Biuro Zarządu Głównego Uchwała Nr 239

Komentarze

Transkrypt

Biuro Zarządu Głównego Uchwała Nr 239
Biuro Zarządu Głównego
Popowo, dnia 02grudnia 2015 r.
ul. Wiśniowa 50
tel. 640 80 23; 640 82 67 fax 849 82 30
02 - 520 Warszawa
Uchwała Nr 239 -VIII/2015
Zarządu Głównego NSZZ FiPW
z dnia 02.12. 2015 roku
Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na
posiedzeniu w dniu 02.12.2015 r. zatwierdził podział środków z ubezpieczenia
prowadzonego przez Kancelarię Brokerską „King Broker” na zasadach
obowiązujących przy podziale środków otrzymywanych z Kancelarii Brokerskiej
Mentor S.A.
Za Zarząd Główny NSZZ FiPW
/-/ Czesław Tuła

Podobne dokumenty