„Budowanie szkolnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa

Komentarze

Transkrypt

„Budowanie szkolnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016-2017
Źródło:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/form/r21757,Budowanie-szkolnego-systemu-zapewnienia-bezpiec
zenstwa-BOOM-czyli-Bezpieczni-Odp.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 06:58
„Budowanie szkolnego systemu zapewnienia
bezpieczeństwa BOOM! czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni,
Odważni i Mądrzy”
Cele programu
W ramach projektu przeprowadzono szereg działań wspierających rozwój pasji, talentów i inicjatyw
młodzieżowych angażujący
w szczególności uczniów zagrożonych wpływami środowiska niewłaściwych grup rówieśniczych i
eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi. Celem projektu było wyposażenie nauczycieli,
rodziców i uczniów w wiedzę na temat uzależnień. 38 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie
profilaktyki uzależnień. Wydano 38 kart motorowerowych. 74 uczestników konkursu o bezpieczeństwie
ruchu drogowego. 6 programów edukacyjnych zrealizowanych we współpracy z telewizją lokalną.
5 wycieczek dla 190 uczniów. 5 konkursów nt. bezpieczeństwa, w których nagrodzono 73 uczniów. 93
rodziców uczestniczyło w warsztatach dla rodziców, 950 uczniów wzięło udział w prelekcjach nt,
zagrożeń cyberprzestrzeni i zagrożeń ciąży przez pijące przyszłe matki. Musical i spektakl profilaktyczny
autorstwa uczestników projektu obejrzało 840 uczniów. 500 sztuk broszur edukacyjnych dla rodziców.
100 sztuk „Księgi myśli”, 50 płyt z nagranymi materiałami edukacyjnymi do wykorzystania na lekcjach
wychowawczych.
Autor programu
Gmina Miejska Bolesławiec, Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir
Województwo
dolnośląskie
Zakres programu
Bezpieczeństwo w szkole
Charakter programu
PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
Podmioty współuczestniczące
/ partnerzy
KPP, Straż Miejska, Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego Jelenia Góra
Suma dofinansowania
98.500
Czas rozpoczęcia
01.01.2012
Czas zakończenia programu
31.12.2012
Metody i sposoby realizacji
programu
Pozytywne opinie uczestników projektu (ankiety wypełniło 131 uczniów), pozytywne opinie mieszkańców
okolic szkoły o zachowaniu uczniów.
Zakres działania / zakres
przeciwdziałania
przemoc w środowisku szkolnym - szkoła

Podobne dokumenty