzenie,
14. posiedzenie, 15. posiedzenie, 16. posiedzenie, 17. posiedzenie, 18.
posiedzenie, 19. posiedzenie, 20. posiedzenie, 21. posiedzenie, 22. posiedzenie,
23. posiedzenie, 24. posiedzenie, 25. posiedzenie, 26. posiedzenie, 27.
posiedzenie, 28. posiedzenie, 29. posiedzenie, 30. posiedzenie, 31. posiedzenie,
32. posiedzenie, 33. posiedzenie, 34. posiedzenie, 35. posiedzenie, 36.
posiedzenie, 37. posiedzenie, 38. posiedzenie, 39. posiedzenie; [R. 1995] 40.
posiedzenie, 41. posiedzenie, 42. posiedzenie, 43. posiedzenie, 44. posiedzenie,
45. posiedzenie, 46. posiedzenie, 47. posiedzenie, 48. posiedzenie, 49.
posiedzenie, 50. posiedzenie, 51. posiedzenie, 52. posiedzenie, 53. posiedzenie,
54. posiedzenie, 55. posiedzenie, 57. posiedzenie, 59. posiedzenie, 60.
posiedzenie, 61. posiedzenie, 62. posiedzenie, 63. posiedzenie, 64. posiedzenie,
65. posiedzenie, 66. posiedzenie, 67. posiedzenie, 68. posiedzenie; [R. 1996]
69. posiedzenie, 70. posiedzenie, 71. posiedzenie, 72. posiedzenie, 73.
posiedzenie, 74. posiedzenie, 75. posiedzenie + dodatek: Uroczyste
zgromadzenie posłów i senatorów, 76. posiedzenie, 77. posiedzenie, 78.
posiedzenie, 79. posiedzenie, 80. posiedzenie, 81. posiedzenie, 82. posiedzenie,
83. posiedzenie, 84. posiedzenie, 85. posiedzenie, 86. posiedzenie, 87.
posiedzenie, 89. posiedzenie, 90. posiedzenie, 91. posiedzenie, 92. posiedzenie,
93. posiedzenie, 94. posiedzenie, 95. posiedzenie, 96. posiedzenie; [R. 1997]
97. posiedzenie, 98. posiedzenie, 99. posiedzenie, 100. posiedzenie, 101.
posiedzenie, 102. posiedzenie, 103. posiedzenie, 104. posiedzenie, 105.
posiedzenie, 106. posiedzenie, 107. posiedzenie, 108. posiedzenie, 109.
posiedzenie, 110. posiedzenie + Aneks, 111. posiedzenie, 112. posiedzenie
Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej III Kadencja
sygn. 26493A
Warszawa 1996R. 1996, Nr 52(99)
Dokumentacja prasowa : przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych i
zagranicznych
sygn. 25521A
Warszawa 1952Od R. 11 zm. podtyt.: Przegląd najwazniejszych wydarzeń w kraju i za granicą
R. 1952; R. 1953; R. 1954; R. 1955; R. 1956; R. 1957; R. 1958; R. 8-1959; R.
9-1960; R. 10-1961; R. 11-1962; R. 12-1963; R. 13-1964; R. 14-1965; R. 151966; R. 16-1967; R. 17-1968; R. 18-1969; R. 19-1970; R. 20-1971; R. 211972; R. 22-1973; R. 23-1974, Nr 1037-1057, 1059-1084; R. 24-1975, Nr
1085-1132; R. 25-1976, Nr 1133-1149, 1151-1180; R. 26-1977, Nr 1181-1209,
1212-1228; R. 27-1978, Nr 1229-1236, 1239-1276; R. 28-1979, Nr 1277-1324;
R. 29-1980, Nr 1325-1372; R. 30-1981, Nr 1373-1420; R. 31-1982, Nr 14211444; R. 32-1983, Nr 1445-1468; R. 33-1984, Nr 1469-1492; R. 34-1985, Nr
1493-1516; R. 36-1987, Nr 1541-1564; R. 37-1988, Nr 1565-1588
Dolnośląski Biuletyn Gospodarczy : organ przemysłu, rzemiosła i handlu
sygn. 25878A
Wrocław 1946R. 1-1946, Nr 1-11; R. 2-1947, Nr 1-10, 15-22
Dolnośląski Przegląd Gospodarczy
sygn. 25838A
Wrocław 1968Od R. 1971 zm. tyt.: Przegląd Gospodarczy : technika, ekonomika, organizacja.
Wyd.: Wydawnictwo Czasopism Technicznych NOT
[R.] 1968, Nr 1-8; 1969, Nr 9-15, 17, 18; [R.] 1970, Nr 1(21)-4(24), 7(27)8(28), 10(30)-12(32); [R.] 1971, Nr 5(40)-10(42), 12(44); [R.] 1972, Nr 1(45)4(47), 6(49)-8(51), 10(53)-11(54)
▼ Dolny Śląsk
sygn. 26478
Wrocław 1995R. 1995, nr 1; R. 1996, nr 2-3; R. 1997, nr 4; R. 1998, nr 5; R. 1999, nr 6-7; R.
2000, nr 8, R. 2001, nr 9; R. 2002, nr 10; R. 2005, nr 11; R. 2007, nr 12; R.
2008, nr 13; R. 2009, nr 14; R. 2010, nr 15; R. 2011, nr 16; R. 2012, nr 17
Druga Wojna Światowa
sygn. 26088A
Warszawa 1978[Nr 1]-1978 : Marsz ku wojnie; [Nr 2]-1979 : Wojna obronna Polski 1939 r.;
[Nr 3]-1980 : W cieni linii Maginota, Wydanie specjalne : Drogi do
zwycięstwa; Polski czyn zbrojny 1939-1945; [Nr 4]-1980 : Bitwa o Wielką
Brytanię; [Nr 5]-1980 : Bałkany 1940-1941; [Nr 6]-1982 : Krach Blitzkriegu;
[Nr 7]-1982 : Wojna w Afryce Północnej 1940-1943; [Nr 8]-1982 : Terror
hitlerowski w Polsce; [Nr 9]-1983 : Twierdze czarnomorskie; [Nr 10]-1983 :
Wielka Koalicja 1941-1943; [Nr 11]-1984 : Pacyfik w ogniu; [Nr 12]-1984 :
Stalingrad; [Nr 13]-1984 : 900 dni Leningradu; [Nr 14]-1984 : Bitwa o
Atlantyk; [Nr 15]-1985 : Spoza gór i rzek; [Nr 16]-1985 : Ruch oporu w Polsce
1939-1943; [Nr 17]-1985 : Od Sycylii do Monte Casino; [Nr 18]-1986 : Front
idzie ku Polsce; [Nr 19]-1986 : Maquis : ruch oporu na Zachodzie Europy 19401945; [Nr 20]-1986 : Wywiad i kontrwywiad; [Nr 21]-1986 : Ruch oporu na
Bałkanach; [Nr 22]-1987 : Na tyłach frontu wschodniego; [Nr 23]-1988 :
Sekwana - Ren; [Nr 24]-1987 : Od Rzymu do Alp; [Nr 25]-1987 : Bitwy
partyzanckie : ruch oporu w Polsce 1944-1945; [Nr 26]-1988 : Martyrologia i
walka Żydów polskich; [Nr 27]-1989 : Powstanie Warszawskie; [Nr 28]-1989 :
Bomby nad Europą
Dwadzieścia Jeden : pismo społeczno polityczne : poglądy - gospodarka idee - sprawy społeczne - rozmowy - polemiki - dokumenty
sygn. 26389A
Warszawa 1987Nr 4 - 1987
Dydaktyka Szkoły Wyższej
sygn. 25694A
Warszawa
R. 1968, z. 1-2; R. 1969, z. 1-4; R. 1970, z. 1-4; R. 1971, z. 1-4; R. 1972, z. 1-3;
R. 1973, z. 1,2,4
▼ Dzieje Najnowsze : kwartalnik Instytutu Pamięci Narodowej
sygn. 25503A
Warszawa 1947
T. 1-1947, z. 1-4
Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku
sygn. 25779
Warszawa 1969R. 1-1969, z. 1-2, 4; R. 2-1970, z. 1-4; R. 3-1971, z. 1-4; R. 4-1972, z. 1-4; R. 51973, z. 1-4; R. 6-1974, z. 1-4; R. 7-1975, z. 1-4; R. 8-1976, z. 1-4; R. 9-1977,
z. 1-4; R. 10-1978, z. 1-4; R. 11-1979, z. 1-4; R. 12-1980, z. 1-4; R. 13-1981, z.
1-4; R. 14-1982, z. 1-4; R. 15-1983, nr 1-4; R. 16-1984, nr 1-4; R. 17-1985, nr
1-4; R. 18-1986, nr 1-4; R. 19-1987, nr 1-4; R. 20-1988, nr 1-4; R. 21-1989, nr
1-4; R. 23-1991, nr 1-4; R. 24-1992, nr 1-2, 4; R. 25-1993, nr nr 1-4; R. 261994, nr 1-4; R. 27-1995, nr 1-4; R. 28-1996, nr 1-4; R. 29-1997, nr 1-4; R. 301998, nr 1-4; R. 31-1999, nr 1-4; R. 32-2000, nr 1-4 : Dzieje Azji w XX w.; R.
33-2001, nr 1-4; R. 34-2002, nr 1-4; R. 35-2003, nr 1-4; R. 36-2004, nr 1-4; R.
37-2005, nr 1-4; R. 38-2006, nr 1-4; R. 39-2007, nr 1-4; R. 40-2008, nr 1:
Marzec 1968, nr 2-4; R. 41 – 2009, nr 1-4; R. 42 – 2010, nr 1-4; R. 43 – 2011,
nr 1-4; R. 44-2012, nr 1-4; R. 45-2013, nr 1-4
Wstrzymane gromadzenie-jeden egzemplarz
▼ Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku
sygn. 25780 Czytelnia
Warszawa 1969R. 1-1969, z. 1-4; R. 2-1970, z. 1-2,4; R. 3-1971, z. 1-4; R. 4-1972, z. 1-4; R. 51973, z. 1-4; R. 6-1974, z. 1-4; R. 7-1975, z. 1-4; R. 8-1976, z. 1-4; R. 9-1977,
z. 1-4; R. 10-1978, z. 1-4; R. 11-1979, z. 1-4; R. 12-1980, z. 1-4; R. 13-1981, z.
1-4; R. 14-1982, z. 1-4; R. 15-1983, nr 1-4; R. 16-1984, nr 1-4; R. 17-1985, nr
1-4; R. 18-1986, nr 1-4; R. 19-1987, nr 1-4; R. 20-1988, nr 1-4; R. 23-1991, nr
1-4; R. 25-1993, nr 1-4; R. 26-1994, nr 1-4; R. 27-1995, nr 1-4; R. 28-1996, nr
1-4; R. 29-1997, nr 1-4; R. 30-1998, nr 1-4; R. 31-1999, nr 1-4; R. 32-2000, nr
1-4 : Dzieje Azji w XX w.; R. 33-2001, nr 1-4; R. 33-2001, nr 1-4; R. 34-2002,
nr 1-4; R. 35-2003, nr 1-4; R. 36-2004, nr 1-4; R. 37-2005, nr 1-4; R. 38-2006,
nr 1-4; R. 39-2007, nr 1-4; R. 40-2008, nr 1: Marzec 1968, nr 2-4; R. 41 – 2009,
nr 1-4; R. 42 – 2010, nr 1-4; R. 43 – 2011, nr 1-4; R. 44-2012, nr 1-4; R. 452013, nr 1-4; R. 46-2014, nr 1-4; R. 47-2015, nr 1-3
Dzieła i Interpretacje
Sygn 26676
Wrocław
R. III – 1995; R. VI – 2000; R. VII – 2002; R. VIII- 2003; R. IX – 2004; R. X –
2005; R. XI – 2008; R. XII – 2009; R. XIII-2012
Dziennik Kijowski. Pismo polityczne, społeczne i literackie
Sygn. 26547
Kijów
R. 9 – 1914, nr 247; R. 10 – 1915, nr 151
Dziennik Polski
Sygn. 26 555 A
Lwów
R. 47 – 1914, nr 220, 226, 227, 229, 231, 234, 235, 236, 237, 240, 253; R. 48 –
1915, nr 166, 172, 174
Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza
sygn. 26261 A
London 1944R. 9-1948, Nr 71, 239, 240, 265, 267, 268, 270, 271, 281, 282, 283; R. 15-1954,
Nr 16; R. 18-1957, Nr 247; R. 19-1958, Nr 1, 7-30, 41, 43, 59-61, 68-77, 79,
81-86, 88-89, 91, 100, 107-108, 161, 184, 219, 232, 250; R. 20-1959, Nr 1-2,
23-26, 36, 42, 44, 50, 51, 53-54, 56, 60-63, 65-66, 68-69, 73-74, 76-77, 79-80,
82-86, 89, 95-98, 101-102, 104, 107, 110, 112, 118-119, 122, 124-128, 130134, 136-138, 142, 146, 148, 150-152, 154-155, 157-158, 166-167, 178-182,
184-185, 187-188, 190-194, 196, 202, 204-206, 208-210, 212, 214-218, 220224, 226-230, 232, 234-236, 238-242, 244-248, 254, 256-271, 273-277, 279,
281-283, 285-288, 291-295, 297-301, 303-305, 307-310; R. 21-1960, Nr 110114, 116, 118-120, 122-126, 128-130, 134-138, 141-144, 146, 148, 156, 158162, 164, 166-168, 170-172, 176-178, 184, 186, 189, 190-192, 195-196, 271,
295; R. 22-1961, Nr 95, 143, 161, 167, 227, 245, 251, 293, 295, 297-299; R.
23-1962, Nr 30, 36; R. 25-1964, Nr 184, 190; R. 28-1966, Nr 19, 132; R. 281967, Nr 143, 155; R. 29-1968, Nr 107, 293; R. 30-1969, Nr 112, 190, 202,
208, 220, 226; R. 34-1973, Nr 295-297; R. 35-1974, Nr 104, 129, 183, 189,
201, 231, 249, 255, 261, 279, 285, 291, 297, 303, 307; R. 36-1975, Nr 1-21, 23,
27-36, 39-42, 45, 51-52, 54-57, 59-81, 85-86, 90-92, 94-107, 110-129, 132-135,
140-152, 158, 164, 172-179, 182, 188-212, 218-222, 224, 229-231, 234-270,
272, 278-281, 283-284, 287-302, 304-306, 308; R. 37-1976, Nr 2-11, 14-44,
51-79, 81-98, 103-115, 117-140, 142-159, 161-177, 179-182, 184-186, 188190, 192-194, 196-202, 205, 208-221, 225-238, 240-250, 252-255, 257-269,
271, 273-278, 283, 289, 295, 301-302, 305, 311; R. 38-1977, Nr 1-3, 5, 12, 1824, 27-42, 48, 51-54, 56, 58, 59, 60, 66, 70-81, 83-87, 89-102, 105-110, 112115, 117-119, 121, 123-127, 129-148, 149, 150-179, 186-208, 210-213, 216229, 232-233, 235-255, 257-262, 264-278, 282, 286, 293, 295-300, 302-307,
309; R. 39-1978, Nr 1-2, 4-5, 7, 11, 13-16, 18-22, 23, 24-34, 35, 36-39, 42-68,
75-94, 99, 101-103, 105-118, 120-139, 141-150, 151, 152, 153-155, 157-202,
204-207, 209-214, 216-255, 257-259, 261-164, 266-268, 272-282, 284-286,
292, 297-306; R. 40-1979, Nr 1, 4, 6-94, 96-99, 101-107, 109-137, 139-141,
143-147, 149-153, 154, 155-159, 161-177, 182-183, 185-194, 198-203, 204207, 208, 209-225, 227-231, 233-237, 239-243, 245-249, 251-254, 257-259,
261, 263-267, 269-273, 275-277, 281-297, 298, 299-306, 308; R. 41-1980, Nr
16, 58, 66, 70, 93, 108, 117, 123, 124, 135, 136, 140-147, 148-153, 156, 165,
171, 178, 179, 182, 183, 186, 189, 195, 198-206, 208-215, 218, 228, 236, 241243, 249, 273, 279-288, 290, 292, 295, 299, 301, 303, 304-306, 308-310; R. 421981, Nr 3, 14, 33, 34, 44, 62, 68, 74, 86, 91, 103, 109, 121, 123, 127, 146, 151152, 154, 163, 169, 181, 205, 247; R. 43-1982, Nr 25R. 44-1983, nr 87, 91, 92,
93, 96, 97, 98, 100; R. 45-1984, nr 60, 66, 132-135, 152, 158, 165, 209, 226,
228, 235-238, 272-273, 275, 276; R. 46-1985, Nr 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44-88,
90-130, 141, 147, 151, 159, 162-166, 172-175, 177-217, 219-220, 223-225,
231, 241-243, 246-265, 268-288, 290, 296-305/306; R. 47-1986, Nr 1-3, 5-38,
40-84, 92, 118, 148, 150-152, 154-158, 161-162, 165, 169-181, 183-199, 202-
217, 219-240, 242-247, 249-253, 255-259, 261-164, 272-274, 279, 288-289; R.
48-1987, Nr 19-30, 35-38, 40-44, 46-53, 63, 89, 91-101, 106, 108-111, 114119, 128, 132-136, 140, 222, 227-230, 236, 237, 239-247, 250-259, 261-277,
280-296, 298-301, 303-310; R. 49-1988, Nr 1-8, 10-27, 29-48, 50-57, 59-63,
65-74, 77-86, 88, 91-92, 98, 100, 102-110, 113, 114, 116, 119, 121-132, 134136, 138, 142, 144, 145, 152, 151, 155, 158-168, 170-192, 195-202, 204, 206218, 220-225, 229, 230-243, 246, 251, 226, 227, 228, 252, 254-260, 269, 274,
275, 277-288, 291-303, 311; R. 50-1989, Nr 5, 24(4), 27, 33, 42(7); R. 52-1991,
Nr 181-310; R. 53-1992, Nr 1, 3-17
Dziennik Rolniczy wydawany przez C. K. Towarzystwo Gosp.-Rolnicze
Krakowskie
sygn. 26068A
Kraków 1865R. 1865, Nr 1-24; R. 1866, Nr 1-24
Dziennik Rozporzadzeń Polskiej Komisji Likwidacyjnej
sygn. 26013A
Kraków 1918Od nr 6 zm. tyt.: Dziennik Rozporządzeń Komisji Rządzącej. - Od nr 9 zm. tyt.:
Dziennik Rozporządzeń Generalnego Delegata Rządu dla Galicji
R. 1918, Cz. 1, Cz. 2, nr 1,2,3; R. 1919, Cz. 1-16
Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu
sygn. 26028A
Kraków 1826Od r. 1850 zm. tyt.: Dziennik Rządowy Miasta Krakowa i jego Okręgu
1826, Nr 1-28; 1939, Nr 1-4, 9-20, 47-48, 51-76; 1841 : Regestr Dziennika
Rządowego; 1842, 12-13, 32-33, 36, 37, 42-43, 64-65, 82-83, 100-103, 106115, 120-123, 126-138; 1850, Nr 48-74, 76-211, 213240, 244-318 + Allegat
2,5,6/I-III, 7
Dziennik Rządu Krajowego dla Okręgu Administracyjnego Krakowskiego
sygn. 26031A
Kraków 1857R. 1857, Oddział pierwszy, z. 2-8,12,27-50 + Spis chronologiczny Ustaw i
Rozporządzeń które w r. 1857 wyszły, Spis alfabetyczny, Oddział drugi, z.
2,9,10,13-17; R. 1858, Oddział pierwszy, z. 1-6,8,23-57 + Spis chronologiczny,
Spis alfabetyczny, Oddział drugi, z. 2-6,10-20,22-24 + Spis chrono;ogiczny,
Spis alfabetyczny
Dziennik Urzędowy Generalnego Komisarza Cywilnego. [Wyd.] Naczelne
Dowództwo Wojsk Polskich. Zarząd Wojskowy Ziem Wschodnich
sygn. 26041A
Warszawa 1919Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich. Zarząd Wojskowy Ziem Wschodnich
Od nr 3 zm. tyt.: Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich. Od nr 21 zm. wyd.: Wilno
R. 1-1919, nr 1-44; R. 2-1920, nr 1-58
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej
sygn. 26096A
Warszawa - Poznań
R. 1921, Nr 1-34
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
sygn. 26032A
Lublin
R. 2-1921, nr 2/3, 4, 8-10
▼Echa Przeszłości
sygn. 26 571
Olsztyn 2000T. 1-2000; T. 2-2001: poświęcony prof. Henrykowi Zinsowi; T. 3-2002; T. 42003; T. 5-2004; T. 6-2005; T. 7-2006; T. 8-2007; T.9 - 2008; T. 10 – 2009 +
Bibliografia zawartości za lata 2000-2009; T. 11 – 2010; T. 12 – 2011; T. 132012; T. 14-2013; T. 15-2014
Echo Złotoryi
sygn. 26629A
2006, nr 1(13)-4(17); 2007, nr 1(14)-12(25); 2008, nr 1(26)-12(37); 2009, nr
1(38)-12(49); 2010, nr 1(50)-12(61)
Edukacja Polityczna
sygn. 25221A
Warszawa 1982Vol. 1-1982; Vol. 2-1983; Vol. 10-1987; Vol. 12-1988; Vol. 13-1989; Vol. 141989; Vol. 15-1990; Vol. 16-1990
Ekonomista : kwartalnik powięcony nauce i potrzebom życia
sygn. 25123A
Warszawa 1901Od R. 29 podtyt.: Organ Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich,
od R. 1955 zm. częstotliwosci - dwumiesięcznik
R. 1-1901, T. 1-2, z. 1-4; R. 4-1904, T. 2, z. 2; R. 9-1909, T. 4; R. 13-1913, T.
1-4; R. 19-1919, T. 2; R. 29-1929, T. 1-2; R. 31-1931, T. 1; R. 32-1932, T. 1; R.
33-1933, T. 1-3; R. 34-1934, T. 4; R. 35-1935, T. 1,3,4; R. 36-1936, T. 1-4; R.
37-1937, T. 1-4; R. 38-1938, T. 1-2; R. 1949, nr 4; R. 1950, nr 3; R. 1953, nr 14; R. 1954, nr 1-4; R. 1955, nr 1-5/6; R. 1956, nr 1-6; R. 1957, nr 1-6; R. 1958,
nr 1-6; R. 1959, nr 1-6; R. 1960, nr 1-6; R. 1961, nr 1-3, 5, 6; R. 1962, nr 1-6;
R. 1963, nr 1-6; R. 1965, nr 1, 3,4,5,6; R. 1966, nr 1-6; R. 1967, nr 1-6; R.
1968, nr 1-6; R. 1969, nr 1-6; R. 1970, nr 1-6; R. 1971, nr 1-6; R. 1972, nr 1-6;
R. 1973, nr 1-6; R. 1974, nr 1-6; R. 1975, nr 1-6; R. 1976, nr 1-6; R. 1977, nr 16; R. 1978, nr 1-6; R. 1979, nr 1-6; R. 1980, nr 1-6; R. 1981, nr 1-6; R. 1982, nr
1-2, 5-6; R. 1983, nr 1-6; R. 1984, nr 1-6; R. 1985, nr 1-6; R. 1986, nr 1-6; R.
1987, nr 1-6; R. 1988, nr 1-6; R. 1989, nr 1-6
Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Archidioecesis Varsaviensis pro
Anno Domini...
sygn. 26085A
Warszawa 19331933
Elenchus Venerabilis Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Kielcensis pro
Anno Domini...
sygn. 26084A
Kielce 19291929
Encyklopedia Ziemi Głogowskiej
sygn. 26641A
Głogów 1993
1996-z. 37,38; 2005-z. 58/59; 2006-z. 60/61, 62/63; 2007-z. 64/65, 66/67
▼ Eos : Commentarii Societatis Philologiae Polonorum
sygn. 26174 ZHS
Wrocław
Vol. 68-1980, fasc. 1-2; Vol. 69-1981, fasc. 1-2; Vol. 70-1982, fasc. 1-2; Vol.
71-1983, fasc. 1-2; Vol. 72-1984, fasc. 1-2; Vol. 73-1985, fasc. 1-2; Vol. 741986, fasc. 1-2; Vol. 75-1987, fasc. 1-2; Vol. 76-1988, fasc. 1-2; Vol. 77-1989,
fasc. 1-2; Vol. 78-1990, fasc. 1-2; Vol. 79-1991, fasc. 1-2; Vol. 80-1992, fasc.
1-2; Vol. 81-1993, fasc. 1-2; Vol. 82-1994, fasc. 1-2; Vol. 83-1995, fasc. 1; Vol.
84-1996, fasc. 1-2; Vol. 85-1998, fasc. 1-2; Vol. 86-1999, fasc. 1-2; Vol. 872000, fasc. 1-2; Vol. 88-2001, fasc. 1-2; Vol. 89-2002, fasc. 1-2; Vol. 90-2003,
fasc. 1-2; Vol. 91-2004, fasc. 1-2; Vol. 92-2005, fasc. 1-2; Vol. 93-2006, fasc.
1-2; Vol. 94-2007, fasc. 1-2; Vol. 95-2008, fasc. 1-2; Vol. 96-2009, fasc. 1-2;
Vol. 97-2010, fasc. 1-2; Vol. 98-2011, fasc. 1-2; Vol. 99-2012, fasc. 1-2; Vol.
100-2013, fasc. 1-2; Vol. 101-2014, fasc. 1-2
LEst Polonais: Revue bi - mensuelle, illustrée des questions politiques,
économiques et historiques etudes et historiques
sygn. 26405A
Varsovie
R. 2-1921, No 13-14, 17
Etudes et travaux. [Wyd.] Centre d’Archeologie Méditerranéenne de
l’Académie Polonaise des Sciences
sygn. 26452 AŚ
Warszawa
T. 1-1966, T. 2-1968; T. 3- 1969; T. 4-1970; T. 5-1971; T. 6-1972; T. 15-1990;
T. 16-1990; T. 17-1995; T. 18-1999
▼Europa Orientalis
Sygn. 26 683
R. 1 – 2009; R. 2-2010; R. 3-2012; R. 4-2013; R. 5-2014
Europa : pismo Instytutu Europy Wschodniej
sygn. 26368A
Katowice 1989R. 1989, nr 1(5)
▼ Europa Środkowo-Wschodnia
sygn. 26475
Warszawa
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
R. 2-1992; R. 3-1993; R. 4-5-1994-1995; R. 6-1996; R. 7-8-1997/1998; R. 91999; R. 10-2000; R. 13-2003; R. 14-2004/07; R. 15-2005; R. 16-2006; R. 172007; R. 18 – 2008; R. 19-2009(wyd. 2012)
Fasciculi Historici
sygn. 25854A
Warszawa 1968Uniwersytet Warszawski
R. 1968, Nr 1; R. 1969, Nr 2; R. 1970, Nr 3; R. 1971, Nr 4, 5; R. 1973, Nr 6; R.
1974, Nr 7; R. 1976, Nr 8; R. 1977, Nr 9; R. 1978, Nr 10
▼ Fasciculi Historici Novi
sygn. 26518
Warszawa 1998Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
T. 1-1998 : Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w
czasach PRL / A. Kozłowska, T. Markiewicz, J. Piasecka; T. 2-1998 : Z dziejów
Średniowiecznej Europy Środkowowschodniej / pod red. Jana Tyszkiewicza; T.
3-1999
:
Bibliografia
źródeł
drukowanych
do
dziejów
Polski
Późnośredniowiecznej (1386-1506). Cz. 1 / oprac. Piotr Chojnacki, Rafał
Jaworski, Jerzy Kaliszuk, Piotr Węcowski; T. 4-2001: Z biografistyki Polski
poźnego śreniowiecza : studia / pod red. Marii Koczerskiej; T. 5-2002:
Starpolska sztuka wojenna XVI-XVII wieku : prace ofiarowane Prof. Jaremie
Maciszewskiemu / pod red. M. Nagielskiego; T.
6 – 2007 : Z dziejów
Średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej : zbiór studiów. Cz. 2 / pod
red. Jana Tyszkiewicza; T. 7 – 2007 : Karolińscy pokutnicy i polskie
średniowieczne czarownice : konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem
społeczeństwa średniowiecznego / pod red. Marii Koczerskiej; T. 8 – 2007 : Z
dziejów stosunków Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku
/ pod red. Mirosława Nagielskiego; T. 9 – 2009 : Administracja i życie
codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku / pod red. Urszuli
Augustyniak; T. 10 – 2009 : Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny
i higieny w Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku / pod red. Andrzeja
Karpińskiego; T. 11 – 2011 : Kult świętych i ideał świętości w Średniowieczu /
pod red. Romana Michałowskiego; T, 12-2012 : K. Gołąbek : Działalność
publiczna biskupa włoclawskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 15461551 w świetle jego korespondencji; T. 13-2013 : Coram judico. Studia z
dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej polski / pod red. A.
Bartoszewicz. ; T. 14-2014 : R. Ojrzyński : Obraz Polski i Polaków w pismach
Eneasza Sylwiusza Piccolominiego ( Papieża Piusa II). ).; T. 15-2015 : Wśród
córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny e Rzeczypospolitej w
XVI-XVIII wieku. Część II / pod red. A. Karpińskiego.
Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie
sygn. 26 735
Toruń
1-2014
Filomata
sygn. 26158 ZHS
Kraków 1992Od R. 1983 zm. czestotliwości: dwumiesięcznik. - Od 1997 r. zm. tyt.: Mowy
Filomata : kwartalnik. - Od r. 1998 rezygnacja z prenumeraty
[R.] 1979, [nr] 324-333; [R.] 1980, [nr] 334-343; [R.] 1981, [nr] 344-352; [R.]
1982 nie ukazał się; [R.] 1983, [nr] 353-358; [R.] 1984, [nr] 359-364; [R.] 1985,
[nr] 365-370; [R.] 1986, [nr] 371-376; [R.] 1987, [nr] 377-382; [R.] 1988, [nr]
383-388; [R.] 1990, [nr] 395; [R.] 1992, [nr] 407-409, 411-412; [R.] 1993, [nr]
414-418; [R.] 1994, [nr] 419/420, 421/422, 423/424; [R.] 1995, [nr] 425/426,
427/428, 429/430 : Rekopisy z nad Morza Martwego : Qumrańskie
kontrowersje z lat 1991-1994 / pod red. Zdzisława Kapery, [nr] 431/432; [R.]
1996, [nr] 433/434, 435-440; R. 1-1997, [nr] 1-4; R. 2-1998, nr 1-4
Fundamenta Europaea : półrocznik poświęcony kulturze europejskiej
sygn. 26563
Gniezno 2002
R. 1-2002, fasc. 1
Gazeta Codzienna
sygn. 26556A
Lwów
R. 9-1915, nr 2072, 2074, 2088, 2089, 2096, 2099, 2103, 2105, 2116-2127,
2132, 2133, 2135, 2141, 2142, 2145
Gazeta i Nowoczesność : tygodnik Gazety Wyborczej
sygn. 26385A
Warszawa 1990R. 1990, nr 16(26)
Gazeta Narodowa
sygn. 26552A
Lwów
R. 54-1914, nr 182, 189
R. 55-1915, nr 130
Gazeta Poranna 2 Grosze
sygn. 25659
Warszawa
R. 2-1913, nr 1-84; R. 3-1914, nr 1-90; R. 4-1915, nr 1-359; R. 5-1916, nr 1-61,
63-73, 75-220, 222-235, 237-361; R. 6-1917, nr 1-358; R. 8-1919, nr 1-63, 6667, 69-163, 165-267; R 8 [!]-1920, nr 167-255 + 3 jednodniówki 1-3 lipca; R.
9-1921, nr 88-267; R. 11-1923, nr 1-356; R. 12-1924, nr 91(4080)-178(4167)
Gazeta Wieczorna. [Wychodzi 2 razy dziennie, o godz. 2-giej po południu i
o godz. 6-tej rano]
syg. 26543A
Lwów
Od R. 5 zm podtyt.: Wychodzi coniennie o godzinie 1-ej po południu. od R. 6
zm. Podtyt.: Wychodzi codziennie o godzinie 1. po południu i o godzinie 6.
rano = Gazeta Poranna
R. 4-1914, nr 2012, 2014, 2021, 2025, 2055, 2057, 2059, 2060, 2069, 2073 +
Nadzwyczajny dodatek z dn. 27 lipca 1914; T. 5-1915, nr 2173, 2311, 2312,
2314-2328, 2330-2338, 2340-2345, 2347-2351, 2357, 2359-2361, 2363, 2364,
2369-2374, 2382, 2383, 2389, 2390, 2392-2396, 2398, 2399; R. 6-1916, nr
2778
Gdański Rocznik Ewangelicki
sygn. 27732
Vol. 3-2009; Vol. 4-2010
Gdańskie Zeszyty Humanistyczne
sygn. 25796A
Gdańsk 1960
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku. Wydział Humanistyczny
1960, nr 1-2
Prace Historycznoliterackie 1969, Nr 2
Filozofia i Socjologia
R. 11-1970, nr 4
Historia R. 13-1970, nr 8
Seria Pomorzoznawcza
R. 10-1967, nr 16; R. 12-1969, nr 18; R. 12-1969, nr
19; R. 13/15-1970/1972, nr 20; R. 22-1979, nr 26
▼ Genealogia : studia i materiały historyczne
sygn. 26442
Poznań - Wrocław 1991T. 1-1991; T. 2-1992; T. 3-1993; T. 4-1994; T. 5-1995; T. 6-1995; T. 7-1996;T.
8-1996; T. 1997; T. 11-1999; T. 12-2000; T. 13-2001; T. 14-2002; T. 15-2003;
T. 16-2004; T. 17-2005; T. 18-2006
Głos : Niezależne pismo społeczno - polityczne
sygn. 26395A
Warszawa
Nr 55-1989; Nr 56/57-1990; Nr 58/59-1990; Nr 60/61-1990; Nr 62/63-1990
Głos Anglii : Tygodniowy Przegląd Spraw Brytyjskich
sygn. 26324A
Kraków
R. 2-1947, Nr 2-52
Głos Olesna
sygn. 25763A
Olesno 1966[R. 1]-1966; [R.] 2-1967; [R.] 3-1968; [R.] 4-1969; [R.] 6-1971; [R.] 7-1972;
[R.] 8-1973; [R.] 10-1978; [R.] 11-1979
Głos Prawdy : tygodnik polityczno-społeczny
sygn. 26295A
Warszawa 1923-1929
Od R. 3 zm. podtyt.: Organ Radykalizmu Polskiego
[R. 1]-1923, Nr 1-16; R. 2-1924, Nr 17-68; R. 3-1925, Nr 82-121; R. 4-1926, Nr
122-174; R. 5-1927, Nr 175-225; R. 6-1928, Nr 226-277; R. 7-1929, Nr 278,
280-303, 307-314
Głos Uniwersytetu : pismo społeczności akademickiej. [Wyd.] KZ NSZZ
„Solidarność”
sygn. 26364A
Wrocław
R. 1990, nr 1-6
Gospodarka Morska : czasopismo naukowe : organ Instytutu Bałtyckiego
sygn. 25364A
Gdańsk 1948R. 2-1949, z. 4; R. 3-1950, z. 1
Gwiazdka Cieszyńska : pismo dla nauki, przemysłu i zabawy
sygn. 25218A
Cieszyn
Od R. 17 zm. podtyt.: Pismo dla nauki, przemysłu, zabawy i wiadomości
politycznych
R. 15-1862; R. 17-1864; R. 18-1865; R. 19-1866; R. 20-1867; R. 21-1868; R.
22-1869; R. 23-1870; R. 27-1873
Handel Zagraniczny Rzeczpospolitej Polskiej
sygn. 25875A
Warszawa 1924R. 1924; R. 1925, kwiecień, lipiec-wrzesień
Herald : historia, genealogia, heraldyka : kwartalnik
sygn. 26407A
Kolonia 1990R. 1990, Z. 1; R. 1991, Z. 1(2)-4(5); R. 1992, Z. (6); R. 1994, nr 8
▼Hereditas Monasteriorum
sygn. 26715
Wrocław
Vol. 1-2012; Vol. 2-2013; Vol. 3-2013; Vol. 4-2014, Vol. 5-2014
Herold Polski : czasopismo naukowe ilustrowane poświecone heraldyce i
sfragistyce polskiej wychodzące w zeszytach kwartalnych
sygn. 25883A
Kraków
[R. 3]-1897; 1905
Historia : Pismo Młodych Historyków
sygn. 26510
Kraków 1994R. 2-1994; R. 3/4-1995/1996; R. 5-1997, nr 1
Historja [!] : Organ Wydziału Kół Historycznych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych
sygn. 25147A
[Kraków] 1931-1933
R. 1, Nr 1-1931; R. 2, Nr 2-1932; R. 3, Nr 3-1933
Historia i Nauka o Konstytucji : czasopismo dla nauczycieli
sygn. 25748A
Warszawa 1953Od R. 2 podtyt.: Organ Ministerstwa Oświaty. - Od R. 5 podtyt.: Organ
Ministerstwa Oświaty redagowany przy współudziale PTH
R. 1-1953, nr 1; R. 2-1954, nr 1(5)-5/6(9/10); R. 3-1955, nr 1(11)-6(16); R. 41956, nr 1(17)-6(22); R. 5-1957, nr 1(23), 3(25)-6(28)
▼Historia i Polityka
sygn. 26679
T. II - 2005; T. III – 2005; T. IV – 2005; T. V – 2006; T. VI – 2007; Nr 1(VIII)
– 2009; Nr 2-3(IX-X) – 2010; Nr 4(XI) – 2010; Nr 9(XVI)-2013; Nr 11(XVIII)2014; Nr 12(XIX)-2014
▼ Historyka : studia metodologiczne
sygn. 26541
Warszawa 1967T. 1-1967 – T. 10-1980; T. 12- 1982; T. 13-1983; T. 16-1986 ; T. 32-2002; T.
33 – 2003; T. 34 – 2004; T. 35 – 2005; T. 36 – 2006; T. 37/38 – 2007/2008; T.
39 – 2009; T. 40-2010; T. 41-2011; T. 42-2012; T. 43-2013; T. 44-2014
Homo Dei : przegląd ascetyczno - duszpasterski
sygn. 26271A
Warszawa
R. 52-1983, Nr 3(189)
Horyzonty : miesięcznik - Revue mensuelle
sygn. 25734A
Paryż
R. 7-1962, nr 69, 70, 73-74, 76, 77, 78-79; R. 8-1963, nr 80, 82, 83
Ibidem rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL
sygn 2662
Lublin
T. 1 – 2003; T. III – 2006; T.IV – 2007; T. V – 2008; T. VI – 2009 + Księga
Jubileuszowa 90-lecia Koła Naukowego Histortków Studentów KUL; T. VII –
2010; T. VIII - 2011
Ideologia i Polityka : problemy pracy ideologicznej i szkolenia partyjnego
sygn. 26094A
[Warszawa]
1978, nr 1-12; 1979, nr 1-12; 1980, nr 1-12; 1981, nr 1-3, 5-11; 1982, nr 1-12;
1983, nr 1-12; 1984, nr 1-12; 1985, nr 1-12; 1986, nr 1-12; 1987, nr 1-12; 1988,
nr 1-12; 1989, nr 1-10
Ilustracja Polska
sygn. 26047A
Kraków 1901R. 1-1901, nr 1-15; R. 2-1902, nr 1-52; R. 3-1903, nr 1-26
Ilustracja Poznańska
sygn. 26275A
Poznań 1927[R. 1]-1927, No 1-24; [R. 2]-1928, No 1-52; [R. 3]-1929, No 1-23
Ilustrowany Kuryer[!]
Maryan[!]Dąbrowski
sygn, 26545 A
Kraków 1915
Codzienny.
Naczelny
red.
i
wydawca
R. 6 – 1915 ,nr 169
▼In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką / Uniwersytet
Zielonogórski
Sygn. 26625
Zielona Góra 20071 – 2007; 2 – 2008; 3 – 2009; 4 – 2010; 5 – 2011; 6-2012; 7-2013; 8-2014
Inauguracja roku akademickiego
sygn. 25936A
Wrocław
[T. 3]-1968/1969; [T. 4]-1969/1970; [T. 5]-1970/1971; [T. 7]-1972/1973; [T.
8]-1973/1974; [T. 9]-1974/1975; [T. ]-1982/1983
Informationes : Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych
sygn. 26347A
Rzym 19761.-1976; 2.-1980; 3.-1984; 5.-1991
Informator. [Wyd.] Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział
Filozofii
sygn. 26329A
Kraków
R. 1983/1984
Informator : Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria Prezydenta
sygn. 26481A
Warszawa 1993Nr 1-45-1993; Nr 1(47), 4(49), 7(52), 9-10(54-55), 11-12(56-57), 15-21(60-66),
24-40(69-85), 42-52(87-95)-1994; Nr 1-46(96-141)-1995
Informator archiwalny
sygn. 26269A
Szczecin
[Z.] 8-1981; [Z.] 9-1982; [Z.] 10-1982; [Z.] 12-1983
Informator katolicki
sygn. 26406A
Warszawa 1990R. 1989/1990
▼ Informator nauki polskiej
sygn. 25642 POD
Warszawa 1958R. 1958; R. 1959/1960; R. 1961; R. 1962; R. 1963; R. 1964; R. 1965; R. 1966;
R. 1967; R. 1968; R. 1969; R. 1970; R. 1971; R. 1972; R. 1973; R. 1974; R.
1975; R. 1976-1978, T. 1-1976-1977, T. 2-1977-1978; R. 1979; R. 1980/1981;
R. 1983, T. 1-2; R. 1985, T. 1-2; R. 1987/1988; R. 1989/1990, T. 1-2; R.
1992/1993, T. 1-4; R. 1995/1996, T. 1-5; R. 1997/1998, T. 1 : Instytucje
decyzyjne i doradcze, T. 2a : Instytucje naukowe, T. 2b : Instytucje naukowe, T.
3 : Społeczny ruch naukowy, T. 4 : Ludzie nauki; R. 2000, T. 1 : Instytucje
decyzyjne i doradcze, T. 2a : Instytucje naukowe, T. 2b : Instytucje naukowe, T.
3 : Społeczny ruch naukowy, T. 4a : Ludzie nauki, T. 4b : Ludzie nauki; R.
2003, T. 1 : Instytucje decyzyjne i doradcze, T. 2a : Instytucje naukowe, T. 2b :
Instytucje naukowe, T. 3 : Społeczny ruch naukowy, T. 4a : Ludzie nauki, T. 4b
: Ludzie nauki; R. 2006 : T. 1 – Instytucje decyzyjne i doradcze, T. 2a –
Instytucje naukowe, T. 2b – Instytucje naukowe; T. 2c - Instytucje naukowe, T.
3 – Społeczny ruch naukowy, T.4a – Ludzie nauki A-O, T. 4b – Ludzie nauki PŻ, T. 5 – Uczeni polscy za granicą
Informator o zakończonych pracach naukowych
sygn. 26118A
Warszawa
Seria 1, R. 13-1976, nr 1(2)-5(6)
▼Inter Finitimos : Jahrbuch zur Deutsch-Polnischen Beziehungsgeschite
Sygn. 26624
Osnabrück
CD zawierające tomy : 1/2003, 2/2004, 3/2005, 4/2006, 5/2007
2 – 2004; 3 – 2005; 4 – 2006; 5 – 2007; 6 – 2008; 7 – 2009; 8 - 2010; 9-2011;
10-2012; 11-2013/14
1 – 1998 : Zeszyt specjalny: Bibliografia stosunków polsko-niemieckich.
Wybór publikacji; 2 – 1999 : Zeszyt specjalny: : Bibliografia stosunków polskoniemieckich. Wybór publikacji; Nr 6 – 1994 : Informator naukowy do badan
nad stosunkami polsko-niemieckimi.
Janatar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich.
sygn. 25435A
Gdańsk 1937R. 1-1937, z. 4; R. 3-1939, z. 1,2; R. (4) 1-1946, nr 1-3; R. 5-1947, nr 1-4; R. 61948, nr 1, 2/3, 4; R. 7-1949, nr 1/2-3/4
Junak : dwutygodnik dla młodzieży
sygn. 26410A
m.p. Armii Polskiej
R. 3-1945, nr 2,4,6,8,12,13; R. 4-1946, nr 1-6
▼Juvenilia
Sygn. 26 583
Wrocław 2006
T. 1 – 2006; T. 2 – 2007;
Kalendarz Bibliotekarza na rok...
sygn. 25639A
Warszawa 1955Od R. 1957 zm. tyt.: Informator Bibliotekarza. - Od R. 1960 zm. tyt.: Informator
Bibliotekarza i Księgarza
[R.] 1956; [R.] 1957; [R.] 1960; [R.] 1961; [R.] 1962; [R.] 1963; [R.] 1966; [R.]
1967; [R.] 1968; [R.] 1969; [R.] 1971
Kalendarz dla Warmii i Mazur na rok...
sygn. 25616A
Warszawa 1954R. 1954; R. 1955; R. 1960
Kalendarz Emigracyjny : informator na rok...
sygn. 26281A
Warszawa
[R. 3]-1931
Kalendarz humorystyczny (Szopki)
sygn. 25146A
Warszawa
Na rok 1926
Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego na rok...
sygn. 25674A
Warszawa 1928R. 1-1928; R. 2-1929; R. 3-1930; R. 4-1931; R. 5-1932; R. 7-1934; R. 8-1935;
R. 9-1936; R. 10-1937; R. 11-1938; R. 12-1939
Kalendarz - informator Zagłębia Dąbrowskiego i okolic na rok...
sygn. 25940A
Sosnowiec 1928Komitet Okręgowy Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Zagłębiu Dabrowskim
R. 1-1928
Kalendarz katolicki Śląska Opolskiego na rok Pański...
sygn. 26288A
Opole
R. 1947
Kalendarz Lubelski
sygn. 25691A
Lublin 1964R. 1964; R. 1965; R. 1966; R. 1968
Kalendarz Ludowca na... rok
sygn. 26056A
Warszawa 19471947
Kalendarz Narodowy na rok...
sygn. 26036A
Mikołów 1915R. 1916
Kalendarz Polityczny dla Królestwa Polskiego y [!] Wielkiego Xięstwa [!]
Litewskiego na rok Pański...
sygn. 26309 Cim.
Warszawa
R. 1777; R. 1782
Kalendarz Polski Ilustrowany na rok...
sygn. 26280A
Warszawa
R. 3-1893
Kalendarz Robotniczy
sygn. 25625A
Warszawa
R. 1948; R. 1949; R. 1950; R. 1951; R. 1959; R. 1960; R. 1961; R. 1962; R.
1964; R. 1965; R. 1966; R. 1967; R. 1968; R. 1969; R. 1970; R. 1971; R. 1972;
R. 1973; R. 1974; R. 1975; R. 1976; R. 1977; R. 1979
Kalendarz Robotniczy PPS[Polskiej Partii Socjalistycznej] na rok...
sygn. 26097A
Warszawa
R. 1919; R. 1921
Kalendarz Samorządowy na rok...
sygn. 26131A
Warszawa
R. 10-1935; R. 11-1936
Kalendarz Spółdzielczy na rok...
sygn. 25915A
Łódź
[R.] 1939
Kalendarz Śląski na rok...
sygn. 25614A
Katowice
R. 1959
Kalendarz Śląski na rok...
sygn. 25874A
Ostrava
R. 4-1965; R. 7-1968
Kalendarz Światowego Związku Polaków z Zagranicy na rok...
sygn. 26282A
Warszawa
R. 1938; R. 1939
Kalendarz Warszawski : ilustrowany rocznik warszawski
sygn. 25612A
Warszawa - Kraków
R. 1946; R. 1947; R. 1948
Kalendarz Wiejski na rok...
sygn. 25619A
Warszawa
R. 1939
▼ Kalendarz Wrocławski. [Wyd.] Towarzystwo Miośnikłów Wrocławia
sygn. 25567
Wrocław 1958R. 1-1958; R. 2-1959; R. 3-1960; R. 4-1961; R. 6-1963; R. 7-1964; R. 8-1965;
R. 10-1966; R. 11-1967; R. 12-1968; R. 13-1969; R. 14-1970; R. 1971; R.
1972; R. 1973; R. 1974; R. 1975; R. 1979; R. 1980; [R.] 1981; [R.] 1982; [R.]
1983; [R.] 1984; [R.] 1985; [R.] 1986; [R.] 1987; [R.] 1988; [R.] 1989; R. 1991;
R. 1992, T. 1,2; R. 1993, T. 1,2; R. 1994, T. 1,2; R. 1995, T. 1,2; R. 1996, T.
1,2; R. 1997, T. 1,2; R. 1998, T. 1-2; R. 40-1999; R. 41-2000; R. 42-2001; R.
43-2002
Kalendarz Wychodźczy Orbisu na rok...
sygn. 26419A
Paris
R. 1934
Kalendarz Ziem Wschodnich na rok...
sygn. 26112A
Warszawa
R. 1-1935
Kalendarz Ziemi Lubińskiej / Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej
sygn. 26615
Lubin 20041985; 2004
Kalendarzyk Krakowski na rok...
sygn. 26319 PW
Kraków
R. 1812
Kalendarzyk nowy polityczny warszawski na rok...
sygn. 26148 PW
Warszawa 1819-1835
Od R. 9 zm. tyt.: Nowy Kalendarzyk Polityczny
R. 9-1827
Kalendarzyk Polityczny Chronologiczny i Historyczny na rok Pański... z
Magistraturami kraiowemi [!]
sygn. 26310 PW
Warszawa
R. 1809
Kalendarzyk polityczny na rok... wydany za upoważnieniem Rządu przez
Fr. Radziszewskiego
sygn. 26149 PW
Warszawa 1833-1849
[R. 3]-1835; R. 6-1838; R. 13-1845
▼ Karta : niezależny miesięcznik historyczny
sygn. 26414
Warszawa 1991R. 1991, nr 1-6; R. 1992, nr 7-9; R. 1993, nr 10-11; R. 1994, nr 12-14; R. 1995,
nr 15-17; R. 1996, nr 18-20; R. 1997, nr 21-23; R. 1998, nr 24-26; R. 1999, nr
27-29; R. 2000, nr 30-31; R. 2001, nr 32-33; R. 2002, nr 34-36, R. 2003, nr 3738 + pyta CD: Mówi Radio Wolna Europa; R. 2003, nr 39; R. 2004, nr 40, 41,
42, 43; R. 2005, nr 44, 45, 46, 47; R. 2006, nr 48, 49, 50 + CD; R. 2007, nr 51,
52, 53 + CD : Rozmowa z Henrykiem Schonkerem, Kołyma; R. 2008 – nr 54,
55, 56, 57 + CD : Historie bliskie – program telewizyjny Discovery Historia
przygotowany we współpracy z Ośrodkiem Karta; R. 2009 – nr 58, 59, 60, 61 +
CD : Miejsca pamięci drugiej wolny światowej; R. 2010 – nr 62, 63, 64, 65; R.
2011 – nr 66, 67, 68, 69 + CD; R. 2012 – nr 70, 71, 72,73; R. 2013- nr 74-77 +
CD; R. 2014-nr 78-81; ; R. 2015-nr 82 + CD, 83-85
Katalog mikrofilmów
sygn. 25148A
Warszawa 1951Biblioteka Narodowa
R. 1-1951; R. 2-1952; R. 3-1954; R. 4-1955; R. 1-1956 [wyd. 2]; R. 5-1957; R.
6/7-1958; Nr 15-1969 : Czasopisma [nr 1]
▼ Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
sygn. 26570
Toruń 2001Z. 1-2001; Z. 2-2002; Z. 3-2003; Z. 4-2004; Z. 5 – 2004; Z. 6 – 2005; Z. 7 –
2005; Z. 8 – 2006; Z. 9 – 2007; Z. 10 – 2008; Z. 11 – 2008; Z. 12 – 2009; Z. 13
– 2009; Z. 14 – 2010; Z. 15 – 2010 numer specjalny : społeczna historia
medycyny w dobie Oświecenia; Z. 16/1 – 2011; Z. 17/2 - 2011; Nr 18/3-2011;
Nr 19/4-2011; Nr 20/1-2012; Nr 21/2-2012; Nr 22/3-2012; Nr 23/4-2012; Nr
24-2013/1; Nr 25-2013/2; Nr 26-2013/3; Nr 27-2013/4; Nr 28-2014/1; Nr 292014/2, Nr 30-2014/3; Nr 31-2014/4; Nr 32-2015/1
Kłosy : czasopismo ilustrowane tygodniowe
sygn. 26558A
Warszawa
T. 14-1871/1872, nr 340346, 348-351, 353; T. 15-1872, nr 386-388; T. 161872-1873, nr 392, 394. 396-402, 407-412; T. 17-1873, nr 440-443; T. 181873/1874, nr 444-464; T. 19-1874/1875, nr 496; T. 20/1875, nr 497, 500-510,
T. 22-1875/1876, nr 549, 551-563, 565-569; T. 24-1877, nr 604, 607
Kocynder : czasopismo wesołe-górnośląskie, wychodzi 1-go, 10-go i 20-go
każdego miesiąca
sygn. 25761A
Bytom
R. 1920, nr 16; R. 1921, nr 20,26,27; R. 3-1922, nr 4,9,10
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
Sygn. 26674 A
Warszawa 1929
R. VIII-1937, nr 12, 14-20
Koło Żołnierzy Formacyj [!] Pozapułkowych Byłych Legionów Polskich
sygn. 26278A
Warszawa
R. 1937, Nr 3; R. 1938, Nr 2
Komentarze Fromborskie
sygn. 25895A
Olsztyn
Z. 3-1970
Komunikat. [Wyd.] Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie poświęcony
badaniu najnowszej historii Polski
sygn. 26448A
[Londyn]
R. 38-1987, komunikat 100; R. 40-1989, komunikat 102; R. 40-1991,
komunikat 104
Komunikaty Instytutu Bałtyckiego
sygn. 25782A
Gdańsk
[R. 5]-1968; R. 6-1969; R. 7-1970; R. 8-1971, z. 14,15; R. 9-1972, z. 16,17; R.
10-1973, z. 18,19; R. 11-1974, z. 20,21; R. 12-1975, z. 22; R. 13-1976, z. 23; R.
13-14-1976-1977, z. 24-25; R. 14-1977, z. 26; R. 15-1978, z. 27-28; R. 16-
1979, z. 29-30; R. 17-1981, z. 33; R. 19-1982, z. 34; R. 20-1983, z. 35; R.
21/22-1984/1985, z. 36/37; R. 23/24-1986/1987, z. 38/39; R. 25/28-1988/1991,
z. 40; R. 29-1992, z. 41; R. 30-1993, z. 42
Komunikaty Mazursko - Warmińskie : czasopismo poświęcone przeszłości
ziem Polski północno - wschodniej
sygn. 25392
Olsztyn 19571957, nr 1-3; 1958, nr 1-4; 1959, nr 1-4; 1960, nr 1-4; 1961, nr 1-4; 1962, nr 14; 1963, nr 1-4; 1964, nr 1-4; 1965, nr 1-4; 1966, nr 1-4; 1967, nr 1-4; 1968, nr
104; 1969, nr 1-4; 1970, nr 1-4; 1971, nr 1-4; 1972, nr 1-4; 1973, nr 1-4; 1974,
nr 1-4; 1975, nr 1-4; 1976, nr 1-4; 1977, nr 1-4; 1978, nr 1-4; 1979, nr 1-4;
1980, nr 1-4; 1981, nr 1-4; 1982, nr 1-4; [R.] 1983, nr 1-4; [R.] 1984, nr 1-4;
[R.] 1985, nr 1-4; [R.] 1986, nr 1-4; [R.] 1987, nr 1-4; [R.] 1988, nr 1-4; [R.]
1989, nr 1-4; [R.] 1990, nr 1-4; [R.] 1991, nr 1-4; [R.] 1992, nr 1-4; [R.] 1993,
nr 1-4; [R.] 1994, nr 1-4; [R.] 1995, nr 1-4; [R.] 1996, nr 1-4; [R.] 1997, nr 1-4;
R. 1998, nr 1(219)-4(222); R. 1999, nr 1(223)-4(226); R. 2000, nr 1(227)4(230); R. 2001, nr 1(231)-4(234); R. 2002, nr 1(235)-4(238); R. 2003, nr
1(239)-4(242); R. 2004, nr 1(243) – 4(246); R. 2005, nr 1(247)
Komunikaty NSZZ [Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego]
„Solidarność”Uniwersytetu Wrocławskiego
sygn. 25657A
Wrocław 1980R. 1980, [nr 7, 10-17; R. 1981, [nr] 18-20, 22-24, 26, 27-34, 36, 38-42, 43-47;
R. 1989 (wznowienie), Nr 1-5
Kontakt : miesięcznik redagowany przez członków i sympatyków
„Solidarności”
sygn. 26348 PW
Paris
R.. 1984, Nr 6,7-8,9,10,11; R. 1985, Nr 2,3,5,6,7-8,10,11,12; R. 1987, Nr
3,10,12; R. 1988, Nr 1/2,4,5,6,7/8,9,10,11; R. 1989, Nr 3,4,5,9,10
Kościół Katolicki w Polsce 1918-1990 : Rocznik Statystyczny
sygn. 26467
Warszawa 1991R.. 1991
Koszalińskie Zeszyty Muzealne
sygn. 25958A
Koszalin 1973T. 3-1973; T. 4-1974; T. 6-1976; T. 7-1977; T. 8-1978; T. 9-1979; T. 10-1980
Kraje RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej]
sygn. 26328A
Warszawa Główny Urząd Statystyczny
R.. 1979; R.. 1985
Kronika Bydgoska. [Wyd.] Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
sygn. 25824A
Bydgoszcz 1967[T.] 1-1967
Kronika Diecezji Włocławskiej : czasopismo poświęcone sprawom diecezji
sygn. 26116A
Włocławek
R.. 21-1927, nr 12
Kronika miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym
stoł. m. Poznania
sygn. 25919A
Poznań
R. 6-1928, nr 1-4; R. 7-1929, nr 1-4; R. 8-1930, nr 1-4; R. 11-1933, nr 1-4; R.
12-1934, nr 1-4; R. 13-1935, nr 1-4; R. 29-1961, nr 2
Kronika Polska
sygn. 26099A
Rapperswil
R. 1-1916, T. 1, 2-3
Kronika ruchu rewolucyjnego w Polsce : organ Stowarzyszenia Byłych
Więźniów Politycznych : kwartalnik poświęcony dziejom walk o
niepodległość i socjalizm
sygn. 25679A
Warszawa
R. 1-1935, nr 1-4; R. 2-1936, nr 1-4(5-8); R. 3-1937, nr 1-4(9-12); R. 4-1938, nr
1-4(13-16); R. 5-1939, nr 1-2(17-18)
Kronika Sejmowa
sygn. 26430
Warszawa
I kadencja - Nr 44, 46(1), 47(2), 48(3), 49(4)-1991; Nr 50(5)-51(6), 54/55(910), 57(12)-69(24), 72(27)-96(51)-1992; Nr 97(52)-122(77)-1993;
II kadencja - Nr 13(136)-56(179)-1994; Nr 57(181)-102(225), Nr Wydanie
specjalne : Parlamentarna wizja współpracy międzynarodowej w XXI wieku :
dokumenty i materiały Sesji Specjalnej Międzyparlamentarnej z okazji 50-lecia
Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork 30.08-1.09.1995-1995; Nr 103(226)148(271)-1996; Nr 149(272)-181(304)-1997
III kadencja - Nr 1(305)-9(313)-1997; Nr 10(314)-54(358)-1998; Nr 55(359)102(406)-1999;
Nr
103(407)-129(433),
131(435)-140(444),
144(448)-
146(450)-2000; Nr 149(453)-152(456), 154(458)-2001; Nr 159(463)-2001; Nr
163(467)-169(473)-2001; Nr 173(477)-177(481)-2001
IV kadencja – Nr 2(483)-2001; Nr 4(485)-2001; Nr 5(486)-2001; Nr 8(489)2001
Kronika Wałbrzyska
sygn. 26356A
Warszawa 1989Tyt. równoległy: Roczniki Wałbrzyskie
T. 6-1989
Kronika Wielkopolski
sygn. 25894A
Poznań 1973Nr 1-1973; Nr 1(2)-1974; Nr 3(4)-1974; Nr 1(5)-1975; Nr 2/3(6)-1975; Nr 4(7)1976; Nr 1/2-3/4(8-9)-1976; Nr 1,2,3(10,11,12)-1977; Nr 1(33)-1984; Nr 1(36),
2(37)-1985; Nr 3(119) - 2006
Kronika Zamkowa
sygn. 26477
Warszawa 1995Nr 1(29)-2(30)-1994; Nr 3(31)-1995; Nr 1(33)-1996; Nr 2(34)-1996; Nr 1(35)1997; Nr 1(36)-1998; Nr 1(37)-1999; Nr 2(38)-1999; Nr 1(39)-2000; Nr 2(40)2000; Nr 2(42)-2001
Krytyka : kwartalnik polityczny
sygn. 25651 PW
Londyn
Nr 3-1978-1979; Nr 4-1980; Nr 8-1981; Nr 17-1984; Nr 18-1984; Nr 19-201985; Nr 21-1986; Nr 22-1987; Nr 25-1987; Nr 26-1987; Nr 28-29-1988; Nr
30-1988; Nr 31-1989; Nr 32-33-1990; Nr 34-35-1991; Nr 36-1991; Nr 37-1991;
Nr 40-1993; Nr 41-42-1993
Krzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
sygn. 26412A
Kraków 1974Z. 1-1974; Z. 7-1980; Z. 8-1981; Z. 9-1982; Z. 10-1083; Z. 11-1984; Z. 121985; Z. 13-1986; Z. 14-1987; Z. 15-1988; Z. 16-1989
Kultura : szkice, opowiadania, sprawozdania
sygn. 25690 PW
Paryż
R. 1947, nr 2-3; R. 1948, nr 5-7, 9-10, 12; R. 1949, nr 3,7,8; R. 1950, nr 1,11;
R. 1951, nr 11; R. 1952, nr 5-12 + III Numer Krajowy; R. 1953, nr 1-2, 4-5, 712; R. 1954, nr 1-12; R. 1955, nr 1-12; R. 1956, nr 1-12; R. 1957, nr 3-12 +
Bibliografia za lata 1947-1957; R. 1958, nr 1, 3-4, 6-11; R. 1959, nr 1-12; R.
1961, nr 1-6, 9-11; R. 1962, nr 1-11; R. 1963, nr 1-4, 7-12; R. 1964, nr 1-12; R.
1965, nr 1-12; R. 1966, nr 1-12; R. 1967, nr 1-12; R. 1968, nr 3, 5-7; R. 1969,
nr 5-6, 9-10; R. 1970, nr 1-12; R. 1971, nr 3-11; R. 1972, nr 3-10, 12; R. 1973,
nr 1-2, 4-5, 7, 9-12; R. 1974, nr 1-2, 4-5, 9-12; R. 1975, nr 1-2, 4-5, 7-9; R.
1976, nr 3,10; R. 1977, nr 4,6,10; R.. 1978, nr 10,12; R. 1979, nr 1-6, 9-12; R.
1980, nr 1-2, 4-6, 9-12; R. 1981, nr 1-11; R. 1982, nr 1-3, 5, 7-12; R. 1983, nr
1-8, 10-12; R. 1984, nr 1-3, 5-8, 10-12; R. 1985, nr 1-4, 6-12; R. 1986, nr 1-12;
R. 1987, nr 3,5,7-12; R. 1988, nr 11,12; R. 1989, nr 3,4,6,9; R. 1990, nr 1-12; R.
1991, nr 1-12; R. 1992, nr 1-12; R. 1993, nr 1-12; R. 1994, nr 1-12; R. 1995, nr
1-12; R. 1996, nr 1-12; R. 1997, nr 1-12; R. 1998, nr 1-12; R. 1999, nr 1-12; R.
2000, nr 1-12
Kultura i Społeczeństwo
sygn. 25351A
Warszawa 1957T. 1-1957, nr 1,3,4; T. 2-1958, nr 1-4; T. 3-1959, nr 1-4; T. 7-1963, nr 3; T. 111967, nr 1-4, T. 12-1968, nr 1-4; T. 13-1969, nr 1-4; T. 14-1970, nr 1-4; T. 151971, nr 1-4; T. 16-1972, nr 1-4; T. 17-1973, nr 1-4; T. 18-1974, nr 1-4; T. 191975, nr 1-4; T. 20-1976, nr 1-4; T. 21-1977, nr 1-4; T. 22-1978, nr 1-4; T. 231979, nr 1-4; T. 24-1980, nr 1-4; T. 25-1981, nr 1-4; T. 26-1982, nr 1-4; T. 27-
1983, nr 1-4; T. 28-1984, nr 1-4; T. 29-1985, nr 1-4; T. 30-1986, nr 1-4; T. 311987, nr 1-4; T. 32-1988, nr 1-4; T. 33-1989, nr 1-4; T. 34-1990, nr 1-4
Kurier Lwowski. Wychodzi dwa razy dziennie
sygn. 26559
Lwów
R. 31-1914, nr 321, 325, 327, 335, 337. Nadzwyczajne wydanie z 7. 08, 12. 08;
nr 352, 357, nadzwyczajny dodatek z 26. 08; nr 365, 373, 375, 376, 377-380,
nadzwyczajny dodatek z 3. 09; nr 433; R. 33-1915, nr 90, 93, 139-147, 149158, 160, 161, 163-173, 175-177, 1790189, 191, 192, 195-197, 200-205, 209,
211-232, 234, 236, 238-240, 242, 244, 246, 247, 249, 251-253, 255-260, 262268, 270
▼ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
sygn. 25143
Warszawa 1953R. 1-1953, Nr 1-2; R. 2-1954, Nr 1-4; R. 3-1955, Nr 1-4; R. 4-1956, nr 1-4; R.
5-1957, nr 1-4; R. 6-1958, nr 1-4 + dod. Ergon vol. 1; R. 7-1959, nr 1-4 + dod.
Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477-1490; R. 8-1960,
nr 1-4; R. 9-1961, nr 1-4 + dod. Opis zup krakowskich z roku 1518; R. 10-1962,
nr 1-4 + Bibliografia zawartości tomów 1-10, Ergon 3; R. 11-1963, Nr 1-2; R.
