Bulletin - Staempfli

Komentarze

Transkrypt

Bulletin - Staempfli
Szkolenia / Schulungen
Projekt szkoleniowy: "Profesjonalne kadry". Szkolenia kluczem do ugruntowania pozycji
firm aktywnych na rynku krajowym i międzynarodowym / Schulungsprojekt:
"Professionelle Kader". Schulungen als Schlüssel zur Festigung der Position von auf
dem nationalen und internationalen Markt tätigen Firmen
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / Das Projekt
wird von den Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert und unter Aufsicht der Polnischen Agentur zur Entwicklung des Unternehmertums (PARP)
realisiert
12.06.2007 Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym:/ Absicherung von Kursrisiken:
To hedge or not to hedge?
Katarzyna Nocoń, Joanna Piklikiewicz
[email protected]; [email protected]
Hotel Polonia Palace
Podczas szkolenia prowadzące
zaprezentowały
wybrane
zagadnienia z zakresu ryzyka
kursowego, głównie dotyczące
instrumentów zabezpieczających
ryzyko walutowe i stopy procentowej poparte praktycznymi
18
przykładami.
trener/ Trainer Joanna Piklikiewicz
Während der Schulung haben die
Trainer ausgewählte Themen im
Bereich Kursrisiko, hauptsächlich
Instrumente des Kursrisikos und
der Zinsrate anhand der Beispiele
behandelt.
trener/ Trainer Katarzyna Nocoń
Historyczny Hotel Polonia Palace usytuowany jest w samym sercu Warszawy, oferuje
206 luksusowych pokoi oraz 7 nowoczesnych sal konferencyjnych. Restauracja Strauss i Bar
Bojangles tworzą niepowtarzalne połączenie tradycji z nowoczesnością.
Das historische Hotel „Polonia Palace” liegt im Stadtzentrum von Warschau und bietet
206 luxuriöse Zimmer und 7 moderne Konferenzsäle. Das Restaurant „Strauss“ und die Bar
„Bojangles“ schaffen eine einmalige Verbindung von Tradition und Moderne.
www.poloniapalace.com
2/2007, Czerwiec 2007

Podobne dokumenty