Nowość firmy Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA

Komentarze

Transkrypt

Nowość firmy Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA
Nowość firmy
Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A.
HPC - HIGH PERFORMANCE CUTTING - WYSOKOWYDAJNE
POSUWAMI.
FREZY DO OBRÓBKI Z DUŻYMI
- frezy R65.21-...XD10 pod płytki XDLT10T308 oraz R55X.22-…XO13 pod płytki XOLT130410 służą do
wydajnego frezowania płaszczyzn przy małych głębokościach skrawania (obróbka wykończeniowa i
półwykończeniowa) ), dużych posuwach i dużych prędkościach skrawania,
- małe opory skrawania pozwalają na stosowanie tych frezów na obrabiarkach o małej sztywności i
niedużej mocy,
- bardzo dobra jakość powierzchni obrobionej.
Zastosowanie frezów (R65X.21, R55X.22) i płytek (XOLT 130410ER, XDLT 10T308ER) PAFANY,
przeznaczonych do obróbki z dużą wydajnością obróbki można uzyskać wydajność obróbki od 150%
do 400% wydajności uzyskiwanymi dla standardowych frezów i płytek.
R55X.21-3232XD10-250
R65X.21-050XD10
R55.21-3532XO13-250
R65X.21-063XO13
XOLT130410 ER S6M FP40M

Podobne dokumenty