12-1964, Nr 2-4 + dod. Ergon vol. 4; R. 13-1965, nr 1-4; R. 14-1966, nr 1-4 +
dod. Ergon vol. 5; R. 15-1967, nr 1-4; R. 16-1968, nr 1-4; R. 17-1969, nr 1-4;
R. 18-1970, nr 1-4; R. 19-1971, nr 1-4; R. 20-1972, nr 1-4; R. 21-1973, nr 1-4;
R. 22-1974, nr 1-4; R. 23-1975, nr 1-4; R. 24-1976, nr 2-4; R. 25-1977, nr 1-4;
R. 26-1978, nr 1-4; R. 27-1979, nr 1-4; R. 28-1980, nr 1-4; R. 29-2981, nr 1-4;
R. 30-1982, nr 1-4; R. 31-1983, nr 1-4; R. 32-1984, nr 1-4; R. 33-1985, nr 1-4;
R. 34-1986, nr 1-4; R. 35-1987, nr 1-4; R. 36-1988, nr 1-4; R. 37-1989, nr 1-4;
R. 38-1990, nr 1-4; R. 39-1991, nr 1-4; R. 40-1992, nr 1-4; R. 41-1993, nr 1-4;
R. 42-1994, nr 1-4; R. 43-1995, nr 1-4; R. 44-1996, nr 1-4; R. 45-1997, nr 1-2;
R. 46-1998, nr 1-4; R. 47-1999, nr 1-4; R. 48-2000, nr 1-4; R. 49-2002, nr 1-4;
R. 50-2002, nr 1-4; R. 51-2003, nr 1-4; R. 52 – 2004, nr 1-4; R. 53 – 2005, nr 14; R. 54 – 2006; R. 55 – 2007, nr 1-4; R. 56 – 2008, nr 1-4; R. 57 – 2009, nr 14; R. 58 – 2010, nr 1-4; R. 59 – 2011, nr 1-4; R. 60-2012, nr 1-4; R. 61-2013, nr
1-4; R. 62-2014, nr 1-4; R. 63-2015, nr 1-2
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
sygn. 25162A
Warszawa 1956R. 1-1956, nr 1-4; R. 2-1957, nr 1-4; R. 3-1958, nr 1-4; R. 4-1959, nr 1-4; R. 51960, nr 1-4 + dodatek w jęz. niem. : Sonderheft 2; R. 6-1961, nr 1-4; R. 71962, nr 1-4; R. 8-1963, nr 1-4; R. 9-1964, nr 1-4; R. 10-1965, nr 1-4; R. 111966, nr 1-4 + dodatek : Bibliografia zawartości tomów 1-10; R. 17-1972, nr 14; R. 18-1973, nr 1-4; R. 19-1974, nr 1-4; R. 20-1975, nr 1-4 + Bibliografia
zawartości tomów 11-20; R. 23-1978, nr 1-4; R. 24-1979, nr 1-4; R. 25-1980, nr
1-4 [nr 4 w jęz. ang.: Tendencies and Schools in Polish Science; R. 26-1981, nr
1-4; R. 27-1982, nr 1-4; R. 28-1983, nr 1-4 + Indeksy za lata 1971-1980; R. 291984, nr 1-4; R. 30-1985, nr 1-4; R. 31-1986, nr 1-4; R. 32-1987, nr 1-4; R. 331988, nr 1-4; R. 34-1989, nr 1-4; R. 35-1990, nr 1-4; R. 36-1991, nr 1-4; R. 371992, nr 1-4; R. 38-1993, nr 1-4; R. 39-1994, nr 1-4; R. 40-1995, nr 1-4 +
Bibliografia z. 91,92/93
Kwartalnik Historyczny : Organ Towarzystwa Historycznego
sygn. 25001
Lwów 1887Od R. 62 zm. częstotliwości: dwumiesięcznik. - Od R. 65 zm. częstotliwości:
kwartalnik
R. 1-1887; R. 2-1888, z. 1,3-4; R. 3-1889; R. 4-1890; R. 5-1891; R. 6-1892; R.
7-1893; R. 8-1894; R. 9-1895; R. 10-1896; R. 11-1897; R. 12-1898; R. 131899; R. 14-1900; R. 15-1901; R. 16-1902; R. 17-1903; R. 18-1904; R. 191905; R. 20-1906; R. 21-1907; R. 22-1908; R. 23-1909; R. 24-1910; R. 251911; R. 26-1912; R. 27-1913; R. 28-1914; R. 29-1915; R. 30-1916; R. 311917; R. 32-1918; R. 33-1919; R. 34-1920; R. 35-1921; R. 36-1922; R. 371923; R. 38-1924; R. 39-1925; R. 40-1926; R. 41-1927; R. 42-1928; R. 431929, T. 1, T. 2 : Wiadomości Historyczne z. 1-4; R. 44-1930, T. 1, T. 2 :
Wiadomości Historyczne, z. 1-4; R. 45-1931, T. 1, T. 2 : Wiadomości
Historyczne, z. 1-4; R. 46-1932, T. 1, T. 2 : Wiadomości Historyczne, z. 1-4; R.
47-1933, T. 1, T. 2 : Wiadomości Historyczne, z. 1-4; R. 48-1934; R. 49-1935;
R. 50-1936 + dodatek : Bibliografia historii Polski za lata 1930-1934; R. 511937; R. 52-1938; R. 53-1939, z. 1-2, 1939-1945, z. 3-4; R. 54-1946; R. 551947; R. 56-1948, z. 1-4; R. 57-1949, z. 1-4; R. 58-1950-1951, z. 1-4; R. 591952; R. 60-1953, z. 1-4; R. 61-1954, z. 1-4; R. 62-1955, z. 1-6; R. 63-1956, z.
1-6; R. 64-1957, z. 1-6; R. 65-1958, z. 1-4; R. 66-1959, z. 1-4; R. 67-1960, z. 14; R. 68-1961, z. 1-4; R. 69-1962, z. 1-4; R. 70-1963, z. 1-4; R. 71-1964, z. 1-4;
R. 72-1966, z. 1-4; R. 73-1966, z. 1-4; R. 74-1967, z. 1-4; R. 75-1968, z. 1-4; R.
76-1969, z. 1-4; R. 77-1970, z. 1-4; R. 78-1971, z. 1-4; R. 79-1972, z. 1-4; R.
80-1973, z. 1-4; R. 81-1974, z. 1-4; R. 82-1975, z. 1-4; R. 83-1976, z. 1-4; R.
84-1977, z. 1-4; R. 85-1978, z. 1-4; R. 86-1979, z. 1-4; R. 87-1980, z. 1-4; R.
88-1981, z. 1-4; R. 89-1982, z. 1-4; R. 90-1983, z. 1-4; R. 91-1984, z. 1-4; R.
92-1985, z. 1-4; R. 93-1986, z. 1-4; R. 94-1987, z. 1-4; R. 95-1988, z. 1-4; R.
96-1989, z. 1-4; R. 97-1990, z. 1-4; R. 98-1991, z. 1-4; R. 99-1992, z. 1-4; R.
100-1993, z. 1-4; R. 101-1994, z. 1-4; R. 102-1995, z. 1-4; R. 103-1996, z. 1-4;
R. 104-1997, z. 1-4; R. 105-1998, z. 1-4; R. 106-1999, z. 1-4; R. 107-2000, z. 14; R. 108-2001, z. 1-4; R. 109-2002, nr 1-4; R. 110-2003, nr 1-4; R. 111 –
2004, nr 1-4; R. 112 – 2005, nr 1-4; R. 113 – 2006, nr 1-4; R. 114 – 2007, nr 13; R. 115 – 2008, nr 1-4; R. 116 – 2009, nr 1-4; R. 117 -2010, nr 1-4; R. 1182011, nr 1-4; R. 119-2012, nr 1-4; rezygnacja tylko sygnatura czytelniana
▼ Kwartalnik Historyczny : Organ Towarzystwa Historycznego
sygn. 25017 Czytelnia
Lwów 1887Od R. 62 zm. częstotliwości: dwumiesięcznik. - Od R. 65 zm. częstotliwości:
kwartalnik
R. 3-1889; R. 5-1891; R. 6-1892; R. 7-1893; R. 8-1894; R. 9-1895; R. 10-1896;
R. 11-1897; R. 12-1898; R. 13-1899; R. 14-1900; R. 15-1901; R. 17-1903, z. 2;
R. 20-1906; R. 21-1907; R. 22-1908, z. 4; R. 23-1909, z. 1-2; R. 26-1912, z. 12; R. 27-1913; z. 3-4; R. 28-1914; R. 35-1921; R. 36-1922; R. 37-1923; R. 381924; R. 39-1925; R. 40-1926, z. 1,3-4; R. 41-1927; R. 42-1928; R. 43-1929, T.
1, T. 2 : Wiadomości Historyczne z. 1-4; R. 44-1930, T. 1, T. 2 : Wiadomości
Historyczne, z. 1-4; R. 45-1931, T. 1, T. 2 : Wiadomości Historyczne, z. 1-4; R.
46-1932, T. 1, T. 2 : Wiadomości Historyczne, z. 1-4; R. 47-1933, T. 1, T. 2 :
Wiadomości Historyczne, z. 1-4; R. 48-1934; R. 49-1935; R. 50-1936 +
dodatek : Bibliografia historii Polski za lata 1930-1934; R. 51-1937; R. 521938; R. 53-1939, z. 1-2, 1939-1945, z. 3-4; R. 54-1946; R. 56-1948, z. 1-4; R.
57-1949, z. 1-4; R. 58-1950-1951, z. 1-4; R. 59-1952; R. 60-1953, z. 1-4; R. 611954, z. 1-4; R. 62-1955, z. 1-6; R. 63-1956, z. 1-6; R. 64-1957, z. 1-6; R. 651958, z. 1-4; R. 66-1959, z. 1-4; R. 67-1960, z. 1-4; R. 68-1961, z. 1-4; R. 691962, z. 1-4; R. 70-1963, z. 1-4; R. 71-1964, z. 1-4; R. 72-1966, z. 1-4; R. 73-
1966, z. 1-4; R. 74-1967, z. 1-4; R. 75-1968, z. 1-4; R. 76-1969, z. 1-4; R. 771970, z. 1-4; R. 78-1971, z. 1-4; R. 79-1972, z. 1-4; R. 80-1973, z. 1-4; R. 811974, z. 1-4; R. 82-1975, z. 1-4; R. 83-1976, z. 1-4; R. 84-1977, z. 1-4; R. 851978, z. 1-4; R. 86-1979, z. 1-4; R. 87-1980, z. 1-4; R. 88-1981, z. 1-4; R. 891982, z. 1-4; R. 90-1983, z. 1-4; R. 91-1984, z. 1-4; R. 92-1985, z. 1-4; R. 931986, z. 1-4; R. 94-1987, z. 1-4; R. 95-1988, z. 1-4; R. 96-1989, z. 1-4; R. 971990, z. 1-4; R. 98-1991, z. 1-4; R. 99-1992, z. 1-4; R. 100-1993, z. 1-4; R.
101-1994, z. 1-4; R. 102-1995, z. 1-4; R. 103-1996, z. 1-4; R. 104-1997, z. 1-4;
R. 105-1998, z. 1-4; R. 106-1999, z. 1-4; R. 107-2000, z. 1-4; R. 108-2001, z.
1-4; R. 109-2002, nr 1-4; R. 110-2003, nr 1-4; R. 111 – 2004, nr 1-4; R. 112 –
2005, nr 1-4; R. 113 – 2006, nr 1-4; R. 114 – 2007, nr 1-3; R. 115 – 2008, nr 14; R. 116 – 2009, nr 1-4; R. 117 – 2010, nr 1-4; R. 118-2011, nr 1-4; R. 1192012, nr 1-4; R. 120-2013, nr 1-4; R. 121-2014, nr 1-4; R. 122-2015, nr 1-3
Kwartalnik Historyczny : Organ Towarzystwa Historycznego
sygn. 25696
Lwów 1887Od R. 62 zm. częstotliwości: dwumiesięcznik. - Od R. 65 zm. częstotliwości:
kwartalnik
R. 10-1896, z. 1; R. 11-1997, z. 4; R. 12-1998, z. 2,3; R. 13-1899, z. 3; R. 141900, z. 2,3,4; R. 27-1913, z. 3-4; R. 39-1925; R. 41-1927, z. 1-2; R. 42-1928,
z. 1-4; R. 43-1929, T. 1, z. 1,3, T. 2, z.1-3 : Wiadomości Historyczne; R. 441930, R. 1, z. 2, T. 2, z. 1-4 : Wiadomości Historyczne; R. 45-1931, T. 2, z. 1-3
: Wiadomości Historyczne; R. 46-1932, T. 2, z. 1-2 : Wiadomości Historyczne;
R. 47-1933, T. 1, T. 2, z. 1-4 : Wiadomości Historyczne; R. 48-1934, z. 1-4; R.
49-1935, z. 1-4; R. 50-1936, z. 1,3-4 + Bibliografia historii Polski 1930-1931,
1933-1934; R. 51-1937; R. 52-1938, z. 1-4; R. 53-1939, z. 1-2; R. 56-1948, z.
1-4; R. 57-1949, z. 1-4; R. 58-1950-1951, z. 1-4; R. 59-1952; R. 60-1953, z. 1-
4; R. 61-1954, z. 1-4; R. 62-1955, z. 1-6; R. 63-1956, z. 1-6; R. 64-1957, z. 1-6;
R. 65-1958, z. 1-4; R. 66-1959, z. 1-4; R. 67-1960, z. 1-4; R. 68-1961, z. 1-4; R.
69-1962, z. 1-4; R. 70-1963, z. 1-4; R. 71-1964, z. 1-4; R. 72-1966, z. 1-4; R.
73-1966, z. 1-4; R. 74-1967, z. 1-4; R. 75-1968, z. 1-4; R. 76-1969, z. 1-4; R.
77-1970, z. 1-4; R. 78-1971, z. 1-4; R. 79-1972, z. 1-4; R. 80-1973, z. 1-4; R.
81-1974, z. 1-4; R. 82-1975, z. 1-4; R. 83-1976, z. 1-4; R. 84-1977, z. 1-4; R.
85-1978, z. 1-4; R. 86-1979, z. 1-4; R. 87-1980, z. 1-4; R. 88-1981, z. 1-4; R.
89-1982, z. 1-4; R. 90-1983, z. 1-4; R. 91-1984, z. 1-4; R. 92-1985, z. 1-4; R.
93-1986, z. 1-4; R. 94-1987, z. 1-4; R. 95-1988, z. 1-4; R. 96-1989, z. 1-4; R.
97-1990, z. 1-4; R. 98-1991, z. 1-4; R. 99-1992, z. 1-4; R. 100-1993, z. 1-4; R.
101-1994, z. 1-4; R. 102-1995, z. 1-4; R. 103-1996, z. 1-4; R. 104-1997, z. 1-4;
R. 105-1998, z. 1-4; R. 106-1999, z. 1-4; R. 107-2000, z. 1-4; R. 108-2001, z.
1-4; R. 109-2002, nr 1-4; R. 110-2003, nr 1-4; R. 111 – 2004, nr 1-4; R. 112 –
2005, nr 1-4; R. 113 – 2006, nr 1-4; R. 114 – 2007, nr 1-3; R. 115 – 2008, nr 14; R. 116 – 2009, nr 1-4; R. 117 -2010, nr 1-4; R. 118-2011, nr 1-4; R. 1192012, nr 1-4; rezygnacja tylko sygnatura czytelniana
Kwartalnik Historyczny na Wschodzie
sygn. 25430A
Foxley
[R.] 1947, z. 3-4
Kwartalnik Instytutu Naukowego do Badań Emigracji i Kolonizacji :
organ utworzonego przy Polskim Towarzystwie Emigracyjnem [!] Instytutu Naukowego do Badań Emigracji i Kolonizacji
sygn. 26048A
Warszawa 1926Od R. 3 zm. tyt.: Kwartalnik Naukowego Instytutu Emigracyjnego oraz
Przegląd Emigracyjny
R. 1-1926, nr 1; R. 2-1927, nr 1-4; R. 3-1928, nr 1-4; R. 4-1929, nr 1-4; R. 51930, nr 1-4
Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego
sygn. 25030A
Warszawa 1952R. 1952, [nr] 1; R. 1953, [nr] 2-3, 5
Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego
sygn. 25766A
Opole 1962[R.] 1966, nr 1(29)-4(32); [R.] 1967, nr 1(33)-4(36); [R.] 1968, nr 1(38)-4(40);
[R.] 1969, nr 1(41)-4(44); [R.] 12-1970, nr 1(45)-3/4(47-48); [R.] 13-1971, nr
1(49)-3/4(51-52); [R.] 14-1972, nr 1(53)-3/4(55-56); [R.] 15-1973, nr 1(57)4(60); [R.] 16-1974, nr 1(61)-4(64); [R.] 17-1975, nr 1(65)-4(68); R. 18-1976,
nr 1(69)-4(72); R. 19-1977, nr 1(73)-4(76); R. 20-1978, nr 1(77)-4(80); R. 211979, nr 1(81)-4(84) + dodatek do z. 2-4; R. 22-1980, z. 1(85)-4(88); R. 231981, z. 1(89)-4(92); R. 24-1982, z. 1(93)-4(96); R. 25-1983, nr 1(97)-4(100);
R. 28-1986, nr 3(111)-4(112); R. 29-1987, z. 1(113)-4(116); R. 30-1988, z.
1(117)-4(120); R. 31-1989, z. 1(121)-3(123); R. 33-1991, z. 1(129)-2(130)
Kwartalnik Opolski
sygn. 25151
Opole 1955R. 1-1955, nr 1-4; R. 2-1956, nr 1-4; R. 3-1957, nr 1-4; R. 4-1958, nr 1-4; R. 51959, nr 1-4; R. 6-1960, nr 1-4; R. 7-1961, nr 1-4; R. 8-1962, nr 1-4; R. 9-1962,
nr 1-4; R. 9-1963, nr 1-4; R. 10-1964, nr 1-4; R. 11-1965, nr 1-4; R. 12-1966, nr
1-4; R. 13-1967, nr 1-4; R. 14-1968, nr 1-4; R. 15-1969, nr 1-4; R. 16-1970, nr
1-4; R. 17-1971, nr 1-4; R. 18-1972, nr 1-4; R. 18-1972, nr 1-4; R. 19-1973, nr
1-4; R. 20-1974, nr 1-4; R. 21-1975, nr 1-4; R. 22-1976, nr 1-4; R. 23-1977, nr
1-4; R. 24-1978, nr 1-4; R. 25-1979, nr 1-4; R. 26-1980, nr 1-4; R. 27-1981, nr
1-4; R. 28-1982, nr 1-4; R. 29-1983, nr 1-4; R. 30-1984, nr 1-4; R. 31-1985, nr
1-4; R. 32-1986, nr 1-4; R. 33-1987, nr 1-4; R. 34-1988, nr 1-4; R. 35-1989, nr
1-4; R. 36-1990, nr 1-4; R. 37-1991, nr 1-4; R. 38-1992, nr 1-4; R. 39-1993, nr
1-4; R. 40-1994, nr 1-4; R. 41-1995, nr 1-4; R. 42-1996, nr 1-4; R. 43-1997, nr
1-4; R. 44-1998, nr 1-4; R. 45-1999, nr 1-4; R. 46-2000, nr 2-4; R. 48-2002, nr
2-4; R. 49-2003, nr 1-4; 4; R. 56 – 2010, nr 1-4
Kwartalnik Pedagogiczny
sygn. 25759Czyt
Warszawa
R. 11-1966, nr 1-4 + 10-letni spis treści; R. 13-1968, nr 1-4; R. 14-1969, nr 1-4;
R. 15-1970, nr 1-4; R. 16-1971, nr 1-4; R. 17-1972, nr 1-4; R. 18-1973, nr 1-4;
R. 19-1974, nr 1-4; R. 20-1975, nr 1-4; R. 21-1976, nr 1-4; R. 22-1977, nr
1(83)-4(86); R. 23-1978, nr 1(87)-4(90); R. 24-1979, nr 1(91)-4(94); R. 251980, nr 1(95)-4(98); R. 26-1981, nr 1(99)-4(102); R. 27-1982, nr 1(103)4(106); R. 28-1983, nr 1(107)-4(110); R. 29-1984, nr 1(111)-4(114); R. 301985, nr 1(115)-4(118); R. 31-1986, nr 1(119)-4(122); R. 32-1987, nr 1(123)4(126); R. 33-1988, nr 1(127)-4(130); R. 34-1989, nr 1(131)-4(134); R. 35-
1990, nr 1(135)-4(138); R. 36-1991, nr 1(139)-4(142); R. 37-1992, nr 1(143)4(146); R. 38-1993, nr 1(147)-3(149); R. 39-1994, nr 1/2(151-152); R. 40-1995,
nr 1/2(155-156)
Kwartalnik Polskiego Związku Ziem Zachodnich w Ameryce
sygn. 25771A
Chicago
R. 1-1960, z. 1,2
Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego
sygn. 26736
Oleśnica
2000, nr 1; 2001, nr 1-2(2-3); 2002, nr 2(5); 2004, nr 2(9)
Kwartalnik Rzeszowski
sygn. 25600A
Rzeszów 1966-1969
Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki
Od R. 1968 zm. tyt.: Profile : Kwartalnik Rzeszowski
[R.] 1966, nr 2-3; [R.] 1967, nr 1(4)-5(8); [R.] 1968, nr 1(9)-4(12); [R.] 1969, nr
1(13)
Kwartalnik Statystyczny. [Wyd.] Główny Urząd Statystyczny
sygn. 25749A
Warszawa
T. 3-1926, z. 4; T. 4-1927, z. 2-4 + 16 map; T. 5-1928, z. 3-4; T. 6-1929, z. 1,3;
T. 11-1934, z. 2
▼ Legnickie Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Legnickiej Kurii
Biskupiej
sygn. 26677A
Legnica 1992R. XVII – 2008, nr1(64) – 4(67); R. XVIII – 2009, nr1(68)-4(71); R. XIX –
2010, nr 1(72)-4(75); R. XX – 2011, nr 1(76)-3(78) ); R. XXI-2012, nr 1(80)-nr
4(83); R. XXII-2013, nr 1(84)-4(87); R. XXIII-2014, nr 1(88)- 4(91); R. XXIV2015, nr 1(92)
Libertas : kwartalnik społeczno- polityczny
Sygn. 26357A
Paryż
R. 1985, z. 4; R. 1986, z. 6; R. 1987, z. 8
Libri Gedanenses : Rocznik Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk
za rok...
sygn. 25976A
Gdańsk 1967[T.] 1-1967; [T.] 2-3-1968-1969; [T.] 4-5-1970-1971; T. 8-1974
▼ Limes. Studia i materiały z dziejów Eurpoy Środkowo Wschodniej
sygn. 26623
Rzeszów 2008Nr 1 – 2008; Nr 2 – 2009; Nr 3/4 - 2010-2011; Nr 5-2012; Nr 6-2013
Listy do Polaków : Organ Koła Niezależnych Dziennikarzy Polskich i
„Konfrontacji 76”
sygn. 26494A
New Britain 1980R. 1980, nr 1-6
▼ Lituano - Slavica Posnaniensia : Studia Historica
sygn. 26339A
Poznań 19892.-1987; 3.-1989; 5.-1991; 6.-1994; 7.-1995; T. 8-2001; T. 9-2003; T. 10-2004;
T. 11-2005; T. 12-2007; T. 13 - 2008
Lud : Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
sygn. 25577A
Kraków
W T. 36 m. wyd.: Lublin. – W T. 41 m. wyd.: Wrocław
T. 36-1939-1945; T. 37-1946; T. 38-1947; T. 39-1952; T. 40-1953 + Indeks T.
1-39; T. 41-1954, cz. 1-2; T. 42, cz. 1-1956, cz. 2-1955; T. 43-1958 +
suplement : Materiały do bibliografii etnografii polskiej za 1945-1954 r. /
Halina Bittner-Szewczykowa. – 1958; T. 44-1959; T. 45-1960; T. 46-1961; T.
47-1962; T. 48-1963; T. 49-1965, cz. 1-2; T. 50-1966, cz. 1-2; T. 51, cz. 11966, cz. 2-1967; T. 52-1968; T. 53-1969; T. 54-1970; T. 55-1971; T. 56-1972;
T. 57-1973; T. 58-1974; T. 59-1975; T. 60-1976; T. 61-1977; T. 62-1978; T.
63-1979; T. 64-1980; T. 65-1981; T. 66-1982; T. 67-1983; T. 68-1984; T. 691985; T. 70-1986; T. 71-1987; [T. 71] : Bibliografia za lata 1895-1985. – 1988;
T. 73-1989-1990; T. 76-1993
Łambinowicki Rocznik Muzealny
sygn. 26445
Opole 1989Nr 13-1989 : Jeńcy wojenni w niewoli Wermachtu; Nr 14-1991 : Jeńcy wojenni
w niewoli Wermachtu; Nr 15-1992 : Jeńcy wojenni w latach II wojny
światowej; Nr 17-1994 : Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej; Nr 181995 : Jeńcy wojenni w latach II wojny światowej; Nr 19-1996 : Jeńcy wojenni
w latach II wojny światowej; Nr 29-2006 : Jeńcy wojenni w latach II wojny
światowej
▼ Małopolskie Studia Historyczne
sygn. 25355
Od R. 10 zm. tyt. : Studia Historyczne
R. 1-1958, nr 1-4; R. 2-1959, nr 1-4; R. 3-1960, nr 1-4; R. 4-1961, nr 1-4; R.
4-1961, nr 1-4; R. 5-1962, nr 1-4; R. 6-1963, R. 7-1964, nr 1-4; R. 8-1965, nr
1-4; R. 9-1966, nr 1-4; R. 10-1967, nr 1-4; R. 11-1968, nr 1-4; R. 12-1969, nr 14; R. 13-1970, nr 1-4; R. 14-1971, nr 1-4; R. 15-1972, nr 1-4; R. 16-1973, nr 24; R. 17-1974, nr 1-4; R. 18-1975, nr 1-4; R. 19-1976, nr 1-4; R. 20-1977, nr 14; R. 21-1979, nr 1-4; R. 22-1979, nr 1-4; R. 23-1980, nr 1-4; R. 24-1981, nr 1,
3-4; R. 25-1982, nr 1-4; R. 26-1983, nr 1-4; R. 27-1984, nr 1-4; R. 28-1985, nr
1-4; R. 29-1986, nr 1-4; R. 30-1987, nr 1-4; R. 31-1988, nr 1-4; R. 32-1989, nr
1-4; R. 33-1990, nr 1-4; R. 34-1991, nr 1-4; R. 35-1992, nr 1-4; R. 36-1993, nr
1-4; R. 37-1994, nr 1-4; R. 38-1995, nr 1-4; R. 39-1996, nr 1-4; R. 40-1997, nr
1-4; R. 41-1998, nr 1-4; Nr 42-1999, nr 1-4; R. 43-2000, nr 1-4; R. 44-2001, nr
1-4; R. 45-2002, nr 1-4; R. 46-2003, nr 1-4; R. 50-2007, nr 1-4; R. 51-2008, nr
1-4; R. 52-2009, nr 1-4; R. 53-2010, nr 1-2; R. 54-2011, nr 1-4; R. 55-2012, nr
1-4; R. 56-2013, nr 1-4; R. 57-2014, nr. 1-4
Mały
Rocznik
Statystyczny.
[Wyd.]
Główny
Urząd
Statystyczny
Rzeczypospolitej Polskiej
sygn. 25477A
Warszawa 1930Od 1958 r. edycja powojenna oraz zm. wyd.: Główny Urząd Statystyczny
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
R. 1-1930; R. 2-1931; R. 3-1931; R. 4-1933; R. 5-1934; R. 6-1935; R. 7-1936;
R. 8-1937; R. 9-1938; R. 10-1939; Edycja powojenna: R. 1-1958; R. 2-1959;
R. 3-1960; R. 4-1961; R. 5-1962; R. 6-1963; R. 7-1964; R. 8-1965; 10-1967; R.
11-1968; R. 12-1969; R. 13-1970; R. 14-1971; R. 15-1972; R. 16-1973; R. 171974; R. 18-1975; R. 20-1977; R. 21-1978; R. 22-1979; R. 23-1980; R. 241981; R. 25-1982; R. 26-1983; R. 27-1984; R. 28-1985; R. 29-1986; R. 301987; R. 31-1988; R. 32-1989; R. 33-1990
Mały Rocznik Statystyczny Polski
sygn. 26533
Warszawa 2000R. 43-2000; R. 46-2003; R. 50-2007; R. 51-2008 CD; R. 52-2009 CD; R. 532010 CD; R. 54 – 2011 CD
Mars : problematyka i historia wojskowości : studia i materiały
sygn. 26459A
Londyn – Warszawa 1993T. 1-1993; T. 2-1994; T. 3-1995; T. 4-1996; T. 5-1997; T. 6-1998; T. 7-1999 :
Gen. Bryg. Stanisław Rostworowski – żołnierz walczącej Polski : materiały z
sesji naukowej, Kraków 7 listopada 1995 r. – 1999; T. 8-2000; T. 9-2000 ; T.
10-2001; T. 11-2001; T. 12-2002; T. 13-2003; T. 14-2003; T. 15-2004; T. 162004; T. 17-2005; T. 18-2005; T. 19-2005; T. 20-2006; T. 21-2006
Materiały Archeologiczne. [Wyd.] Muzeum Archeologiczne w Krakowie
sygn. 25793A
Kraków
[R.] 9-1969
Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie
sygn. 26315A
Pszczyna
[T.] 2-1983
Materiały Starożytne. [Wyd.] Państwowe Muzeum Archeologiczne
sygn. 25571A
Warszawa 1956T. 1-1956; T. 2-1957; T. 3-1958; T. 4-1958; T. 5-1959; T. 7-1961; T. 8-1962; T.
9-1963; T. 10-1964; T. 11-1968
Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne. [Wyd.] Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
sygn. 26058A
Wrocław 1973T. 2-1973
Materiały Wczesnośredniowieczne - Kierownictwo Badań nad Początkami
Państwa Polskiego
sygn. 25119A
Warszawa 19491.-1949; 2.-1950; 3.-1951; 4.-1956; 5.-1960; 6.-1969
Materiały Zachodnio-Pomorskie
sygn. 25393A
Szczecin 1955T. 1-1955; T. 2-1956; T. 3-1957; T. 4-1958; T. 5-1959; T. 7-1961; T. 8-1962; T.
9-1963; T. 10-1964; T. 11-1965; T. 12-1966; T. 13-1967; T. 14-1968; T. 151969
▼ Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata antycznego
sygn. 26159 ZHS
Warszawa
Od R. 52 zm. częstotliwości: dwumiesięcznik
R. 34-1979, nr 1-12; R. 25-1980, nr 1-12; R. 36-1981, nr 1-12; R.37-1982, nr
1-12; R. 38-1983, nr 1-12; R. 39-1984, nr 1-12; R. 40-1985, nr 1-12; R. 411986, nr 1-12; R. 42-1987, nr 1-12; R. 43-1988, nr 1-12; R. 44-1989, nr 1-12;
R. 45-1990, nr 1-12; R. 46-1991, nr 1-10; R. 47-1992, nr 1-2, 5-12; R. 481993, nr 1-10; R. 49-1994, nr 1-8, 9-12; R. 50-1995, nr 1-12; R. 51-1996, nr 112; R. 52-1997, nr 1-6; R. 53-1998, nr 1-6; R. 54-1999, nr 1-6; R. 55-2000, nr
1-6; R. 56-2001, nr 1-6; R. 57-2002, nr 1-6; R. 58-2003, nr 1-6; R. 59-2004, nr
1-6; R. 60-2005, nr 1-6; R. 61-2006, nr 1-2; R. 62-2007, nr 1-4; R. 63-2008, nr
1-4; R. 64-67-2009-2012; R. 68-2013; R. 69-2014
▼ Medycyna Nowożytna : Prace Historyczno-Medyczne
sygn. 26525
Warszawa 1992Od T. 1 zm. podtyt.: Studia nad historią medycyny. – Od T. 1 zm. wyd.: Polska
Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki
R. 1992 : zeszyt sygnalny; T. 1-1994, z. 1; T. 2-1996, z. 2; T. 3-1996, z. 1/2; T.
4-1997, z. 1/2; T. 5-1998, z. 1,2; T. 6-1999, z. 1,2; T. 7-2000, z. 1,2; T. 8-2001,
z. 1, 2; T. 9-2002, z. 1/2; T. 10-2003, z. 1-2; T. 11-2004, z. 1; T. 12-2005, z. 1-2
; T. 13-2006, z. 1-2; T. 14-2007, z. 1-2; T. 15-2008, z.1-2; T. 16-2009/2010, z.
1-2; T. 17-2011, z. 1; T. 18-2012, z. 1-2; T. 19-2013, z. 1-2; T. 20-2014, z. 1-2
▼ Medżat Studia Egiptologiczne
sygn. 26 722 ZHS
Warszawa 2013.T.1-2013
Merkuriusz partii i ugrupowań politycznych
sygn. 26450A
Warszawa 1993R. 1993, Nr 1-24; R. 1994, Nr 1(25)-8(32), 10(34)-18(42)
Merkuryusz [!] Polski Ordynaryiny [!] : Dzieie [!] wszystkiego świata sobie
zamykaiący [![ dla informacyey [!] pospolitey [!] zalozony w roku 1661 :
gazeta tygodniowa
sygn. 25834A
Warszawa
R. 1938, Nr 1(191),8,10,11,15,27,28,30-35,37-39,41-46,53-60(250); R. 1939,
Nr 2(252),6-11,16-19,25,27-29,33,35-37(287)
Metrum : kwartalnik
sygn. 26350A
Siedlce 1987R. 1987, nr 2-3
Miesięcznik Heraldyczny : Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie
sygn. 25019A
Lwów
Od R. 9 zm. podtyt. i wyd.: Wydawany przez Oddział Warsz[awski] Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego. – Od R. 12 zm. m. wyd.: Warszawa
R. 1-1908, nr 1-6; R. 2-1909, nr 1-12; R. 3-1910, nr 1-12; R. 5-1912, nr 1-12; R.
6-1913, nr 1-12; R. 7-1914, nr 1-6; R. 8-1915, nr 1-12; R. 9-1930, nr 1-9; R. 101931, nr 1-12; R. 11-1932, nr 1-5,9-11; R. 12-1933, nr 1-12; R. 13-1934, nr 112; R. 14-1935, nr 1-12; R. 15-1936, nr 1-12; R. 16-1937, nr 1-12; R. 17-1938,
nr 1-12
Miesięcznik Literacki
sygn. 25263A
Warszawa 1966R. 1-1966, nr 1; R. 2-1967, nr 2-12; R. 3-1968, nr 1-12; R. 4-1969, nr 1-12; R.
5-1970, nr 1-12; R. 6-1971, nr 1-12; R. 7-1972, nr 1-12; R. 8-1973, nr 1(77)12(88); R. 9-1974, nr 1(89)-12(100); R. 10-1975, nr 1(101)-12(112); R. 111976, nr 1(113)-12(124); R. 12-1977, nr 1(125)-12(136); R. 13-1978, nr 1(137)12(148); R. 14-1979, nr 1(149)-12(160); R. 15-1980, nr 1(161)-12(172); R. 161981, nr 1(173), 2(174), 3(175)-10(182); R. 17-1982, nr 1(183)-12(194); R. 181983, nr 1(195)-12(206); R. 19-1984, nr 1(207)-12(218); R. 20-1985, nr 1(219)2(232), 4(234)-12(242); R. 22-1987, nr 1(243)-12(254); R. 23-1988, nr 1(255)12(276); R. 24-1989, nr 1(277)-3(279)
Młoda Polska : pismo poświęcone sprawom kulturalno – oświatowym :
organ Małopolskiego Związku Młodzieży przy MTR
sygn. 26069A
Kraków
R. 6-1925, nr 9; R. 7-1926, nr 7,8,10
Most - NSZZ „Solidarność”
sygn. 26390A
Warszawa 1987Nr 14-15-1987
▼ Mówią Wieki : miesięcznik wydawany przez Państwowe Zakłady
Wydawnictw
Szkolnych przy współudziale Polskiego Towarzystwa
Historycznego
sygn. 25350
Warszawa 1958R. 1-1958, Nr 1-12; R. 2-1959, Nr 4-10,12; R. 3-1960, Nr 1-4,6,8-12,1-12; R. 41961, Nr 1-2,4-8,12; R. 5-1962, Nr 1-2,4-5,8/9; R. 6-1963, Nr 1,2,7; R. 7-1964,
Nr 12; R. 8-1965, Nr 1-5,7-12; R. 9-1966, Nr 1-12; R. 10-1967, Nr 1-12; R. 111968, Nr 2-11; R. 12-1969, Nr 1,3-12; R. 13-1970, Nr 1-12; R. 14-1971, Nr 112; R. 15-1972, Nr 1-12; R. 16-1973, Nr 1-12; R. 17-1974, Nr 1-12; R. 181975, Nr 1-12; R. 19-1976, Nr 1-12; R. 20-1977, nr 1-12; R. 21-1978, nr 1-12;
R. 22-1979, nr 1-12; R. 23-1980, nr 1-12; R. 24-1981, nr 1-12; R. 25-1982, nr
1-12; R. 25-1982, nr 1-12; R. 26-1983, nr 1-12; R. 27-1984, nr 1-12; R. 281985, nr 1-12; R. 29-1986, nr 1-12; R. 30-1987, nr 1-12; R. 31-1988, nr 1-12;
R. 32-1989, nr 1-12; R. 33-1990, nr 1; R. 34-1991, nr 1-12; R. 35-1992, nr 1-5
+ nr specjalny; R. 36-1993, nr 1-6, 1-5; R. 37-1994, nr 1-11; R. 38-1995, nr 112; R. 39-1996, nr 1-12; R. 40-1997, nr 1-12; R. 41-1998, nr 1(459)-10(468); R.
42-1999, nr 1(468)-12(480); R. 43-2000, nr 1(481)-12(493); R. 44-2001, nr
1(494)-12(504); R. 45-2002, nr 1(505)-12(516); R. 46-2003, nr 1(517)-12(528);
R. 47-2004, nr 1-12; R. 48-2005, nr 1-12; R. 49-2006, nr 1-12; R. 50-2007, nr
1-12; R. 51-2008,nr 1-12; R. 52-2009, nr 1-12; R. 53-2010, nr 1-12; R. 54 –
2011, nr 1-12; R. 55 – 2012, z. 1-12; R. 56-2013, nr 1-11; R. 57-2014, nr 1-12;
R. 58-2015, nr 1-6, 8-12
Mucha
sygn. 26046A
Warszawa
R. 43-1911, Nr 1-52; R. 56-1924, Nr 2-22,27-39,42-52
Muzea Walki : rocznik muzeów historii walk rewolucyjnych i narodowowyzwoleńczych
sygn. 25892A
Warszawa
[R.] 5-1972; [R.] 6-1973; [R.] 7-1974; [R.] 8-1975; [R.] 9-1976; [R.] 10-1977;
[R.] 11-1978; [R.] 12-1979; [R.] 13-1980; [R.] 14-1981; [R.] 15-1982; [R.] 161983; [R.] 18-1985; [R.] 19-1986; [R.] 20-1987; [R.] 21-1988; [R.] 22-1989
Muzeum : czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa
wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych
sygn. 26071A
Lwów 1905R. 21-1905, z. 1,2,8,9,10,12; R. 22-1906, T. 1, z. 1,3,4,5, T. 2, z. 1,3,4; R. 241908, T. 1, z. 1, T. 2, z. 1,2,3; R. 25-1909, T. 2, z. 1,3,5; R. 53-1938, z. 3
Myśl Filozoficzna
sygn. 25002A
Warszawa 1951Od 1953 r. wyd.: Komitet Filozoficzny Polskiej Akademii Nauk. – Od r. 1955
zm. częstotliwości: dwumiesięcznik
1951, nr 1-2; 1952, nr 1-4(3-6); 1953, nr 1-4(7-10); 1954, nr 1-2(11-12), nr 34(13-14); 1955, nr 1-3(15-17), nr 4-6(18-20); 1956, nr 1-4(21-23), 4-6(24-26);
1957, nr 1-3(27-29)
Myśl Filozoficzna : Przekłady
sygn. 25145A
Warszawa 1954[Z.] 1-1954 : Krytyka współczesnej filozofii burżuazyjnej; [Z.] 1(2)-1955 : Z.
historii kształtowania się filozofii marksistowskiej : niektóre zagadnienia
estetyki; [Z.] 2(3)-1955 : Z. zagadnień historii filozofii; [Z.] 1-2(6-7)-1956 :
Zagadnienia filozoficzne przyrodoznawstwa
Myśl Narodowa : tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej
sygn. 25581A
Warszawa
Od R. 5, nr 40 zm. podtyt.: Tygodnik poświęcony kulturze polskiej
R. 1-1921, nr 9; R. 3-1923, nr 1-24, 26-51; R. 4-1924, nr 1-13, 15-27, 29-31,
34-36, 38-52; R. 5-1925, nr 1-6, 9-38, 40-43, 45-52; R. 6-1926, nr 1-19,2230,32-35,37,40-41; R. 7-1927, nr 1-26 [nr 3 i 12 skonfiskowano]; R. 8-1928, nr
6,8,12,13,15,16,18,19,23,24,26,27,28 [nr 5 skonfiskowano]; R. 9-1929, nr
25,26,34-56 [nr 47 skonfiskowano]; R. 10-1930, nr 1-54 [nr 48 i 51
skonfiskowano]; R. 11-1931, nr 1-30,32-60 [ nr 34,41 i 54 skonfiskowano]; R.
13-1933, nr 1-27,29-55 [nr 2 i 7 skonfiskowano] [Uwaga: tom posiada
skonfiskowany nr 7!]; R. 15-1935, nr 1-53 [nr 21 skonfiskowano]
Myśl Niepodległa
sygn. 25675A
Warszawa 1906[R. 1]-1906, Nr 1-12; [R. 2]-1907, Nr 13-48(1-36); [R. 3]-1908, Nr 49-84(136); [R. 4]-1909, Nr 85-120(1-36); [R. 5]-1910, Nr 121-147(1-24); [R. 6]-1911,
Nr 158,184,185,188-190(2,28,29,32-34); [R. 7]-1912, Nr 193-197,199200,202,204-209,218,220,222-225,227-228(1-5,7-8,10,12-16,26,28,30-33,3536); [R. 13]-1918, Nr 423,426,429,435; [R. 15]-1920, Nr 480-510,512-516,518532)1-31,33-37,39-52); [R. 16]-1921, Nr 533-585{1-53); [R. 17]-1922, Nr 586637(1-52); [R. 18]-1923, Nr 638-655,657,659-677,679-689; [R. 19]-1924, Nr
690-697,698,699-714,715-717,718-719,720-721,723-732,733,734-741; [R. 20]1925, Nr 748-749,753,760,765,767,774,777,778-781,783,785,786,790,791; [R.
21]-1926, Nr 796,798,801,809,811,814,816-822,824-826,829,833,840,845; [R.
22]-1927, Nr 846-872,874-898; [R. 23]-1928, Nr 899-950; [R. 24]-1929, Nr
951-984,986,988-1002; [R. 25]-1930, Nr 1003-1054; [R. 26]-1931, Nr 10551084,1086-1106
Myśl Polska : dwutygodnik poświęcony życiu i kulturze Narodu
sygn. 26293
Londyn 1941Od R. 6 zm. częstotliwości: miesięcznik
R. 1-1915, z. 1-6; R. 2-1916, z. 1-5,7-9; R. 3-1917, z. 3-5; [R. 1]-1941, Nr 1-17;
[R. 2]-1942, Nr 18-28,30-38; [R. 3]-1943, Nr 39-60; [R. 4]-1944, Nr 6174,77,80-83; [R. 5]-1945, Nr 84-95; R. 6-1946, Nr 96(1)-105(10); R. 7-1947,
Nr 106(1)-117(12); [R. 33]-1975, Nr 2/3,20/21; [R. 34]-1976, Nr 1-10; [R. 35]-
1977, Nr 17/18,21-24; [R. 36]-1978, Nr 1/2,5/6,7-18,21/13; [R. 37]-1979, Nr 115,18/19,20/21; [R. 38]-1980, Nr 1-23; [R. 39]-1981, Nr 5-10,18-23; [R. 40]1982, Nr 3-10,16/17; [R. 41]-1983, Nr 1-8,9/10; [R. 42]-1984, Nr 1-23; [R. 43]1985, Nr 1/2,4-15,20/21,22/22; [R. 45]-1987, Nr 3/6,7/8,9/10,11/12; [R. 46]1988,
Nr
3/4,5/6,9/12,13/17;
[R.
47]-1989,
Nr
1/2,3/4,5/6,7/8,11/12,13/15,16/19-23; R. 1993, nr 5;
Na Antenie : Mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa
sygn. 26251A
Muenchen 1963Od R. 3 zm. systemu numeracji
R. 1-1963, Nr 1-6,8-9; R. 2-1964, Nr 1-12; R. 3-1965, Nr 1-4,32,33; R. 4-1966,
Nr 35,41; R. 5-1967, Nr 46,48,50,51,53/54,55-57; R. 6-1968, Nr 60,62/63,6567,69; R. 7-1969, Nr 70-72
▼Na Rubieży : biuletyn ogolnopolskiego Seminarium Historii Kresów
Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu
sygn. 26465
Wrocław 1993Od r. 1994 ukazuje się jako Kwartalnik Historyczno - Publicystyczny
Nr 1(2)-1993; Nr 2(3)-1993; Nr 3(4)-1993; Nr 4(5)-1993; Nr 5(6)-1993; Nr
1(7)-1994; Nr 3(9)-1994; Nr 4(10)-1995; Nr 1(11)-1995; Nr 2(12)-1995; Nr
3(13)-1995; Nr 4(14)-1995; Nr 1(15)-5(19)-1996; Nr 1(20)-2(21)-1997; Nr 2732-1998; Nr 33-41-1999; Nr 42-48-2000; Nr 49-56-2001; Nr 61-63-2002; Nr
65-70-2003; Nr 71-76-2004: Nr 77-82-2005; Nr 83-88-2006; Nr 89-94-2007;
Nr 95-100-2008; Nr 101-106-2009; Nr 107-112-2010; Nr 113-118-2011; Nr
119-124-2012; Nr 125-130-2013; Nr 131-136-2014; Nr 137-142-2015
Na Straży : Biuletyn Wewnętrzny Związku Pracy dla Państwa
sygn. 26499
Jerozolima 1945R. 1945, nr 16-18; R. 1946, nr 19
▼ Napis : tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej
sygn. 26651A
Warszawa 1994
Seria III/1997; Seria IV/1998; Seria V/1999; Seria VI/2000; Seria VII/2001;
Seria VIII/2002; Seria IX/2003 : Pożegnania, pamiętania; Seria X/2004 : Formy
i normy stosowności + dubl.; Seria XI/2005 : Słowa ponad granicami; Seria
XII/2006 : Krwawy świt, mroczny dzień…; Seria XIII/2007 : Cień złotych
skrzydeł; Seria XIV/2008 : Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka
satyra, karykatura, groteska; SeriaXV/2009 : Umysły zniewolone literaturą pod
presją; Seria XVI/2010 : Literatura i rytuały; Seria XVII/2011 : Jawne i ukryte
w literaturze i kulturze.; Seria XVIII/2012 : Tabu i Wstyd;
Naród a Państwo : dwutygodnik
sygn. 25997A
Warszawa 19061906, No 1,2,6; 1907, No 1-6,8-14,16-23
Nasz Kraj. Tygodnik ilustrowany
sygn. 26551A
Lwów
R. 3 – 1908, nr 8, 12
Nasz Przyjaciel : Dwutygodnik Katolicki Uchodźctwa Polskiego w Afryce
sygn. 26408A
Nairobi 1946R. 5-1946, Nr 7(74); R. 6-1947, Nr 4(95),7(98)-11(102),15(106),21(112)
Nasz Uniwersytet : Pismo Społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego
sygn. 26449
Wrocław 1992R. 1992, nr 1-9; R. 1993, nr 10-12,14-17; R. 1994, nr 18-25; R. 1995, nr 27-32;
R. 1996, nr 33-38; R. 1997, nr 40,42-42
Nasza Gazeta
sygn. 26537
Wilno
Od nr 45(534) zm tyt.: Nasz Czas
R. 2001, nr 1(490)-50(539) + płyta CD: Archwium Naszej Gazety – Naszego
Czasu: listopad 1999-grudzień 2001
▼ Nasza Przeszłość
sygn. 25361
Kraków 1946T. 1-1946; T. 2-1947; T. 3-1947; T. 4-1948; T. 5-1957; T. 6-1957; T. 7-1958; T.
8-1958; T. 9-1959; T. 10-1959; T. 11-1960; T. 12-1960; T. 13-1961; T. 141961; T. 15-1962; T. 16-1962; T. 17-1963; T. 18-1963; T. 19-1964; T. 20-1964;
T. 21-1965; T. 22-1965; T. 23-1966; T. 24-1966; T. 25-1966; T. 26-1967; T.
27-1967; T. 28-1968; T. 29-1968; T. 30-1969; T. 31-1969; T. 32-1970; T. 331970; T. 34-1971; T. 35-1971; T. 36 : Księga pamiątkowa ku czci księdza
Alfonsa Schlotza. – 1971; T. 37-1972; T. 38-1972; T. 39-1973; T. 40-1973; T.
41-1974; T. 42-1974; T. 43-1975; T. 44-1975; T. 45-1976; T. 46-1976; T. 471977; T. 48-1977; T. 49-1978; T. 50-1978; T. 51-1979; T. 52-1979; T. 53-1980;
T. 54-1980; T. 55-1981; T. 56-1981; T. 57-1982; T. 58-1982; T. 59-1983; T.
60-1983; T. 61-1984; T. 62-1984; T. 63-1985; T. 64-1985; T. 65-1986; T. 661986; T. 67-1987; T. 68-1987; T. 69-1988; T. 70-1988; T. 71-1989; T. 72-1989;
T. 73-1990; T. 74-1990; T. 75-1991; T. 76-1991; T. 77-1992; T. 78-1992; T.
79-1993; T. 80-1993; T. 81-1994; T. 82-1994; T. 84 : Dzieje, kultura
artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca XVIII
wieku
:
materiały
trzeciego
ogólnopolskiego
sympozjum naukowego
zorganizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznań 27-30 września 1993 r. / pod red. J. Strzelczyka. – 1994; T. 84-1995; T.
85-1996; T. 86-1996; T. 87-1997; T. 88-1997; T. 89-1998; T. 90-1998; T. 911999; T. 92-1999; T. 93-2000; T. 94-2000; T. 95-2001; T. 96-2001; T. 97-2002;
T. 98-2002; T. 99-2003; T. 100-2003; T. 101-2004; T. 102-2004; T. 103-2005;
T. 104-2005; T. 105-2006; T. 106-2006; T. 107-108-2007; T. 109-110-2008; T.
111-112-2009; T. 113-2010; T. 114-2010; T. 115-116-2011; T. 117-2012; T.
118-2012; T. 119-2013; T. 120-2013; T. 121-2014; T. 122-2015
Nasza Sprawa : tygodnik społeczny, polityczny i literacki
sygn. 26010A
Warszawa 1911R. 1-1911, No 2, 3 , 5-7, 9
Nauka i szkolnictwo wyższe : półrocznik
sygn. 26460
Warszawa 1993R. 1993, T. 1-2; R. 1994, T. 3-4; R. 1995, T. 5; R. 1995, T. 6; R. 1996, T. 7-8;
R. 1997, T. 9-10; R. 1998, T. 11-12
Nauka Polska : jej potrzeby, organizacjia i rozwój : rocznik Kasy im.
Mianowskiego
sygn. 25024A
Warszawa 1918W r. 1992 wznowienie, zm. podtyt.: Rocznik Kasy im. Józefa Mianowskiego
Fundacji Popierania Nauki
T. 1-1918; T. 2-1919; T. 3-1920; T. 4-1923; T. 5-1925; T. 6-1927; T. 7 :
Materiały do spisu instytucji i towarzystw w Polsce. – 1927; T. 8 : Pamiętnik II
Zjazdu Naukowego. – 1927; T. 9-1928; T. 10-1929; T. 11-1930; T. 12-1932; T.
14-1932; T. 15-1932; T. 17-1933; T. 18-1934; T. 19-1934; T. 22-1937 +
Bibliografia artykułów zawartych w T.1-20; T. 24-1939; T. 25-1947; T. 261992; T. 27-1993
Nauka Polska : czasopismo poświęcone zagadnieniom rozwoju nauki w
Polsce
sygn. 25122A
Warszawa 1953R. 1-1953, nr 1-4; R. 2-1954, nr 1-4; R. 3-1955, nr 1-4; R. 4-1956, nr 1-4; R. 51957, nr 1-4; R. 6-1958, nr 1-4; R. 7-1959, nr 1-4; R. 8-1960, nr 1-4; R. 9-1961,
nr 1-4; R. 10-1962, nr 1-6; R. 11-1963, nr 1-6 + dodatek; R. 12-1964, nr 1-6; R.
13-1965, nr 1-6; R. 14-1966, nr 1-6; R. 15-1967, nr 1-6; R. 16-1968, nr 1-6; R.
17-1969, nr 1-6; R. 18-1970, nr 1-6 + dodatek; R. 19-1971, nr 1-6; R. 20-1972,
nr 1-6 + Wykaz : Prezydium Akad., Członkowie, Komitety Nauk, Placówki
Naukowe; R. 21-1973, nr 1-6; R. 22-1974, nr 1-6; R. 23-1975, nr 1(11)12(126); R. 24-1976, nr 1(127)-12(138); R. 25-1977, nr 1(139)-12(150); R. 261978, nr 1(151)-12(162); R. 27-1979, nr 1(163)-12(174); R. 28-1980, nr 1(175)12(186) + dodatek : Polska Akademia Nauk : Prezydium Akademii,
członkowie, Komitety naukowe, Placówki naukowe, Oddziały naukowe,
Towarzystwa naukowe; R. 29-1981, nr 1(187)-12(198); R. 30-1982, nr 1(199)6(204); R. 31-1983, nr 1(205)-6(210); R. 32-1984, nr 1(211)-6(217); R. 331985, nr 1(218)-6(223); R. 34-1986, nr 1(224)-6(229); R. 34-1986, nr 1-6; R.
35-1987, nr 1-6; R. 36-1988, nr 1-6; R. 37-1989, nr 1-6; R. 38-1990, nr 1-4; R.
39-1991, nr 2-4; R. 40-1992, nr 1-6; R. 41-1993, nr 1-6; R. 42-1994, nr 1-4; R.
43-1995, nr 1-3
Niepodległość : czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej
sygn. 25835
Warszawa 1933Od T. 5 zm. częstotliwości: dwumiesięcznik. – Od T. 16 zm. podtyt.:
Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski założone przez Leona
Wasilewskiego
T. 1-1929-1930, z. 1-2; T. 2-1930, z. 1-2(3-4); T. 3-1930-1931, z. 1-2(5-6); T.
4-1931, z. 1-2(7-8); T. 5-1931-1932, z. 1-3(9-11); T. 6-1932, z. 1-3(12-14); T.
7-1932-1933, z. 1-3(15-17); T. 8-1933, z. 1-3(18-20); T. 9-1934, z. 1-3(21-23);
T. 10-1934, z. 1-3(24-26); T. 11-1935, z. 1-3(27-29); T. 12-1935, z. 1-3(30-32);
T. 13-1936, z. 1-3(33-35); T. 14-1936, z. 1-3(36-38); T. 15-1937, z. 1-3(39-41);
T. 16-1937, z. 1-3(42-44); T. 19-1939, z. 1-3(51-53)
Niepodległość
:
czasopismo
poświęcone
dziejom
polskich
walk
wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej
sygn. 25367
Warszawa 1929-1939
Od T. 5 zm. częstotliwości: dwumiesięcznik. – Od T. 16 zm. podtyt.:
Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski założone przez Leona
Wasilewskiego
T. 1-1929-1930, z.1-2; T. 2-1930, z. 1-2(3-4); T. 4-1931, z. 2(8); T. 5-19311932, z. 1,2(9,11); T. 6-1932, z. 2-3(13-14); T. 7-1933, z. 1-3(15-17); T. 81933, z. 3(20); T. 9-1934, z. 1(21); T. 10-1934, z. 1-3(24-26); T. 11-1935, z.
1,3(27,29); T. 12-1935, z. 1-3(30-32); T. 13-1936, z. 1-3(33-35); T. 14-1936, z.
1-3(36-38); T. 15-1937, z. 1-3(39-41); T. 16-1937, z. 2(43); T. 18-1938, z. 13(48-50); T. 19-1939, z. 1(51)
Niepodległość : czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. [Wyd.]
Instytut Józefa Piłsudskiego
sygn. 25859 PW
Londyn
T. 8-1972; T. 9-1974; T. 10-1976; T. 12-1979; T. 13-1980; T. 17-1984; T. 181985; T. 19-1986; T. 21-1988; T. 22-1989; T. 23-1990; T. 26-1993; T. 27-1995;
T. 28-1996; T. 29-1997; T. 36-2006
Niepodległość : kwartalnik. [Wyd.] Fundacja „Polonia Restituta”
sygn. 26437A
Sulejówek
R. 1991, nr 3/4 : Dzieło 3 Maja próbą ratowania niepodległości Rzeczpospolitej
Notatki Płockie : Biuletyn Komisji Badań nad powstaniem i rozwojem
Płocka
sygn. 25425A
Płock 1956[R.] 1956, nr 1,2; [R.] 1957, nr 3/4,5,6; [R.] 1958, nr 7,8,9
Novum
sygn. 26645A
Warszawa
1979-nr 3; 1980-nr 1-4, 12; 1981-nr3
Nowa Europa Wschodnia
sygn. 26719
Wrocław 2008
1-5(27-31) - 2013
Nowa Polska : miesięcznik
sygn. 26409A
Londyn 1943R. 1943, T. 2, z. 7-8
Nowa Reforma
sygn. 26548
Kraków
R. 34 – 1915, nr 350
Nowe Drogi : czasopismo społeczno-polityczne
sygn. 25117A
Warszawa 1947Od R. 3 zm. podtyt.: Organ Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. - Od R. 6 zm. częstotliwości: miesięcznik oraz zm. podtyt.: Organ
teoretyczny i polityczny KC PZPR
[R. 1]-1947, nr 1-6; R. 2-1948, nr 7-12; R. 3-1949, nr 1(13)-6(18) + dodatek :
III Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1113 listopada 1949 r. – 1949; R. 4-1950, nr 1(19)-6(24); R. 5-1951, nr 1(25)6(30); R. 1952, nr 1(31)-12(42) + Numer specjalny poświęcony XIX Zjazdowi
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego; R. 1953, nr 1(43)-12(54); R. 81954, nr 1(55)-12(66); R. 9-1955, nr 1(67)-12(78); R. 10-1956, nr 1(79)-12(90);
R. 11-1957, nr 1(91)-12(102); R. 12-1958, nr 1(103)-3(105), 5(107)-12(114); R.
13-1959, nr 1(115)-7(121), 8(122), 9(123)-12(127); R. 14-1960, nr 1(128)12(139); R. 15-1961, nr 1(140)-12(151); R. 16-1962, nr 1(152)-12(163); R. 171963, nr 1(164)-12(175); R. 18-1964, nr 1(176)-12(187); R. 19-1965, nr 1(188)12(199); R. 20-1966, nr 1(200)-12(211); R. 21-1967, nr 1(212)-12(223); R. 221968, nr 1(224)-12(235); R. 23-1969, nr 1(236)-12(247); R. 24-1970, nr 1(248)12(259); R. 25-1971, nr 1(260)-12(271); R. 26-1972, nr 1(272)-12(283); R. 271973, nr 1(284)-12(295); R. 28-1974, nr 1(296)-12(307); R. 29-1975, nr 1(208)12(319); R. 30-1976, nr 1(320)-12(331); R. 32-1978, nr 1(344)-12(355); R. 331979, nr 1(256)-12(367); R. 34-1980, nr 1(368)-12(379); R. [35]-1981, [nr]
1(380)-12(391); R. [36]-1982, [nr] 1(392)-12(403); R. [37]-1983, [nr] 1((404)12(415); R. [38]-1984, nr 1(416)-12(427); R. [39]-1985, [nr] 1(428)-12(439); R.
[40]-1986, [nr] 1(440)-12(439); R. [41]-1987, [nr] 1(452)-12(463); R. [42]1988, [nr] 1(464)-10(473), 12(475); R. 43-1989, nr 1(476)-12 + suplement
1(24); R. 44-1990, nr 1 + suplement 2(25)
Nowe Książki : Przegląd Literacki i Naukowy
sygn. 25644A
Warszawa
W r. 1964 mylna numeracja: zb. og. Nr 22=351. – Od r. 1982 zm.
częstotliwości: miesięcznik
1956, nr 1(137)-24(160); 1957, nr 1(161)-24(184); 1958, nr 1(185)-24(208);
1959, nr 1(209)-24(231); 1960, nr 1(233)-24(256); 1961, nr 1(257)-24(280);
1962, nr 1(281)-24(304); 1963, nr 1(305)-24(328); 1964, nr 1(329)-24(253);
1965, nr 1(356)-24(378); 1966, nr (379)-24(402); 1967, nr 1(403)-24(426);
1968, nr 1(427)-24(450); 1969, nr 1(451)-24(474); 1970, nr 1(475)-24(499);
1971, nr 1(500)-24(524); 1972, nr 1(525)-24(548); 1973, nr 1(549)-24(572);
1974, nr 1(573)-24(596); 1975, nr 1(597)-24(620); 1976, nr 1-24; 1977, nr 124; 1978, nr 1-24; 1979, nr 1-24; 1980, nr 1-24; 1981, nr 1, 3-10, 12-22; 1982,
nr 1-4; 1983, nr 1-12; 1984, nr 1-12; 1985, nr 1-12; 1986, nr 1-12; 1987, nr 112; 1988, nr 1-12; 1989, nr 1-12; 1990, nr 1-12; 1991, nr 1-12; 1992, nr 1-8, 10;
1993, nr 2-4, 6-12; 1994, nr 1-12; 1995, nr 1-10
Nowy Kurjer [!] Warszawski
sygn. 26259A
Warszawa 1939[R. 3]-1941, nr 154-179, 181-185, 187-191, 193-211, 213-219, 221-223, 225248, 250-255, 260-306; R. 4-1942, nr 156-187, 189-190, 192-205, 207-214,
216-228, 230-305; R. 5-1943, nr 2-89
Nowy Przegląd : Reedycja. [Wyd.] Zakład Partii przy KC PZPR
sygn. 25395A
Warszawa 19571922-[wyd. 1957]; 1923-[wyd. 1958]; 1924-1925-[wyd. 1959]; 1926-[wyd.
1961]; 1927-1928-[wyd. 1963]; 1929-[wyd. 1966]
Nowy Przegląd Wszechpolski
: miesięcznik Polaków w Kraju i na
Obczyźnie
sygn. 26480
Lublin 1994R. 1-1994, nr 1-7, 1994/1995, nr 8/9; R. 2-1995, nr 2-9(10-16)
Obóz : pismo społeczno-polityczne
sygn. 26438A
Warszawa 1981Nr 21, zima 1991/92; Nr 25/26, zima-wiosna 1993
Ochrona Zabytków : kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku
Zawodowego Historyków Sztuki i Kultury w Warszawie
sygn. 25012A
Warszawa 1948R. 1-1948, nr 1-3/4; R. 2-1949, nr 1-4; R. 3-1950, nr 1,2/3; R. 4-1951, nr 1/23/4; R. 5-1952, nr 1-4 + zeszyt specjalny; R. 6-1953, nr 1-4; R. 7-1954, nr 1-4;
R. 8-1955, nr 1-4; R. 9-1956, nr 1/2-4; R. 10-1957, nr 1-4; R. 11-1958, nr 1-4;
R. 12-1959, nr 1-3/4; R. 13-1960, nr 1-4; R. 14-1961, nr 1/2-3/4; R. 15-1962, nr
1-4; R. 16-1963, nr 1-4; R. 17-1964, nr 1-4; R. 18-1965, nr 1-4; R. 20-1967, nr
1-4; R. 21-1968, nr 1-4; R. 22-1969, nr 1-4; R. 23-1970, nr 1-4; R. 24-1971, nr
1-4; R. 25-1972, nr 1-4; R. 26-1973, nr 1-4; R. 27-1974, nr 1-4; R. 28-1975, nr
1-4; R. 29-1976, nr 1-4; R. 30-1977, nr 1/2-3/4; R. 31-1978, nr 1-4; R. 32-1979,
nr 1-4; R. 33-1980, nr 1-4; R. 34-1981, nr 1-4; R. 35-1982, nr 1-4; R. 36-1983,
nr 1-4; R. 37-1984, nr 1-4; R. 38-1985, nr 1-4; R. 39-1986, nr 1-4; R. 40-1987,
nr 1-4; R. 41-1988, nr 1-4; R. 42-1989, nr 1
Odra
sygn. 25588
Wrocław
R. 1961, nr 1-12; R. 1962, nr 1,2,5-8; R. 1963, nr 1-12; R. 1964, nr 1-12; R.
1965, nr 3-12; R. 1966, nr 1-12; R. 1967, nr 1-12; R. 8-1968, nr 1(83)-12(94);
R. 9-1969, nr 1-12; R. 10-1970, nr 1-12; R. 11-1971, nr 1-12; R. 12-1972, nr 112; R. 13-1973, nr 1-12; R. 14-1974, nr 1-12; R. 15-1975, nr 1-12; R. 16-1976,
nr 1-12; R. 17-1977, nr 1-12; R. 18-1978, nr 1-12; R. 19-1979, nr 1-12; R. 201980, nr 1-12; R. 21-1981, nr 1-11; R. 22-1982, nr 1-12; R. 23-1983, nr 1-12;
R. 24-1984, nr 1-12; R. 25-1985, nr 1-12; R. 26-1986, nr 1-12; R. 27-1987, nr
1-12; R. 28-1988, nr 1-12; R. 29-1989, nr 1-12; R. 30-1990, nr 1-12; R. 311991, nr 1-12; R. 32-1992, nr 1-12; R. 33-1993, nr 1-5, 9-10, 12; R. 34-1994, nr
1-3, 5-12; R. 35-1995, nr 1-9; R. 36-1996, nr 3, 5; R. 37-1997, nr 1-4, 7/8, 10;
R. 39-1999, nr 6, 9; R. 40-2000, nr 10; R. 42-2002, nr 1, 6, 7/8, 11
▼ Odrodzenie i Reformacja w Polsce
sygn. 25163
Warszawa 1956T. 1-1956; T. 2-1957; T. 3-1958; T. 4-1959; T. 5-1960; T. 6-1961; T. 7-1962; T.
8-1963; T. 9-1964; T. 10-1965; T. 11-1966; T. 12-1967; T. 13-1968; T. 141969; T. 15-1970; T. 16-1971; T. 17-1972; T. 18-1973; T. 19-1974; T. 20-1975;
T. 21-1976; T. 22-1977; T. 23-1978; T. 24-1979; T. 25-1981; T. 26-1981; T.
27-1982; T. 28-1983; T. 29-1984; T. 30-1985; T. 31-1986; T. 32-1987; T. 33-
1988; T. 34-1989; T. 35-1990; T. 36-1992; T. 37-1993; T. 38-1994; T. 39-1995;
T. 40-1996; T. 41-1997; T. 42-1998; T. 43-1999; T. 44-2000 + Bibliografia
zawartości czasopisma „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 1-43 / A.
