pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu od września 2010 roku realizuje projekt Szkoły
Promującej Zdrowie. 14 listopada 2012 roku otrzymała certyfikat Wielkopolskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie.
Szkoła Promująca Zdrowie – koncepcja i strategia
I. Definicja
Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.
II. Standardy
Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:
I.
Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu
społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz
skuteczności długofalowości tych działań.
II.
Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
III.
Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań
w tym zakresie.
IV.
Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu
samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy
z rodzicami.
PRIORYTET SzPZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Dbamy o wzrok.
Miernikiem efektywności zaplanowanych działań będą:
1. Test diagnozy dla nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców (wrzesień 2016).
2. Test ewaluacyjny dla nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców (maj 2017).
REALIZOWANE PROGRAMY w klasach 1
1. „Nie pal przy mnie, proszę”
Program obejmuje profilaktykę antytytoniową, mającą na celu wykształcenie u dzieci świadomej
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
2. „Moje dziecko idzie do szkoły”
Program ma na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców i uczniów na temat wybranych
elementów zdrowego stylu życia, w tym: prawidłowego żywienia, otyłości, wymogów sanitarnych
przy przygotowaniu i spożywaniu posiłków, wad wymowy, szczepień ochronnych, także higieny:
osobistej, jamy ustnej, wzroku, pracy.
3. „Owoce i warzywa w szkole”
Program, którego celem jest zmiana nawyków żywieniowych uczniów poprzez zwiększenie
udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.
4. „Szklanka mleka”
Program dzięki któremu uczniowie kształtują dobre nawyki żywieniowe poprzez spożycie mleka
i przetworów mlecznych.
5. „Fluoryzacja”
Program realizowany w trosce o zdrowie jamy ustnej i ochronę przed próchnicą. W ciągu roku
przeprowadza się 6 zabiegów fluoryzacji w odstępie co 6 tygodni każdy. Jest to bardzo ważny
rodzaj profilaktyki próchnicy, gdyż podczas fluoryzacji dziecko również nabywa prawidłowych
nawyków mycia i szczotkowania zębów.
6. „Szkolny Program edukacji zdrowotnej”
ZADANIA DO REALIZACJI:

Światowy Dzień Wzroku

Akcja „Wspólne drugie śniadanie”

Akcja Dzień Zdrowego Śniadania: „Śniadanie daje moc”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 „Dbam o swój wzrok”

Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”

Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Akcja „Światowy Dzień bez Papierosa”
REALIZOWANE PROGRAMY w klasach 2
1. „Nie pal przy mnie, proszę”
Program obejmuje profilaktykę antytytoniową, mającą na celu wykształcenie u dzieci świadomej
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
2. „Owoce i warzywa w szkole”
Program, którego celem jest zmiana nawyków żywieniowych uczniów poprzez zwiększenie
udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.
3. „Szklanka mleka”
Program dzięki któremu uczniowie kształtują dobre nawyki żywieniowe poprzez spożycie mleka
i przetworów mlecznych.
4. „Fluoryzacja”
Program realizowany w trosce o zdrowie jamy ustnej i ochronę przed próchnicą. W ciągu roku
przeprowadza się 6 zabiegów fluoryzacji w odstępie co 6 tygodni każdy. Jest to bardzo ważny
rodzaj profilaktyki próchnicy, gdyż podczas fluoryzacji dziecko również nabywa prawidłowych
nawyków mycia i szczotkowania zębów.
5. „Szkolny Program edukacji zdrowotnej”
ZADANIA DO REALIZACJI:

Światowy Dzień Wzroku

Akcja „Wspólne drugie śniadanie”

Akcja Dzień Zdrowego Śniadania: „Śniadanie daje moc”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 „Dbam o swój wzrok”

Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”

Akcja „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość”

Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Akcja „Światowy Dzień bez Papierosa”
REALIZOWANE PROGRAMY w klasach 3
1. „Nie pal przy mnie, proszę”
Program obejmuje profilaktykę antytytoniową, mającą na celu wykształcenie u dzieci świadomej
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
2. „Owoce i warzywa w szkole”
Program, którego celem jest zmiana nawyków żywieniowych uczniów poprzez zwiększenie
udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.
3. „Szklanka mleka”
Program dzięki któremu uczniowie kształtują dobre nawyki żywieniowe poprzez spożycie mleka
i przetworów mlecznych.
4. „Fluoryzacja”
Program realizowany w trosce o zdrowie jamy ustnej i ochronę przed próchnicą. W ciągu roku
przeprowadza się 6 zabiegów fluoryzacji w odstępie co 6 tygodni każdy. Jest to bardzo ważny
rodzaj profilaktyki próchnicy, gdyż podczas fluoryzacji dziecko również nabywa prawidłowych
nawyków mycia i szczotkowania zębów.
5. „Szkolny Program edukacji zdrowotnej”
ZADANIA DO REALIZACJI:

Autoewaluacja działań szkoły w zakresie czterech standardów SzPZ z wykorzystaniem
właściwych metod i narzędzi – Badanie klimatu społecznego klasy – techniką „narysuj i napisz”

Światowy Dzień Wzroku

Akcja „Wspólne drugie śniadanie”

Akcja Dzień Zdrowego Śniadania: „Śniadanie daje moc”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 „Dbam o swój wzrok”

Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”

Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Akcja „Światowy Dzień bez Papierosa”
PROGRAMY REALIZOWANE w klasach 4
1. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Program obejmuje profilaktykę antytytoniową. Cele programu opierają się głównie na
psychospołecznych mechanizmach kształtujących postawy i zachowania uczniów.
2. „Trzymaj formę”
Celem działań w ramach programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję aktywnego stylu życia
i zbilansowanej diety, w oparciu o indywidualną odpowiedzialność i wolny wybór jednostki.
3. „Szklanka mleka”
Program, dzięki któremu uczniowie kształtują dobre nawyki żywieniowe poprzez spożycie mleka
i przetworów mlecznych.
4. „Fluoryzacja”
Program realizowany w trosce o zdrowie jamy ustnej i ochronę przed próchnicą. W ciągu roku
przeprowadza się 6 zabiegów fluoryzacji, co 6 tygodni każdy. Jest to bardzo ważny rodzaj
profilaktyki próchnicy, gdyż podczas fluoryzacji dziecko również nabywa prawidłowych
nawyków mycia i szczotkowania zębów.
5. „Szkolny program edukacji zdrowotnej”
ZADANIA DO REALIZACJI:

Autoewaluacja działań szkoły w zakresie czterech standardów SzPZ z wykorzystaniem
właściwych metod i narzędzi – Badanie klimatu społecznego klasy – praca pisemna na temat „Jak
się czuję w mojej klasie”

Światowy Dzień Wzroku

Akcja „Wspólne drugie śniadanie”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 „Dbam o swój wzrok”

Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”

Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Akcja „Światowy Dzień bez Papierosa”
PROGRAMY REALIZOWANE w klasach 5
1. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Program obejmuje profilaktykę antytytoniową. Cele programu opierają się głównie na
psychospołecznych mechanizmach kształtujących postawy i zachowania uczniów.
2. „Szklanka mleka”
Program, dzięki któremu uczniowie kształtują dobre nawyki żywieniowe poprzez spożycie mleka
i przetworów mlecznych.
3. „Fluoryzacja”
Program realizowany w trosce o zdrowie jamy ustnej i ochronę przed próchnicą. W ciągu roku
przeprowadza się 6 zabiegów fluoryzacji, co 6 tygodni każdy. Jest to bardzo ważny rodzaj
profilaktyki próchnicy, gdyż podczas fluoryzacji dziecko również nabywa prawidłowych
nawyków mycia i szczotkowania zębów.
4. „Szkolny program edukacji zdrowotnej”
ZADANIA DO REALIZACJI:

Autoewaluacja działań szkoły w zakresie czterech standardów SzPZ z wykorzystaniem
właściwych metod i narzędzi. Ankieta dla rodziców

Światowy Dzień Wzroku

Akcja „Wspólne drugie śniadanie”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 „Dbam o swój wzrok”

Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”

Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Akcja „Światowy Dzień bez Papierosa”
PROGRAMY REALIZOWANE w klasach 6
1. „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Program obejmuje profilaktykę antytytoniową. Cele programu opierają się głównie na
psychospołecznych mechanizmach kształtujących postawy i zachowania uczniów.
2. „Szklanka mleka”
Program, dzięki któremu uczniowie kształtują dobre nawyki żywieniowe poprzez spożycie mleka
i przetworów mlecznych.
3. „Fluoryzacja”
Program realizowany w trosce o zdrowie jamy ustnej i ochronę przed próchnicą. W ciągu roku
przeprowadza się 6 zabiegów fluoryzacji, co 6 tygodni każdy. Jest to bardzo ważny rodzaj
profilaktyki próchnicy, gdyż podczas fluoryzacji dziecko również nabywa prawidłowych
nawyków mycia i szczotkowania zębów.
4. „Szkolny program edukacji zdrowotnej”
ZADANIA DO REALIZACJI:

Autoewaluacja działań szkoły w zakresie czterech standardów SzPZ z wykorzystaniem
właściwych metod i narzędzi. Ankieta dla uczniów

Światowy Dzień Wzroku

Akcja „Wspólne drugie śniadanie”

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 „Dbam o swój wzrok”

Akcja „Światowy Dzień Zdrowia”

Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Akcja „Światowy Dzień bez Papierosa”