narodowe centrum nauki z siedzibą przy ul. królewskiej

Komentarze

Transkrypt

narodowe centrum nauki z siedzibą przy ul. królewskiej
NARODOWE CENTRUM NAUKI
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ
N
w niższej części budynku Biprostalu.
Wynajmowane pomieszczenia przeszły
w ostatnim czasie generalny remont, którego efektem jest uzyskanie powierzchni
A. Wojnar
arodowe Centrum Nauki – niezależna agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której naukowcy decydować będą
biurowej o wysokim standardzie oraz
korzystnym dostępie do infrastruktury informatycznej – informuje prof. Szczepan
Biliński.
Rozpoczęły się już prace związane
z aranżacją oraz dostosowaniem wynajmowanego lokalu dla potrzeb Centrum.
Pierwsze pomieszczenia, o powierzchni
około 100 metrów kwadratowych, zostaną przekazane NCN na początku stycznia 2011 roku. Natomiast całość lokalu
będzie oddana do dyspozycji Centrum
2 lutego 2011 roku.
– Najważniejszym organem Centrum
będzie, składająca się z 24 wybitnych
uczonych, Rada NCN. Wybory do niej już
trwają. Pierwszym zadaniem Rady będzie
zorganizowanie konkursu na stanowisko
dyrektora Centrum. Po jego rozstrzygnięciu moja misja się skończy – dodaje prof.
Szczepan Biliński.
W pierwszym kwartale 2011 roku
w NCN pracować będzie około 50 osób,
ale docelowo zatrudnienie znajdzie tu ponad stu pracowników.
Budżet NCN na przyszły rok wynosi
305 milionów złotych.
RPM, TB
o rozdziale środków budżetowych na
badania podstawowe – mieścić się będzie
w Krakowie: w biurowcu Biprostal przy
ul. Królewskiej 57. Pierwsi pracownicy
NCN rozpoczną tam pracę już w styczniu
2011 roku.
Umowa najmu pomiędzy Narodowym
Centrum Nauki a Biprostalem SA została
zawarta 24 listopada 2010 roku. Dokument podpisali pełnomocnik MNiSW ds.
utworzenia NCN prof. Szczepan Biliński
oraz prezes zarządu Biprostal SA Stefan
Tomal. Przedmiotem najmu jest lokal,
który w ciągu najbliższych trzech lat będzie siedzibą NCN.
– Do dyspozycji Centrum zostanie
oddane pierwsze piętro o powierzchni
użytkowej 860 metrów kwadratowych
A. Wojnar
Umowę podpisali: pełnomocnik MNiSW ds. utworzenia NCN prof. Szczepan Biliński (z prawej)
oraz prezes zarządu Biprostal SA Stefan Tomal
ALMA MATER nr 130–131
43