Budniewska, A. Mitura-Karwowska. – 2000; T. 45-2001; T. 46-2002; T. 472003; T. 48-2004; T. 49-2005; T. 50-2006; T. 51-2007: zmiana składu
redakcyjnego; T. 52-2008; T. 53-2009; T. 54 2010; T. 55-2011; T. 56-2012; T.
57-2013; T. 58-2014
Ogniwo : Biuletyn Związku Polaków w Niemczech
sygn. 25862A
Bochum
Od R. 13 zm. częstotliwości: kwartalnik
R. 6-1972, nr 9-11; R. 7-1973, nr 1-12; R. 8-1974, nr 1-12; R. 9-1975, nr 1-12;
R. 10-1976, nr 1-12; R. 11-1977, nr 1-12; R. 12-1978, nr 1-12; R. 13-1979, nr
1-3; R. 14-1980, nr 1-3; R. 15-1981, nr 1-3; R. 19-1985, nr 1-4; R. 20-1986, nr
1-4; R. 21-1987, nr 3,4; R. 22-1988, nr 1-2; R. 23-1989, nr 2; R. 24-1990, nr 2
Ojczyzna i Postęp : tygodnik
sygn. 26147A
[b.m.w] 1916Nr 4-1916 : Z Dokumentów Chwili nr 1; Nr 5-1916, Z dokumentów Chwili, nr
2; Nr 6-1916, Z dokumentów Chwili, nr 3; Nr 7-1916, Z dokumentów Chwili,
nr 4; Nr 8-1916, Z dokumentów Chwili, nr 5; Nr 9-1916, Z dokumentów
Chwili, nr 6; Nr 10-1916, Z dokumentów Chwili, nr 7; Nr 11-1916 : 1. Na
Przełomie, 2. Listopad – Grudzień; Nr 12-1917, Z dokumentów Chwili, nr 8; Nr
13-1917, Z dokumentów Chwili, nr 9; Nr 14-1917, Z dokumentów Chwili, nr
10; Nr 15-1917, Z dokumentów Chwili, nr 11; Nr 16-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 12; Nr 17-1917, Z dokumentów Chwili, nr 13; Nr 18-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 14; Nr 19-1917, Z dokumentów Chwili, nr 15; Nr 201917, Z dokumentów Chwili, nr 16; Nr 21-1917, Z dokumentów Chwili, nr 17;
Nr 22-1917, Z dokumentów Chwili, nr 18; Nr 23-1917, nr 19; Nr 24-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 20; Nr 25-1917, Z dokumentów Chwili, nr 21; Nr 261917, Z dokumentów Chwili, nr 22; Nr 27-1917, Z dokumentów Chwili, nr 23;
Nr 28-1917, Z dokumentów Chwili, nr 24; Nr 29-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 25; Nr 30-1917, Z dokumentów Chwili, nr 26; Nr 31-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 27; Nr 32-1917, Z dokumentów Chwili, nr 28; Nr 33-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 29; Nr 34-1917, Z dokumentów Chwili, nr 30; Nr 351917, Z dokumentów Chwili, nr 31; Nr 36-1917, Z dokumentów Chwili, nr 32;
Nr 37-1917, Z dokumentów Chwili, nr 33; Nr 38-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 34; Nr 39-1917, Z dokumentów Chwili, nr 35; Nr 40-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 36; Nr 41-1917, Z dokumentów Chwili, nr 37; Nr 42-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 38; Nr 43-1917, Z dokumentów Chwili, nr 39; Nr 441917, Z dokumentów Chwili, nr 40; Nr 45-1917, Z dokumentów Chwili, nr 41;
Nr 46-1917, Z dokumentów Chwili, nr 42; Nr 47-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 43; Nr 48-1917, Z dokumentów Chwili, nr 44; Nr 49-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 45; Nr 50-1917, Z dokumentów Chwili, nr 46; Nr 51-1917, Z
dokumentów Chwili, nr nr 47; Nr 52-1917, Z dokumentów Chwili, nr 48; Nr
53-1917, Z dokumentów Chwili, nr 49; Nr 54-1917, Z dokumentów Chwili, nr
50; Nr 55-1917, Z dokumentów Chwili, nr 51; Nr 56-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 52; Nr 57-1917, Z dokumentów Chwili, nr 53; Nr 58-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 54; Nr 59, Z dokumentów Chwili, nr 55; Nr 60-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 56; Nr 61-1917, Z dokumentów Chwili, nr 57; Nr 621917, Z dokumentów Chwili, nr 58; Nr 63-1917, Z dokumentów Chwili, nr 59;
Nr 64 : Projekt Konstytucyi [!] Państwa Polskiego (Projekt Tymczasowej Rady
Stanu). – 1917; Nr 65-1917, Z dokumentów Chwili, nr 60; Nr 66-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 61; Nr 67 : Głos ze Śląska. – 1917; Nr 68-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 62; Nr 69-1917, Z dokumentów Chwili, nr 63; Nr 701917, Z dokumentów Chwili, nr 64; Nr 71-1917, Z dokumentów Chwili, nr 65;
Nr 72-1917, Z dokumentów Chwili, nr 66; Nr 73-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 67; Nr 74-1917, Z dokumentów Chwili, nr 68; Nr 75-76-77 : Społeczno –
gospodarcze położenie w okupacji. – 1917; Nr 78-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 69; Nr 79-1917, Z dokumentów Chwili, nr 70; Nr 80-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 71; Nr 81-1917, Z dokumentów Chwili, nr 72; Nr 82-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 73; Nr 83-1917, Z dokumentów Chwili, nr 74; Nr 841917, Z dokumentów Chwili, nr 75; Nr 85-1917, Z dokumentów Chwili, nr 76;
Nr 86-1917, Z dokumentów Chwili, nr 77; Nr 87-1918, Z dokumentów Chwili,
nr 78; Nr 88-1918, Z dokumentów Chwili, nr 79; Nr 89-1918, Z dokumentów
Chwili, nr 80; Nr 90-1918, Z dokumentów Chwili, nr 81; Nr 91-1918, Z
dokumentów Chwili, nr 82; Nr 92-1918, Z dokumentów Chwili, nr 83; Nr 931918, Z dokumentów Chwili, nr 84; Nr 94-1918, Z dokumentów Chwili, nr 85;
Nr 95-1918, Z dokumentów Chwili, nr 86; Nr 96-1918, Z dokumentów Chwili,
nr 87; Nr 97-1918, Z dokumentów Chwili, nr 88; Nr 98-1918, Z dokumentów
Chwili, nr 89; Nr 99-1918, Z dokumentów Chwili, nr 90; Nr 100-1918, Z
dokumentów Chwili, nr 91; Nr 101-1918, Z dokumentów Chwili, nr 92; Nr 102
: Stronnictwa. – 1918; Nr 102-1918, Z dokumentów Chwili, nr 93; Nr 1031918, Z dokumentów Chwili, nr 93; Nr 104-1918, Z dokumentów Chwili, nr 94;
Nr 105; Z dokumentów Chwili, nr 95; Nr 106-1918, Z dokumentów Chwili, nr
96; Nr 107-1918, Z dokumentów Chwili, nr 97; Nr 108-1918, Z dokumentów
Chwili, nr 98; Nr 109-1918, Z dokumentów Chwili, nr 99; Nr 110-1918, Z
dokumentów Chwili, nr 100; Nr 111-1918, Z dokumentów Chwili, nr 101; Nr
112-1918, Z dokumentów Chwili, nr 102; Nr 113-1918, Z dokumentów Chwili,
nr 103; Nr 114-1918, Z dokumentów Chwili, nr 104; Nr 115-1918, Z
dokumentów Chwili, nr 105; Nr 116-1918, Z dokumentów Chwili, nr 106; Nr
117-1918, Z dokumentów Chwili, nr 107; Nr 118-1918, Z dokumentów Chwili,
nr 108; Nr 119-1918, Z dokumentów Chwili, nr 109; Nr 120-1918, Z
dokumentów Chwili, nr 110
Ojczyzna i Postęp : tygodnik
sygn. 25783A
[b.m.w] 1916-1918
Nr 4-1916 : Z. Dokumentów Chwili nr 1; Nr 5-1916, Z dokumentów Chwili, nr
2; Nr 6-1916, Z dokumentów Chwili, nr 3; Nr 7-1916, Z dokumentów Chwili,
nr 4; Nr 8-1916, Z dokumentów Chwili, nr 5; Nr 9-1916, Z dokumentów
Chwili, nr 6; Nr 10-1916, Z dokumentów Chwili, nr 7; Nr 11-1916 : 1. Na
Przełomie, 2. Listopad – Grudzień; Nr 12-1917, Z dokumentów Chwili, nr 8; Nr
13-1917, Z dokumentów Chwili, nr 9; Nr 14-1917, Z dokumentów Chwili, nr
10; Nr 15-1917, Z dokumentów Chwili, nr 11; Nr 16-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 12; Nr 17-1917, Z dokumentów Chwili, nr 13; Nr 18-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 14; Nr 19-1917, Z dokumentów Chwili, nr 15; Nr 201917, Z dokumentów Chwili, nr 16; Nr 21-1917, Z dokumentów Chwili, nr 17;
Nr 22-1917, Z dokumentów Chwili, nr 18; Nr 23-1917, nr 19; Nr 24-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 20; Nr 26-1917, Z dokumentów Chwili, nr 22; Nr 271917, Z dokumentów Chwili, nr 23; Nr 28-1917, Z dokumentów Chwili, nr 24;
Nr 29-1917, Z dokumentów Chwili, nr 25; Nr 30-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 26; Nr 31-1917, Z dokumentów Chwili, nr 27; Nr 33-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 29; Nr 34-1917, Z dokumentów Chwili, nr 30; Nr 36-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 32; Nr 37-1917, Z dokumentów Chwili, nr 33; Nr 381917, Z dokumentów Chwili, nr 34; Nr 39-1917, Z dokumentów Chwili, nr 35;
Nr 40-1917, Z dokumentów Chwili, nr 36; Nr 41-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 37; Nr 42-1917, Z dokumentów Chwili, nr 38; Nr 43-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 39; Nr 45-1917, Z dokumentów Chwili, nr 41; Nr 46-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 42; Nr 47-1917, Z dokumentów Chwili, nr 43; Nr 48-
1917, Z dokumentów Chwili, nr 44; Nr 49-1917, Z dokumentów Chwili, nr 45;
Nr 50-1917, Z dokumentów Chwili, nr 46; Nr 51-1917, Z dokumentów Chwili,
nr nr 47; Nr 52-1917, Z dokumentów Chwili, nr 48; Nr 53-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 49; Nr 54-1917, Z dokumentów Chwili, nr 50; Nr 55-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 51; Nr 56-1917, Z dokumentów Chwili, nr 52; Nr 571917, Z dokumentów Chwili, nr 53; Nr 58-1917, Z dokumentów Chwili, nr 54;
Nr 59, Z dokumentów Chwili, nr 55; Nr 60-1917, Z dokumentów Chwili, nr 56;
Nr 61-1917, Z dokumentów Chwili, nr 57; Nr 62-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 58; Nr 63-1917, Z dokumentów Chwili, nr 59; Nr 64 : Projekt Konstytucyi
[!] Państwa Polskiego (Projekt Tymczasowej Rady Stanu). – 1917; Nr 65-1917,
Z dokumentów Chwili, nr 60; Nr 66-1917, Z dokumentów Chwili, nr 61; Nr 67
: Głos ze Śląska. – 1917; Nr 68-1917, Z dokumentów Chwili, nr 62; Nr 691917, Z dokumentów Chwili, nr 63; Nr 70-1917, Z dokumentów Chwili, nr 64;
Nr 71-1917, Z dokumentów Chwili, nr 65; Nr 72-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 66; Nr 73-1917, Z dokumentów Chwili, nr 67; Nr 74-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 68; Nr 78-1917, Z dokumentów Chwili, nr 69; Nr 79-1917, Z
dokumentów Chwili, nr 70; Nr 80-1917, Z dokumentów Chwili, nr 71; Nr 811917, Z dokumentów Chwili, nr 72; Nr 82-1917, Z dokumentów Chwili, nr 73;
Nr 83-1917, Z dokumentów Chwili, nr 74; Nr 84-1917, Z dokumentów Chwili,
nr 75; Nr 85-1917, Z dokumentów Chwili, nr 76; Nr 86-1917, Z dokumentów
Chwili, nr 77; Nr 87-1918, Z dokumentów Chwili, nr 78; Nr 103-1918, Z
dokumentów Chwili, nr 93; Nr 104-1918, Z dokumentów Chwili, nr 94; Nr 105;
Z dokumentów Chwili, nr 95; Nr 106-1918, Z dokumentów Chwili, nr 96; Nr
107-1918, Z dokumentów Chwili, nr 97; Nr 108-1918, Z dokumentów Chwili,
nr 98; Nr 109-1918, Z dokumentów Chwili, nr 99; Nr 110-1918, Z dokumentów
Chwili, nr 100; Nr 111-1918, Z dokumentów Chwili, nr 101; Nr 112-1918, Z
dokumentów Chwili, nr 102; Nr 113-1918, Z dokumentów Chwili, nr 103; Nr
114-1918, Z dokumentów Chwili, nr 104; Nr 115-1918, Z dokumentów Chwili,
nr 105; Nr 116-1918, Z dokumentów Chwili, nr 106; Nr 117-1918, Z
dokumentów Chwili, nr 107; Nr 118-1918, Z dokumentów Chwili, nr 108; Nr
119-1918, Z dokumentów Chwili, nr 109; Nr 120-1918, Z dokumentów Chwili,
nr 110
Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu
sygn. 25654A
Wrocław 1955R. 1-1955; R. 2-1956, z. 1-2; R. 3-1957, z. 1-2; R. 4-1958, nr 1-2; R. 5-1959, z.
1-2; R. 6-1960; R. 7-1961; R. 9-1964, z. 1-2; R. 14-1969, z. 1-2; R. 15-1970, z.
1-2; R. 16-1971, z. 1-2; R. 18-1973, z. 1-2; R. 19-1974, z. 1-2; R. 20-1975, z. 12; R. 22-1977; R. 23-1978; R. 23-1979; R. 24-1979; R. 25-1980; R. 26-1981; R.
27-1982; R. 28-1983; R. 29-1984; R. 30-1985; R. 31-1986; R. 32-1988; R. 331989; R. 34-1989; R. 35-1990; R. 36-1991
Opolski Rocznik Muzealny. [Wyd.] Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
sygn. 25767A
Kraków
T. 2-1966; T. 4-1970; T. 5-1972
Opolskie Roczniki Ekonomiczne
sygn. 25551A
Opole 1965T. 1-1968; T. 3-1970-1971; T. 4-1972; T. 5-1973; T. 6-1974; T. 7-1975; T. 81976-1977; T. 9-1979; T. 10-1980; T. 11-1981
Orzeł Biały : Polska walcząca na ziemi włoskiej. [Wyd.] Oddział
Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie
sygn. 26318A
Od R. 1966 zm. podtyt.: Polska Walcząca o Wolność : miesięcznik poświęcony
zagadnieniom współczesnym
R. 1945, nr 1-6,9-12,14-20,23,28-31,38,49-51; R. 1946, nr 9-12,14,16-36,3942; R. 1964, nr 1(1148)-5(1152); R. 1966; R. 1967; R. 1968; R. 1969; R. 1973;
R. 1974; R. 1975; R. 1977; R. 1978, nr 161(1308); R. 1981; R. 1982; R. 1983;
R. 1984; R. 1985; R. 1986; R. 1987; R. 1988; R. 1989, nr 1437, 1438,
1443/1444, 1446; R. 1990, nr 1453, 1457-1459; R. 1991, nr 1460, 1469, 1471;
R. 1992, nr 1472/1473 – 1478/1479; R. 1998, nr 1545-1551; R. 1999, R. 2000,
nr 1571, 1573-1575; R. 2001, nr 1579/1580
Orzeł Biały : miesięcznik Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
sygn. 26470
Wrocław
R. 4-1994, nr 1(28)-11(38); R. 5-1995, nr 1(40)-11(51); R. 6-1996, nr 1(52)2(53); R. 7-1997, nr 2; R. 12-2004, nr 6; R. 15-2005, nr 5-8; R. 16-2006, nr 4-7,
11-12
▼Palamedes : A Journal of Ancient History
sygn. 26 216 ZHS
Warszawa
Nr 1-2006; Nr 2-2007; Nr 3-2008; Nr 4-2009; Nr 5-2010; Nr 6-2011
▼ Pamięć i Przyszłość
Sygn. 26697
2008, nr 1-2; 2009, nr 1-4(3-6); 2010, nr 1-4(7-10); 2011, nr 1-4(11-14); 2012,
nr 1(15), 3-4(17-18); 2013, nr 1-4(19-22)
▼ Pamięć i Sprawiedliwość : pismo Instytutu Pamięci Narodowej
sygn. 26565
Warszawa 2002R. 2002. nr 1, 2; R. 2003, nr 1(3)-2(4); R. 2004, nr1(5)-2(6); R. 2005, nr 1(7)2(8); R. 2006, nr 1(9)-2(10); R. 2007, nr 1(11); R. 2008, nr 1(12)-2(13); R.
2009, nr 1(14); R. 2010, nr 1(15)-2(16); R. 2011, nr 1(17) )-2(18); R. 2012, nr
1(19)-nr 2(20); R. 2013, nr 1(21)-2(22); R. 2014, nr 1(23)
▼Pamięć. pl ; biuletyn IPN
sygn. 26 534
Warszawa
Wcześniejszy tytuł : Biuletyn IPN
R. 2012, nr 1-9; R. 2013, nr 1-2, 4-6, 10-11; R. 2014, nr 1-11; R. 2015, nr 1-9,
12
Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie : Wydziały: Filologiczny i
Historyczno - Filozoficzny
sygn. 25602A
Kraków 1874-1890
T. 1-1874; T. 2-1875; T. 3-1876 + rękopis J.N. Sadowskiego; T. 4-1880; T. 51885; T. 6-1887; T. 7-1889; T. 8-1890
▼ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
sygn. 25434A
Kórnik 1929Od Z. 6 wyd.: Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka
Z. 1-1929; Z. 3-1939-1946; Z. 4-1947; Z. 6-1958; Z. 7-1959; Z. 8-1963; Z.
9/10-1968; Z. 11-1974; Z. 12-1976; Z. 12-1976; Z. 13-1977; Z. 14-1978; Z. 151980; Z. 16-1980; Z. 17-1981; Z. 18-1981; Z. 19-1982; Z. 20-1983; Z. 21-1986;
Z. 22-1988; Z. 23-1993; Z. 24-1996; Z. 25-2001; Z. 26-2003; Z. 27-2005; Z.
28-2007; Z. 29-2009; Z. 30-2013; Z. 31-2014
Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
sygn. 26466
Kraków 1992T. 1-1992; T. 2-1993; T. 3-1994
Pamiętnik Teatralny : kwartalnik poświecony historii i krytyce teatru
założony przez Leona Schillera
sygn. 26268A
Warszawa
R. 31-1982, z. 3-4
Pamiętnikarstwo Polskie : kwartalnik ruchu pamiętnikarskiego
sygn. 25815
Warszawa 1971-1977
T. 1971, nr –12; R. 2-1972, nr 1-4; R. 3-1973, nr 1-4; R. 4-1974, nr 1(11)-4(14);
R. 5-1975, nr 1-4; R. 6-1976, nr 1-4; R. 7-1977, nr 1-4
▼Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne
sygn. 26642
Legnica 2002
R. I-2002, nr 1(1); R. II-2003, nr 1(2)-2(3); R. III-2004, nr 2(5); R. IV-2005, nr
1(6)-2(7); R. V-2006, nr 1(8)-2(9); R. VI-2007, nr 1(9)-2(10); R. VII-2008, nr
1(12)-2(13); R. VIII-2009, nr 1(14)-2(15); R. IX-2010, nr 1(16)-2(17); R. X2011, nr 1(18) )-2(19); R. XI-2012, nr 1(20)-2(21); R. XII-2013, nr 1(22)-2(23);
R. XIII-2014, nr 1(24) 2(25)
Perspektywy
sygn. 25785A
Warszawa 1969R. 1-1969, nr 1-17; R. 2-1970, nr 1(18)-51/52(68/69); R. 3-1971, nr 1(70)53(122)
Piast : tygodnik społeczno-polityczny poświęcony sprawom ludu polskiego
sygn. 26554
Kraków
R. 32-1945, nr 7, 8, 10, 11, 12; R. 33-1946, nr 6, 7, 12, 13, 27; R. 35-1948, nr 17, 22
Pismo Towarzystwa Demokratycznego Polskiego
sygn. 25668A
Poitiers
Z. 4 wyd. w Paryżu
1840, z. 1-2; 1841, z. 3-4
▼Płockie Zeszyty Archiwalne
Sygn. 26714
Z. 1-2010; Z. 2-2012
Poglądy : pismo społeczno-polityczne
sygn. 26369A
[b.m.w.]
[R.] 1988, nr 13
Pogoń : pismo Brygadowego Koła Młodych „Pogoń” : miesięcznik
sygn. 26486A
Londyn
R. 1-1950, nr 12, cz. 1,2; R. 2-1951, nr 1-12; R. 3-1952, nr 1-6(29-30), 9-10(3339)
Pokolenia : kwartalnik Komisji Historycznej Ogólnopolskiego Komitetu
Współpracy Organizacji Młodzieżowych
sygn. 25746A
Warszawa 1963Od R. 18 zm. częstotliwości: miesięcznik
R. 5-1967, nr 1(17)-4(20); R. 6-1968, nr 1(27)-4(24); R. 7-1969, nr 1(25)-4(28);
R. 8-1970, nr 1(29)-4(32); R. 9-1971, nr 1(33)-4(36); R. 10-1972, nr 1(37)4(40); R. 11-1973, nr 1(41)-4(44); R. 12-1974, nr 1(45)-4(48); R. 13-1975, nr 14; R. 14-1976, nr 2-4; [R. 15]-1977, [nr] 1-4; [R. 16]-1978, [nr] 1-4; [R. 17]1979, [nr] 1-4; R. 18-1980, nr 1-12; R. 19-1981, nr 1-8; R. 20-1982, nr 1-9; R.
21-1983, nr 1-3,6-9,11-12; R. 22-1984, nr 1-2,4-12; R. 23-1985, nr 1-9,11; R.
24-1986, nr 1-12; R. 25-1987, nr 1-8,12; R. 26-1988, nr 2-10,12; R. 27-1989, nr
1-6
Polish Co-operative Review : Bl - Monthly Journal of the Supreme CoOperative Council
sygn. 25572A
Warszawa 1961[R.] 1961, No 1,3-5
Polish Western Affairs
sygn. 25578A
Poznań 1960Vol. 1-1960, No 1-2; Vol. 2-1961, No 1-2; Vol. 3-1962, No 1-2; Vol. 4-1963,
No 1-2; Vol. 5-1964, No 1-2; Vol. 6-1965, No 1-2; Vol. 7-1966, No 1-2; Vol. 81967, No 1-2; Vol. 9-1968, No 1-2; Vol. 10-1969, No 1-2; Vol. 11-1970, No 12; Vol. 12-1971, No 1-2; Vol. 13-1972, No 1-2; Vol. 14-1973, No 1-2; Vol. 151974, No 1-2; Vol. 16-1975, No 1; Vol. 17-1976, No 1-2; Vol. 18-1977, No 1;
Vol. 19-1978, No 1-2; Vol. 20-1979, No 1; Vol. 21-1980, No 1-2; Vol. 221981, No 1-2; Vol. 23-1982, No 1-2; Vol. 24-1983, No 1-2; Vol. 25-1984, No
1-2; Vol. 26-1985, No 1-2; Vol. 27-1986, No 1-2; Vol. 28-1987, No 1-2; Vol.
29-1988, No 1-2; Vol. 30-1989, No 1-2; Vol. 31-1990, No 1-2; Vol. 32-1991,
No 1-2; Vol. 33-1992, No 1-2; Vol. 34-1993, No 1-2; Vol. 35-1994, No 1
Polityka
sygn. 25745
Warszawa
R. 12-1968, Nr 1-52; R. 13-1969, Nr 1-52; R. 14-1970, Nr 1-52; R. 15-1971, Nr
1-52; R. 16-1972, Nr 1-52; R. 17-1973, Nr 1-52; R. 18-1974, Nr 1-52; R. 191975, Nr 1-52; R. 20-1976, Nr 1-11,12-40,42-52; R. 21-1977, Nr 1-44,46-52; R.
22-1978, Nr 1-52; R. 23-1979, Nr 1-52; R. 24-1980, Nr 1-40,42,44-52; R. 251981, nr 1-50; R. 26-1982, nr 1-45; R. 27-1983, nr 1-32,34-53; R. 28-1984, nr
1-52; R. 29-1985, nr 1-52; R. 30-1986, nr 1-52; R. 31-1987, nr 1-52; R. 321988, nr 1-52; R. R. 33-1989, nr 1-52; R. 34-1990, nr 1-52; R. 35-1991, nr 152; R. 36-1992, nr 1-52; R. 37-1993, nr 1-52; R. 38-1994, nr 1-53; R. 39-1995,
nr 1-39
Polityka Polska
sygn. 26423A
Londyn
Nr 5/6-1987; Nr 7/8-1987
▼ Polityka Wschodnia
sygn. 26468
Warszawa 1993R. 1993, nr 1; R. 1994, nr 1; R. 1995, nr 1-2; R. 1996, nr 1-2; R. 1997, nr 1-2;
R. 1998, nr 1-2; R. 1999, nr 1-2; R. 2000, nr 1-2; R. 2001, nr 1-2; R. 2002, nr 12; R. 2003, nr 1-2; R. 2004, nr 1-2; R. 2005, nr 1-2; R. 2006, nr 1-2; R. 2009, nr
1; R. 2012, z. 1(1)-2(2); R. 2013, z. 1(3)-2(4)
Polityka zagraniczna PRL : chronologia wydarzeń : materiały i dokumenty
sygn. 25802A
Warszawa 1969R. 1-1968, nr 1-4
La Pologne et les Affaires Occidentales
sygn. 25856A
Poznań 1965Vol. 1-1965, No 1-2; Vol. 2-1966, No 1-2; Vol. 3-1967, No 1-2; Vol. 4-1968,
No 1-2; Vol. 5-1969, No 1-2; Vol. 7-1971, No 2; Vol. 8-1972, No 2; Vol. 91973, No 1-2; Vol. 10-1974, No 1-2; Vol. 13-1977, No 1-2; Vol. 14-1978, No
1; Vol. 16-1980, No 1-2; Vol. 17-1981, No 1-2
Polska Gazeta. [Wyd.] Alliance Guidin Group
sygn. 26521
New York 1989R. 1989, nr 3-5, 9-13
Polska Gospodarcza : dawniej Przemysł i Handel : tygodnik wydawany
przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu przy współudziale Ministerstw:
Skarbu, Rolnictwa oraz Komunikacji
sygn. 26044A
Warszawa
R. 12-1931, nr 28-52
Polska Sztuka Ludowa
sygn. 26365A
Wrocław
R. 43-1989, nr 1-2; R. 44-1990, nr 2
Polska Zachodnia. [Wyd.] Związek Obrony Kresów Zachodnich
sygn. 25186A
Poznań
R. 11-1926
Polski eksport : miesięcznik : organ Koła Eksportowego przy Światowym
Związku Polaków z Zagranicy
sygn. 25101A
Warszawa 1937Od nr 5 zm. tyt.: Polski eksport - import
R. 2-1938, Nr 1-12
▼Portolana. Studia Mediterranea
sygn. 26684
Kraków 2004Vol. 3-2007; Vol. 4-2009
Poseł Związku Śląskich Katolików
sygn. 26270A
Cieszyn
[R.] 43-1915
Posłaniec Niedzielny dla Dyecezyi [!] Wrocławskiej, zarazem organ
związku Św. Rodziny
sygn. 25440A
Wrocław
R. 21-1915, Nr 5-6, 8-52 + Dodatek Ilustrowany R. 12, Nr 1-12 +
Wstrzemięźliwość : dodatek dwumiesięczny do Posłańca Niedzielnego dla
Bractwa Wstrzemięźliwości R. 16, Nr 1-3
Postawy : biuletyn dyskusyjno - informacyjny KU [Komitetu Uczelnianego]
PZPR Uniwersytetu Wrocławskiego
sygn. 25655A
Wrocław
[R.] 1981, nr 1
Powstaniec Śląski
sygn. 26 700A
reprint
R. 10-1936, nr 5
▼Poznański Rocznik Archiwalno - Historyczny
sygn. 26484A
Poznań
R. 2/3-1994-1995; R. 4-1996; R. 5-1998; R. 8/9-2001/2002; R. 10/112003/2004; R. 12/13/14-2007; R. 15-2012; R. 16-2013. Zmiana nazwy na
Przegląd Archiwalno-Historyczny
▼Prace Historyczne
Sygn. 15 161
Kraków
Od z. 140 (2013) tytuł wydzielil się z serii gł. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zachował numerację podserii
(140) jako swoją główną i zmienił częstotliwość na kwartalnik.
Z. 140-2013, nr 1-4; Z. 141-2014, nr 1-4; Z. 142-2015, nr 1-2
Prace Humanistyczne. [Wyd.] Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
sygn. 25840A
Rzeszów
Seria 1, R. 2-1971, nr 2
Prace i Materiały. [Wyd.] Międzyuczelniany Zakład Problemowy Gospodarki Krajów Słabo Rozwiniętych
sygn. 25670A
Warszawa 1963R. 1-1963, nr 1,3,4; R. 2-1964, nr 2,3/4; R. 3-1965, nr 1-4; R. 4-1966, nr 1,2,3;
R. 5-1967, nr 1,2,3
Prace Instytutu Urbanistyki i Archtektury
sygn. 25360A
Warszawa 1951R. 1-1951, z. 2
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
sygn. 26630
Kraków 2002T. 1-2002; T. 2-2003; T. 3-2005; T. 4-2006; T. 5-2007; T. 6-2008; T. 7-2009; T.
8-2010; T. 9-2011; T. 10-2012; T.11-2013; T. 12-2014
▼Prace Komisji Historii Nauki
Sygn. 26 599
Kraków
T. VI-2004; T. VII-2006; T. VIII-2007; T. IX-2009; T. X-2010; T. XI -2012; T.
XII -2013
Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
sygn. 26462
Poznań - Warszawa 1990Z. 1-1990
▼ Prace Komisji Środkowoeuropejskiej
sygn. 26568
Kraków 1993T. 1-1993; T. 2-1994; T. 3-1995 T. 4-1996; T. 5-1997; T. 6-1999; T. 7-2000 T.
8-2000; T. 9-2001; T. 10-2002; T. 11-2003; T. 12-2004; T. 13-2005; T. 142006; T. 15-2007; T. 16-2008; T. 17-2009; T. 18-2010; T. 19-2011; T. 20-2012;
T. 21-2013; T. 22-2014
▼Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej
sygn. 26567
Kraków 1994T. 1-1994; T. 2-1995; T. 3-1995; T. 5-1997; T. 6-1998; T. 8-2004; T. 9-2004; T.
10-2006; T. 12-2011
Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego
sygn. 25805A
Zielona Góra
Komisja Historii [R.] 3-1967, z. 1; [R.] 7-1970, z. 3 : Ze studiów nad
średniowiecznym Głogowem i Krosnem / red. S. Kowalski. - 1970; [R.] 8-1970,
z. 2: Studia nad gospodarką / red. J. Deresiewicz. - 1970
Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej
sygn. 26362A
Wrocław 1989Monografie Nr 12 : Historia dolnośląskiego górnictwa węgla kamiennego od
XV do połowy XVIII w. - 1989 (og. zb. nr 24)
Prace Naukowe Towarzystwa Naukowego we Lwowie
sygn. 26433A
Lwów
Dział I
T. 12 : Bibliografia historyczno - prawna za lata 1926-1936. Cz 1 / K.
Koranyi. - 1938; T. 13 : Bibliografia historyczno - prawna za lata 1926-1936.
Cz. 2 / K. Koranyi. - 1939
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
sygn. 25837A
Katowice 1970Historia i Współczesność 1. : Polska i Europa w XX wieku / pod red. A.
Szefera. - 1977 (og. zb. nr 183); 6. : Z zagadnień historiografii od czasów
antyku do XVI wieku / pod red. A. Kunisza. - 1982 (og. zb. 525); 7. : Na styku
dziejopisarstwa i publicystyki ze współczesnością / pod red. S. Michalkiewicza.
- 1984 (og. zb. 657)
Prace Historyczne 1. -1970, nr 6; 2. - 1971, nr 18; 3. -1972, nr 29; 4. -1975, nr
72
Prace Historycznoliterackie
21. : O literaturze romantycznej / pod red.
Ireneusza Opackiego. - 1984
Prace z Nauk Politycznych 1. -1974, nr 44
Prace z Nauk Społecznych 1. -1975, Nr 81; 2. -1975, Nr 74; 3. -1976, Nr 93;
10., Nr 435 : Ideologiczne aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych / pod red. J. Przewłockiego. - 1981
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. [Wyd.] Bydgoskie Towarzystwo
Naukowe
sygn. 25391A
Bydgoszcz 1963Seria C – Prace Komisji Historii 1. -1963, nr 2; 2. -1964, nr 3; 3. -1966, nr 4; 4.
-1967, nr 5; 5. -1968, nr 7; 6. -1969, nr 9; 7. -1970, nr 10; 8. -1971, nr 11; 9. 1973, nr 13; 10. -1974, nr 14; 11. -1975, nr 16; 13. -1978, nr 20; 14. -1980, nr
22; 15. -1985, nr 26
Prasa o Senacie. [Wyd.] Biuro Informacyjne. Dział Prasowy
sygn. 26491A
Warszawa
III kadencja R. 1996, Nr 4(116)-6(118)
Prasa Współczesna i Dawna : kwartalnik
sygn. 25390A
Kraków 1958Od 1959 R.. zm. częstotliwości: półrocznik
1958, nr 1-4; 1959, nr 1-2(5-6)
Prawa Człowieka. [Wyd.] Komitet Helsiński w Polsce
sygn. 26352A
Warszawa 1989Biuletyn [nr] 5-1989; Biuletyn [nr] 6-1989
Praworządność. [Wyd.] Komitet Helsiński w Polsce
sygn. 26370A
Warszawa 1989R. VI - 1989
Problemy Europy Wschodniej
sygn. 26034A
Warszawa 1939R. 1-1939, nr 1-3,5-6
Problemy marksizmu-leninizmu
sygn. 26273A
Warszawa
[R. ] 1983, [nr] 3-4; [R.] 1984, [nr] 1-2
Problemy Polonii Zagranicznej
sygn. 25699A
Warszawa 1960T. 1-1960; T. 3-1962-1963; T. 4-1964-1965; T. 5-1968-1967; T. 6-7-1971; T. 81973; T. 9-1975
Proletariat : Organ Międzynarodowej Socjalno - Rewolucyjnej Partii
(Warszawa 1883-1884)
sygn. 25591A
Warszawa
[1883-1884]. – [wyd. 1957]
Prusy Wschodnie : jednodniówka Związku Obrony Kresów Zachodnich
sygn. 25994A
Warszawa 1934R. 1934
▼Przegląd Archiwalno-Historyczny
sygn. 26484 A
T. 1-2014
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
sygn. 26627
Warszawa
T. 1-2008; T. 2-2009; T. 3-2010; T. 4-2011; T. 5-2012; T. 7-2014
Przegląd Biblioteczny
sygn. 25673A
Kraków 1927R. 1-1927; R. 3-1929, z. 1-4; R. 4-1930, z. 1-4; R. 5-1931, z. 1-4; R. 6-1932, z.
3-4; R. 7-1933, z. 1-4; R. 8-1934, z. 1-4; R. 9-1935, nr 1-4; R. 10-1936, nr 1-4;
R. 11-1937, nr 1-4; R. 12-1938, nr 1-4; R. 13-1939, nr 2; R. 14-1946; R. 151947, z. 1-4; R. 16-1948, z. 1-2; R. 17-1949, z. 1-2; R. 18-1950, z. 1-2; R. 191951, z. 1-2; R. 20-1952, z. 1-4; R. 35-1967, z. 1,3/4 + dod.: Przeglad Chas. Nr
3/4; R. 36-1968, z. 1-4; R. 37-1969, z. 1-4; R. 38-1970, z. 1-3/4; R. 39-1971, z.
1-4 + dod.: Bibliografia analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej; R. 40-1972, z. 1-4; R. 41-1973, z. 1-4; R. 46-1978, z. 1 +
Bibliografia zawartości R. 1-44; R. 47-1979, z. 1-4; R. 48-1980, z. 1-4; R. 491981, z. 1-4; R. 50-1982, z. 1-4; R. 51-1983, z. 1-4; R. 52-1984, z. 1-4; R. 531985, z. 1-4; R. 54-1986, z. 1-4; R. 55-1987, z. 1-4; R. 56-1988, z. 1-4; R. 571989, z. 1-4; R. 58-1990, z. 3; R. 59-1991, z. 1-4; R. 62-1994, z. 1/2
Przegląd Dyplomatyczny : pismo poświęcone zagadnieniom polityki
międzynarodowej
sygn. 25265A
Warszawa 1919Od R. 2 zm. częstotliwości: miesięcznik
R. 1-1919, nr 8,14; R. 2-1920, nr 1-2,5; R. 3-1921, nr 5-6
Przegląd Filozoficzny
sygn. 25978A
Warszawa
R. 42-1939, z. 2
Przegląd Historyczno - Oświatowy : kwartalnik poświęcony badaniom
dziejów oświaty i wychowania w Polsce
sygn. 25510A
Kraków 1947Od R. 2 zm. podtyt., i m. wyd.: Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego
poświęcony dziejom wychowania i oświaty, Warszawa
R. 1-1947, nr 1-4; R. 2-1959, nr 1; R. 3-1960, nr 1-4; R. 4-1961, nr 2-4; R. 51962, nr 1-4; R. 6-1963, nr 1-4; R. 7-1964, nr 1-4; R. 8-1965, [nr] 1-4; R. 91966, [nr] 1-4; R. 10-1967, [nr] 1-4 + Spis tresci za lata 1947-1967; R. 11-1968,
[nr] 1-4; R. 12-1969, [nr] 1-4; R. 13-1970, [nr] 1-2,4; R. 14-1971, [nr] 1-4; R.
15-1972, [nr] 1-4; R. 16-1973, [nr] 1-4; R. 17-1974, [nr] 1-4; R. 18-1975, nr 14; R. 19-1976, nr 1-4; R. 20-1977, nr 1-4; R. 21-1978, nr 1-4; R. 22-1979, nr 14; R. 23-1980, nr 1-4; R. 24-1981, nr 1-4; R. 25-1982, nr 1-4; R. 26-1983, nr 14; R. 27-1984, nr 1-4; R. 28-1985, nr 1-4; R. 29-1986, nr 1-4; R. 30-1987, nr 13; R. 31-1988, nr 1-4; R. 32-1989, nr 1-4; R. 33-1990, nr 2-4
▼ Przegląd Historyczno-Wojskowy : kwartalnik. [Wyd.] Ministerstwo
Obrony Narodowej
sygn. 26526
Warszawa 2000Kontynuacja Przeglądu Historyczno-Wojskowego (1929-1939) i Wojskowego Przeglądu Historycznego (1956-1997)
R. 1(52)-2000, nr 1(182)-4(185), w nr 4 Bibliografia zawartości Pzreglądu
Historyczno-Wojskowego za lata 1928-1938, Bbibliografia zawartości Wojskowego Przeglądu Historycznego za lata 1956-1997; R. 2(53)-2001, nr 1(186)4(189) + nr specjalny 1(190): Przedruk „Biuletynu Informacyjnego”, cz. 1:
Roczniki 1940-1941; R. 3(54)-2002, nr 1(191-4(194) + nr specjalny 2(195):
Przedruk „Biuletynu Informacyjnefo”, cz. 2: Roczniki 1942-1943; R. 4(55)2003, nr 1(196)-4(199) + nr specjalny 3(200): Przedruk „Biuletynu
Informacyjnego”, Cz. 3: Roczniki 1944. Konspiracja; R. 5(56) 2004, nr 1(201)4(204) + nr specjalny 4(205): Przedruk roczników 1944-1945. Powstanie
Warszawskie i konspiracja; R. 6(57)-2005, nr 1(206)-4(209) + nr specjalny
5(210): W stulecie urodzin Mariana Rejewskiego 1905-2005; R. 7(58)-2006, nr
1(211)-4(214) + nr specjalny 5(215): Rok 1956 w Polsce i na Węgrzech; R.
8(59)-2007, nr 1(216)-4(219) + nr specjalny 5(220): W 140 rocznicę urodzin
marszałka Józefa Piłsudskiego: R. 9(60)-2008, nr 1(221)-4(224) + nr specjalny
5(225) : w 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości; R. 10(61)-2009,
nr 1(226)-4(229); R. 11(62)-2010, nr 1(230)-4(233); R. 12(63)-2011, nr 1(234)4(237) + nr specjalny 5(238) : Wojsko polskie w służbie pokoju. ; R. 13(64)2012, nr 1(239)-4(242); R. 14(65)-2013, nr 1(243)-4(246); R. 15(66)-2014, nr
1(247)-4(250); ); R. 16(67)-2015, nr 1(251)-4(254)
Przegląd
Historyczno
-
Wojskowy
:
Organ
Wojskowego
Biura
Historycznego
sygn. 25531A
Warszawa 1929Od R. 1 zm. podtyt.: Wydawany przez Wojskowe Biuro Historyczne
R. 1-1929, T. 1, z. 1-2; R. 2-1930, T. 3, z. 1-2; R. 3-1931, T. 4, z. 2; R. 4-1932,
T. 5, z. 1-2; R. 6-1934, T. 7, z. 1-2; R. 6-1935, T. 8, z. 1-2
▼ Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy
sygn. 26141
Warszawa 1905T. 1-1905; T. 2-1906; T. 3-1906; T. 4-1907; T. 5-1907; T. 6-1908; T. 7-1908; T.
8-1909; T. 9-1909; T. 10-1910; T. 11-1910; T. 12-1911; T. 13-1911; T. 141912; T. 15-1912; T. 16-1913; T. 17-1913; T. 18-1914; T. 19-1915; T. 20-1916;
T. 21-1917-1918, Sr. 2, T. 1; T. 22-1919-1920, Ser. 2, T. 2; T. 23-1922, Ser. 2
T. 3, z. 2; R. 25-1925, Ser. 2, T. 5 + dod.: Indeks tomy 1-25, lata 1905-1925; T.
26-1927, Ser. 2, T. 6, z. 3; T. 28-1929, Ser. 2, T. 8, z. 1-2; T. 30-1932-1933,
Ser. 2, T. 10, z. 2; T. 31-1933, Ser. 2, T. 11, z. 1; T. 32-1934-1935, Ser. 2, T. 12,
z. 1; T. 33-1935, Ser. 2, T. 13, z. 1; T. 34-1937, Ser. 2, T. 14, z. 1; T. 36-1946;
T. 38-1948; T. 39-1949; T. 40-1949, z. 1-2; T. 40-1949; T. 41-1950; T. 421951; T. 43-1952, z. 1-4; T. 44-1953, z. 1-2,4; T. 45-1954, z. 1-4; T. 46-1955, z.
1-4; T. 47-1956, z. 1-4 + dod.: Z epoki Mickiewicza; T. 48-1957, z. 1-4; T. 491958, z. 1-4; T. 50-1959, z. 1-4; T. 51-1960, z. 1-4; T. 52-1961, z. 1-4; T. 531962, z. 1-4; T. 54-1963, z. 1-4; T. 55-1964, z. 1-4; T. 56-1965, z. 1-4; T. 571966, z. 1-4; T. 58-1967, z. 1-4; T. 59-1968, z. 1-4; T. 60-1969, z. 1-4; T. 611970, z. 1-4; T. 62-1971, z. 1-4; T. 63-1972, z. 1-4; T. 64-1973, z. 1-4; T. 651974, z. 1-4; T. 66-1975, z. 1-4; T. 67-1976, z. 1-4; T. 68-1977, z. 1-4; T. 691978, z. 1-4; T. 70-1979, z. 1-4; T. 71-1980, z. 1-4; T. 72-1981, z. 1-4; T. 73-
1982, z. 1-4; T. 74-1983, z. 1-4; T. 75-1984, z. 1-4; T. 76-1985, z. 1-4; T. 771986, z. 1-4; T. 78-1987, z. 1-4; T. 79-1988, z. 1-4; T. 80-1989, z. 1-4; T. 811990, z. 1-4; T. 82-1991, z. 1-4; T. 83-1992, z. 1-4; T. 84-1993, z. 1-4; T. 851994, z. 1-4; T. 86-1995, z. 1-4; T. 87-1996, z. 1-4; T. 88-1997, z. 1-4; T. 891998, z. 1-4; T. 90-1999, z. 1-4; T. 91-2000, z. 1-4; T. 92-2001, z. 1-4; T. 932002, z. 1-4; T. 94-2003, z. 1-4; T. 95-2004, z. 1-4; T. 96-2005, z. 1-4; T. 972006, z. 1-4; T. 98-2007, z. 1-4; T. 99-2008, z. 1-4; T. 100-2009, z. 1-4; T. 1012010, z. 1-4; T. 102-2011, z. 1-4; ; T. 103-2012, z. 1-4; T. 104-2013, z. 1-3
Wstrzymane gromadzenie
▼ Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy
sygn. 25003 Czytelnia
Warszawa 1905T. 36-1946; T. 38-1948; T. 39-1949, z. 1; T. 41-1950, z. 1-4; T. 42-1951; T. 431952, z. 1-4; T. 44-1953, z. 4; T. 45-1954, z. 1-4; T. 46-1955, z. 1-4; T. 471956, z 1-4 + dod.: Z epoki Mickiewicza; T. 48-1957, z. 1-4; T. 49-1958, z. 1-4;
T. 50-1959, z. 1-4; T. 51-1960, z. 1-4; T. 52-1961, z. 1-4; T. 53-1962, z. 1-4; T.
54-1963, z. 1-4; T. 55-1964, z. 1-4; T. 56-1965, z. 1-4; T. 57-1966, z. 1-4; T.
58-1967, z. 1-4; T. 59-1968, z. 1-4; T. 60-1969, z. 1-4; T. 61-1970, z. 1-4; T.
62-1971, z. 1-4; T. 63-1972, z. 1-4; T. 64-1973, z. 1-4; T. 65-1974, z. 1-4; T.
66-1975, z. 1-4; T. 67-1976, z. 1-4; T. 68-1977, z. 1-4; T. 69-1978, z. 1-4; T.
70-1979, z. 1-4; T. 71-1980, z. 1-4; T. 72-1981, z. 1-4; T. 73-1982, z. 1-4; T.
74-1983, z. 1-4; T. 75-1984, z. 1-4; T. 76-1985, z. 1-4; T. 77-1986, z. 1-4; T.
78-1987, z. 1-4; T. 79-1988, z. 1-4; T. 80-1989, z. 1-4; T. 81-1990, z. 1-4; T.
82-1991, z. 1-4; T. 83-1992, z. 1-4; T. 84-1993, z. 1-4; T. 85-1994, z. 1-4; T.
86-1995, z. 1-4; T. 87-1996, z. 1-4; T. 88-1997, z. 1-4; T. 89-1998, z. 1-4; T.
90-1999, z. 1-4; T. 91-2000, z. 1-4; T. 92-2001, z. 1-4; T. 93-2002, z. 1-4; T.
94-2003, z. 1-4; T. 95-2004, z. 1-4; T. 96-2005, z. 1-4; T. 97-2006, z. 1-4; T.
98-2007, z. 1-4; T. 99-2008, z. 1-4; T. 100-2009, z. 1-4; T. 101-2010, z. 1-4; T.
102-2011, z. 1-4; T. 103-2012, z. 1-4; T. 104-2013, z. 1-4; T. 105-2014, z. 1-4
▼ Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy
sygn. 25709
Warszawa 1905T. 21-1917-1918, Ser. 2, T. 1; T. 36-1946; T. 38-1948; T. 41-1950; T. 42-1951;
T. 45-1954, z. 4; T. 46-1955, z. 1-4; T. 47-1956, z 1-4 + dod.: Z epoki
Mickiewicza; T. 48-1957, z. 1,3-4; T. 49-1958, z. 1-4; T. 50-1959, z. 1-4; T. 511960, z. 2-4; T. 52-1961, z. 1-4; T. 53-1962, z. 1,3-4; T. 54-1963, z. 2-4; T. 551964, z. 1-4; T. 56-1965, z. 4; T. 57-1966, z. 1-4; T. 58-1967, z. 1-4; T. 591968, z. 1-4; T. 60-1969, z. 1-4; T. 61-1970, z. 1-2,4; T. 62-1971, z. 2; T. 631972, z. 1-4; T. 64-1973, z. 1-4; T. 65-1974, z. 1-4; T. 66-1975, z. 1-4; T. 671976, z. 1-4; T. 68-1977, z. 1-4; T. 69-1978, z. 1-4; T. 70-1979, z. 1-4; T. 711980, z. 1-4; T. 72-1981, z. 1-4; T. 73-1982, z. 1-4; T. 74-1983, z. 1-4; T. 751984, z. 1-4; T. 76-1985, z. 1-4; T. 77-1986, z. 1-4; T. 78-1987, z. 1-4; T. 791988, z. 1-4; T. 80-1989, z. 1-4; T. 81-1990, z. 1-4; T. 82-1991, z. 1-4; T. 831992, z. 1-4; T. 84-1993, z. 1-4; T. 85-1994, z. 1-4; T. 86-1995, z. 1-4; T. 871996, z. 1-4; T. 88-1997, z. 1-4; T. 89-1998, z. 1-4; T. 90-1999, z. 1-4; T. 912000, z. 1-4; T. 92-2001, z. 1-4; T. 93-2002, z. 1-4; T. 94-2003, z. 1-4; T. 952004, z. 1-4; T. 96-2005, z. 1-4; T. 97-2006, z. 1-4; T. 98-2007, z. 1-4; T. 992008, z. 1-4; T. 100-2009, z. 1-4; T. 101-2010, z. 1-4; T. 102-2011, z. 1-4; T.
103-2012, z. 1-4; T. 104-2013, z. 1-3
Wstrzymane gromadzenie
Przegląd Humanistyczny
sygn. 25966
Warszawa 1957R. 1-1957, nr 2(2); R. 2-1958, nr 3(6); R. 5-1961, nr 1(22)-6(27); R. 7-1963, nr
1(34)-6(39); R. 8-1964, nr 1(40)-6(45); R. 9-1965, nr 1(46)-6(51); R. 10-1966,
nr 1(52)-6(56); R. 11-1967, nr 1(62)-6(63); R. 12-1968, nr 1(64)-6(69); R. 131969, nr 1(70)-6(75); R. 14-1970, nr 1(76)-6(81); R. 15-1971, nr 1(82)-6(87);
R. 16-1972, nr 1(88)-6(93); R. 17-1973, nr 1(94)-6(99); R. 18-1974, nr 1(100)12(111); R. 19-1975, nr 1(112)-12(123); R. 20-1976, nr 1(124)-12(135); R. 211977, nr 1(136)-12(147); R. 22-1978, nr 1(148)-12(159); R. 23-1979, nr 1(160)9(168), 11-12(170-171); R. 24-1980, nr 1(172)-12(183); R. 25-1981, nr 1(184)12(195); R. 26-1982, nr 1(196)-6(201), 7/8-12(207); R. 27-1983, nr 1(208)12(219); R. 28-1984, nr 1(220)-12(231); R. 29-1985, nr 1(232)-12(242/243); R.
30-1986, nr 1(244)-12(255); R. 31-1987, nr 1(256)-12(267); R. 32-1988, nr
1(268)-12(279); R. 33-1989, nr 1(280)-12(290/291); R. 34-1990, nr 1(292)12(303); R. 35 R. 35-1991, nr 1(304)-6(308/309); R. 36-1992, nr 1(310)6(315); R. 37-1993, nr 1(316)-6(321); R. 38-1994, nr 1(322)-6(327); R. 391995, nr 1(328)-6(333)
Przegląd Humanistyczny : kwartalnik naukowy Towarzystwa Nauczycieli
Szkół Średnich i Wyższych
sygn. 25648A
Warszawa 1922Od R. 5 zm. częstotliwości, i m. wyd.: 5 x w roku, Lwów
R. 1-1922, z. 4; R. 2-1923, z. 1-4; R. 3-1924, nr 1-3; R. 4-1925, z. 1-4; R. 51930, z. 1-5; R. 6-1931, z. 1-5; R. 7-1932, z. 1-5; R. 8-1933, z. 1
Przegląd Klasyczny
sygn. 26221 ZHS
Lwów
1927-I 2; 1928-II 1, 3; 1929-III 1; 1931-V 3-4; 1932-VI 1-4; 1933 VII 1-3;
1935 I 1, 3, 5-7; 1936 II 2, 4-5; 1937-III 1-4, 8; 1938 IV 2, 8; 1938 IV, 4-7 :
Bibliografia historii starożytnej; 8-9
Przegląd Krajoznawczy : organ Oddziału Lwowskiego Towarzystwa
Krajoznawczego
sygn. 25371A
Lwów
R. 2-1938, [nr] 1-12
Przegląd Kwartalny Gospodarki ZSRR
sygn. 26297A
Wilno 1937Nr 2-1937; Nr 3-1938
Przegląd Lubelski
sygn. 25301A
Lublin 1965[T.] 1-1965 + dod.: Lubliniania : materiały do bibliografii za rok 1963 / oprac.
Zbigniew Hirsz, Roman Rosiak. – 1965
Przegląd Narodowy : miesięcznik poświęcony zagadnieniom życia
narodowego w zakresie politycznym, naukowym, społecznym, literackim i
artystycznym
sygn. 25986A
Warszawa 1908R. 1-1908, Nr 1,4-6,10-12; R. 2-1909, Nr 1-4,6-9,12; R. 3-1910, Nr 1-3,5,79,11-12; R. 4-1911, Nr 2,4,5; R. 6-1913, Nr 5,6,8,12; R. 7-1914, Nr 1; R. 81919, Nr 2
Przegląd Nauczycielski : Organ Związku Nauczycielstwa Polskiego
sygn. 26067A
Lwów 1933R. 1(5)-1933, Nr 1,2,4,5
Przegląd Nauk Historycznych
sygn. 26 578
Łódź 2002R. I-2002, nr 1-2; R. II-2003, nr 1(3)-2(4); R. III-2004, nr 1(5)
Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych. [Wyd.] Łódzkie Towarzystwo
Naukowe
sygn. 25010A
Łódź 1951T. 1-1950; T. 2-1952; T. 3-1953; T. 4-1954; T. 5-1954; T. 6-1955; T. 7-1956
Przegląd Pedagogiczny : tygodnik : organ towarzystwa Nauczycieli Szkól
Średnich i Wyższych
sygn. 26022A
Warszawa 1927R. 39(4)-1920, Nr 1-5, 7-10; R. 46(11)-1927, Nr 12,20,28; R. 47(12)-1928, Nr
1-3,7-9,11-18; R. 48(13)-1929, Nr 1,2,4-9,11-13,16,18,19,21-30,32; R. 49(14)1930, Nr 2,6-9,11-15,17-21,23,25-30,32,34-36; R. 50(15)-1931, Nr 1,2,4,68,14-16,19,20,28,31,35-36; R. 51(16)-1932, Nr 3,6,8-15,18-19,21,23-38; R.
52(17)-1933, Nr 23-24,29-32,35-36
Przegląd Polityczny : dwutygodnik informacyjny
sygn. 25774A
Warszawa 1924Od R. 2 zm. podtyt.: Czasopismo poświęcone zagadnieniom polityki
zagranicznej. – Od R. 10 zm. częstotliwości: kwartalnik
R. 1-1924, T. 1, z. 1-18 + załączniki; R. 2-1925, T. 2, z. 1-6, T. 3, z. 1-4 +
załączniki; R. 3-1926, T. 4, z. 1-6 + załączniki, T. 5, z. 1-6 + załączniki; R. 41927, T. 6, z. 1-6 + załączniki, T. 7, z. 1-4 + załączniki; R. 5-1928, T. 8, z. 1-2 +
załączniki; R. 6-1929, T. 10, z. 1-6 + załączniki; R. 6-1929, T. 11, z. 1-6 +
załączniki; R. 7-1930, T. 12, z. 1-6 + załączniki; R. 8-1931, T. 15, z. 4; R. 91932, T. 16, z. 1-6 + załączniki; R. 9-1932, T. 17, z. 1-6 + załączniki; R. 101933, T. 18, z. 1-2 + załączniki
▼ Przegląd Polonijny
sygn. 25957
Wrocław 1975Od R. 4 zm. częstotliwości: kwartalnik
R. 1-1975, z. 1-2; R. 2-1976, z. 1-2; R. 3-1977, z. 1-2; R. 4-1978, z. 1-4; R. 51979, z. 1-4; R. 6-1980, z. 1-4; R. 8-1982, z. 1-4; R. 9-1983, z. 1-4; R. 10-1984,
z. 1-4; R. 11-1985, z. 2-4; R. 12-1986, z. 1-4; R. 13-1987, z. 1-4; R. 14-1988, z.
1-4; R. 15-1989, z. 1-4; R. 16-1990, z. 1-4; R. 17-1991, z. 1-4; R. 18-1992, z. 14; R. 19-1993, z. 1-4; R. 20-1994, z. 1-4; R. 21-1995, z. 1-4; R. 22-1996, z. 1-4;
R. 23-1997, z. 1-4; R. 24-1998, z. 1-4; R. 25-1999, z. 1-4; R. 26-2000, z. 1-4; R.
27-2001, z. 1-4; R. 28-2002, z. 1-4; R. 29-2003, z. 1-4; R. 30-2004, z. 1-4; R.
31-2005, z. 1-4; R. 32-2006, z. 1-4; R. 33-2007, z. 1-4; R. 34-2008, z. 1-4.
Zmiana tytułu : Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny
Przegląd Polsko - Jugosłowiański : miesięcznik poświęcony sprawom
zbliżenia kulturalnego i gospodarczego obu narodów
sygn. 26060A
Poznań 1934R. 1-1934, nr 5,7; R. 2-1935, nr 5,10,11; R. 3-1936, nr 1,4,5,7,12; R. 4-1937, nr
3,4,7
Przegląd Poniedziałkowy : pismo polityczne, ekonomiczne, społeczne i
literackie
sygn. 26557
Lwów
R. 14-1914, nr 30-33
Przegląd Powszechny
sygn. 25366
Kraków 1884-1952
Od R. 99 zm. podtyt, oraz wyd.: Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym,
kulturalnym i społecznym założony w roku 1884, Prowincja Wielkopolsko –
Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego
R. 1-1884, T. 1, nr 1-3, T. 2, nr 6, T. 3, nr 7-9, T. 4, nr 10-12; R. 2-1885, T. 5, nr
13-15, T. 6, nr 16-18, T. 7, nr 19-21, T. 8, nr 22,24; R. 3-1886, T. 9, nr 25-27, T.
10, nr 28-30, T. 11. Nr 31-33, T. 12, nr 34-36; R. 4-1887, T. 13, nr 37-39, T. 14,
nr 40-42, T. 15, nr 43-45, T. 16, nr 46-48; R. 5-1888, T. 17, nr 50-51, T. 18, nr
52-54, T. 19, nr 55-57, T. 20, nr 58-60; R. 6-1889, T. 21, nr 61-63, T. 22, nr 6466, T. 23, nr 67-69, T. 24, nr 70-72; R. 7-1890, T. 25, nr 73-75, T. 26, nr 76-78,
T. 27, nr 79-81, T. 28, nr 82-84; R. 8-1891, T. 29, nr 85-87, T. 30, nr 88-90, T.
31, nr 91-93, T. 32, nr 94-96; R. 9-1892, T. 33, nr 97, T. 34, nr 100,101, T. 35,
nr 103,105; R. 10-1893, T. 37, nr 109-111, T. 38, nr 112-114, T. 39, nr 115-117,
T. 40, nr 118-120; R. 11-1894, T. 41, nr 121-123, T. 42, nr 124-126, T. 43, nr
127-129; R. 12-1895, T. 45, nr 133-135, T. 46, nr 136,138, T. 47, nr 139-141,
T. 48, nr 142-144; R. 13-1896, T. 49, nr 145-147, T. 50, nr 148-150, T. 51, nr
151-153, T. 52, nr 154-156; R. 14-1897, T. 53, nr 157-159, T. 54, nr 160-162,
T. 55, nr 163-165, T. 56, nr 166-168; R. 15-1898, T. 57, nr 169-171, T. 56, nr
174, T. 59, nr 175-177, T. 60, nr 178-180; R. 16-1899, T. 61, nr 181-183, T. 62,
nr 184-186, T. 63, nr 187-189, T. 64, nr 190-192; R. 17-1900, T. 65, nr 193195, T. 66, nr 196-198, T. 67, nr 199-201, T. 68, nr 202-204; R. 18-1901, T. 69,
nr 205-207, T. 70, nr 208-210, T. 71, nr 211-213, T. 72, nr 214-216 + Spis
Przeglądu Powszechnego 1896-1901; R. 19-1902, T. 73, nr 217-219, T. 74, nr
220-222, T. 75, nr 224, T. 76, nr 226-228; R. 20-1903, T. 77, nr 229-231, T. 78,
nr 232-234, T. 79, nr 235-237, T. 80, nr 238-240; R. 21-1904, T. 81, nr 241243, T. 82, nr 244-246, T. 83, nr 247-249, T. 84, nr 250-252; R. 22-1905, T. 85,
T. 88, nr 262,263; R. 23-1906, T. 89, nr 267, T. 91, nr 273, T. 92, nr 274-276;
R. 24-1907, T. 93, nr 277-279, T. 94, nr 280-282, T. 95, nr 283-285, T. 96, nr
186-188; R. 25-1908, T. 97, nr 289-291, T. 98, nr 292-294, T. 99, nr 295-297,
T. 100, nr 298-300; R. 26-1909, T. 101, nr 302,303; T. 102, nr 304-306, T. 103,
nr 307,308, T. 104, nr 310-312; R. 27-1910, T. 105, nr 313-315, T. 106, nr 316318, T. 107, nr 319-321, T. 108, nr 322-324; R. 28-1911, T. 109, nr 325-327, T.
110, nr 328-330, T. 111, nr 331-333, T. 112, nr 334-336; R. 29-1912, T. 113, nr
337-339, T. 114, nr 34-342, T. 115, nr 343-345, T. 116, nr 346-348; R. 30-1913,
T. 117, nr 349-351, T. 119, nr 355-357, T. 120, nr 359-360; R. 31-1914, T. 121,
nr 361-363, T. 122, nr 364-366, T. 123, nr 367-369; R. 33-1916, T. 129, nr 385387, T. 130, nr 388-390, T. 131, nr 391-393, T. 132, nr 394-396; R. 34-1917, T.
133, nr 397-399, T. 134, nr 400-402, T. 135, nr 403-405, T. 136, nr 406-408; R.
35-1918, T. 137, nr 409-411, T. 138, nr 412-414; R. 37-1920, T. 145-146, nr
433-438, T. 147-148, nr 439,442-444; R. 38-1921, T. 149-150, nr 445,446,448450, T. 151-152, nr 451; R. 39-1922, T. 153-154, nr 457-462, T. 155-156, nr
464,465; R. 40-1923, T. 157-158, nr 469-474, T. 159-160, nr 475-480; R. 411924, T. 161, nr 481-483, T. 162, nr 484-486, T. 163, nr 487-489, T. 164, nr
490-492; R. 42-1925, T. 165, nr 493-495, T. 166, nr 496-498, T. 167, nr 499501, T. 168, nr 502-504; R. 43-1926, T. 169, nr 505-507, T. 170, nr 508-510, T.
171, nr 511-513, T. 172, nr 514-516; R. 44-1927, T. 173, T. 173, nr 517-519, T.
174, nr 520-522, T. 175, nr 523-525, T. 176, nr 526-528; R. 45-1928, T. 177, nr
529-531, T. 178, nr 532-534, T. 179, nr 535-537, T. 180, nr 538-540; R. 461929, T. 181/182, nr 541-546, T. 183/184, nr 547-552; R. 47-1930, T. 185, nr
553,555, T. 186, nr 556-558, T. 187, nr 559-561, T. 188, nr 562-564; R. 481931, T. 189, nr 565-567, T. 190, nr 568-570, T. 191, nr 571-573, T. 192, nr
574-576; R. 49-1932, T. 193, nr 577-579, T. 194, nr 580-582, T. 195, nr 583585, T. 196, nr 586-588; R. 50-1933, T. 197, nr 589-591, T. 198, nr 592-594, T.
199, nr 598-600; R. 51-1934, T. 201/202, nr 601-606, T. 203/204, nr 607-612;
R. 52-1935, T. 205/206, nr 613-618, T. 207/108, nr 619-624; R. 53-1936, T.
209/210, nr 625-630, T. 211/212, nr 631-636; R. 54-1937, T. 213, nr 637-639,
T. 214, nr 640-642, T. 215, nr 643-645, T. 216, nr 646-648; R. 55-1938, T. 217,
nr 649-651, T. 218, nr 652-654, T. 219, nr 655-657, T. 220, nr 658-660; R. 561939, T. 221, nr 661-663, T. 222, nr 664-666, T. 223, nr 667-668; R. 64-1947,
T. 224, nr 669; R. 65-1948, T. 225, nr 670-675, T. 226, nr 676-681; R. 66-1949,
T. 227, nr 682-687, T. 228, nr 688-693; R. 67-1950, T. 229, nr 649-699, T. 230,
nr 700-705; R. 68-1951, T. 231, nr 706-711, T. 232, nr 712-717; R. 69-1952, T.
233, nr 718-723, T. 234, nr 724-730; R. 70-1953, T. 235, nr 731; R. 99-1982, T.
236, nr 730-732, T. 237, nr 733-735; R. 100-1983, T. 238, nr 737-739, T. 239,
nr 740-742, T. 240, nr 743-745, T. 241, nr 746-748; R. 101-1984, T. 242, nr
749-751, T. 243, nr 752-754, T. 244, nr 755-757, T. 245, nr 758-760; R. 1021985, T. 246, nr 761-763, T. 247, nr 764-766, T. 248, nr 767-769, T. 249, nr
770-772; R. 103-1986, T. 250, nr 773-784; R. 104-1987, T. 251, nr 785-796; R.
