Zał. nr 1 Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w

Komentarze

Transkrypt

Zał. nr 1 Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w
Zał. nr 1
Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w zawodach
pn. Miejskie Pływackie Zawody Mikołajkowe klas III szkół podstawowych.
………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
…………………………………………….
adres
………………………
tel. kontaktowy
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział syna/córki …………………………………………………. w Zawodach Pływackich,
które odbędą się 08.12.2015 r. Kędzierzynie-Koźlu. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Zawodów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka dla celów niniejszych
zawodów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
Jednocześnie oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
…………………….
………………………………….
data
podpis (rodzica lub opiekuna)
Zał. nr 1
Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w zawodach
pn. Miejskie Pływackie Zawody Mikołajkowe klas III szkół podstawowych.
………………………………………………..
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
…………………………………………….
adres
………………………
tel. kontaktowy
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział syna/córki …………………………………………………. w Zawodach Pływackich,
które odbędą się 08.12.2015 r. Kędzierzynie-Koźlu. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Zawodów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka dla celów niniejszych
zawodów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
Jednocześnie oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
…………………….
data
………………………………….
podpis (rodzica lub opiekuna)