EkoDialog zaprasza na szkolenie: "OCHRONA ŚRODOWISKA

Komentarze

Transkrypt

EkoDialog zaprasza na szkolenie: "OCHRONA ŚRODOWISKA
EkoDialog zaprasza na szkolenie:
"OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
Najważniejsze uwarunkowania fizyczne i techniczne
z uwzględnieniem uwarunkowań legislacyjnych i organizacyjnych
- przegląd podstawowych problemów"
Wykład + Konsultacje
Warszawa, 19 maja 2015 r.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Prawne podstawy ochrony środowiska przed hałasem – wybór zagadnień, pod kątem ocen
hałasu w środowisku
2. Kryteria oceny poziomów hałasu w środowisku, w tym – poziomy dopuszczalne
3. Metody pomiarów i obliczeń poziomów hałasu w środowisku – podstawowe wymagania:
- Referencyjne metody pomiarów hałasu,
- Zalecane, europejskie metody obliczeń hałasu w środowisku.
4. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres analiz akustycznych w szczególności w
odniesieniu do obiektów liniowych, a w tym:
- tzw. oddziaływanie skumulowane,
- obszary ograniczonego użytkowania.
W miarę możliwości czasowych – tematy rozszerzające
5. Ekrany akustyczne - fakty i mity
6. Obszary ciche na terenie aglomeracji i na terenach niezurbanizowanych
7. Ochrona środowiska przed hałasem a planowanie przestrzenne (możliwości
wykorzystania metod planistycznych w ochronie środowiska przed hałasem).
Istnieje możliwość, w miarę potrzeb i ewentualnych rezerw czasowych przeprowadzenia
wykładów na temat (opcjonalnie, do wyboru):
 Unijna polityka w zakresie ochrony środowiska przed hałasem – Dyrektywa
2002/40/WE, implementacja do warunków polskich.
 Długookresowe wskaźniki oceny hałasu
 Mapy akustyczne – wymagania formalne
 Etapy techniczno - organizacyjne realizacji map akustycznych.
 Programy ochrony środowiska przed hałasem jako konsekwencja map akustycznych –
ogólny przewodnik metodyczny ich opracowywania.
WYKŁADOWCA: dr inż. RADOSŁAW KUCHARSKI
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doktorat z budownictwa ogólnego – akustyki
architektoniczno budowlanej w Instytucie Techniki Budowlanej. Studia podyplomowe na
Politechnice Warszawskiej z zakresu systemów jakości.
Wieloletni pracownik (do chwili obecnej) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego
Instytutu Badawczego; Kierownik Zakładu Akustyki Środowiska, w ramach którego działa od
ponad 10 lat Akredytowane Laboratorium badań hałasu transportowego i przemysłowego
oraz pomiarowych ocen skuteczności ekranów akustycznych „in-situ”.
Współpracownik Resortu Środowiska, a w szczególności – Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska. W ramach tej współpracy tworzył i tworzy merytoryczne podstawy przepisów
prawnych w dziedzinie ochrony środowiska przed hałasem , sprawuje merytoryczny nadzór
nad systemem monitorowania hałasu oraz prowadzi współpracę międzynarodową w
szczególności w ramach sieci EIONET (współpraca z Europejską Agencją Środowiska) jako
NRC (National Reference Center), lecz także – współpracując z grupami roboczymi
powoływanymi przez KE.
Biegły Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Biegły
Wojewody w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Obecnie członek
Krajowej Komisji Ochrony Środowiska przy Ministrze Środowiska oraz członek
Mazowieckiej Komisji OOŚ
LOKALIZACJA:
Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek
Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta
(Rondo Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego. Numer sali
prześlemy na kilka dni przed szkoleniem.
TERMIN:
19 maja 2015
10.00 - 16.00
KOSZT:
500 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę
r.,
zajęcia
odbywają
się
w
godzinach
Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź w minimum 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.
W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:





Wykład,
Materiały szkoleniowe,
Certyfikat,
Obiad,
Serwis kawowy.
KONTAKT:
[email protected]
tel. 604 533 262
www.ekodialog.pl

Podobne dokumenty