Pomoc finansowa - zdarzenie losowe

Komentarze

Transkrypt

Pomoc finansowa - zdarzenie losowe
Pomoc finansowa - zdarzenie losowe
Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego - losowego
(świadczenie przyznawane w związku ze zdarzeniem losowym: pożar, powódź, ciężka
choroba, pobyt w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenie, którego
uznanie należeć będzie do organu przyznającego świadczenie w formie decyzji
administracyjnej).
Świadczenie to przysługuje bez konieczności przedstawiania oświadczeń lub zaświadczeń
o dochodzie rodziny. Wnioski należy składać w terminie dwóch miesięcy od powstania
zdarzenia losowego, które należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem i oświadczeniem
wnioskodawcy.
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, Dział Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych.
Szczegółowych informacji udziela pani pedagog Emilia Witkowska.

Podobne dokumenty