Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji i PDA Hyperion S.A. do

Komentarze

Transkrypt

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji i PDA Hyperion S.A. do
Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji i PDA
Hyperion S.A. do obrotu na GPW na rynku podstawowym
(piątek, 11 sierpnia 2006)
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Raport bieżący nr 5/2006
Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 10
sierpnia 2006 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym:
- 6.475.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł oznaczonych
przez KDPW S.A. kodem PLHPRON00017
- 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł oznaczonych
przez KDPW S.A. kodem PLHPRON00025 - 5.000.000 praw do akcji zwykłych na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł oznaczonych przez KDPW S.A. kodem
PLHPRON00017
Podstawa prawna: Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych: paragraf 6 oraz paragraf 9
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-08-11 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu
2006-08-11 Jacek Bargiel
Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty