regulamin_biblioteki_sp85 - szermiercza sportowa szkoła

Komentarze

Transkrypt

regulamin_biblioteki_sp85 - szermiercza sportowa szkoła
Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85
im. prof. Mariana Suskiego
we Wrocławiu
www.sp85.wroc.pl
Regulamin biblioteki szkolnej
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni, a lektury na czas omawiania.
3. Nie należy przetrzymywać książek.
W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć termin oddania po okazaniu egzemplarza książki.
4. Wypożyczone książki należy szanować.
5. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
6. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie książki
do biblioteki.
7. Książkę zgubioną lub zniszczoną należy odkupić lub dać w zamian inną książkę, uznaną przez bibliotekarza
za równowartościową.
8. Z księgozbioru podręcznego (encyklopedii, słowników, leksykonów, albumów, itp.) można korzystać tylko
w czytelni lub na lekcji.
9. W bibliotece obowiązuje cisza - należy mówić cicho.
ul. Traugutta 37, 50-416 Wrocław; telefon: 71 343 55 62 , fax: 3429749; [email protected]
1

Podobne dokumenty