Technik archiwista

Komentarze

Transkrypt

Technik archiwista
Technik archiwista
środa, 30 11 2011 10:26 - Poprawiony środa, 14 09 2016 20:08
Kierunek dostępny w: Głogów |
Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (konsultacje w soboty i niedziele, co dwa
tygodnie).
Absolwent szkoły jest przygotowany do:
1) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
2) ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
3) opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.
Przedmioty objęte programem nauczania:
1/3
Technik archiwista
środa, 30 11 2011 10:26 - Poprawiony środa, 14 09 2016 20:08
1) podstawy przedsiębiorczości
2) podstawy archiwistyki
3) metody pracy w archiwum
4) prawo archiwalne
5) język obcy w archiwistyce
6) prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych
Absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w:
1) archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące,
2/3
Technik archiwista
środa, 30 11 2011 10:26 - Poprawiony środa, 14 09 2016 20:08
2) składnicach akt oraz archiwach zakładowych
oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie archiwizacji zarówno w Polsce, jak i
innych krajach Unii Europejskiej
WYBIERZ MIASTO
Głogów
3/3