W a k a c j e z M i s j a m i 2 0 0 6

Komentarze

Transkrypt

W a k a c j e z M i s j a m i 2 0 0 6
W a k a c j e z M i s j a m i 2006
Referat Misyjny Księży Werbistów
Kolonia 19, 14-520 Pieniężno
tel. (0-55) 242 92 43
W a k a c j e z M i s j a m i 2 0 0 6
KARTA ZGŁOSZENIA
Uwaga! Każde zgłoszenie wypełnia tylko jedna osoba.
Zgłoszenia dla pozostałych należy odbić na ksero.
Dane Uczestnika:
Nazwisko i imię/imiona:.......................................data ur. ....................
ulica...........................................nr domu /mieszkania..........................
miejscowość..............................kod pocztowy
poczta......................................
e-mail: ..........................................
nr tel.
0-
_
tel. kom.
Rodzica/Opiekuna
Rodzica/Opiekuna
Pragnę wziąć udział w następującym turnusie (właściwe podkreślić - tylko jeden
turnus!):
TURNUS
I
II
III
IV
V
OCYPEL
26. VI – 05. VII brak miejsc
07. VII – 16. VII *
18. VII – 27. VII **
29. VII – 07. VIII ***
10. VIII – 19. VIII
* - Warsztaty Teatralno - Muzyczne prowadzone przez aktorów „Teatru A” z
Gliwic
* * - Turnus tylko dla młodzieży
* * * - Misyjne Warsztaty Plastyczne (wakacyjna przygoda z barwami)
............................................
miejscowość i data
.....................................................
podpis Rodzica/Opiekuna
W a k a c j e z M i s j a m i 2006
Referat Misyjny Księży Werbistów
Kolonia 19, 14-520 Pieniężno
tel. (0-55) 242 92 43
WAKACJE Z MISJAMI 2006
INFORMACJE
1. „Wakacje z Misjami” organizowane są dla dzieci od 9 roku życia włącznie i młodzieży
(do 18 roku życia, młodsze dzieci nie będą przyjmowane). Miejscem wypoczynku jest
znany ośrodek rekreacyjny: Ocypel koło Starogardu Gdańskiego nad jeziorem.
2. Długość turnusu - 10 dni.
Rozpoczęcie
każdego
3. Terminy i charakterystyka turnusów:
turnusu pierwszego dnia o godz.
OCYPEL
TURNUS
16.00 (uczestników przyjmujemy
już
od
godz.
10.00),
a
I
26. VI – 05. VII
zakończenie
ostatniego
dnia
II
07. VII – 16. VII
obiadem. Nie ma możliwości
III
18. VII – 27. VII
przyjazdu uczestników dzień
IV
29. VII – 07. VIII
wcześniej, ani pozostania dzień
V
10. VIII – 19. VIII
dłużej.
Uczestnicy
muszą być
W trakcie II turnusu odbędą się Warsztaty Teatralno
– Muzyczne
prowadzone
przez
aktorów
„Teatru
A”
z Gliwic, nie będzie to „katorga” od rana do wieczora, ale czas, aby czegoś się nauczyć,
pokochać teatr i grę aktorską. Turnus III przeznaczony jest dla młodzieży. Podczas IV
turnusu będą miały miejsce Misyjne Warsztaty Plastyczne, to dobra okazja do
rozbudzenia zainteresowań uczestników tą dziedziną, a także wzbogacenie warsztatu,
tych którzy osiągnęli już pierwsze stopnie zaawansowania (podejście wakacyjne).
4. Cena turnusów. Dzieci i młodzież – 410 zł, warsztaty teatralno – muzyczne – 500 zł,
warsztaty plastyczne - 460 zł. W ceny wliczone jest ubezpieczenie! Wszelkie przejazdy w
trakcie turnusu uczestnicy opłacają sami! - ok. 50 zł. Materiały dydaktyczne – 5 zł.
5. Sposób zgłaszania!
- wysyłamy tylko kartę zgłoszenia (prosimy o nie dokonywanie przedpłat);
- z jednej parafii w każdym turnusie może brać udział najwyżej 12 osób;
- po otrzymaniu karty zgłoszenia, Referat Misyjny wysyła do wypełnienia: oryginalne druki
karty uczestnika, zaświadczenia lekarskiego i przekazu bankowego w celu dokonania
wpłaty połowy należności za pobyt na turnusie (w razie wycofania swego uczestnictwa
wpłacone pieniądze nie będą zwracane!); drugą część należności za turnus uczestnicy
wpłacają na miejscu przed rozpoczęciem turnusu;
- otrzymaną dokumentację, dotyczącą Wakacji z Misjami (karta zgłoszenia, zaświadczenie
lekarskie, karta uczestnictwa) oryginały, natomiast jeżeli chodzi o dowód wpłaty – ksero,
należy
przesyłać
w terminie do 14 dni od daty otrzymania do Referatu Misyjnego w Pieniężnie;
- brak potwierdzenia wpłaty i otrzymania przez Referat karty uczestnika oraz
zaświadczenia lekarskiego wiąże się z wykreśleniem z listy uczestników;
- w razie rezygnacji prosimy o poinformowanie Referatu Misyjnego;
- w razie wątpliwości - dzwonić do Referatu Misyjnego w Pieniężnie w godz. 7.30 - 14.30
od poniedziałku do piątku;
- aktualne zaświadczenie lekarskie obowiązuje wszystkich uczestników: dzieci i młodzież;
- uczestnicy (dzieci i młodzież) bez zaświadczenia lekarskiego nie będą przyjmowani
na turnus;
- na miejsce turnusu prosimy zabrać ze sobą ważne książeczki ubezpieczeniowe
oraz legitymacje szkolne. Osoby będące pod szczególną opieką lekarską przywożą
swój zestaw lekarstw.
- pokoje wieloosobowe z łazienkami;
- mile widziane są instrumenty muzyczne oraz sprzęt sportowy np. piłki, paletki itp.;
W razie zatajenia choroby i nieuczciwego wypełnienia karty zdrowia wszelkie
konsekwencje ponoszą rodzice.
Nie przyjmujemy zgłoszeń przesłanych e-mailem!