105-1988, T. 252, nr 797-808; R. 106-1989, T. 253, nr 809-820; R. 107-1990,
T. 254, nr 821-832; R. 108-1991, T. 255, nr 833-844; R. 109-1992, T. 256, nr
845-856; R. 110-1993, T. 257, nr 857-868; R. 111-1994, T. 258, nr 869-880; R.
112-1995, T. 259, nr 881-892; R. 113-1996, T. 260, nr 893 : nr specjalny :
wokół współczesności, 894-904; R. 114-1997, T. 297, nr 905-916; R. 115-1998,
T. 198, nr 917-928
Przegląd Poznański : pismo sześciotygodniowe
sygn. 26070A
Poznań
R. 15-1859, półr. 1, poszyt 1-4, półr. 2, poszyt 1-4
Przegląd Socjalistyczny : miesięcznik Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej
sygn. 25570A
Warszawa
R. 3-1947, nr 11,12; R. 4-1948, nr 1-5,9-12
Przegląd Socjologiczny : kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego
wydawany z zasiłku „ Funduszu Kultury Narodowej”
sygn. 25565A
Poznań 1930Od T. 6 zm. podtyt.: Kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego
wydawany z udziałem Seminariów i Zakładów Socjologicznych Wyższych
Uczelni w Polsce. – Od T. 11 zm. podtyt. i m. wyd.: Rocznik Polskiego
Instytutu Socjologicznego, Łódź
T. 1-1930, z. 1; T. 3-1935, z. 1-4; T. 6-1938, z. 1-4; T. 7-1939, z. 1-2; R. 81946, z. 1-4; R. 9-1947, z. 1-4; T. 11-1957; T. 12-1958; T. 13-1959, [cz.] 1; T.
14-1960; T. 15-1961; T. 16-1962; T. 18-1964; T. 19-1965, cz. 1, 1966-cz. 2; T.
20-1966; T. 21-1967, T. 22-1968, [z.] 1,2; T. 23-1969; T. 24-1971; T. 25 : Z
problematyki współczesnej Afryki i Ameryki Łacińskiej. – 1972; T. 26 : Czarna
Afryka w poszukiwaniu drogi przyszłości. – 1975; T. 27-1975; T. 28 : Twórcy
socjologii polskiej. – 1976; T. 29-1977; T. 30-1978; T. 31-1979, z. 1-2; T. 321980, z.1-2; T. 33-1981; T. 34-1986; T. T. 35-1985; T. 36-1986; T. 37-1989; T.
38-1989; T. 39-1991; T. 40-1993, z. 1,2; T. 41-1992; T. 42-1993; T. 43-1994;
T. 44-1995; T. 45-1996; T. 46-1997
Przegląd Statystyczny : kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia
sygn. 25631A
Warszawa
T. 3-1956, z. 1-4; T. 6-1959, z. 2,4; T. 8-1961, z. 1; T. 10-1963, z. 1-4; T. 111964, z. 1-4; T. 12-1965, z. 1-4; T. 13-1966, z. 1-4; T. 14-1967, z. 1-4; T. 151968, z. 1-4; T. 16-1969, z. 1-4; T. 17-1970, z. 1-4; T. 18-1971, z. 1-4; T. 191972, z. 1-4; T. 20-1973, z. 1-4; T. 21-1974, z. 1-3; T. 22-1975, z. 1-4; T. 231976, z. 1-4; T. 24-1977, z. 1-4; T. 25-1978, z. 1-4; T. 26-1979, z. 1-4; T. 271980, z. 1-4; T. 28-1981, z. 1-2; T. 29-1982, z. 1-4; T. 30-1983, z. 1-4; T. 311984, z. 1-4; T. 32-1985, z. 1-4; T. 33-1986, z. 1-4; T. 34-1987, z. 1-4; T. 351988, z. 2-4; T. 36-1989, z. 1-4; T. 37-1990, z. 1-4; T. 38-1991, z. 1-4; T. 391992, z. 1-4; T. 40-1993, z. 1-4; T. 41-1994, z. 1,3-4; T. 42-1995, z. 1-4
Przegląd Statystyczny : organ Polskiego Towarzystwa Statystycznego
sygn. 26129A
Warszawa 1938T. 1-1938, nr 3-4; T. 2-1939, nr 1-2
Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego
sygn. 26432A
Wrocław 1991[Nr] 1-1991; [Nr] 2-1992
▼ Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii
sygn. 26569
Warszawa 1984Od. t. 6/7 zm. podtyt.: Filozofia, teologia, religia : kultura duchowa
średniowiecza
T. 1-1984; T. 2-1986; T. 3-1987; T. 4-1988; T. 5-1992; T. 6-7-1997; T. 8-2000;
T. 9-2003; T. 10-2004; T. 11-2005; T. 12-2006; T. 13/1-2007; T. 13/2-2007; T.
14-2008; T. 15-2009; T. 16-2010; T. 17-2011, T. 18-2012; T. 19-2013; T. 202014
▼ Przegląd Uniwersytecki : pismo Uniwersytetu Wrocławskiego
sygn. 26492 Czytelnia
Wrocław 1995R. 1-1995, nr 1,2; R. 2-1996, nr 1, 8, 9, 10; R. 3-1997, nr 1-3, 5-8; R. 4-1998,
nr 1, 2-5, 5a-8, 9, 10; R. 5-1999, nr 1-6, 6a, 6-8, 9-12; R. 6-2000, nr 1-4, 5-8,1012; R. 7-2001, nr 1-12; R. 8-2002, nr 1-12; R. 9-2003, nr 1-12; R. 10-2004, nr
1-12; R. 11-2005, nr 1-12; R. 12-2006, nr 1-12; R. 13-2007, nr 1-12, R. 142008, nr 1-12; R. 15-2009, nr 1-12; R. 16-2010, nr 1-11; R. 17-2011, nr 1-12;
R. 18-2012, nr 1-12; R. 19-2013, nr 1-4; R. 20-2014, nr 1-4; R. 21-2015, nr 1-5
Przegląd Wielkopolski : miesięcznik regionalny poświecony zagadnieniom
kultury wielkopolskiej w przeszłości i w chwili obecnej
sygn. 25362A
Poznań 1939R. 1-1939, nr 1-8; R. 2-1946, nr 1-10; R. 3-1947, nr 1-6; R. 7-1993, nr 3-4(2324)
Przegląd Wschodni : dwutygodnik poświęcony badaniu stosunków
gospodarczych ZSSR
sygn. 26294A
Warszawa 1932Od R. 3 zm. podtyt. i częstotliwości: Miesięcznik poświęcony badaniu
rzeczywistości sowieckiej i stosunków wzajemnych Polski i ZSRR
R. 1-1932, nr 3; R. 2-1933, nr 1-2; R. 3-1934, nr 1-5; R. 4-1935, nr 12,14,15
▼ Przegląd Wschodni : historia i współczesność Polaków na Wchodzie
sygn. 26421
Warszawa 1991R. 1-1991, z. 1-4; R. 2-1992/1993, z. 1(5)-4(8); R. 3-1994, z. 1(9) : Bibliografia
Wschodnia, z. 2(10)-4(12); R. 4-1995, z. 1(13)-4(16); R. 5-1998, z. 1(17)-4(20);
R. 6-1999, z. 1(21)-4(24); R. 7-2000, z. 1(25)-4(28); R. 8-2003, z. 1(29)-4(32);
R. 9-2004, z. 1(33)-4(36); R. 10-2005/2006, z. 1(37)-4(40); R. 11-2009, z. 1(414(44); T. 12-2012, z. 1(45) )-4(48); T. 13-2014, z. 1(49)
Przegląd Współczesny
sygn. 25377A
Kraków 1922R. 1-1922, T. 1, nr 1-2, T. 2, nr 3-5, T. 3, nr 6-8; R. 2-1923, T. 4, T. 5, T. 6, nr
15-17, T. 7, nr 18-20; R. 3-1924, T. 8, T. 9, T. 10, nr 27-29, T. 11, nr 30-32; R.
4-1925, T. 12, T. 13, T. 14, T. 15; R. 5-1926, T. 16, nr 45-47, T. 17, nr 48-50, T.
18, T. 19; R. 6-1927, T. 20, nr 57-59, T. 21, nr 60-62, T. 22, nr 63-65, T. 23, nr
66-68; R. 7-1928, T. 24, nr 69-71, T. 25, nr 72-74, T. 26, nr 75-76, T. 27, nr 7880; R. 8-1929, T. 28, nr 81-83, T. 29, nr 84-86, T. 30, nr 87-89, T. 31, nr 90-92;
R. 9-1930, T. 32, T. 33, T. 34, nr 99,100/101 : tom monograficzny o włoskim
faszyzmie, T. 35; R. 10-1931, T. 36, nr 105-107, T. 37, nr 108-110, T. 38, nr
11-113 : tom monograficzny : Szwajcaria, T. 39, nr 114-116; R. 11-1932, T. 40,
T. 41, nr 120 : Monografia Belgia, 121-122, T. 42, nr 123-125, T. 43, nr 126128; R. 12-1933, T. 44, T. 45, T. 46, nr 135/136-137, T. 47, nr 138-140; R. 131934, T. 48, T. 49, T. 50, nr 147/148, T. 51, nr 150-152; R. 14-1935, T. 52-55;
R. 15-1936, T. 56, nr 1(65)-3(167), T. 57, nr 4(168)-6(170), T. 58, nr 7(171)9(173), T. 59, nr 10(174)-12(176); R. 16-1937, T. 60, nr 1(177)-3(179), T. 61,
nr 4(180)-6(182), T. 62, nr 183-184/185, T. 63, nr 186-188; R. 17-1938, T. 64,
nr 189-191, T. 65, nr 192-194, T. 66, nr 195-196/197, T. 67, nr 198-200; R. 181939, T. 68, nr 201-203, T. 69, nr 204-206, T. 70, nr 207
Przegląd Wspólczesny
sygn. 25695A
Kraków 1922R. 1-1922, nr 1; R. 5-1926, T. 19, nr 54-56; R. 6-1927, T. 20, nr 57, T. 21, nr
62, T. 22, nr 63-65, T. 23, nr 66-68; R. 7-1928, T. 24, nr 70, T. 26, nr 75-76, T.
27, nr 78-80; R. 8-1929, T. 28-31; R. 10-1931, T. 38, nr 112/113; R. 11-1932,
T. 41, nr 120 : monograficzny : Szwajcaria, T. 42, nr 124; R. 12-1933, T. 45, nr
133; R. 13-1934, T. 49, nr 144-145; R. 17-1938, T. 66, nr 195-197; R. 18-1939,
T. 68, nr 201
Przegląd Wszechpolski : dwutygodnik polityczny, społeczny i ekonomiczny.
Organ Polskiego Towarzystwa Handlowo-Geograficznego
sygn. 25773A
Lwów 1895Od R. 5 zm. podtyt.: Miesięcznik polityczny i społeczny. – Od R. 8 zm. podtyt.:
Miesięcznik poświęcony polityce narodowej oraz zagadnieniom życia
społecznego, ekonomicznego i umysłowego
R. 1(4)-1895, nr 1-23 + Przewodnik Handlowo-geograficzny, stały dodatek
Przeglądu Wszechpolskiego, nr 1-10; R. 2-1896, nr 1-24 + Przewodnik
Handlowo-geograficzny, nr 1-12 + La Correspondance Polonaise : Suplement
francais du Przegląd Wszechpolski, no 1-12; R. 3-1897, nr 1-24; R. 4-1998, nr
1-24; R. 5-1899, nr 1-12; R. 6-1900, nr 1-12; R. 7-1901, nr 3-12; R. 8-1902, nr
1-12; R. 9-1903, nr 1-12; R. 10-1904, nr 1-12; R. 11-1905, nr 1-6,8-10
Seria II R. 1-1922, nr 1-12; R. 2-1923, nr 1-12; R. 3-1924, nr 1-12; R. 4-1925,
nr 1-12; R. 5-1926, nr 1-6
▼ Przegląd Zachodni
sygn. 25006
Poznań 1945R. 1-1945; R. 2-1946, półr. 1-2; R. 3-1947, półr. 1-2; R. 4-1948, półr. 1-2; R. 51949, półr. 1-2; R. 6-1950, nr 1-12; R. 7-1951, nr 1-12; R. 8-1952, nr 1-12 + 3
z. dod.: Studia Śląskie; R. 9-1953, nr 1-12 [nr 6/8 : Studia Poznańskie]; R. 101954, nr 1-12; R. 11-1955, nr 1-12 + Bibliografia 1945-1955; R. 12-1956, nr 18,11-12; R. 13-1957, nr 1-4; R. 14-1958, nr 1-6; R. 15-1959, nr 1-6; R. 161960, nr 1-4,6; R. 17-1961, nr 1-6; R. 18-1962, nr 1-6; R. 19-1963, nr 1-6; R.
20-1964, nr 1,3-6; R. 21-1965, nr 1-6 + Bibliografia zawartości za lata 19561965; R. 22-1966, nr 1-6; R. 23-1967, nr 1-6; R. 24-1968, nr 1-6; R. 25-1969,
nr 1-6; R. 26-1970, nr 1-6; R. 27-1971, nr 1-6; R. 28-1972, nr 1-6; R. 29-1973,
nr 1-6; R. 30-1974, nr 1-6; R. 31-1975, nr 1-6; R. 32-1976, nr 1-6; R. 33-1977,
nr 1-6; R. 34-1978, nr 1-6; R. 35-1979, nr 1-6; R. 36-1980, nr 1-6; R. 37-1981,
nr 1-6; R. 38-1982, nr 1-6; R. 39-1983, nr 1-6; R. 40-1984, nr 1-6; R. 41-1985,
nr 1-3,5-6; R. 42-1986, nr 1-6 + Bibliografia zawartości za lata 1966-1983; R.
43-1987, nr 1-6; R. 44-1988, nr 1-6; R. 45-1989, nr 1-6; R. 46-1990, nr 1-6; R.
47-1991, nr 1-4; R. 48-1992, nr 1-4; R. 49-1993, nr 1-5; R. 50-1994, nr 1-4; R.
51-1995, nr 1-3; R. 52-1996, nr 1-4; R. 53-1997, nr 1-4; R. 54-1998, nr 1-4; R.
55-1999, nr 1-4; R. 56-2000, nr 1-4; R. 57-2001, nr 1-4; R. 58-2002, nr 1-4; R.
59-2003, nr 1-4; R. 60-2004, nr 1-4; R. 61-2005, nr 1-4; R. 62-2006, nr 1-4; R.
63-2007, nr 1-4; R. 64-2008, nr 1-4; R. 65-2009, nr 1-4; R. 66-2010, nr 1-4; R.
67-2011, z. 1-4; R. 68-2012, z. 1-4; R. 69-2013, z. 1-4; R. 70-2014, z. 1-4; R.
71-2015, z. 1
Przegląd Zachodni : miesięcznik Związku Polskich Ziem Zachodnich
sygn. 25433 PW
Londyn
R. 10-1959, nr 9-10; R. 11-1960, nr 2,3,5,7-8,10-12; R. 12-1961, nr 1,2,5,9,1112; R. 13-1962, nr 3,4,6,9; R. 14-1963, nr 1-2,4-8; R. 15-1964, nr 7,14; R. 161965, nr 4,10,11-12; R. 17-1966, nr 1-12; R. 18-1967, nr 1-4,6-9,11-12; R. 191968, nr 1-2,4-6,8; R. 20-1969, nr 1-10; R. R. 21-1970, nr 3-8; R. 23-1971, nr
1-8; R. 27-1976, nr 5-7; R. 28-1977, nr 1-2; R. 29-1978, nr 7-9; R. 30-1979, nr
1-2,9-12; R. 34-1983, nr 2-3; R. 36-1985, nr 2-3; R. 37-1986, nr 1-2
▼ Przegląd Zachodniopomorski. [Wyd.] Instytut Zachodniopomorski
sygn. 25758
Szczecin
Od R. 12 zm. częstotliwości: kwartalnik
R. 11-1967, Nr 1-2,4-6; R. 12-1968, Nr 1-4; R. 13-1969, nr 1-4; R. 14-1970, nr
1-4; R. 15-1971, nr 1-3; R. 16-1972, nr 1-4; R. 17-1973, nr 1-3; R. 18-1974, nr
1-4; R. 19-1975, nr 1-2; R. 20-1976, nr 1-4; R. 21-1977, nr 1-4; R. 22-1978, nr
2-4; R. 23-1979, nr 1-4; R. 24-1980, nr 1-4; R. 25-1981, nr 1-4; R. 26-1982, nr
1-4; R. 27-1983, nr 1-4; R. 28-1984, nr 1-4; R. 29-1985, nr 1-4; R. 30-1986, nr
1-3; R. 31-1987, nr 2; R. 32-1988, z. 3-4; R. 33-1989, z. 3-4; R. 34-1990, z. 1-4;
R. 35-1991, z. 1-4; R. 36-1992, z. 1-3; R. 37-1993, z. 1-2; R. 38-1994, z. 1-4; R.
39-1995, z. 1,3-4; R. 40-1996, z. 1-4; R. 41-1997, z. 1-4; R. 42-1998, z. 1-2,4;
R. 43-1999, z. 1-4; R. 44-2000, z. 1-4; R. 45-2001, z. 1-4; R. 46-2002, z. 1-4; R.
47-2003, z. 1-5; R. 48-2004, z. 1-4; R. 49-2005, z. 1-4; R. 50-2006, z. 1-4; R.
51-2007, z. 1-4; R. 52-2008, z. 1-4; R. 53-2009, z. 1-4; R. 54-2010, z.1-4; R.
55-2011, z. 1-4; R. 56-2012, z. 1-4; R. 57-2013, z. 1-4; R. 58-2014, z. 1-2, 3
vol. 1-2,4; R. 59-2015, z. 1-3
Przemiany : pismo Polskiej Partii Socjalistycznej
sygn. 26321A
Muenchen
R. 5-1978, Nr 4-5,12(33-34,41); R. 6-1979, Nr 1-4(42-45); R. 7-1980, Nr 29(55-62)
▼ Przemyskie Zapiski Historyczne
sygn. 26678 A
Przemyśl 1974
R. 6-7-1989-1990; R. 10-1994; R. 11-1999; R. 12-13-2003; R. 14-15-2008; r.
16-17-2010; R. 18-2013
Przeszłość : czasopismo historyczne dla wszystkich : wychodzi co miesiąc
sygn. 26117A
Poznań 1929R. 1-1929, nr 5,6; R. 6-1934, nr 10
▼ Przeszłość Demograficzna Polski : Materiały i Studia
sygn. 26341
Warszawa 19671. – 1967; 2. –1969, 3. –1970; 4. –1971; 5. –1972; 6. –1974; 8. –1975;
9. –1976; 10. –1977; 11. –1979; 12. –1980; 13. –1981; 15. –1984; 16. –1985;
17. –1987; 18. –1991; 19. –1994; 20. –1997; 21. – 2000; 22. – 2001; 23. –
2002; 24 – 2003; 25 – 2004; 26 – 2005; 27 – 2006; 28 – 2007; 29 – 2010; 302011; 31-2012; 32-2013; 33-35-2014
Przewodnik Historyczno-Prawny
sygn. 26654 A
Lwów
R. I-1930, z. 2
Przewodnik Naukowy i Literacki : dodatek miesięczny do Gazety
Lwowskiej
sygn. 26072A
Lwów
R. 7-1879, [z. 1-12]; R. 10-1882, z. 2,4
Przewodnik przemysłu i handlu polskiego
sygn. 26355A
Warszawa
R. 4-1930/1931
Przewodnik
Społeczny
:
miesięcznik
poświęcony
kierownictwu
stowarzyszeń polskich. [Wyd.] Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu
sygn. 26062A
Poznań
R. 1-1919/1920; R. 2-1920/1921; R. 3-1921/1922; R. 14-1933; R. 16-1935, nr
8/9
Przymierze : czasopismo Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych
sygn. 25988A
Warszawa 1920R. 1-1920, nr 1,3,7-10,12,14-20; R. 2-1921, nr 2-5,8,11-13
Puls : nieregularny kawartalnik literacki
sygn. 25640 PW
Londyn
Od R. 13-1991 zm. częstotliwości i m. wyd.: dwumiesięcznik, Warszawa Londyn
Nr 2-1980; Nr 3-1980; Nr 19-1983; Nr 20-1983-1984; Nr 22-23-1984; Nr 241984/1985; Nr 26-1985; Nr 27-1985; Nr 28-1985/1986; Nr 30-1986; Nr 321986/1987; Nr 36-1987/1988; Nr 37-1988; Nr 40-1988/1989; R. 13-1991, nr
1(48),4-6(51-53); R. 14-1992, nr 1(54)-6(59); R. 15-1993, nr 1(60)
▼ Quaestiones Medii Aevi Novae
sygn. 26509
Warszawa 1996Vol. 1-1996; Vol. 2-1997; Vol. 3-1998; Vol. 4-1999; Vol. 5-2000; Vol. 6-2001;
Vol. 8-2003; Vol. 9-2004; Vol. 10-2005, Bibliografia; Vol. 11-2006; Vol. 122007; Vol. 13-2008; Vol. 14-2009; Vol. 15-2010; Vol. 16-2011; Vol. 17-2012;
Vol. 18-2013; Vol. 19-2014
Rada Narodowa : Organ Krajowej Rady Narodowej
sygn. 25833A
Lublin 1944Od Nr 18 zm. m. wyd.: Warszawa
R. 1-1944-1945, Nr 14,18; R. 2-1945, Nr 3,6-7,10,12,19-24; R. 3-1946, Nr 2,46,8-10,12-13,15-34,36-38,40-44,47-50
Radostowa. Ilustrowany Miesięcznik Świętokrzyski
sygn. 26647 A
Kielce
R. II-1937, nr 9-10
Reformacja w Polsce : Organ Towarzystwa do Badania Dziejów Reformacji w Polsce
sygn. 25127A
Warszawa
R. 2-1922, Nr 8; R. 3-1924, Nr 9-12; R. 4-1926, Nr 13-16; R. 5-1928, Nr 1718,20; R. 9-10-1937-1939; R. 11-1948-1952; R. 12-1953-1955
▼Renowacje i Zabytki
Sygn. 26 575
Kraków
2005, nr 1(13)-4(16); 2006, nr 1(17)-4(20); 2007, nr 1(21)-4(24); 2008, nr
1(25)-4(28); 2010, nr 1(33)-4(36) ; 2011, nr 1(37)-4(40); 2012, nr 1(410-4(44);
2013, nr 1(45)-4(48); 2014, nr 1(49)-4(52); 2015, nr 1(53)-4(56)
▼Res Historica
sygn. 26 593
Lublin
Zesz. 1-1997; Zesz. 2-1998; Zesz.3-1998; Zesz. 6-1998; Zesz. 9-1999; Zesz.
16-2004; Zesz. 19-2005; T. 20-2005;T. 21-2005; T. 22-2006; T. 23-2006; T.
24-2007; T. 25-2007; T. 26-2008; T. 27-2009; T. 28-2009; T. 29-2010; T. 302010; T. 21-2011; T. 32-2011; T. 33-2012; T. 34-2012; T. 35-2013; T. 36-2014;
T. 37-2014; T. 38-2014
Res Publica
sygn. 26337
Warszawa 1987Od R. 6 zm. tyt.: Res Publica nowa
R. 1-1987, nr 1-6; R. 2-1988, nr 1-6; R. 3-1989, nr 1-12; R. 4-1990, nr 1-12; R.
5-1991, nr 1-12; R. 6-1992, nr 1-2(48); R. 6-1992, nr 1(4(0-3(51); R. 7-1993, nr
1(52)-4)55); R. 8-1994, nr 1(64)-12(75); R. 9-1995, nr 1(76)-12(87); R. 101996, nr 1(88)-12(99); R. 11-1997, nr 1(100)-12(111); R. 12-1998, nr 1(112)12(123); R. 15-2001, nr 8(155)
Revue Occidentale
sygn. 25424
Poznań
R. 1948
Rocznik. [Wyd.] Rada Naukowo – Ekonomiczna przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu
sygn. 25562A
Poznań
[R.] 1959
▼Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie
sygn. 25021A
Kraków 1892Od 1 1919/1920 zm. tyt.: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności
R. 1877; R. 1878; R. 1879; R. 1881; R. 1883; R. 1884; R. 1891/1892; R.
1895/1896; R. 1896/1897; R. 1897/1898; R. 1898/1899; R. 1899/1900; R.
1900/1901; R. 1901/1902; R. 1903/1904; R. 1905/1906; R. 1906/1907; R.
1907/1908; R. 1908/1909; R. 1909/1910; R. 1910/1911; R. 1911/1912; R.
1913/1914; R. 1914/1916 + 2 dod.: Posiedzenie Akademii Umiejętności dn.
10.VI.1916 i Tablice; R. 1916/1917; R. 1917/1918; R. 1918/1919; R.
1919/1920; R. 1923/1924; R. 1924/1925; R. 1925/1926; R. 1926/1927; R.
1927/1928; R. 1931/1932; R. 1932/1933; R. 1934/1935; R. 1938/1939; R.
1939/1945; R. 1945/1946; R. 1946/1947; R. 1947/1952; R. 1989/1990; R.
1990/1991; R. 1991/1992; R. 1993/1994; R. 1994/1995; R. 1995/1996; R.
1997/1998; R. 1996/1997; R.2001/2002/2003; R. 2004/2005; R. 2005/2006; R.
2006/2007; R. 2007/2008; R. 2008/2009; R. 2009/2010; R. 2010/2011; R.
2011/2012; R. 2012/2013; R. 2013/2014
▼Rocznik Antropologii Historii
sygn. 26721
R. 1, nr 1-2(2011); R. 2, nr 1(og. zb. 2)-2012; R. 2, nr 2(og. zb. 3)-2012; R. 3, nr
1(og. zb. 4)-2013; R. 3, nr 2(og. zb. 5)-2013; R. 4, nr 2(og. zb. 7)-2014
Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej na rok...
sygn. 26086A
Poznań 19321932
▼Rocznik Archiwalno-Historyczny
sygn. 26680 A
Warszawa
Nr 1/30-2008; Nr 3/32-2010; Nr 4/33-2011; nr 5/34-2012; nr 6/35-2013
Rocznik Białostocki
sygn. 25585A
Białystok 1961T. 1-1961; T. 2-1961; T. 3-1962; T. 4-1963; T. 5-1965 + Bibliografia regionu
Białostockiego za lata 1944-1962; T. 7-1967; T. 8-1967; T. 9-1968-1969; T. 101970 + Bibliografia regionu białostockiego za lata 1963-1967; T. 11-1972; T.
12-1974
Rocznik Biblioteki Narodowej
sygn. 25708A
Warszawa 1965R. 1-1965; R. 2-1966; R. 3-1967; R. 4-1968; R. 5-1969; R. 6-1970; R. 7-1971;
R. 8-1972; R. 10-1974; R. 11-1975
▼ Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
sygn. 25548A
Wrocław
Od. R. 46-2001 zm. tyt.: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
R. 1-1955; R. 2-1956; R. 3-1957; R. 4-1958; R. 5-1959; R. 6-1960; R. 7/81961/1962; R. 9-1963; R. 10-1964; R. 11-1965; R. 12-1966; R. 13-1967; R. 141968; R. 15-1969; R. 16-1970; R. 17-1971; R. 18-1972; R. 19-1973; R. 201974; R. 21-1975; R. 22-1976; R. 23-1977; R. 24-1978-1979; R. 25-1980; R.
26-1981; R. 27-1982; R. 28-1983; R. 29-1984; R. 30-1985; R. 31-1986; R. 321987; R. 33-1988; R. 34-1989; R. 35-1990; R. 36-1991; R. 37-1992; R. 381993; R. 39-1994; R. 40-1995; R. 41-1996; R. 42-1997; R. 43-1998; R. 441999, R. 45-2000; R. 46-2001; R. 47-2002; R. 48-2003; R. 51-2006; R. 522007; R. 53-2008; R. 54-2009; R. 55-2010; R. 56-2011; R. 57-2012; R. 582013; R. 59-2014
Rocznik Demograficzny. [Wyd.] Główny Urząd Statystyczny Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej
sygn. 25809A
Warszawa 1968
Nr 10 za 1945-1966
Rocznik Diecezji Opolskiej
sygn. 26335A
Opole 1981R. 1986
Rocznik Diecezji Przemyskiej ob. łac. na rok...
sygn. 26077A
Przemyśl 19081929; 1938
Rocznik Diecezji Śląskiej
sygn. 26132A
Katowice
R. 1934
Rocznik Diecezji Włocławskiej
sygn. 26087A
Włocławek
R. 1933; R. 1934
Rocznik Dochodu Narodowego. [Wyd.] Główny Urząd Statystyczny
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
sygn. 25807A
Warszawa 1966Nr 3 za 1960-1965
Rocznik Dolnośląski
sygn. 25839
Wrocław 1972T. 1-1972; T. 2-1973; T. 3-1975; T. 4-1976; T. 5-6-1979; T. 8-1983; R. 9-1984;
T. 10-1987; T. 11-1988
Rocznik Dzierżoniowski
sygn. 26560
Dzierżoniów 1991R. 1991 – R. 1996; R. 2000
Rocznik Elbląski
sygn. 25643A
Gdańsk
T. 3-1966; T. 5-1972; T. 7-1976
▼ Rocznik Gdański
sygn. 25004
Gdańsk 1927Od R. 17/18 zm. wyd.: Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk
Społecznych i Humanistycznych
T. 1-1927; T. 7/8-1933/1934; T. 11-1937; T. 13-1954; T. 14-1955; T. 15/161956/1957; T. 17/18-1958/1959; T. 19/20-1960/1961; T. 21-1962; T. 22-1963
T. 24-1965; T. 25-1966; T. 26-1967; T. 27-1968; T. 28-1969; T. 29/30-1970; T.
31-1971; T. 32-1972; T. 33-1973; T. 34/35-1974/1975; T. 36-1976; T. 37-1977;
T. 38-1978, z. 1-2; T. 39-1979, z. 1-2; T. 40-1980, z. 1-2; T. 41-1981, z. 1-2; T.
42-1982, z. 1-2; T. 43-1983, z. 1-2; T. 44-1984, z. 1-2; T. 45-1985; T. 46-1986,
z. 1-2; T. 47-1987, z. 1-2; T. 48-1988, z. 1-2; T. 49-1989, z. 1-2; T. 50-1990, z.
1-2; T. 51-1992, z. 1-2; T. 52-1992, z. 1-2; T. 53-1993, z. 1-2; T. 54-1994, z. 12; T. 55-1995, z. 1-2; T. 56-1996, z. 1-2; T. 57-1997, z. 1-2; T. 58-1998, z. 1-2;
T. 59-1999, z. 1-2; T. 60-2000, z. 1-2; T. 61-2001, z. 1-2; T. 62-2002, z. 1-2; T.
63-2003, z. 1-2; T. 64-2004, z. 1-2; T. 65-2005, z. 1-2; T. 66-2006, z. 1
Rocznik Grudziądzki
sygn. 25584A
Grudziądz 1960T. 1-1960; T. 3-1963; T. 5-6-1970
Rocznik Handlu Zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego
Miasta Gdańska
sygn. 25661A
Warszawa
Statystyka Polski, seria C 1937, z. 79A-79C, cz. 1-3
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego
sygn. 25646A
Wrocław 1962Od T. 3 zm. częstotliwości: półrocznik. – Od T. 16 zm. tyt.: Kwartalnik Historii
Prasy Polskiej
T. 1-1962; T. 2-1963; T. 3-1964, z.1-2; T. 4-1965, z. 1-2; T. 5-1966, z. 1-2; T.
6-1967, z. 1-2; T. 7-1968, z. 1-2; T. 8-1969, z. 1-4; T. 9-1970, z. 1-4; T. 101971, z. 1-4; T. 11-1972, z. 1,3-4; T. 12-1973, z. 1,3-4; T. 13-1974, z. 1-4; T.
14-1975, z. 1-4; T. 15-1976, z. 1-4; T. 16-1977, z. 1-4; T. 17-1978, z. 1-4; T.
18-1979, z. 1-4; T. 19-1980, z. 1-4; T. 20-1981, z. 1-4; T. 21-1982, z. 1-4; T.
22-1983, z. 1-4; T. 23-1984, z. 1-4; T. 24-1985, z. 1-4; T. 25-1986, z. 1-4; T.
26-1987, z. 1-4; T. 27-1988, z. 1-4; T. 28-1989, z. 1-4; T. 29-1990,z . 1-4; T.
30-1991, z. 1-2, 3-4 : Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XIX w.; T.
31-1992, z. 1-4; R. 32-1993, z. 1-4
▼ Rocznik Historyczno-Archiwalny
sygn. 26643
Przemyśl
T. I-1979; T. II-1985; T. III-1986; T. IV-1987; T. V-1988; T. VI-1989; T. VIIVIII-1994; T. IX-X -1995; T. XII-1997; T. XIII-1998; T. XIV-2000; T. XV2001; T. XVI-2002; T. XVII-2003; T. XVIII-2004; T. XIX-2008; T. XX-20072008; T. XXI-2009; T. XXII-2010; T. XXIII-2011-2012
Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce. [Wyd.] Centralny
Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów
sygn. 26354A
Warszawa
R. 2-1930
▼ Rocznik Jeleniogórski
sygn. 25683
Wrocław 1963T. 1-1963; T. 2-1964; T. 3-1965; T. 4-1966; T. 5-1967; T. 6-1968; T. 8-1970; T.
9-1971; T. 10-1972; T. 11-1973; T. 12-1974; T. 13-1975; T. 14-1976; T. 151977; T. 16-1978; T. 17-1979; T. 18-1980; T. 19-1981; T. 20-1982; T. 21-1983;
T. 23-1985; T. 24-1986; T. 25/26-1987/1988; T. 27-1989; T. 28-1994; T. 291997; T. 30-1998; T. 31-1999; T. 32-2000; T. 33-2001; T. 34-2002; T. 35-2003;
T. 36-2004 + supplement + bibliografia; T. 37-2005; T. 38-2006; T. 39-2007; ;
T. 40-suplement; T. 44-2012; T. 46-2014; T. 46-2014 Suplement : Jana z
Jasieńca Wycieczka w góry (wspomnienia).
Rocznik Kaliski
sygn. 25797A
Poznań
T. 2-1969
Rocznik Katowicki
sygn. 25942A
Katowice 1974T. 1-1973
Rocznik Kłodzki
sygn. 25489A
Kłodzko 1948Od T. 3 zm. tyt.: Rocznik Ziemi Kłodzkiej
T. 1-1948; T. 2-1949; T. 3-1958; T. 4/5-1959/1960; T. 6-1964; T. 7/8-19661968; R. 9/10-1969/1970; R. 11-13-1971/1973 + Suplement : Dzieje Kłodzka w
datach
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
sygn. 25981A
Wrocław 1961T. 1-1961; T. 3-1962; T. 5-1965; T. 6-1966; T. 7-1967; T. 9-1969; T. 11-1970;
T. 12-1971; T. 13-1971; T. 15-1973; T. 17-1974; T. 18-1974; T. 19-1976; T.
20-1975; T. 21-1976; T. 22-1977; T. 23-1978; T. 24-1979; T. 25-1979; T. 261980; T. 27-1981; T. 28-1982; T. 29-1983; T. 30-1983; T. 31-1983; T. 32-1984;
T. 33-1984; T. 34-1985; T. 35-1986; T. 36-1986; T. 37-1986; T. 38-1986; T.
39-1987; T. 43-1989; T. 44-1991; T. 45-1991; T. 46-1992; T. 47-1992
Rocznik Koszaliński
sygn. 25855A
Koszalin
R. 8-1972
Rocznik Kółka Naukowego Tarnopolskiego
sygn. 26006A
Tarnopol
1. – za rok 1893. - 1894
▼ Rocznik Krakowski
sygn. 25743
Kraków 1898T. 1-1898; T. 2-1899; T. 3-1900; T. 4-1900; T. 5-1902; T. 6-1904; T. 7-1905; T.
8-1906; T. 9-1907; T. 10-1907; T. 11-1909; T. 12-1910; T. 13-1911; T. 14 :
Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego. – 1912; T. 15-1913; T. 16-1914; T.
17-1916; T. 18-1919; T. 19-1923; T. 20 : Pamięci Biskupa Iwona Odrowąża w
siedemsetleną [!] rocznicę sprowadzenia do Krakowa Zakonu Kaznodziejskiego
1223-1923. – 1926; T. 21-1927; T. 22-1929; T. 23-1932; T. 24-1933; T. 251934; T. 26 : Pamięci Wita Stwosza w czterechsetną rocznicę jego zgonu 15331933. – 1935; T. 27-1936; T. 28-1937; T. 30-1938; T. 31 : Kraków w latach
okupacji 1939-1945 : studia i materiały. – 1939/1957; T. 32, Z. 1 : Gródek i
mury miejskie między Gródkiem a Wawelem / S. Świszczowski. – 1950, Z. 2 :
Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie / H. Pieńkowska. – 1951;
T. 32, Z. 3 : Pożar Krakowa 1850 r. / J. Demel, Z. 4 : Początki miejskiej opieki
społecznej w średniowiecznym Krakowie / S. Piekarczyk. – 1952, Z. 5 :
Władysław Żeleńśki : życie i twórczość (1837-1921) / Z. Jachimecki. – 1952; T.
33, Z. 1 : Grobowiec Władysława Jagiełły / K. Estreicher. – 1953; T. 33, Z. 2 :
Szkoła Główna Krakowska w dobie Księstwa Warszawskiego / I. D. Sieniuc. –
1954; T. 34, Z. 1 : Studia nad początkami Państwa Polskiego / J. Dabrowski. –
1958, Z. 2 : Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowe (17961809). Cz. 1 : Zagadnienia urbanistyczne / D. Rederowa. – 1958, Z. 3 : Fazy
budowy Kościoła Mariackiego w Krakowie – wieki XIII-XV / J. Lepiarczyk. –
1959; T. 35-1961; T. 36, Z. 1 : studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa. Cz.
2 : Zagadnienia ustrojowe i ekonomiczno – społeczne / D. Rederowa. – 1962; T.
36, Z. 2-3 : Fabryki pasów polskich w Krakowie / A. Treiderowa. – 1963; T.
37-1965; T. 38-1966; T. 39-1968; T. 40-1970; T. 41-1970; T. 42-1971; T. 43 :
W kopernikowską rocznicę. – 1972; T. 44-1973; T. 45-1974; T. 46-1975; T. 471976; T. 48-1977; T. 49-1978; T. 53-1987; T. 56-1990; T. 57-1991; T. 58-1992;
T. 59-1993; T. 60-1994; T. 61-1995; T. 62-1996; T. 63-1997; T. 64-1998; T.
65/66-1999/2000; T. 67-2001; T. 68-2002; T. 69-2003; T.70-2004; T. 71-2005;
T. 72-2006; T. 73-2007; T. 74-2008; T. 75-2009; T. 76-2010; T. 77-2011; T.
80-2014
▼ Rocznik Lubelski
sygn. 25492A
Lublin 1958T. 1-1958; T. 2-1959; T. 3-1960; T. 4-1961; T. 5-1962; T. 6-1963; T. 7-1964; T.
8-1965; T. 9-1966; T. 10-1967; T. 11-1969; T. 12-1969; T. 13-1970; T. 141971; T. 15-1972; T. 16-1973; T. 17-1974; T. 18-1975; T. 20-1977; T. 22-1980;
T. 23/24-1981-1982; T. 25/26-1983/1984; T. 29/30(1987-1988)-1991; T.
33/34(1991-1992)-1994; T. 36-2010; T. 37-2011
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
sygn. 26686
Lublin 2009
T. II-2010
▼ Rocznik Lubuski
sygn. 25717A
Zielona Góra
[T.] 1-1959; T. 4-1966; T. 5-1968; T. 6-1969; T. 7-1971; T. 8-1973; T. 9-1975;
T. 10-1978; T. 11-1981, cz. 1-2: Poświęcony Wojewódzkiej Radzie Narodowej
w Zielonej Górze; T. 22-1996, cz. 1: Wojny napoleońskie na ziemiach
nadodrzańskich i ościennych / pod red. K. Bartkiewicza; T. 23-1997, cz. 1:
Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląskowielkopolsko-brandenburskim (XVI-XVIII w.) / pod red. K. Bartkiewicza, cz.
2: Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zaxchosnich i Północnych / pod red.
E. Homy; T. 25-1999, Przeszłość i teraźniejszość pogranicza Lubuskiego / pod
red. M. Eckerta; T. 27-2001, cz. 1: Rola szlachty w kształtowaniu oblicza
społeczno-gospodarczego nowej marchii (XVI-XVIII w.) / pod red. W.
Strzyżewskiego; cz. 2: Przemiany ludnościowe na pograniczu lubuskim / pod
red. T. Jaworskiego; T. 28-2002, cz. 1: Rozwój badań naukowych na
pograniczu śląsko-łuzyckim od XVI do XX wieku / pod red. T. Jaworskiego, cz.
2: Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładu / pod red. B.
Idzikowskiego i E. Mianowskiej; T. 29-2003, cz. 1: wartości i interesy a
społeczeństwo obywatelskie / pod red. M. Kwiatkowskiego, cz. 2; Dziecko w
codzienności szkolnej / pod red. K. Ferenz; T. 30-2004, cz. 1: Edukacja w
społeczeństwie wielokulturowym / pod red. B. Halczaka i B. Burdy; T. 312005, cz. 1: Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na środkowym nadodrzu
/ pod red. A. Toczewskiego, cz. 2: Pogranicze lubusko-brandenburskie po II
wojnie światowej / pod red. Cz. Sękowskiego i R. Skobelskiego; T. 32-2006, cz.
1: Dziedzictwo kulturowe środkowego Nadodrza / pod red. W. Eckerta, cz. 2:
Seksualność człowieka. Obszary zainteresowań teoretyków i praktyków / pod
red. Z. Izdebskiego; T. 33-2007, cz. 1: Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi
Lubuskiej / pod red. Z. Wolka, cz. 2: Przegląd życia społeczno-politycznego w
woj. lubuskim / pod. red. B. Nitschke; T. 34-2008, cz. 1: Marginalizacja i
elitarność w edukacji / pod red. Ewy Narkiewicz-Niedbalec; T. 34-2008, cz. 2 :
Recepcja światowej socjologii w Polsce / pod red. M. Chałbińskiego, J. Kiliasa,
K. Koraba, W. Wincławskiego; T. 35-2009, cz. 1 : Spojrzenia na pogranicza
dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach / pod red. B. Burdy, M.
Szymczak; T. 35-2009, cz. 2 : Współczesna wizja miasta w teorii i praktyce
społecznej / pod red. Ż. Leszkowicz-Baczyńskiej, J. Nyśkowiak; T. 36-2010, cz.
2 : Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki
transformacji.
▼ Rocznik Lwowski. [Sponsorowany przez Komitet Badań Naukowych i
Fundacja z Brzezia Lanckorońskich]
sygn. 26443
Warszawa 1991[R.] 1991; [R.] 1992; [R.] 1993-1994; [R.] 1995-1996; [R.] 1997-1998; [R.]
1999; R. 2000-2001; R. 2002; R. 2003; R. 2004; R. 2005; 2006; 2007; R. 20082009; R. 2010-2011;
Rocznik Łódzki
sygn. 25599A
Łódź
T. 1(og. zb. T. 4)-1958; T. 2(5)-1959; T. 3(6)-1960; T. 4(7)-1961; T. 5(8)-1962;
T. 6(9)-1962; T. 7(10)-1963; T. 8(11)-1963; T. 9(12)-1964; T. 10(13)-1965; T.
11(14)-1966; T. 12(15)-1967; T. 13(16)-1969; T. 14(17)-1970; T. 15(18)-1971;
T. 16(19) : Zbrodnie hitlerowskie w Łodzi i województwie łódzkim. – 1972; T.
17(20) : Łódź 1423-1973. – 1973; T. 18(21)-1973; T. 20(23)-1975; T. T.
23(26)-1978; Suplement do T. 25 : Bibliografia Rocznika Łódzkiego 19291933, Bibliografia Rocznika Oddziału Łódzkiego PTH 1929-1939, Bibliografia
Rocznika Łódzkiego 1958-1979; T. 36-1986; T. 37-1987; T. 38-1988; T. 391989; T. 40-1993; T. 41-1994; T. 48-2001; R. 51-2004; T. 60-2013
Rocznik Mazowiecki
sygn. 25754A
Warszawa 1967[T.] 1-1967; T. 2-1969; T. 3-1970; T. 4-1972; T. 5-1974; T. 6-1976; T. 8-1984;
T. 9-1987
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
sygn. 26487A
Bytom 1994Historia Nr 6 : Kultura materialna i umysłowa mieszczan górnośląskich w
dobie reformacji i kontrreformacji / J. Kwak. – 1994
Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie
sygn. 26222 ZHS
Warszawa
T. 4-1959; T. 5-1960; T. 6-1962; T. 7-1963; T. 8-1964; T. 9-1965; T. 10-1966;
T. 11-1967; T. 12-1968; T. 13/1-1969; T. 13/2-1969; T. 14-1970
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
sygn. 25721A
Kraków
T. 3-1965; T. 4-1966/1967; T. 5-1968; T. 6-1970; T. 7-1971; T. 8-1973
Rocznik Naukowo – Dydaktyczny : wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
sygn. 25641A
Kraków 1962Historia Z. 1(14)-1962
Prace Historyczne Z. 5(35)-1970
Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
sygn. 25365A
Łódź
[R. 2] za 1929-1930
Rocznik Olsztyński
sygn. 25693A
Olsztyn 1958[T.] 1-1958; [T.] 2-1959; [T.] 4-1961/1962; [T.] 5-1963; [T.] 6-1964; [T.] 71968; [T.] 9-1970; T. 10-1972
Rocznik Pedagogiczny : poświęcony sprawom publicznego szkolnictwa
powszechnego na terenie m. Poznania
sygn. 26052A
Poznań
R. 2-1934/1935
Rocznik Polityczny i Gospodarczy
sygn. 25560A
Warszawa
R. 2-1959; R. 3-1960; R. 4-1961; R. 5-1962; R. 6-1963; R. 7-1964; R. 8-1065;
R. 9-1966; R. 10-1967; R. 11-1968; R. 12-1969; R. 13-1970; R. 14-1971; R. 151972; R. 16-1973; R. 17-1974; R. 18-1975; R. 19-1976; R. 20-1977; R. 211978; R. 22-1979; R. 23-1980; R. 24-1981-1983; R. 25-1984; R. 26-1985; R.
27-1986; R. 28-1987; R. 29-1988
Rocznik Polonii
sygn. 26035A
Londyn 1958R. 7-1958-1959
▼Rocznik Polonii
Sygn. 26 597
Bydgoszcz
Nr 1-2005; Nr 2-2006; Nr 3-2007
Rocznik Polonijny
sygn. 25519A
Lublin
[Nr] 2-1981; [Nr] 5-6-1984-1985
Rocznik Polski : tablice statystyczne
sygn. 26122 A
Kraków
R. 1917
Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie
sygn. 25868PW
Londyn
R. 9-1958-1959; R. 11-1960-1961; R. 14-1963-1964; R. 17-1966-1967; R. 211970-1971; R. 22-1971-1972; R. 23-1972-1975; R. 25-1981-1982; R. 26-19821983; R. 28-1984-1985; R. 44-2000-2001; R. 45-2001-2002
Rocznik Przemyski
sygn. 25540A
Przemyśl
T. 9. z. 1-1957, z. 2-1962; T. 10-1965, z. 3; T. 11-1967; T. 13/14-1970; T.
15/16-1975; T. 40-2004, z. 4
Rocznik Sądecki
sygn. 25455A
Nowy Sącz
T. 5-1962 : Jubileuszowy
Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej
sygn. 25701A
Warszawa
[R. 1]-1932 – wg stanu na 1 kwietnia 1932 r.
Rocznik Sopocki
sygn. 26005A
Sopot 1976[R. 1]-1976
Rocznik Spółdzielczości Polskiej
sygn. 25164A
Warszawa
[za rok] 1962-1963
▼ Rocznik Statystyczny. [Wyd.] Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
sygn. 25469
Warszawa
R. 11-1947; R. 12-1948; R. 13-1949; R. 15-1955; R. 16-1956; R. 17-1957; R.
18-1958; R. 19-1959; R. 20-1960; R. 21-1961; R. 22-1962; R. 23-1963; R. 241964; R. 25-1965; R. 26-1966; R. 27-1967; R. 28-1968; R. 29-1969; R. 301970; R. 31-1971; R. 32-1972; R. 33-1973; R. 34-1974; R. 35-1975; R. 36-
1976; R. 37-1977; R. 38-1978; R. 39-1979; R. 40-1980; R. 41-1981; R. 421982; R. 43-1983; R. 44-1984; R. 45-1985; R. 46-1986; R. 47-1987; R. 481988; R. 49-1989; R. 51-1991; R. 52-1992; R. 53-1993; R. 56-1996; R. 622002; R. 63-2003; R. 64-2004; R. 65-2005; R. 66-2006; R. 67-2007; R. 682008; R. 69-2009 CD; R. 70-2010 CD
Rocznik Statystyczny Inwestycji i Środków Trwałych
sygn. 25770A
Warszawa 19681946-1966; 1968
Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego
sygn. 26120A
Warszawa
R. 2-1914
Rocznik Statystyczny Miast
sygn. 25647A
Warszawa 1980[R. 1]-1980
Rocznik Statystyczny miasta Chorzowa
sygn. 25488A
Chorzów
R. 15-1957; R. 16-1958; R. 19-1961
Rocznik statystyczny powiatów
sygn. 25812A
Warszawa 1971Główny Urząd Statystyczny
Statystyka Regionalna Nr 27-1971; Nr 34-1972
Rocznik statystyczny przemysłu
sygn. 25810A
Warszawa
Nr 9-1966
Rocznik statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów za rok...
sygn. 26121A
Warszawa
R. 1929, cz. 6
Rocznik statystyczny Warszawy
sygn. 25922A
Warszawa
[R.] 1965
Rocznik statystyczny województw
sygn. 26137A
Warszawa 1975[R. 1]-1975; [R. 4]-1978; [R. 5]-1979
Rocznik statystyczny województwa jeleniogórskiego
sygn. 26020A
Jelenia Góra
R. 4-1979; R. 5-1980; R. 6-1981
Rocznik statystyczny województwa legnickiego
sygn. 25784A
Legnica 1977R. 1-1977; R. 2-1978; R. 3-1979; R. 4-1980; R. 5-1981
Rocznik statystyczny województwa opolskiego
sygn. 25768A, 26021A
Opole 1958R. 2-1978; R. 3-1980; R. 6-1983
Rocznik statystyczny województwa wałbrzyskiego
sygn. 25965A
Wałbrzych
R. 3-1979; R. 4-1980; R. 5-1981
Rocznik statystyczny województwa warszawskiego
sygn. 25921A
Warszawa
R. 6-1966
▼ Rocznik statystyczny województwa wrocławskiego
sygn. 25539A
Wrocław 1957Od R. 2 zm. tyt.: Rocznik Statystyczny m. Wrocławia i województwa
wrocławskiego. - Od R. 4 zm. tyt. i wyd.: Dolnośląski Rocznik Statystyczny,
Wojewódzki Urzad Statystyczny we Wrocławiu. - Od R. 9 zm. tyt.: Rocznik
Statystyczny województwa wrocławskiego. - Od r. 1976 nowa numeracja
roczna. wprowadzona po dokonaniu nowego podziału administracyjnego kraju.
- Od R. 2-1977 zm. tyt.: Rocznik Statystyczny Województwa Wrocławskiego i
Miasta Wrocławia
R. 1-1957; R. 2-1958; R. 3-1959; R. 4-1963; R. 6-1965; R. 7-1966; R. 9-1970;
R. 10-1971; R. 11-1972; R. 12-1973; R. 13-1974; R. 1-1976; R. 2-1977; R. 31978; R. 4-1979; R. 5-1980; R. 6-1981; R. 7-1982; R. 8-1983; R. 9-1984; R.
10-1985; R. 11-1986; R. 12-1987; R. 1989; R. 2006 : zm. nazwy od 1998.,
wersja w j. polskim i angielskim; R. 2007; R. 2008 : wersja CD; R. 2009 :
wersja CD; R. 2010 wersja CD
Rocznik Statystyczny m. Wrocławia
Od r. 1986 zm. numeracji po
reorganizacji administracyjnej kraju: R. 7-1967; R. 8-1968; R. 9-1969; R.
10-1970; R. 11-1971; R. 12-1972; R. 13-1973; R. 14-1974; R. 1-1986; R. 21992; R. 2004 : od 1996 ukazuje się cyklicznie co 2 lata i jest kontynuacją
poprzedniej edycji; wyd. w j. polskim i angielskim; R. 2006; R. 2008 CD; 2010
CD
Rocznik statystyki handlu zagranicznego
sygn. 25811A
Warszawa 1966Nr 1 za 1965; Nr 12 za 1967; Nr 31 za 1970; Nr 56 za 1972; Nr 64 za 1973;
Nr 21 za 1974;
Rocznik Statystyki Międzynarodowej
sygn. 25808A
Warszawa 1967Nr 2 za 1965; Nr 5 za 1970; R. 1973; R. 1977; R. 1994
Rocznik statystyki przemysłu i handlu krajowego wydany przez Krajowe
Biuro Statystyczne. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu
sygn. 25934A
Lwów
z 12 : Produkcja rolnicza wielkiej i małej własności ziemskiej. - 1889
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej
sygn. 26119A
Warszawa
R. 6-1928; R. 7-1929
▼ Rocznik Świdnicki
sygn. 25911A
Świdnica
[T. 1]-1973; [T. 2]-1974; [T. 3]-1975; [T. 4]-1976; [T. 5]-1977; [T. 6]-1978; [T.
7]-1979; [T.] 10-1982; T. 20-1992 T. 27-1999; T. 28-2000; T. 29-2001; T. 302003; T. 33-2006; T. 37-2009; T. 38-2010; T. 39-2011; T. 40-2012
Rocznik Świętokrzyski
sygn. 26133A
Warszawa
Od T. 22 zm. tyt. serii: Nauki Humanistyczne
Prace Humanistyczne T. 6-1977; T. 8-1980; T. 9 : Janowi Kochanowskiemu
ziemia rodzinna : księga referatów radomsko - kielecko - czarnoleskiej sesji
naukowej 450-lecia urodzin poety (w dniach 29-31 maja 1980 R..). - 1981; T.
11-1983; T. 13-1985; T. 15-1988; T. 16-1989; T. 17 : 40 lat Świętokrzyskiego
Parku Narodowego 1950-1990. - 1990; T. 18-1991; T. 19 : Sozologia i
geografia fizyczna / pod red. J. L. Olszewskiego. - 1992; T. 20 : Z problemów
kultury regionu świętokrzyskiego w XIX i XX wieku / pod red. J. Grzywny i M.
Meduckiej. - 1993; T. 21-1994; T. 22-1995; T. 23 : Metodologiczne i badawcze
problemy nauk pedagogicznych / pod red. A. Bogaja, A. Jopkiewicza. - 1996;
T. 24 : Twórczość i aktywność dzieci i młodzieży. - 1997
▼ Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego
sygn. 25801A
Opole 1968Od T. 4 zm. tyt.
– zob.: Studia Teologiczno - Historyczne Śląska
Opolskiego
T. 1-1968; T. 2-1970; T. 3-1974; T. 4-1975; T. 5-1976; T. 6-1977; T. 7-1978; T.
8-1979; T. 9-1980; T. 10-1981; T 11-1982; T. 17-1997; T. 18-1998; T. 202000; T. 21-2001; T. 22-2002; T. 23-2003, T. 24-2004; T. 25-2005; T. 26-2006;
T. 27-2007
Rocznik Toruński
sygn. 25806A
Toruń
[R.] 3-1969
▼ Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie
sygn. 25736A
Lwów
Od T. 5 zm. m. wyd.: Kraków. - Od T. 8 zm. tyt.: Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie
T. 1 : Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisław
Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III / Jerzy Dunin-Borkowski,
Mieczysław Dunin-Wąsowicz. - 1908/1909; T. 2 : Poczet rodów szlachty
polskiej wieków średnich / F. Piekosiński. Wypisy heraldyczne z ksiąg
poborowych / F. Piekosiński. - 1910; T. 3 : Wywody szlachectwa w Polsce
XIV-XVII w. / Wł. Semkowicz. - 1911-1912; T. 4 : Wywody przodków Maryi
[!] Leszczyńskiej / Otto Forst-Battaglia. Szlachta w Siewierzu Biskupim w
latach 1442-1790 / H. Polaczkówna. - 1913; T. 5-1920; T. 6-1921-1923; T. 71924-1925; T. 8-1926-1927; T. 9-1928-1929; T. 10 : Klejnoty Długoszowe.
Krytycznie oprac. i na nowo wyd. / M. Friedberg. - 1930; T. 11 : Ród Dragów Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej / L. Wyrostek. - 1931-1932
Nowa seria Zm. tyt.: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
T. 1(12)-1993; T. 2(13); T. 3(14)-1997; T. 4(15)-1999; T. 5(16)-2001; T. 6(17)2003; T. 7(18)-2005; T. 8(19)-2008; T. 9(20)-2010; T. 10(21)-2011; T. 11(22)2012; T. 12(23)-2013; T. 13(24)-2014
Rocznik Towarzystwa Historyczno - Literackiego w Paryżu
sygn. 25436A
Paryż
Od R. 1870-1872 zm. m. wyd.: Poznań
R. 1867; R. 1868; R. 1869; R. 1870-1872; R. 1873-1878, T. 1-2
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
sygn. 25375A
Warszawa
R. 10-1917; R. 28-1935; R. 29-1936; R. 30-1937; R. 31-38-1938-1945; R. 391946; R. 40-1947; R. 41-1948; R. 42-1949; R. 43-1950; R. 44-1951; R. 451952
Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego
sygn. 26115A
Kraków
T. 2-1817; T. 3-1818; T. 4-1819; T. 5-1820; T. 6-1821; T. 7-1822; T. 8-1823; T.
9-1824; T. 12-1827; T. 13-1929; T. 14-1931
Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
sygn. 25487A
Przemyśl 1909T. 1-1909-1911; T. 2-1912; T. 3-1913-1922; T. 4-1923; T. 5-1924; T. 6-1925;
T. 7-1926-1927
Rocznik Warszawski
sygn. 25575A
Warszawa 1960[R.] 1-1960; [R.] 2-1961; [R.] 3-1962; [R.] 4-1963; [R.] 5-1964; [R.] 6-1967;
[R.] 7 : Rola Warszawy w życiu narodu i pańśtwa : sesja naukowa maj 1965. 1966; [R.] 8-1970; [R.] 9-1969; [R.] 10-1971; [R.] 11-1972; [R.] 12-1974; [R.]
13-1975; [R.] 14-1976; [R.] 15-1979; [R.] 16-1981; [R.] 17-1984; [R.] 18-1985;
[R.] 20-1988; [R.] 21-1990; [R.] 22-1992; [R.] 23-1994; [R.] 24-1994; [R.] 251995; [R.] 26-1996; [R.] 27-1997; [R.] 28-1998; [R.] 29-2000; [R.] 30-2001
Rocznik województwa rzeszowskiego
sygn. 25752A
Rzeszów 1958R. 1-1958, z. 1,2; R. 3-1960/1961; R. 5-1964/1965; R. 6-1966/1967; R. 71968/1969
Rocznik województwa wałbrzyskiego
sygn. 26 134 A
Wałbrzych 1978/R. 1/ 1978
Rocznik Wojskowo - Polityczny
sygn. 25 620 A
Warszawa 1960R. 1960-1961
Rocznik Woyskowy [!] Królestwa Polskiego
sygn. 25 964 A
Warszawa 1827R. 1827
Rocznik Wrocławski
sygn. 25 251 A
Wrocław 1958T. 1-1957; T. 2-1958; T. 3-1959/1960; T. 5-1961; T. 6-1962; T. 7/8-1963/1964;
T. 9/10-1965/1966; T. 11/12-1967-1968; T. 13-1969; T. 14-1970; T. 15/161973 + Bibliografia zawartości T. 1-16; T. 17/18-1973/1974; T. 19-1980
▼ Rocznik Wrocławski. [Wyd.] Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum
sygn. 26 472
Wrocław 1994R. 1-1993; R. 2-1995; R. 3-1996; R. 4-1997; R. 5-1998; R. 6-2000; R. 7-2001;
R. 8-2002; R. 9-2004; R. 10-2006; R. 11-2009; T. 12-2011
Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
sygn. 25 124 A
Wrocław
T. 3-1948; T. 4-1953; T. 5-1957; T. 6-1970; T. 7-1972; T. 8-1973; T. 9-1974; T.
10-1975; T. 11-1976
Rocznik Ziem Wschodnich. Wydawnictwo Zarządu Głównego Rozwoju
Ziem Wschodnich
sygn. 26373 A
Warszawa
R. 5-1939
Rocznik Ziem Zachodnich i Północnych
sygn. 25 354 A
Warszawa 1960R. 1-1960 : Od Sudetów do Bałtyku; R. 2-1961 : Polska jest jedna; R. 3-1962 :
Na Ziemi Ojców; R. 4-1963 : Ludzie, ziemia, morze; R. 5-1964 : Dzieło narodu;
R. 6-1965 : Dwudziestolecie powrotu
Roczniki Antropologii Wiedzy
sygn. 26580
R. I-2004, T. 1
Roczniki Biblioteczne. Organ Naukowy Bibliotek Szkół Wyższych
sygn. 25 538 A
Wrocław 1957R. 1-1957, z.1/2; R. 2-1958, z. 1-4; R. 3-1959, z. 1-4; R. 4-1960, z. 3/4; R. 51961, z. 1-4; R. 6-1962, z. 1-4; R. 7-1963, z. 1-4; R. 8-1964, z. 1-4; R. 9-1965,
z. 1-4; R. 10-1966, z. 1-4; R. 11-1967, z. 1-4; R. 12-1968, z. 1-4; R. 13-1969, z.
1-4; R. 14-1970, z. 1-4; R. 15-1971, z. 1-4; R. 16-1972, z. 1-4; R. 17-1973, z. 14; R. 18-1974, z. 1-4; R. 19-1975, z. 3-4; R. 20-1976, z. 1-4; R. 21-1977, z. 1-4;
R. 22-1978, z. 3-4; R. 23-1979, z. 1-2; R. 24-1980, z. 2; R. 26-1982, z. 1-2; R.
27-1983, z. 1-2; R. 30-1986, z. 1-2; R. 31-1987, z. 1-2; R. 32-1988, z. 1-2; R.
33-1989, z. 1-2; R. 34-1990, z. 1-2; R. 35-1991, z. 1-2; R. 36-1992, z. 1-2
Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego
sygn. 25 543 A
Warszawa 1959Nr 1-1959; Nr 2-1960; Nr 3-1961; Nr 4-1962; Nr 5-1963; Nr 6-1964; Nr 71965; Nr 8-1966; Nr 9-1967; Nr 10-1968; Nr 11-1969 + Wykaz zawartości oraz
indeksy za lata 1959-1968; Nr 12-1970; Nr 13-1971; Nr 14-1972; Nr 15-1973;
Nr 16-1974; Nr 17-1975; Nr 18-1976; Nr 19-1977-1978; Nr 21-1981; Nr 261986; Nr 27-1992
▼ Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
sygn. 25 025
Lwów 1931Od T. 4 zm. wyd.: Towarzystwo Naukowe we Lwowie. Sekcja Historii Społecznej i Gospodarczej; od T. 9 zm. wyd. i m. wyd.: Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. Komisja Historyczna, Poznań
T. 1-1931; T. 2-1932-1933; T. 3-1934; T. 4-1935; T. 5-1936; T. 6-1937; T. 71938; T. 8-1939; T. 9-1947; T. 10-1948; T. 11-1949; R. 12-1950; T. 13-1951;
T. 14-1952; T. 15-1963; T. 16-1954; T. 17-1955; T. 18-1956; T. 19-1957; T.
20-1958; T. 21-1959; T. 22-1960; T. 23-1961; T. 24-1962; T. 25-1963; T. 261964; T. 27-1965; T. 28-1966; T. 29-1968; T. 30-1969; T. 31-1970; T. 32-1971;
T. 33-1972; T. 34-1973; T. 35-1974; T. 36-1975; T. 38-1977; T. 39-1978; T.
40-1979 + Bibliografia T. 1-40, cz. 1 : A-M; T. 41-1980; T. 42-1981; T. 431982 + Bibliografia T. 1-40, cz. 2 : N-Ż; T. 44-1983; T. 45-1984; T. 46-1985;
T. 47-1986; T. 50-1989; T. 51-52-1990/1991; T. 53-54-1996/1997; T. 58-1998;
T. 59-1999; T. 60-2000; T. 61-2001; T. 62-2002; T. 63-2003; T. 64-2004; T.
65-2005; T. 66-2006; T. 67-2007; T. 68-2008; T. 69-2009; T. 70-2010; T. 712011; T. 72-2012; T. 73-2013; T. 74-2014
▼ Roczniki Historyczne. Organ Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu
sygn. 25 005
Poznań 1925R. 1-1925; R. 2-1926, z. 1; R. 4-1928; R. 5-1929; R. 7-1931; R. 8-1932, z. 1; R.
9-1933, z. 2; R. 10-1934; R. 11-1935, z. 2; R. 12-1936; R. 15-1939 [wyd.
1946]; R. 16-1947; R. 17-1948; R. 18-1949; R. 19-1950; R. 20-1951/1952; R.
21-1953/1954; R. 22-1955/1956; R. 23-1957 + zeszyt dodatkowy; R. 24-1958;
R. 25-1959; R. 26-1960; R. 27-1961; R. 28-1962; R. 29-1963; R. 30-1964; R.
31-1965; R. 32-1966; R. 33-1967; R. 34-1968; R. 35-1969; R. 36-1970; R. 371971; R. 38-1972; R. 39-1973; R. 40-1974; R. 42-1976; R. 43-1977; R. 441978; R. 45-1979; R. 46-1980; R. 47-1981; R. 48-1982; R. 49-1983; R. 501984; R. 51-1985 + Bibliografia; R. 52-1986; R. 53-1987; R. 54-1988; R. 5556-1980/1981; R. 57-1991; R. 58-1992; R. 59-1993; R. 60-1994; R. 61-1995;
R. 62-1996; R. 63-1997; R. 64-1998; R. 65-1999; R. 66-2000; R. 67-2001; R.
68-2002; R. 69-2003; R. 70-2004; r. 71-2005; R. 72-2006; R. 73-2007; R. 742008; R. 75-2009; R. 76-2010; R. 77-2011; R. 78-2012; T. 79-2013
▼ Roczniki Humanistyczne
sygn. 25 439
Lublin 1949T. 1-1949; T. 2-3-1950/1951; T. 4-1953, z. 3-4; T. 6-1956/1957, z. 1 : Prace o
Norwidzie,z. 3: Prace z zakresu filologii romańskiej, z. 4 : Prace z historii
sztuki, z. 5 : Prace z zakresu historii; T. 7-1958, z. 1 : O Juliuszu Słowackim
1809-1959, z. 2 : Prace z zakresu historii; T. 8-1959, z. 1 : Prace z zakresu
polonistyki, z. 2 : Prace z zakresu historii; T. 9-1960, z. 1 : Prace z polonistyki,
z. 2 : Prace z filologii klasycznej, z. 3 : Prace z filologii angielskiej, z. 4 : Prace
z historii; T. 10-1961, z. 1 : Prace z polonistyki, z. 2 : Prace z historii, z. 3 :
Prace z historii sztuki; T. 11-1962, z. 1 : Filologia polska, z. 2 : Prace z historii,
z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 : Germanistyka i romanistyka; T. 12-1964, z. 1 :
Filologia polska, z. 2 : Prace z historii, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 :
Językoznawstwo; T. 13-1965, z. 1 : Filologia polska, z. 2 : Prace z historii, z. 3 :
Prace z zakresu literatury powszechnej, z. 4 : Prace z zakresu historii sztuki; T.
14-1966, z. 2 : Historia, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 : Językoznawstwo; T.
15-1967, z. 1 : Filologia polska, z. 2 : Historia, z. 3 : Prace z zakresu literatury
powszechnej, z. 4 : Prace z historii sztuki; T. 16-1968, z. 1 : Filologia polska, z.
2 : Historia, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 : Literatura powszechna; T. 17-1969,
z. 1 : Filologia polska, z. 2 : Historia, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 :
Językoznawstwo, z. 5 : Prace z historii sztuki; T. 18-1970, z. 2 : Historia, z. 3 :
Filologia klasyczna, z. 4 : Literatura powszechna; T. 19-1971, z. 2 : Historia, z.
3 : Filologia klasyczna; T. 20-1972, z. 1 : Filologia polska, z. 2 : Historia, z. 3 :
Filologia klasyczna, z. 4 : Językoznawstwo; T. 21-1973, z. 1 : Literatura polska,
z. 2 : Historia, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 : Historia sztuki; T. 22-1974, z. 1 :
Literatura polska, z. 2 : Historia, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 : Neofilologia,
z. 5 : Językoznawstwo, z. 6 : Historia sztuki; T. 27-1979, z. 1 : Literatura
polska, z. 2 : Historia, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 : Historia sztuki, z. 5 :
Neofilologia, z. 6 : Językoznawstwo; T. 28-1980, z. 1 : Literatura polska.
Sacrum w literaturze, z. 2 : Historia. Duchowieństwo a Powstanie Listopadowe.
Postawa patriotyczna i życie religijne, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 : Historia
sztuki, z. 5 : Neofilologia; T. 29-1981, z. 1 : Literatura polska, z. 2 : Historia, z.
3 : Filologia klasyczna, z. 4 : Historia sztuki, z. 5 : Neofilologia, z. 6 :
Jezykoznawstwo; T. 30-1982, z. 1 : Literatura polska, z. 3 : Filologia klasyczna,
z. 4 : Historia sztuki; T. 31-1983, z. 2 : Historia, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 :
Historia sztuki, z. 5 : Neofilologia; T. 32-1984, z. 2 : Historia, z. 5 : Filologia
romańska; T. 33-1985, z. 3 : Filologia klasyczna, z. 4 : Historia sztuki, z. 6 :
Językoznawstwo; T. 34-1986, z. 4 : Historia sztuki, z. 5 : Filologia romańska; T.
35-1987, z. 4 : Historia sztuki, T. 36/37-1988/1989, z. 4 : Historia sztuki; T. 381990, z. 4 : Historia sztuki; T. 39/40-1991/1992, z. 4 : Historia sztuki; T. 411993, z. 4 : Historia sztuki; Historia sztuki: T. 42-1994; R. 43-1995; T. 44-
1996; T. 45-1997; T. 46-1998; T. 47-1999 + Zeszyt specjalny : Prace
ofiarowane Profesorowi Jerzemu Lileyce
Historia T. 48-2000, z. 2 specjalny : Prace ofiarowane Prof. Eugeniuszowi
Wiśniowskiemu; T. 49-2001, z. 2; T. 49-2001, z. 2; T. 50-2002, z. 2; T. 512003, z. 2; T. 52-2004, z. 2; T. 53-2005, z. 2; T. 54-2006, z. 2; T. 55-2007, z. 2;
T. 56-2008, z. 2; T. 57-2009, z. 2; T. 58-2010, z. 2; T. 59-2011, z. 2; T. 602012, z. 2; T. 61-2013, z. 2; T. 62-2014, z. 2
Roczniki Polskie. Wydanie Biblioteki Polskiej w Paryżu
sygn. 25 632 A
Paryż 1857T. 1-1857; T. 2-1858; T. 3-1859; T. 4-1860/1861
Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
sygn. 25 125 A
Poznań 1860T. 1-1860; T. 2-1863; T. 3-1865; T. 4-1866; T. 7-1872; T. 8-1874 : Sekcya [!]
lekarska; T. 9-1876; T. 10-1878; T. 15-1887; T. 16-1889; T. 17-1890, z. 1-2; T.
18-1891, z. 1-2; T. 19-1892; T. 20-1894; T. 21-1895; T. 21-1895; T. 22-1896;
T. 23-1896; T. 24-1898, z. 2, 4; T. 27-1900, z. 3-4; T. 28-1901; T. 29-1902; T.
30-1903; T. 31-1904; T. 32-1905; T. 33-1906; T. 34-1907; T. 35-1908; T. 361909; T. 37-1910; T. 38-1911; T. 40-1913; T. 41-1914; T. 42-1915; T. 45-1918;
T. 46-1919; T. 47-1920; T. 48-1921
Roczniki Socjologii Wsi. Studia i Materiały
sygn. 25 960 A
Wrocław
T. 12-1972/1974
Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego
sygn. 25 660 A
Warszawa 1963/R. 1/-1963, z. 1-3; /R. 3/-1965, z. 4-5; /R. 4/-1966, z. 6; /R. 5/-1967, z. 7
▼ Roczniki Teologiczno – Kanoniczne : Historia Kościoła
sygn. 25 908
Lublin
Od t. 38/39-1991/1992 zm. tyt.: Roczniki Teologiczne : Historia Kościoła
T. 7-1960, z. 4; T. 12-1965, z. 4; T. 13-1966, z. 4; T. 14-1967, z. 4; T. 20-1973,
z. 4; T. 22-1975, z. 4; T. 24-1977, z. 4; T. 25-1978, z. 4; T. 26-1979, z. 4 :
Historia Kościoła; T. 27-1980, z. 4; T. 28-1981, z. 4; T. 29-1982, z. 4; T. 301983, z. 4; T. 31-1984, z. 4; T. 32-1985, z. 4; T. 33-1986, z. 4; T. 34-1987, z. 4;
T. 35-1988, z. 4; T. 36-1989, z. 4; T. 37-1990, z. 4; T. 38/39-1991/1992; T. 401993; T. 41-1994; T. 42-1995; T. 43-1996 : Księga pamiątkowa ku czci
Profesora Bolesława Kumora; T. 44-1997; T. 45-1998; T. 46-1999 : Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Henryka Damiana Wojtyski CP; T. 47-2000; T.
48-2001; T. 49/2002; T. 50-2003 – Księga pamiatkowa ku czci Profesor
Grażyny Karolewicz; T. 51-2004; T-52-2005; T. 53-2006; T. 54-2007; T. 552008; T. 1(56)-2009 zmiana tytułu : Roczniki Historii Kościoła; T. 2(57)-2010;
T. 3(58)-2011; T. 4(59)-2012; T. 5(60)-2013. Zmiana nazwy : Roczniki
Teologiczne. T. 61-2014
▼ Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
sygn. 26 057
Toruń
R. 6-1899; R. 10-1903; R. 14-1907; R. 16-1909; R. 32-1925; R. 33-1926; R. 341927; R. 35-1929; R. 36-1930; R. 37-1931 : Cmentarzysko w Poczerninie / H.
Cichoszewska; R. 39-1933 : Dzieje polityczne Torunia u schyłku
Rzeczypospolitej (1724-1793) / S. Wałęga; R. 42-1934 : Stosunki kościelne w
Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Królewskich /
T. Glemma; R. 43-1936 : Oblężenie Torunia w roku 1658 / T. Nowak; R. 45/461940-1945 : Warszawa w roku 1809 / B. Pawłowski; R. 51-1946, z. 1 : Dzieje
Ziemi Kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji / K. Ślaski, z. 2 : Towarzystwo
Jaszczurcze w latach 1397-1437 / M. Bartkowiak; R. 52-1947, z. : Pomorskie
Towarzystwo Pomocy Naukowej. Pół wieku istnienia i działalności 1848-1898 /
B. Osmólska-Piskorska, z. 2 : Ród Prusów w wiekach średnich / J.
Chwalibińska; R. 54-1949, z. 1 : Prawo nabrzeżne (ius naufragii). Studium z
historii prawa morskiego / S. Matysik; R. 55-1950, z. 1-2 : Bibliografia
historyczno - prawna za lata 1937-1947, cz. 1-2; R. 57-1952, z. 1 : Pierwszy
polski słownik farmaceutyczny i jego autor - Paweł Guldeniusz / W. W.
Głowacki, z. 2 : Bolesław Szczodry - zarys dziejów panowania / T. Grudziński;
R. 58-1953, z. 1 : Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w. /
M. Biskup, A. Tomczak; R. 59-1954, z. 1 : Historyczny zarys ustroju Policy /
W. Namysłowski, z. 2 : Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do 1793
roku / H Piskorska; R. 61-1956, z. 1 : Rywalizacja o ziemie pruskie w połowie
XIII wieku / B. Włodarski, z. 2 : Piotr Kostka. Lata młodzieńcze i działalność
polityczna 1532-1595 / T. Glemma; R. 63-1958, z. 1 : Starostowie malborscy w
latach 1457-1510. Pierwsze półwiecze polskiego Malborka / K. Górski, z. 2 :
Zapomniany prawnik XVI wieku Jan Łączyński i jego "Kompendium sądów
Króla Jegomości" / Z. Kolankowski; R. 64-1960, z. 1 : Inwentarz akt i zbiorów
archiwalnych Towarzystwa Naukowego w Toruniu / H. Piskorska; R. 64-1959,
z. 2 : Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w
XVII-XVIII w. / S. Cackowski; R. 65-1960, z. 1 : Dzieje mennicy toruńskiej /
M. Gumowski, z. 2 : Krystian Bogumił Steiner (1746-1814) - toruński prawnik i
historyk. Studium z dziejów nauki / S. Salmonowicz; R. 66-1961, z. 2:
Działalność SPD i PPS zaboru pruskiego w Poznańskiem w latach 1891-1914 /
B. Danilczuk; R. 67-1962, z. 1 : Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa
chełmińskiego i kapituły chełmińskiej w XVII-XVIII w. Cz. 2 : Gospodarstwo
folwarczne i stosunki rynkowe / S. Cackowski, z. 2 : Walenty Dembiński,
kanclerz egzekucji (ok. 1504-1584) / A. Tomczak; R. 68-1963, z. 1 : Józef
Feliks Zieliński (1808-1878) / E. Wróblewska, z. 2 : Uposażenie i organizacja
klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV wieku / A.
Czacharowski; R. 69-1964, z. 2 : Rozmieszczenie własności ziemskiej na
Kujawach w II połwie XVI wieku / Z. Guldon; R. 70-1965, z. 2 : Studia nad
sołectwami w województwie krakowskim w XVI-XVIII w. / A. Kiełbicka, z. 3 :
Rola Torunia w Związku Pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466
/ I. Janosz - Biskupowa; R. 71-1966, z. 1 : Stosunki Augusta II z Kurią
Rzymską w latach 1704-1706 (Misja rzymska) / J. Staszewski; R. 72-1967, z. 2
: Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książecych z roku 1542 / J. Małłek;
R. 73-1968, z. 1 : Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połwoie XVI w. I.
Podziały administracyjne. II. Rozmieszczenie własności ziemskiej / Z. Guldon,
z. 3 : Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z Wielkopolską pod koniec XIII w.
Umowa kępińska 1282 / K. Zielińska; R. 74-1968, z. 1 : Stosunki polsko pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego /
J. Powierski, z. 2 : Wielkopolska, Kujawy, Ziemie Łęczycka i Sieradzka wobec
problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306 / J. Bieniak, z. 3 :
Herbarz patrycjatu toruńskiego / M. Gumowski; R. 75-1970, z. 1 : Analiza
dyplomatyczno - sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r. / M.
Grzegorz, z. 2 : Przemysł spożywczy w województwie pomorskim w latach
1920-1939 / R.. Dąbrowski, z. 3 : Walki społeczno - ustrojowe w Toruniu w I
połowie XVI wieku / J. Buława; R. 76-1971, z. 1 : Polityczne plany Konrada I
księcia mazowieckiego / B. Włodarski, z. 2 : Archiwistyka, przedmiot, zakres,
podział / B. Ryszewski, z. 3 : Komes w polskich źródłach średniowiecznych /
A. Bogucki; R. 77-1972, z. 1 : Bibliografia miasta Torunia / H. Baranowski, z. 3
: Archiwum Ziem Pruskich / I. Janosz - Biskupowa. - 1974; R. 78-1976, z. 1 :
Communitas, Princeps, Corona Regni. Studia selecta / K. Górski, z. 2 : Polityka
Torunia wobec władz Rzeczypospolitej w latach 1764-1772 / J. Dygdała. 1977, z. 3 : Satyra polityczna Wielkiej Emigracji / E Wróblewska; R. 79-1978,
z. 1 : Działalnośc generała Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 18321848 / U. Wencel - Kalembkowa; R. 79-1980, z. 2 : Imiennictwo dynastii
piastowskiej we wcześniejszym sredniowieczu / J. Hertel, z. 3 : Powstanie i
kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w Polsce do końca XIII
w. / S. Kwiatkowski; R. 80-1981, z. 3 : Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu.
Genealogia, uposażenie i rola polityczna w XII-XIV w. / J. Pakulski; R. 811983, z. 2 : Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1930 / R.. Wapiński; R.
82-1985, z. 1 : Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do
połowy XV wieku / J. Kostrzak, z. 2 : Struktura administracyjna i własnościowa
Pomorza Gdańskiego pod rządami zakonu krzyżackiego w latach 1309-1454 /
M. Grzegorz. - 1987, z. 3 : Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w
okresie staropolskim / J. Tandecki. - 1987; R. 84-1991, z. 3 : Wielka Emigracja
a powstanie słowianofilstwa francuskiego. W kręgu działalności Cypriana
Roberta / L. Kuk; R. 85-1992, z. 1 : Ród Rawiczów, Warszowice i Grotowice /
J. Wroniszewski; R. 86-1995, z. 3 : Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa
w Prusach. Zbiór studiów / pod red. Z. H. Nowaka; R. 87-1996, z. 1 : O Kreml i
Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 16071612 / W. Polak, z. 2: Bibliografia miasta Torunia / Henryk Baranowski, T. 2 :
1972-1993; R. 88-1999, z. 3: Bibliografia miasta Torunia / Henryk Baranowski,
T. 1 : Do roku 1971. – wyd. 2; R. 89-1999, z. 1: Urzędnicy miejscy Torunia :
spisy, cz. 1 : Do roku 1454 / R. Czaja; R. 89-2000, z. 2: Powstanie i rozwój
sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego / W. Rozynkowski, z. 3 : Urzędnicy miejscy Torunia : spisy : cz. 2: 14541650 / K. Mikulski; R. 90-2001, z. 1: Kolej Tylżycko-Wystrucka w latach 18621884 / A. Piątkowski, z. 2: Urzędnicy miejscy Torunia : spisy : cz. 3 : 16511793 / J. Dygdała; R. 90-2003, z. 3: Zadłużenie hipoteczne i obrót nieruchomościami w Starym Mieście Toruniu w pierwszej połowie XVII wieku / A. Mycio;
R. 91-2004, z. 1: Elity władzy w Toruniu w XVII w. : mechanizmy grup
rządzących / A. Kardas; R. 91-2005, z. 2: gospodarcze i społeczne kontakty
Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu / K. Kopiński; R. 91-2008, z.
3 : Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865-1935) / T. Krzemiński; R. 922008, z. 1 : Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta / A Marchwińska; R. 92-
2008, z. 2 : Od „solitudo” do „terra culta” : Przestrzeń jako przedmiot
wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do pocz. XV wieku / R. Simiński; R.
92-2008, z. 3 : Ryga w Rzeczpospolitej polsko-litewskiej (1581-1621) / A.
Ziemlewska; R. 93-2008, z. 1 : Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w
średniowieczu / R. Czaja; R. 93-2009, z. 2 : Norwegia wobec rozszerzenia
NATO na państwa Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski
w latach 1989-1999 / K. Zyśk; R. 93-2009, z. 3 : Struktury parafialne diecezji
chełmińskiej w XVII-XVIII wieku / Ks. B. Dygała; R. 94-2009, z. 1 : Margines
społeczny w miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczui wczesnych
czasach nowożytnych / P Jeziorski; R. 94-2013, z. 2 : Rynek kredytu
pieniężnego w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym
średniowieczu (Greifswald,Gdańsk,Elbląg,Toruń,Rewel) / C. Kardasz
Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
sygn. 25 183 A
Katowice 1929/R./ 1-1929; /R./ 2-1930; /R./ 3-1931; /R./ 4-1934; /R./ 5-1936; /R./ 6-1938
Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego
sygn. 25 677 A
Warszawa
/R./ 4-1963
Rosja Sowiecka : Gospodarczy Biuletyn Informacyjny
sygn. 26298 A
Warszawa 1931Od R. 1933 zm. podtyt. : Czasopismo poświęcone zagadnieniom ewolucji
społecznej i gospodarczej ZSRR. Miesięcznik. Od nr 52 druk.
/R./ 1931, nr 2-4,8-11; /R./ 1932, nr 14-20,22-28,30-32; /R./ 1933, nr 35-37,5253; /R./ 4-1934, nr 58-59(10), 60-61(11)
Rozprawy Akademii Umiejętności
sygn. 25023 A
Kraków
Seria 2. Wydział Filologiczny T. 19-1893, T. 4; T. 22-1895, T. 7; T. 27-1898,
T. 12; T. 31-1900, T. 16; T. 33-1901, T. 18; T. 37-1903, T. 22; T. 45-1909, T.
30
Seria 2. Wydział Historyczno-Filozoficzny T. 30-1894, T. 5; T. 33-1896, T. 8;
T. 35-1898, T. 10; T. 39-1900, T. 14; T. 40-1901, T. 15; T. 42-1902, T. 17; T.
44-1903, T. 19; T. 45-1903, T. 20; T. 46-1903, T. 21; T. 48-1906, T. 23; T. 491907, T. 24; T. 50-1907, T. 25; T. 54-1911, T. 29; T. 56-1914, T. 31; T. 571914, T. 32; T. 58-1914, T. 33, cz. 1; T. 58-1915, T. 33, cz. 2; T. 59-1916, T.
34; T. 60-1917, T. 35; T. 61-1918, T. 36; T. 62-1921, T. 37; T. 63-1921, T. 38;
T. 66-1927, T. 41; T. 67-1928, T. 42, cz. 1 : Medjacja [!] Francji w rozejmie
altmarskim / M. Cichocki
Rozprawy C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego
sygn. 26 015 A
Lwów
T. 30-1862
Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno – Filozoficznego Akademii Umiejętności
sygn. 25 561 A
Kraków 1873T. 2-1874; T. 3-1875; T. 4-1875; T. 5-1876; T. 6-1877; T. 7-1877; T. 8-1878; T.
9-1878; T. 10-1879; T. 11-1879; T. 16-1883; T. 20-1887
▼ Rozprawy z Dziejów Oświaty
sygn. 25 959
Wrocław 1958Od T. 19 wyd.: Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki, Oświaty i
Techniki. Pracownia Dziejów Oświaty
T. 1-1958; T. 2-1959; T. 3-1960; T. 4-1961; T. 5-1962; T. 6-1963; T. 7-1964; T.
9-1966; T. 12-1969; T. 13-1970; T. 14-1971; T. 15-1972; T. 16-1973; T. 171974; T. 18-1975; T. 19-1976; T. 20-1977; T. 21-1978; R. 22-1979; T. 23-1980;
T. 24-1981; T. 25-1983; T. 26-1984; T. 27-1984; T. 28-1985; T. 29-1986; T.
30-1987; T. 31-1988; T. 32-1989; T. 33-1990; T. 34-1991; T. 35-1992; T. 361994; T. 37-1996; T. 38-1997; T. 39-2000; T. 40-2000; T. 41-2002; T. 42-2003;
T. 43-2004; T. 44-2005; T. 45-2006; T. 46-2009; T. 48-2011; T. 49-2012; T.
50-2013; T. 51-2014
Ruch Pedagogiczny. Miesięcznik poświęcony sprawom wychowania i nauczania. Wydawnictwo Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych
sygn. 26 024 A
Kraków 1921Od R. 15(17) zm. podtyt.: Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i
nauczania. Organ Sekcji Kształcenia Nauczycieli Związku Polskiego
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. - Od R. 17(19) zm. podtyt.: Czasopismo
poświęcone nowym prądom w wychowaniu i nauczaniu. Organ Wydziału
Pedagogicznego Polskiego Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. - Od
T. 18(20) wyd.: Wydział Pedagogiczny Związku Nauczycielstwa Polskiego
R. 8(10)-1921, nr 4-5; R. 13(15)-1926, nr 4,8; R. 14(16)-1927, nr 2,4,6,7; R.
15(17)-1928, nr 1,3,9; R. 16(18)-1929, nr 5-10,12; R. 17(19)-1930, nr 1-10; R.
19(21)-1932, nr 1-10; R. 20(22)-1933, nr 1-6; R. 26(28)-1938/1939, nr 1-10
Ruch Prawniczy i Ekonomiczny.Organ Wydziału Prawno-Ekonomicznego
Uniwersytetu Poznańskiego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa
Prawniczego i Ekonomicznego poświęcony nauce i życiu prawnemu i
gospodarczemu.
sygn. 26 009 A
Poznań 1921Od R. 6 zm. tyt.: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - Od R. 10
zm. podtyt.: Organ Wydziału Prawno - Ekonomicznego Uniwersytetu i Wyższej
Szkoły Handlowej w Poznaniu
R. 2-1922, z. 1-4; R. 3-1923, z. 1-4; R. 4-1924, z. 3-4; R. 5-1925, z. 1-2; R. 61926, z. 1-2; R. 7-1927, z. 1-4; R. 8-1928, z. 1-4; R. 9-1929, z. 1-4; R. 10-1930,
z. 1-4; R. 11-1931, z. 1-4; R. 12-1932, z. 2-4; R. 13-1933, z. 1-4; R. 14-1934, z.
1-4; R. 15-1935, z. 1-3; R. 16-1936, z. 1-4; R. 17-1937, z. 1-2,4; R. 18-1938, z.
1-4; R. 19-1939, z. 1-3
Ruch Słowiański. Miesięcznik poświęcony życiu i kulturze Słowian
sygn. 26 080 A
Lwów
R. 6-1933, nr 7
Rzeczpospolita Polska = Republic of Poland. Pismo poświęcone sprawom
politycznym, społecznym i kulturalnym. Miesięcznik
sygn. 26 522
Londyn
R. 18-1974, nr 3(235); R. 19-1975, nr 2(246)-3(247); R. 20-1976, nr
3/4(247/148),6(250),8(252),12(256); R. 21-1977, nr 2(258)-4(260),6(262)7(263),11(267); R. 22-1978, nr 9(277),11(279)-12(280); R. 23-1979, nr
2(282),7(287); R. 24-1980, nr 1(293),3(295)-4(296),11(303); R. 30-1985, nr 45(349-350)-10(355),12(357); R. 31-1987, nr 2(389),10(397); R. 32-1988, nr
6(405); R. 33-1989, nr 1(412),7(418),9(420),12(411)
Rzeczpospolita Polska. [Wyd.] Delegatura Rządu na Kraj
sygn. 109/mf
Warszawa 1941R. 1-1941; R. 2-1942; R. 3-1943; R. 4-1944, nr 1-13
▼ Saeculum Christianum. Pismo historyczno - społeczne
sygn. 26 471
Warszawa 1994Akademia Teologii Katolickiej
R. 1994, nr 1-2; R. 1995, nr 1-2; R. 1996, nr 1-2; R. 1997, nr 1-2; R. 1998, nr 12; R. 6-1999, nr 1-2; R. 7-2000, nr 1-2; R. 8-2001, nr 1-2; R. 9-2001, nr 1-2; R.
10-2003, nr 1-2; R. R. 11-2004, nr 1-2; R. 12-2005, nr 1-2; R. 13-2006, nr 1-2;
R. 14-2007, nr 1-2; R. 15-2008, nr 1-2; R. 16-2009, nr 1-2; R. 17-2010, nr 1-2;
R. 18-2011, nr 1-2; R. 19-2012, nr 1-2; R. 20-2013; R. 21-2014
Samorząd Terytorialny. Kwartalnik poświęcony teorji [!] i życiu samorządu terytorialnego
sygn. 26 059 A
Warszawa 1929R. 1-1929, z. 1,3; R. 2-1930, z. 1-2; R. 3-1931, z. 3,4; R. 9-1937, z. 3,4; R. 101938, z. 1,2
▼ Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i
B
sygn. 25027 A
Wrocław
R. 1(52)A-1997/1998; R. 2(53)A-1999; R. 3(54)A i B-2000; R. 4(55)-2005; R.
5(56)-2006; R. 6(57)-2007; R. 7(58)-2008; R. 8(59)-2009; R. 9(60)-2010
▼ Semper Fidelis. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Lwowa
sygn. 26 366
Wrocław 1989R. 1990, nr 1-6; R. 1991, nr 1-4; R. 1992, nr 1-4; R. 1993, nr 1-4; R. 1994, nr 16; R. 1995, nr 1-6; R. 1996, nr 1-6; R. 1997, nr 1-3,5-6; R. 1998, nr 1-6; R.
1999, nr 1-6; R. 2000, nr 1-6; R. 2001, nr 1, 3-5; R. 2002, nr 1-6; R. 2003, nr 16; R. 2004, nr 1-5; R. 2005, nr 1-3; R. 2006, nr 1-6; R. 2007, nr 1-6; R. 2008, nr
1-6; R. 2009, nr 1-6; R. 2010, nr 1-6; R. 2011, nr 1-4; R. 2012, nr1-4; R. 2013,
nr 1-4
Silesia Antiqua
sygn. 25 569 A
Wrocław 1959T. 1-1959; T. 2-1960; T. 3-1961; T. 4-1962; T. 5-1963; T. 6-1964; T. 7-1965; T.
8-1965; T. 9-1967; T. 10-1968 + Indeks T. 1-10; T. 11-1969; T. 12-1970; T. 121970; T. 13-1971; T. 14-1972; T. 15-1973; T. 16-1974; T. 17-1975; T. 18-1976;
T. 19-1977; T. 20-1978; T. 21-1979; T. 22-1980; T. 23-1981; T. 25-1982; T.
26-1984; T. 27-1985; T. 28-1986; T. 29-1987; T. 30-1988; T. 31-1989; T. 321990; T. 33/34-1991; T. 35-1993; T. 36/37-1994
Silesia Nova
sygn. 26 574
Görlitz-Wrocław
2004, nr 1-2; 2005, nr 1-5; 2006, nr 1-4; 2007, nr 1-3
Silesia Superior : Śląskie Zeszyty Humanistyczne
sygn. 26 474
Katowice 1994T. 1-1994; T. 2-1995
▼ Slavia Antiqua. Czasopismo poświęcone starożytnościom słowiańskim.
sygn. 25 357
Poznań 1948Od T. 4 zm. podtyt.: Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. - Od T.
5 Organ Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu i
Katedry Archeologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. - Od T. 13
Organ Katedry Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza
w
Poznaniu
i
Katedry
Archeologii
Pradziejowej
Wczesnośredniowiecznej Zakładu Archeologii Słowiańskiej Uniwersytetu
Warszawskiego
T. 1-1948; T. 2-1949/1950; T. 4-1953; T. 5-1964/1956; T. 6-1957/1959; T. 71960; T. 8-1961; T. 9-1962; T. 11-1964; T. 12-1965; T. 13-1966; T. 14-1967;
T. 15-1968; T. 16-1969; T. 17-1970; T. 18-1971; T. 21-1974; T. 22-1975; T.
23-1976; T. 24-1977; T. 25-1978; T. 26-1979; T. 27-1980; T. 28-1981/1982; T.
30-1984/1987; T. 31-1988; T. 33-1991/1992; T. 34-1993; T. 35-1994; T. 361995; T. 37-1996; T. 38-1997; T. 39-1998; T. 40-1999; T. 41-2000; T. 42-2001;
T. 43-2002; T. 44-2003; T. 45-2004; T. 46-2005; T. 47-2006; T. 48-2007; T.
49-2008; T. 50-2009; T. 51-2010; T. 52-2011; T. 53-2012; T. 54-2013
▼ Slavia Occidentalis
sygn. 25 015
Poznań
T. 12-1933 : Księga pamiątkowa ku czci prof. dr K. Nitscha; T. 18-1939-1947;
T. 19-1948; T. 20-1960, z. 1-2; T. 21-1961; T. 22-1962; T. 23-1963; T. 241964; T. 25-1965; T. 26-1967; T. 28/29-1971; T. 30-1973; T. 34-1977; T. 351978; T. 36-1979; T. 37-1980; T. 38-1981; T. 39-1982; T. 40-1983; T. 41-1984;
T. 42-1985; T. 43-1986; T. 45-1988; T. 46/47-1989/1990; T. 48/49-1991/1992;
T. 50-1993; T. 51-1994; T. 52-1995; T. 53-1996; T. 54-1997 : Poświęcony prof.
dr Tadeuszowi Zdancewiczowi w 70. rocznicę urodzin; T. 55-1998; T. 56-1999;
T. 57-2000; T. 58-2001; T. 59-2002; T. 60-2003; T. 61-2004; T. 62-2005; T.
63-2006; T. 65-2008; T. 66-2009; T. 67-2010; T. 68-2011; T. 69-2012; T. 702013, 1-2
▼ Słupskie Studia Historyczne
sygn. 26 602
Słupsk
Nr 7-1999; Nr 8-2000; Nr 9-2001; Nr 13-2007 – zm. podtyt.: Akademia
Pomorska w Słupsku; Nr 14-2008; Nr 15-2009; Nr 16-2010; Nr 17-2011
pozostałe numery dostępne w Internecie na stronie czasopisma.
▼ Sobótka
sygn. 25 184 Czytelnia
Wrocław 1946Od R. 12 zm. tyt.: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
R. 1-1946, z. 1-2; R. 2-1947; R. 3-1948, z. 1-2; R. 4-1949, R. 5-1950; R. 61951; R. 7-1952; R. 8-1953; R. 9-1954, z. 1-2; R. 10-1955, z. 1-4; R. 11-1956,
z. 1-4; R. 12-1957, z. 1-4; R. 13-1958, z. 1-4; R. 14-1959, z. 1-4; R. 15-1960, nr
1-4; R. 16-1961, nr 1-4; R. 17-1962, nr 1-4 + dod.: nr 2a : 20-ta rocznica
powstania PPR / pod red. J. Swołkowicza; R. 18-1963, nr 1-4; R. 19-1964, nr 14; R. 20-1965, nr 1-4 + dod.: nr 1a : 20-ta rocznica powrotu Dolnego Śląska do
Macierzy; R. 21-1966, nr 1-4 + dod.: Indeks zawartości za lata 1946-1965; R.
22-1967, nr 1-4; R. 23-1968, nr 1-4; R. 24-1969, nr 1-4; R. 25-1970, nr 1-4; R.
26-1971, nr 1-4; R. 27-1972, nr 1-4; R. 28-1973, nr 1-4; R. 29-1974, nr 1-4; R.
30-1975, nr 1-4; R. 31-1976, nr 1-4; R. 32-1977, nr 1-4; R. 33-1978, nr 1-4; R.
34-1979, nr 1-4; R. 35-1980, nr 1-4; R. 36-1981, nr 1-4; R. 37-1982, nr 1-4; R.
38-1983, nr 1-4; R. 39-1984, nr 1-4; R. 40-1985, nr 1-4; R. 41-1986, nr 1-4; R.
42-1987, nr 1-4; R. 43-1988, nr 1-4; R. 44-1989, nr 1-4; R. 45-1990, nr 1-4; R.
46-1991, nr 1-4; R. 47-1992, nr 1-4; R. 48-1993, nr 1-4; R. 49-1994, nr 1-4; R.
50-1995, nr 1-4; R. 51-1996, nr 1-4 : Prace ofiarowane Krystynowi
Matwijowskiemu w 60. rocznicę urodzin; R. 52-1997, nr 1/2, 3/4 : Ludzie
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Materiały z konferencji odbytej 15.XII.1995 / pod red. K. Matwijowskiego; R.
53-1998, nr 1/2, 3/4 : Materiały z konferencji "Kościół na Śląsku w okresie
średniowiecza" / pod red. K. Matwijowskiego; R. 54-1999, nr 1/2, 3 : Materiały
Konferencji "Wrocław - przemiany polityczne, społeczne i urbanistyczne w
XIX i XX wieku" 16.XII.1996 zorganizowanej pod kierunkiem Teresy Kulak,
nr 4; R. 55-2000, nr 1-4; R. 56-2001, nr 1-4; R. 57-2002, nr 1-4; R. 58-2003, nr
1-4; R. 59-2004, nr 1-4; R. 60-2005, nr 1-4; R. 61-2006, nr 1-4; R. 62-2007, nr
1-4; R. 63-2008, nr 1-4; R. 64-2009, nr 1-4; R. 65-2010, nr 1-4; R. 66-2011, nr
1-4; R. 67-2012, nr 1-4; R. 68-2013, nr 1-6; R. 69-2014, z. 1-4; R. 70-2015, z.
1-2
Seria B Z. 1-1950 : Z. dziejów klasy pracującej Śląska / red. A. Knot, E.
Maleczyńska; Z. 2-1951 : Teksty źródłowe do historii Wrocławia. /Cz./ 1 : Do
końca XVIII w. / zestawili K. Maleczyński, J. Reiter, red. E. Maleczyńska; Z. 31955 : Teksty źródłowe do historii Wrocławia. /Cz./ 2 : Do końca XIX w. /
zestawili W. Długoborski, A. Galos, J. Reiter, pod red. K. Maleczyńskiego; Z.
4-1956 : Teksty źródłowe do dziejów chłopa śląskiego. Cz. 1 : Do roku 1945 /
zestawili Z. Kwaśny, J. Leszczyński, M. Pater, A. Skowrońska, pod red. J.
Gierowskiego i J. Leszczyńskiego; Z. 5-1958 : Teksty źródłowe do historii
Świdnicy i okręgu / zestawili T. Bieda, K. Fiedor, S. Kotełko, pod red. K.
Maleczyńskiego; Z. 6-1959 : Ci, co przetrwali... / K. Fiedor, M. Orzechowski;
Z. 7-1964 : Teksty źródłowe do historii Jeleniej Góry / zestawił J. Kwaśny, pod
red. S. Inglota; Z. 8-1966 : Indeks zawartości Śląskiego Kwartalnika
Historycznego Sobótka za lata 1946-1965 / zestawili L. Matusik, K.
Matwijowski, J. Pabisz, pod red. K. Maleczyńskiego
▼ Sobótka
sygn. 25 739
Wrocław 1946Od R. 12 zm. tyt.: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
R. 1-1946, z. 1-2; R. 2-1947; R. 3-1948, z. 1-2; R. 4-1949, R. 5-1950; R. 61951; R. 7-1952; R. 8-1953; R. 9-1954, z. 1-2; R. 10-1955, z. 1-4; R. 11-1956,
z. 1-4; R. 12-1957, z. 1-4; R. 13-1958, z. 1-4; R. 14-1959, z. 1-4; R. 15-1960, nr
1-4; R. 16-1961, nr 1-4; R. 17-1962, nr 1-4 + dod.: nr 2a : 20-ta rocznica
powstania PPR / pod red. J. Swołkowicza; R. 18-1963, nr 1-4; R. 19-1964, nr 14; R. 20-1965, nr 1-4 + dod.: nr 1a : 20-ta rocznica powrotu Dolnego Śląska do
Macierzy; R. 21-1966, nr 1-4 + dod.: Indeks zawartości za lata 1946-1965; R.
22-1967, nr 1-4; R. 23-1968, nr 1-4; R. 24-1969, nr 1-4; R. 25-1970, nr 1-4; R.
26-1971, nr 1-4; R. 27-1972, nr 1-4; R. 28-1973, nr 1-4; R. 29-1974, nr 1-4; R.
30-1975, nr 1-4; R. 31-1976, nr 1-4; R. 32-1977, nr 1-4; R. 33-1978, nr 1-4; R.
34-1979, nr 1-4; R. 35-1980, nr 1-4; R. 36-1981, nr 1-4; R. 37-1982, nr 1-4; R.
38-1983, nr 1-4; R. 39-1984, nr 1-4; R. 40-1985, nr 1-4; R. 41-1986, nr 1-4; R.
42-1987, nr 1-4; R. 43-1988, nr 1-4; R. 44-1989, nr 1-4; R. 45-1990, nr 1-4; R.
46-1991, nr 1-4; R. 47-1992, nr 1-4; R. 48-1993, nr 1-4; R. 49-1994, nr 1-4; R.
50-1995, nr 1-4; R. 51-1996, nr 1-4 : Prace ofiarowane Krystynowi
Matwijowskiemu w 60. rocznicę urodzin; R. 52-1997, nr 1/2, 3/4 : Ludzie
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Materiały z konferencji odbytej 15.XII.1995 / pod red. K. Matwijowskiego; R.
53-1998, nr 1/2, 3/4 : Materiały z konferencji "Kościół na Śląsku w okresie
średniowiecza" / pod red. K. Matwijowskiego; R. 54-1999, nr 1/2, 3 : Materiały
Konferencji "Wrocław - przemiany polityczne, społeczne i urbanistyczne w
XIX i XX wieku" 16.XII.1996 zorganizowanej pod kierunkiem Teresy Kulak,
nr 4; R. 55-2000, nr 1-4; R. 56-2001, nr 1-4; R. 57-2002, nr 1-4; R. 58-2003, nr
1-4; R. 59-2004, nr 1-4; R. 60-2005, nr 1-4; R. 61-2006, nr 1-4; R. 62-2007, nr
1-4; R. 63-2008, nr 1-4; R. 64-2009, nr 1-4; R. 65-2010, nr 1-4; R. 66-2011, nr
1-4; R. 67-2012, nr 1-4; R. 68-2013, nr 1-4; R. 69-2014, z.1-4; R. 70-2015, z.
1-2
Seria B Z. 1-1950 : Z. dziejów klasy pracującej Śląska / red. A. Knot, E.
Maleczyńska; Z. 2-1951 : Teksty źródłowe do historii Wrocławia. /Cz./ 1 : Do
końca XVIII w. /zestawili K. Maleczyński, J. Reiter, red. E. Maleczyńska; Z. 31955 : Teksty źródłowe do historii Wrocławia. /Cz./ 2 : Do końca XIX w. /
zestawili W. Długoborski, A. Galos, J. Reiter, pod red. K. Maleczyńskiego; Z.
4-1956 : Teksty źródłowe do dziejów chłopa śląskiego. Cz. 1 : Do roku 1945 /
zestawili Z. Kwaśny, J. Leszczyński, M. Pater, A. Skowrońska, pod red. J.
Gierowskiego i J. Leszczyńskiego; Z. 5-1958 : Teksty źródłowe do historii
Świdnicy i okręgu / zestawili T. Bieda, K. Fiedor, S. Kotełko, pod red. K.
Maleczyńskiego; Z. 6-1959 : Ci, co przetrwali... / K. Fiedor, M. Orzechowski;
Z. 7-1964 : Teksty źródłowe do historii Jeleniej Góry / zestawił J. Kwaśny, pod
red. S. Inglota; Z. 8-1966 : Indeks zawartości Śląskiego Kwartalnika
Historycznego Sobótka za lata 1946-1965 / zestawili L. Matusik, K.
Matwijowski, J. Pabisz, pod red. K. Maleczyńskiego
▼ Sobótka
sygn. 25 740
Wrocław 1946Od R. 12 zm. tyt.: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
R. 1-1946, z. 1-2; R. 2-1947; R. 3-1948, z. 1-2; R. 4-1949; R. 6-1951; R. 71952; R. 8-1953; R. 9-1954, z. 2; R. 10-1955, z. 1-4; R. 11-1956, z. 1-4; R. 121957, z. 1-4; R. 13-1958, z. 1-4; R. 14-1959, z. 1-4; R. 15-1960, nr 1-4; R. 161961, nr 1-4; R. 17-1962, nr 1-4 + dod.: nr 2a : 20-ta rocznica powstania PPR /
pod red. J. Swołkowicza; R. 18-1963, nr 1-4; R. 19-1964, nr 1-4; R. 20-1965, nr
1-4 + dod.: nr 1a : 20-ta rocznica powrotu Dolnego Śląska do Macierzy; R. 211966, nr 1-4 + dod.: Indeks zawartości za lata 1946-1965; R. 22-1967, nr 1-4;
R. 23-1968, nr 1-4; R. 24-1969, nr 1-4; R. 25-1970, nr 1-4; R. 26-1971, nr 1-4;
R. 27-1972, nr 1-4; R. 28-1973, nr 1-4; R. 29-1974, nr 1-4; R. 30-1975, nr 1-4;
R. 31-1976, nr 1-4; R. 32-1977, nr 1-4; R. 33-1978, nr 1-4; R. 34-1979, nr 1-4;
R. 35-1980, nr 1-4; R. 36-1981, nr 1-4; R. 37-1982, nr 1-4; R. 38-1983, nr 1-4;
R. 39-1984, nr 1-4; R. 40-1985, nr 1-4; R. 41-1986, nr 1-4; R. 42-1987, nr 1-4;
R. 43-1988, nr 1-4; R. 44-1989, nr 1-4; R. 45-1990, nr 1-4; R. 46-1991, nr 1-4;
R. 47-1992, nr 1-4; R. 48-1993, nr 1-4; R. 49-1994, nr 1-4; R. 50-1995, nr 1-4;
R. 51-1996, nr 1-4 : Prace ofiarowane Krystynowi Matwijowskiemu w 60.
rocznicę urodzin; R. 52-1997, nr 1/2, 3/4 : Ludzie Uniwersytetu im. Jana
Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Materiały z konferencji
odbytej 15.XII.1995 / pod red. K. Matwijowskiego; R. 53-1998, nr 1/2, 3/4 :
Materiały z konferencji "Kościół na Śląsku w okresie średniowiecza" / pod red.
K. Matwijowskiego; R. 54-1999, nr 1/2, 3 : Materiały Konferencji "Wrocław przemiany polityczne, społeczne i urbanistyczne w XIX i XX wieku"
16.XII.1996 zorganizowanej pod kierunkiem Teresy Kulak, nr 4; R. 55-2000, nr
1-3; R. 56-2001, nr 1-4; R. 57-2002, nr 1-4; R. 58-2003, nr 1-4; R. 59-2004, nr
1-4; R. 60-2005, nr 1-4; R. 61-2006, nr 1-4; R. 62-2007, nr 1-4; R. 63-2008, nr
1-4; R. 64-2009, nr 1-4; R. 65-2010, nr 1-4; R. 66-2011, nr 1-4; R. 67-2012, nr
1-4; R. 68-2013, nr 1-4; R. 69-2014, z. 1-4; R. 70-2015, z. 1-2
Seria B Z. 1-1950 : Z. dziejów klasy pracującej Śląska / red. A. Knot, E.
Maleczyńska; Z. 2-1951 : Teksty źródłowe do historii Wrocławia. /Cz./ 1 : Do
końca XVIII w. / zestawili K. Maleczyński, J. Reiter, red. E. Maleczyńska; Z. 31955 : Teksty źródłowe do historii Wrocławia. /Cz./ 2 : Do końca XIX w. /
zestawili W. Długoborski, A. Galos, J. Reiter, pod red. K. Maleczyńskiego; Z.
4-1956 : Teksty źródłowe do dziejów chłopa śląskiego. Cz. 1 : Do roku 1945 /
zestawili Z. Kwaśny, J. Leszczyński, M. Pater, A. Skowrońska, pod red. J.
Gierowskiego i J. Leszczyńskiego; Z. 5-1958 : Teksty źródłowe do historii
Świdnicy i okręgu / zestawili T. Bieda, K. Fiedor, S. Kotełko, pod red. K.
Maleczyńskiego; Z. 6-1959 : Ci, co przetrwali... / K. Fiedor, M. Orzechowski;
Z. 7-1964 : Teksty źródłowe do historii Jeleniej Góry / zestawił J. Kwaśny, pod
red. S. Inglota; Z. 8-1966 : Indeks zawartości Śląskiego Kwartalnika
Historycznego Sobótka za lata 1946-1965 / zestawili L. Matusik, K.
Matwijowski, J. Pabisz, pod red. K. Maleczyńskiego
Solidarność Dolnośląska. Pismo Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z
siedzibą we Wrocławiu.
sygn. 25 851 A
Wrocław 1980/R. 1/-1980, nr 1-4 + dod. nadzwyczajne z 22, 23, 24 października : Głodówka
kolejarzy, dod. specjalne: z 11 listopada : Święto Odrodzenia, z 29 listopada :
Powstanie Listopadowe, dod. zwyczajne do nr 4 i 5 : Poezja Cz. Miłosza, nr
specjalny nr 13 : Kalendarium Gdańsk' 70; /R. 2/-1981, nr 1(15)-7(21),9(23)11(25),13(27)-22(36),24(38),26(40),28(42)-30(44),32(46)33(47),35(49),37(51)-39(53), dodatki specjalne: z 19 stycznia : Wolne soboty, z
5 lutego : Wolność dla więźniów politycznych, wydania specjalne: nr 10(24) :
Wiosna' 68, nr 26(40) : Czerwiec 1956, 1976; 2003, nr 3-9; 2004, nr 4 1-12;
2005, nr 1, 4-12; 2006, nr 1-3
Społeczeństwo i Polityka
sygn. 26 594
Pułtusk
2004, nr 1(1); 2005, nr 1(2)-4(5); 2006, nr 1(6)-3(8); 2007, nr 2/4(11-13); 2008,
nr 1(14)-2(15)
Społeczeństwo Otwarte
sygn. 26 375 Czytelnia
Warszawa 1990R. 1990, nr 1-6; R. 1991, nr 1-12; R. 1992, nr 1-8 + dod. nr 1: Reforma szkolna,
nr 9, 10 + dod. nr 2, 11 + dod. nr 3, nr 12; R. 1993, nr 1 +dod. nr 4, nr 2, nr 3 +
dod. nr 5, nr 4 + dod. nr 6, nr 5-12; R. 1994, nr 1-12; R. 1995, nr 1-12; R. 1996,
nr 1-12; R. 1997, nr 1-12; R. 1998, nr 1-5
▼Spotkania z Zabytkami
Sygn. 26 573
Warszawa
2003, nr 1-12(191-202); 2004, nr 1-12(203-214); 2005, nr 1-12(215-226); 2006,
nr 1-12(227-238); 2007, nr 1-12(239-250); 2008, nr 1-12; 2009, nr 1-12, 2010,
nr 1-12; 2011, nr 1-12; 2012, nr 1-12; 2013, nr 1-4, 7-12
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
sygn. 25 760 A
Warszawa 1967R. 2-1968, nr 1-4; R. 3-1969, nr 1-4; R. 4-1970, nr 1-4; R. 5-1971, nr 1-4; R. 61972, nr 1-4; R. 7-1973, nr 1-4; R. 8-1974, nr 1-4; R. 9-1975, nr 1-4; R. 101976, nr 1-4; R. 11-1977, nr 1-4; R. 12-1978, nr 1-4; R. 13-1979, nr 1-4; R. 141980, nr 1-4; R. 15-1981, nr 1-4; R. 16-1982, nr 1-4; R. 17-1983, nr 1-4; R. 181984, nr 1-4; R. 19-1985, nr 1-4; R. 20-1986, nr 1-4; R. 21-1987, nr 1-4; R. 231989, nr 1-4
Sprawa Polska
sygn. 25 987 A
Warszawa 1907Nr 1-1907; Nr 2-1907
Sprawozdania. [wyd.] Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
sygn. 25 795 A
Wrocław 1965Seria A Nr 1 za 1956-1963, /wyd./ 1965; Nr 2 za 1964; Nr 3 za 1965; Nr 5/6 za
1967-1968; Nr 10-1973; Nr 11-1973/1974; Nr 17-1980; Nr 18-1981; Nr 191982
Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
sygn. 26 136 A
Poznań
R. 1938, nr 3 (og.zb. nr 33); R. 1947, nr 1-2 (og.zb. nr 36-37); R. 1948, nr 1-2
(og.zb. nr 38-39); R. 1949, nr 1-2 (og.zb. nr 40-41); R. 1950-1951, nr 1 (og.zb.
nr 42); R. 1952-1954, nr 1(og.zb. nr 43); R. 1955, nr 1-2 (og.zb. nr 44-45); R.
1956, nr 1,3 (og.zb. nr 46,48); R. 1957, nr 1-3 (og.zb. nr 49-51); R. 1958, nr 1-3
(og.zb. nr 52-54); R. 1959, nr 1-3 (og.zb. nr 55-57); R. 1960, nr 1-5 (og.zb. nr
58-62); R. 1961, nr 1-2 (og.zb. nr 63-64); R. 1962, nr 1-3 (og.zb. nr 65-67); R.
1963, nr 1-3 (og.zb. nr 68-70); R. 1964, nr 1-2 (og.zb. nr 71-72); R. 1965, nr 1-2
(og.zb. nr 73-74); R. 1966, nr 1-2 (og.zb. nr 76-77); R. 1967, nr 1-2 (og.zb. nr
78-79); R. 1968, nr 1-2 (og.zb. nr 80-81); R. 1969, nr 1-2 (og.zb. nr 82-83); R.
1970, nr 1-3 (og.zb. nr 84-86); R. 1971, nr 1-2 (og.zb. nr 87-88); R. 1973, og.
zb. nr 91; R. 1974, og. zb. nr 92; R. 1975, og. zb. nr 93
▼Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
sygn. 25 027 A
Wrocław 1947R. 1-1946; R. 2-1947; R. 3-1948; R. 4-1949, z. 1-2; R. 5-1950, z. 1-2; R. 61951; R. 7-1952; R. 8-1953; R. 9-1954; R. 10-1955; R. 11-1956; R. 12-1957; R.
13-1958; R. 14-1959; R. 15-1960; R. 16-1961; R. 17-1962; R. 19-1964; R. 181965; R. 24-1969; R. 26-1971; R. 27-1972; R. 29-1974; R. 30-1975; R. 311976; R. 32-1977; R. 33-1978; R. 34-1979; R. 35-1980; R. 36-1981; R. 371982; R. 38-1983; R. 39-1984; R. 40-1985; R. 41-1986; R. 42-1987; R. 431988; R. 44/45-1989/1990; R. 46-1991; R. 47-1992; R. 48-1993; R. 49-1994; R.
51-1996 : zmiana tytułu : Seminaria Naukowe WTN : R. 1(52)A-1997-1998;
R. 2(53)A-1999; R. 3(54)AB-2000; R. 4(55)-2005; R. 5(56)-2006; R. 6(57)2007; R. 7(58)-2008; R. 8(59)-2009; R. 9(60)-2010
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń. [Wyd.] Łódzkie Towarzystwo
Naukowe
sygn. 25126A
Łódź 1946R. 1-1946, nr 1-2; R. 2-1947, nr 1-2; R. 3-1948, nr 1-2; R. 4-1949, nr 1-2; R. 51950, nr 1; R. 6-1951, nr 1; R. 11-1956
▼ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Uniejętności w Krakowie
sygn. 25022A
Kraków 1896Od T. 26 zm. tyt.: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii
Umiejętności. - Od R. 52 zm. wyd.: Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy
im. Ossolińskich
T. 1-1896, nr 1-7; T. 14-1909, nr 4-7,9-10; R. 15-1910, nr 9; T. 20-1915, nr 110; T. 22-1917, nr 1-10; T. 26-1921, nr 1-10; T. 29-1924, nr 1-10; T. 30-1925,
nr 1-10; T. 32-1927, nr 1-10; T. 34-1929, nr 1-10; T. 36-1931, nr 1-8; T. 381933, nr 2-10; T. 40-1935, nr 1-10; T. 41-1936, nr 1-10; T. 42-1937, nr 1-10; T.
43-1938, nr 1-10; T. 44-1939, nr 1-6; T. 45 : Wrzesień 1939-Grudzień 1944; T.
46-1945, nr 1-5; T. 48-1947, nr 1-10; T. 49-1948, nr 1-10; T. 50-1949, nr 1-10;
T. 51-1950, nr 1-10; T. 52-1951, nr 1-6,9-10; T. 53-1952, nr 1-10; T. 541989/1990; T. 55-1991; T. 56-1992; T. 57-1993; T. 58-1994; T. 59-1995; T. 601996; T. 61-1997; T. 62-1998, T. 63-1999; T. 64-2000; T. 65-2001; T. 68-2004;
T. 69-2005; T. 70-2006; T. 71-2007; T. 72-2008
Sprawozdania z Czynności i Prac. [Wyd.] Polska Akademia Nauk
sygn. 25 140 A
Warszawa 1953R. 1-1953, nr 1-4; R. 2-1954 /rocznik/; R. 4-1956, nr 2
Sprawozdania z Posiedzeń Komisjii Naukowych. [Wyd.] Polska Akademia
Nauk. Oddział w Krakowie
sygn. 26 361 A
Wrocław 1978T. 22/1- styczeń-czerwiec 1978; T. 24/1 - styczeń-czerwiec 1980; T. 25/1 styczeń-czerwiec 1981; T. 27/2 - lipiec-grudzień 1983; T. 28/1-2 - styczeńgrudzień 1984; T. 29/1-2 - styczeń-grudzień 1985; T. 31/1 - styczeń-czerwiec
1987; T. 31/2 - lipiec-grudzień 1987; T. 32/1 - styczeń-czerwiec 1988
Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
sygn. 25 374 A
Warszawa
R. 6-1913, z. 2
Wydział I i II R. 6-1913, z. 2
Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury R. 41-1948
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych R. 28-1935, z.
1-2; R. 38/39-1945/1946, z. 1; R. 40-1947; R. 42-1949
Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Polskiej
Akademii Nauk
sygn. 26 138 A
Wrocław 1958R. 1-1958, z. 1-7; R. 2-1959, z.1-5; R. 3-1960, z. 1-5; R. 4-1961, z. 1-5; R. 51962, z. 1-5; R. 6-1963, z. 1-4; R. 7-1964, z. 1-4; R. 8-1965, z. 1-4; R. 9-1966,
z. 1-4; R. 10-1967, z. 1-4; R. 11-1968, z. 1-4; R. 12-1969, z. 1-4; R. 13-1970, z.
1-2
Sprawozdanie Stenograficzne z Posiedzenia Sejmu i Senatu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w dniu...
sygn. 26 429 A
Warszawa
posiedzenie w dniu 10.VII.1989; posiedzenie w dniu 19.VII.1989; posiedzenie
w dniu 3.V.1991; posiedzenie w dniu 21 i 22 grudnia 1990
Sprawozdanie Stenograficzne z Posiedzenia Sejmu i Senatu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w dniu...
sygn. 26 427 A
Warszawa
Kadencja X R. 1989, 1 posiedzenie w dniu 4 i 5.VII, 3 posiedzenie w dniu
10.VII, 4 posiedzenie w dniu 31.VII i 2.VIII, 5 posiedzenie w dniu 16 i 17.VIII,
6 posiedzenie w dniu 23 i 24.VIII, 7 posiedzenie w dniu 12.IX, 8 posiedzenie w
dniu 29 i 30.IX, 9 posiedzenie w dniu 13 i 16.IX, 10 posiedzenie w dniu 20.X,
11 posiedzenie w dniu 30.X, 12 posiedzenie w dniu 16 i 17.XI, 13 posiedzenie
w dniu 23 i 24.XI, 14 posiedzenie w dniu 30.XI i 1.XII, 15 posiedzenie w dniu
7 i 8.XII, 16 posiedzenie w dniu 17,18,19 i 20.XII, 17 posiedzenie w dniu 27,28
i 29.XII; R. 1990, 18 posiedzenie w dniu 18,19 i 20.I, 19 posiedzenie w dniu 25
i 26.I, 20 posiedzenie w dniu 1.II, 21 posiedzenie w dniu 9.II, 22 posiedzenie w
dniu 22,23,24.II, 23 posiedzenie w dniu 8 i 9.III, 24 posiedzenie w dniu
22,23,24.III, 25 posiedzenie w dniu 5 i 6.IV, 26 posiedzenie w dniu 11.IV, 27
posiedzenie w dniu 18.IV, 28 posiedzenie w dniu 26,27,28.IV, 29 posiedzenie
w dniu 10 i 11.V, 30 posiedzenie w dniu 17 i 18.V, 31 posiedzenie w dniu 24.V,
32 posiedzenie w dniu 7 i 8.VI, 33 posiedzenie w dniu 21 i 22.VI, 34
posiedzenie w dniu 5 i 6.VII, 35 posiedzenie w dniu 12 i 13.VII, 36 posiedzenie
w dniu 19,20,21.VII, 37 posiedzenie w dniu 26,27,28.VII, 38 posiedzenie w
dniu 12,13,14.IX, 39 posiedzenie w dniu 20 i 21.IX, 40 posiedzenie w dniu
27,28,29.IX, R. 1991, 41 posiedzenie w dniu 11,12,13.X, 42 posiedzenie w dniu
25 i 26.X, 43 posiedzenie w dniu 8,9,10.XI, 44 posiedzenie w dniu 22 i 23.XI,
45 posiedzenie w dniu 29 i 30.XI, 46 posiedzenie w dniu 13 i 14.XII, 47
posiedzenie w dniu 19,20,21.XII; R. 1991, 48 posiedzenie w dniu 4 i5.I, 49
posiedzenie w dniu 11 i 12.I, 50 posiedzenie w dniu 24 i 25.I, 51 posiedzenie w
dniu 14 i 15.II, 52 posiedzenie w dniu 21,22,23.II, 53 posiedzenie w dniu
7,8,9.III, 54 posiedzenie w dniu 21,22,23.III, 55 posiedzenie w dniu 4 i 5.IV, 56
posiedzenie w dniu 18,19,20.IV, 57 posiedzenie w dniu 2.V, 59 posiedzenie w
dniu 9 i 10.V, 60 posiedzenie w dniu 16 i 17.V, 61 posiedzenie w dniu
23,24,25.V, 62 posiedzenie w dniu 6 i 7.VI, 63 posiedzenie w dniu 13,14,15.VI,
65 posiedzenie w dniu 27 i 28.VI, 66 posiedzenie w dniu 4 i 5.VII, 68
posiedzenie w dniu 18,19,20.VII, 69 posiedzenie w dniu 25,26,27.VII, 70
posiedzenie w dniu 21,22,23,24.VIII, 71 posiedzenie w dniu 29,30,31.VIII, 72
posiedzenie w dniu 6 i 7.IX, 73 posiedzenie w dniu 12,13,14.IX, 74 posiedzenie
w dniu 19 i 20.IX, 75 posiedzenie w dniu 25,26,27,28.IX, 76 posiedzenie w
dniu 3,4,5.X, 77 posiedzenie w dniu 9,10,11.X, 79 posiedzenie w dniu 25.X
Kadencja I Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
R. 1991, 1 posiedzenie w dniu 25 i 26.XI oraz 5 i 6.XII, 2 posiedzenie w dniu
17 i 18.XII, 3 posiedzenie w dniu 21.XII, 4 posiedzenie w dniu 23.XII; R. 1992,
5 posiedzenie w dniu 3 i 4.I, 6 posiedzenie w dniu 23,24,25.I, 7 posiedzenie w
dniu 30 i 31.I oraz 1.II, 8 posiedzenie w dniu 13,14,15.II, 9 posiedzenie w dniu
26,27,28.II, 10 posiedzenie w dniu 5 i 6.III, 11 posiedzenie w dniu 19 i 20.III,
12 posiedzenie w dniu 2,3,4.IV, 13 posiedzenie w dniu 23,24,25.IV, 14
posiedzenie w dniu 6,7,8,9.V, 15 posiedzenie w dniu 21,22,23.V, 16
posiedzenie w dniu 28.V, 17 posiedzenie w dniu 4,5,6.VI, 18 posiedzenie w
dniu 19,20.VI, 19 posiedzenie w dniu 1,2,3,4.VII, 20 posiedzenie w dniu
10,11.VII, 21 posiedzenie w dniu 22,23,24,25.VII, 22 posiedzenie w dniu
29,30,31.VII i 1.VIII, 23 posiedzenie w dniu 3,4,5.IX, 24 posiedzenie w dniu
cz. 1-17,18,19.IX, cz. 2-30.IX, 25 posiedzenie w dniu 1,2,3,4.X, 26 posiedzenie
w dniu 8,9.X, 27 posiedzenie w dniu 15,16,17.X, 28 posiedzenie w dniu
28,29,20.X, 5.XI, 29 posiedzenie w dniu 5,6,7,26.XI, 30 posiedzenie w dniu
26,27,28.XI, 9,10.XII, 31 posiedzenie w dniu 10,11,12,16,17.XII, 33
posiedzenie w dniu 30.XII, 7.I.1993, 34 posiedzenie w dniu 7,8,9,21.I.1993, 35
posiedzenie w dniu 21,22,23.I, 3,4.II, 36 posiedzenie w dniu 4,5,6,11.II, 37
posiedzenie w dniu 11,12.II, 38 posiedzenie w dniu 18,19,20.II, 3,4.III, 39
posiedzenie w dniu 4,5,6,17.III, 40 posiedzenie w dniu 18,19,20,31.III, 41
posiedzenie w dniu 1,2,3,14.IV, 42 posiedzenie w dniu 15,16,17,28,29.IV, 43
posiedzenie w dniu 29,30.IV, 12.V, 44 posiedzenie w dniu 13,14,15,26.V
Kadencja II Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
37 posiedzenie w dniu 14,15,16.XII.1994, 64 posiedzenie w dniu 8,9.XI.1995,
66 posiedzenie w dniu 29,30.XI, 1.XII.1995, 67 posiedzenie w dniu
13,14,15.XII.1995, 68 posiedzenie w dniu 21,22.XI.1995, 70 posiedzenie w
dniu 11.I.1996, 73 posiedzenie w dniu 14,15,16.II.1996, 75 posiedzenie w dniu
13,14,15.III.1996, 76 posiedzenie w dniu 27,28,29.III.1996, 78 posiedzenie w
dniu 24,25,26.IV.1996, 84 posiedzenie w dniu 3,4,5.VII.1996, 85 posiedzenie w
dniu 8.VIII.1996, 86 posiedzenie w dniu 22,23.VIII.1996, 87 posiedzenie w
dniu 28,29,30.1996, 88 posiedzenie w dniu 11,12,13.IX.1996, 90 posiedzenie w
dniu 9,10,11.X.1996, 91 posiedzenie w dniu 23,24,25.X.1996, 92 posiedzenie w
dniu 6,7,8.XI.1996, 93 posiedzenie w dniu 14.XI.1996, 96 posiedzenie w dniu
18,19,20.XII.1996, 97 posiedzenie w dniu 8,9,10.I.1997, 98 posiedzenie w dniu
22,23,24.I.1997, 99 posiedzenie w dniu 24.I.1997, 100 posiedzenie w dniu
5,6,7.II.1997, 102 posiedzenie w dniu 5,6.III.1997, 103 posiedzenie w dniu
19,20.III.1997, 104 posiedzenie w dniu 8,9,10,11.IV.1997, 105 posiedzenie w
dniu 23,24,25.IV.1997, 106 posiedzenie w dniu 7,8,9.V.1997, 108 posiedzenie
w dniu 4,5,6.VI.1997, 109 posiedzenie w dniu 17,18,19,20.VI.1997; 1 : Zbiór
wykazów Nr 66. dotyczy prac nad projektami ustaw i uchwał oraz innymi
dokumentami znajdującymi się w Sejmie II kadencji. - 1996; 2 : Wykaz
projektów ustaw znajdujących się w Sejmie (stan prac na 5.02.1996), Nr 50; 3 :
Tematyczny wykaz projektów ustaw znajdujących się w Sejmie (stan na
6.02.1996)
Sprawozdanie Stenograficzne z Posiedzenia Sejmu i Senatu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w dniu...
sygn. 26 428 A
Warszawa 1989Kadencja I R. 1989, 1 posiedzenie w dniu 4.VII, 2 posiedzenie w dniu 5.VII,
3 posiedzenie w dniu 28,29,31.VII i 1.VIII, 4 11.VIII, 5 posiedzenie w dniu
18.VIII, 6 posiedzenie w dniu 30.VIII, 7 posiedzenie w dniu 26.IX, 9
posiedzenie w dniu 17.X, 10 posiedzenie w dniu 26.X, 11 posiedzenie w dniu
3.XI, 12 posiedzenie w dniu 24.XI, 13 posiedzenie w dniu 1.XII, 14 posiedzenie
w dniu 7 i 8.XII, 15 posiedzenie w dniu 29,30.XII; R. 1990, 16 posiedzenie w
dniu 11,12.I, 17 posiedzenie w dniu 19.I, 18 posiedzenie w dniu 26.I, 19
posiedzenie w dniu 16.II, 20 posiedzenie w dniu 1,2.III, 21 posiedzenie w dniu
16.III, 22 posiedzenie w dniu 29,30.III, 23 posiedzenie w dniu 26,27.IV, 24
posiedzenie w dniu 17.V, 25 posiedzenie w dniu 24,25.V, 26 posiedzenie w
dniu 21,22.VI, 27 posiedzenie w dniu 6.VII, 28 posiedzenie w dniu 19.VII, 29
posiedzenie w dniu 26,27.VII, 30 posiedzenie w dniu 2,3.VIII, 31 posiedzenie
w dniu 6,7.IX, 32 posiedzenie w dniu 28,29.IX, 33 posiedzenie w dniu 5.X, 34
posiedzenie w dniu 25.X, 35 posiedzenie w dniu 23.XI, 36 posiedzenie w dniu
23.XI, 37 posiedzenie w dniu 7.XII, 38 posiedzenie w dniu 14.XII, 39
posiedzenie w dniu 21.XII, 40 posiedzenie w dniu 28.XII; R. 1991, 41
posiedzenie w dniu 10,11.I, 42 posiedzenie w dniu 18.I, 43 posiedzenie w dniu
1.II, 44 posiedzenie w dniu 28.II,1.III, 45 posiedzenie w dniu 15.III, 46
posiedzenie w dniu 4,5.IV, 47 posiedzenie w dniu 18,19.IV, 48 posiedzenie w
dniu 10.V, 49 posiedzenie w dniu 23,24.V, 50 posiedzenie w dniu 7.VI, 51
posiedzenie w dniu 20,21.VI, 52 posiedzenie w dniu 5,6.VII, 53 posiedzenie w
dniu 18,19.VII, 54 posiedzenie w dniu 1,2.VIII, 55 posiedzenie w dniu 30.VIII,
56 posiedzenie w dniu 19.IX, 57 posiedzenie w dniu 26,27.IX, 58 posiedzenie
w dniu 3,4.X, 59 posiedzenie w dniu 10,11.X, 60 posiedzenie w dniu 16,17.X,
61 posiedzenie w dniu 23,24.X
Kadencja II R. 1991, 1 posiedzenie w dniu 26,27.XI, 2 posiedzenie w dniu
6.XII, 3 posiedzenie w dniu 17,19.XII; R. 1992, 4 posiedzenie w dniu 9.I, 5
posiedzenie w dniu 15,16.I, 6 posiedzenie w dniu 6,7.II, 7 posiedzenie w dniu
27,28.II, 8 posiedzenie w dniu 6.III, 9 posiedzenie w dniu 20.III, 10 posiedzenie
w dniu 9,10.IV, 11 posiedzenie w dniu 30.IV, 12 posiedzenie w dniu 14.V, 13
posiedzenie w dniu 21,22.V, 14 posiedzenie w dniu 4.VI, 15 16,17.VI, 16
posiedzenie w dniu 25,26.VI, 17 posiedzenie w dniu 8,9.VII, 18 posiedzenie w
dniu 23,24.VII, 19 posiedzenie w dniu 28.VII, 20 posiedzenie w dniu 6,7.VIII,
21 posiedzenie w dniu 10,11,12.IX, 22 posiedzenie w dniu 8.X, 23 posiedzenie
w dniu 15.X, 24 posiedzenie w dniu 20.X, 25 posiedzenie w dniu 29,30.X, 26
posiedzenie w dniu 12,13,19.XI, 27 posiedzenie w dniu 26,27.XI, 28
posiedzenie w dniu 28.XI, 29 posiedzenie w dniu 17,18.XII, 30 posiedzenie w
dniu 22.XII, 31 posiedzenie w dniu 14,15.I. R. 1993, 32 posiedzenie w dniu
28,29,30.I, 33 posiedzenie w dniu 12.II, 34 posiedzenie w dniu 18,19,20.II, 35
posiedzenie w dniu 4,5.III, 36 posiedzenie w dniu 18,19.III, 37 posiedzenie w
dniu 1.IV, 38 posiedzenie w dniu 22,23.IV, 39 posiedzenie w dniu 6,7.V
Kadencja III
15.II
R. 1996, 65 posiedzenie w dniu 26.I, 66 posiedzenie w dniu
Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu Z. 2 : Ankieta Konstytucyjna; Z. 3; Z.
