www.lebork.pl - Jak poprawić przepływ informacji w sytuacjach

Komentarze

Transkrypt

www.lebork.pl - Jak poprawić przepływ informacji w sytuacjach
www.lebork.pl
Jak poprawić przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych?
Podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ratuszu jego uczestnicy zajęli się m.in.
kwestią poprawy przepływu informacji w sytuacjach zagrożeń i katastrof.
Wprowadzenie do spotkania zrobiła Beata Mozolewska-Winiarczyk , kierownik Referatu ds. Obrony Cywilnej
Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego to organ pomocniczy Burmistrza, który wykonuje zadania zarządzania
kryzysowego. W jego skład wchodzą: osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim, jednostkach organizacyjnych lub
jednostkach pomocniczych, pracownicy zespolonych służb, inspekcji i straży oraz przedstawiciele społecznych
organizacji ratowniczych. Do głównych zadań MZZK należy: ocena występujących i potencjalnych zagrożeń
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, przygotowanie propozycji
działań reagowania kryzysowego oraz przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z
zagrożeniami.
Burmistrz Włodzimierz Klata poprosił członków MZZK o zgłoszenie w ciągu 2-3 tygodni sugestii co do
ewentualnych zagrożeń w mieście. Informacje te mają uniemożliwić zaistnienie ewentualnych sytuacji
kryzysowych.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty