Lista zakwalifikowanych osób kandydujących na

Komentarze

Transkrypt

Lista zakwalifikowanych osób kandydujących na
Lp.
Imię i Nazwisko
Wykształcenie
Miejscowość
1
Krzysztof Albiński
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
– Wydział Prawa
Kościan
2
Piotr Gancarczyk
Politechnika Poznańska
– Mechanika
Miejska Górka
3
Zbigniew Heydrych
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
– Wydział Nauk Społecznych
Poznań
4
Mariusz Jurkiewicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski
– Wydział Prawa
Poznań
5
Sławomir Matysiak
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu – Administracja
Golina
6
Karol Mońko
Akademia Rolnicza w Poznaniu
studia inżynierskie
– Technolog Żywności
Wolsztyn
7
Krzysztof Motyl
Akademia Medyczna
– Wydział Lekarski
Bydgoszcz
8
Andrzej Świątek
Akademia Medyczna w Krakowie
- Wydział Lekarski
Chrzanów

Podobne dokumenty