Sprzedaż koparko - ładowarki. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Komentarze

Transkrypt

Sprzedaż koparko - ładowarki. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i
DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI
POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO
W dniu 02.11.2016r. o godz. 1100 w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa nr 3/2008 z dnia 12 czerwca 2008r.
w składzie:
1.
2.
3.
mgr inż. Anna Chmara
inż. Stanisław Kwiatkowski
mgr Magdalena Włodarek
Przewodnicząca Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Sekretarz Komisji
dokonała unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu ofertowego na sprzedaż
koparko – ładowarki.
Specyfikacja:







Typ
Model
Nr seryjny
Nr silnika
Rok produkcji:
Ilość przepracowanych motogodzin
Cena wywoławcza:
koparko – ładowarka JCB
3CX TURBO
496221
AB50607V978510G
2000
24996
60.000,00 zł netto + VAT
Postępowanie ogłoszono dnia 20.10.2016r. poprzez wywieszenie informacji o w/w przetargu na
tablicy ogłoszeń w przedsiębiorstwie oraz na stronie internetowej www.wodociagi-kalisz.pl.
Termin składania ofert upływał dnia 02.11.2016r. o godz. 1000 w PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła ani jedna oferta.
Na tym prace Komisji zakończono.
Kalisz, dn. 2016-11-02
(miejscowość, data)
1.
............................................
2.
............................................
3.
............................................
Protokół zatwierdzam:
Kalisz, dn.
....................................
(podpis)

Podobne dokumenty