MĘŻCZYZNA: KOBIETA: (imię i nazwisko, adres

Komentarze

Transkrypt

MĘŻCZYZNA: KOBIETA: (imię i nazwisko, adres
ZAŁĄCZNIK nr 2 DO
PODANIE O WPISANIE
(UMIEJSCOWIENIE)
ZAGRANICZNEGO AKTU
MAŁŻEŃSTWA
MĘŻCZYZNA:
KOBIETA:
(imię i nazwisko, adres) …………………………..
…………………………..……
……………………………………………………
……………………………………………………
(imię i nazwisko, adres)
……………………………………………
……………………………………………
Ostatnie stałe miejsce zamieszkania w Polsce (podać
Ostatnie stałe miejsce zamieszkania w Polsce ( podać,
jeśli adres podany wyżej jest adresem zagranicznym)
jeśli adres podany wyżej jest adresem zagranicznym)
……………………………………………………………..
…………………………………………………………
……………………………………………………………..
………………………………………………………….
Dowód tożsamości ( dowód osobisty, paszport)
Dowód tożsamości ( dowód osobisty, paszport)
nr ………………………………………………..
nr …………………………………………………
wydany przez…………………………………....
wydany przez ……………………………………..
OŚWIADCZENIE
Krasnystaw, dnia ……………………
Nazwiska noszone po zawarciu związku małżeńskiego
Mężczyzna…………………………………………….
Kobieta…………………………………………….….
Dzieci……………………………………………….…
Podpisy osób:
………………………………………………..
………………………………………………..