Spotkanie zorganizowane w Sądzie Krajowym w Görlitz.

Komentarze

Transkrypt

Spotkanie zorganizowane w Sądzie Krajowym w Görlitz.
Spotkanie zorganizowane w Sądzie Krajowym w Görlitz.
Opublikowane przez: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl)
Spotkanie zorganizowane w Sądzie Krajowym w Görlitz.
Paweł Dziewirz, pon., 2012-10-29 11:51 Data ważności: 2012-12-31
Page 1 of 4
Spotkanie zorganizowane w Sądzie Krajowym w Görlitz.
Opublikowane przez: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl)
W ramach współpracy sądów polskich z sądami saksońskimi, na zaproszenie Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Dreźnie - Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pan Robert Pelewicz wspólnie z
przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości z Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Panem Dariuszem Łubowskim – Sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, w dniach 22 i 23
października 2012 roku uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Sądzie Krajowym w Görlitz.
W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele: Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – Pani Barbara Krameris (Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu), Pan Edward Stelmasik (Sędzia Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu) i Pani Iwona Twardzik (Prezes Sądu Rejonowego w Brzegu); Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Pani Edyta Gajgal (Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze) i Pani Jadwiga
Kwapiszewska (Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze); a także Sądu Okręgowego w Krakowie – Pani Barbara Baran (Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie).
Page 2 of 4
Spotkanie zorganizowane w Sądzie Krajowym w Görlitz.
Opublikowane przez: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl)
Stronę niemiecką reprezentowali przedstawiciele: Wyższego Sądu Krajowego w Dreźnie – Pan Urlich Hagenloch (Prezes Sądu) i Pan Ninett Hennersdorf (Kierownik Wydziału Administracyjnego); Sądu
Krajowego w Chemnitz – Pan Norbert Rӧger (Prezes Sądu) i Pan Thomas Mrodzinsky (Sędzia Sądu Krajowego); Sądu Krajowego w Gӧrlitz – Pan Graf Friedrich Stolberg-Stolberg (Prezes Sądu) i Pan dr
Thomas Fresemann (Sędzia Sądu Krajowego); a także Sądu Krajowego w Lipsku – Pan Karl Schreiner (Prezes Sądu) i Pan Kai Deusing (Wiceprezes Sądu).
Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące problematyki w organizacji sądów i zarzadzania w obu krajach. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zaprezentował zagadnienia dotyczące
wpływu zmian ustawowych w ustroju i organizacji sądów powszechnych w Polsce na działalność wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem relacji służbowych pomiędzy prezesem sądu a
Page 3 of 4
Spotkanie zorganizowane w Sądzie Krajowym w Görlitz.
Opublikowane przez: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl)
dyrektorem sądu. Ponadto, uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami na temat relacji służbowych prezesów sądów powszechnych z Ministrem Sprawiedliwości, z jednej strony jako
przełożonym prezesa sądu, a z drugiej strony jako przedstawiciela władzy wykonawczej.
Katarzyna Sarzyńska-Sado
Source URL: http://www.tarnobrzeg.so.gov.pl/content/spotkanie-zorganizowane-w-s%C4%85dzie-krajowym-w-g%C3%B6rlitz
Page 4 of 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty