Odpowiedzi - i lo tczew

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi - i lo tczew
Zestaw P3
Odpowiedzi do zadao zamkniętych
Nr zadania
Odpowiedź
1 2
A B
3
B
4
C
5
C
6 7
D C
8
B
9
B
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B A D D C D A C A A
Odpowiedzi do zadao otwartych
Numer zadania
Odpowiedź
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wartość najmniejsza:
Wartość największa: 10
Dowód
Dowód
Dowód
lub
24 uczniów

Podobne dokumenty