Schrack Seconet i Partnerzy

Komentarze

Transkrypt

Schrack Seconet i Partnerzy
Schrack Seconet i Partnerzy
W ciągu dwóch dni specjalistycznych wykładów merytorycznych, połączonych z praktycznymi
warsztatami, wiedzę na temat zaawansowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego poszerzyło ponad 420 uczestników! Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa
Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy, będące kontynuacją dotychczasowego Ogólnopolskiego Szkolenia Projektowego Schrack Seconet, odbyły się w październiku 2012 r. w hotelu
Windsor w Jachrance. Spotkanie miało charakter szkoleniowy.
specjalizująca się w budowie urządzeń gaśniczych gazowych • Johnson Controls International – czołowy dostawca produktów, usług i rozwiązań w zakresie systemów HVAC, jak również
Systemów Automatyki Budynkowej i BMS • Sony
Europe – producent innowacyjnego sprzętu
audio, wideo, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz CCTV • TOA Electronics Europe
– lider na rynku systemów nagłośnieniowych,
komunikacyjnych i bezpieczeństwa (DSO).
Warsztaty odbywały się równolegle w siedmiu salach. Podczas paneli tematycznych poszczególnych producentów uczestnicy mogli
m.in. poszerzyć wiedzę o zasady projektowania poszczególnych systemów i zapoznać się
z najnowszymi rozwiązaniami zapewniającymi
obiektom najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Udział w warsztatach został potwierdzony certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet
Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania.
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby
merytoryka i edukacyjny charakter spotkania
były sprawą nadrzędną. Wiele referatów, które
dotyczyły najnowszych zmian i wytycznych inteligentnych zabezpieczeń obiektów, wolnych
było od marketingowych treści.
Firma Schrack Seconet oraz Partnerzy Ogólnopolskich Dni zapraszają do udziału w kolejnej
edycji, w roku 2013. Bezp. inf. prasowa
Zdjęcia Andrzej Popielski
Podczas kontaktów z ekspertami w branży słuchacze mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania:
SSP, DSO, BMS, SMS, CCTV, SKD, SUG, sterowania
oddymianiem i wydzieleniami pożarowymi,
a także sieci strukturalnych. Referaty wygłosili
m.in. pracownicy ITB, przedstawiciele specjalistycznych uczelni (SGSP, Politechnika Warszawska i Wrocławska) oraz niezależni specjaliści
zajmujący się problematyką systemów bezpieczeństwa.
Najważniejszym punktem imprezy była prezentacja procedury zadziałania wszystkich
zintegrowanych systemów bezpieczeństwa
podczas pożaru. Po raz pierwszy w historii
uczestnicy szkolenia mogli nie tylko zapoznać
się ze specyfiką systemów bezpieczeństwa
w kontekście ochrony ppoż., ale także zobaczyć, jak w praktyce funkcjonują systemy we
wzajemnej interakcji.
Do współorganizacji jedynego w branży zabezpieczeń szkolenia na tak dużą skalę zostali także
zaproszeni: • Anixter Poland – czołowy dostawca
systemów zabezpieczeń oraz produktów komunikacyjnych stanowiących podstawę systemów
przesyłania dźwięku, obrazu i danych • BELIMO
– lider w produkcji napędów klap pożarowych
oraz siłowników i zaworów przeznaczonych do
instalacji HVAC (chłodnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie) • CommScope – projektant
rozwiązań infrastruktury sieciowej • InGas – firma
systemy alarmowe nr 6, listopad – grudzień 2012
serwis informacyjny

Podobne dokumenty