Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Mistrz

Komentarze

Transkrypt

Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Mistrz
Regulamin
II Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego
„Mistrz matematyki”
dla uczniów klas trzecich
Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 roku w Rzechcie
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:
mgr Bogumiła Nowakowska, mgr Eliza Mielczarek
1.Celem konkursu jest:
-wyłanianie uczniów uzdolnionych matematycznie
-rozwijanie ich umiejętności i zainteresowań
-wspomaganie dążenia uczniów do zaspokojenia indywidualnych aspiracji, osiągania
zamierzonych celów
-stworzenie uczniom możliwości konfrontacji poziomu swojej wiedzy i umiejętności
z rówieśnikami.
2.Konkurs obejmuje treści nauczania edukacji matematycznej klas I-III, adresowany jest dla
uczniów klas III szkoły podstawowej. Szkoła typuje dwóch reprezentantów klasy III,
wyłonionych podczas eliminacji klasowych.
Szkoły zgłaszają kandydatów drogą elektroniczną na adres e-mailowy: [email protected]
lub telefonicznie: 43 8271981 do 10.05.2013 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
-imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).
Konkurs odbędzie się 22 maja 2013r. o godz. 9.00
3.Uczestnik konkursu rozwiązuje przygotowany przez organizatora zestaw zadań
matematycznych. Czas trwania konkursu wynosi 60 minut. Komisja konkursowa oceniając
prace kieruje się punktacją przygotowana przez organizatora. Zwyciężają uczniowie,
którzy uzyskają największą liczbę punktów. Ogłoszenie wyników następuje w dniu konkursu.
Prace konkursowe uczniów zostają u organizatora.
4.Laureaci I, II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !
Data …………………………..
Pieczątka szkoły
KARTA ZGŁOSZENIA
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
„Mistrz matematyki”
dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej
1. Nazwisko i imię uczestnika, klasa
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), kontakt telefoniczny
…………………………………………………………………………………
Podpis Dyrektora Szkoły

Podobne dokumenty