4; Z. 5 : Projekt Konstytucji
Sprawozdanie z Czynności Wydziału Towarzystwa Historycznego we
Lwowie tudzież Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Historycznego
sygn. 25 971 A
Lwów 1906Za rok 1905; /Nr/ 25-1911; /Nr/ 26-1912; /Nr/ 27-1914,1915,1916
Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego
sygn. 25 972 A
Lwów
1.IV.1932-31.III.1933,/wyd./1933;
1.IV.1933-31.III.1934,/wyd./1934; 1.IV.1935- 31.III.1936 /wyd./1936
Sprawy Międzynarodowe
Syg.25028
Warszawa 1948
R.2-1949 z.1/2; R.4-1951 z.1/2,3,5; R.5-1952 z.1,4-6; R. 6-1953, z. 1-6; R. 71954, z. 1-6; R. 8-1955, z. 1-12; R. 9-1956, z. 1,3-12; R. 10-1957, z. 1-12; R.
11-1958, z. 1-12; R. 12-1959, z. 10-12; R. 13-1960, z. 1-12; R. 14-1961, z. 112; R. 15-1962, z. 1-6,8-12; R. 16-1963, z. 1-12; R. 17-1974, z. 1-12; R. 181965, z. 1-12; R. 19-1966, z. 1-12; R. 20-1967, z. 1-12 + dod. do nr 2 : Świat w
roku 1966. Informator / oprac. A. Żaruk-Michalski; R. 21-1968, z. 1-12; R. 221969, z. 1-12 + Spis bibliograficzny i indeks za lata 1948-1967; R. 23-1970, z.
1-12; R. 24-1971, z. 1-12; R. 25-1972, z. 1-12; R. 26-1973, z. 1-12; R. 27-1974,
z. 1-12; R. 28-1975, z. 1-12; R. 29-1976, z. 1-12; R. 30-1977, z. 1-12 + dod. :
Spis bibliograficzny i indeks za lata 1968-1977 / oprac. A. Zieleniec. - 1979; R.
31-1978, z. 1-12; R. 32-1979, z. 1-12; R. 33-1980, z. 1-12; R. 34-1981, z. 1-12;
R. 35-1982, z. 1-12; R. 36-1983, z. 1-12; R. 37-1984, z. 1-12; R. 38-1985, z. 112; R. 39-1986, z. 1-12; R. 40-1987, z. 1-12; R. 41-1988, z. 1-12; R. 42-1989, z.
1-12; R. 43-1990, z. 1-12; R. 44-1991, z. 1-12; R. 45-1992, z. 1-12; R. 46-1993,
z. 1-4; R. 47-1994, z. 1-4; R. 48-1995, z. 1-4; R. 49-1996, z. 1-4; R. 50-1997, z.
1-4; R. 51-1998, z. 1-4.
Sprawy Morskie i Kolonialne. Czasopismo poświęcone zagadnieniom
morskim, żeglugi śródlądowej, migracyjnym i kolonialnym
sygn. 25 845 A
Warszawa 1934R. 1-1934, nr 1-2; R. 2-1935, nr 1-2; R. 3-1936, nr 1-4; R. 4-1937, nr 3-4; R. 51938, nr 1
Sprawy Narodowościowe. Czasopismo poświęcone badaniu spraw narodowościowych.
sygn. 25 574
Warszawa 1927od R. 10 zm. podtyt.: Dwumiesięcznik poświęcony badaniu spraw narodowościowych
R. 1-1927, nr 1-6; R. 2-1928, nr 1-6; R. 3-1929, nr 6; R. 4-1930, nr 3-4; R. 51931, nr 6; R. 6-1932, nr 6; R. 7-1933, nr 1,5; R. 9-1935, nr 1-4,6; R. 10-1936,
nr 1-6; R. 11-1937, nr 3; T. 1-1992, nr 1; T. 2-1993, nr 1-2; T. 3-1994, nr 1-2;
T. 4-1995, nr 1-3; T. 5-1996, nr 1-2; T. 6-1997, nr 1-2; R. 2002, z. 21; R. 2003,
z. 22; R. 2004, z. 23
Sprawy Obce. Pismo kwartalne
sygn. 25 573 A
Warszawa 1929T. 1-1929-1930, z. 1-4; T. 2-1930-1931, z. 1-4
▼Sprawy Wschodnie
sygn. 26 576
Poznań
2002, z. 1; 2003, z. 1(2)-3(4); 2004, z. 1(5)-2-3(6-7); 2005, z. 1(8)-2-3(9-10);
2006, z. 1-2(11-12) – Zeszyt specjalny z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia
profesora Grzegorza Kotlarskiego; 2006, z. 3(13); 2007, z. 1-2(14-15); 2008, z.
1-2(16-17); 2009, z. 1-2(18-19). Zawieszono wydawanie
Sprawy Zachodnie. Organ Okręgu Śląsko- Dąbrowskiego Polskiego
Zwiazku Zachodniego
sygn. 25 613 A
Katowice 1945R. 1-1945, nr 5-7
Statystyka Pracy. [Wyd.] Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej
Polskiej
sygn. 25 920 A
Warszawa
R. 12-1933, z. 1-4
Statystyka Spółdzielni Związkowych - "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej
sygn. 26 074 A
Warszawa
R. 17-1937
Strażnica Zachodnia.
Zachodnich
Miesięcznik
poświęcony
Sprawom
Kresów
sygn. 25 680 A
Poznań 1922Od R. 5 zm. częstotliwości: kwartalnik. - Od R. 15 zm. podtyt. i m. wyd.:
Miesięcznik Polskiego Związku Zachodniego, Katowice
R. 1-1922, nr 1-10; R. 2-1923, nr 1-12; R. 3-1924, nr 1-12; R. 5-1926, nr 1; R.
6-1927, nr 2; R. 7-1928, nr 1-4; R. 8-1929, nr 4; R. 12-1933, nr 1-2 : Zeszyt
specjalny : Problem niemiecki na ziemiach zachodnich, 3,4; R. 15-1946, nr 112; R. 16-1947, nr 1-12; R. 17-1948, nr 1-11; R. 18-1949, nr 10-12; R. 19-1950,
nr 1-3
Strzelec : Pismo Polskich Związków Strzeleckich
sygn. 26 729
Lwów
R. I 1914, z. 1-5, nr 1-5
Student. Pismo społeczno - kulturalne Zarządu Głównego Socjalistycznego
Związku Studentów Polskich.
sygn. 25 962 A
Kraków
R. 1980, nr 1(262)-12(273),14(275)-26(287); R. 1981, nr 1(288)-25(312)
▼ Studia Demograficzne. Organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej
Akademii Nauk
sygn. 25 671
Warszawa 1963T. 1-1963, z. 2-3; T. 2-1964, z. 4-6; T. 3-1965, z. 7-8; T. 4-1966, z. 10-11; T. 51967, z. 13-14; 1968, z. 16-17; 1969, z. 18; 1970, z. 21,24; 1971, z. 25; 1972, z.
28-30; 1973, z. 31-34; 1974, z. 35,37-38; 1975, z. 39-42; 1976, z. 43-46; 1977,
z. 47-50; 1978, z. 51-54; 1979, z. 55-58; 1980, z. 1-4; 1981, z. 1-4; 1982, z. 1-4;
1983, z. 1-4; 1984, z. 1-4; 1985, z. 1-4; 1986, z. 1-4; 1987, z. 1-4; 1988, z. 1-4;
1989, z. 1-4; 1990, z. 1-4; 1991, nr 1-4; 1992, nr 1-4; 1993, nr 1-4; 1994, nr 1-4;
1995, nr 1-4; 1996, nr 1-4; 1997, nr 1-4; 1998, nr 1-4; 1999, nr 1-2; 2000, nr 12; 2001, nr 1-2; 2002, nr 1-2; 2003, nr 1-2; 2004, nr 1-2; 2005, nr 1-2; 2006, nr
1-2; 2007, nr 1-2; 2008, nr 1-2; 2009, nr 1-2 ; 2010, nr 1-2; 2011, nr 1-2; 2012,
nr 1-2; 2013, nr 1-2; 2014, nr 1-2; 2015, nr 1
▼Studia Epigraficzne
sygn. 26 603
Zielona Góra
1-2004; T. 2-2006; T. 3-2008; T. 4-2011; T. XI -2012; T. XII -2013
Studia Filozoficzne
sygn. 25 348
Warszawa 1957R. 1957, nr 1; R. 1963, nr 1
Studia GeoHistorica
sygn. 26 731
Warszawa
Nr 2-2014
Studia Historiae Oeconomicae
sygn. 25 798 A
Poznań
Vol. 3-1968; Vol. 5-1970; Vol. 6-1971; Vol. 8-1973; Vol. 9-1974; Vol. 11-1976
▼ Studia Historica Gedanensia
sygn. 26685
Gdańsk, Sopot
T. 1-2010; T. 2-2011; T. 3-2012; T. 4-2013; T. 5-2014
▼ Studia Historica Slavo - Germanica
sygn. 26 008
Poznań 1972Nr 1-1972; Nr 2-1973; T. 3-1974; T. 4-1975; T. 5-1976; T. 6-1977; T. 7-1978;
T. 12-1983; T. 13-1984; T. 14-1985; T. 15-1986; T. 18-1991/1992; T. 191993/1994; T. 20-1995; T. 21-1996; T. 22-1997; T. 23-1998-2000; T. 24-20012002; T. 25-2003; T. 26-2004-2005; T. 27-2008; T. 28-2008-2010; T. 29-20122013
Od 2014 zmiana: Seria wydawnicza Studia Historica Slavo-Germanica Seria
Nowa-Monografie T. 1
Studia Historyczno-Wojskowe
sygn. 26619
Siedlce
T. 2(2007) [wyd.] 2008; T. 3(2009) ; T. 4-2014; T. 5-2015
Studia i Dokumenty Ekumeniczne
sygn. 26661 A
Warszawa
R. 1983-Nr 1-4; R. 1984, nr 1-4; R. 1985, nr 1-4; R. 1986-1-4; R. 1987, nr 2, 4;
R. 1988, nr 3
Studia i Materiały. [Wyd.] Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
sygn. 26 403
Olsztyn 1989Historia Nr 15-1989 : Wystąpienie prezydenta Thomasa Wilsona w sprawie
polskiej / Z. Taźbierski; Nr 18-1989 : Działalność Franciszka Sterneta w dobie
rewolucji 1905-1907 / S. Łaniec; Nr 19-1990 : W 50 rocznicę konferencji
monachijskiej - niedocenionego ostrzeżenia dla narodów świata. Materiały z
sesji naukowej Bęsia 21-22.IX.1988; Nr 37-1992 : Polacy, Litwini, Niemcy w
kręgu wzajemnego oddziaływania; Nr 44-1993 : Białoruś w dobie kryzysu
społeczno - politycznego (1900-1914) / S. Łaniec
Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza
sygn. 25 358 A
Poznań 1955T. 1-1955, z. 1-2; T. 2-1956, z. 1-2; T. 3-1957, z. 1-2; T. 4-1958, z. 1-2; T. 51959, z. 1-2 : Sesja naukowa poświęcona problematyce Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919; T. 6-1960, z. 1-2; T. 7-1962, z. 1-2; T. 8-1963, z.
1-2 : Sesja naukowa poświęcona problematyce Powstania Styczniowego; T. 91966, z. 1-2; T. 10-1970, z. 1; T. 11-1974, z. 1-2; T. 12-1977, z. 2; T. 13-1979,
z. 1-2; T. 14-1980, z. 1-2; T. 15-1983, z. 1-2; T. 16-1985, z. 1-2; T. 17-1989, z.
1, 1990-z. 2; T. 18-1990, z. 1, 1991-z. 2; T. 19-1991, z. 1, 1994-z. 2
▼Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej
sygn. 25 689
Warszawa 1954Od T. 4 zm. wyd. i tyt.: Studia i Materiały do Historii Wojskowości. wyd. Biuro
Historyczne Wojska Polskiego. - Od T. 5 zm. wyd.: Wojskowy Instytut
Historyczny. Zakład Historii Dawnego Wojska Polskiego. - Od T. 15 zm. wyd.:
Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Historii Wojskowej. - Od T. 20 zm.
wyd.: Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej
Akademii Nauk
T. 1-1954; T. 2-1956; T. 3-1956; T. 4-1958; T. 5-1960; T. 6-1960, cz. 1-2; T. 71961, cz. 1-2; T. 8-1962, cz. 1-2; T. 9-1963, cz. 1-2; T. 10-1964, cz. 2; T. 111965, cz. 1-2; T. 12-1966, cz. 1-2; T. 13-1967, cz. 1-2; T. 14-1968, cz. 1-2; T.
15-1969, cz. 1-2; T. 16-1970, cz. 1-2; T. 17-1971, cz. 1-2; T. 18-1972, cz. 1-2;
T. 19-1973, cz. 1-2; T. 20-1976; T. 21-1978; T. 22-1979; T. 23-1981; T. 241981; T. 25-1982; T. 26-1983; T. 27-1984; T. 28-1985; T. 29-1986; T. 30-1988;
T. 31-1989; T. 32-1989; T. 33-1990; T. 34-1991; T. 35-1992; T. 36-1993; T.
37-1994; T. 40-2003; T. 41-2004; T. 42-2005; T. 43-2007; T. 44-2007; T. 452008; T. 46-2009
Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej
sygn. 25 764 A
Warszawa 1953Seria A – Historia Nauk Społecznych T. 2-1954; T. 3-1955; T. 4-1956; T. 5, z.
1-1957; T. 6, z. 3-1959, z. 4-1961, z. 5-1962, z. 6-1962, z. 7-1965, z. 8-1965, z.
9-1966, z. 10-1966, z. 12-1968, z. 14-1977, z. 15-1980, z. 16-1983
Seria C – Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i GeologicznoGeograficznych
Z. 15-1971 : Nowe materiały do działalności publicznej
Mikołaja Kopernika z lat 1512-1537
Seria D – Historia Techniki i Nauk Technicznych
górnictwa solnego w Polsce
Z. 1-1958 : Z dziejów
Seria E – Zagadnienia ogólne Z. 1-1965; Z. 2-1966; Z. 3-1968; Z. 4-1970; Z.
5-1973; Z. 6-1977; Z. 7-1983
Seria - Historia Nauk Biologicznych i Medycznych Z. 20-1971; Z. 23-1972
Seria I – Historia Nauk Społecznych
1990
Z. 1-1986; Z. 2-1986; Z. 3-1988; Z. 4-
▼Studia Judaica
sygn. 26 572
Kraków
R. 1-1998, nr 1-2; R. 2-1999, nr 1(3)-2(4); R. 3-2000, nr 1(5)-2(6); R. 4-2001,
nr 1/2 (7/8); R. 5-2002, nr 1(9); R. 5-6-2002-2003, nr 2-2(10-11); R. 6-2005, nr
2(12); R. 7-2004, nr 1(13)-2(14); R. 8-2005, nr 1(15)-2(16); R. 9-2006, nr
1(17)-2(18); R. 10-2007, nr 1(19)-2(20); R. 11-2008, nr 1(21)-2(22); R. 122009, nr 1(23)-2(24); R. 13-2010, nr 1(25)-2(26); R.14-2011, nr 1(27)-2(28); R.
15-2012, nr 1(29)-2(30); R. 16-2013, nr 1(31)-2(32); R. 17- 2014, nr 1(33)2(34)
▼Studia Łęczyńskie
sygn. 26 710
2-3: 2010-2011
Studia Łomżyńskie
sygn. 26 381 A
Warszawa 1989T. 1-1989; T. 2-1989
▼Studia Maritima
sygn. 26 464 A
Warszawa 1978Od Vol. 10 zm. m. wyd. i wyd.: Szczecin, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego
Vol. 1-1978; Vol. 2-1980; Vol. 3-1981; Vol. 4-1985; Vol. 5-1985; Vol. 6-1987;
Vol. 7-1988; Vol. 9-1993; Vol. 10-1997; Vol. 11-1998; Vol. 12-1999; Vol. 152002; Vol. 16-2003; Vol. 17-2004; Vol. 18-2005; Vol. 19-2006; Vol. 20-2007;
Vol. 21-2008; Vol. 22-2009; Vol. 23-2010, Vol. 24-2011; Vol. 25-2012; Vol.
26-2013; Vol. 27/1-2-2014; Vol. 28-2015
▼ Studia Mediaevalia Bohemica
sygn. 26 706
1-2009, cis 1-2; 2-2010, cis 1-2; 3-2011, cis 1
▼ Studia Mediewistyczne
sygn. 25 800 A
Warszawa 1958Od T. 2 zm. wyd.: Polska Akademia Nauk. Instytut Filologii i Socjologii.
Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. - Od T. 8 zm. m. wyd.:
Wrocław. - Od T. 12 zm. wyd.: Polska Akademia Nauk. Instytut Filologii i
Socjologii. Zespół Historii Polskiej Filologii Średniowiecznej. – Od t. 36 zm.
tyt.: Studia Antyczne i Mediewistyczne
T. 1-1958 : Hajj Ibn Jakzan, opowieść filozoficzna / Ibn Tufajl; T. 2-1961; T. 31963 : Davidis de Dinato Quaterunlorum Fragmenta; T. 4-1963 : Główne źródła
"Komentarza do De Anima" Jana z Głogowa / Z. Kuksewicz; T. 5-1964 :
Tomasza Wiltona Quaestia Disputata de Anima Intellectiva / W. Seńko; T. 61964; T. 7-1966; T. 8-1967; T. 9-1968; T. 10-1969 : Quaestiones Cracovienses
super octo libros "Physicorum" Aristotelis; T. 11-1970; T. 12-1970; T. 13-1971;
T. 15-1974; T. 16-1975; T. 17-1977; T. 18-1977, z. 1-2; T. 19-1978, z. 1-2; T.
20-1979, z. 1-2; T. 21-1981, z. 1 : Poglądy filozoficzne Henryka z Gandawy /
R.. Dudak, z. 2; T. 22-1983, z. 1-2; T. 23-1984, z. 1-2; T. 24-1985, z. 1-2; T. 251988, z. 1-2; T. 26-1989, z. 1-2; T. 27-1990, z. 1-2; T. 28-1992; T. 29-1992; T.
30-1993; T. 31-1994; T. 32-1997; T. 33-1998; T. 34-35-2000; T.1(36)-2003; T.
2(37)-2004; T. 3(38)-2005; T. 4(39)-2006; T. 7(42)-2009; T. 8(43)-2010; T.
9(44)-2011; T. 10(45)-2012; T. 11(46)-2013; T. 12(47)-2014
Studia Metedologiczne
sygn. 25 596 A
Poznań 1965Z. 1-1965; Z. 3-1967; Z. 4-1968; Z. 7-1970
▼ Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
sygn. 25957
Warszawa 2009
R. 35-2009, z. 1(131)-4(134); R. 36-2010, z. 1(135)-4(138); R. 37-2011, z.
2(140)-4(142); R. 38-2012, z. 1(143)-4(146); R. 39-2013, z. 1(147)-4(150); R.
40-2014, z.1(151)-4(154); R. 41-2015, z. 1(155)-3(157)
Studia o Książce
sygn. 25 788 A
Wrocław 1970T. 1-1970; T. 2-1971; T. 3-1973; T. 4-1974; T. 5-1975; T. 6-1976; T. 7-1977; T.
8-1978; T. 9-1979; T. 10-1980 + Bibliografia zawartości tomów 1-10 / oprac. S.
Kubów; T. 11-1981; T. 12-1982; T. 13-1983; T. 14-1984; T. 15-1985; T. 161986; T. 17-1987; T. 18-1989; T. 19-1993
Studia Polonijne
sygn. 26017
Lublin
T. 1-1976; T. 4-1981; T. 5-1983; T. 6-1985; T. 8-1984; T. 10-1986; T. 11-1987;
T.12-1989; T. 13-1990; T. 14-1992; T. 15-1993; T. 16-1994; T. 17-1996; T. 181997; T. 19-1998; T. 20-1999; T. 21-2001; T. 22-2001; T. 23-2002; T. 25-2004;
T. 26-2005; T. 27-2006; T. 28-2007; T. 29-2008; T. 30-2009; T. 31-2010, T.
32-2011; T. 33-2012; T. 34-2013
▼Studia Polsko-Ukraińskie
sygn. 26 596
Przemyśl
T. 1-2006
Studia Rzeszowskie
sygn. 26566
Rzeszów 1993T. 4-1997; T. 5-1998; T. 6-1999; T. 7-2000; T. 10-2003
Studia Socjologiczne
sygn. 25 638 A
Wrocław
R. 1961, z. 1-3; R. 1962, z. 1-3; R. 1963, z. 1-4; R. 1964, z. 1-4; R. 1965, z. 4;
R. 1966, z. 1,2,4; R. 1967, z. 1-4; R. 1968, z. 1-4; R. 1969, z. 1-4; R. 1970, z. 14; R. 1971, z. 1-4; R. 1972, z. 1-4; R. 1973, z. 1-4; R. 1974, z. 1-4; R. 1975, z.
1-4; R. 1976, nr 1-4; R. 1977, nr 1-3; R. 1978, nr 1-4; R. 1979, nr 1-4; R. 1980,
nr 1-4; R. 1981, nr 1-4; R. 1982, nr 1-4; R. 1983, nr 1-4; R. 1984, nr 1-4; R.
1985, nr 1-4; R. 1986, nr 1-4; R. 1987, nr 1-4; R. 1988, nr 1-4; R. 1989, nr 1-4;
R. 1990, nr 1-4; R. 1991, nr 1-4
Studia Socjologiczno - Polityczne
sygn. 25 686 A
Warszawa 1958Od T. 18 podtyt.: Zeszyt Koła Naukowego Studentów Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego
T. 1-1958; T. 2-1959; T. 3-1959; T. 4-1959; T. 5-1960; T. 6-1960; T. 7-1960; T.
8-1961; T. 9-1961; T. 10-1961; T. 11-1962; T. 12-1962; T. 16-1964; T. 18-1965
▼ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
sygn. 25801 A
Opole
T. 1-3 ukazały się pod tyt.: Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego
T. 4-1975; T. 5-1976; T. 6-1978; T. 7-1979; T. 8-1980; T. 9-1981; T. 10-1983;
T. 11-1985; T. 17-1997; T. 18-1998; T. 20-2000; T. 21-2001; T. 22-2002; T.
23-2003; T. 24-2004; T. 25-2005; T. 26-2006; T. 27-2007; T. 28-2008; T. 292009; T. 30-2010; T. 31-2011; T. 32-2012; T. 33-2013; T. 34-2014
Studia Warmińskie
sygn. 26 146 A
Olsztyn 1964T. 1-1964; T. 2-1965; T. 3-1966; T. 4-1967; T. 5-1968; T. 6-1969; T. 7-1970; T.
8-1971; T. 9-1972; T. 10-1973; T. 11-1974; T. 12-1975; T. 13-1976 :
Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego. T. 5.
R. 1564 / oprac. A. Szorc; T. 14-1977; T. 15-1978 : Korespondencja Stanisława
Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego. T. 6. R. 1565 / oprac. A. Szorc; T.
17-1980 : Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa
warmińskiego. T. 3/1558-1561, cz. 1 : 10.V.1558-31.VIII.1560 / oprac. H. D.
Wojtyska
Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego
sygn. 25 582 A
Warszawa 1960R. 1-1960, nr 1, 1961-nr 2; R. 2-1962, nr 1-2; R. 3-1963, nr 1; R. 4-1965, nr 1 :
Numer poświęcony katolickiej doktrynie społecznej; R. 5-1967, nr 8
▼Studia z Dziejów Wojskowości
sygn. 26 717
Białystok
T. 1-2012; T. 2-2013; T. 3-2014; T. 4-2015
▼Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej
sygn. 26 604
Wrocław
T. 2-1967; T. 3-1967; T. 4-1968; T. 5-1969; T. 6-1970; T. 7-1971; T. 8-1972; T.
9-1973; T.10-1974; T. 11-1975; T. 12-1976; T. 13-1977; T. 14-1978; T. 151979; T. 18-1983; T. 19-1983; T. 21-1985; T. 22-1986; T. 23-1987; T. 24-1988;
T. 25-1990; T. 26-1991; T. 27-1992 : zm. tytułu : Studia z Dziejów Rosji i
Europy Środkowo-Wschodniej; T. 28-1993; T. 29-1994; T. 30-1995; T. 311996; T. 32-1997; T. 33-1998; T. 34-1999; T. 35-2000; T. 36-2001; T. 37-2002;
T. 38-2003; T. 39-2004; T. 40-2005 + Przewodnik Bibliograficzny (1-40); T.
41-2006; T. 42-2007; T. 43-2008; T. 44-2009; T. 45-2010; T. 46-2011; T. 472012; T. 48-2013; T. 49 z. 1-2-2014; T. 50 z. 1-2015
▼ Studia Źródłoznawcze : Commentationes
sygn. 25 568
Warszawa 1957T. 1-1957; T. 2-1958; T. 3-1958; T. 4-1959; T. 5-1960; T. 6-1961; T. 7-1962; T.
8-1963; T. 9-1964; T. 9-1964; T. 10-1965; T. 11-1966; T. 12-1967; T. 13-1968;
T. 14-1969; T. 15-1970; T. 16-1971; T. 17-1972; T. 18-1973; T. 19-1974; T.
20-1975; T. 21-1976; T. 22-1977; T. 23-1978; T. 24-1979; T. 25-1980; T. 261981; T. 27-1983; T. 28-1983; T. 29-1985; T. 30-1987; T. 31-1990; T. 32/331990; T. 34-1993; T. 35-1994; T. 36-1997; T. 37-2000; T. 38-2000; T. 39-2001;
T. 40-2002; T. 41-2003; T. 42-2004; T. 43-2005; T. 44-2006; T. 45-2007; T.
46-2008; T. 47-2009; T. 48-2010; T. 49-2011; T. 50-2012 Rezygnacja z
prenumeraty
▼ Studia Źródłoznawcz : Commentationes
sygn. 26 139 Czytelnia
T. 1-1957; T. 2-1958; T. 3-1958; T. 4-1959; T. 5-1960; T. 6-1961; T. 7-1962; T.
8-1963; T. 9-1964; T. 9-1964; T. 10-1965; T. 11-1966; T. 12-1967; T. 13-1968;
T. 14-1969; T. 15-1970; T. 16-1971; T. 17-1972; T. 18-1973; T. 19-1974; T.
20-1975; T. 22-1977; T. 23-1978; T. 24-1979; T. 25-1980; T. 26-1981; T. 271983; T. 28-1983; T. 29-1985; T. 30-1987; T. 31-1990; T. 32/33-1990; T. 341993; T. 35-1994; T. 36-1997; T. 37-2000; T. 38-2000; T. 39-2001; T. 40-2002;
T. 41-2003; T. 42-2004; T. 43-2005; T. 44-2006; T. 45-2007; T. 46-2008; T.
47-2009; T. 48-2010; T. 49-2011; T. 50-2012; T. 51-2013; T. 52-2014
▼ Studia Źródłoznawcze : Commentationes
sygn. 26 018
Warszawa 1957T. 1-1957; T. 2-1958; T. 3-1958; T. 4-1959; T. 5-1960; T. 6-1961; T. 7-1962; T.
9-1964; T. 9-1964; T. 10-1965; T. 11-1966; T. 12-1967; T. 13-1968; T. 141969; T. 15-1970; T. 16-1971; T. 18-1973; T. 19-1974; T. 20-1975; T. 21-1976;
T. 22-1977; T. 23-1978; T. 24-1979; T. 25-1980; T. 26-1981; T. 27-1983; T.
28-1983; T. 29-1985; T. 30-1987; T. 31-1990; T. 32/33-1990; T. 34-1993; T.
35-1994; T. 36-1997; T. 37-2000; T. 38-2000; T. 39-2001; T. 40-2002; T. 412003; T. 42-2004; T. 43-2005; T. 44-2006; T. 45-2007; T. 46-2008; T. 47-2009;
T. 48-2010; T. 49-2011; T. 50-2012; T. 51-2013 Rezygnacja z prenumeraty
Stutthof : Zeszyty Muzeum
sygn. 26 308 A
Wrocław
Z. 5-1984; Z. 8-1987
Sybirak. Pismo Związku Sybiraków O/W Białystok
sygn. 26 416
Białystok
R. 1990, nr 1(4); R. 1991, nr 6; R. 1993, nr 9; R. 1994, nr 10 : Numer
jubileuszowy; R. 1994, nr 11; R. 1994, nr 12; R. 1995, nr 13; R. 1996, nr 14,15
Szaniec. Dwutygodnik poświęcony sprawom obronnym państwa
sygn. 25 996 A
Warszawa 1927R. 1-1927, nr 1-12; R. 2-1928, nr 1-24
Szczeciński Informator Archiwalny
sygn. 26 342 A
Szczecin 1985Nr 1-1985 : Zeszyt poświęcony prof. Alfredowi Wielopolskiemu; Nr 2-1986; Nr
3-1987; Nr 4-1988; Nr 5-1989; Nr 6-1990
Szewska Pasja. Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Historyków im.
Karola Maleczyńskiego
sygn. 26 496 A
Wrocław 1996R. 1-1996, nr 1-5,7-8; R. 2-1997, nr 1(9)-5(13); R. 3-1998, nr 1-2(14-15); R. 52000, nr 1
▼Szkice Archiwalno-Historyczne
sygn. 26 601
Katowice
Nr 1-1998; Nr 2-2000; Nr 3-2007; Nr 4-2008; Nr 5-2009; Nr 6-2010; T. 72011; T. 8-2011; 9-2012; 10-2013; 11-2014
Szkice Kluczborskie
sygn. 26 331 A
Opole 1976T. 1-1976; T. 2-1979
▼ Szkice Legnickie
sygn. 25 889
Wrocław 1962T. 1-1962; T. 2-1965; T. 3-1966; T. 4-1967; T. 5-1969; T. 6-1971; T. 7-1973; T.
8-1974; T. 9-1976 + Bibliografia zawartości T. 1-10. - 1979; T. 13-1987; T. 141992; T. 15-1994; T. 16-1994; T. 17-1995; T. 20-1999; T. 21-2000; T. 22-2001;
T.23-2002; T. 24-2003; T. 25-2004; T. 26-2005; T. 27-2006; T. 28-2007; T. 292008 + suplement; T. 30-2009; T. 31-2010; T. 32-2011; T. 33-2012; T. 342013; T. 35-2014
Szkice Nyskie. Studia i Materiały
sygn. 26 030 A
Opole 1974T. 1-1974; T. 2-1979; T. 3-1986
Szkoła Powszechna. Kwartalnik pedagogiczny, poświęcony sprawom
wychowania i nauczania szkolnego oraz kształcenia nauczycieli
sygn. 26 066 A
Warszawa
R. 2-1921, z. 3/4
Szkoły Akademickie. Organ stałej Delegacji Zrzeszeń i Związków
Profesorów Szkół Akademickich w Polsce
sygn. 26 064 A
Poznań
R. 2-1928, z. 4; R. 3/4-1929/1930, z. 8/9
Śląski Kalendarz Katolicki na rok...
sygn. 25 615 A
Warszawa 1954R. 1954; R. 1955; R. 1956
Śląski Labirynt Krajoznawczy
sygn. 26 402
Wrocław 1989T. 1-1989; T. 2-1990; T. 3-1991; T. 4-1992; T. 5-1993; T. 6-1994; T. 1995; T.
8-1996; T. 9-1997
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne z prac Zakładu Archeologii Polski
Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk we
Wrocławiu
sygn. 25 426 A
Wrocław 1958T. 1-1958
▼ Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne
sygn. 25 787
Katowice 1968T. 1-1968; T. 2-1969; T. 3-1970; T. 4-1971; T. 5-1972; T. 6-1973; T. 7-1974; T.
8-1975; T. 9-1976; T. 10-1977; T. 11-1978; T. 12-1979; T. 13-1980; T. 141981; T. 15-1982; T. 16-1983; T. 17-1984; T. 18-1985; T. 18-1985; T. 19/201986/1987; T. 21-1988; T. 22-1989; T. 23/24-1990/1991; T. 25/26-1992/1993;
T. 27/28-1994/1995; T. 29-1996; T. 30-1997; T. 31-1998; T. 32-1999; T. 332000; T. 34-2001 : Numer specjalny, dedykowany ks. prof. hab. Remigiuszowi
Sobańskiemu; T. 35-2002, z. 1-2; T. 36-2003, z. 1-2; T. 37-2004, z. 1; T. 38-
2005, z. 1-2; T. 39-2006, z. 2; T. 40-2007, z. 2; T. 42-2009, z. 2; T. 43-2010, z.
1-2; T. 44-2011, z. 1-2; T. 45-2012, z. 1-2; T. 46-2013, z. 1-2; T. 47-2014, z. 1
Śląskie Zeszyty Krajoznawcze
sygn. 26 461
Wrocław
Nr 67-1993; Nr 68-1993
Śląsko - Dąbrowski Dziennik Wojewódzki
sygn. 25 781 A
Katowice 1945R. 1945, nr 1-35; R. 1946, nr 1-40; R. 1947, nr 1-35; R. 1948, nr 1-8
Świat w przekroju. Polska, kraje świata, polityka i gospodarka świata,
nauka, oświata, kultura, sport...
sygn. 26 426 A
Warszawa
Od R. 1974 zm. tyt.: Encyklopedia : Świat w przekroju
R. 1959; R. 1960/1961; R. 1962; R. 1963; R. 1964; R. 1965; 1966; R. 1967; R.
1968; R. 1969; R. 1970; R. 1971; R. 1972; R. 1973; R. 1974; R. 1975; R. 1976;
R. 1977; R. 1978; R. 1979; R. 1980; R. 1981; R. 1982/1983; R. 1984/1985; R.
1986/1987; R. 1988; R. 1989/1990; R. 1991
Światło. Miesięcznik socjalistyczny
sygn. 26 292 A
Warszawa 1936R. 1-1936, nr 1-12; R. 2-1937, nr 1-12
Światowit: rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom
pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
sygn. 26588
Warszawa 1899T. XVIII-za lata 1939-1945 wyd. 1947; T. XIX za lata 1946-1947 wyd. 1948
Teka Zamojska
sygn. 25 376 A
Zamość
R. 2/6-1939, nr 2
Teki Historyczne. [Wyd.] Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej
Brytanii
sygn. 25 368 PW
Londyn 1947T. 1-1947, nr 1-2; T. 2-1948, nr 1-2; T. 4-1950, nr 4; T. 5-1951/1952, nr 1-2; T.
6-1953, nr 1-2; T. 6-1954, nr 3-4; T. 9-1958; T. 10-1959; T. 11-1960/1961; T.
12-1962/1963; T. 13-1964/1965; T. 14-1965; Grunwaldiana / L. Kroczy (nadb.
z T. 15). - 1966-1968; T. 17-1978-1980; T. 18-1985; T. 19-1988-1989
Tęcza : ilustrowane pismo miesięczne
sygn. 26 038 A
Poznań
R. 1937, nr 6-9,11-12; R. 1938, nr 2-6,8
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich. Biuletyn Komisji Polonii
Zagranicznej
sygn. 25 550 A
Warszawa
R. 3-1960; R. 4-1963, nr 31/32
Transodra : Polsko - niemiecki biuletyn informacyjny : dokumentacja
sygn. 26 489 A
R. 1993, nr 4/5 : Wizerunek sąsiada w polskiej i niemieckiej prasie terenów
przygranicznych. Konferencja Towarzystwa Polsko - Niemieckiego
Brandenburgii i Fundacji Friedricha Eberta; R. 1995, nr 10/11 : Granica i
mieszkańcy pogranicza. Sąsiedzi i obcy. Stara Ojczyzna - Nowa Ojczyzna.
Przyjazdy i pożegnania. /Dokumentacja z konferencji/; R. 1996, nr 12/13 :
Pamięć: Polacy i Niemcy w roku rocznic 1995- bilans i porównanie / red. R.
Henning, A. Kotula, W. Grzybowski; R. 1996, nr 14/15 : Frankfurckie masowe
aresztowanie 250 Polaków w zwierciadle prasy polskiej i niemieckiej / red. R.
Henning, A. Kotula, W. Grzybowski. Frankfurt nad Odrą, 22 lipca 1995; R.
1996, nr 16 : Stosunek do przeszłości w Polsce i Niemczech - odkrywać czy
zakrywać przeszłość?; R. 1998, Nr 19
Trybuna
sygn. 26 065 A
Kraków 19061906, Nr 2
Tydzień polityczny, naukowy, literacki, artystyczny. [Red. J. I. Kraszewski]
sygn. 25 995 A
Drezno 1870R. 1-1870, No 1-52
Tydzień Polski
sygn. 25 998 A
Warszawa 1920R. 2-1921, nr 1-3,5,6,8,9,11-15,17-20,25-27,29,31-51
Tygodnik Polski. Jedyne czasopismo polskie w Azji. Wychodzi w Harbinie
(Chiny ) co niedziela
sygn. 26 258 A
Harbin 1921R. 3-1924, nr 123; R. 11-1932, nr 544; R. 16/!/-1937, nr 40(803), 52(815) :
Numer Jubileuszowy z okazji 15-lecia istnienia tygodnika; R. 16-1938, nr
1(816)-3(818),7(822)-9(824),11(826)-15(830),17(832)-23(838),25(840)29(844)-844),31(846)-33(848),36(851)-43(858),45(860)-52(867); R. 17-1939,
nr 19(886)
Tygodnik Polski. The Polish Weekly
sygn. 26 523
New York 1943R. 1-1943, No 42,43,44; R. 2-1944, nr 10(62),16(68),19(71)-21(73),26(78)27(79),34(86)-41(93),47(99)-53(105); Vol. 3-1945, nr 1(106)-19(124),21(126)40(145); Vol. 4-1946, nr 1(158),6(163)-7(164),9(166),21(178),24(181),26(183);
Vol. 5-1947, No 1(208)-16(223)
Tygodnik Powszechny
sygn. 25 945
Kraków
R. 24-1970, nr 36-39, 41-52; R. 25-1971, nr 1-52; R. 26-1972, nr 1-52; R. 271973, nr 1-52; R. 28-1974, nr 1-52; R. 29-1975, nr 1-52; R. 30-1976, nr 145,47-52; R. 31-1977, nr 1-31,34-52; R. 32-1978, nr 1-52; R. 33-1979; R. 341980, nr 1-2,4-44,46-52; R. 35-1981, nr 1-34,36-50 + nr specjalny 23a; R. 361982, nr 1-31,33-52; R. 37-1983, nr 1-52; R. 38-1984, nr 1-53; R. 39-1985, nr
1-52; R. 40-1986, nr 1-52; R. 41-1987, nr 1-6,9-12,14-18,30-52; R. 42-1988, nr
1-52; R. 43-1989, nr 1-52; R. 44-1990, nr 1-52; R. 45-1991, nr 1-52; R. 461992, nr 1-52; R. 47-1993, nr 1-52; R. 48-1994, nr 1-52; R. 49-1995, nr 1-52;
R. 50-1996, nr 1-52; R. 51-1997, nr 1-52; R. 52-1998, nr 1-52; R. 53-1999, nr
1-52; R. 54-2000, nr 1-51; R. 55-2001, nr 1-51/52; R. 56-2002, nr 1-16, 18-52;
R. 57-2003, nr 1-52; R. 58-2004, nr 1-52; R. 59-2005, nr 1-52; R. 60-2006, nr152; R. 61-2007, nr 1-3, 5-8, 10-26, 28-51/52
Tygodnik Solidarność
sygn. 25 658
Warszawa 1981/R. 1/-1981, nr 1-37; R. 2-1989, nr 1(38)-29/30(66/67); R. 3-1990, nr 1(68)7(74),9(76)-11(78),13(80)-15(82),17(92)-25(92),28(95)-29(96),31(98)33(100),35(102)-38(105),41(108)-49(116),51/52(118/199); R. 4-1991, nr
1(120)-15(134),17(136)-18/19(137/138),21(140)-50(169); /R. 14/-2001, nr
1(642)-51/52(692/693); R. 15-2002, nr 1(694)-5(698),7(700)-18(711), 20(713)-35(728), 42(735)-46(739); R. 16-2003, nr 1(746)-52(796); R. 17-2004, nr
1(797)-
Uniwersytet Wrocławski. Pismo społeczności akademickiej Uniwersytetu
Wrocławskiego
sygn. 26 530
Wrocław 2000R. 1-2000, nr 2(2); R. 2-2001, nr 1(3),3/4(5/6),6(8); R. 3-2002, nr 1(9)6/7(14/15); R. 4-2003, nr 1(16), 3(18), 5(20); R. 5-2004, nr 1(21), 2(22), 4(24);
R. 6-2005, nr 1(25), 2(26)
Użytkownicy archiwów państwowych : Wykaz tematów badawczych
sygn. 26 334 A
Warszawa
Z. 35-1981; Z. 36/37-1982/1983; Z. 42-1988; R. 43-1989; Z. 44/45-1990/1991
Vacat : Miesięcznik Społeczno - Polityczny
sygn. 26 388 A
/b.m.w./ 1986R. 1986, nr 37
Verbum. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kultury współczesnej
sygn. 26 037 A
Warszawa 1934-1939
/R. 1/-1934, nr 1-4; /R. 2/-1935, nr 1-4; /R. 3/-1936, nr 1-4; /R. 4/-1937, nr 1-4;
/R. 5/-1938, nr 1-4; /R. 6/-1939, nr 1-2
Votum Separatum
sygn. 25 985 A
Petersburg
Nr 8 uległ konfiskacie
/R./ 1908, nr 2-4,9-10
▼ Vox Patrum. Biuletyn Antyku Chrześcijańskiego
sygn. 25 370 A
Lublin 1981/R./ 1981, nr 1; /R./ 1982, nr 2-3; /R./ 1983, z. 4-5; /R./ 1984, nr 6-7; /R./ 1985,
z. 8-9; /R./ 1986, z. 10-11; /R./ 1987, z. 12-13; /R./ 1988, z. 14; /R./ 1988, z. 15;
R. 1989, z. 16; R. 1990, z. 17; R. 1990, z. 18; R. 1990, z. 19; R. 1991-1992, z.
2-23 : Miscellanea archeologica et patristica in honorem Barbarae Filarska XL
anno laboris didascalici; R.13/15, z.24-29-1993-1995 : Kapłaństwo w
starożytności chrześcijańskiej; R. 16, z. 30-31-1996 : Działalność charytatywna
w starożytności chrześcijańskiej; R. 23, z.44-45-2003(wyd. 2004) : Patrystyczne
homilie i komentarze biblijne. Miscellanea; R.24, z. 46-47-2004(wyd. 2005) :
Papiestwo w starożytności. Miscellanea; R.25, z.48-2005 (wyd. 2006) : Antyk
chrześcijański. Miscellanea. Index Vox Patrum 1(1981)-24(2004); R. 26, z. 492006; R. 27, z. 50-51-2007 : Jan Paweł II a antyk chrześcijański; R. 28, z. 52/22008 : Księga Jubileuszowa Księdza Profesora Stanisława Longosza; R. 29, z.
53-54-2009 : Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana
Chryzostoma. Miscellanea; R. 30, z. 55-2010 : Księga Jubileuszowa Księdza
Profesora Edwarda Stańka; R. 31-z. 56-2011: Stosunek do ludzi starszych w
starożytności klasycznej i chrześcijańskiej. Miscellanea.; R. 32-z. 58-2012(wyd.
2013) : Patriarchaty wschodu w starożytności. Radość u ojców Kościoła.
Miscellanea.; R. 33, z. 59-2013 : Zło w człowieku, Kościele i świecie według
Ojców Kościoła. Antyczna i bizantyjska sztuka kulinarna. Miscellanea.; R. 33,
z. 60-2013 : księga Jubileuszowa księdza Augustyna Eckmanna; R. 34, z. 612014 : Między „religio licita” a „religio regalis”. Kościół i teologia czasu
przemian – w 1700 rocz. „Edyktu Mediolańskiego”; R. 34, z. 62-2014 : Księga
Jubileuszowa Księdza Profesora Franciszka Drączkowskiego; R. 35, z. 63-2015
: Antropologia duchowa Ojców Kościoła. Armia , systemy obronne i
ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum
W Kraju i na Świecie : rocznik społeczno-polityczny „Sztandaru Młodych”
i „Iskier”
sygn. 25789A
Warszawa
[R. 1]-1970; [R. 2]-1971
W Służbie Ludu i Ojczyzny 1905-1945. Biuletyn Archiwalny Wrocławskiego Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
sygn. 25 491 A
Wrocław 1961Od R. 1962 zm. podtyt.: Materiały archiwalne Wrocławskiego Okręgu ZBoWiD
R. 1961, nr 1-4; R. 1962 : Numer poświęcony XX rocznicy powstania PPR
Warszawianka
sygn. 26 544
Warszawa
R. 2-1925, nr 250-251
Warszawski Kalendarz Ilustrowany
sygn. 25 611 A
Warszawa
R. 1955; R. 1959; R. 1960
Warszawskie Zeszyty Historyczne
sygn. 26 367 A
Warszawa
Z. 2-1988; Z. 3-1989
▼ Weteran : Kwartalnik Kulturalno - Historyczny Związków Weteranów
Powstania Narodowego 1944-1956
sygn. 26 535
Łódź
Nr 3-4(31-32)-1999 : Numer poświęcony ustawie o weteranach z dnia 24 lipca
1999 R..; Nr 1-4(33-36)-2000 : Numer poswięcony Instytutowi Pamięci
Narodowej; Nr 1-4(37-40)-2001; Nr 1-4(41-44)-2002; Nr 1-4(45-48)-2003; Nr
1-4(49-51)-2004; Nr 1-4(53-56)-2005; Nr 1-4(57-60)-2006; Nr 1-4(61-64)2007; Nr 1-4(65-68)-2008; Nr 1(69)-2009; Nr 1-4(70-73)-2010; Nr 1(72)-2(75)2011
▼ Weteran : Urzędowy Organ Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej
w Ameryce
sygn. 26 536
New York
Vol. 79-1997, nr 913; Vol. 81-1999, nr 940,942,944,946; Vol. 82-2000, nr
948,949,953,955; Vol. 85-2003, nr 989-994; Vol. 86-2004, nr 995-1006; Vol.
87-2005, nr 1013-1018; Vol. 88-2006, nr 1019-1030; Vol. 89-2007, nr 10311040; Vol. 90-2008, nr 1042-1053; Vol. 91-2009, nr 1054-1060, 1063; Vol. 922010, nr 1073; Vol. 93-2011, 1077, 1081-1083, 1088; Vol. 94-2012 : nr 10891096; Vol. 95-2013 : nr 1097-1110; Vol. 96-2014 : nr 1111-1121, 1123; Vol.
97-2015, nr 1125-1126,1128-1132
Wiadomości. Trzy razy w tygodniu. [Wyd.] Brytyjskie Władze Okupacyjne
w Niemczech
sygn. 26 257 A
Buende 1945R.1945, nr 26, 36, 42,47, 49-55, 57-58, 60-67; R. 1946, nr 68, 76, 94, 96, 138,
139, 143-175, 177-178, 180-181, 186-190, 192, 196, 198-199
Wiadomości. Tygodnik. [Wyd.] Mieczysław Jerzy Grydzewski
sygn. 26 256 A
Londyn 1946R. 1956; R. 1957; R. 1958; R. 1959; 1960; R. 1963; R. 1967; R. 1968; R. 1970;
R. 1971; R. 1972; R. 1973; R. 1974; R. 1975; R. 1977; R. 1978; R. 1979; R.
1981, nr 1-3
Wiadomości Archeologiczne
sygn. 25 118 A
Warszawa
T. 16-1939; R. 17-1950; R. 18-1951; R. 19-1953; R. 20-1954; R. 21-1955/56;
R. 22-1955, z. 1-4; R. 23-1956, z. 1-4; R. 24-1957, z. 1-4; R. 25-1958, z. 1-4; T.
26-1959, z. 1-4; T. 27-1961, z. 1-4; T. 28-1962, z. 1-2; T. 29-1963, z. 1-4; T.
30-1964, z. 1-4; T. 31-1965, z. 1-4; T. 32-1966/67, z. 1/4; T. 33-1968, z. 1/4; T.
34-1969, z. 1/4; T. 35-1970, z. 1/3; T. 36-1971, z. 3-4; T. 37-1972, z. 2-3; T.
38-1973, z. 1-4; T. 46-1981, z. 1-2; T. 47-1982, z. 1-2; T. 48-1983, z. 1-2; T.
49-1984, z. 1-2; T. 50-1985, z. 1-2; T. 51-1986-1990, z. 1-2; T. 52-1991-1992,
z. 1-2; T. 53-1993-1994, z. 1-2
Wiadomości Historyczne
sygn. 25 747 A
Warszawa 1948Od R. 6 czasopismo przestaje wychodzić. Zamiast połączonych pism:
"Wiadomości Historyczne" i "Polska i Świat Współczesny" ukazywać się
będzie dwumiesięcznik "Historia i Nauka o Konstytucji"
R. 1-1948, nr 1-3; R. 2-1949, nr 1-4; R. 3-1950, nr 1-5; R. 4-1951, nr 1-2,4; R.
5-1952, nr 5; R. 6-1953, nr 1-2
Wiadomości Historyczne
sygn. 25 827
Warszawa 1958Od R. 18 zm. podtyt.: Dwumiesięcznik Ministerstwa Oświaty i Wychowania
R. 1-1958, nr 4-5; R. 6-1963, nr 1-2,4-5; R. 7-1964, nr 1-5; R. 8-1965, nr 1,3-5;
R. 9-1966, nr 1,3-6; R. 10-1967, nr 1-3,5-6; R. 11-1968, nr 1-3,5-6; R. 12-1969,
nr 1-6; R. 13-1970, nr 3-6; R. 14-1971, nr 1-3; R. 15-1972, nr 1-6; R. 16-1973,
nr 1-6; R. 17-1974, nr 1-6; R. 18-1975, nr 1-6; R. 19-1976, nr 1-6; R. 20-1977,
nr 1-6; R. 21-1978, nr 1-6; R. 22-1979, nr 1-6; R. 23-1980, nr 1-6; R. 24-1981,
nr 1-6; R. 25-1982, nr 1-6; R. 26-1983, nr 1-6; R. 27-1984, nr 1-6; R. 28-1985,
nr 1-6; R. 29-1986, nr 1-6; R. 30-1987, nr 1-6; R. 31-1988, nr 1-6; R. 32-1989,
nr 1-5; R. 33-1990, nr 3; R. 34-1991, nr 1-5; R. 35-1992, nr 1-5; R. 36-1993, nr
1-5; R. 37-1994, nr 1-5; R. 38-1995, nr 1-5
Wiadomości Historyczne
sygn. 26 107
Warszawa
R. 12-1969, nr 1,3; R. 14-1971, nr 1,6; 19-1976, nr 1-6; R. 20-1977, nr 1-6; R.
21-1978, nr 1-6; R. 22-1979, nr 1-6; R. 23-1980, nr 1-6; R. 24-1981, nr 1-6; R.
25-1982, nr 1-6; R. 26-1983, nr 1-6; R. 27-1984, nr 1-6; R. 28-1985, R. 291986, nr 1-6; R. 30-1987, nr 1-6; R. 31-1988, nr 1-6; R. 32-1989, nr 1-5; R. 331990, nr 3; R. 34-1991, nr 1-5; R. 35-1992, nr 1-5; R. 36-1993, nr 1-5; R. 371994, nr 1-5; R. 38-1995, nr 1-5
▼ Wiadomości Historyczne
sygn. 26 108
Warszawa
19-1976, nr 1-6; R. 20-1977, nr 1-6; R. 21-1978, nr 1-6; R. 22-1979, nr 1-6; R.
23-1980, nr 1-6; R. 24-1981, nr 1-6; R. 25-1982, nr 1-6; R. 26-1983, nr 1-6; R.
27-1984, nr 1-6; R. 28-1985, R. 29-1986, nr 1-6; R. 30-1987, nr 1-6; R. 311988, nr 1-6; R. 32-1989, nr 1-5; R. 33-1990, nr 3; R. 34-1991, nr 1-5; R. 351992, nr 1-5; R. 36-1993, nr 1-5; R. 37-1994, nr 1-5; R. 38-1995, nr 1-5; R. 411998, nr 1-5; R. 42-1999, nr 1-5; R. 43-2000, nr 1-5; R. 44-2001, nr 1-4; R. 452002, nr 1-4; R. 46-2003, nr 1-5; R. 47-2004, nr 1-4; R. 48-2005, nr 1-6; R. 492006, nr 1-6; R. 50-2007, nr 1-6; R. 51-2008, nr 1-6; R. 52-2009, nr 1-6 = CD w
nr 5; R. 53-2010, nr 1-6; R. 54-2011, nr 1-6; R. 55-2012, nr 1-6; R. 56-2013, nr
1-6; Wstrzymano gromadzenie-jeden komplet w czytelni
▼ Wiadomości Historyczne
sygn. 26 109 Czytelnia
Warszawa
19-1976, nr 1-6; R. 20-1977, nr 1-6; R. 21-1978, nr 1-6; R. 22-1979, nr 1-6; R.
23-1980, nr 1-6; R. 24-1981, nr 1-6; R. 25-1982, nr 1-6; R. 26-1983, nr 1-6; R.
27-1984, nr 1-6; R. 28-1985, R. 29-1986, nr 1-6; R. 30-1987, nr 1-6; R. 311988, nr 1-6; R. 32-1989, nr 1-5; R. 33-1990, nr 3; R. 34-1991, nr 1-5; R. 351992, nr 1-5; R. 36-1993, nr 1-5; R. 37-1994, nr 1-5; R. 38-1995, nr 1-5; R. 411998, nr 1-5; R. 42-1999, nr 1-5; R. 43-2000, nr 1-5; R. 44-2001, nr 1-4; R. 452002, nr 1-4; R. 46-2003, nr 1-5; R. 47-2004, nr 1-5; R. 48-2005, nr 1-6; R. 492006, nr 1-6; R. 50-2007, nr 1-6; R. 51-2008, nr 1-6; ; R. 52-2009, nr 1-6 = CD
w nr 5; R. 53-2010, nr 1-6; R. 54-2011, nr 1-6; R. 55-2012, nr 1-6; R. 56-2013,
nr1-6; R. 57-2014, nr 1-6; R. 58-2015, nr 1-6
▼ Wiadomości Historyczne
sygn. 26 110
Warszawa
19-1976, nr 1-6; R. 20-1977, nr 1-6; R. 21-1978, nr 1-6; R. 22-1979, nr 1-6; R.
23-1980, nr 1-6; R. 24-1981, nr 1-6; R. 25-1982, nr 1-6; R. 26-1983, nr 1-6; R.
27-1984, nr 1-6; R. 28-1985, R. 29-1986, nr 1-6; R. 30-1987, nr 1-6; R. 311988, nr 1-6; R. 32-1989, nr 1-5; R. 33-1990, nr 3; R. 34-1991, nr 1-5; R. 351992, nr 1-5; R. 36-1993, nr 1-5; R. 37-1994, nr 1-5; R. 38-1995, nr 1-5; R. 391996, nr 1-5; R. 40-1997, nr 1-5; R. 41-1998, nr 1-5; R. 42-1999, nr 1-5; R. 43-
2000, nr 1-5; R. 44-2001, nr 1-4; R. 45-2002, nr 1-4; R. 46-2003, nr 1-5; R. 472004, nr 1-5; R. 48-2005, nr 1-6; R. 49-2006, nr 1-6; R. 50-2007, nr 1-6; R. 512008, nr 1-6; R. 52-2009, nr 1-6 = CD w nr 5; R. 53-2010, nr 1-6; R. 54-2011,
nr 1-6; R. 55-2012, nr 1-6; R. 56-2013, nr1-6; Wstrzymano gromadzenie-jeden
komplet w czytelni.
Wiadomości Historyczno- Dydaktyczne. Organ Polskiego Towarzystwa
Historycznego dla spraw nauczania historji [!]
sygn. 25 018 A
Lwów 1933R. 1-1933; R. 2-1934; R. 3-1935; R. 4-1936; R. 5-1937; R. 6-1938; R. 7-1939,
z. 1-2
Wiadomości Komisariatu[!] Organ urzędowy Komisarjatu[!] Polskiego
przy Komisarjacie[!] Ludowym do spraw Narodowościowych
sygn. 26 301 A
Piotrogród 1918R. 1-1918, nr 2,4-7
▼ Wiadomości Numizmatyczne
sygn. 25 698
Warszawa 1957R. 1-1957, z. 1-2; R. 2-1958, z. 1-4; R. 3-1959, z. 1-4; R. 4-1960, z. 1-4; R. 51961, z. 1-4; R. 6-1962, z. 1-4; R. 7-1963, z. 1-4; R. 8-1964, z. 1-4; R. 9-1965,
z. 1-4; R. 10-1966, z. 1-4; R. 11-1967, z. 1-4; R. 12-1968, z. 1-4; R. 13-1969, z.
1-4; R. 14-1970, z. 1-4; R. 15-1971, z. 1-4; R. 16-1972, z. 1-4; R. 17-1973, z. 14; R. 18-1974, z. 1-4; R. 19-1975, z. 1-4; R. 20-1976, z. 1-4; R. 21-1977, z. 1-4;
R. 22-1978, z. 1-4; 23-1979, z. 1-4; R. 24-1980, z. 1-4; R. 25-1981, z.1-4; R.
26-1982, z. 1-2, 3/4 : Spis treści roczników 1-26; R. 27-1983, z. 3-4; R. 281984, z. 1-4; R. 30-1986, z. 1-4; R. 31-1987, z. 1-4; R. 32-1988, z. 1-4; R. 331989, z. 1-4; R. 34-1990, z. 1-4; R. 35-1991, z. 1-4; R. 36-1992, z. 1-4; R. 381994, z. 3-4; R. 41-1997, z. 1-4; R. 42-1998, z. 1-2, 3-4 : Monety koronne z
drugiej połowy XV w. (1447-1506) / S. Kubiak; R. 43-1999, z. 1-2; R. 44-2000,
z. 1; R. 45-2001, z. 1-2; R. 46-2002, z. 1-2; R. 47-2003, z. 1-2; R. 48-2004, z. 12; R. 49-2005, z. 1-2; R. 50-2006, z. 1-2; R. 51-2007, z. 1-2; R. 52-2008, z. 1-2;
R. 53-2009, z. 1-2; R. 54-2010, z. 1-2; R. 55-2011, z. 1-2; R. 56-2012, z. 1-2; R.
57-2013, z. 1-2; R. 58-2014, z. 1-2; R. 59-2015, z. 1-2
Wiadomości Numizmatyczno - Archeologiczne
sygn. 25 373 A
Kraków 1889Od T. 4 zm. podtyt.: Organ Towarzystwa Numizmatycznego
T. 1-1892 (R. 1889-1892), R. 1-1889, nr 1-2, R. 2-1890, nr 1-4 + dod. do nr 1 :
Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Numizmatycznego w
Krakowie za rok 1889, R. 3-1891, nr 1-3, R. 4-1892, nr 3-4; T. 2-1896 (R.
1893-1895), R. 5-1893, nr 1-4, R. 6-1894, nr 1-4, R. 7-1895; T. 3-1898 (R.
1896-1898), R. 8-1896, nr 1-4, R. 9-1897, nr 1-4, R. 10-1898, nr 1-4; T. 4-1902
(R. 1899-1902), R. 11-1899, nr 1-4, R. 12-1900, nr 1-4, R. 13-1901, nr 1-4, R.
13/!/-1902, nr 1-4; T. 5-1907 (R. 1903-1906), R. 14-1903, nr 1-2, R. 15-1904,
nr 1-4, R. 16-1905, nr 1-4, R. 17-1906, nr 1-4; T. 6, R. 18-1907, nr 1-3, R. 18/!/1908, nr 1/2; T. 1/!/-1909, nr 3-12; T. 2-1910, nr 1-2; T. 3-1911, nr 1-12; T. 41912, nr 1-12; T. 5-1913, nr 5,9-11; T. 6-1915 (R. 1914-1915), R. 1914, nr 2,8,
R. 1915, nr 1-4; T. 7-1917 (R. 1916-1917), R. 1916, nr 1-12, R. 1917, nr 1-12;
T. 8-1920 (R. 1918-1919), R. 1918, nr 1-12, R. 1919, nr 1-12; R. 1920, nr 1/67/12; R. 1921, nr 1/6-7/12; R. 1922, nr 1/6-7/12; R. 1923, nr 1/12; R. 1924, nr
1/12; R. 1925, nr 1/12; R. 1926, nr 1/12; R. 1927, nr 1/12; T. 12-1928, 1929; T.
13-1930; T. 14-1933, R. 1931, 1932; T. 15-1934, R. 1933; T. 16-1935, R. 1934;
T. 17-1936, R. 1935; T. 18-1937, R. 1936; T. 19-1938, R. 1937; T. 20-1939, R.
1938/1939 : W pięćdziesięciolecie Towarzystwa 1888/9-1938/9; T. 21, R.
1940-1948
Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie
sygn. 26 252 A
Londyn
R. 3-1942, nr 27-33,44; R. 4-1943, nr 23-28, 31-33, 36-41, 44-52
Wiadomości Statystyczne
sygn. 26 143 A
Warszawa
R. 19-1974, nr 1-12; R. 20-1975, nr 1-12; R. 21-1976, nr 1-12; R. 22-1977, nr
1-12; R. 23-1978, nr 1-12; R. 24-1979, nr 1-12; R. 25-1980, nr 1-12; R. 261981, nr 1-12; R. 27-1982, nr 1-12; R. 28-1984, nr 1-12; R. 29-1984, nr 1-12;
R. R. 30-1985, nr 1-12; R. 31-1986, nr 1-12; R. 32-1987, nr 1-12; R. 33-1988,
nr 1-12; R. 34-1989, nr 1-12; R. 35-1990, nr 1-12; R. 36-1991, nr 1-12; R. 371992, nr 1-12; R. 38-1993, nr 1-12; R. 39-1994, nr 1-12; R. 40-1995, nr 1-9
Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych wydawane przez
krajowe Biuro Statystyczne
sygn. 26 026 A
Lwów
T. 15-1895, z. 2; T. 20-1903, z. 1; T. 21-1909, z. 2
Wiarus. Organ Korpusu Podoficerów Wojska Lądowego, Marynarki
Wojennej i Korpusu Obrony Pogranicza
sygn. 25 792 A
Warszawa
R. 9-1938, nr 6-23
Widnokrąg
sygn. 26 435 A
Fryburg
R. 1987, nr 5,6/7
Wiedeński Kuryer[!] Polski. Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i
świąt o godzinie 2 po południu
sygn. 26 550
Wiedeń
R. 2-1915, nr 256
Wiedza i Życie
sygn. 25 031 A
Warszawa 1926Od R. 16 miesięcznik, zm. wyd.: Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Od R. 18 podtyt.: Miesięcznik poświęcony popularyzacji wiedzy oraz
samokształceniu. - Od R. 19 podtyt.: Organ Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
R. 7-1932, nr 1-12; R. 16-1947, nr 1-6; R. 18-1949, nr 1-12; R. 19-1950, nr 112
Wiek Nowy. Popularny dziennik ilustrowany. Wychodzi we Lwowie
popołudniu [!] z wyjątkiem niedziel i świąt
sygn. 26 553
Lwów
R. 14-1914, nr 3912, Dodatek do nr 3927, Nadzwyczajny dodatek z dn.
30.08.1914, nr 3961,3964; R. 15-1915, Pamiątka zdobycia Lwowa dnia 22-go
czerwca 1915, nr 4228
▼ Wiek Oświecenia
sygn. 26632
Warszawa 1978T. 1-1978; T. 2-1978 : O rozumieniu klasyczności. Spór o Stanisława Augusta;
T. 8-1992 : Wokół Rewolucji Francuskieji Sejmu Czteroletniego; T. 19-2003 :
Oświecenie północne; T. 20-2004 : Stanisław Konarski (1700-1773); T. 212005 : Miscellanea; T. 22-2006 : Stanisław Staszic – myśliciel, pisarz, uczony;
T. 23-2007 : Miscellanea; T. 24-2008 : Wojciech Bogusławski – w 250.
rocznicę urodzin; T. 25-2009 : Wokół Księstwa Warszawskiego; T. 26-2010 :
Południe wieku; T. 27-2011 : O edytorstwie źródeł osiemnastowiecznych; T.
