Nawiewniki wirowe

Komentarze

Transkrypt

Nawiewniki wirowe
Nawiewniki wirowe
DHD
DHD-SQ
Skrzynka rozprężna
Możliwe ustawienia modelu nawiewu powietrza
Pozycja 1
ca. 62
H
øD
E
DHD-SR
Opis
Dyfuzory sufitowe nawiewne typ DHD posiadają kwadratowy panel czołowy, w którym znajdują się promieniowo ułożone szczeliny
nawiewne z kierownicami powietrza. Dyfuzory
DHD znajdują szerokie zastosowanie szczególnie w pomieszczeniach, w których wymagana jest komfortowa wentylacja z dużą krotnością wymian powietrza. W pomieszczeniach
o wysokości do 4 m, nawiew zarówno ciepłego
jak i chłodnego powietrza może być realizowany bez potrzeby zmiany nastaw kierownic
powietrza.
Kod zamawiania
DHD-SQ 625
DHD nawiewnik wirowy
SQ = szczeliny nawiewne
rozmieszczone w kwadracie
SR = szczeliny nawiewne
rozmieszczone kołowo
Wielkość płyty czołowej
AKH-Q 625
AKH = skrzynka rozprężna
z przepustnicą regulacyjną i izolacją
Q = kwadratowa
R = kołowa
Wielkość płyty czołowej
Funkcje
Nawiewniki DHD dają możliwość zmiany
ustawienia profilu powietrza w zależności
od bieżących potrzeb. Nawiewniki DHD
znajdują zastosowanie min. w instalacjach
VAV, profil wypływu powietrza pozostaje
niezmieniony dla większych i mniejszych
strumieni powietrza. Odpowiednio do wysokiej indukcji temperatura powietrza jest
szybko wyrównywana, a prędkość zmniejszana. Spadek ciśnienia powietrza oraz
poziom ciśnienia akustycznego nawiewnika
DHD pozostają bez zmian pomimo zmian
kąta ustawienia kierownic.
Budowa
Dyfuzor DHD jest wytwarzany z ocynkowanej
blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
biały (RAL 9010) i jest dostępny w następujących wielkościach: 310, 400, 500, 600, 625
i 800 mm. Obrotowe kierownice powietrza są
wykonywane z czarnego tworzywa sztucznego
(ABS) odpornego na uderzenia. Skrzynka
rozprężna jest wykonana z ocynkowanej
blachy stalowej i posiada perforowaną kierownicę powietrza, przepustnicę regulacyjną
oraz niepalną izolację.
120
Przepustnica
A
Panel czołowy DHD
DHD
310
400
500
600
625
A
310
400
500
600
625
Pozycja 2, prawo Pozycja 3, lewo
E
290
370
470
570
570
H
315
315
405
405
405
øD
158
158
248
248
248
Strumień
wirowy
Pozycja 1
Pozycja 3,
lewo
Wylot jednokierunkowy
Pozycja 1
Pozycja 2,
prawo
Profil nawiewu powietrza „A”
Wszystkie kierownice ustawione w pozycji 2
Profil nawiewu powietrza „B”
Standardowe ustawienie kierownic podczas
dostawy z wyjątkiem wielkości 310 (profil „A”)
Pozycja 1
Pozycja 2
Pozycja 3,
lewo
Wylot wielokierunkowy
Pozycja 1
Pozycja 2,
prawo
Pozycja 3,
lewo
Ustawienia fabryczne „B”
Montaż
Skrzynka rozprężna jest podwieszana do
sufitu za pomocą 4 zawiesi. Przepustnica
może być regulowana od dołu. Do wielkości
625 płyta czołowa jest mocowana do skrzynki rozprężnej za pomocą jednej centralnej
śruby. Dla wielkości 800 panel czołowy jest
montowany do skrzynki rozprężnej za pomocą śrub na obwodzie.
Profil nawiewu powietrza „A”
Profil nawiewu powietrza „B”
(Ustawienia fabryczne)
Nie może być ustawiony dla wielkości 310
427
Nawiewniki wirowe
Wydajność
