Allergan - Raport HCP

Komentarze

Transkrypt

Allergan - Raport HCP
imię i nazwisko
Mikita Andrzej
Sowińska Joanna
Nowakowski Łukasz
Skorupska Katarzyna
ŚWIADCZENIA PRZEKAZANE PRZEZ ALLERGAN Sp. z o.o.
Koszty poniesione w związku z
Adres głównego miejsca prowadzenia działalności
Koszty podróży i
Opłaty rejestracyjne
zakwaterowania
UDOSTĘPNIENIA INDYWIDUALNE
15-427 Białystok, ul. Lipowa 20/18
71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 9/1
20-209 Lublin, ul. Projektowa 6
1 172,68 zł
0,00 zł
20-411 Lublin, ul. Wolska 11
1 172,68 zł
0,00 zł
UDOSTĘPNIENIA ZBIORCZE
Suma wartości Świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów do raportowania zbiorczego w poszczególnych
kategoriach
Liczba Beneficjentów objętych udostępnieniem indywidualnym
Liczba Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym
Procent Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym
Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług
Wynagrodzenie podstawowe
Wydatki dodatkowe
2 800,00 zł
2 800,00 zł
Suma
2 800,00 zł
2 800,00 zł
1 172,68 zł
1 172,68 zł
210 037 zł
394 218 zł
929 125 zł
0 zł
1 533 380 zł
2
145
99%
0
145
100%
2
65
97%
0
4
168
nie dotyczy

Podobne dokumenty