28-2012 : Podróż; T. 29-2013 : Przekład; T. 30-2014 : Bliskie z daleka.
Wydanie jubileuszowe.
Wierchy
sygn. 25 013 A
Lwów
R. 1-1923; R. 2-1924; R. 7-1929; R. 8-1930; R. 9-1931; R. 10-1932; R. 111933; R. 12-1934; R. 13-1935; R. 14-1936; R. 15-1937; R. 16-1938; R. 171947; R. 18-1948 : Rocznik jubileuszowy wydany dla upamiętnienia 75-lecia
istnienia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1873-1948; R. 19-1949; R. 201950/1951; R. 21-1952; R. 22-1953; R. 23-1954; R. 24-1955; R. 25-1956; R.
26-1957; R. 27-1958; R. 28-1959; R. 29-1960; R. 30-1961; R. 31-1962; R. 321963; R. 33-1964; R. 34-1965; R. 35-1966; R. 36-1967; R. 37-1968; R. 381969; R. 39-1970; R. 40-1971; R. 41-1972; R. 42-1973; R. 43-1974; R. 441975; R. 45-1976; R. 46-1977; R. 47-1978; R. 48-1979; R. 49-1980;
Bibliografia Wierchów za lata: 1951,1960,1962,1966-1974,1976
Wieś i Państwo
sygn. 25 359 A
Kraków
R. 3-1946, nr 1-10
Wieś współczesna. Pismo ruchu ludowego
sygn. 25 628 A
Warszawa
R. 6-1962, nr 1(59)-3(61); R. 8-1964, nr 1(83)-6(88),8(90)
Więź
sygn. 25 618
Warszawa 1958R. 1-1958, nr 1,3-6,8; R. 2-1959, nr 1(9)-12(20); R. 3-1960, nr 1(21)-12(32); R.
4-1961, nr 1(33)-12(44); R. 5-1962, nr 1(45)-12(56); R. 6-1963, nr 1(57)12(68); R. 7-1964, nr 1(69)-12(80); R. 8-1965, nr 1(81)-12(92); R. 9-1966, nr
1(93)-12(104); R. 10-1967, nr 1(105)-12(116); R. 11-1968, nr 1(117)-12(128);
R. 12-1969, nr 1(129)-12(140); R. 13-1970, nr 1(141)-12(152); R. 14-1971, nr
1(153)-12(164); R. 15-1972, nr 1(165)-12(176); R. 16-1973, nr 1(177)-12(188);
R. 17-1974, nr 1(189)-12(200); R. 18-1975, nr 1(201)-12(212); R. 19-1976, nr
1(213)-12(224); R. 20-1977, nr 1(225)-12(236); R. 21-1978, nr 1(237)-12(248);
R. 22-1979, nr 1(249)-12(260); R. 23-1980, nr 1(261)-12(272); R. 24-1981, nr
1(273)-12(281); R. 25-1982, nr 1(282)-12(290); R. 26-1983, nr 1(291)-12(302);
R. 27-1984, nr 1(303)-12(314); R. 28-1985, nr 1(315)-12(326); R. 29-1986, nr
1(327)-12(338); R. 30-1987, nr 1(339)-12(350); R. 31-1988, nr 1(351)-12(362);
R. 32-1989, nr 1(363)-12(374); R. 33-1990, nr 1(375)-12(386); R. 34-1991, nr
1(387)-12(398); R. 35-1992, nr 1(399)-12(410); R. 36-1993, nr 1(411)-5(415),
7(417)-12(422); R. 37-1994, nr 1(423)-12(434); R. 38-1995, nr 1(435)-12(446);
R. 39-1996, nr 1(447)-8(454), 11(457)-12(458); R. 40-1997, nr 1(459)-12(470);
R. 41-1998, nr 1(471)-12(482)
Witryna Muzealna
sygn. 26681 A
Kłodzko 2008R. 2008, nr 1-2; R. 2009, nr 3, 2(4), 3(5); R. 2010, nr 1(6)
Wojskowy Przegląd Historyczny
sygn. 25 533
Warszawa 1956Od 2000 r. kontynuacją jest "Przegląd Historyczno - Wojskowy"
R. 1-1956, nr 1; R. 2-1957, nr 1-4; R. 3-1958, nr 1-4; R. 4-1959, nr 1-4; R. 51960, nr 1-4; R. 6-1961, nr 1-4; R. 7-1962, nr 1-4; R. 8-1963, nr 1-4; R. 9-1964,
nr 1-4; R. 10-1965, nr 1-4; R. 11-1966, nr 1-4; R. 12-1967, nr 1-4; R. 13-1968,
nr 1-4; R. 14-1969, nr 1-4; R. 15-1970, nr 1-4; R. 16-1971, nr 1-4; R. 17-1972,
nr 1-4; R. 18-1973, nr 1-4; R. 19-1974, nr 1-4; R. 20-1975, nr 1-4; R. 21-1976,
nr 1-4; R. 22-1977, nr 1-4 + dodatek : Wyzwolenie miast i gmin przez Armię
Radziecką i Ludowe Wojsko Polskie 1944-1945; R. 23-1978, nr 1-4 +
Bibliografia 1967-1977; R. 24-1979, nr 1-4; R. 25-1980, nr 1-4 : 35 rocznica
zwycięstwa nad faszyzmem. 25 lat Układu Warszawskiego + dodatek : Polski
wkład w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami 1939-1945 / T.. Rawski, M.
Tarczyński; R. 26-1981, nr 1-4; R. 27-1982, nr 1-4; R. 28-1983, nr 1-4; R. 291984, nr 1-4; R. 30-1985, nr 1-4; R. 31-1986, nr 1-4 + dodatek; R. 32-1987, nr
1-4; R. 33-1988, nr 1-4; R. 34-1989, nr 1-4; R. 35-1990, nr 1-4; R. 36-1991, nr
1-4; R. 37-1992, nr 1-4; R. 38-1993, nr 1-4; R. 39-1994, nr 1-4 : Numer
jubileuszowy; R. 40-1995, nr 1-4; R. 41-1996, nr 1-4; R. 42-1997, nr 1-2
Wolna Myśl Religijna
sygn. 26 079 A
Kraków 1936R. 1-1936, nr 2; R. 2-1937, nr 1-4
▼ Wolność i Solidarność
sygn. 26 733
Gdańsk 2010,Nr 1-2010; Nr 2-2011; Nr 3-2012; Nr 4-2012; Nr 5-2013; Nr 6-2013; Nr 7-2014
Wrocław 2000 Plus : Studia nad strategią miasta
sygn. 26 507
Wrocław 1996R. 1996, z. 1-8; R. 1997, z. 1(9)-6(14), z. 4 zawiera materiały z konferencji "Jak
tworzyć wrocławskość - integracja Wrocławia z jego środowiskiem", z. 7(15)
wydanie specjalne : Wrocławska kronika wielkiej wody 10 lipiec-18 sierpień.
Wstępny raport / red. W. Wrzesiński; z. 8-10;R. 1998, z. 1-3; 5, 6 : Studien über
Entwiclund Strategie der Stadt,7-9; Z. 2(29)-1999, T. 1-3 : Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław;
R. 2000, z. 1(32)-5(36); R. 2001, z1(37)-5(41); R. 2002, z. 1(42)-3(44); R.
2003, z.1(45)-7(51); R. 2004, z. 1(52)-5(56); R. 2005, Z. 1(57)-4(60); 2006, z.
1(61)
Wrocławski Kalendarz Akademicki
sygn. 25 634 A
Wrocław
R. 1947
Wrocławski Rocznik Ekonomiczny
sygn. 25 769 A
Wrocław 1968R. 1-1967; R. 2-1968; R. 3-1969; R. 4-1971; R. 5-1972; R. 6-1975; R. 7-1977;
R. 8-1978
▼ Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
sygn. 26696
Wrocław 2011
R. 1-2011; T. 2-2012; T. 3-2013; T. 4-2014
Wrocławski Rocznik Prasoznawczy
sygn. 25 860 A
Wrocław 1972Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta
/R./ 1-1972; /R./ 3-1974
Wrocławskie Studia z Polityki Zagranicznej
sygn. 26581
Toruń
T. I-2001; T. II-2005 : Między październikiem a grudniem : polityka
zagraniczna doby Gomułki; T. III-2010 : W dekadzie Gierka
Współczesność : Czasopismo literackie
sygn. 25 744 A
Warszawa
R. 13-1968, nr 1-6,8-20,22-26; R. 14-1969, nr 1-26; R. 15-1970, nr 1-26; R. 161971, nr 1-26
Wychowanie Obywatelskie
sygn. 26 103 Czytelnia
Warszawa
R. 16-1984, nr 1-12; R. 17-1985, nr 1-12; R. 18-1986, nr 1-12; R. 19-1987, nr
1-12; R. 20-1988, nr 1-12; R. 21-1989, nr 1-10
Yearbook of Polish European Studies
sygn. 26 520
Warszawa
Vol. 2-1998
Z dziejów regionu i miasta
sygn. 26711
Skarżysko-Kamienna
1-2010; 2-2011
Z Dziejów Rozwoju Państw Socjalistycznych
sygn. 26 266 A
Wrocław 1983T. 1-1983, nr 1-4; T. 2-1984, nr 1-4
Z Dziejów Ruchu Młodzieżowego
sygn. 26 114 A
Poznań
Nr 1-1978; Nr 2-1979; Nr 4-1980; Nr 5-1981; Nr 6-1982; Z. 7-1983
Z Otchłani Wieków
sygn. 25 188 A
Poznań
Od R. 17 zm. podtyt.: Organ Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego i
Muzeum Prehistorycznego w Poznaniu. - Od R. 22 zm. podtyt.: Organ
Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego. - Od R. 23 zm. podtyt.:
Dwumiesięcznik
popularnonaukowy
Polskiego
Towarzystwa
Archeologicznego, zm. m. wyd. i wyd.: Wrocław, Ossolineum. - Od R. 38 zm.
wyd.: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne
R. 1-1926, z. 1: R. 2-1927, z. 1-4; R. 3-1928, z. 2, 3, 4; R. 4-1929, z. 1, 4, 5-6;
R. 14-1939/45, z. 5-6, 9-12; R. 15-1946, z. 1-12; R. 16-1947, z. 1-12; R. 171948, z. 1-12; R. 18-1949, z. 1-12; R. 19-1950, z. 1-12; R. 20-1951, z. 1-12; R.
21-1952, z. 1-4,6; R. 22-1953, z. 1-6; R. 23-1957, z. 1-6; R. 24-1958, z. 1-6; R.
25-1959, z. 1-6; R. 26-1960, z. 1-4; R. 27-1961, z. 1-4; R. 28-1962, z. 1-4; R.
29-1963, z. 1-4; R. 30-1964, z. 1-4; R. 31-1965, z. 1-4; R. 32-1966, z. 1-4; R.
33-1967, z. 1-4; R. 34-1968, z. 1-4; R. 35-1969, z. 2-4; R. 36-1970, z. 1-4; R.
37-1971, z. 1-4; R. 38-1972, z. 1-3; R. 39-1973, z. 1-4; R. 40-1974, z. 1-4; R.
41-1975, z.1-4; R. 42-1976, z. 2-4; R. 43-1977, z. 1,3-4; R. 44-1978, z. 1,3-4;
R. 45-1979, z. 1-4; R. 46-1980, z. 1-4; R. 47-1981, z. 1-4 + dod.: Lista
obecności archeologów; R. 48-1982, z. 1-4; R. 49-1983, z. 1-4; R. 50-1984, z.
1-4; R. 51-1985, z. 1-4; R. 52-1986, z. 1-4; R. 53-1987, z. 1; R. 54-1988, z. 2-4
Z Pola Walki
sygn. 25 629 A
Warszawa
Od R. 2 zm. podtyt.: Kwartalnik poświęcony dziejom ruchu robotniczego
R. 1956, nr 1-2; R. 1-1958, nr 1-2; R. 2-1959, nr 1-4; R. 3-1960, nr 1-4; R. 41961, nr 1-4; R. 5-1962, nr 1-4; R. 6-1963, nr 1-4; R. 7-1964, nr 1-4; R. 8-1965,
nr 1-4; R. 9-1966, nr 1-4; R. 10-1967, nr 1-4 + Indeks zawartości za lata 19581967; R. 11-1968, nr 1-4; R. 12-1969, nr 1-4; R. 13-1970, nr 1-4; R. 14-1971,
nr 1-4; R. 15-1972, nr 1-4; R. 16-1973, nr 1-4; R. 17-1974, nr 1-4; R. 18-1975,
nr 1-4; R. 19-1976, nr 1-4; R. 20-1977, nr 1-4 + Indeks zawartości za lata 19681977; R. 21-1978, nr 1-4; R. 22-1979, nr 1-4; R. 23-1980, nr 1-4; R. 24-1981,
nr 1-4; R. 25-1982, nr 1-4; R. 26-1983, nr 1-4; R. 27-1984, nr 1-4; R. 28-1985,
nr 1-4; R. 29-1986, nr 1-4; R. 30-1987, nr 1-4; R. 31-1988, nr 1-4; R. 32-1989,
nr 1-4
Z Tej Ziemi : Kalendarz Diecezji Katowickiej na rok...
sygn. 26 286 A
Katowice 1984R. 1984
Zadruga : Pismo Nacjonalistów Polskich
sygn. 26 291 A
Warszawa 1937R. 1-1937, nr 2; R. 2-1938, nr 1(3),3(5)-10(12); R. 3-1939, nr 1(15)-3(17),67(20-21)
Zagadnienia Nauki Historycznej
sygn. 25 144 A
Warszawa 1954R. 1-1954, nr 1; R. 2-1955, nr 1,3; R. 3-1956, nr 1-2
Zagadnienia Pracy Kulturalnej. Wydawnictwo Grupy na Rzeczpospolitą
Polską Światowego Związku Kształcenia Dorosłych
sygn. 25 772 A
Warszawa 1934R. 1-1934; R. 2-1936 : Rocznik poświęcony sprawom kultury wsi
Zagłada Żydów : studia i materiały.
sygn. 26 741
Warszawa 2013,Nr 9-2013; Nr 10(1-2)-2014
Zapis
sygn. 25 653 PW
Londyn
Nr 5-1978; Nr 6-1978; Nr 11-1979; Nr 12-1979
▼ Zapiski Historyczne. [Wyd.] Towarzystwo Naukowe w Toruniu
sygn. 25 029
Toruń
Od T. 12 podtyt.: Kwartalnik poświęcony historii Pomorza
T. 2, nr 5; T. 5-1921, nr 8; T. 6-1923-1925, nr 1-6,9-12; T. 7-1926-1928, nr 110,12; T. 8-1929-1931, nr 2-6,8-10; T. 9-1932-1934, nr 1-8; T. 10-1935-1937,
nr 1-10; T. 11-1938-1945, nr 2-12; T. 12-1946, nr 1-4; T. 13-1947, nr 1-4; T.
14-1948, nr 1-4; T. 15-1949, nr 1-4; T. 17-1951, nr 1-4; T. 18-1952, nr 1-4; T.
19-1953, nr 1-4; T. 20-1954, nr 1-4; T. 21-1955, nr 1-3, nr 4-1958; T. 22-1956,
nr 1-4; T. 24-1958-1959, z. 1-4; T. 25-1960, z. 1-4; T. 26-1961, z. 1-4; T. 271962, z. 1-4; T. 28-1963, nr 1-4; T. 29-1964, z. 1-4; T. 30-1965, z. 1-4; T. 311966, z. 1-3; T. 32-1967, z. 1-4; T. 33-1968, z. 1-3; T. 34-1969, z. 1-4; T. 35-
1970, z. 1-4; T. 36-1971, z. 1-4; T. 37-1972, z. 1-4; T. 38-1973, z. 1-4; T. 391974, z. 1,4 + Spis zawartości za lata 1908-1974; T. 40-1975, z. 1-4; T. 411976, z. 1-4; R. 42-1977, z. 1-4; R. 43-1978, z. 1-4; R. 44-1979, z. 1-4; R. 451980, z. 1-4; R. 46-1981, z. 1-4; R. 47-1982, z. 1-4; R. 48-1983, z. 1-4; R. 491984, z. 1-4; R. 50-1985, z. 1-4; R. 51-1986, z. 1-4; R. 52-1987, z. 1-4; R. 531988, z. 1-4; R. 54-1989, z. 1-4; R. 55-1990, z. 1-4; T. 56-1991, z. 1-4; T. 571992, z. 1-4; T. 58-1993, z. 1-4; T. 59-1994, z. 1-4; T. 60-1995, z. 1-4; T. 611996, z. 1-4; T. 62-1997, z. 1, 2-3 : W sześćsetlecie unii kalmarskiej 1397 roku,
z. 4; T. 63-1998, z. 1-4; T. 64-1999, z. 1-2; T. 65-2000, z. 3/4 + Suplement :
Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu
Bałtyku za rok 1998 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich; T. 66-2001, z. 13, z. 4 : Profesorowi Stanisławowi Salmonowiczowi z okazji 70. rocznicy
Urodzin + Suplement: Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i
Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1999 / oprac. Urszula
Zaborska; T. 67-2002, z. 1-4; T. 68-2003, z. 1-4; T. 69-2003, z. 1-4 + suplement
:Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu
Bałtyku za rok 2002 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich / oprac. U.
Zaborska; T. 70-2005, z. 1-4 + suplement : Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2003 / oprac.
U. Zaborska; T. 71-2006, z. 1-4 + suplement : Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2004 / oprac.
U. Zaborska; T. 72-2007, z. 1-4 + suplement : Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2005 / oprac.
U. Zaborska; T. 73-2008, z. 1-4 + suplement : Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2006; T. 742009, z. 1-4 suplement : Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i
Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2007; T. 75-2010, z. 1-4
suplement : Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz
krajów regionu Bałtyku za rok 2008; T. 76-2011, z. 1-4+ Bibliografia; T. 772012, z. 1-4 + Bibliografia; T. 78-2013, z. 1-4 + Bibliografia; T. 79-2014, z. 14+ Bibliografia; T. 80-2015, z. 1-2
Zapiski Kujawsko –Dobrzyńskie
sygn. 26 113 A
Włocławek
R. 1978; T. 10-1996; T. 11-1997; T. 13-1999; T. 19-2004; T. 21-2006
Zaranie Śląskie
sygn. 25 182 A
Cieszyn
R. 4-1912, z. 2-4; R. 5-1929, z. 1-4; R. 6-1930, z. 1-4; R. 7-1931, z. 2; R. 81932, z. 2-4; R. 9-1933, z. 1-4; R. 10-1934, z. 1-4; R. 12-1936, z. 1-4; R. 131937, z. 1-4; R. 14-1938, z. 1-4; R. 15-1939, z. 1-4; R. 16-1945; R. 17-1946, z.
1-4; R. 19-1949, z. 1-2; R. 20-1957, z. 1-2; R. 21-1958, z. 1-4; R. 22-1959, z. 14; R. 23-1960, z. 1-4 + 1a : W pietnastą rocznicę wyzwolenia Górnego Śląska
spod okupacji hitlerowskiej; R. 24-1961, z. 1-4; R. 25-1962 + 1a : W
dwudziestą rocznicę powstania PPR; R. 26-1963, z. 1-4; R. 27-1964, z. 1-4; R.
28-1965, z. 1-4; R. 29-1966, z. 1-4; R. 30-1967, z. 1-4; R. 31-1968, z. 1-4; R.
32-1969, z. 1-4; R. 33-1970, z. 1-4; R. 34-1971, z. 1-4; R. 35-1972, z. 1-4; R.
36-1973, z. 1-4; R. 37-1973, z. 1-4; R. 38-1975, z. 1-4; R. 39-1976, z. 1-4; R.
40-1977, z. 1-4; R. 41-1978, z. 1-4; R. 42-1979, z. 1-4; R. 43-1980, z. 1-4; R.
44-1981, z. 1-4; R. 45-1982, z. 1-2; R. 46-1983, z. 1-4; R. 47-1984, z. 1-4; R.
48-1985, z. 1-4; R. 49-1986, z. 1-4; R. 50-1987, z. 1-4; R. 51-1988, z. 1-4; R.
52-1989, z. 1-4; R. 53-1990, z. 1-4; R. 54-1991, z. 1-4
Zbiór dokumentów. [Wyd.] Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
sygn. 25 338 A
Warszawa
R. 1946, nr 5,7,8; R. 1948, nr 1-5,9,11-12; R. 1956, nr 10(134); R. 1959, nr
3(163)
▼ Zbliżenia : Polska – Niemcy : Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego
sygn. 26 436
Wrocław 1991R. 1991, nr 1; R. 1992, nr 1(2); R. 1992, nr 2(3); R. 1993, nr 1(4)-3(6); R. 1994,
nr 1(7)-3(9); R. 1995, nr 1(10),3(12); R. 1996, nr 1(13)-3(15); R. 1997, nr
1(16)-3(18); R. 1998, nr 1(19)-3(21); R. 1999, nr 1(22)-3(24); R. 2000, nr
1(25)-3(27); R. 2001, nr 1(28)-3(30); R. 2002, nr 1(31)-3(33); R. 2003, nr
1(34)-2(35); R. 2004, nr 1(37)-2/3(38/39); R. 2005, nr 1(40)-2(41); r. 2006, nr
1(42)-3(44)
Zbratanie. Pismo poświęcone sprawie polskiej wydawane staraniem Braci
Zjednoczonych
sygn. 25 992 A
Paryż 1847Z. 1-2
▼ Ze Skarbca Kultury
sygn. 25 566 A
Wrocław 1951Od 1992 zm. tyt.: Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i
zmiana numeracji
Z. 1-1951; Z. 2(3)-1952; Z. 1(6)-1954; Z. 1(7)-1955; Z. 2(8)-1955; Z. 1(9)1956; Z. 1(10)-1957; Z. 2(11)-1958; Z. 1(12)-1960; Z. 13-1961 : W 300-lecie
prasy polskiej; Z. 14-1962; Z. 15-1963; Z. 16-1964; Z. 17-1965; Z. 18-1967; Z.
19-1967; Z. 20-1969; Z. 21-1970; Z. 22-1971; Z. 23-1972; Z. 24-1973; Z. 251974; Z. 26-1975; Z. 27-1976; Z. 28-1977; Z. 29-1977; Z. 30-1978; Z. 31-1979;
Z. 32-1979; Z. 33-1980; Z. 34-1980; Z. 35-1981; Z. 36-1982; Z. 37-1983; Z.
38-1983; Z. 39-1984; Z. 40-1984; Z. 41-1985; Z. 42-1986; Z. 43; Z. 44-1987;
Z. 45-1988; Z. 46-1988; Z. 47-1988; Z. 48-1989; Z. 49-1989; Z. 50-1990; Z.
51-1991; Z. 1-1992; Z. 2-1993; Z. 3-1993; Z. 4-1994 : Poświęcony Prof.
Mieczysławowi Gębarowiczowi w setną rocznicę urodzin; Z. 5-1994; Z. 61995; Z. 7-1996 : Kartografia oficyny Karola Flemminga w Głogowie.
Materiały z XV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii. Wrocław
17-18 listopada 1994; Z 8-1997 : XVIII Sesja Stałej Konferencji Muzeów,
Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 28-30 sierpnia 1996; Z. 9-1998; Z.
10-1999 : Poświęcony prof. Józefowi Adamowi Kosińskiemu w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin; Z. 11-2000; Z. 12-2001; Z. 13-2002; Z. 15-2004; Z. 16-2005;
Z. 17-2006; Z. 18/19-2008; Z. 20/21-2010; Z. 22-2011; Z. 23-2012; Z. 24/252014
Zeszyty Ekonomiczne „ Nowych Dróg” : Przekłady
sygn. 25 712 A
Warszawa
Z. 4-1952; Z. 5-1952; Z. 6; Z. 7-1954; Z. 8-1954
Zeszyty Filozoficzne „Nowych Dróg” : Przekłady
sygn. 25 711 A
Warszawa
Z. 3-1950 + dodatek : Odpowiedź towarzyszom / J. Stalin; Z. 4-1950; Z. 3(10)1953; Z. 1(11)-1954
Zeszyty Gliwickie
sygn. 25 710 A
Katowice 1963Nr 1-1963; Nr 2-1964; Nr 3-1965; Nr 4-1966; Nr 5-1967; Nr 6-1968; Nr 71969; Nr 8-1970
▼ Zeszyty Historyczne
sygn. 26 296 PW
Paryż 1962Z. 4-1963; Z. 5-1964; Z. 7-1965; Z. 11-1967; Z. 13-1968; Z. 15-1969; Z. 161969; Z. 18-1970; Z. 41-1977; Z. 45-1978; Z. 46-1978; Z. 49-1979; Z. 51-541980; Z. 55-58-1981; Z. 59-62-1982; Z. 63-66-1983; Z. 67-70-1984; Z. 71-741985; Z. 75-78-1986; Z. 79-82-1987; Z. 83-86-1988; Z. 87-90-1989; Z. 91-941990; Z. 95-1991; Z. 99-102-1992; Z. 103-106-1993; Z. 107-110-1994; Z. 116118-1996; Z. 119-122-1997; Z. 124-126-1998; Z. 127-130-1999; Z. 131,133134-2000; Z. 135-138-2001; Z. 139-142-2002; Z. 143-145-2003; Z. 146-1492004; Z. 151-153-2005; Z. 155-158-2006; Z. 159-161-2007; Z. 163-166-2008;
Z. 167-170-2009; Z. 171-2010 ZESZYT OSTATNI
Zeszyty Historyczne
sygn. 26 476
Paryż 1962Krajowa reedycja "Zeszytów Historycznych" Nr 1-100(1962-1992), Warszawa
1994
R. 1962, z. 1-2; R. 1963, z. 3-4; R. 1964, z. 5-6; R. 1965, z. 7-8; R. 1966, z. 910; R. 1967, z. 11-12; R. 1968, z. 13-14; R. 1969, z. 15-16; R. 1970, z. 17-18;
R. 1971, z. 19-20; R. 1972, z. 21-22; R. 1973, z. 23-26; R. 1974, z. 27-30; R.
1975, z. 31-34; R. 1976, z. 35-38; R. 1977, z. 39-42; R. 1978, z. 43-46; R. 1979,
z. 47-50; R. 1980, z. 51-54; R. 1981, z. 55-58; R. 1982, z. 59-62; R. 1983, z. 63-
66; R. 1984, z. 67-70; R. 1985, z. 71-74; R. 1986, z. 75-78; R. 1987, z. 79-82;
R. 1988, z. 83-86; R. 1989, z. 87-90; R. 1990, z. 91-94; R. 1991, z. 95-98; R.
1992, z. 99-100
Zeszyty Historyczne. [Wyd.] Uniwersytet Warszawski
sygn. 25 688 A
Warszawa
R. 3-1963
Zeszyty Historyczne „ Nowych Dróg” : Przekłady
sygn. 25 713 A
Warszawa 1950Z. 1-1950; Z. 2-1951; Z. 3-1951; Z. 4-1951; Z. 5-1952; Z. 6-1954
▼ Zeszyty Historyczne WIN-u
sygn. 26 458
Kraków 1992R. 1-1992, nr 1-2; R. 2-1993, nr 3-4; R. 3-1994, nr 5; R. 1995, nr 6; R. 1995, nr
7 : Zeszyt jubileuszowy w 50 rocznicę powstania Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość; R. 5-1996, nr 9; R. 6-1997, nr 10; R. 7-1998, nr 11; R. 8-1999, nr
12; R. 8-2000, nr 13; R. 9-2001, nr 14; R. 10-2001, nr 15-16; R. 11-2002, nr 1718; R. 12-2003, nr 19/20; R. 13-2004, nr 21; R. 14-2005, nr 23-24; R. 15-2006,
nr 25; R. 16-2007, nr 26/27; R. 17-2008, nr 28/29; R. 18-2009, nr 30-31; R. 192010, nr 32-33; R. 20-2011, nr 34; R. 21-2012, nr 35, 36; R. 22-2013, nr 37-38;
R. 23-2014, 39-40
Zeszyty Historyczno - Polityczne Stronnictwa Demokratycznego
sygn. 25 803 A
Warszawa 1965R. 1965, z. 1; R. 1984, z. 14
Zeszyty Kombatanckie
sygn. 26688
Warszawa 1997
R. 17-2008, nr 47-48; R.18-2009, nr 50-51; R. 19-2010, nr 52-53; R. 20-2011,
nr 54
Zeszyty Lubińskie
sygn. 26614
Lubin 2003Nr 1-2003 ; Oblicza Kultury; Nr 2-2004 : Księga Jubileuszowa Centrum
Kultury „Muza”; Nr 3-2004 : „Miłość niejedno ma imię”-antologia; Nr 4-2005 :
Sierpień 80-Grudzień 81. Legnickie w dalekopisach; Nr 11-2007 : Syrnyk. J :
zagadnienie ukraińskie w powiecie lubińskim (1947-1989); Nr 12-2007 :
Ogólnopolski konkurs na małe formy literackie „Miłość niejedno ma imię”; Nr
13-2007 : Klementowski R. Urząd Bezpieczeństwa w Lubinie (1945-1956)
Zeszyty Łużyckie
Sygn. 26698
T. 16-1996; T. 17-1996; T. 17-1996; T. 19-1997
Zeszyty Majdanka
sygn. 25 799 A
Lublin 1965T. 1-1965; T. 2-1967; T. 3-1969; T. 4-1969; T. 5-1971; T. 6-1972; T. 7-1973; T.
10-1980
Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej
sygn. 26 320 A
Kłodzko 1985Z. 1-1985; Z. 2-1987; Z. 3-1990; Z. 4-1992; Z. 5-1994; Z. 6-1998; Z. 7-2001; Z.
8/9-2007; Z. 10-2009; Z. 11-2011
Zeszyty Naukowe. [Wyd.] Akademia Obrony Narodowej
sygn. 26 515
Warszawa 1999R. 1999, nr 2(35)A : Numer specjalny : Polski wrzesień 1939 z perspektywy 60lecia. Materiały konferencji naukowej z 7 września 1999
Zeszyty Naukowe Instytutu Śląskiego w Opolu
sygn. 25 804 A
Opole
R. 1967, nr 3; R. 1968, nr 5; R. 1969, nr 6; R. 1969, nr 7; R. 1971, nr 8
Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Ukrainoznawczego
sygn. 26 473
Wrocław 1993Z. 1-1993; Z. 2-1994; Z. 3-1996
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
sygn. 25 157 A
Warszawa
Z. 2-1955; Z. 3-1956; Z. 5-1957 : Zeszyt specjalny z okazji 50-lecia istnienia
Szkoły; Z. 15-1959 : Zeszyt specjalny z okazji 30-lecia pracy naukowej Rektora
prof. dr Andrzeja Grodka; Z. 17-1959 : Studia z geografii gospodarczej Polski
Katedr Geografii Wyższych Szkół Ekonomicznych; Z. 23-1960 : Zagadnienia
ekonomiki przedsiębiorstwa; Z. 24-1960 : Zagadnienia rachunkowości; Z. 251960 : Zeszyt specjalny : Materiały sesji naukowej w ramach obchodu Dni
Leninowskich, 14 maj 1960; Z. 26-1961 : Zagadnienia ekonomiki transportu; Z.
36-1962 : Z prac Katedry Ekonomii Politycznej przy Wydziale Ekonomii
Produkcji; Z. 37-1962 : Zagadnienia historii gospodarczo - społecznej; Z. 381962 : Zagadnienia gospodarki komunalnej / oprac. pod kier. A. Ginsberta; Z.
39-1962 : Organizacja i praca w przemyśle / oprac. pod kier. J.
Kordaszewskiego; Z. 40-1962 : Zagadnienia sieci i techniki w handlu / oprac.
pod kier. L. Koźmińskiego; Z. 41-1962 : Prace Katedry Geografii
Ekonomicznej / oprac. pod kier. S. Berezowskiego; Z. 42-1962 : Zagadnienia
postępu technicznego efektywności inwestycji i lokalizacji / oprac. pod kier. K.
Secomskiego; Z. 43-1962 : Z prac Katedry Międzynarodowych stosunków
Gospodarczych; Z. 44-1963 : Problemy finansowe w socjaliźmie i kapitaliźmie /
oprac. pod kier. M. Orłowskiego; Z. 45-1963 : Problemy obiegu pieniężnego,
kredytu i finansowania przedsiębiorstw; Z. 46-1963 : Problematyka handlu
wewnętrznego; Z. 47-1963 : Materiały sesji naukowej Instytutu Gospodarstwa
społecznego. Problemy warunków bytu ludności i stosunków pracy w
przedsiębiorstwie społecznym; Z. 48-1963 : Zagadnienia taryfikacji czynszów i
opłat komunalnych; Z. 49-1964 : Z zagadnień wymiany międzynarodowej w
gospodarce kapitalistycznej; Z. 50-1964 : Wybrane zagdnienia ekonomiki
rolnictwa; Z. 51-1964 : Przemysł; Z. 52-1964 : Z problematyki handlu
wewnętrznego; Z. 53-1964 : Wybrane zagadnienia ekonomiki politycznej,
planowania i polityki ekonomicznej; Z. 54-1965 : Z problemów gospodarki
światowej; Z. 55-1965 : Z zagdanień polityki agrarnej; Z. 56-1965 : Prace
Katedry Historii Gospodarczej / oprac. pod kier. S. Arnolda; Z. 57-1965 :
Zagadnienia matematyczno - statystyczne i demograficzne; Z. 58-1966 :
Problemy koniuktury i handlu zagranicznego; Z. 59-1966 : wybrane
zagadnienia ekonomiczne i społeczne regionu Warszawy; Z. 60-1966 :
Problematyka organizacji i ekonomiki handlu; Z. 61-1966 : Rachunkowość /
oprac. pod kier. S. Skrzywana; Z. 62-1967 : Rachunek ekonomiczny w
podejmowaniu decyzji; Z. 63-1967 : Geografia komunikacji; Z. 64-1967 :
Handel zagraniczny i wzrost; Z. 65-1967 : Problemy rynku
niezrównoważonego; Z. 66-1968 : Rozwój, rozmieszczenie i usprawnienia w
przemyśle (fragmenty badań); Z. 67-1968 : Przemysł - handel - konsument; Z.
68-1968 : Niektóre zagadnienia gospodarki finansowej; Z. 69-1968 : Problemy
handlu międzynarodowego; Z. 70-1969 : Prace Instytutu Handlu
Międzynarodowego; Z. 71-1969 : Problemy handlu; Z. 72-1969 : Cena ziemi w
rachunku ekonomicznym; Z. 73-1969 : Problemy handlu międzynarodowego; Z.
74-1970 : Ceny w krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. Rachunkowość
a tablice przepływów międzygałęziowych; Z. 75-1970 : Międzynarodowe
organizacje gospodarcze; Z. 76-1970 : Problemy handlu; Z. 77-1970 : Problemy
handlu; Z. 78-1971 : Prace Instytutu Handlu Międzynarodowego; Z. 79-1971 :
Niektóre zagadnienia gospodarczo - społeczne; Z. 80-1971 : Ekonomiczne i
techniczne problemy jakości produkcji; Z. 81-1971 : Problemy handlu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
sygn. 25 353 A
Poznań
Z. 1-1956, nr 3; Z. 5-1961, nr 34; Z. 7-1967, nr 63; Z. 8-1968 : Studia z dziejów
imperializmu niemieckiego, nr 67; Z. 9-1968 : Zeszyt poświęcony 50 rocznicy
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Rosji. Materiały z sesji
naukowej UAM, nr 68; Z. 10-1970 : Materiały sesji naukowej poświęconej
okazji 50-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919; Z. 11-1971 : Studia z
dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w.; Z. 12-1973 : Studia z
historii gospodarczej XVIII-XX w. / red. Cz. Łuczak, J. Topolski
▼ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego
sygn. 25 161
Kraków 1955Z. 1-1955 (og. zb. nr 2); Z. 2-1956 (og. zb. nr 7); Z. 3-1958 (og. zb. nr 16); Z. 41960 (og. zb. nr 26)
Prace Archeologiczne
Z. 38-1985 (og. zb. nr 760) : Egyptian scarabs,
scaraboids and plaques from the Cracov collections. / J. Śliwa. Studia z
archeologii śródziemnomorskiej z. 8; Z. 41-1987 (og. zb. nr 829) : Les tetes de
massues des periodes predynastique et archaique dans la vallee du Nil / K. M.
Ciałowicz. Studia z archeologii śródziemnomorskiej z. 9; Z. 44-1989 (og. zb. nr
889) : Corinthian and Italo - Corinthian pottery from the Polish collections / E.
Papuci-Władyka. Studia z archeologii śródziemnomorskiej z. 10; Z. 45-1989
(og. zb. nr 917) : Egyptian scarabs and magical gems from the collection of
Constantine Schmidt-Ciążyński / J. Śliwa. Studia z archeologii
śródziemnomorskiej z. 11; Z. 54-1992 (og. zb. nr 1072) : Studies in ancient art
and civilization. Studia z archeologii śródziemnomorskiej z. 16; Z. 56-1993 (og.
zb. nr 1111) : Studies in ancient art and civilization. Studia z archeologii
śródziemnomorskiej z. 17; Z. 58-1996 (og. zb. nr 1179) : Studies in ancient art
and civilization. Studia z archeologii śródziemnomorskiej z. 18
Prace Etnograficzne
nauk. Cz. Robotycki
Z. 36-2001 (og. zb. nr 1247) : PRL z pamięci / red.
Prace Historyczne Z. 4-1960 (og. zb. nr 26); Z. 5-1961 (og. zb. nr 35); Z. 61961 (og. zb. nr 40); Z. 8-1961 (og. zb. nr 48) : Zeszyt Grunwaldzki; Z. 9-1962
(og. zb. nr 56); Z. 10-1963 (og. zb. nr 62) : W XX-lecie powstania PPR.
Pokłosie z sesji naukowej w UJ z 12.03.1962; Z. 12-1963 (og. zb. nr 71); Z. 131964 (og. zb. nr 91) : W stulecie wybuchu Powstania Styczniowego na ziemiach
polskich. Pokłosie sesji na UJ z 22.01.1963; Z. 14-1966 (og. zb. nr 123) zob.
Zagórniak M.: Wojskowe aspekty...; Z. 16-1967 (og. zb. nr 139) zob. Studia z
dziejów Wydziału Fil.-Hist. UJ pod red. S. Mikuckiego; Z. 17-1966 (og. zb. nr
140); Z. 18-1966 (og. zb. nr 141) zob. Gawęda S.: Możnowładztwo
małopolskie...; Z. 19-1966 (og. zb. nr 146) : Rządy hitlerowskie w Krakowie.
Pokłosie sesji naukowej w UJ z 24.03.1965; Z. 20-1967 (og. zb. nr 172) : 50lecie Rewolucji Raździernikowej; Z. 21-1968 (og. zb. nr 178) zob. Wyrozumski
J.: Państwowa gospodarka solna; Z. 22-1968 (og. zb. nr 180) zob. Studia z
dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego; Z. 24-1968 (og. zb. nr 193)
zob. Serczyk W.: Koliszczyzna; Z. 25-1968 (og. zb. nr 194) : Koło Historyków
Studentów UJ w latach 1892-1967; z. 26-1969 (og. zb. nr 206); Z. 27-1969 (og.
zb. nr 220) : Paolo Sarpi i jego związki.. / S. Cynarski; Z. 28-1969 (og. zb. nr
227) zob. Hulewicz J.: Studia Polaków w Uniwersytecie w Liege; Z. 29-1970
(og. zb. nr 228) zob. Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego;
Z. 30-1970 (og. zb. nr 232); Z. 31-1970 (og. zb. nr 241) zob. Łukawski Z.:
Polacy w rosyjskim ruchu...; Z. 33-1971 (og. zb. nr 250) : Erasmiana
Cracoviensa. W 500-lecie urodzin Erazma z Rotterdamu; Z. 34-1971 (og. zb. nr
259) : Pokłosie sesji naukowej poświęconej W. I. Leninowi; Z. 35-1971 (og. zb.
nr 261); Z. 36-1972 (og. zb. nr 279) zob. Pirożyński J.: Sejm Warszawski 1570;
Z. 37-1972 (og. zb. nr 299) zob. Pilch A.: Studencki ruch polityczny...; Z. 381973 (og. zb. nr 300) zob. Biedrzycki E.: Historia Polaków na Bukowinie; Z.
39-1972 (og. zb. nr 304) : PPR na ziemi krakowskiej 1942-1948. Pokłosie sesji
naukowej z 27.01.1972; Z. 40-1973 (og. zb. nr 307) zob. Copernicana
Cracoviensia I; Z. 41-1973 (og. zb. nr 308) zob. Copernicana Cracoviensia II;
Z. 42-1973 (og. zb. nr 314) zob. Copernicana Cracoviensia III; Z. 44-1973 (og.
zb. nr 328) zob. Copernicana Cracoviensia V; Z. 45-1973 zob. Copernicana
Cracoviensia VI; Z. 46-1973 (og. zb. nr 335) zob. Copernicana Cracoviensia
VII; Z. 47-1974 (og. zb. nr 345) zob. Osiągnięcia UJ w Polsce Ludowej; Z. 481974 (og. zb. nr 351) zob. Kaniewska I.: Małopolska reprezentacja...; Z. 491973 (og. zb. nr 354) : Powstanie Krakowskie 1923 roku; Z. 50-1974 (og. zb. nr
364); Z. 53-1974 (og. zb. nr 371) zob. Francić M.: Juraj Krizanić ideolog...; Z.
53-1975 (og. zb. nr 405) zob. Dobrzyniecka J.: Drukarnie UJ; Z. 54-1975 (og.
zb. nr 416) zob. Z dziejów współpracy Polaków, Ukraińców i Rosjan; Z. 551976 (og. zb. nr 428); Z. 56-1977 (og. zb. nr 469); Z. 57-1978 (og. zb. nr 482) :
Studia Austro - Polonica T. 1; Z. 58-1979 (og. zb. nr 496) : UJ w okresie
okupacji / S. Gawęda; Z. 59-1978 (og. zb. nr 503); Z. 60-1979 (og. zb. nr 506) :
Sądecczyzna południowo - wschodnia; Z. 61-1979 (og. zb. nr 508) zob.
Charisteria Cracoviensia Universitati; Z. 62-1979 (og. zb. nr 507) zob. Pińczów
i jego szkoły w dziejach; Z. 63-1980 (og. zb. nr 536) : Actes du colloque
international sur l'ideologie monarchique dans l'antiquite...; Z. 64-1979 (og. zb.
nr 554) zob. Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego; Z. 65-1980 (og. zb. nr
561) zob. Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci; Z. 66-1980
(og. zb. nr 563); Z. 67-1980 (og. zb. nr 567) zob. L'histoire des universites...; Z.
70-1981 (og. zb. nr 613; Z. 74-1985 (og. zb. nr 663); Z. 75-1983 (og. zb. nr
672) : Studia Austro - Polonica T. 3; Z. 76-1985 (og. zb. nr 702) : Dlugossiana.
Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza. cz. 2; Z. 77-1985 (og.
zb. nr 714); Z. 78-1986 (og. zb. nr 753) : Struktury, ruchy, ideologie XVIII-XX
wieku; Z. 79-1985 (og. zb. nr 761) : Les grandes reformes des Universites
europeenes du XVI au XX siecles; Z. 81-1987 (og. zb. nr 766); Z. 82-1988 :
Studia Italo - Polonica T. 2; Z. 83-1987 (og. zb. nr 806) : Studia Polono Danubiana et Balcanica T. 2; Z. 84-1987 (og. zb. nr 807); Z. 85-1988 (og. zb. nr
830) : Studia Gallo - Polonica T. 1; Z. 86 : Studia Italo - Polonica T. 3; Z. 871988 (og. zb. nr 862) : Zwycięstwo nad faszyzmem i jego skutki; Z. 88-1989
(og. zb. nr 870) : Peregrinations academiques. IV session scientifique
internationale Cracoviae 19-21 mai 1983; Z. 90-1989 (og. zb. nr 887) : Studia
Austro - Polonica T. 4; Z. 91-1988 (og. zb. nr 935) : Studia Polono - Danubiana
et Balcanica T. 1; Z. 95-1991 (og. zb. nr 975) : W 70-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę 1918-1988. Materiały z sesji naukowej
organizowanej przez Instytut Historii UJ, 27-28.X.1988 / pod red. M.
Pułaskiego; Z. 99-1991 (og. zb. nr 1024) : Polska, Niemcy, Europa w 1939
roku. Materiały z sesji zorganizowanej w UJ 14.XII.1989 z okazji 50 rocznicy
wybuchu II wojny światowej; Z. 101-1993 (og. zb. nr 1049); Z. 102-1992 (og.
zb. nr 1066) : Studia Polono - Danubiana et Balcanica T. 5; Z. 103-1993 (og.
zb. nr 1088) : Ukraińska myśl polityczna w XX wieku. Materiały z
międzynarodowej konferencji naukowej 28-30 maja 1990 / pod red. M.
Pułaskiego; Z. 104-1993 (og. zb. nr 1099) : Hypatia z Aleksandrii / M.
Dzielska; Z. 105-1993 (og. zb. nr 1115) : Osobliwy Podolak. W kręgu myśli
historiozoficznej i społeczno - politycznej W. hr. Dzieduszyckiego / K. K.
Daszyk; Z. 106-1993 (og. zb. nr 1117) : Tajna dyplomacja Adama Jerzego
Czartoryskiego na Bałkanach / A. Cetnarowicz; Z. 107-1993 (og. zb. nr 1122) :
Z dziejów przemian w Europie Środkowo - Południowo - Wschodniej
posiedzenie w dniu II wojnie światowej / pod red. M. Pułaskiego. Studia Polono
- Danubiana et Balcanicana T. 6; Z. 108-1993 (og. zb. nr 1124) : Europa Ameryka od X do XX wieku; Z. 109-1994 (og. zb. nr 1527) : Anglia, Świat i
Gwiazdy. Obraz świata pierwszych Stuartów w kalendarzach 1603-1640 / J.
Basista; 112-1994 (og. zb. nr 1142) : Wojna i polityka. Studia nad historią XX
wieku / pod red. A. Pankowicza; 113-1994 (og. zb. nr 1145) : Historiographie
in Polen und in der Schweitz / hrsg. K. Baczkowski, Ch. Simon. Studia Polono Helvetica T. 2; 114-1994 (og. zb. nr 1152) : Egzulanci podolscy (1672-1699).
Znaczenie uchodźców z Podola w życiu politycznym Rzeczypospolitej / J.
Solicki; 115-1995 (og. zb. nr 1154) : Z dziejów obiegu informacji w Europie
XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat
1560-1587 / J. Pirożyński; 116-1995 (og. zb. nr 1163) : Walka o Węgry w
latach 1490-1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko - jagiellońskiej w basenie
środkowego Dunaju / K. Baczkowski; 117-1995 (og. zb. nr 1166) : Pod
znakami Aresa i Marsa. Materiały z konferencji naukowej "Wojan i
wojskowość w starożytności", Kraków, 24-26.IX.1993 / pod red. E. Dąbrowy;
118-1995 (og. zb. nr 1177) : Z dziejów prób integracji europejskiej od
średniowiecza do współczesności / pod red. M. Pułaskiego; 119-1995 (og. zb.
nr 1178) : Świat chrześcijański i Turcy Osmańscy w dobie bitwy pod Warną.
Pokłosie sesji zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 14-15.XI.1994 w 500-lecie bitwy pod
Warną / pod red. D. Quirini - Popławskiej; Z. 120-1996 (og. zb. nr 1190) :
Froummigkeit und Ritteridee im Lichte der Schwedischen Ritterlichen
Testamente aus dem 14. Jahrhundert zur Verbreitung des Testaments und des
Testamentsbegriffs in Schweden; Z. 121-1996 (og. zb. nr 1195) : Studia Austro
- Polonica 5. Wersja niemiecka; Z. 122-1997 (og. zb. nr 1198) : Między dwoma
totalitaryzmami. Europa Środkowa i Południowo - Wschodnia w latach 19331956 / pod red. M. Pułaskiego; Z. 123-1997 (og. zb. nr 1207); Z. 124-1997 (og.
zb. nr 1212) : Ku zjednoczonej Europie. Studia nad Europą Środkową i
Południowo - Wschodnią w XIX i XX wieku / pod red. I. Stawowy-Kawki i W.
Rojka; Z. 125-1998; Z. 126-1999; Z. 127-2000; Z. 128-2000: Studia ItaloPolonica, t. 6 / pod red. D. Quirini-Popławskiej; T. 129-2002 (og. zb. nr 1256);
Z. 130-2003 (og. zb. nr 1262); Z. 133-2006 (og. zb. nr 1284); Z. 134-2007 (og.
zb. nr 1291); Z. 136-2009 (og. zb. nr 1304); Z. 137-2010 (og. zb. nr 1312) Z.
138-2011; Z. 139-2012
Od z. 140 (2013) tytuł wydzielil się z serii gł. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zachował numerację podserii
(140) jako swoją główną i zmienił częstotliwość na kwartalnik.
Prace Historycznoliterackie
Z. 10-1966: Przełom antypozytywistyczny w
Polsce w latach 1880-1890 / Tomasz Weiss; Z. 12-1966: Słowiańskie
zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830-1848 / Zdzisław Niedziela;
Z. 20-1971: W trzydziestolecie śmierci Aleksandra Brücknera : sesja
rocznicowa; Z. 26-1973: Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora /
Małgorzata Stolzman; Z. 81-1992: Mity narodowe w lietarturach słowiańskich
Prace Językoznawcze
Z. 37-1972: Studia nad językiem „Pamiętników
Janczara” (na podstawie dwóch rękopisów polskich redakcji pierwotnej) /
Gordana Jovanovič; Z. 57-1978: Księga sądowa państwa żywieckiego 16811773 / oprac. i wyd. Mieczysław Karaś i Ludwik Łysiak; Z. 60-1979: Nazwy
staropolskich powinności feudalnych danin i opłat (do 1600 roku) / Aleksander
Zajda
Prace Polonijne Z. 1-1975 (og. zb. nr 417) : Employment - seeking emigrations
of the Poles World - Wide XIX and XX c. / red. J. Buszko; Z. 2-1976 (og. zb. nr
455) : Polacy w Austrii; Z. 3-1979 (og. zb. nr 511) : Materiały do bibliografii
dziejów emigracji...; Z. 4-1980 (og. zb. nr 560) : Amerykańska polityka
społeczna wobec imigrantów / A. Świątkowski; Z. 5-1980 (og. zb. nr 606) : U
genezy konfliktu etnicznego. Głosy w dyskusji o niewolnictwie w Amerykach;
Z. 6-1982 (og. zb. nr 654) : The Polish National Catholic Church / H. Kubiak;
Z. 7-1983 (og. zb. nr 655) : Reemigracja ze stanów Zjednoczonych do Polski /
A. Walaszek; Z. 8-1984 (og. zb. nr 732) : Emigration from northern, central and
southern Europe; Z. 9-1984 (og. zb. nr 733) : Asymilacja i konflikt / A.
Kapiszewski; Z. 11-1987 (og. zb. nr 810); Z. 12-1988 (og. zb. nr 817) :
Emigracja z ziem polskich i Polonia 1865-1939 / E. Kołodziej; Z. 13-1989 (og.
zb. nr 894) : Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w
Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970 / T. Paleczny
Prace Prawnicze Z. 12-1963: Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej /
Stanisław Grodziski; Z. 40-1968: Austriacki kodeks karny z 1803 r. w Wolnym
Mieście Krakowie (1815-1833), cz. 1 / Lesław Pauli; Z. 42-1969: Próby reform
ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia (1572-1574) / Stanisław Płaza;
Z. 43-1970: Myśl polityczna Karola Kautsky’ego w okresie sporu z
rewizjonizmem (1898-1909) / Marek Waldenberg; Z. 46-1970: Austriacki
kodeks karny z 1803 r. w Wolnym Mieście Krakowie (1815-1833), cz. 2 /
Lesław Pauli; Z. 49-1971: Jan Kirstein Cerasinus (1507-1561) : krakowski
prawnik doby odrodzenia / Leslaw Pauli; Z. 66-1974: Źródła drukowane do
dziejów wsi w dawnej Polsce : studium bibliograficzno-źródłoznawcze /
Stanisław Płaza; Z. 77-1977: Hitlerowska polityka podatkowa w Generalnym
Gubernatorstwie / Karol Ostrowski; Z. 86-1980; Z. 88-1979: Stronnictwo Pracy
: działalność polityczna i koncepcje programowe 1937-1945 / Jacek M.
Majchrowski; Z. 94-1981: Projekt Konstytucji dla Galicji z 1790 r. („Charta
Leopoldina”) / wyd. Stanisław Grodziski i Artur St. Gerhardt; Z. 96-1982: High
treason in England until the end of Stuart era / Kazimierz Baran
Prace z Nauk Politycznych Z. 1-1971 (og. zb. nr 262); Z. 2-1971 (og. zb. nr
275); Z. 4-1973 (og. zb. nr 306); Z. 5-1973 (og. zb. nr 313); Z. 9-1976 (og. zb.
nr 431); Z. 10-1977 (og. zb. nr 477); Z. 11-1978 (og. zb. nr 507; Z. 13-1979
(og. zb. nr 534; Z. 21-1984 (og. zb. nr 710); Z. 38-1989 (og. zb. nr 983); Z. 511993 (og. zb. nr 1121) : die Deutschlandpolitik Polens 1945-1991 / D. Bingen,
J. J. Węc; Z. 54-1996: Bridge Building : polityka USA wobec Europy
Wschodniej w latach 1961-1968 / Andrzej Mania
Rozprawy i Studia T. 34-1961: Prawo zdobyzcy wojennej w doktrynie XVIXVIII wieku / Marian Iwanejko; T. 37-1961: Geneza statutów Kazimierza
Wielkiego : studium żródłoznawcze / Stanisław Roman
Seria Nauk Społecznych : Historia Z. 1-1955; Z. 2-1956; Z. 3-1958
Studia Religiologica Z. 28-1995 (og. zb. nr 1159) : Eschatologia w religiach,
kulturach i systemach myślowych / pod red. J. Drabiny; Z. 30-1997 (og. zb. nr
1211) : Protestantyzm / pod red. J. Drabiny; Z. 32-1999 (og. zb. nr 1237) :
Kościoły Wschodnie / pod red. J. Drabiny; Z. 33-2000: Absolut, Istota
najwyzsza - Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych / pod red. J. Drabiny;
Z. 34-2001: Religie i religijność w Polsce / pod red. J. Drabiny; Z. 35-2002:
Antropologia religii : studia i szkice / pod red. J. Drabiny; Z. 36-2003: Religia a
wojna i terroryzm / pod red. J. Drabiny; Z. 38-2006 : Mit w badaniach
religioznawców / pod red. J. Drabiny; Z. 39-2006 : Chrześcijaństwo antyczne /
pod red. J. Drabiny; Z. 40-2007 : Problemy religijne Europy nowożytnej i
współczesnej / pod red. J. Drabiny; Z. 41-2008 : Z religijnych zagadnień
średniowiecza / pod red, J. Drabiny; Z. 42-2010 : Rytuały w wybranych
religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności / pod red. J.
Drabiny; Z. 43-2010 : Orbis Christianus : studia ofiarowane Profesorowi Janowi
Drabinie/ pod red. E. Przybył-Sadowskiej i D. Szymańkiej-Kuty..; Z. 44-2011;
Z. 45-2012; Z. 46-2013; Z. 47-2014, z. 1-4
▼ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
sygn. 25 242
Łódź 1955Folia Historica 45-1992 : Kształtowanie się świadomości klasowej i narodowej
chłopów w okresie zaborów (Materiały z sesji naukowej odbytej w dniach 2223.X.1986 w Instytucie Historii UŁ); 46-1992 : Z dziejów wsi w XIX wieku;
47-1992 : Miasta i zakłady przemysłowe w Polsce i we Francji; 48-1993 :
Historia Bizancjum; 51-1994 : Polityka zagraniczna Rosji i ZSRR / pod red. W.
Materskiego; 52-1995 : Historia Polski XIX-XX w. / red. K. Badziak; 53-1995 :
Historia powszechna, nowożytna i najnowsza / red. A. M. Brzeziński; 54-1995 :
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. P. Samusia; 55-1996 : Problemy
historii Polski i Rosji XIX i XX wieku; 56-1996 : Historia Bizancjum / pod red.
W. Cerana; 57-1996 : Studia z dziejów Oświecenia; 58-1996 : Studia z dziejów
feudalizmu / pod red. S. M. Zajączkowskiego; 59-1997 : Historia powszechna
XX w.; 60-1997 : Historia Polski XX wieku; 61-1998 : Historia XIX i XX
wieku / pod red. E. Wiśniewskiego; 62-1998 : Szkice z dziejów Europy
Środkowej i Wschodniej w XX wieku / pod red. W. Materskiego; 63-1998; 641999 : Studia z dziejów historii Polski i powszechnej od XII do początków XIX
wieku / pod red. J. Szymczaka; 65-1999 : Studia z historii powszechnej XIX i
XX wieku / pod red. A. M. Brzezińskiego; 66-1999 : Historia Polski XIX-XX
wieku / pod red. P. Samusia; 67-2000 : Studia z dziejów średniowiecza i czasów
nowożytnych / pod red. S. M. Zajączkowskiego; 68-2000 : Spór o model
społeczeństwa na łamach "Przeglądu Tygodniowego" i "Przeglądu
Katolickiego" w latach 1864-1880 / G. Markiewicz; 69-2000 : Z historii
politycznej Europy XVIII-XX wieku; 70-2001 : Studia z historii XVIII-XX
wieku / pod red. J. Grobisa; 71-2001 : Studia i szkice z historii Polski XX
wieku / pod red. W. Kozłowskiego; 72-2001 : Studia z historii Polski i
powszechnej XIII-XVIII wieku / pod red. J. Szymczaka; 73-2001 : Z zagdnień
historii XX wieku / pod red. A. Głowackiego; T. 74-2002 : Studia z historii
sztuki; T. 75-2002 : Studia i szkice z historii powszechenej XX wieku; T. 762003: Studia i szkice z historii XIX-XX wieku / pod red. A. Głowackiego; T.
77-2003: Studia i szkice z historii XVIII-XX wieku / pod red. Z. Anusika; T.
78-2005, Studia i szkice z historii XIX i XX wieku / pod red. H. A. Jamsheera;
T. 79-2005, Studia i szkice z historii XIX i XX wieku / pod red. Z. Anusika i A.
Głowackiego; T. 80-2005, Historia Bizancjum / pod red. W. Cerana; T. 812007, Studia i szkice z historii XVI-XX wieku pod red. Z. Anusika i A.
Głowackiego; T. 82-2008, Studia i szkice z historii XVI-XXI wieku / pod red.
A. Szymczak; T. 83-2008, Studia i szkice z historii XVI-XXI wieku / pod red.
Z. Anusika, A. Głowackiego; T. 84-2009, Z dziejów Europy Wschodniej XX
wieku / pod red. A. Głowackiego; T. 85-2010, Studia i szkice z historii XV-XX
wieku / pod red. Z. Anusika; T. 86-2011, Studia i szkice z historii XVII-XXI
pod red. Z. Anusika; T. 87-2011, Z badań nsd wczesno bizantyjskim
Konstantynopolem / red.M. J.Leszka, K. Marinow, A. Kompa ; T. 88-2012,
Studia i szkice z historii XII-XX w. / red. Z. Anusik; T. 89-2012, Od Chin po
Gibraltar. Brytyjska polityka zagraniczna w I poł. XX w. / studia i szkice pod
red. M. Brzezińskiego; T. 90-2013, Studia i szkice z historii XVI-XX wieku /
pod red. Z. Anusika; T. 91-2013, Studia i szkice z historii XVI-XX wieku / pod
red. A. Głowackiego; T. 92-2014, Studia i szkice z dziejów Polski i
powszechnych.Od starożytności do początku XXI wieku / pod red. Z. Anusika.;
T. 93-2014, Studia i Szkice….
Seria I – Nauki humanistyczno-społeczne Z. 1-1955; Z. 2-1955; Z. 3-1956; Z.
4-1956; Z. 5-1957; Z. 6-1957; Z. 7-1957; Z. 8-1958 : Historia; Z. 9-1958 :
Prawo; Z. 10-1958; Z. 11-1958 : Sesja naukowa 40-lecia Rewolucji
Październikowej w Uniwersytecie Łódzkim 29-30.X.1958; Z. 13-1959 :
Filologia; Z. 15-1960 : Historia; Z. 16-1960 : Filologia. Sesja naukowa ku czci
Kuliusza Słowackiego w Uniwersytecie Łódzkim 30-31.X.1959; Z. 17-1960 :
Prawo. Komisje Rady Narodowej miasta Łodzi- podstawy prawne, struktura,
skład i działalność; Z. 19-1961 : Sesja naukowa zorganizowana w dniach 6 i 7
kwietnia 1960 dla uczczenia 90-tej rocznicy urodzin W. I. Lenina; Z. 21-1961;
Z. 22-1961 : Prawo; Z. 23-1962: Prawo; Z. 24-1962 : Historia. Sesja naukowa
w stulecie śmierci Joachima Lelewela 24 i 25 maja 1961; Z. 25-1962 :
Filologia; Z. 26-1962 : Prawo; Z. 27-1962 : Historia; Z. 28-1963 : Prawo; Z. 301963 : Historia; Z. 33-1963 : Przemówienia i wykłady inauguracyjne; Z. 341964 : Historia; Z. 36-1964 : Filologia; Z. 37-1964 : Przemówienia i wykłady
inauguracyjne; Z. 40-1965 : Nauki historyczne i pedagogiczne; Z. 41-1965 :
Historia; Z. 43-1966 : Filologia; Z. 45-1966 : Nauki historyczne; Z. 47-1966 :
Prawo; Z. 53-1968 : Historia; Z. 58-1968 : Historia; Z. 60-1969 : Archeologia i
historia średniowieczna; Z. 63-1969 : Historia XIX i XX w.; Z. 67-1970 :
Historia XIX i XX wieku; Z. 72-1970 : Historia Polski przedrozbiorowej; Z. 741971 : Studium nauk politycznych UŁ; Z. 75-1971 : Historia Polski XV-XVIII
w.; Z. 76-1971 : Historia XIX i XX wieku; Z. 78-1971 : Organizacja Instytutu
Historycznego; Z. 86-1972 : Historia XIX i XX w.; Z. 87-1972 : Z okazji 100
rocznicy Komuny Paryskiej 1871-1971; Z. 88-1972 : Komisja Edukacji
Narodowej; Z. 96-1973 : Historia Polski XIX i XX w.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
sygn. 25 791
Toruń 1965Historia Z. 1(15)-1965; Z. 2(20)-1966; Z. 3(24)-1967; Z. 4(32)-1968; Z. 5(35)1969; Z. 6(40)-1970; Z. 7(46)-1972; Z. 8(54)-1973; Z. 10(67)-1975; Z. 11(74)1977; Z. 14(101)-1978 : W sześćdziesiątą rocznicę odbudowania Niepodległej
Polski; Z. 16(114)-1980 : Archiwistyka i nauki pomocnicze historii; Z. 19(147)1984 : Archiwistyka i nauki pomocnicze historii; Z. 21(167)-1986 : Powszechna
i polska historia wojskowa; Z. 22(185)-1988 : Dzieje książki i prasy; Z.
25(236)-1991 : Archiwistyka; Z. 26(240)-1992 : Nauki pomocnicze historii; Z.
27(254)-1992 : Księga pamiątkowa dla uczczenia 40-letniej pracy naukowej i
dydaktycznej prof. dr hab. Marii Jaczynowskiej
Prawo Z. 9(37)-1969
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego
sygn. 26626
Rzeszów 20031 / og. zb. nr 12 / 2003; 2 / og. zb. nr 30 / 2005
▼ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego
sygn. 25 347, 25630
Wrocław
W 1962 r. została wprowadzona nazwa Acta Universitatis Wratislaviensis wraz
z nową numeracją ogólną z zachowaniem ciągłości numerów w poszczególnych
seriach
Og. zb. No 991-1988 : Uniwersytet Wrocławski - 40 lat lat w służbie nauki,
kultury, gospodarki. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 40lecia Uczelni; Og. zb. nr 1106-1989 : Aufklaerung in Polen und Deutschland;
Og. zb. No 1596-1994: Marcin Broniewski – trybun szlachty wielkopolskiej w
czasach Zygmunta III / J. Byliński; Og. zb. No 1652-1994 : Studia i szkice z
dziejów najnowszych, politologii i socjologii / pod red. R. Gellesa i M. S.
Wolańskiego; Og. zb. No 1698-1995: Ekthesis abo krótkie zebranie spraw,
które się działy na partykularnym, to jest pomiastnym Synodzie w Brześciu
Litewskim / oprac. J. Byliński i J. Długosz; Og. zb. No 1731-1995: Akcja „Noc
i mgła” w okupowanych przez III Rzeszę krajach zachodniej Europy : geneza,
założenia, realizacja / A. Konieczny; Og. zb. No 1858-1996 : Europa Środkowo
- Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej 1945-1975 / M. S.
Wolański; Og. zb. No 1930-1997 : Kryzys lat 80. w świadomości inteligentów /
M. Sumarczyński; Og. zb. No 1932-1997: Ziemie postulowane (ziemie nowe) w
prognozach i działaniach polskiego ruchu oporu 1939-1945; Og. zb. No 19401997 : Mniejszości narodowe w Polsce / pod red. Z. Kurcza; Og. zb. No 19451997 : Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918 / M. Pater; Og. zb.
No 1947-1997 : Studia historyczne i politologiczne / pod red. R. Gellesa i M. S.
Wolańskiego; Og. zb. No 1966-1997: Aurélien et Zénobie : l’unité ou la
division de l’Empire / T. Kotula; Og. zb. No 1983-1998 : Śląsk a wojna
powietrzna lat 1940-1944 / A. Konieczny; Og. zb. No 1998-1997: Tormersdorf,
Gruessau, Riebing : obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 19411943 / A. Konieczny; Og. zb. No 2005-1997 : Polski ruch socjalistyczny wobec
Niemiec okresu Republiki Weimarskiej 1919-1932 / J. Juchnowski; Og. zb. No
2096 -1999 : Unia Europejska a państwa członkowskie : współpraca na co
dzień / A. S. Bidwell.; Og. zb. No 2131-2001 : Mistyka śląska : mistrzowie
duchowości śląskiej : Jakub Boehme, Anioł Ślązak i Daniel Czepko / J. Kosian;
Og. zb. No 2402-2002: Historia Uniwersytetu Wrocławksiego 1702-2002 /
Teresa Kulak, Mieczysław Pater, Wojciech Wrzesiński; Og. zb. No 2440-2003:
Plutarch : O szczęściu czy dzielności Aleksandra / przekł. i oprac. Krzysztof
Nawotka; Og. zb. No 2576-2004: Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku /
wybór P. O. Löw; No 2145-2002: „Polska na królu pruskim zdobyta”. Ustrój,
administracja i sądownictwo doby Komisji Rządzącej w 1807 roku / J. A.