DHD -SQ/SR
powietrza (m³/h)
310
-SQ/SR
400
X (m)
vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
1/1,1
0.2/0.2
30/31
22/25
X (m)
vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
2/1,8
0.2/0.2
40/41
48/50
1,2/1
0.2/0.2
37/37
40/40
400
X (m)
vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
3/2.8
0.2/0.2
47/48
85/85
2/1.5
0.2/0.2
43/45
65/70
500
X (m)
Vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
3/2
0.25/0.25
55/54
140/140
2.5/2.5
0.2/0.2
49/50
100/110
200
300
600
X (m)
vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
800
X (m)
vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
1000 X (m)
vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
-SQ/SR
600/625
-SQ/SR
500
V (m3/h)
∆pt (Pa)
LwA [dB(A)]
x (m)
y (m)
yH (m)
vmax (m/s)
vy (m/s)
xkrit (m)
-SQ/SR
800
tzu (°C)
tR (°C)
∆to (K)
TV (-)
1.3/1.5
0.2/0.2
33/37
19/27
i (-)
Vo (m3/h)
Vx (m3/h)
2/2
0.2/0.2
38/42
32/40
1.5/1.5
0.2/0.2
31/32
23/20
2.5/2.5
0.2/0.2
46/50
45/70
2/2
0.2/0.2
37/39
36/38
32.5
0.2/0.25
51/55
70/100
3/1.5
0.2/0.25
43/45
48/55
1500 X (m)
vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
4/3
0.2/0.3
54/53
110/100
2000 X (m)
vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
A (m)
H1 (m)
1.5/1.8
0.2/0.2
30/35
17/20
Dla profilu nawiewu “B”
Przepust. powietrza otw. ∆pt
Moc akustyczna
LwA
Przepust. powietrza zam. ∆pt
Moc akustyczna
LwA
Zasięg krytyczny
xkrit
Maks. prędk. końcowa vmax
(dla x=1.8 m; y=1.7 m)
Śred. prędk. strumienia Vy
Vy ≈0.5 . Wmax
2.5/3
0.2/0.2
40/45
35/40
Tabela obowiązuje dla:
∆to = 10 K
A
= 3m
H1 = 2.0 m (wysokość sufitu = 3,8 m)
700 (m3/h)
4.0 m
3.5 m
8K
=
=
=
=
=
=
23 Pa
34 dB(A)
42 Pa
38 dB(A)
1.8 m
0.2 m/s
= 0.1 m/s
y
x
Vy
Vmax
y
H
=
=
=
=
Dla x=2 m : y=1.7 m
Maks. prędk. końcowa vmax = 0.19 m/s
Współczynnik indukcji
i
= 30
(x+y = 1.8+1.7=3.5)
Wydajność powietrza na dystansie X
z uwzględnieniem indukcji
Vx = 21000 m3/h
(Vx = Vo . i = 700 . 30)
Współczynnik temp.
TV = 0.065
Różnica temperatur na dystansie X
(∆tx = TV . ∆to)
∆tx = 0.52 K
4.5/4
0.2/0.25
55/58
85/110
x
Wydajność powietrza
Strata ciśnienia
Moc akustyczna
Zasięg poziomy
Zasięg pionowy
Maks. zasięg dla ogrzewania
Maks. prędkość końcowa
Średnia prędkość strumienia
Zasięg krytyczny
(dla chłodzenia)
= Temperatura powietrza
nawiewanego
= Temperatura w pomieszczeniu
= Różnica temperatur
= Współczynnik temperaturowy
(∆tx/∆to)
∆tx = różnica temperatur
na dystansie x od nawiewnika
∆tx = TV. Dto
= Współczynnik indukcji
= Wydajność powietrza dla
nawiewnika
= Wydajność powietrza na dystansie x z uwzględnieniem
indukcji (Vx = Vo . i)
= odległość między nawiewnikami
= wysokość strefy przebywania
ludzi (wysokość sufitu = 3,8 m)
Przykład doboru:
DHD-SQ (wg schematu):
V
Odl. między 2 nawiewnikami
Wysokość pomieszczenia
∆to
3.5/4
0.2/0.2
48/52
55/80
2500 X (m)
vmax (m/s)
LwA [dB(A)]
P (Pa)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
xkrit (m)
xkrit (m)
xkrit (m): zasięg krytyczny (dla chłodzenia),
strumień nawiewu z dala od sufitu.
428