Golon; No 1623-1994: Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu
Wrocławskiego. T. 3; No 2652-2004 : Studia i materiały z dziejów
Uniwersytetu Wrocławskiego. T. 5; No 2985-2006 : Procesy lokacyjne miast w
Europie Środkowo-Wschodniej : materiały z konferencji międzynarodowej /
red. nauk. C. Buśko, M. Goliński, B. Kurkiewicz; No 3003-2007 : Gospodarka
w rzymskie prowincji Dacji Superior / M. Żmudziński
Antiquitas 1-1963 (og. zb. nr 11); 2-1966 (og. zb. nr 57); 3-1970 (og. zb. nr
118); 4-1974 (og. zb. nr 205); 5-1975 (og. zb. nr 256); 6-1978 (og. zb. nr 343);
T. 7-1978 (og. zb. nr 409) zob. druki zwarte ZHS: Adamczyk H.: Kartagina a
Rzym...; T. 8-1979 (og. zb. nr 449) zob. druki zwarte ZHS: 1500-lecie upadku
Cesarstwa Rzymskiego; T. 9-1983 (og. zb. nr 497); T. 10-1983 (og. zb. nr 598);
T. 11-1984 (og. zb. nr 611); T. 12-1984 (og. zb. nr 722); T. 13-1987 (og. zb. nr
929; T. 14-1988 (og. zb. nr 930); T. 15-1992 (og. zb. nr 1217); T. 16-1992 (og.
zb. nr 1263); T. 17-1992 (og. zb. nr 1294) : Kryzys III wieku w zachodnich
prowincjach Cesarstwa Rzymskiego / T. Kotula; T. 18-1993 (og. zb. nr 1435) :
Studia z dziejów Grecji i Rzymu; T. 19-1994 (og. zb. nr 1499); T. 20-1994 (og.
zb. nr 1612) : Cesarz Klaudiusz II i bellum Gothicum / T. Kotula; T. 21-1995
(og. zb. nr 1682) : Kryzysy państwa rzymskiego : Republika i Cesarstwo / pod
red. T. Kotuli i A. Ładomirskiego; T. 22-1997 (og. zb. nr 1874) : Les elites
provinciales sous le Haut - Empire romain / red. T. Kutula, A. Ładomirski; T.
23-1997 (og. zb. nr 1955); T. 24-1999 (og. zb. nr 2075); T. 26-2002: Études de
démographie du monde Gréco-Romain / textes réunis par Wieslaw Suder (og.
zb. nr 2425); T. 27-2005 (og. zb. nr 2828) : Fastes des protococmes des cites
crétoises sous le haut empire / A. Pałuchowski; T. 29-2007 (og. zb. nr 2992) :
Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi / pod red. K. Nawotki I M. Pawlak przy współ.
A. Pałuchowskiego i A. Wojciechowskiej; T. 30-2008 (og. zb. nr 3110) : La
coloration socjale des noms de personnes grecs sur l`ex ample des notables
crétois sous le haut empire / pod red. A. Pałuchowskiego; T. 31-2010 (og. zb. nr
3213) pod red. M. Pawlak; T. 32-2010 (og. zb. nr 3229) : Winiarczyk M. Utopie
w Grecji hellenistycznej.; T. 33-2012; : M. Winiarczyk : Euhemer z Messeny.
Życie i dzieło „Święta Historia”(og. zb. No 3419)
Bibliotekoznawstwo 1-1955; 2-1956; 5-1968; 7-1978: 500-lecie polskiego
słowa drukowanego na Śląsku : materiały sesji naukowej 9-11 X 1975,
Wrocław / red. K. Maleczyńska; 8-1976: Drukarstwo w Rzeczypospolitej
Krakowskiej i Galicji Zachodniej w latach 1815-1860 / A. Aleksiewicz; 111985: Z dziejów udostępniania książki w Polsce w okresie zaborów : studia i
materiały / pod red. K. Maleczyńskiej; 14-1991: Z dziejów księgozbiorów
mieszczańskich w Polsce 1506-1572 / K. Maleczyńska; 16-1993: Dzieje
drukarstwa muzycznego w Polsce do końca XVIII w. / M. Przywecka-Samecka;
18-1992 (og. zb. nr 1488) : Historia drukarstwa Galicji Wschodniej w latach
1815-1860 / A. Majkowska-Aleksiewicz; 20-1996: Biblioteki i bibliotekarstwo
zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w. / M.
Pidłypczak-Majerowicz; 25-2005 (og. zb. nr 2785) : Koredczuk B. : Początki
teorii bibliologii. Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802-1804) Gabriela
Etienne`a Peignota. Analiza i recepcja; 27-2008 (og. zb. nr 3024 ) pod red. M.
Komzy; 28-2009 (og. zb. nr 3167) : Komza M. : Świat w obrazach. Zbiory
graficzne w instytucjach kultury-ich typologia, organizacja i funkcje; 29-2010
(og. zb. nr 3285) pod red. M. Komzy
Bibliothecalia Wratislaviensia
1-1995: Zarys historii Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu / J. Ożóg; 2-1995; 3-1995: Katalog
mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze
zbioru Królewskiego Gimnazjum w Brzegu / A. Kolbuszewska; 4-1997: L’Orse
de Wrocław (Rehdigeranus 107) / M. P. Arnaud-Lindet; 5-1999: Biblioteki
klasztorne dominikanów na Śląsku (1239-1810) / K. Zawadzka; 6-2001:
Inwentarz księgozbioru dawnej biblioteki ewangelickiego kościoła zamkowego
obecnie kościoła parafialnego pw. Św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy / M.
Samocka-Lipińska
Classica Wratislaviensia
T. 1-1961 / pod red. J. Łanowskiego; T. 3- 1968 (og. zb. nr 73) / pod red. J.
Łanowskiego; T. 5-1972 (og. zb. nr 158) : Bizancjum. Pięć wykładów / J.
Irmscher; T. 22-2001 (og. zb. nr 2287) / pod red. J. Łanowskiego; T. 23-2004
(og. zb. nr 2559) : T. 24-2004 (og. zb. nr 2656) : Thaleia; humor w antyku / pod
red. G. Malinowskiego; T. 26-2005 (og. zb. nr 2715) : Euterpe, Terpsichore,
Erato : Liryka grecka i jej recepcja / pod red. M. Wróbel; T. 27-2007 (og. zb. nr
2972) / pod red. L. Stankiewicz
Ethnologica 1-1993: „Swoi” i „obcy” na Górnym Śląsku od 1945 roku :
środowisko miejskie / E. Kłosek
Filozofia 11-1993: Kant i Hegel : dwa szkice z dziejów niemieckiej myśli
etycznej / K. Bal; 13-1993: Filozoficzne podłoże rozłamu chrześcijaństwa / A.
Siemianowski; 28-1998: Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa / pod
red. M. Manikowskiego; 30-1996: Proces hellenizacji chrześcijaństwa i
programy jego dehellenizacji / A. Siemianowski; 34-1999 (og. zb. nr 2087) :
Problem transcendencji a kultura współczesna w koncepcji Leszka
Kołakowskiego / L. Dąbkowski; 41- 2003 (og. zb. nr 2514) : Prawda a metoda.
Cz. I : Aporie myśli współczesnej / pod red. J. Jaskóły i A. Olejarczyk; 44-2006
(og. zb. nr 2856) : Prawda a metoda. Cz. II : O prawdzie / pod red. J. Jaskóły i
A. Olejarczyk
Germanica Wratislaviensia 50-1986: Literatura polityczna okresu Wiosny
Ludów w Austrii, Niemczech i Polsce; 80-1990: Deutsche Romantic und
franzoesische Revolution : Internationales Kolloquium, Karpacz 28. IX. – 2. X.
1987; 87-1991: Niederlaendische Einfluesse auf die Sprachtheorie von Justus
Georg Schottelius / S. Kiedroń; 94-1992: Gerhart Hauptmann w krytyce
polskiej 1945-1990; 106-1994: Gerhart Hauptmann : życie i twórczość do 1914
r. / P. Knapik; 114-1996: Aufklaerung in Schlesien im europaeischen
Spannungsfeld : Tradition, Diskurse, Wirkungen / hrsg. von W. Kunicki
Historia 1-1957 og. zb. nr 8); 2-1959 (og. zb. nr 13); 3-1960 (og. zb. nr 23); 41960 (og. zb. nr 29); 5-1961 (og. zb. nr 30); 6-1962 (og. zb. nr 6); 7-1962 (og.
zb. nr 7) : Zjazd Głogowski / R. Heck; 8-1964 (og. zb. nr 23); 9-1965 (og. zb. nr
36); 10-1965 (og. zb. nr 37); 11-1965 (OG. ZB. NR 38) : Gospodarstwo
wiejskie w dobrach pszczyńskich od połowy XVII do początku XIX wieku; 121966 (og. zb. nr 54); 13-1967 (og. zb. nr 66); 14-1968 (og. zb. nr 70); 15-1969
(og. zb. nr 97); 16-1969 (og. zb. nr 108); 17-1970 (og. zb. nr 109); 18-1970 (og.
zb. nr 123); 19-1970 og. zb. nr 126); 20-1971 (og. zb. nr 137) : Zagadnienia
społeczno - polityczne z dziejów Śląska / red. S. Michalkiewicz; 21-1972 (og.
zb. nr 155); 22-1972 (og. zb. nr 178) : Zagadnienia społeczno - polityczne z
dziejów Śląska / red. S. Michalkiewicz; 23-1974 (og. zb. nr 195); 24-1973 (og.
zb. nr 201); 25-1974 (og. zb. nr 225); 26-1974 (og. zb. nr 226); 27-1976 (og. zb.
nr 279) : Badania z dziejów gospodarczych / red. M. Haising. Z. Kwaśny; 281977 (og. zb. nr 283); 29-1977 (og. zb. nr 355); 30-1978 (og. zb. nr 461) :
Studia z dziejów gospodarczych / red. Z. Kwaśny; 31-1979 (og. zb. nr 477) zob.
druki zwarte: Uchwalanie konstytucji na sejmach w XVI-XVIII w. / red. S.
Ochmann; 32-1980 (og. zb. nr 495) zob. druki zwarte: Z zagadnień oświaty i
wychowania w Polsce i na Zaolziu / red. R. Gelles; 33-1980 (og. zb. nr 499);
34-1981 (og. zb. nr 504) : Studia z dziejów ustroju i skarbowości
Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. / red. K. Matwijowski; 36-1981 (og. zb. nr
543) : Studia historyczne poświęcone Prof. Henrykowi Zielińskiemu / red. A.
Juzwenko, W. Wrzesiński; 37-1985 (og. zb. nr 606) : Kalendarze polskie
czasów saskich / B. Rok; 38-1983 (og. zb. nr 549) : Po Cecorze i podczas wojny
chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621 / J. Pietrzak; 39-1983 (og. zb. nr 570) :
Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połwoie XIX wieku / Z.
Kwaśny; 40-1984 (og. zb. nr 603) : Władza książęca na Śląsku w XIII wieku / J.
Mularczyk; 41-1986 (og. zb. nr 682) : Propaganda polityczna stronnictw przed
referendum z 30.IV.1946 / T. Marczak; 42-1984 (og. zb. nr 683); 43-1989 (og.
zb. nr 796) : Rzemiosło w miastach śląskich w roku 1762-1763; 44-1986 (og.
zb. nr 671) : Studia nad przemianami społecznymi na Górnym Śląsku w XIX i
na początku XX wieku / pod red. L. Wiatrowskiego; 45-1985 (og. zb. nr 705) :
Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 / S. Ochmann; 46-1985 (og. zb. nr
725) : Z dziejów Wrocławia w XIX-XX wieku / pod red. M. Patera; 47-1984
(og. zb. nr 726) : Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego / pod red. K.
Matwijowskiego; 48-1984 (og. zb. nr 732) : Władysław Czapliński jako uczony
i wychowawca / red. K. Matwijowski; 49-1990 (og. zb. nr 733) : A study of the
age and sex structure of population in the western provincies of the Roman
Empire / W. Suder; 50-1985 (og. zb. nr 800); 51-1987 (og. zb. nr 801) : Badania
z dziejów społecznych i gospodarczych / pod red. Z. Kwaśnego; 52-1985 (og.
zb. nr 829) : Studia z dziejów Oławy / pod red. K. Matwijowskiego; 53-1990
(og. zb. nr 832) : Studia z dziejów ziemi kłodzkiej / pod red. R. Gładkiewicza;
54-1988 (og. zb. nr 836) : Dokumenty i kancelarie książęce na Pomorzu
Zachodnim do końca XIII w. / K. Bobowski; 55-1990 (og. zb. nr 849) :
Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku / L. A. Tyszkiewicz;
56-1987 (og. zb. nr 865) : Ruch narodowosocjalistyczny w prowincjach
śląskich / F. Biały; 57-1987 (og. zb. nr 890) : W przygaszonym blasku wiktorii
chocimskiej / J. Pietrzak; 58-1986 (og. zb. nr 898) : Rola szkoły niemieckiej w
kształtowaniu obrazu Polski i Polaków w okresie międzywojennym / R. Gelles;
59-1988 (og. zb. nr 902) : Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich w latach
1250-1331 / R. Żerelik; 60-1987 (og. zb. nr 903) : Studia i materiały z dziejów
Oławy / pod red. K. Matwijowskiego; 61-1985 (og. zb. nr 909) : Sejm
grodzieński 1678-1679 / K. Matwijowski; 62-1988 (og. zb. nr 910); 63-1991
(og. zb. nr 924) : Słowianie w historiografii wczesnego średniowiecza od
połowy VI do połowy VII wieku / L. Tyszkiewicz; 64-1988 (og. zb. nr 925) :
Studia nad społeczeństwem Górnego Śląska w XIX i na początku XX w.; 651990 (og. zb. nr 944) : Kancelaria oraz dokumenty biskupów i kapituły w
Kamieniu do końca XIII w. / K. Bobowski; 66-1988 (og. zb. nr 945) : Studia z
dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej / pod red. K. Matwijowskiego i Z.
Wójcika; 67-1988 (og. zb. nr 960) : Polskie terytoria plemienne w świetle
toponimów obronnych / J. Jankowski; 68-1988 (og. zb. nr 962) : Koncepcje
polityki zagranicznej konserwatystów polskich w latach 1918-1926 / E.
Czapiewski; 69-1989 (og. zb. nr 979) : Studia z dziejów średniowiecza
polskiego i powszechnego / pod red. W. Korty; 70-1990 (og. zb. nr 980) :
Studia z dziejów Środy Śląskiej, regionu i prawa średzkiego / pod red. R.
Gładkiewicza; 71-1988 (og. zb. nr 1059) : Studia z dziejów nowożytnych / pod
red. K. Matwijowskiego; 72-1989 (og. zb. nr 1068) : Materiały do dziejów
Głogowa / pod red. K. Matwijowskiego; 73-1991 (og. zb. nr 1078) :
Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w dargunie do końca XIII w. /
K. Bobowski; 74-1990 (og. zb. nr 1100) : Śląsk, Polska, Niemcy / red. K.
Matwijowski, W. Wrzesiński; 75-1990 (og. zb. nr 1108) : Z dziejów i tradycji
Srebrnego Wieku. Studia i materiały / pod red. J. Pietrzaka; 76-1989 (og. zb. nr
1112) : Źródłoznawstwo i studia historyczne / pod red. K. Bobowskiego; 771991 (og. zb. nr 1129) : Wyzwoleńcy w Pompejach. Studium stosunków
ekonomicznych w kampańskim mieście / A. Łoś; 78-1991 (og. zb. nr 1135) :
Studia z dziejów XIX i XX wieku / pod red. W. Wrzesińskiego; 79-1991 (og.
zb. nr 1136) : Wokół stereotypów Polaków i Niemców / pod red. W.
Wrzesińskiego; 80-1989 (og. zb. nr 1147) : Jan Ludwik Popławski 1854-1908.
Biografia polityczna / T. Kulak; 81-1994 (og. zb. nr 1162) : Polska - Śląsk Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w
średniowieczu / red. R. Gładkiewicz; 82-1991 (og. zb. nr 1163); 83-1989 (og.
zb. nr 1172) : Jakub Sobieski 1590-1646. Parlamentarzysta, polityk, podróżnik i
pamiętnikarz / J. Długosz; 84-1991 (og. zb. nr 1182) : Z dziejów ludności
żydowskiej na Śląsku; 85-1991 (og. zb. nr 1333) : Podstawy gospodarcze
mieszczaństwa wrocławskiego w XIII w. / M. Goliński; 86-1992 (og. zb. nr
1234) : Społeczne ogniwa opieki lekarskiej i służby sanitarnej komitetów
obywatelskich Warszawy i Guberni Warszawskiej 1914-1916 / E. Więckowska;
87-1990 (og. zb. nr 1248) : Myśl polityczna polskich komunistów w latach
1939-1944 / S. Ciesielski; 88-1992 (og. zb. nr 1267) : Najstarszy kopiarz
klasztoru cystersów w Henrykowie / A. Bruder; 89-1992 (og. zb. nr 1273) :
"Gazeta Lwowska" 1941-1944 / G. Hryciuk; 90-1992 (og. zb. nr 1274) :
Wrocławskie studia z dziejów najnowszych / pod red. W. Wrzesińskiego; 91-
1992 (og. zb. nr 1282) : Ludzie Oławy. Studia, szkice i materiały; 92-1991 (og.
zb. nr 1258) : Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku / R. Żerelik; 931992 (og. zb. nr 1293) : Księgi robocizn chłopów z dóbr pszczyńskich z 1764
roku / do druku przygot. L. Wiatrowski; 94-1991 (og. zb. nr 1315) : Dokumenty
i kancelaria księcia legnickiego Henryka V Grubego / A. Wałkówski; 95-1991
(og. zb. nr 1331) : Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów
saskich / B. Rok; 96-1992 (og. zb. nr 1335) : Dzieje Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894-1918 / W. Wojkiewicz - Rok; 971992 (og. zb. nr 1361) : Kultura użytkowa gruntów uprawnych, lasów i wód na
Śląsku od XV do XX wieku / A. Nyrek; 98-1993 (og. zb. nr 1362) : Kultura
średniowieczna Śląska. Pierwiastki rodzime i obce. Zbiór studiów / pod red. K.
Bobowskiego; 99-1993 (og. zb. nr 1363) : Sejm Wileński 1922 roku. Idea i jej
realizacja / A. Srebrakowski; 100-1991 (og. zb. nr 1379) : Praktyka
parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy / S. Hołdys; 101-1992 (og.
zb. nr 1386) : Studia średniowieczne / pod red. W. Korty; 102-1992 (og. zb. nr
1418) : Studia i materiały z czasów Jana III Sobieskiego / K. Matwijowskiego;
103-1992 (og. zb. nr 1421) : Orientacja austro - polska w latach I wojny
światowej (do aktu 5 listopada 1916 roku) / W. Suleja; 104-1993 (og. zb. nr
1442) : Materiały i studia źródłoznawcze / pod red. K. Bobowskiego; 105-1993
(og. zb. nr 1466) : Przemiany w strukturze społeczno - zawodowej i
demograficznej ludności Opola w drugiej połowie XIX i na poczatku XX wieku
na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC / E. Kościk; 106-1993 (og. zb. nr
1471): Studia historyczne : ustrój, Kościół, militaria / pod red. K. Bobowskiego
107-1993 (og. zb. nr 1482) : Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie,
genealogia, rozsiedlenie / M. L. Wójcik; 108-1993 (og. zb. nr 1500) : Józef
Leszczyński jako uczony i nauczyciel / pod red. K. Matwijowskiego; 109-1993
(og. zb. nr 1501) : Studia i materiały źródłowe z dziejów nowożytnych / pod
red. K. Matwijowskiego; 110-1993 (og. zb. nr 1502) : Konstytucja 3 Maja z
perspektywy dwusetnej rocznicy (1791-1991) / pod red. T. Kulak; 111-1993
(og. zb. nr 1532) : Studia z dziejów prowincji galicyjskiej / pod red. A. Galosa;
112-1993 (og. zb. nr 1534) : Rodzina chłopska w świtle swoich antroponimów /
M. Górny; 113-1993 (og. zb. nr 1540) : Rodowód Wierzbinów do końca XIV w.
Genealogia i rozsiedlenie / A. Tarnas - Tomczyk; 114-1993 (og. zb. nr 1554) :
Wokół stereotypów Niemców i Polaków / pod red. W. Wrzesińskiego; 1151993 (og. zb. nr 1559) : Ceny zboża i jego przetworów oraz owoców i warzyw
we Wrocławiu w latach 1506-1618 / M. Wolański; 116-1994 (og. zb. nr 1636) :
Polska - kresy - Polacy. Studia historyczne / pod red. S. Ciesielskiego, T..
Kulak, K. Matwijowskiego; 117-1995 (og. zb. nr 1666) : Śląskie studia
demograficzne. Śluby / pod red. Z. Kwaśnego; 118-1995 (og. zb. nr 1668) :
Wrocławskie studia z historii najnowszej / pod red. W. Wrzesińskiego; 1191995 (og. zb. nr 1673) : Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej / B.
Rok; 120-1994 (og. zb. nr 1676) : Kloto, Lachesis, Atropos. Studia społeczno demograficzne i medyczne z historii starożytnego Rzymu / W. Suder; 121-1995
(og. zb. nr 1725) : Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka
Józewskiego 1892-1981 / J. Kęsik; 122-1995 (og. zb. nr 1797) : Wizje ustroju
państwa w polskiej myśli historycznej lat 1918-1939. Ze studiów nad dziejami
polskiej myśli politycznej / K. Kawalec; 123-1995 (og. zb. nr 1798) : Granica
zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944-1950 / T. Marczak;
124-1996 (og zb. No 1799) : "Dobrze urodzeni" i "dorobkiewicze". Studium
socjologiczne elit miast kampańskich od Augusta do Domicjana / A. Łoś; 1251996 (og zb. No 1825) : Śląskie studia demograficzne. T. 3. Zgony / pod red. Z.
Kwaśnego; 126-1996 (og zb. No 1828) : Ceny we Wrocławiu w latach 15061618 / M. Wolański; 127-1996 (og zb. No 1829) : Polska i Polacy w czeskiej
opinii publicznej w okresie międzywojennym / G. Pańko; 128-1996 (og zb. No
1855) : Księga ślubów parafii radzionkowskiej z lat 1801-1850 / wyd. i
wstępem opatrzył Z. Kwaśny; 129-1997 (og zb. No 1863) : Śmierć w dawnej
Europie. Zbiór studiów / pod red. M. Derwicha; 130-1997 (og zb. No 1901) :
Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946. Studia / pod
red. S. Ciesielskiego; 131-1997 (og zb. No 1959) : Księga chrztów parafii
radzionkowskiej z lat 1811-1850 / wyd. Z. Kwaśny; 132-1997 (og zb. No 1962)
: Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873 / Z. Fras; 1331998 (og zb. No 2001) : Księga pogrzebów parafii radzionkowskiej z lat 18111850 / wyd. Z. Kwaśny; 134-1997 (og zb. No 2010) : Socjotopografia
późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń - podatnicy - rzemiosło) / M.
Goliński; 135-1998 (og zb. No 2019) : Monastycyzm benedyktyński w
średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy / M. Derwich; 136-1998
(og zb. No 2067) : Śląskie studia demograficzne. T. 4 / pod red. Z. Kwaśnego;
137-1998 (og zb. No 2092) : Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie
polskiej polityki wojskowej 1918-1939 / J. Kęsik; 138-1999 (og zb. No 2167) :
Wrocław 1956 / S. Ciesielski; 139-1999 (og zb. No 2170) : Dokumenty i
kancelarie książąt opolsko - raciborskich do początków XIV w. / M. L. Wójcik;
140-2000 (og zb. No 2201) : Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na
Śląsku / J. Maroń; 141-2000 (og zb. No 2203) : Wokół socjotopografii
póżnośredniowiecznej Świdnicy. Cz. 1 / M. Goliński; 142-2000 (og zb. No
2222) : Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIIIXVI wieku / G. Wąs; 143-2001 (og zb. No 2234) : Kronika klasztoru
kanoników regularnych w Kłodzku: ze studiów nad średniowiecznym
dziejopisarstwem klasztornym / W. Mrozowicz; 144-2000 (og zb. No 2235) :
Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik
niemieckich XI-XII wieku / S. Rosik; 146-2000 (og zb. No 2257) : Ludność
żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950 / B. Szaynok; 147-2000 (og zb. No
2258) : Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo -
doktryna - praktyka. T. 1,2 / S. Ochman - Staniszewska, Z. Staniszewski; 1482002 (og zb. No 2267) : Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w
latach 1944-1950 / E. Więckowska; 149-2002 (og zb. No 2270) : Polska
niepodległa wobec Skandynawii 1918-1939 / P. Jaworski; 150-2000 (og zb. No
2281) : Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych
Józefa Ignacego Kraszewskiego / E. Czapiewski; 153-2001: Origines mundi,
gentium et civitatum / pod red. Stanisław Rosika i Pzremysława Wiszewskiego
(og. zb. nr 2339); 154-2002: Od Franciszka Józefa do małych ojczyzn : tom
poświęcony pamięci Zbigniewa Frasa / pod red. Marka Górnego (og. zb. nr
2363); 155-2002: Studia z dziejów Europy Wschodniej, t. 1 / pod red.
Stanisława Ciesielskiego (og. zb. nr 2369); 156-2002: Le cultes privés á Pompéi
/ Anna Krzyszkowska (og. zb. nr 2385); 157-2002: Samuel Beniamin Klose
(1730-1798) : studium historiograficzno-źródłoznawcze / Lucyna Harc (og. zb.
nr 2389); 158-2002: Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie
wczesnego Cesarstwa / Małgorzata Pawlak (og. zb. nr 2341); 159-2002: Listy
Jana Andrzeja Morstina / zebrała i oprac. Stefania Ochmann-Staniszewska (og.
zb. no 2458); 160-2003 (og. zb. nr 2467): Census populi : demografia
starożytnego Rzymu / Wiesław Suder; 161-2002 (og. zb. no 2478): Imago narrat
: obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich / pod red. Stanisława
Rosika i Przemysława Wiszewskiego; 162-2003 (og. zb. no 2487): Obraz
sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej / Karol
Sanojca; 163-2003 (og. zb. no 2512): Studia z historii średniowiecza / pod red.
Mateusza Golińskiego; 164-2003 (og. zb. no 2522): Otwarte okno w „żelaznej
kurtynie” : polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski
(październik 1956 – styczeń 1961) / Jakub Tyszkiewicz; 165-2003 (og. zb. no
2529): Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy. Cz. 2 / Mateusz
Goliński; 166-2003 (og. zb. no 2536): Studia z dziejów Europy Wschodniej, t.
2: Rosja-Czeczenia : dwa stulecia konfliktu / Stanisław Ciesielski; 167-2003
(og. zb. no 2569): Wrocław okazjonalna stolica Polski : wokół powojennych
obchodów rocznic historycznych / Grzegorz Strauchold; 168-2004 (og. zb. nr
2650) : Polska a Europa (X-XX wiek) / pod red. W. Wrzesińskiego; 169-2005 (
og. zn. nr 2660) : Kaspar von Schwenckfeld : myśl i działalność do 1534 roku /
G. Wąs; 170-2004 (og. zb. nr 2675) : Ad fontes : o naturze źródła historycznego
/ pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego; 171-2005 (og. zb. nr 2783) : Causa
creandi : o pragmatyce źródła historycznego / pod red. S. Rosika i P.
Wiszewskiego; 172-2005 (og. zb. nr 2839) : Spór o nowoczesność :
konfrontacje postaw środowisk twórczych i odbiorców sztuki we Wrocławiu w
latach 1900-1932 / J. Nowosielska-Sobel; 173-2006 (og, zb. nr 2852) :
Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku ;
studium z historii kredytu i kultury materialnej / M. Goliński; 174-2007 (og. zb.
nr 2930) : polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-1975 /
K. Ruchniewicz; 175-2006 ; Mundur hominis : cywilizacja, kultura, natura /
pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego; 176-2007(og. zb. nr 3049) : Cor hominis
: Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością / pod
red. S. Rosika i P. Wiszewskiego; 177-2008 ( og. zb. nr 3080): Hominem
quaerere. Człowiek w źródle historycznym / pod red. S. Rosika i P.
Wiszewskiego; 178-2009 (og. zb. nr 3148) : Religia i polityka. Kwestie
wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku / pod red. L. Harc
i G. Wąs; 179-2010 (og. zb. nr 3239) : Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953.
Wybrane aspekty . M. Ruchniewicz; 180-2011 (og. zb. nr 3275) : Wokół teorii
rewolucji militarnej. Wybrane problemy. J. Maroń; 181-2011 (og. zb. nr 3286) :
Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji. Legniccy i pruscy ewangelicy
wobec wczesno reformacyjnych problemów. G. Wąs; 182-2011 (og. zb. nr
3329) : Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. Między pulpitem
średniowiecznego skryby a „warsztatem” współczesnego badacza. L. Spychała;
183-2011 (og. zb. 3348) : Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w
okresie rządów Johna F. Kennedy`ego. J. Tyszkiewicz; 184-2011 (og. zb. 3394)
: Ustrój-polityka-kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii OchmannStaniszewskiej pod red. J. Maronia i R. Kołodzieja; 185-2012 (og. zb. 3402) :
Nsjstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich. Rościsław
Żerelik; 186-2013 (og.zb.4391) : Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej
; ruch ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym Śląska (18711933). Joanna Nowosielska-Sobel.
Historia Sztuki 2-1986 (og zb. No 819) : Treści i funkcje ideowe sztuki
śląskiej reformacji 1520-1650 / J. Harasimowicz; 9-1996: Wtajemniczenia :
studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku / W. Okoń (og. zb. nr 1765); 10-1996
(og zb. No 1826) : Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św.
Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki / pod red. M. Zlata; 11-1996 (og
zb. No 1827) : Sztuka - Wiara - Uczucie. Alexis Langer - śląski architekt
neogotyku / A. Zabłocka – Kos; 16-2002 (og. zb. nr 2333) : Stygnąca planeta.
Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii / W. Okoń
Nauki Polityczne 1-1971 (og zb. nr 153); 2-1973 (og zb. nr 176); 3-1974 (og
zb. nr 218); 18-1983 (og zb. nr 552); 22-1984 (og. zb. nr 753): W XXX
rocznicę Ukałdu Zgorzeleckiego / pod red. K. Fiedora; 26-1987 (og zb. nr 863)
: Europejskie doktryny porozumienia i współpracy gospodarczej w XX w. T. 1;
27-1986 (og. zb. nr 871): Polskie pratie i organizacje polityczne w kraju wobec
problemu niemieckiego w latach 1949-1969 / M. S. Wolański; 29-1986 (og. zb.
nr 986): Edukacja polityczna w szkolnictwie amerykańskim po II wojnie
światowej : koncepcje teoretyczne i praktyka / A. Jabłoński; 33-1988 (og zb. nr
971) : Kronika życia politycznego w Polsce w 1983 roku / red. B. Pasierb; 341989 (og zb. nr 1023) : Studia z dziejów najnowszych / red. R. Gelles, B.
Pasierb; 37-1989 (og. zb. nr 1070): Wrocław w latach Wielkiej Wojny 19141918 / R. Gelles; 39-1991 (og zb. nr 1090) : Pluralizm światopoglądowy w
koncepcjach politycznych Pax, ChSS, PZKS / H. Lisicka; 40-1989 (og zb. nr
1091) : Polskie inicjatywy w sprawie broni nuklearnej w Europie Środkowej
1957-1964 / T. Łoś-Nowak; 41-1990 (og zb. nr 1101) : Prasa polskich
ugrupowań politycznych II Rzeczypospolitej wobec koncepcji rozbrojenia
moralnego / E. Stadtmueller-Wyborska; 42-1991 (og zb. nr 1140) :
Ideologiczne, społeczne i polityczne podłoże konfiktów społecznych w Polsce i
Jugosławii; 46-1990 (og zb. nr 1177) : Polacy w Związku Radzieckim w latach
1921-1939 / M. Iwanow; 47-1991 (og zb. nr 1187) : Europejskie doktryny
porozumienia i współpracy gospodarczej w XX wieku; 48-1991 (og zb. nr
1198) : Plan Rapackiego a bezpieczeństwo europejskie / pod red. T. ŁośNowak; 51-1992 (og zb. nr 1257) : Republika Federalna Niemiec wobec
rozbrojenia, odprężenia i bezpieczeństwa międzynarodowego / pod red. K.
Fiedora
Nauki Społeczne 1-1961 (og zb. nr 41) : Jedność i podział władzy w Polsce
Ludowej / W. Zamkowski
Niemcoznawstwo 1-1994: Niemcy na Dolny Śląsku w latach 1945-1970) /
Beata Ociepka (og. zb. nr 1396); 2-1993 (og zb. No 1511) : Niemiecki ruch
obrońców pokoju 1892-1933 / K. Fiedor; 3-1993: Polityczne determinanty
polsko-wschodnioniemieckich stosunków przygranicznych 1949-1990 / L.
Koćwin (og. zb. nr 1535); 4-1994 (og zb. No 1657) : Polskie nurty polityczne
wobec Niemiec w latach 1871-1918 / E. Stadtmueller; 5-1995 (og zb. No 1664)
: Wybrane problemy historii Polski i Niemiec XIX i XX wieku / pod red. R.
Gellesa; 6-1996 (og zb. No 1789) : Wybrane problemy historii Polski i Niemiec
XIX i XX wieku / pod red. K. Fiedora; 7-1997: Związek Wypędzonych w
systemie politycznym RFN i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie 19821992 / Beata Ociepka (og. zb. nr 1918); 8-1998: Wybrane probelmy historii
Polski i Niemiec XIX i XX wieku / pod red. K. Fiedora i E. Stadtmueller (og.
zb. nr 2056); 9-2000: Między traktatem wersalskim a NATO : wybrane
problemy polityczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Austrii (og. zb. nr 2192);
10-2001: Wrocławskie targi i wystawy w systemie propagandy hitlerowskiej w
latach 1933-1944 / A. Kamiński (og. zb. nr 2273); 11-2002: Węzłowe problemy
Niemiec XX-XXI wieku / pod red. K. Fiedora i M. S. Wolańskiego (og. zb. nr
2340); 12-2003: Polska, Niemcy, Europa u progu XXI wieku / pod red. K.
Fiedora i M. S. Wolańskiego (og. zb. nr 2507); 13-2004 (og. zb. nr 2670) :
Niemcy-Europa-Śląsk : problemy społeczno-polityczne / pod red. R. Gellesa i
M. S. Wolańskiego; 14-2006 (og. zb. nr 2869) : Niemcy w stosunkach
międzynarodowych w XX i XXI wieku / pod red. R. Gellesa; 17-2009 (og. zb.
nr 3177) : Od podziału do jedności. Powojenne Niemcy 1945-1949-1989-2009/
pod red. R. Gellesa; 18-2010 (og. zb. nr 3276) : Zjednoczone Niemcy. Polityka
zewnętrzna i sprawy wewnątrzniemieckie / pod red. R. Gellesa; 19-2011 : R :
Republika Federalna Niemiec : Ustrój, społeczeństwo, gospodarka…/ pod red.
K. Gelles.; 20-2012 : Niemcy we współczesnym świecie. Problemy społecznopolityczne / pod red. K. Gelles.; 21-2013 : Republika Federalna Niemiec.
Przemiany i wyzwania / pod red. K. Gelles. . 22-2014 : Niemcy Współczesne /
pod red. K. Gelles.
Politologia 1-1991 (og. zb. nr 1357): Dylematy i poszukiwania : studia nad
polską myślą socjalistyczną 1939-1948 / Stanisław Ciesielski, J. Juchnowski; 41992 (og zb. nr 1395) : Prasa na Dolnym Śląsku 1945-1948 / S. Dąbrowski; 61992 (og zb. nr 1431) : Środowiska emigracyjne w Londynie i Paryżu a kwestia
stosunków polsko - niemieckich (1949-1972) / M. S. Wolański; 8-1993 (og zb.
nr 1492) : Polska a Liga Narodów : Kwestie terytorialne w latach 1920-1925 /
Z. K. Cesarz; 9-1993 (og zb. nr 1576) : Proces narodowościowej fransformacji
dolnoślązaków do początków XX wieku / W. Bokajło; 12-1994 (og zb. nr 1656)
: Polacy na Ukrainie w latach 1921-1939 / J. M. Kupczak; 13-1994 (og zb. nr
1665) : Studia nad współczesną polską myślą polityczną / pod red. C.
Lewandowskiego i M. S. Wolańskiego;14-1995 (og. zb. nr 1737): Koncepcja
Europy Konrada Adenauera i jej realizacja w praktyce politycznej w latach
1945-1954; 15-1995 (og. zb. nr 1761) : Proces kształtowania się systemu
partyjnego w Polsce po 1989 roku / W. Jednaka; 16-1995 (og. zb. nr 1783) :
Socjaldemokracja w Europie Zachodniej. Studium porównawcze / A.
Antoszewski i R. Herbut; 18-1996 (og. zb. nr 1803) : Polskie prace
przygotowawcze do Traktatu Pokojowego z Niemcami 1916-1948. Instytucje ludzie - problemy / B. Pasierb; 19-1996 (og. zb. nr 1832) : Systemy partyjne w
Europie Zachodniej - ciągłość i zmiana. Studium porównawcze / R. Herbut; 201996 (og. zb. nr 1914) : Studia z teorii polityki, kultury politycznej i myśli
politycznej / pod red. W. Bokajły; 21-1997 (og. zb. nr 1991) : Z badań nad
współczesną historią i myślą polityczną / pod red. Cz. Lewandowskiego; 221998 (og. zb. nr 2049) : Z badań nad problematyką narodowościową państw
Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. J. Albina i J. M. Kupczaka; 23-1998
(og. zb. nr 2066) : Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 19761989 / K. Rogaczewska; 24-1999 (og. zb. nr 2120) : System propagandy
politycznej oficjalnej PPS 1944-1948 / W. Kalicki; 25-1999 (og. zb. nr 2129) :
Ruch zawodowy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1950 / J. Tomaszewski; 272000 (og. zb. nr 2194) : Politologia Wrocławska. Księga jubileuszowa z okazji
30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego; 28-2000 (og. zb. nr
2204) : Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej / S.
Sroka; 29-2000 (og. zb. nr 2205): Z politologiczno-historycznych badań nad
najnowszymi dziejami Dolnego Śląska po II wojnie światowej / pod red. C.
Lewandowskiego i B. Rogowskiej; 30-2000 (og. zb. nr 2216): Współczesny
konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998) / K. Wandowicz;
Prace Filozoficzne 52-1988 (og. zb. nr 881, Socjologia 2) : Drobnomieszczaństwo w strukturze i świadomości społecznej / red. Z. Zagórski; 64-1990 (og. zb.
nr 1148, Socjologia 5) : Zachodnie i Północne Ziemie Polski z perspektywy
badań socjologicznych / pod red. W. Misiaka; 71-1992 (og. zb. nr 1317,
Historia filozofii 14) : Szkice z filozofii współczesnej
Prace Pedagogiczne 68-1990 (og zb. No 1076) : Edukacja a awans społeczny
plebejuszy 1764-1848 / M. Adamczyk; 77-1991 (og zb. No 1180) : Absolwenci
Uniwersytetu Wrocławskiego w społecznościach lokalnych / J. Kargul; 84-1992
(og zb. No 1229) : Oświata w Polsce w latach 1949-1956 / B. Potyrała; 95-1993
(og zb. No 1508) : Działalność pedagogiczna Waleriana Kalinki / S. Walasek;
102-1994 (og zb. No 1565) : Współpraca pijarów z Komisją Edukacji
Narodowej na terenie Korony / R. Stępień; 107-1995 (og. zb. nr 1736):
Nauczyciele szkół średnich w XIX i XX wieku jako grupa społeczna i ich wkład
w kulturę polską / pod red. M. Chamcówny i S. Walasek; 112-1996 (og. zb. nr
1843) : Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach
1914-1923 / S. Walasek; 116-1997 (og. zb. nr 1897) : Prywatne, średnie
ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 1867-1914 / A.
Bilewicz; 121-1997 (og. zb. nr 1933) : Niższe i średnie szkoły zawodowe w
Galicji doby autonomicznej / A. Ładyżyński; 127-1998: Studia z dziejów
oświaty i myśli pedagogicznej XIX-XX wieku / pod red. J. Szablickiej-Żak (og.
zb. nr 2076); 129-1998: Polskie szkolnictwo i oświata na Litwie / pod red. A.
Szerląg (og. zb. nr 2086)
Prawo 2-1956 (og. zb. nr 6); 19-1968 (og. zb. nr 74) : Państwo francuskie
wobec kwestii żydowskiej (1940-1944); 37-1972 (og. zb. nr 160) : Komuna
Paryska / pod red. J. Falenciaka; -1983 (og. zb. nr 490) : Służba dyplomatyczna
w Polsce czasów Insurekcji Kościuszkowskiej / E. Gomulski; 103-1982 (og. zb.
nr 583); 106-1985 (og. zb. nr 612); 117-1984 (og. zb. nr 689) : Dwa sejmy z
roku 1613 / J. Byliński; 119-1984 (og. zb. nr 715) : Ferdynand Lasalle (18251864) / E. Kundera; 137-1986 (og. zb. nr 823); 148-1988 (og. zb. nr 907) :
Przestrzenne dysproporcje gospodarczo - społeczne we Włoszech XIX i XX w.
i drogi ich przezwyciężania / W. Trznadel; 149-1989; 157-1988 (og. zb. nr
946): Sądy prawa polskiego na tle organizacji wymiaru sprawiedliwości
księstwa oleśnickiego XIV-XVIII w. / M. Ptak; 163-1990 (og. zb. nr 999):
Rządy faktyczne w Ameryce Południowej (1930-1979) / K. Complak; 176-1991
(og. zb. nr 1094) : Śląskie pokoje krajowe / P. Jurek; 191-1992 (og. zb. nr
1193); 194-1992 (og. zb. nr 1247): Studia historyczno-prawne / pod red. A.
Koniecznego; 197-1992 (og. zb. nr 1277); 198-1991 (og. zb. nr 1280): Prawo
własności a tzw. „rozwiązanie kwestii żydowskiej” w Niemczech hitlerowskich
/ F. Połomski; 201-1990 (og. zb. nr 1307): Sądownictwo konstytucyjne a
ochrona podstawowych praw obywatelskich : RFN, Austria, Szwajcaria / B.
Banaszak; 202-1992 (og. zb. nr 1308) : Determinanty liczebnego rozwoju
ludności małych miast Dolnego Śląska / E. Mika; 205-1992 (og. zb. nr 1312) :
"Noc kryształowa" i casus Herschela Grynszpana / K. Jonca; 206-1992 (og. zb.
nr 1313): Państwo, prawo, społeczeństwo : zbiór studiów / pod red. H. Rota;
207-1991 (og. zb. nr 1337): Doktryna rewolycyjnego konserwatyzmu wobec
narodowego socjalizmu 1921-1945 / M. Maciejewski; 210-1991 (og. zb. nr
1344) : Zgromadzenia i urzędy stanowe księstwa głogowskiego od początku
XIV w. do 1742 roku / M. Ptak; 213-1992 (og. zb. nr 1384) : Studia historyczno
- prawne; 214-1992 (og. zb. nr 1388) : Iudex w literaturze procesowej XII-XIII
wieku / E. Szymoszek; 215-1992 (og. zb. nr 1444): Studia historyczno-prawne;
218-1992 (og. zb. nr 1469) : Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych
na przykładzie 1715 roku / P. Jurek; 222-1993 (og. zb. nr 1477) : Studia
historyczno - prawne; 223-1993 (og. zb. nr 1493): Problemy tworzenia prawa w
państwie demokratycznym / pod red. K. Działochy; 224-1992 (og. zb. nr 1506):
Katastry śląskiego podatku szacunkowego (1527-1740) / K. Orzechowski; 2281995 (og. zb. nr 1719): Rada Obrony Państwa z 1920 roku : studium
prawnohistoryczne / P. K. Marszałek; 230-1994 (og. zb. nr 1609) : Rachunki
śląskich stanów (1527-1741). Studium źródłoznawcze / K. Orzechowski; 2331994 (og. zb. nr 1644) : Włączenie polskich ziem wschodnich do ZSRR (19391940). Problemy ustrojowe i prawne / J. Żołyński; 236-1994 (og. zb. nr 1648):
Parlament we współczesnej Ameryce Łacińskiej / K. Complak; 237-1995 (og.
zb. nr 1658): Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 1933-1945 :
organizacja i działalność / T. Kruszewski; 239-1995 (og. zb. nr 1691):
Obywatel a kontrola konstytucyjności prawa w Polsce i we Francji na tle
rozwiązań europejskich / pod red. A. Patrzałka; 240-1995 (og. zb. nr 1692):
Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego; 241-1995 (og. zb. nr
1707): Problemy prawno-polityczne transformacji ustrojowej w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. H. Rota; 243-1995 (og. zb. nr 1771):
Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego; 244-1995 (og. zb. nr
1772): Historia, prawo, państwo : zbiór studiów / pod red. S. Kaźmierczyka;
248-1996 (og. zb. nr 1849) : Doktryna "Socjalistów z Katedry" (1872-1918) / E.
Kundera; 249-1996 (og. zb. nr 1853) : Studia historyczno - prawne / pod red. A.
Koniecznego; 250-1997 (og. zb. nr 1854): Roman Rybarski (1887-1942) : z
historii polskiej myśli ekonomicznej i prawnoustrojowej pierwszej połowy XX
wieku / J. Chodorowski; 251-1996 (og. zb. nr 1876) : Studia historyczno demograficzne / pod red. T. Jurka i K. Matwijowskiego; 256-1997 (og. zb. nr
1953) : Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego; 261-1998 (og. zb.
nr 2070): Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego; 264-1999 (og.
zb. nr 2144): Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego; 270-2000
(og. zb. nr 2213): Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego; 2732001 (og. zb. nr 2294): Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego;
276-2002 (og. zb. nr 2367): Studia historycznoprawne / pod red. A.
Koniecznego; 277-2002 (og. zb. nr 2376): Przestępstwa okupacyjne w polskim
prawie karnym z lat 1944-1956 / A. Pasek; 278-2002 (og. zb. nr 2379): Prawo
karne w śląskich ordynacjach ziemskich / P. Wiązek; 280-2002 (og. zb. nr
2411): Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813-1815 :
organizacja i działalność / J. Przygrodzki; 283-2004 (og. zb. nr 2465) ; Zarys
dziejów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim / K. Nowacki; 284-2003 (og. zb.
nr 2489) : Opieka nad męskimi pupilami w prawie ateńskim / J. Romankiewicz;
285-2003 (og. zb. nr 2501): Studia historycznoprawne : tom dedykowany prof.
Kazimierzowi Orzechowskiemu / pod red. A. Koniecznego; 286-2003 (og. zb.
nr 2557): Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej / A.
Sulikowski; 288-2004 (og. zb. nr 2616) : Studia historycznoprawne / pod red.
K. Orzechowskiego; 290-2004 (og. zb. nr 2620) : Studia historycznoprawne /
pod red. A. Koniecznego; 291-2004 (og. zb. nr 2626) : Suwerenność w dobie
procesów integracyjnych i globalizacyjnych / J. Helios i J. Jedlicka; 294-2005
(og. zb. nr 2758) : Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego; 2982006 (og. zb. nr 2887) : Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego;
305-2008 (og. zb. nr 3063) : Studia historyczno prawne : tom poświęcony
pamięci profesora Edwarda Szymoszka / pod red. A. Koniecznego; 311-2010
(og. zb. nr 3270) : Studia Historycznoprawne : Tom poświęcony pamięci
Profesora Kazimierza Orzechowskiego / pod red. A Koniecznego, P. Jurka;
313-2011 (og. zb. 3375) : Studia historyczno-prawne / pod red. A. Koniecznego
i M. Ptaka.. ;314-2012( og. zb.3465) : studia historyczno prawne : Dla
uczczenia pamięci prof. Edmunda Kleina pod red. A. Koniecznego i M. J.
Ptaka.; 315/2-2013( og. zb. 3483) : studia historycznoprawne / pod red. A.
Koniecznego i M. J. Ptaka
Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
Uniwersytetu Wrocławskiego 1-2003 (og. zb. nr 2498); 2-2004 (og. zb. nr
2638); 3-2005 (og. zb. nr 2850); 4-2006 (og. zb. nr 2967); 6-2004 (og. zb. nr
2576) : Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku / wybór P. O. Loew
Romanica Wratislaviensia 32-1989 (og. zb. nr 1125) : Hiszpania II Republiki
: polityka i literatura : materiały z sympozjum / pod red. P. Sawickiego
Slavica Wratislaviensia 52-1989 (og. zb. nr 1102) : Region dołhinowsko budsławsko - krzywicki na dawnej Wilejszczyźnie. Kronika historyczna / F.
Sielicki; 54-1991 (og. zb. nr 1122) : Podróż stolnika Piotra Tołstoja przez
Polskę i Austrię do Włoch 1697-1699 / M. Kołodziej; 61-1991 (og. zb. nr 1178)
: Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym / F.
Sielicki; 65-1991 (og. zb. nr 1244) : Życie gospodarcze i społeczne,
szkolnictwo oraz kultura wiejska na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym
/ F. Sielicki; 66-1993 (og. zb. nr 1245) : Pateryk Kijowsko - Pieczerski czyli
opowieść o świętych ojcach w pieczarach kijowskich położonych / oprac. i
przeł. L. Nodzyńska; 73-1992 (og. zb. nr 1400) : Pieśni polskie śpiewane na
Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym / F. Sielicki; 78-1993 (og. zb. nr
1484) : Podania, legendy, anegdoty i przysłowia na Wilejszczyźnie w okresie
międzywojennym / F. Sielicki; 82-1994 (og. zb. nr 1574) : Losy mieszkańców
Wilejszczyzny w latach 1939-1946. Okupacja sowiecka i niemiecka, wywózki,
partyzantka, repatriacja / F. Sielicki; 85-1995 (og. zb. nr 1675) : Co śpiewali
kościuszkowcy i czym radowali dusze : (z folkloru Pierwszej Dywizji WP) / F.
Sielicki; 90-1995 (og. zb. nr 1776) : Wspomnienia z zesłania byłych
mieszkańców Wilejszczyzny / F. Sielicki; 93-1997 (og. zb. nr 1834) : Polsko ruskie stosunki kulturalne do końca XV wieku / F. Sielicki; 95-1997 (og. zb. nr
1895) : Pamiętnik rusycysty (1947-1994) / F. Sielicki
Socjologia 3-1992 (og. zb. nr 1380) : Miasta polskie w procesie przemian.
Studia nad Wrocławiem i Oleśnicą / red. W. Misiak; 4-1992 (og. zb. nr 1381):
Wybrane zagadnienia socjologii stosunków politycznych / pod red. B.
Rozciechy; 6-1992 (og. zb. nr 1446): Problemy społeczno-gospodarzce miast
pogranicza polsko-niemieckiego / red. Z. Kurcz; 7-1993 (og. zb. nr 1447) :
Struktura współczesnego społeczeństwa Polski w świetle badań śląskich. T. 1
szkiców i studiów / pod red. Z. Zagórskiego; 9-1993 (og. zb. nr 1468) : Osoba i
transcedencja Karola Wojtyły, antropologia wiary i Kościoła / A. Wójtowicz;
10-1993 (og. zb. nr 1512) : Studia nad procesami integracji i dezintegracji
społeczności Śląska / red. W. Misiak; 11-1994 (og. zb. nr 1549): Wybrane
aspekty życia społecznego na współczesnym Śląsku / pod red. Z. Kurcza; 131994 (og. zb. nr 1580): Prawne instrumenty segmentacji społeczeństwa w
okresie transformacji systemowej (na przykładzie Polski z lat 1989-1992) / Z.
Morawski; 14-1994 (og. zb. nr 1622) : Edukacja wobec zmian lokalnych i
globalnych / pod red. R. Łukaszewicza; 16-1994 (og. zb. nr 1681) : Mniejszość
niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech / pod red. Z. Kurcza i W. Misiaka;
17-1995 (og. zb. nr 1683): Europa regionalna : procesy autonomizacji i
integracji / W. Misiak; 18-1995 (og. zb. nr 1708) : Struktura społeczna Śląska w
toku zmian transformacyjnych / pod red. Z. Zagórskiego; 20-1996 (og. zb. nr
1859) : Problemy rozwoju lokalnego, regionalnego i na polskich pograniczach /
pod red. W. Patrzałek; 21-1996 (og. zb. nr 1866): Perspektywy rozwoju i
zagrożenia wsi w warunkach zmian systemowych w Polsce / pod red. W.
Misiaka; 26-1998 (og. zb. nr 2060): Religia, przekonania, tożsamość : szkice
socjologiczne / pod red. I. Szlachcicowej; 27-1998 (og. zb. nr 2069) :
Systemowe i kulturowe uwarunkowania rozwoju cywilizacyjnego / pod red. Z.
Morawskiego; 30-2000 (og. zb. nr 2226): Rozsiedlenie ludności w ramach akcji
„Wisła” w dawnym województwie wrocławskim : opracowanie materiałów
źródłowych / J. Żurko; 31-2002 (og. zb. nr 2265): Socjologiczne aspekty
bezpieczeństwa narodowego / pod red. J. Maciejewskiego; 32-2002 (og. zb. nr
2336): Wybrane problemy życia społecznego na pograniczach / pod red. Z.
Kurcza; 33-2002 (og. zb. nr 2384): Socjologiczne portrety grup społecznych, t.
2 / pod red. Z. Zagórskiego; 35-2003 (og. zb. nr 2553) : Sytuacja i rola
wielkiego miasta w procesie transformacji / pod red. Z. Kurcza i Z.
Morawskiego; 39-2007 (og. zb. nr 2917) : Gubin-miasto graniczne. Studium
socjologiczne / J. Makaro; 48-2009 (og. zb. nr 3183) : Potoczny i ideologiczny
poziom doświadczenia śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności?; 492010 (og. zb. nr 3210) : Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany.
Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów
integracyjnych / pod red.J. Maciejewskiego; 50-2010 (og. zb. nr 3265) :
Stereotypy Czechów wobec Polaków na pograniczu – regionalne zróżnicowanie
oraz determinanty stanu rzeczy. (og. zb. nr 3265) / M. Dębicki
Studia Archeologiczne
36-2004 (og. zb. nr 2698) : Wczesnośredniowieczne miecze z Europy
Środkowej i Wschodniej. Dylematy archeologa i bronioznawczy / M. Lech
Studia Geograficzne 61-1994 (og. zb. nr 1591): Przemiany ludnościowoosadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej /
pod red. J. Łodoby
Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 1-1974 (og. zb. nr
222); 2-1975 (og. zb. nr 281); 3-1977 (og. zb. nr 366) : Faszyzm - teoria i
paraktyka w Europie (1922-1945); 4-1979 (og. zb. nr 424); 5-1980 (og. zb. nr
423); 6-1980 (og. zb. nr 484); 8-1982 (og. zb. nr 682); 9-1985 (og. zb. nr 687);
10-1986 (og. zb. nr 765); 11-1987 (og. zb. nr 815); 12-1987 (og. zb. nr 923);
13-1990 (og. zb. nr 1072); 14-1991 (og. zb. nr 1169); 15-1992 (og. zb. nr
1207); 16-1993 (og. zb. nr 1283); 17-1994 (og. zb. nr 1559); 18-1995 (og. zb.
nr 1715); 19-1996 (og. zb. nr 1860); 20-1997 (og. zb. nr 1943); 21-1998 (og.
zb. nr 2077) : Tom zawiera bibliografię serii Studia nad Faszyzmem i
Zbrodniami Hitlerowskimi I-XX; 22-1999 (og. zb. nr 2136); 23-2003 (og. zb. nr
2207); 24-2001 (og. zb. nr 2214); 25-2002 ( og. zb. nr 2387); 26-2003 ( og. zb.
nr 2532); 27-2004 (og. zb. nr 2639); 28-2005 (og. zb. nr 2750); 29-2007 ( og.
zb. nr 2962); 30-2008 ( og. zb. nr 3039); 31-2009 (og. zb. nr 3154); 32-2010
(og. zb. nr 3240) ); 33-2011 (og. zb. 3365) : Polskie interpretacje totalitaryzmu i
autorytaryzmu. Zmiana tytułu : Studia nad Autorytaryzmemi Totalitaryzmem –
kwartalnik.
34-2012, nr 1-4; 35-2013, nr 1-4; 36-2014, nr 1-4
Wrocławskie Studia Wschodnie T. 1-1997 (og. zb. nr 1820); T. 2-1998 (og.
zb. nr 2043); T. 3-1999 (og. zb. nr 2168); T. 4-2000; T. 5-2001; T. 6-2002; T.
7-2003; T. 8-2004 : Tom poświęcony pamięci profesora Czesława Hernasa; T.
9-2005; T. 10-2006; T. 11-2007; T. 12-2008; T. 13-2009; T. 14-2010; T. 152011; T. 16-2012; T.17-2013; T. 18-2014
Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej
sygn. 25 587 A
Warszawa
Seria Ekonomiczna 1970, nr 13(64); 1971, nr 14(67),15(70)
Seria Historyczna R. 7-1961, nr 5(21); R. 8-1962, nr 6(23),7(26); 1963, nr
8(29),9(31); 1964, nr 10(35); 1965, nr 12(40); 1966, nr 14(44); 1967, nr
16(50),17(51); 1968, nr 18(54); 1969, nr 20(60) : 50-ta rocznica odzyskania
niepodległości, nr 21(63) : 25 lat Polski Ludowej; 1970, nr 22(65); 1971, nr
23(69); 1973, nr 74 : Gospodarka wojskowa, nr 75 : Polityka zagraniczna
Polski. Wybrane problemy
Seria Pedagogiczna 1970, nr 20(66); 1971, nr 23(71)
Zeszyty Naukowe Wyżeszej Szkoły Pedagogicznej w Opolu
sygn. 25 652 A
Opole
Z. 1-1960; Z. 2-1961
Historia 1966, z. 1; 1967, z. 6; 1970, z. 7 : Studia z dziejów Polski XVI-XVII
wieku; 1972, z. 10 : Studia z historii powszechnej, z. 11 : Studia z dziejów
Polski XVI-XVIII wieku; 1974, z. 12 : Studia z historii Polski i powszechnej od
czasów najdawniejszych do XVIII wieku; 1975, z. 13 : Studia z dziejów
wewnętrznych Polski; 1982, z. 20 : zob. druki zwarte : Polski ruch robotniczy w
XX wieku. Studia i szkice. W setną rocznicę polskiego ruchu robotniczego;
1985, z. 22 : Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice / pod red. A.
Suchońskiego
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
sygn. 26 488 A
Rzeszów
/T./ 5-1994
Zeszyty Oświęcimskie
sygn. 25 554 A
Oświęcim
/Z./ 1-1957
Zeszyty Prasoznawcze
sygn. 25 836 A
Kraków
R. 11-1970, nr 1(43)-4(46); R. 12-1971, nr 1(47)-4(50); R. 13-1972, nr 1(51)4(54); R. 14-1973, nr 1(55)-4(58); R. 15-1974, nr 1(59)-4(62); R. 16-1975, nr
1(63)-4(66); R. 17-1976, nr 1-4; R. 18-1977, nr 1-4; R. 19-1978, nr 1-4; R. 201979, nr 1-4; R. 21-1980, nr 1-4; R. 22-1981, nr 1-3; R. 23-1982, nr 1-4; R. 241983, nr 1-4; R. 25-1984, nr 1-4; R. 26-1985, nr 1-4; R. 27-1986, nr 1-4; R. 281987, nr 1-4; R. 29-1988, nr 1-4; R. 30-1989, nr 1-4; R. 31-1990, nr 1
Ziemia Czerwieńska
sygn. 25 369 A
Lwów 1935Od R. 2 podtyt.: Organ Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego we
Lwowie założony przez Stanisława Zakrzewskiego
R. 1-1935, z. 2; R. 2-1936, z. 1-2; R. 3-1937, z. 1-2; R. 4-1938, z. 1-2
Ziemia Kujawska
sygn. 25 678 A
Inowrocław 1963/T./ 1-1963; T. 2-1968; T. 3-1971; T. 4-1974; T. 5-1978; T. 6-1981; T. 8-1986
Ziemia Legnicka : Jednodniówka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy
z okazji 734 rocznicy bitwy pod Legnicą
sygn. 26 314 A
Legnica
1984
Ziemia Zawkrzeńska
sygn. 26 747
Mława 2014
T. 18-2014
Ziemianin Galicyjski, pismo poświęcone gospodarstwu krajowemu,
wydawany przez Juljana [!] Alexandra[!] Kamińskiego
sygn. 26 076 A
Lwów 1835T. 1-1835; T. 2-1836 + Dod. nadzwyczajny : Piśmiennictwo polskie rolniczo technologiczne od roku 1549 do 1835
Złoty Szlak. Kwartalnik poświęcony kulturze ziemi halickiej. Organ
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Stanisławowie
sygn. 25 437 A
Stanisławów 1938R. 1-1938, z. 1-2
Znad Willi
sygn. 26 359 A
Wilno
R. 1-1989/1990, nr 1,2; R. 2-1990, nr 4-10,14-17; 2007 nr 29-39
Znak
sygn. 25 128
Kraków
R. 10-1958, nr 52-53(10-11); R. 14-1962, nr 100(10); R. 16-1964, nr 119,121122,124-125(5,7-8,10-11); R. 17-1965, nr 132,137-138(6,11-12); R. 18-1966,
nr 145-146,150(7-8,12); R. 19-1967, nr 157-158(7-8); R. 20-1968, nr 169171,173-174(7-9,11-12); R. 33-1981, nr 325(7) : O wolności; R. 34-1982, nr
328,331-336(3,6-11) : Społeczne nauczanie Kościoła. Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka. O Jasnej Górze i pielgrzymkach; R. 35-1983, nr 339-340(2-3)
: Żydzi w Polsce i w świecie. Katolicyzm - Judaizm; R. 36-1984, nr 1-12(350361); R. 37-1985, nr 1-12(362-373); R. 38-1986, nr 1-12(374-385); R. 39-1987,
nr 1-10(386-389); R. 40-1988, nr 1-12(392-403); R. 41-1989, nr 1-12(404-415);
R. 42-1990, nr 1-6(416-421); R. 43-1991, nr 1-12(428-439); R. 44-1992, nr 112(440-451); R. 45-1993, nr 1-12(452-463); R. 46-1994, nr 1-12(464-475); R.
47-1995, nr 1-12(476-487); R. 48-1996, nr 1-12(488-499); R. 49-1997, nr 112(500-511); R. 50-1998, nr 1-12(512-523)
Zrąb
26 063 A
Warszawa 1930R. 1-1930, T. 1-3; R. 2-1931, T. 6/7,8; R. 3-1932, T. 9-12; R. 4-1933, T. 13,1516
Zustriczi. Kwartalnik Ukraiński. [Wyd.] Fundacja Świętego Włodzimierza
Chrzciciela Rusi Kijowskiej
sygn. 26 418 A
Warszawa
Wersja polskojęzyczna. Kontynuacja czasopisma o tym samym tytule,
wydawanym dotychczas przez ORKSMN ZSP. - Przy nr 3/4 R. 1 zm. wyd.:
Związek Ukraińców w Polsce
R. 1-1990, nr 1,3/4; R. 2-1991, nr 1
Zwrot : miesięcznik społeczno- kulturalny. [Wyd.] Polski Związek Kulturalno – Oświatowy w Czechosłowacji
sygn. 25 917 A
Czeski Cieszyn
R. 1974, nr 1-3,5-12; R. 1975, nr 1-4,6,8-10
Żołnierz Legionów. [Wyd.] Komenda Naczelna Związku Legjonistów [!]
Polskich
sygn. 26 277 A
Warszawa 1937Od R. 2 zm. tyt. i wyd.: Żołnierz Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej.
Komenda Naczelna Związku Legionistów i Zarząd Główny Związku
Peowiaków
R. 1-1937, nr 1-3; R. 2-1938, nr 1-4; R. 3-1939, nr 1-4
Życie Gospodarcze
sygn. 26 130 A
Katowice 1946R. 2-1947, nr 16a : Numer specjalny poświęcony gospodarstwu Ziem
Odzyskanych
Życie i Myśl
sygn. 26644A
Poznań
R. XLVI-1998, nr 1(437)-4(440)
Życie Nauki
sygn. 25 014 A
Warszawa 1946Od roku 1953 zm. tyt.: Życie Szkoły Wyższej, ponowna numeracja od R. 1
T. 1-1946, nr 4; T. 5-1950, nr 1-8,11-12; T. 6-1951, nr 3-12; T. 7-1952, nr 3-5;
R. 1-1953, nr 1-12; R. 2-1954, nr 1-12; R. 3-1955, nr 1-12; R. 4-1956, nr 1-12;
R. 5-1957, nr 1-12; R. 6-1958, nr 1-5,7-12; R. 7-1959, nr 1-12; R. 8-1960, nr 112; R. 9-1961, nr 2-12; R. 10-1962, nr 1-12; R. 11-1963, nr 1-2,4-12; R. 121964, nr 1-12; R. 13-1965, nr 1-12; R. 14-1966, nr 1-12; R. 15-1967, nr 1-12;
R. 16-1968, nr 1-12; R. 17-1969, nr 1-12; R. 18-1970, nr 1-12; R. 19-1971, nr
1-12; R. 20-1972, nr 1-12; R. 21-1973, nr 1-12; R. 22-1974, nr 1-12; R. 231975, nr 1-12; R. 24-1976, nr 1-12; R. 25-1977, nr 1-12; R. 26-1978, nr 1-12;
R. 27-1979, nr 1-12; R. 28-1980, nr 1-12; R. 29-1981, nr 1-12; R. 30-1982, nr
1-12; R. 31-1983, nr 1-12; R. 32-1984, nr 1-12; R. 33-1985, nr 1-12; R. 341986, nr 1-12; R. 35-1987, nr 4-12; R. 36-1988, nr 1-12; R. 37-1989, nr 1-12;
R. 38-1990, nr 1-12
Życie Slowiańskie
sygn. 25 187 A
Warszawa 1946R. 1-1946, nr 1-6; R. 4-1949, nr 1-2,10; R. 5-1950, nr 9,11

Podobne dokumenty